Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Programové otázky

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  03.05.2006 Jiří Novák <bigg@post.cz>
 
Vážený pane poslanče, jedním z problémů, který lidi trápí, je stále stoupající byrokracie. Některé instituce stále nejsou ochotny registrovat, že žijeme v 21. století a informační společnosti a dožadují se stále nových a nových papírů a potvrzení.
Dva případy - Správa sociálního zabezpečení před dvěma lety vymyslela, že ti, co podnikají při zaměstnání jí musí na zvláštním tiskopise doložit výši svých příjmů ze zaměstnání, jinak musí platit zálohy, jako by žádné příjmy neměli. Přitom tyto údaje musí mít SSZ ve svých databázích a neměl by pro ně být žádný problém si je získat. Ale kdo jim nedonese ten správný papír, musí platit zálohy. Pokud nezaplatí (protože o tom neví), naúčtují mu tučné penále.
Změna trvalého bydliště - ani se nedivím, že se u nás nikdo nechce stěhovat za prací. Změna trvalého bydliště totiž obnáší martyrium běhání po úřadech. Stačí, aby člověk podnikal a měl auto. Představa, že by člověk nahlásil změnu na jednom úřadě je zde spíše z říše sci-fi.

A ještě mám poznámku k jednomu problému, který zatím nikdo nedokázal vyřešit, byť řešení je podle mne velmi jednoduché. Každý den se můžeme dočíst v černé kronice, že někde došlo ke krádeži kovových předmětů. Od již zcela "běžných" kabelů přes okapy, kolejnice, mříže kanálů, starý most či dokonce formy na velikonoční beránky. Přitom by tuto kriminalitu velmi snadno odstranila dvě opatření - 1. vykupovat kovový odpad pouze od subjektů, kteří se registrují jako producenti odpadu (firmy, živnostníci..) 2. platby za kovový odpad by byly možné jen bezhotovostním převodem na účet. Občané, kteří se potřebují zbavit nějakého kovového odpadu by jej pak mohli zdarma odevzdat ve sběrném dvoře. Obec by pak z prostředků získaných za tento odpad mohla hradit třeba likvidaci černých skládek.
 
Vážený pane Nováku,

Občanská demokratická strana velmi silně pociťuje potřebu změny v oblasti byrokracie a veřejné správy. Naším programem je vytvořit nikoli byrokratický a lidem vládnoucí stát, ale stát přátelský a lidem sloužící. Podrobné informace se můžete dočíst v materiálech Modrá šance pro slušné lidi či Projekt CZECH POINT, které jsou k dispozici i na těchto webových stránkách.

K Vámi zmiňovaným problémům mohu dodat následující. Jedním ze základních pravidel moderního úřadu v pojetí ODS je i pravidlo, že informace poskytne občan úřadům pouze jednou a tyto informace pak již samy kolují, tzn. že existuje centrální registr, kde si jednotlivé úřady mohou tyto údaje (které budou samozřejmě pečlivě zabezpečené před zneužitím) vyhledat a občan je již znovu nosit nemusí. Projekt CZECH POINT je založen na tom, že si budete moci veškeré nutné žádosti a podněty vyřídit na jediném místě, bez čekání a bez front, pokud máte internet a elektronický podpis, tak klidně i v teple svého domova. Poslanecká sněmovna přijala nedávno novelu, která znemožní (či alespoň výrazně sníží) prodej kradených kovů (mj. bude povinnost evidovat každého, kdo takové kovy do sběren prodává a navíc nějakou dobu nebude možné s těmito surovinami dále obchodovat, aby poškození měli možnost svůj majetek dohledat). Tyto změny jsem vyžadoval i já osobně, když jsem v této věci interpeloval příslušné ministry.

Se srdečným pozdravem, Ivan Langer
  14.04.2006 Radim Burk <debianuser@seznam.cz>
 
Děkuji za odpověď.
Vhledem k rokům vyloučení 68, 69 to těmto pánům rozhodně nevyčítám. Co mne zaráží, že dopustíte, aby mediálně bylo všem známo že pan Tlustý (kterému to vzhledem ke konzistnentním názorům také nevyčítám) byl členem KSČ, ale o pánu Tvrdíkovi veřejnost nezaslechla téměř nic. Pokud tyto informace nehodláte voličům před volbami zdělit, tak tomu upřímně nerozumím a budu doufat, že víte co děláte.
 
Vážený pane Burku,

my jsme upozorňovali a stále upozorňujeme na to, jak se ČSSD jako celek přiklání názorově k KSČM, jak s ní čím dál více spolupracuje a jaká nebezpečí z toho pro tuto zemi a její občany vyplývají. My nechceme vést politický boj proti jednotlivým členům ČSSD, ale hlavně proti ČSSD jako celku, proti jejímu programu a postojům, které zastává. O většině členů ČSSD, které zmiňujete, je jejich minulost v KSČ dobře známa a pevně věřím, že lidé to dokáží zhodnotit. Navíc jsem přesvědčen, že v regionech, odkud tito poslanci a jiní vysocí představitelé ČSSD pocházejí, je jejich minulost známa i v těch zbylých případech.

Já osobně shledávám ještě větší nebezpečí, než je bývalé členství poslanců ČSSD v KSČ v tom, jakými lidmi se obklopují nejvyšší představitelé této strany a kdo ovlivňuje jejich rozhodování. V případě premiérů Grosse i Paroubka jsou to lidé, kteří aktivně spolupracovali se zločinnou StB, v případě pana Škromacha lidé zapojení do organizovaného zločinu atd.

Zdravím Vás, Ivan Langer
  10.04.2006 Radim Burk <debianuser@seznam.cz>
 
Dobrý den,
náhodou jsem narazil na seznam poslanců s jejich komunistickou minulostí. Nevím do jaké míry věrohodné, nicméně pokud je na tom jen zlomek pravdy, velice mne překvapuje, že si necháváte líbit 100x opakovanou lež a nepokusíte se do voleb tuto zkutečnost říci i lidem:

Poslanci s komunistickou minulostí za CSSD
Jan Kavan, byl členem KSČ, přesné období nezjištěno, styky s StB Zdeněk Škromach, 1982 - 1989 člen KSČ Jiří Rusnok,
1988 - 1989 byl kandidátem KSČ Jaroslav Tvrdík, 1988 - 1989 byl kandidátem KSČ Eduard Zeman,
1966 - 1970 člen KSČ Jaromír Schling, 1981 - 1989 člen KSČ Michal Kraus, 1984 – 1991 člen KSČ Jiří Václavek,
1964 - 1968 člen KSČ František Strnad, 1984 - 1989 člen KSČ Miroslav Svoboda, 1985 - 1989 člen KSČ Pavel Dostál,
1962 - 1969 člen KSČ Karel Šplíchal, 1983 - 1989 člen KSČ Miloslav Vlček,
1983 - 1989 člen KSČ Petr Ibl, 1984 - 89 člen KSČ Miloš Melčák, byl člen KSČ, přesné období nezjištěno
Josef Smýkal, byl členem KSČ, přesné období nezjištěno Jan Mládek, 1987 – 1989 člen KSČ Jaroslav Palas,
1980 - 1990 člen KSČ Milada Emmerová, 1966 - 1969 členka KSČ Antonín Sýkora, 1983 - 1989 člen KSČ Rudolf Tomíček,
1967 - 1990 člen KSČ Hana Šedivá, 1979 – 1990 členka KSČ Vladimír Laštůvka – 1966 - 1969 byl v KSČ
Josef Kubinyi - do roku 1990 člen KSČ Robert Kopecký, 1981 - 1989 člen KSČ Alfréd Michalík, do roku 1990 člen KSČ
Oldřich Němec, 1976 - 1990 člen KSČ Ladislav Skopal, 1983 - 1989 člen KSČ

Poslanci s komunistickou minulostí za ODS
Vlastimil Tlustý, 1988 - 1989 člen KSČ Jaroslav Zvěřina , 1965 - 1968 člen KSČ Petr Krill, 1968 – 1969 člen KSČ
 
Vážený pane Burku,

velmi děkuji za Váš příspěvek. Tento seznam jednoznačně dokazuje to, co ODS dlouhodobě tvrdí. ČSSD je strana plná bývalých komunistů, kteří se objevují na nejvyšších místech v této straně a kteří v duchu komunismu utvářejí i názory, postoje a návrhy, které ČSSD prosazuje, a to i prostřednictvím zákonů, jež vytváří a schvaluje. My na tuto skutečnost ve svých materiálech upozorňujeme, stejně jako na nebezpečí růstu vlivu komunistů budeme upozorňovat i v nadcházejících částech volební kampaně.

S pozdravem, Ivan Langer.

P.S. Rovněž bych se chtěl zastat poslanců za ODS Zvěřiny a Krilla, kteří do KSČ vstoupili v reformním období Pražského jara a po politických změnách byli ze strany vyloučeni a později za své postoje perzekuováni.
  29.03.2006 Miloš Borůvka <boruvka.milos@seznam.cz>
 
Pane Langere. Díky za odpověď, ale nemohu být spokojený, protože pouze uvádíte to, co ukazuje kalkulačka. Jenže problém tkví v tom, že tato kalkulačka používá nesouměřitelné hodnoty, kde hrubý příjem v sekci ČSSD je podstatně menší než v sekci ODS. Pak je logické, že v konečném sumě dospěje kalkulačka k lepšímu výsledku. Bohužel ale tato kalkulačka neumí vyjít ze stejných podmínek. Jen příklad. V prvním sloupci, mnou uvedené tabulky, je zadána skutečná hrubá mzda "za ČSSD" (tedy vč. plateb přes zaměstnavatele) 40 500,- a daně a odvody pak vychází z jiných, menších čísel. V tom samém sloupci je ale hrubá mzda "za ODS" 46 425,-, ze kterého se počítají daně a odvody. I přes to, že vychází výsledek do plusu pro "za ODS" o 3 569,-, tak jak uvádíte i Vy, pak hrubá mzda vychází zase do plusu pro "za ČSSD" a to o 5 925,-. Každopádně mi jde ale o to, že zcela zřejmě dochází v absolutních číslech, abych si pomohl Vaším příměrem, že procentuelně bude vyplaceno "za ODS" méně než "za ČSSD" čisté mzdy z hrubé. Proto jsem upozorňoval na poslední dva řádky tabulky, kde jsou porovnána právě tato procenta. Předchozí dva řádky pak vykazují skutečný hrubý a skutečný čistý příjem. Co je ale neméně podstatné. Jak chcete dokázat, aby byla tato čísla (tedy hrubý příjem "za ČSSD" a odpovídající hrubý příjem dle kalkulačky "za ODS") dodržena. Bude nařízeno zaměstnavateli, že musí vyplatit zamětnanci to, co nyní musí odvádět za něho státu? Mějte se fajn, Miloš Borůvka
 
Vážený pane Borůvko,

nesoulad, který uvádíte, je pouze zdánlivý a vychází z toho – jak jsem Vás již v minulé odpovědi informoval – že ČSSD dnes lidem z mnoha různých (pro ni výhodných důvodů) zatajuje jejich skutečné příjmy. V příkladu, který uvádíte, je i dnes hrubá mzda obou manželů 40.500 Kč. ODS lidem tyto příjmy ukazuje, aby každý věděl, jak vysoké daně a odvody státu z jejich mzdy plynou. ČSSD část těchto odvodů lidem záměrně skrývá a snaží se je oklamat, že odvody státu nejsou až tak vysoké. Vy si ale ty peníze (v tomto případě těch 40.500 Kč) svou prací vydělat musíte. K této „superhrubé“ mzdě pak ještě v systému rovné daně ODS připočte tzv. státem zaručený příjem a to pak dohromady vytváří základ pro výpočet daně a dalších odvodů. Závěrem lze tedy říci, že se jedná o poněkud odlišný systém výpočtu daní a dalších odvodů, který však vychází ze stejné hrubé mzdy, kterou si každý zaměstnanec svou prací musí vydělat. K tomu Vám ODS přidá ještě státem zaručený příjem. V konečném důsledků tak na tomto daňovém systému ODS vydělá každý občan České republiky tisíce korun měsíčně. Konkrétní čísla pro Váš konkrétní případ jsem již vyčíslil v minulé odpovědi.

S pozdravem, Ivan Langer
  25.03.2006 Miloš Borůvka <boruvka.milos@seznam.cz>
 
Pane Langere, je nepříjemné, že převod tabulky dopadl ne podle předlohy, ale sloupce jsou sraženy k sobě. Každopádně bych uvítal, kdyby jste se zaměřil na poslední dva řádjky, kde je dokázáno, že v procentech, vyjádřených z poměru hrubé a čisté mzdy, dostane rodina méně, než za současných podmínek. Můj příklad je na rodinu s celkovým příjmem 30 000,- a postupně s daným počtem dětí od žádného, kde o trochu více dostane rodina bezdětná, ostatní pak postupně méně a méně.
 
Zatím žádná odpověď...
  25.03.2006 Miloš Borůvka <boruvka.milos@seznam.cz>
 
Pane Langere, na stránkách ODS je možné použít kalkulačku. Je mi ale záhadou, jak může někdo tvrdit, že podle návrhu budeme mít v kapse více. Zpracoval jsem tabulky a jednu Vám tu zkopíruji.
Základní zadání:
současný hrubý příjem na pásce manžel i manželka 15 000,-, celkem 30 000,-
počet dětí: 0 1 2 3 4 5 6 a více
Současný příjem 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Odvody zaměstnavatele 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500
Skutečná hrubá mzda 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500
Odvody zaměstnanec 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750
Základ daně 26 250 26 250 26 250 26 250 26 250 26 250 26 250
Daň 2 374 2 374 2 374 2 374 2 374 2 374 2 374
Čistý příjem 23 877 23 877 23 877 23 877 23 877 23 877 23 877
Přídavek na děti 0 241 510 1656 2 354 3 052 3 052
Bonus na děti 0 500 1 000 1500 2 000 2 500 2 500
Sociální příplatek 0 0 0 0 0 420 420
Celkový čistý příjem 23 877 24 618 25 387 27033 28 231 29 848 29 848
Odvedená DPH (5%+19%) 3 224 3 324 3 428 3650 3 812 4 030 4 030
Skutečný čistý příjem 20 653 21 294 21 959 23383 24 419 25 818 25 818

A) Celkový příjem 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500
Státem zaručený příjem
a) poplatník 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
b) manžel/ka 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
c) děti 0 2 400 6 000 9 600 12 000 13 200 13 200
B) Suma a + b + c 12 000 14 400 18 000 21 600 24 000 25 200 25 200
C) Státem zaručený příjem 5 925 8 325 11 925 15 525 17 925 19 125 19 125
D) Základ daně 46 425 48 825 52 425 56 025 58 425 59 625 59 625
E) Rovná daň (15%) 6 964 7 324 7 864 8 404 8 764 8 944 8 944
F) Sociální odvod (15%) 6 964 7 324 7 864 8 404 8 764 8 944 8 944
G) Zdravotní odvod (10%) 4 643 4 883 5 243 5 603 5 843 5 963 5 963
H) Celkový čistý příjem 27 855 29 295 31 455 33 615 35 055 35 775 35 775
I) Odvedená DPH (15%) 3 633 3 821 4 103 4 385 4 572 4 666 4 666
Skutečný čistý příjem 24 222 25 474 27 352 29 230 30 483 31 109 31 109

Propočet vycházející z hrubé mzdy ODS, dané součtem A) a C)
rozdíl skutečné hrubé mzdy 5 925 8 325 11 925 15 525 17 925 19 125 19 125
rozdíl čistého příjmu ODS - ČSSD 3 569 4 180 5 393 5 847 6 064 5 291 5 291
vyplaceno dle ČSSD v % 51,00 52,58 54,22 57,74 60,29 63,75 63,75
vyplaceno dle ODS v % 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17
 
Vážený pane Borůvko,

možná že dochází k nepochopení v tom, že ODS počítá s tzv. superhrubou mzdou, tedy mzdou, ve které jsou zahrnuty i odvody zaměstnavatele a zaměstnanec tuto částku musí svou prací vyprodukovat. ČSSD ukazuje lidem jen část mzdy, ale odvody zaměstnavatele zaměstnancům záměrně skrývá. A to i přesto, že jsou to peníze, které patří zaměstnanci a které si svojí prací vydělal. Pro přepočty jsou důležitá absolutní čísla, která dokazují, že za ODS bude mít každá rodina více peněz čistého, tedy jí zůstane v peněžence více, než má nyní za ČSSD. Ve Vašem případě, kdy manželé mají nyní hrubý (podle současného systému vykazování) příjem 15.000 každý a mají postupně 0 – 6 dětí, je to následovně:

Bezdětní: ČSSD 20.653 x ODS 24.222, za ODS budou mít více o 3.569 Kč čistého
1 dítě: ČSSD 21.294 x ODS 25.474, za ODS budou mít více o 4.180 Kč čistého
2 děti: ČSSD 21.959 x ODS 27.352, za ODS budou mít více o 5.393 Kč čistého
3 děti: ČSSD 23.383 x ODS 29.230, za ODS budou mít více o 5.848 Kč čistého
4 děti: ČSSD 24.419 x ODS 30.484, za ODS budou mít více o 6.064 Kč čistého
5 dětí: ČSSD 25.181 x ODS 31.109, za ODS budou mít více o 5.290 Kč čistého
6 dětí: ČSSD 25.181 x ODS 31.109, za ODS budou mít více o 5.290 Kč čistého.

Tato čísla jasně dokazují, že za ODS bude mít zaměstnanec po výplatě ve své peněžence (či na svém bankovním účtu) více peněz, než má nyní za ČSSD.

Se srdečným pozdravem, Ivan Langer
  01.03.2006 Radim Burk <debianuser@seznam.cz>
 
Dobrý den pane Langer,

právě jsem shlédl vaše plakáty "ODS plus". Prosím Vás aby jste se šel podívat konkrétně právě do olomouckého kraje a našel mi toho dělníka, který bere 18 000,- měsíčně.

Nepochybuji o tom, že někdo takový existuje, nicméně jak chcete lidi oslovit, když většina tu bere okolo 10 000,- ne-li míň a 16 000,- jsem dostal (konkrétně Prostějov) nabídku na pozici programátora :-)

Úsměvné, že v Praze mám plat více než dvojnásobný.

Možná by Vám opravdu prospěl pohyb mezi lidma, co neberou poslanecký plat.
 
Vážený pane Burku,

ODS se ve své kampani ODS Plus zaměřila na vysvětlování přínosů moderního daňového, sociálního a důchodového systému, který navrhujeme. Za tím účelem jsme vybrali 4 příjmově odlišné skupiny obyvatel – mladou rodinu s dětmi, zdravotní sestru, kvalifikovaného dělníka a důchodce. Výše současných platů, které jsou u nich uvedeny, vychází z celostátního průměru. I mne mrzí, že Olomoucký kraj je v zájmu vlády dlouhodobě zanedbáván a dnes se nachází v situaci, kdy je zde velká nezaměstnanost, nejnižší průměrné platy v zemi a nízká životní úroveň. A to se musí změnit a já jsem připraven to změnit.

Mohu Vás ale ujistit, že i když dělník v Olomouckém kraji vydělává 10 tisíc či méně, tak i v tomto případě na tom bude s ODS o tisíce korun ročně lépe (dokonce na tom může vydělat i více než ten kvalifikovaný dělník z plakátu). O tom se ostatně můžete přesvědčit sám na www.ods.cz, kde si na daňové kalkulačce můžete spočítat, kolik na ODS Plus lidé podle velikosti svých příjmů vydělají.

S pozdravem, Ivan Langer
  27.02.2006 František Peterka <peterkafrantisek@seznam.cz>
 
Kdysi se někdo z vedení strany vyjádřil,že když budete po volbách ve vládě,tak zrušíte zákon o registračních pokladnách.Nás obchodníků,kteří chtějí volit ODS je hodně,ale ne všichni ví o tomto prohlášení.Možná,že by stálo za to oprášit a nebo udělat razantní prohlášení v tomto duchu,abychom všichni měli jistotu.
Tato vláda si neuvědomuje,že tento zákon ve svém důsledku zdraží potraviny a vlastně všechno zboží,protože to není jenom pokladna,ale čtečka kódů,drahé služby programátora,školení zaměstnanců a taky náhradní pokladna,kterou podle zákona musíme mít a to se do nákladů prostě promítnout musí.Věříme,že ve volbách vyhrajete a zrušíte nejenom tento nesmyslný zakon,který se neosvědčil,jak se vyjádřil Paroubek při zavedení a zrušení jeho části,ale i další hlouposti,které zavádí například ministr zdravotnictví.Mějte se hezky.Peterka.
 
Vážený pane Peterko,

tak, jak jsem ujistil paní Solařovou v sekci Volné, tak i Vás mohu ujistit, že již po přijetí zákona, kterým se povinně zavádí registrační pokladny, jsme prohlásili, že v případě vítězství ve volbách tuto povinnost ihned zrušíme. Víme, jaké komplikace tato povinnost podnikatelům přináší a jaký bude mít dopad na cenu zboží a služeb. Také víme, že zavedení registračních pokladen nemůže pozitivně ovlivnit výběr daní. Proto náš slib o zrušení registračních pokladen nadále platí.

Stejně tak platí, že v případě vítězství ve volbách uděláme tzv. legislativní čistku, tedy zabráníme přijímání zákonů, které by zaváděly nové, nadbytečné povinnosti a provedeme revizi stávajících zákonů a ty, které nejsou potřeba, bez náhrady zrušíme. A to týká i povinností a bariér, které sociálně demokratická vláda za 8 let nakladla na živnostníky a podnikatele.

Děkuji za Vaši připomínku, jistě se o našem slibu zrušit registrační poklady v rámci programu pro podporu malých a středních podnikatelů zmíníme.

S pozdravem, Ivan Langer
  26.01.2006 City Olomouc <hello.friend@centrum.cz>
 
Pane Langere,
opravdu si říkáte slušní lidé, když využíváte v rámci předvolebního boje "každou cestu, která vede k cíli" ? Tedy i cesty poněkud podúrovňové. Je dost překvapivé číst, že stránky Volební fakta jsou jen a opět způsobem, jak poškodit volebního soupeře, když mu rostou preference. Ne že by údaje, které tam jsou, vypadaly nevěrohodně, podivné je spíš to, že doménu údajně provozuje Čevro, kterým se na svých stránkách chlubíte vy. Vždycky jste vypadal jako udatný bijec, který nemá potřebu se za cokoliv schovávat. Jak je to tedy s touto doménou.
 
Dobrý den,

doménu Volebnifakta.cz provozuje CEVRO Liberálně-konzervativní akademie, ve které jsem předsedou Správní rady. Tuto informaci nikde neskrývám, můžete to snadno zjistit jak z webu volebni fakta.cz, tak i z tohoto webu a webu Cevra. Účelem webu Volebnifakta.cz je uvádět na správnou míru výroky předsedy vlády Paroubka a dalších členů České strany sociálně demagogické. Jen tak si voliči mohou vytvořit ty správné představy o vývoji v této zemi a krocích této vlády. Vedle toho ODS samozřejmě předkládá i informace, jak by ona sama řešila problémy této země (viz programové dokumenty Modrá šance, mítinky a konference představitelů ODS, programová konference apod.) a tato pozitivní informační kampaň se bude stupňovat.

Zdravím, Ivan Langer
  08.01.2006 Vaclav Slovacek <wessan@email.cz>
 
Vazeny pane Boruvka, rozhodne nerikam, ze je vse chyba uredniku. Podle me jde spise o chybu systemu, ktery nenuti i ty, kteri nemaji stejny pristup jako Vy, pracovat vstricne a plnit terminy. Osobne jsem se setkal s obema typy uredniku. Rozdil je vsak predevsim v tom, ze narozdil od zamestnancu soukromych firem, se kterymi si dokazi nadrizeni udelat poradek (aby neskodili ve firme a chovali se vstricne k zakaznikum) neni jednani s urady vzdy bezproblemove. Urednici proste zneuzivaji toho, ze jednani se statem je pro obcana nutne a neni mozne "zajit ke konkurenci". Proto si myslim, ze musi byt urednici nejak motivovani, aby odvadeli kvalitni praci (tak aby klienti uradu byli spokojeni).
 
Vážený pane Slováčku,

jednou z cest, jak zkvalitnit (zefektivnit, zrychlit) veřejnou správu a její přístup k lidem, může být zavedení konkurence v oblasti služeb, které veřejná správa poskytuje. Tato konkurence se může projevovat ve dvou oblastech. Za prvé, je možné vydat se cestou notářů či soukromých exekutorů, kde stát přenesl svou dříve výlučnou působnost na soukromé subjekty. Touto cestou je možno postupovat i v dalších oblastech a pověřit jejich výkonem soukromé subjekty. Tyto subjekty jsou na rozdíl od úředníků více motivováni poskytovat kvalitní služby, včetně toho, že jim za neplnění hrozí konkrétní sankce (ztráta oprávnění, odpovědnost za škodu apod.) Samozřejmě je pak nutné legislativně či smluvně zajistit, aby soukromé firmy poskytovaly tyto služby na odpovídající úrovni. V případě notářů i soukromých exekutorů se tato cesta více než osvědčila. Druhým způsobem, jak zavést mezi úřady konkurenci, je omezení či zrušení místní příslušnosti úřadů, aby si tyto úřady mohly kvalitou a rychlostí poskytovaných služeb konkurovat mezi sebou. Správní poplatek pak dostanou ty úřady nebo licencované osoby, které klientovi službu poskytnou kvalitně a rychle.

S pozdravem, Ivan Langer