Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Volné

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  26.06.2008 Nguyen PingPong <darthvader99@email.cz>
 
Citace z odpovědi Nguyena Langera:
"Je faktem, že České republice již dnes chybí desetitisíce pracovníků na místa, kde Češi nemají dostatečnou motivaci pracovat a že se naše ekonomika, pokud má i nadále růst, bez těchto zahraničních pracovníků neobejde."

A to máte dvě vysoké školy, Langere? Ta kvalita univerzit v Hanoji asi nebude moc vysoká, že ano? Máte k dispozici nějakou studii, která ukazuje, že masový import zahraničních pracovníků přispívá k růstu národního důchodu per capita? Já mám takové studie z Kanady, Velké Británie, Nizozemska a Francie. V žádné z nich přínos importu gastarbeiterů nestojí ani za řeč. A jak by taky mohl - importují se hlavně nekvalifikovaní dělníci, kteří pracují za mzdu hajzbáby, a tudíž toho během svého pobytu v ČR spotřebují víc, než státu odvedou (To vám ještě nikdo neřekl, milý Nguyene, že mongolští dělníci se každé ráno nespouštějí po žebříku z nebe, ale využívají dopravu, služby, lékařskou péči apod.?)

Mimochodem, domníváte se, že německé obyvatelstvo v ČSR před 2. světovou válkou bylo civilizované, pracovité a schopné bezproblémové integrace? Tak to bychom se přílivu pracovitých a bezproblémových Vietnamců rozhodně neměli bát! V nejhorším případě jim v okolí Chebu zřídíme samosprávné území CHEBKONG.
 
Dobrý den, tak se v těch zemích, o kterých mluvíte, zeptejte, co by jejich ekonomika udělala bez zahraničních pracovníků. A zda by byli ochotni je pustit jinam. I když Česká republika má zájem i o vysoce kvalifikované odborníky, kterých se u nás v některých oborech rovněž nedostává, ty vysoké počty zahraničních pracovníků, o kterých mluvíme, jsou profese dělnické, méně kvalifikované, a přiznejme si rovněž, hůře placené a čeští občané o tyto profese zkrátka nemají zájem. Zaměstnavatelům v současné době chybí hodně přes 100 tisíc pracovních míst a čeští občané na ně buď nesplňují kvalifikaci nebo v daleko větší míře o ně zkrátka nemají zájem. Tomu se snažíme čelit jednak vyšší motivací pracovat i za nižší mzdy (např. snižováním daní a odvodů, zpřísňováním podmínek pro dávky), ale ani to by bez pracovníků ze zahraničí nestačilo. Navíc k této migraci přistupujeme řízeně, cíleně se zaměřujeme na pracovníky z těch zemí, se kterými máme dlouholeté, spíše pozitivní, zkušenosti. S pozdravem, Ivan Langer.
P.S. Nevím, zda tato diskuse s Vámi ale může někam vést, ve Vašich argumentech často vidím spíše velmi iracionální nacionalistický podtext, než skutečné znalosti z oboru národního hospodářství a jeho potřeb.
  18.06.2008 Viktor Zeman <vikzeman@seznam.cz>
 
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, za necelé dva týdny si všichni připomeneme 15. výročí pádu komunistického režimu, 15. výročí 17. listopadu 1989. Předpokládám, že se všichni shodneme na tom, že tehdejší režim byl postaven na brutální a hrubé neúctě k základním lidským právům a že byl postaven především na pošlapávání a nerespektování těchto práv. Předpokládám, že se stejně tak shodneme na tom, že jedním z nejbrutálnějších nástrojů tehdejší totalitní komunistické moci byla Státní bezpečnost. Myslím si, že každý, kdo se spojil s činností a prací tehdejší Státní bezpečnosti, prokázal, jak jsou mu vlastní věci, jako je osobní svoboda, základní lidská práva a svobody. Myslím si také, že 15 let je dostatečná doba k tomu, aby z vrcholných funkcí a následně i z bezpečnostního aparátu demokratického právního státu tyto osoby zmizely. Myslím si, že 15 let je dostatek času pro to, aby bývalí příslušníci Státní bezpečnosti přestali sloužit v řadách Policie České republiky, bezpečnostního sboru demokratického právního státu.

Chci se vás proto z tohoto místa zeptat, kolik podle vašich informací do současné doby působí v řadách Policie České republiky bývalých příslušníků Státní bezpečnosti a co hodláte jako ministr, který je sice ve funkci krátce, přesto jako člověk, který má svoji osobní zkušenost s minulým režimem, udělat pro to, aby tito lidé okamžitě, a to bez nároku na výsluhy vyplývající ze služebního zákona, řady policie opustili.

Dobrý večer pane ministře, určitě svá slova poznáváte. Byl to rok 2004, byl jste poslanec a výše uvedené jste svou interpelací směřoval na ministra vnitra pana Bublana. Nyní jste ministr vnitra a proto se Vás chci zeptat, kolik podle vašich informací do současné doby působí v řadách Policie České republiky a Ministerstva vnitra bývalých příslušníků Státní bezpečnosti a co hodláte jako ministr, udělat pro to, aby tito lidé okamžitě, a to bez nároku na výsluhy vyplývající ze služebního zákona, řady policie opustili.
Dále bych rád věděl Váš názor na tehdejší Vysokou školu Sboru národní bezpečnosti. Tato komunistická škola SNB, a je jedno o jakou fakultu se jednálo, v duchu komunismu a socialismu, velice pečlivě učila a připravovala vybrané kádry SNB pro naplnění svých zvrácených zájmů a ideologie. Je podle Vás pak správné, že tito vysokoškoláci - esenbáci JUDři a také neJUDři splňují, Vámi tolik proklamované vzdělání v pojetí nového zákona. Proč tyto soudruhy trpíte, respektive, jak tito soudruzi s VŠ SNB, nyní tělem a duší policisté Policie České republiky, mohou být ustanoveni do řídících VIP funkcí. Co Vy od takového vysokoškolsky vzdělaného soudruha - esenbáka očekáváte ? Opravdu jste přesvědčen o tom, že tito zlatí hoši na PP, krajích, okresech a na ZÚ naplní Vaše pilíře a reformu ? Nebo není už natolik zvrácené, že různí JUDři, ba i docenti VŠ SNB nejprve připravovali a učili soudruha - esenbáka o komunismu, socialistické morálce a socialistické zákonnosti a kdy státní zkoušku tento soudruh esenbák vykonal před ještě většími soudruhy- esenbáky a kdy stejní JUDři a docenti PA ČR nyní od katedry odhodlaně šíří myšlenky demokracie a co že ten komunismus byl za svinstvo ? Nebo jste snad ochráncem těchto policejních rudých mozků ? Myslím si, že v těch Vašich pilířích chybí ještě jeden a to jedenáctý . Přeji Vám hezký den ......
 
Dobrý den pane Zemane, svou interpelaci poznávám a stále si za ní stojím. Jako odpověď musím zopakovat svá slova, která jsem napsal o pár příspěvků výše panu Sovovi. Byl jsem to já jako ministr vnitra, kdo při prvních pochybnostech nechal prověřit vedoucí pracovníky u policie, na Policejním prezídium pak všechny policisty i vedoucí civilní zaměstnance, stejně tak vedoucí civilní zaměstnance na Ministerstvu vnitra. Kdo prověrkami neprošel a nesplňuje tak podmínky dané zákonem, musel odejít. A že takových bylo. Byl jsem to já, kdo zpřísnil podmínky pro služební funkcionáře v Policii ČR, mj. i požadavky v rámci prověrek na příslušný stupeň utajení (a věřte, že v rámci těchto prověrek Národní bezpečnostní úřad velmi podrobně zkoumá minulost jednotlivých osob), byl jsem to já, kdo spustil projekt Otevřená minulost, jehož výsledkem je zpřístupnění kilometrů dosud utajovaných spisů. Vedle toho jsem velmi aktivně podporoval i vznik Ústavu paměti národa, v legislativním procesu pak přejmenovaného na Ústav pro studium totalitních režimů. Pro mne je opravdu stěžejní striktní dodržování zákonů, v tomto případě zejména těch lustračních, a kdo jejich podmínky nesplňuje, nemá u policie ani ve vedoucích místech na Ministerstvu vnitra co dělat.
Vím, že odborná úroveň na VŠ SNB nebyla valná (ono to souvisí i se stavem práva v té době obecně; z tohoto pohledu ta úroveň kolikrát nebyla nejvyšší ani na právnických fakultách), ale jednalo se o vysokou školu v rámci uzákoněného vzdělávacího systému, takových typů škol bylo více, to zkrátka souvisí s tou dobou. Já se jako ministr vnitra nemohu rozhodnout nerespektovat dosažené vzdělání z těchto škol, to by bylo porušení zákona, ač na tu školu mohu mít názor sebekritičtější. S pozdravem, Ivan Langer.
P.S. Ještě také musím dodat, že velmi rozlišuji působení u bývalé StB od těch běžných příslušníků SNB, kteří poctivě ochraňovali zdraví a majetky druhých.
  17.06.2008 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Pane ministře,
V souvislosti s kauzou „Čunek“ jste v odpovědích použil (mimo jiné) tato slova :
…….z mých odpovědí víte, že se zásadně bráním spekulacím co by kdyby…….
…… jsem také přesvědčen, že ve Finsku budou ctít zásadu presumpce neviny…….
Jak je to s Vašimi zásadami a přesvědčením, když v kauze „Gross“ jste jednal úplně jinak, než nyní, když se jedná o p. Čunka ? Předesílám, že nejsem v žádném případě příznivcem p. Grosse.
Opravdu mě zajímá, jak pevné zásady má člověk, který zaujímá jednu z nejvyšších pozic ve státě – ministr vlády ČR.
Jan Novotný
 
Dobrý den, nemyslím si, že bych jak v případě pana Grosse, tak v případě pana Čunka vystupoval jinak, než že jsem vyzýval k vysvětlení, trval na prověření věci příslušnými orgány (nikoli opozicí či médii) a poté respektoval jejich rozhodnutí. Pana Grosse jsem jako ministra vnitra i jako premiéra vyzýval k odstoupení dlouhodobě, a to především proto, jak vedl ministerstvo vnitra a tuto zemi. Zdravím, Ivan Langer.
  13.06.2008 Jaromír Furch <Furch6@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře, v souvislosti s kauzou Vesecká jste prohlásil, že rozpoutávat na půdě zákonodárného sboru diskuzi nad situací v justici na základě nepravomocného rozhodnutí soudu umí opravdu jedině člověk, který je buď absolutní idiot nebo právní analfabet, nebo takový politický manipulátor, kterému je úplně jedno, jaké principy tímto nejsou respektovány. Pane ministře, Vy naopak děláte z občanů idioty, když záměrně problém redukujete na otázku výhry nebo prohry v občanskoprávním sporu. U paní Vesecké přece jde i o to, zda její osoba je důvěryhodná, zda vzbuzuje u občanů důvěru v justiční systém. Nejde jen o to, zda uspěla ve sporu s paní Benešovou, ale např. i o její roli v kauze Čunek (kdy NSZ vystupovalo, ač pravděpodobně v zákonných mezích, nicméně velmi neobvykle a nestandardně, což ví i právní analfabet). Otázkou rovněž je, zda svým vystoupením v pořadu Václava Moravce, kdy dle mého názoru velmi nevybíravým a téměř urážlivým způsobem napadla soudce Cepla, nepoškozuje obraz justice u veřejnosti, zvláště když u soudu sama napadla paní Benešovou s tím, že její výroky o mafii poškozují obraz justice u veřejnosti.
Jinak za sebe Vám mohu říci, že byste měl používat slušnější a zdvořilejší slovník. Chápu, že se současná vládní garnitura v čele s panem Topolánkem snaží svým arogantním a hulvátským vystupováním vzbudit vzezření drsných kovbojů, na což možná řada lidí naletí (a což možná také vysvětluje, že ODS si stále v rozporu s logikou udržuje 30% voličskou podporu), na mne ale působí odpudivě. Z vlastní zkušenosti vím, že arogancí spousta lidí zakrývá vlastní nejistotu, nedostatek sebedůvěry a schopností, jinak řečeno arogantní lídé často bývají zamindrákované chudinky.
S pozdravem Jaromír Furch
 
Dobrý den pane Furchu, já skutečně odmítám činit jakékoli závěry ve vztahu k paní Vesecké za situace, kdy nejen konečné rozhodnutí, ale i vyhodnocení jednotlivých tvrzení v tomto sporu může být ještě úplně jiné, než to, které zaznělo z úst soudce Cepla ml. A takto se musí zachovat každý, kdo má alespoň základní právní povědomí a respekt k právům druhých. Pojem idiot pak není neslušný výraz, ale lékařská diagnóza označující slabomyslného člověka. Nemohu posoudit Vaše osobní zkušenosti s arogantními lidmi, ale ujišťuji, že pan premiér Vašemu popisu rozhodně neodpovídá (a to si troufám říct, že ho znám mnohem déle a lépe než Vy). Zdravím, Ivan Langer.
  13.06.2008 Frantisek Kalousek <frantisek.kalousek@email.cz>
 
Vážený pane Langere,
moc si Vás vážím - za to jaký jste člověk a tleskám Vám za to, jak vykonáváte svoji práci! Moc bych si přál, aby o Vás naše demokratická republika nepřišla alespoň do doby, než si občané uvědomí a vezmou příklad z Vašeho hrdinského počínání, se kterým se denně vydáváte bojovat proti zákeřnostem, zradám a nečestným útokům přicházejících od vedení vládní opozice místo nich...
 
:-)
  12.06.2008 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Pane ministře,
Vracím se k mému příspěvku z 26.5.2008.
Předpokládám, že ve Vaší odpovědi mluvíte o opozici obecně, já vaší opozicí nejsem a pokud si to myslíte, tak máte o sobě opravdu velmi nízké mínění. Jinak nechápu proč v odpovědi píšete o právu opozice, když já o opozici vůbec, ale opravdu vůbec nic nepsal. Přečtěte si můj příspěvek ještě jednou. Opět odpovídáte na něco, na co se Vás nikdo neptal. Příspěvek byl v první části o morálce politiků a na to jste vůbec nereagoval, jako kdyby jste nevěděl co morálka je. Naposled jsem od Vás o morálce slyšel v době, kdy jste kritizoval tehdejšího premiéra Grosse. Proč ?
Ve druhé části mého příspěvku jsem psal o výsledcích práce policie. Jak vysvětlíte občanovi, kterému ukradnou auto, když sami policejní mluvčí v televizi mluví o nízkých stavech policistů. Opravdu si myslíte, že onomu občanovi postačí, když mu představíte svoji vizi, že za 2 – 3 roky bude lépe a policistů bude v ulicích dostatek ? V odpovědi píšete o špatných zákonech. Za dva roky (před dalšími volbami) se Vás zeptám, které špatné zákony se Vám podařilo změnit (mimo policejního zákona) Dále píšete, že by mimo jiné policie neměla hlídat na fotbalových stadionech. Opravdu jste přesvědčený, že po ukončení zápasu (když pořadatelé odvedou skvěle svoji práci a nikdo se na stadionu nebudou rvát) se diváci v klidu rozejdou a v případě hromadné rvačky tuto zpacifikují max. dvě hlídky policie ? A pokud se to nepodaří, tak teprve potom se budou stahovat z domovů policisté, kteří drží „dosah“ ? Za jak dlouho tito budou moci zakročit ? Mám dojem, že jste spíše chtěl uchlácholit ty, kteří kritizují nasazení policistů na stadionech z důvodů finanční náročnosti. Nebylo by od Vás férovější, když by jste řekl, že policisté na stadionech tam jsou v rámci 150 hodin zdarma ?
Zcela s Vámi souhlasím s tím, že je nesmyslné z policistů dělat pošťáky.
Jan Novotný
 
Dobrý den pane Novotný, o podstavech policistů jsem se vyjadřoval již ve dvou odpovědích výše, zopakuji ale, že tento problém neberu na lehkou váhu, ale že je také potřeba říci, kde jsou jeho příčiny. A ty příčiny jsou jednak v tom, že řadu let v policii neprobíhala potřebná generační obměna a jednak v tom, že když už přišel nový zákon, který ji podporuje, tak vedení MV i PČR zaspalo a od platnosti zákona v roce 2003 do jeho účinnosti v roce 2007 neudělalo nic, aby byla zajištěna plynulá obměna. A tam jsme přišli ty o ty potřebné 2, 3 roky, po které stabilizace početních stavů u policie ještě nutně potrvá.
V případě účasti policie na fotbalových utkání myslím dochází z Vaší strany k nepochopení, neboť policie samozřejmě bude dohlížet na veřejný pořádek mimo stadion (a pokud pořadatel nezvládne své povinnosti, tak i na stadionu, ale již za náhradu nákladů a s dalšími následky) a bude jej zajišťovat, např. doprovázet kordony fanoušků od nádraží na stadion a podobně. Tam jde o veřejný prostor a nikdo nezpochybňuje, že je povinností policie zajistit pořádek. Aby se předešlo podobným nepochopením a nejasnostem ve výkladu reformy policie, doporučuji Vám přečíst si v příslušné sekci tohoto webu k reformě policie materiál Reforma Policie ČR – otázky a odpovědi.
Na závěr musím dodat, že na konci volebního období velmi rád provedu zúčtování, udělám přehled úkolů, které se podařilo splnit a které naopak nikoli, přehled zákonů, které jsem prosadil a k jakým změnám v jejich důsledku došlo. Mohu Vás ujistit, že má práce nespočívá pouze v přípravě reformy policie, ale velkou prioritou v legislativní oblasti je pro nás i eGovernment, fungování obcí a krajů, protikorupční opatření, ale i řada dalších drobných, ale velmi potřebných úprav. O mých prioritách se můžete více dočíst mezi prezentacemi na tomto webu (např. materiály 1. rok změn a 2. rok změn), stejně tak jsou zde k dispozici ty nejdůležitější zákony, které za vládu předkládám (jejich celkový přehled pak naleznete na www.psp.cz).
S pozdravem, Ivan Langer.
  08.06.2008 Karel Sova <1.panter@seznam.cz>
 
Vážëný pane ministře,
před Vámi započatou reformou jsem na Vás učinil dotaz jak je možné, že u PČR tolik let po roce 89 stále slouží nejen příslušníci STB, ale i tzv. "politruci" tedy političtí pracovníci. Sliboval jste, že nastane generační výměna a uvedené se změní. Místo toho však odcházejí mladí zapracovaní lidé po 10 - 15 letech služby (tedy první demokratičtí policisté a to za Vášeho působení !). Mám dojem, že armáda se lépe vypořádala s tímto nešvarem. Proč tedy lžete ? Možná by bylo lepší si postěžovat nějakému bulvárnímu plátku než se spoléhat, že něco k lepšímu změníte.
 
Dobrý den pane Sovo, velmi prosím, abyste mne neobviňoval ze lži. Za prvé platí, že mezi odcházejícími policisty je naprostá většina těch, kteří u policie slouží již více než 20 let. Z hlediska posuzování minulosti je pro mne stěžejní dodržování lustračních zákonů, kdo nesplňuje podmínky v nich uvedené, musí odejít. Byl jsem to já, kdo při prvních pochybnostech nechal prověřit vedoucí pracovníky u policie, na Policejním prezídium pak všechny policisty i vedoucí civilní zaměstnance, stejně tak vedoucí civilní zaměstnance na Ministerstvu vnitra. Kdo prověrkami neprošel, musel odejít. Byl jsem to já, kdo zpřísnil podmínky pro služební funkcionáře v Policii ČR, mj. i požadavky v rámci prověrek na příslušný stupeň utajení (a věřte, že v rámci těchto prověrek Národní bezpečnostní úřad velmi podrobně zkoumá minulost jednotlivých osob), byl jsem to já, kdo spustil projekt Otevřená minulost, jehož výsledkem je zpřístupnění kilometrů dosud utajovaných spisů. Vedle toho jsem velmi aktivně podporoval i vznik Ústavu paměti národa, v legislativním procesu pak přejmenovaného na Ústav pro studium totalitních režimů. Proto jsem skutečně přesvědčený, že v této oblasti jsem jeden z posledních, na koho máte právo se zlobit. Pokud mi ale předložíte informace (pokud možno podložené), že u policie i nadále působí lidé, kteří nesplňují podmínky lustračních zákonů či další přísné podmínky, rád nechám Váš podnět přezkoumat a v případě prokázání učiním potřebná opatření. S pozdravem, Ivan Langer.
  06.06.2008 martin mudrik <martin.mudrik@seznam.cz>
 
Pane ministře,
rád bych se Vás pouze zeptal na to, zda nechcete vidět skutečné problémy u PČR nebo se o těchto prostě nedozvídáte. Já osobně po odsloužených 10-ti letech mohu říci, že za 2 roky se situace drasticky změnila. Lidí je katastrofální nedostatek, už prostě není kde brát. Vyhlášený nábor (ne výběr) se jaksi míjí účinkem a pracovní vytíženost je již dost neuvěřitelná. Za sebe mohu říci, že jsem nastoupil na OHS, potom OOP přestupku a nakonec zpracovatel v realizační skupině objasňování neznámé trestné činnosti, troufám si říci díky kamarádství a dobré partě, zápalu a ochotě s velmi dobrými výsledky. Nyní jsem na SKPV, OOK jako vyšetřovatel a to již druhým rokem. A výsledek? Měsíční příjem čistého cca 21.000,- Kč. Na stole cca 30 spisů (násilná trestná činnost, sebevraždy, zanedbání lékařské péče a neoblíbené zanedbání povinné výživy). Za těch několik měsíců, co zde pracuji musím konstatovat, že spisů máme o cca 20-30% více než když jsem nastoupil, nikdo z nás nestíhá, všichni jsme podráždění a nervózní. Nikdo neví co se bude dít a jak vše dopadne. Nálada mezi námi obyčejnými (jsem v 6 TT, jelikož nenám VŠ) policisty je opravdu velice špatná. Já osobně, ač jsem si to nikdy nemyslel, uvažuji o odchodu v přechodném období starého a nového zákona. Takových jako já, je ale opravdu hodně...... Za poslední cca 2 roky jsem nezaznamenal žádný posun k lepšímu. jediné co se propaguje jsou recepce, které věřte neřeší základní a nejdůležitější problém u policie jako takové. Na druhou stranu musím uznat, že se prostředí pro klienty dosti zlepšilo. Ale....., co prostředí a podmínky pro nás???? Domníváte se, že při současném podstavu cca 7.000 chybějících policistů je možno ještě připustit jakýsi Vámi identifikovaný generační špunt?? Ti starší jsou opravdu pryč. Teď odejdou lidé v produktivním věku, kteří slouží 10-15 let a kdo bude dělat potřebnou práci? Děti, které v současné době nastupují a jejich představa o profesi je jaká je?? Prosím, nechcete začít kopat za naše mužstvo a ukázat i svou lepší stránku vůči nám policistům?? Víte o tom, že se Vám jinak mezi námi neřekne, než ,, NÁŠ PAN NEMINISTR"? Věřte, že neznám moc polistů, kteří by za Vámi šli. Já osobně s politováním musím sdělit, že pokud by jste vyslech názory nás obyčejných policistů, nezavíral před nimi oči a podíval se uvedené pravdě do tváře, Vaše situace by se u mužstva dosti změnila. Stačí naslouchat a konat něco pro nás tady dole. A řekněme si popravdě, kdo je hlavním článkem policie? To přeci všichni víme. Kdo komunikuje s občany a pomáhá jim s problémy?? Troufám si říci, že pokud je spokojeno 10% policistů na postech do 7 PT, tak je to určitě přehnané číslo a já mluvím ze skušeností a debat s kolegy. Nepokoušel jste se komunikovat s obyčejnými policisty?? Ono když je totiž nějaká vaše plánovaná návštěva nějakého okresu, tak se vedoucím vybere pouze nekonfliktní policista nebo jsou spíše na setkání s Vámi posílání vedoucí funkcionáři, kteří Vám pravdu opravdu neřeknou. Co na závěř říci? Přeji V8m, aby jste se mohl s čístým svědomím podívat do zrcadla a říci si, dnes jsem udělal opravdu něco dobrého. Já tento pocit zažívám docela často, jelikož jsem pomohl hodně lidem a nejsem sám. S pozdravem nprap. Martin Mudrik, SKPaV1, OOK, Ústí nad Labem.
P.S. omlouvám se za případné chyby, ale nemám sílu po sobě přečíst to, z čeho je takové smutno!
 
Dobrý den pane Mudriku, samotná diskuse na tomto fóru dokazuje, že mám zájem o názory všech policistů zařazených na různých místech a v různých třídách. Věřte, že tomu tak skutečně je. Vím, že situace u policie není ideální, v mnoha oblastech je tento stav dokonce velmi špatný, ale sám víte, že to je dlouhodobá záležitost, kterou není možné zlepšit bez zásadní reformy. A tu přináším, tu Vám, všem dalším policistům a celé policii nabízím a její realizaci vidím jako jedinou možnost k obratu a směřování k takové policii, jakou jak občané, tak samotní policisté chtějí mít. Seznámit se s ní můžete i na tomto webu a budu velmi rád, pokud mi svůj názor na ni sdělíte. K otázce podstavů jsem se vyjadřoval v minulé odpovědi (podívejte se na ni, prosím), vidím to jako velký problém, příčiny tohoto problému jsou opět letité a řešení si vyžádá určitě 2 – 3 roky. Jen opravím, že těch podstavů není 7000, ale něco přes 5000, když dlouhodobě se již dříve pohybovaly kolem 2000. Děkuji za Vaše názory a jsem s pozdravem, Ivan Langer.
  05.06.2008 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Pane ministře,
Asi jako každý občan, který sleduje alespoň okrajově působení vlády i politiků jako takových se chci zeptat. Kde berete Vy a pan ministr školství tu jistotu a přesvědčení, že ve vašich resortech se situace zlepšuje ? Na rozdíl od vašich prohlášení zaměstnanci vyhlašují stávkové pohotovosti i stávky jako takové. Vy osobně asi máte štěstí, že policisté stávkovat nemohou a i kdyby mohli, tak pokud by se sešli na demonstraci jejich zdecimovaný počet by byl skoro přehlednutelný. Kdo má pravdu ? Ministři a nebo ti, kteří se díky působení ministrů dostávají do problémů ?
Další věc. Nedávno pan premiér mimo jiné prohlásil, že zvýšení důchodů v lednu a v srpnu důchodcům nahradí poplatky u lékaře. Myslíte si, že je to v pořádku ? Vláda tímto krokem vlastně poskytla státní dotace lékařům a lékárníkům. Sice jen částečné, ale alespoň nějaké. Ptám se. Proč vláda nepodpoří třeba pekaře tím, že uzákoní poplatek za koupi rohlíků (který pekaři budou muset vybírat ještě vedle prodejní ceny rohlíku) a následně velké skupině obyvatel zvedne nějaké příspěvky ?
Vím srovnávám nesrovnatelné, ale skutečnost je taková. Postupem vlády dostává zdravotnictví státní dotace i když nepřímo. Takříkajíc „z jiné kapsy“ jedněch kalhot.
 
Dobrý den pane Novotný, regulační poplatky ve zdravotnictví se s Vaším nápadem na zavedení poplatků za rohlíky opravdu srovnávat nedají. Zvýšení důchodů (a nejde o jednorázovou částku, ale o navýšení každý měsíc) je odrazem celkového růstu inflace způsobeného růstem cen na světových trzích, poplatky u lékaře jsou jen jednou z položek, které toto navýšení důchodů kompenzuje, aby reálné důchody u nás rostly a situace důchodců se zlepšovala. Účelem poplatků ve zdravotnictví je pak zamezit nadměrnému plýtvání zdravotní péčí, a první výsledky také dokazují, že se to daří. Přeci sám nevěříte tomu, že Češi jsou tak nemocný národ, že k lékaři musí chodit nejčastěji z celé EU (2 x více než je průměr).
Zda jsem úspěšný ministr vnitra bych chtěl hodnotit až po skončení svého funkčního období. Abych se za takového mohl považovat, kladu si za cíl mj. realizovat reformu Policie ČR, projekt P1000, rozvoj eGovernmentu, zlepšit vybavení hasičů, zefektivnit práci ministerstva a jeho strukturu aj. Prozatím se nám daří naplnit dílčí cíle a stanovené harmonogramy. Více o mých prioritách ve funkci Ministra vnitra naleznete i na tomto webu mezi prezentacemi.
Pokud jde o odchody policistů, ty mne samozřejmě velmi mrzí a zde vidím jeden z velkých úkolů do dalších 2 let. To je totiž horizont, ve kterém lze personální situaci u PČR alespoň částečně stabilizovat. Dosavadní výsledky náborové kampaně (přes 11 tisíc přihlášek, počet přijetí vyšší než počet odchodů) mne naplňují optimismem. Musím ale zároveň dodat, že problém odchodů by řešil každý ministr vnitra, neboť služební zákon, který spustil (a je to správně) generační obměnu, byl platný již od roku 2003 a předchozí vedení MV a PČR neučinilo téměř nic, čím by odchodům s účinností nového zákona zabránilo. Všechny potřebné kroky zavádíme až nyní, ale měly přijít mnohem dřív.
Zdravím, Ivan Langer.
  01.06.2008 Kryštof Malý <kamarad4@seznam.cz>
 
http://www.stream.cz/video/8/62391-anketa-v-usa

Uaaaaaaaaaaaaa,OPravdu jsou si američané vědomi,kde je Česká republika?
 
Dobrý den pane Malý, dovoluji si Vás požádat, zda byste mohl místo odkazů klást v této sekci konkrétní dotazy navazující na Vaše názory vyjádřené v textu, jak činí ostatní čtenáři. Pokud Váš příspěvek směřuje „do pléna“, pak prosím využijte v této sekci „Váš názor“ podsekci „Diskuse“. Děkuji za pochopení, Ivan Langer