Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Olomouc

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  14.03.2006 Martin Sedlák <mudr.martin.sedlak@seznam.cz>
 
Vážený pane poslanče,
Nadace Bezpečná Olomouc letos se podílí na projektu Bezpečná cesta do školy. Spolupracuje tak na prevenci dětských úrazů.
V Olomouci v loňském roce proběhl první ročník kampaně "Na kolo jen s přilbou" - kdy se za nošení přileb odměňují cyklisté, k tomu byla uspořádána na většině škol hodina výtvarné výchovy a žáci byli informováni plakáty. Jejich rodiče byli informováni na třídních schůzkách. Širší veřejnost se o akci dozvěděla např. z letáčků v MHD. Výsledky se asi dostavily. Na dětské klinice klesl počet hospitalizací pro úraz hlavy na kole z 22 na 4. Může se jednat o chybu malých čísel, ale projekt zdárně běží v Kroměříži 4. rokem a snižuje incidenci těchto úrazů na 1/4. Podle zahraničních zkušeností by měl projekt běžet 4 roky za sebou. Města, kde se to daří jsou České Budějovice, Chrudim, Vsetín, Prostěšjov...
Bohužel v letošním roce nebyl nikdo, kdo by projekt v Olomouci zařadil do rozpočtu a z úřadu města a ani z kanceláře primátora jsem se nedočkal kloudné odpovědi, zda chtějí v projektu pokračovat. Obracím se tedy
Vaším prostřednicktvím na nadaci Bezpečná Olomouc, zda by ji projekt nezajímal. Více na www.nakolojensprilbou.cz, nebo mjsedlak@seznam.cz.
S pozdravem
MUDr. Martin Sedlák
 
Vážený pane Sedláku,

velmi si vážím Vašeho zájmu o bezpečnost dětí v dopravě a o činnost Nadace Bezpečná Olomouc, kterou jsem založil a v níž působím jako předseda Správní rady. Projekt podporující přilby při jízdě na kole mne velmi zaujal, stejně jako jeho výsledky. Proto se domnívám, že by bylo dobré v tomto projektu pokračovat. Kontakt na Vaši osobu jsem předal tajemníkovi NBO, panu Radimu Schubertovi, který se Vám ozve za účelem dalších konzultací tohoto tématu.

Děkuji za Váš zájem a zdravím, Ivan Langer.

P.S. Nadace Bezpečná Olomouc podporuje řadu projektů ke zvýšení bezpečnosti obyvatel města Olomouce, v oblasti prevence zaměřené na děti jsou to kromě projektu Bezpečná cesta do školy i další projekty jako např. Mobilní dětské dopravní hřiště, Bezpečně na přechodech, Bezpečně na silnici, Komplexní preventivní prožitkový program. Z dalších projektů jmenuji např. Bezpečná ulice (kamerový monitorovací systém), Stop kapsářům, Bezpečný domov, Policie pro občana, Cena NBO a řada dalších. Více informací o činnosti NBO a jejích projektech získáte na www.nbo.cz.
  14.03.2006 Petr Ožana <petroz@volny.cz>
 
Vážený pane místopředsedo,
velice mne zaujaly vaše aktivity v rámci Nadace bezpečná Olomouc. Nebudu zde ventilovat své subjektivní názory na morálku některých našich spoluobčanů, ani se vyjadřovat k zajištění bezpečnosti ze strany policie. Zaujal mne především projekt Bezpečně na silnicí!.
Jelikož vždy preferuji pragmatický přístup k řešení konkrétních problémů a obdivuji lidi, kteří tyto problémy umí účinně řešit, obracím se právě na Vás coby zástupce našich (olomouckých) občanů. Konkrétně se mi jedná o zajištění bezpečnosti na přechodech pro chodce v době, kdy se děti chystají do škol. V Olomouci je několik velmi nebezpečných přechodů, mezi nimi je to přechod u chirurgické kliniky VN na Pasteurově ulici, kudy každé ráno přecházejí děti směrem do školy, mezi nimi i mé dvě dcery. Dnes ráno (14.3.2006, 07:35) došlo na tomto přechodu k vážné dopravní nehodě, kdy byla jedna ze školaček sražena automobilem a je v ohrožení života. Mé dcery (1. a 3.třída) byly svědky této dopravní nehody.
Vážený pane místopředsedo, moje prosba na vás zní: je možno z vaší strany účinně přispět k zajištění bezpečnosti na tomto přechodu pro chodce, kudy denně projíždějí stovky automobilů rychlostí daleko vyšší než je povolených 50 km/h ? Dle mého názoru je v tomto konkrétním případě problém v nasměrování pracovníků policie do míst, která jsou opravdu nebezpečná. Je zbytečné, když policie stojí a zajišťuje bezpečnost provozu pár metrů od ZŠ Zeyerova, kde každý řidič zpomalí, protože je zde kumulace školáků obrovská a jinak, než krokem, zde jet nelze.

Děkuji za pozornost a za případnou pomoc.
Petr Ožana
 
Vážený pane Ožano,

velmi děkuji za upozornění a za podnět ke zvýšení bezpečnosti na přechodech v Olomouci. Situaci týkající se tohoto přechodu jsem po Vašem příspěvku zjišťoval přímo u ředitele Městské policie pana Skalického. Podle něj se strážníci snaží v době, kdy děti chodí do školy (cca 7:30 – 8:00) hlídkovat u všech frekventovaných přechodů u ZŠ v Olomouci, některé z nich hlídají denně, jiné z kapacitních důvodů střídají, většinou obden. Tyto přechody hlídají i v odpoledních hodinách, kdy děti ve škole končí. Strážníci reagují vždy podle aktuální situace, kterou konzultují s řediteli škol. Proto i ředitel školy může iniciovat četnější hlídání přechodů u jeho školy. V návaznosti na dopravní nehodu, kterou jste ve svém příspěvku zmínil, jsem ředitele MP v Olomouci požádal o učinění potřebných opatření k zajištění bezpečnosti na tomto přechodu.

Prevenci nehodovosti na přechodech u ZŠ pak řeší dva projekty NBO. Na technickou stránku je zaměřen projekt Bezpečně na přechodech, kde jde o vybudování speciálního osvětlení vytipovaných přechodů, které je zcela odlišné od běžného pouličního osvětlení, a při použití svítidel ZEBRA vytváří na přechodech světelný efekt a řidičům poskytuje zcela jiné rozlišení a dobrou viditelnost přecházejících chodců a tím vytváří možnost lépe se orientovat a dříve reagovat na danou dopravní situaci. Dalším projektem je projekt Bezpečná cesta do školy, jehož hlavním cílem je naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí. Projekt bude probíhat v několika fázích. Ta první je zaměřena na první stupně základních škol. Jedná se o rozdávání omalovánek s bezpečnostní tématikou. V jednotlivých obrázcích jsou zobrazeny základní pravidla bezpečnosti při pohybu dětí ve městě, v blízkosti silnic i přímo v dopravním provozu nebo ve volném čase dětí. Děti si tak příjemnou a přirozenou formou tato pravidla osvojují. Omalovánky se stávají nejen vyplněním volného času, ale mají především preventivní účinek. Více k činnosti NBO a jejím projektům zjistíte na www.nbo.cz.

Ještě jednou děkuji za Váš podnět a srdečně Vás zdravím, Ivan Langer
  03.03.2006 Petr Nový <levicovak@seznam.cz>
 
Pane poslanče,
četl jsem výsledky hlasování čtenářů Deníku Bohemia , jehož se formou SMS zúčastnilo asi 700 lidí. Četl jste to také? Mezi občany Olomoucka jste s panem Kvapilem z KDU prohrál jednoznačně 36:64% !!! nevadí Vám to??ebojíte se voleb?? Mezi občany OC se dost mluví o Vaší aroganci a ješitnosti a nevím nevím ,jak to v červnu dopadne. Něco s tím udělejte, jste na "dobré" cestě to ve volbách "projet" !!
 
Vážený pane Nový,

i když se hlasování Deníků Bohemia a Moravia účastnilo „jen“ 700 lidí a volit půjdou jen v Olomouckém kraji statisíce lidí, beru každý takový výsledek jako možnost k ponaučení se, a to i z toho pohledu, že celorepublikově jsem toto hlasování vyhrál. Volební kampaň zaměříme na vysvětlování našeho programu, na řešení problémů, které lidi v této zemi, v mém kraji, nejvíce trápí. Tato kampaň bude pozitivní, vysvětlují, k lidem přívětivá a jsem přesvědčen o tom, že lidem ukážeme, že nejsme vůbec arogantní, že se o jejich problémy zajímáme a víme, jak je řešit.

Zdravím Vás, Ivan Langer
  27.02.2006 Lukáš Jílek <zilien@centrum.cz>
 
Vážený pane Langere,
Rád bych se Vás zeptal na jednu věc týkající se Univerzity Palackého v Olomouci. Nevím, zda jste nějak hlouběji zasvěcen do problémů této univerzity, ale možná mi možná dokážete dát odpověď. Má přítelkyně studuje na této univerzitě logopedii a bydlí tam na koleji. (Je to ta kolej přímo naproti univerzitě). Dle jejích slov a slov ostatních studentů bydlících na stejné koleji se asi jedná o nejhorší kolej v republice a vysvětlim to na pár příkladech, nad kterýma zůstává rozum stát. Minulý rok jim tam prý vyměnili u všech pokojů dveře a dali žaluzie do oken. Tyto nové dveře jsou prý mimochodem ještě horší než ty staré. Nevím, kdo o této investici rozhodnul, ale stačí jen selský rozum abychom přišli nato, že studenti by určitě uvítali, kdyby se místo do dveří a žaluzií zainvestovalo do internetových přípojek na jednotlivé pokoje. Bohužel nechápu, proč se takto nestalo, když tam po tom studenti už tak dlouho volají. Další věc je ta, že v rámci šetření se prý plánuje přítomnost vrátných na této koleji pouze přes noc, a přes den to má být jakýsi průchoďák. Chtěl bych upozornit na to, že na této koleji bydlí převážná většina dívek, které nemají na pokoji ani sprchy a musí do nich chodit přes chodbu. Tyto sprchy samozřejmě nejsou uzamykatelné, takže jistě chápete mou obavu a určitě i obavy jiných, že se na kolej pak může dostat kterékoliv individuum a studentky tam různým způsobem obtěžovat..
Nevím, zda s tím Vy můžete něco udělat, ale byl bych Vám moc vděčný, kdyby jste se na těch správných místech poinformoval, popřípadě tyto věci prodiskutoval s někým kompetentním.
Děkuji a přeju mnoho úspěchů Vaší straně ve volbách do PSPČR!
 
Vážený pane Jílku,

děkuji za podporu, kterou vyjadřujete mé osobě i Občanské demokratické straně. Na situaci kolem VŠ kolejí Univerzity Palackého v Olomouci se poptám a Vaše připomínky předám na místo, které je kompetentní k jejich řešení.

Děkuji a zdravím Vás, Ivan Langer
  07.12.2005 City Olomouc <hello.friend@centrum.cz>
 
Děkuji za váš názor a čas,který jste mu věnoval. S mnohým mohu souhlasit.Pokládám ale za velice důležité,že sledujete regionální problémy - odtržení od "nižší" politiky je nešvarem mnoha poslanců a senátorů. Nicméně, o vašich aktivitách určitě vím, NBO znám a přesto si myslím, že především v sídlištní zástavbě je tato problematika okrajovou záležitostí. O činnosti městské policie, jejíž kompetence jsou minimální, si myslím, že je vlastně zbytečná. A financovat ji kvůli pár přednáškám pro děti je skoro přepych. To zvládnou kantoři ve své pracovní době. Pokud se týká Gema, dost mě zaujala před časem diskuze o vazbách Gemo - magistrát,především v souvislosti s vaší stranickou kolegyní. Dnes se totéž proslýchá právě v souvislousti s rozáriem.Dvojka radních pan Czmero a paní Vláčiloví právě všechny takové sporné akce prosazuje, od tenisu přes akvapark po dříve plánovaný Palác Morava,proto jsem téma nadhodil. Přednádražní prostor je spíše dílem ČSSD a ve třech a další plánované etapě shltnul/ne stamilióny. Pak není na méně atraktivní,ale potřebné akce,bohužel.
 
Dobrý den, i přesto, že jako poslanec musím hodně času trávit v Praze, město Olomouc a jeho region je pro mne stále na prvním místě. Proto se o zdejší situaci velmi zajímám a pokud je v mých silách pomoci nějakému dobrému projektu, rád tak činím. Pokud máte nějaký podnět pro NBO ke zlepšení bezpečnostní situace v Olomouci, obraťte se prosím na kancelář Nadace (kontakt zjistíte na webových stránkách www.nbo.cz, odkaz na ni je i na těchto webových stránkách). I NBO se snaží přispět k lepší práci městské policie (ať již spoluprací na různých projektech, projekty ke zlepšení technického vybavení a profesionální úrovně sboru). Odpovědnost za kvalitu MP však leží na magistrátu. Co se týče projektů města, své názory jsem vyjádřil již v minulé odpovědi a moc bych si přál, aby tyto projekty byly nakonec vyřešeny bez zbytečných konfliktů a ke spokojenosti všech stran. Děkuji za Váš zájem o situaci v Olomouci a přeji Vám klidné vánoční svátky a úspěšný nový rok :-) Ivan Langer
  27.11.2005 City Olomouc <hello.friend@centrum.cz>
 
Pane Langere,
myslím,že jako poslanec za kraj byste měl sledovat i to, co se děje ve městě,ze kterého jste byl do vysoké politiky vystřelen. Myslíte si, že stavba olomouckého aquaparku či poněkud megalomanský mnohaetapový projekt přednádražního ( světelná fontána?!) prostoru jsou přesně ty správné investice,které ukrajují z rozpočtu města? Myslíte,že okleštění rozária ve prospěch tenisu či protlačování pozemku pro Gemo ve prospěch dalšího tenisového projektu jsou to, co potřebují Olomoučané? Vadí mi spojení ODS-ČSSD na radnici,vadí mi,že především konkrétní radní ruku v ruce prosazují to,nad čím zůstává stát zdravý rozum.Priority občanů jsou jiné - stále se potýkají s nekvalitními komunikacemi,snižováním počtu školských a zdravotnických zařízení či služeb,bezpečnostní situací ve městě,nedůstojným životem seniorů či hendikepovaných. Na tohle všechno nejsou často peníze.Nejsou ani na slušné zabezpečení hřbitova v Černovíře. Kdo tedy diktuje,co je prvořadé- politici nebo občané? Jsou to naše peníze,se kterými se hraje,politik je jenom dočasně spravuje!Ale čemu se divit - když vidíme hrátky kolem rozpočtu v parlamentu,je to také o tom,co kdo urve,aby se zviditelnil nebo z čeho by měl nějaký profit (například přátelské vztahy do budoucna podle hesla všechno se jednou může hodit) .Mimochodem,ta registrace na vašem webu připomíná Velkého bratra- je to nutné?
 
Dobrý den,

dovolte mi začít od konce. Registrace na tomto webu je pouze v sekci Váš názor a byla zavedena poté, co byla tato sekce delší dobu zaplavována vulgárními a nevěcnými příspěvky účastníků. Cílem registrace je snaha zamezit takovým příspěvkům. Jsem přesvědčen, že lidé, kteří mají zájem o věcnou diskusi, podstoupí i toto malé zdržení s registrací. Mailová adresa se vyžaduje pro zaslání loginu a hesla a je s ní nakládáno naprosto v souladu s právním řádem, nemusíte se ničeho obávat. Kdo má zájem vyjádřit se bez registrace, může využít diskusní fórum s ostatními účastníky webu. Věřím, že toto opatření pochopíte.

Otázky, které se týkají města Olomouce a které v příspěvku zmiňujete, mne samozřejmě jako olomouckého rodáka a patriota velmi zajímají, nicméně se jedná rozhodnutí zastupitelstva, která musím i jako poslanec respektovat. Jedná se o rozhodnutí, která budou muset politické strany před komunálními volbami obhájit, aby jim lidé opět dali důvěru. Určitě se shodneme na tom, že přednádražní prostor bylo nutné rekultivovat. Nemám detailní informace, proč byly všechny kroky udělány tak, jak byly, osobně bych si dokázal pro světelnou fontánu představit atraktivnější místo. U rozária se jedná jen o část pozemku, celý areál zůstane zachován, žádné z jeho „atrakcí“ nebudou omezeny a jsem přesvědčen, že celý prostor bude lépe využit. Pokud se nemýlím, situace pozemku „pro Gemo“ není dosud vyřešena, proto nechci činit unáhlené závěry. Stavba aquaparku byla jedním z předvolebních závazků místní ODS a mnoho občanů pro tento projekt vyjádřilo podporu. Já si velmi přeji, aby celá investice byla vyřešena tak, aby měla co nejnižší dopad na obecní rozpočet a aby obyvatelům i návštěvníkům Olomouce přinášela co nejvíce radosti a městu také zisky. Koalice na radnici je zkrátka taková, jakou umožňovaly volební výsledky. Samozřejmě, že já i celá olomoucká ODS bychom byli raději, kdybychom mohli sestavit většinu sami, ale věřím, že i tato koalice se dokáže dohodnout tak, aby její kroky přinesly tomuto krásnému městu a jejím obyvatelům užitek – že tedy dojde i na Vámi zmiňované komunikace (mimochodem při cestování Olomoucí jsem svědkem mnoha oprav komunikací), školství a zdravotnictví. Ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě velmi přispívá i Nadace Bezpečná Olomouc, kterou jsem před více jak 10 lety zakládal a jejíž jsem předsedou. Ta se mj. významně podílí i na rozšíření kamerového systému města, programech prevence mládeže, bezpečnosti dopravy, schránkách důvěry aj. Více informací můžete nalézt i na internetové adrese www.nbo.cz.

Problémy, se kterými se Olomouc a celý kraj potýká, nejsou řešitelné jen na místní úrovni. Musím upozornit, že Olomoucký kraj patří mezi kraje, které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností, má nejnižší průměrnou mzdu v celé republice, objem investic je zde rovněž nízký. To jen dokazuje celkový nezájem centrálních úřadů (vlády a jednotlivých ministerstev) o Olomoucký kraj. Pokud ODS dostane důvěru voličů a já důvěru ODS, jasnou prioritou bude pro mne podpora olomouckého regionu.

Děkuji za Vaše dotazy a připomínky. S pozdravem, Ivan Langer