Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  17.01.2009 Spokojený budoucí Policista <jirka.plaminek@email.cz>
 
Vážený pane ministře, ještě doplňující dotaz k dotazu předešlému, neobáváte se toho, že pokud by se někdo odhodlal a věc ohledně uplatňování těchto 150.ti hodin předal k civilnímu soudu a uspěl, že by to byl impulls pro možná stovky dalších policistů a MV muselo vše doplatit? Děkuji.
 
Dobrý den, děkuji za Vaše příspěvky. Musím však předeslat, že cílem těchto stránek je vést zde diskusi nad aktuálními tématy, nikoli zde poskytovat právní výklady. Sdělím Vám svůj osobní názor: možnost nařízení přesčasů podle služebního zákona je institutem výjimečným a proto by přesčasy neměly být plánovány tak, aby se staly pravidelnou součástí služby. Může se však stát, že se předem ví, že není možně daný bezpečnostní úkol standardně zvládnout. V tom případě je možné nařídit službu přesčas i s předstihem. Pokud byste však trval na podrobném výkladu, obraťte se prosím, přímo na policejní prezídium nebo personální odbor ministerstva vnitra, určitě Vám vyhoví. K používání průměrů musím říci, že vnímám jejich určitou „zrádnost“, jedná se však o relevantní data, která mají svou vypovídací schopnost. O tom, že na různých útvarech a odděleních jsou přesčasy užívány s různou intenzitou, vím, souvisí to především s jejich aktuálními personálními stavy. I proto jsem rád, že se nám podařilo v loňském roce trend odchodů od policie zastavit, a že bylo přijato přibližně o 700 policistů více, než jich odešlo. Věřím, že se nám podaří v průběhu letošního roku personální situaci stabilizovat. Vedle toho ale také platí, že nejvíce přesčasů se uplatní u příslušníků, kteří jsou ve směnném provozu a ti mají navíc příplatek 10% k základnímu tarifu na rozdíl od těch tzv. kancelářských. Také nejvíce prostředků určených k navýšení platů v loňském roce bylo distribuováno s tím cílem, aby byly spravedlivě rozděleny mezi policisty podle jejich skutečného zatížení (což bylo možné právě díky navyšování zvláštních příplatků či díky odměnám). S pozdravem, Ivan Langer
  17.01.2009 Spokojený budoucí Policista <jirka.plaminek@email.cz>
 
Vážený pane ministře, dávám Vám tímto podnět, respektive Vaší inspekci, prošetřete uplatňování nebo radši "plánování" tzv. zelených hodin, mám na myslí v zákoně uvedených 150 hodin bez nároku na nic. Jak je možné, že tyto hodiny jsou normálně plánovány ve FPD což je snad protizákonné. Abych byl přesný a pro příklad pracuji ve 24 hodinových turnusech a jiná doba služby zde není, tudíž není možné, pro pokrytí služeb na součásti přesně dodržet a vyrovnat předepsaný fond pracovní doby např. kratší službou. Na naší součásti to bylo ke konci roku tak, že byl naplněn FPD aby byla pokryta služba, mělí jsme samozřejmě i nějaké naplánované hodiny navíc. Tyto plánované hodiny ale nad rámec FPD, většiny z nás nám byly převedeny do tohoto limitu 150.ti hodin. Jaký je Váš názor na toto jako právníka ? Není to protizákonné ?
A ještě jeden dotaz k tomuto problému. V nedávné době jste v TV v nějakém příspěvku řekl, že u Policie ČR je v průměru z těchto 150.ti hodin asi tak 5 na příslušníka. Toto je hezké číslo a pokud by to byla skutečně pravda, takl by se nad tím asi ani nikdo nepozastavil ale průměrné číslo je velmi podivné může znamenat i to, že jeden člověk může mít 10 hodin a druhý 0 a je to průměr 5. nepočítejte si průměr z celého počtu příslušníků Policie ČR, myslím tím lidí z kanceláří, kteří mají pravidelnou pracovní dobu a tudíž z limitu 0, tito lidé právě ten průměr snižují. Nechte si vytáhnout počty těchto hodin po jednotlivých součástech, zejména tam, kde je lidí málo a určitě vyjde jiné číslo. Mohu Vás ubezpečit, že jsou ve Středočeském kraji i součásti, kde mají (měli) limit 150.ti hodin splněn už v 1. čtvrtletí roku. To je vše, děkuji za Váš názor na obě mé zanechané otázky. Omlouvám se že se nepodepisuji, to se rovněž v této instituci nevyplácí.
 
Zatím žádná odpověď...
  06.01.2009 kovar radoslav <kovar.radoslav@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře.
Zrušte policistům a armádě výsluhu a ušetřené peníze přidejte těm , kteří jsou ve službě.Třeba pak přestanou odcházet.
 
Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Je pravda, že nová (v mnohém výhodnější) úprava výsluhových příspěvků byla nejčastějším důvodem odchodů délesloužících policistů v uplynulých dvou letech. Tyto odchody však byly důsledkem neřešení daleko většího problému, a tím byla příprava policie na nový služební zákon a naprostá neexistence personální politiky před rokem 2006. Díky tomu došlo k úplnému zastavení generační obměny policie a my jsme tento problém museli řešit skutečně až pět minut po dvanácté. Jsem rád, že v tuto chvíli však mohu říci, že se nám díky skutečně tvrdé a poctivé práci, díky startu Reformy Policie ČR a díky úspěšné náborové kampani „Pomáhat a chránit“ podařilo trend odchodů obrátit. Vždyť v roce 2008 odešlo asi 3200 policistů, ale bylo jich nově přijato téměř 3900 a pro rok letošní je dalších více jak 6800 přijímacích řízení rozpracováno.
Pokud jde o samotné výsluhové příspěvky, tak ty považuji za důležitý sociální i motivační prvek pro dlouhodobou profesionální práci příslušníků bezpečnostních sborů, ale také za jeden z motivů k tolik potřebné pravidelné generační obměně. Jsem přesvědčen, že tyto úkoly výsluhové příspěvky plní, s jejich úpravou jsem spokojen a nevidím žádný rozumný důvod k jejich rušení či omezování. S pozdravem, Ivan Langer
  05.01.2009 Najman Vilém <wiliamsnajman@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře.
Musím reagovat na televizní reportáže ze dne 4.1.2008, kde byl po několikáté probírán problém nedostatku policistů.
Pracuji 10 let u ozbrojeného sboru CS ČR. Při nástupu jsem absolovoval vše co je potřeba. Psychotesty, zdravotní prohlídku. Úspěšně. Nyní jsem chtěl přejít v rámci třídy k cizinecké policii. Bohužel jsem opět musel absolovovat psychotesty, kde se zjistilo, že nejsem pro práci u policie schopen. Podotýkám, že pět let pracuji jako referent mobilního dohledu. Tzn. že několikrát do roka máme společné akce s cizineckou policií,denně se pohybuji v terénu mezi různými typy lidí.Práce kterou vykonávám je ze 40% stejná jako práce cizinecké nebo dopravní policie.Podstupuji fyzickou a střeleckou přípravu. Nikdy jsem neměl žádné problémy při plnění služebních úkolů. Vím, že samochvála smrdí, ale když může policie odmítat prakticky hotové policisty a přemýšlet nad tím, jak pro práci získat cizince a lidi z ulice, tak to na tom tak špatně nebude. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek. Bohužel z něj není zřejmé, jestli jste se ucházel o nějaké konkrétní policejní místo, na které mohly být kladeny zvláštní požadavky, nebo jestli jste se ucházel o práci u policie obecně. V tom prvním případě byste se mohl pokusit ucházet o místo, pro které byste podmínky přijetí splňoval. Pokud však jde o druhý případ, můžete požádat o přezkoumání posudku hlavním psychologem, v případě, že ani tak neuspějete, můžete to znovu zkusit po uplynutí lhůty dvou let. Chci Vás ujistit, že já i vedení Policie ČR samozřejmě o nové a kvalitní policisty stojíme a opravdu si Vašeho zájmu vážím a je mi velmi líto, pokud policie kvalitní uchazeče z různých důvodů nemůže přijmout. I proto se třeba loni měnila zdravotní vyhláška, aby odpovídala současným vědomostem o různých nemocích a možnostem jejich moderní léčby. S pozdravem a přáním mnoha úspěchů, Ivan Langer
  04.01.2009 Katy Katy <evzenam@volny.cz>
 
Příspěvek na bydlení.
Pane ministře k mému dotazu ze dne 2.11.2008 ohledně příspěvku na bydlení pro příslušníky armády jste mi odpověděl mimo jiné i toto:U policistů a hasičů služební zákon navíc nepředpokládal, že by příliš často měnili svá bydliště neboť většinou slouží v obcích a městech v blízkosti jejich trvalého pobytu. Vždyť policejní služebny jsou nejen v okresních městech, ale i v obcích s rozšířenou působností a mnohdy i v obcích mnohem menších, a to se o vojenských útvarech rozhodně říci nedá.
To jste jako důvod,proč sbor, kterému velíte, nebere příplatky na bydlení, myslel vážně? Jste z Olomouce a zde je velmi početné sídlo armády. Z těchto lidí 99 % sedí v kancelářích v kasárnách, mimochodem vybavených tak, jak se policistům ani nezdá, nevytáhli a nevytáhnou paty ze svých kanceláří, leda snad proto, aby si na kurtech a hřištích uvnitř areálů v pracovní dobu hráli tenis a volejbal. A tito lidé všichni příspěvky berou. A Vás to nezajímá? A odkazujete mě na ministryni obrany? Jak je možné, že se plýtvá státními penězi a Vás to nezajímá? Proč tedy, když to i u vojáků považujete za nešťastné, proč s tím nic neděláte?Lidé, kteří jsou v nějakých misích jsou velmi dobře zaplaceni a přesto tyto příspěvky také berou. Vybrali si takové povolání, ale za bydlení by měl snad platit každý, nebo by na tom měly být složky státní moci stejně.A osobní ohodnocení, odměny, či rizikový příplatek u policistů jsou za podstupovaná rizika při výkonu služby směšným ohodnocením, kdežto vojáci mají svých 8-11.000,- Kč na účtě pravidelně každý měsíc a sedí si v teple v kanceláři a budou tam sedět až do důchodu. Zdá se Vám to morální, pané ministře? Vy jako člen vlády jste povinen hledat úspory pro státní rozpočet, dávat podněty k úsporám, tak tak čiňte, toto je jedna z nich anebo bojujte za svůj resort.
 
Dobrý den, znovu musím zopakovat, že si nemyslím, že by příspěvek na bydlení byl nejšťastnějším institutem. Přesto je věcí Armády a Ministerstva obrany, jak naloží s prostředky, které má pro své příslušníky určeny, jaké složky platu bude v zákoně definovat. Tak, jako si mnoho lidí myslí, že by policisté neměli dostávat žádné výsluhy a já se naopak za tyto výsluhy stavím a vždy budu bojovat proti snahám o jejich rušení či omezování, tak všichni ministři obrany bojují proti rušení příspěvku na bydlení.
A za svůj resort bojuji. O tom svědčí skutečnost, že platy policistů či hasičů činí více než 140 % platů ostatních státních zaměstnanců, rostou rychleji než platy ostatních státních zaměstnanců (výjimkou jsou nyní učitelé), do pracovních podmínek policistů i hasičů jsou investovány historicky rekordní prostředky (P1000, nová auta, projekt materiálně technické obnovy vybavení profesionálních i dobrovolných hasičů). Málokterý ministr vlády či ministr vnitra v historii může něco podobného říct. S pozdravem, Ivan Langer
  30.12.2008 Viktor Zeman <vikzeman@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře, delší dobu jsem Vás neoslovil a proto mě dovolte několik slov. Zpětně, opravdu nevím kdy to bylo, jsem se Vás dotazoval na otázku práce policistů přesčas, na proplácení této práce a argumentoval jsem Vám tím, že toto otrokářství není v souladu s naším právním řádem a neposledně ani s Evropskou sociální chartou. V odpovědi jste mě ubezpečil, že pravdu v žádném případě nemám s odvoláním na tým odborníků a expertů, kteří nezjistili kolizi tohoto policejního otrokářství s ESCH, potažmo ani s naším právním řádem. Po pravdě, ani mě nepřekvapil současný 675 návrh poslanců pana Františka Bublana a spol. na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje z.č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Určitě jste tento návrhový materiál nastudoval a opravdu stále trváte Vy, odborníci a experti na tom, že 150 hodin musí ze zákona příslušník BS odpracovat, aniž by mu bylo poskytnuto náhradní volno, nebo finanční ohodnocení ? Jak je možné, že právě Ministerstvo vnitra v tomto případě porušuje zákon a vůbec v tomto směru nerespektuje ESCH? Pokud tento návrh projde, pak se také může, v tomto případě, tisíce policistů domnívat, že k odpracování 150 hodin zdarma byli přinuceni v rozporu se zákonem a ESCH , a pak by si také mohli říct, tak pane ministře, chceme to doplatit. Kdo má v tomto případě pravdu Vy a Vašich zákonných 150 otrokářských hodin zadarmo, nebo 57 poslanců, kteří navrhují - viz níže uvedené zhodnocení. Děkuji za odpověď a hezký rok 2009 .
Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Provádí zejména práva obsažená v Evropské sociální chartě (vyhl. pod č. 14/2000 Sb. – dále jen „ESCH“), konkrétně právo na spravedlivé pracovní podmínky (čl. 2) a právo na spravedlivou odměnu za práci (čl. 4). Podle čl. 2 ESCH je náš stát povinen stanovit přiměřenou denní a týdenní pracovní dobu (odst. 1) a poskytovat placené volno v době veřejných svátků (odst. 2). Podle čl. 4 ESCH pak náš stát musí uznat právo pracovníků na vyšší odměnu za přesčasovou práci, s výhradou výjimek ve zvláštních případech (odst. 2). Těmito ustanoveními ESCH je Česká republika vázána v plném rozsahu.
 
Dobrý den, k problematice „150 hodin“ jsem se vyjadřoval opravdu mnohokrát a můj názor se nemění. Ministerstvo vnitra zákon ani ESCH neporušuje. A pokud by platila Vaše argumentace, docházelo by k tomuto rozporu již při platnosti předchozí právní úpravy, která přesčasové hodiny „zadarmo“ také obsahovala. Pokud jde o Vámi zmiňovaný poslanecký návrh novely služebního zákona, tak zde platí, že autoři návrhu zde vycházejí z naprosto mylných předpokladů, jsou zcela mimo realitu v odhadu finančních dopadů návrhu, nevycházejí z žádné analýzy a nemají vůbec přehled o současném stavu. Návrh je naprosto nekoncepční, nesystémový a populistický. Zcela opomíjí fakt, že bezpečnostní sbory nejsou pouze Policie ČR. V případě, že by tento návrh prošel, znamenal by zásadní negativní dopady do platů policistů, limit přesčasových hodin by už nebyl omezen vůbec, návrh by přinesl pouze zmatek a nejistotu do řad bezpečnostních sborů a vedl by k prohlubování podstavů v době, kdy se Ministerstvu vnitra a Policii ČR v roce 2008 podařilo tyto podstavy začít po specifickém roce 2007 snižovat. I proto s návrhem nesouhlasí nejen ministerstvo vnitra a policejní prezídium, ale ani odbory policie a dalších bezpečnostních sborů. A myslím, že si to již uvědomují i sami autoři návrhu. S pozdravem, Ivan Langer
  30.12.2008 Sima Haban <sima.haban@tiscali.cz>
 
Dobrý den pane ministře, chtěl bych se zeptat, co jste myslel heslem "cukr a bič"? Zatím jsem pocítil pouze bič. Dále bych měl dotaz, jak se mám motivovat pro službu, kdy vím, že pojedu do 24 hodinové služby navíc, která je nad pracovní fond - tj. ZADARMO? Na cestu do zaměstnání nemám žádný příspěvek. Mám to brát jako výlet do Prahy, s tím, že se nevyspím, nic nevydělám, projedu peníze, a pracuji zadarmo? S tímto mám být spokojený??? Nepochopil jsem proč do fondu pracovní doby jsou zahrnovány svátky, na které připadne den v týdnu? Abych měl volno ve svátek, tak si to musím nadělat? Dále nevím, proč nejsou lidem, kolegům, kteří májí více jak 10 let odsloužených u policie udělovány medaile za věrnost, na kterou mají nárok? Těmto kolegům je sdělováno, že na tyto medaile nejsou peníze. Takto si vážíte zkušených policistů? Jsem policistou, který má více jak 10 let odsloužených u policie, vztahuje se na mě přechodné období, tj. v současné době mám nárok na výsluhový příspěvek, přičemž tento mně po skončení roku 2009 zaniká. Přemýšlím, zda nezakončím svoji službu u policie odchodem do civilu. Některé věci, co pronikají napovrch, o plánované novelizaci služebního zákona, jsou změny k horšímu a člověk od svého vedení či od Vás není řádně dopředu a včas informován. Je to pro mě doba nejistoty. Kdybych věděl, že stávající forma služebního zákona zůstane, měl bych jasno. Za léta služby nevěřím, zda by se něco zlepšilo. Nelíbí se mně, jaký postup byl zvolen. Bývalým "esenbákům" bylo nasypáno a po revolučním policistům všechny výhody, co kdy byly, budou zřejmě odepřeny. Předem děkuji za odpověď, s pozdravem Pavel.
 
Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek. Tím cukrem jsem myslel především výhody, které služební poměr poskytuje, tedy nadprůměrný plat (a to je objektivní skutečnost, jakkoli to chcete zpochybňovat), delší dovolená, kratší pracovní doba v týdnu, možnost celoživotního vzdělávání, nadstandardní nemocenská či odchodné, ozdravné pobyty a v neposlední řadě výsluhové příspěvky, které rozhodně chceme zachovat, a to ve stávající podobě. To jsou výhody, které jiní státní zaměstnanci (ale i obecně zaměstnanci vůbec) nemají. Myslel jsme tím také zlepšování podmínek pro práci policistů, tedy nové služebny, nová policejní vozidla, nové moderní technologie a vybavení, do kterých investujeme v novodobé historii policie ojedinělé množství finančních prostředků. Průměrný služební příjem policistů na konci roku 2008 dosahoval téměř 33 tisíc korun. Na investice do policejních služeben a policejního vybavení jsme zajistili téměř čtyři miliardy korun, za které již byly provedeny nejnutnější rekonstrukce na 538 útvarech, bylo vybudování více jak 180 nových otevřených služeben, nakoupili jsme 140 nových pojízdných služeben pro rychlé řešení dopravních nehod atd. V loňském roce jsme nakoupili již 1400 nových služebních aut a v roce letošním to bude dalších 700. Do roku 2011 chceme do nových vozidel investovat 1,4 miliardy korun, za které bude pořízeno celkem 3800. vozidel (z toho 3500 osobních). To jsou jasné kroky, které pro zlepšení podmínek pro práci policistů děláme a já věřím, že se již v tomto roce jejich příznivé účinky projeví i u Vás. Budu rád pokud mi o Vašich zkušenostech znovu napíšete. Na závěr znovu opakuji, že žádné omezování výsluhových příspěvků na ministerstvu vnitra nechystáme, současný model považujeme za správný a „zaručené informace“ o jejich rušení musím opravdu odmítnout. Pokud jde o problematiku přesčasů nebo svátků, na ty jsem zde již v minulosti mnohokrát docela podrobně reagoval, dovoluji si Vás tedy odkázat na tyto mé odpovědi. Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem, Ivan Langer
  30.12.2008 Pavel Novotný <Novpavel@seznam.cz>
 
Tak Vám pane ministře za všechny děkuji, že jste dodržel slib za zvýšení tarifních tabulek pro rok 2009. Už třetí rok nám nepřidáte ani korunu!!! Vím, že krize dosáhla na všechny, ale nic neslibujte. Na zvýšení odměn, osobního nebo rizikového příplatku už neveřím. Jinak pěkný nový rok
 
Dobrý den, nevím z jakých informací vycházíte, ale já jsme nikdy nové tarifní tabulky na letošní rok neslíbil. Naopak vždy jsem říkal, a to samozřejmě platí i nadále, že v letošním roce, stejně jako v tom loňském, platy porostou a mzdové navýšení bude rozděleno do nadtarifních složek platu, tedy na především na zvláštní příplatky, příp. odměny tak, aby se dostalo navýšení všem. Zpracování zcela nové tarifní tabulky připravujeme s platností od roku 2010, tak abychom se pokusili dosáhnout spravedlivějšího rozdělení mzdového navýšení a lépe podpořili kariérní růst. Zde jsme zároveň vyzvali i odborové svazy, aby předložily vlastní návrhy nových tabulek na rok 2010. S pozdravem, Ivan Langer
  27.12.2008 zdeněk zdeněk <zde_nek@email.cz>
 
Pane ministře, uspěchejte prosím zřízení Olomouce jako kraje než bude pozdě a než Ti Vámi dosazení Olomoučtí kamarádi a diletanti na Ostravský kraj vše rozprodají, rozkradou a zničí výsledky předešlého vedení. Toho vedení, které před nimi již uteklo a dále utíká, protože jejich rozhodování je čistý amatérismus. Praovali jsme s mnoha a pod mnoha šéfy, ale pod bláznami ještě ne.
 
Dobrý den, realizace reformy Policie ČR vč. vytvoření 14 krajských ředitelství probíhá (vytvoření 6 nových, včetně Olomouce). Zřízení ředitelství v Olomouci je, stejně jako v Liberci a Jihlavě, naplánováno do prosince roku 2010 a já předpokládám, že tento termín bude také dodržen. K dalším Vašim slovům se bohužel neumím vyjádřit, buďte, prosím, příště více konkrétní. S pozdravem, Ivan Langer
  27.12.2008 Jaroslav Drobny <Jarosla.Drobny@seznam.cz>
 
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat Vás pane ministře proč a z jakého důvodu se nedostalo, nebo jen ve velmi malé mířé pří rozdělování nových vozidel na cizineckou polici? Na našem oddělení Kralovehradeckém kraji nebylo příděleno ani jedno jediné vozidlo a budeme dále pokračovat ve starých orezlých feliciich, které mají naježděno více jak 170000km. Připomínám, že se jedná o pomalovaná auta, která jezdí po celém okrese. Lidé se nás ptají a mi jen krčíme rameny. Děkuji za Vaší odpověď.
 
Dobrý den, velmi dobře si uvědomuji, že vozový park policie nebyl v dobrém stavu a že velká řada z vás musela a musí jezdit v rezavějících Felíciích. Proto jsme také rozhodli o největší jednorázové obměně policejních aut v její historii. Do roku 2011 chceme do nových vozidel investovat 1,4 miliardy korun, za které bude pořízeno celkem 3800. vozidel (z toho 3500 osobních). A ačkoli jsme v loňském roce nakoupili již 1400 nových služebních aut a v roce letošním to bude dalších 700, nebylo možné provést obměnu úplně všude. Z důvodu předsednictví ČR v Radě EU byly prioritně vybaveny oblasti, ve kterých bude nejvíce akcí souvisejících s předsednictvím. Vedle toho bylo učiněno opatření, aby ty regiony, které obdržely nová vozidla, převedly stávající vozy (sice starší, ale v mnohem lepším stavu než ty, ve kterých zatím jezdíte) na regiony, kde dosud nebylo možné nové vozy přidělit. Zároveň pak při dalším přidělování nových vozů počítáme s tím, že cizinecká policie bude mezi prvními. S pozdravem, Ivan Langer