Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  09.03.2010 19:26 vladan
 
pavel

Česká republika - Policie České republiky
Oznámení ředitele pro řízení lidských zdrojů Krajského ředitelství policie Jč.kraje
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje České Budějovice
Č.j.: KRPC-14822-1/ČJ-2009-020080 4. 3. 2010

Na základě ustanovení § 22 odst. 1 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb. (dále jen „zákon“),na obsazení 005 služebních míst vrchní komisař
ve služební hodnosti vrchní komisař

Náplň služebního místa:

Výkon nejnáročnějších policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností vyššího stupně.Se zařazením: Krajské ředitelství policie Jč. kraje
Nám.řed.kraj řed.pro kr.sl. a vyš.
Odbor hospodářské kriminality
2.oddělení hospodářské kriminality


Místo služebního působiště: České Budějovice

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. 5. 2010
Charakteristika služebního místa:tarifní třída 09
minimální doba trvání služebního poměru nahrazeno vysokoškolským vzděláním
minimální stupeň dosaženého vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programu

Zákonné požadavky na volné služební místo

Oprávnění přístupu k utajované informaci podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení Vyhrazené

Splnění podmínek ustanovení § 22 odst. 2 a 3 zákona (zejména dosahování alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby dle služebního hodnocení)
Další znalosti a dovednosti (nesplnění není důvodem k nezařazení do výběrového řízení):
velmi dobrá znalost trestního práva hmotného i procesního
velmi dobrá znalost norem upravující občanské a obchodní právo
velmi dobrá znalost kriminalistiky a operativně pátrací činnosti
velmi dobrá znalost policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti
komunikační schopnosti
samostatnost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení
odolnost vůči zátěži
uživatelská znalost práce na PC, s důrazem na systém ETŘ
absolvování základní odborné přípravy
řidičský průkaz skupiny "B", včetně oprávnění k řízení služebních dopravních prostředků
Nárokové složky služebního příjmu:základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
zvláštní příplatek ve sk. zvl. přípl. 1 rozpětí 6 000 Kč až 12 000 Kč
základní tarif bude zvýšen o 10% za směnnost v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a současné služební zařazení
kopie služebního hodnocení podle zákona
ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie dokladu o ukončení základní odborné přípravy
- doklad o jmenování do služební hodnosti a o době trvání služebního poměru dle § 7, odst.2, zákona č.361/2003 Sb.
- prohlášení o vyjádření souhlasu s nahlédnutím do osobního spisu a přehledu o uložených kázeňských odměnách a trestech
- souhlas se zpracováním osobních údajů (dle přílohy č.3 k ZPPP č.15/2008)

V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně“) vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.

Podle ustanovení § 12 zákona o ochraně má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

Podle ustanovení § 21 zákona o ochraně, zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 31. 3. 2010 na adresu:

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova 26
370 74 České Budějovice
(k č.j. KRPC-14822-1/ČJ-2010-020080)Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.

Případné další informace podá vedoucí odboru plk. JUDr. Mgr. Milan VEITL, služební telefon 221340, nebo vedoucí 1. oddělení mjr. Bc. František ZACHER, služební telefon 221341.
plk. Pavel KUČERA v.r.
ředitel pro řízení lidských zdrojů Krajského ředitelství policie Jč.kraje
  31.10.2009 16:02 rozkradená země
 
IVAN LANGER TO JE PROTOTYP MODERNÍHO GAUNERA A TUNELÁŘE XXI. STOLETÍ.
  31.10.2009 17:01
 
kdy se sníží tabulková místa a mzdy kancelářských krys a zvyšujícího se počtu různých kontrolních orgánů ? Snad p.Pecina udělá audit a očistu i v tomto směru.
  31.10.2009 10:58 Laco <laco@atlas.cz>
 
TENTO DAREBÁK SE NEMĚL NIKDY DOSTAT KE KOTYTU !!! DÍKY JEMU, POLICIE VYPADÁ DÍKY JEHO DEMENTNÍ ŠEDÉ KŮŘE MOZKOVÉ (POKUD VŮBEC NĚJAKOU MÁ),TAK ŽE Z ČESKÉ REPUBLIKY UDĚLAL JUDISTICKÝ BOREDEL.NA SILNICÍCH BORDEL.VE MĚSTECH BORDEL.NEVĚŘÍM TOMU,ŽE DVA DIPLOMY VŠ, UDĚLAL LEGÁLNĚ.NEBOŤ TAK NĚCO BLBÉHO BY NIKDY VŠ NEUDĚLALO.JSEM RÁD, ŽE NEMUSÍM POD JEHO MuDr. RUCE. LANGŘE NEVĚŘÍM TI ANI TO,ŽE SE JMENUJEŠ LANGR!!
  02.11.2009 04:34 jarda
 
To nevěříte zcela oprávněně, protože ta kreatura se jmenuje Langer, nikoliv Langr. To jen tak, pro pořádek, aby náhodou nedošlo k záměně.
  31.10.2009 01:48 jirimaxa <bajaja1954@seznam.cz>
 
Zpřesním to,,Cizí obchodní potrav.řetězce dovážejí ve zvyšené míře cizí potraviny a naši zemědělci nemají možnost u hlavních potravin.prodejců v této zemi svou produkci prodat.Toto ohroženou ekonomiku ničí.
  31.10.2009 01:41 jirimaxa <bajaja1954@seznam.cz>
 
Zdravím pane Langře
Myslím si,že ve Vaší povaze je zajímavá spolehlivost,dám na ni a dotáži se:,,Je možné udělat z pohledu vlády udělat vstřícný krok k našemu zemědělství.?
  29.10.2009 16:03 viznam
 
vy ste policii nejvíc poškodil...a takový zbyteční věci jako třeba pomáhat a chránit na každý služebně
  29.10.2009 10:42 Jan Veselý <rejza@veselyfilm.cz>
 
Děkujeme Vám za hlas v soutěži Aerokraťas 2009 :-) Rádi bychom s Hasiči Jaroměřice nad Rokytnou získali ještě prá hlasů :-)
Pokud se Vám bude naše groteska líbit, dejte nám Váš hlas, děkujeme.
http://www.muvi.cz/aerokratas/205-delej-mame-vyjezd.htm
  27.10.2009 16:54 modrá doba
 
Modrý binec pokračuje
Šéf strážníků v Plzni Luděk Hosman přijde kvůli opsané práci o titul bakalář, po sobotním zasedání komise bude jasné, zda i o další tituly. Oznámil to Jiří Pospíšil, který plzeňskou právnickou fakultu dočasně řídí.
  27.10.2009 21:45 XXXP
 
Jenže pan Luděk Hosman má ještě i titul Mgr. a ten mu již nikdo zřejmě nevezme. Na co mu je BC. když má Mgr.? Je to celé k smíchu a zároveň k pláči.
  28.10.2009 17:16 turbotituly
 
ještě tam stihnul v tom cvalu Phdr.
  27.10.2009 08:15 rentiér <UIlona.marková@volny.cz>
 
Pro takže. Když se někdo naváží do býv. kolegů a do policejního řemesla, tak se na to musí reagovat. Nevím, kdo jste, ale ubrečený nejsem. Sám byste řval, kdyby Vám někdo šahal na peníze nebo měnil pravidla hry pro výsluhu a podobně. Každá skupina občanů si hájí svoje požitky. Policisté Vás neotravují, ale může se stát, že policii ČR můžete někdy potřebovat. Znám několik lidí, co sočili na policii, pak mu policie ČR pomohla.Poté změnili názor. Úkolem policie ČR je chránit život, zdraví a majetek . Je za to placena a podobně. Vše je jenom o lidech.Když máte problém, tak se aspoň představím, s pozdravem Ladislav Marek.
  27.10.2009 11:10 Takže
 
bodejď by se nenavážel, když to jsou hotové bláboly. Jsou na tom někteří daleko hůř a že pošle policajt šlapat svou paní - to ať si nechá, protože jsou až moc dobře placeni.
  31.10.2009 20:00 Ronin
 
for Takže
Tobě asi nic neříká černý humor nebo nadsázka co ? Kdyby jsi uměl číst mezi řádky a nemyslel přízemně tak by jsi jeho článek pochopil ? Probém je ten, že jsme češi a naším národním sportem je závidět, pomlouvat a kritizovat.
  01.11.2009 20:45 Ronine
 
nemá psát debilní příspěvky a chovat se jako inteligentní policajt, ale když bulí jako malí dítě ve školce, ať jde do hoven netáhlo!!!!!
  26.10.2009 19:14 rentiér <Ladislav. Marek@volny.cz>
 
Pro toho pána, co se naváží do policisty/ PLEPA/. Neposílejte nikoho do civilu, sám byste zadarmo nedělal. Policejní řemeslo jsem dělal 25 let. Stačilo málo , měl být schválen pořádný zákon, ne paskvil z.č. 361/2003 Sb a nemuselo odejít cc během 5 let 20000 zkušených policistů.Asi ta práce není úplně růžová, každé řemeslo má pro a proti.Já tu práci dělal 25 let, vím o čem hovořím. Sloužit třeba 43 let do důchodu ve věku 63 let, v přímém výkonu, blbost. Je jasné,že dělník, co dělá manuelně se důchodu také nemusí dožít. U policisty, hasiče, bachaře se jedná o specifickou práci, nasazování života,zdraví,čas na úkor rodiny, stres, řešení cizích problémů a další negativa. Je pravda, že je jistota služebního příjmu, ale vše není jen o penězích. Takže se zde anonymně nenavážejte do policistů. Nebo běžte dělat policejní řemeslo, každý má tu možnost. Jsem v civilu, mám se dobře. Všude je chleba o dvou kurkách. S pozdravem jenom občan Ladislav Marek z České Lípy.
  26.10.2009 21:21 XXXP
 
Vážený bývalý kolego pane poručíku Marku.
Já osobně sloužím již 30 let a můžu zodpovědně říci, že lépe a slušněji bych to nenapsal. Chtěl bych toho urýpaného chytráka poznat, vědět co dělá a čím se živí. Jestli to náhodou není jen profesionální provokatér. Jak píšete všechno chce svoje, každá práce má své pro a své proti a samozřejmě všude je chleba o dvou kůrkách. Díky za podporu policistů, kteří se v rámci možností, které jim dávají naše zákony, snaží neustále pomáhat a chránit, i když si někteří občané tohoto státu myslí něco jiného.
  27.10.2009 07:39 Takže
 
pane Marek, když někdo píše bludy, že ho položí 4% z platu, tak opravdu neví co píše. Kdyby jste se měl tak dobře, tak by jste tady pořád neotravoval na chlup stejnými ubrečenými příspěvky.
  26.10.2009 18:54 rentiér <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Pro kolegu rentiéra.Jenom k upřesnění, děkuji za poznámku. Napsal jsem to tak, že to vyznělo ,ZPŘ se postupuje na SKPV. Těch ZPŘ jsem zpracoval poměrně dost, a cc do 14 dnů poslal na OSZ, byla měsíční lhůta,sazdba 3 roky. Před lety stačilo ukrást, podvod 100,-Kč, byl to majetkový přečin podle právní kvalifikace , zda krádež, podvod, zpronevěra, § 3/1a,b,c příslušná písmena dle zákona č.150/69 Sb . Byly i jiné přečiny § 7 , přečin pracovní kázně, příživnictví § 10 , také tr čin opilství § 201 tr zák, příživnictví § 203 tr zákona.Pak se přečiny zrušily. Majetkové delikty se pak odvíjely a to od minimální mzdy, na 1500,-Kč, pak 2000,-Kč, dneska to asi zůstalo stálé 5000,-Kč pro naplnění SPTČ majetkovém deliktu.Co se týká statistiky, šetření ve věci dle ust. 158/l tr řádu statistika elektronická ,dle ust. § 158/3 tr řádu písemná, zahájení úkony tr řízení. Sám jsem měl statistika nějaký čas na starosti. U nezletilců, třeba jich bylo 25 v souběhu, FZP, + FTČ, úchvatné. Nesmyslnou statistkou se v republice živí hafo lidí, mám pocit, že nic užitečného nepřinesla, a ani nadále nepřínáší. Měj se dobře, hodně zdraví kolega rentiér Ladislav Marek.
  28.10.2009 12:12 takyrentiér
 
Kolego, musím tě opět trochu poopravit. Případy ve ZPŘ od samého počátku měly a mají lhůtu 14 denní, resp. do 14 dnů co se o nějakém takovémto případu pol. orgán dozví, tak jej musí zpracovat a ve lhůtě 14 dnů jej MUSÍ předat na příslušné OSZ, takže žádný měsíc jak uvádíš ty. U té statistiky též nemáš tak docela pravdu. Přece případy šetřené dle § 158/1 tr.ř. byly bez jakékoliv statistiky, teprv pak když zahájíš úkony dle § 158/3 tr.ř. tak se dělala tzv. "elektronická" statistika a no pokud šlo o případ s NP popř. ZP tak se dělala statistika papírová. To jen pro upřesnění. No a v současné době co je ETŘ tak již jen a pouze elektronicky.