Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  09.03.2010 19:26 vladan
 
pavel

Česká republika - Policie České republiky
Oznámení ředitele pro řízení lidských zdrojů Krajského ředitelství policie Jč.kraje
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje České Budějovice
Č.j.: KRPC-14822-1/ČJ-2009-020080 4. 3. 2010

Na základě ustanovení § 22 odst. 1 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb. (dále jen „zákon“),na obsazení 005 služebních míst vrchní komisař
ve služební hodnosti vrchní komisař

Náplň služebního místa:

Výkon nejnáročnějších policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností vyššího stupně.Se zařazením: Krajské ředitelství policie Jč. kraje
Nám.řed.kraj řed.pro kr.sl. a vyš.
Odbor hospodářské kriminality
2.oddělení hospodářské kriminality


Místo služebního působiště: České Budějovice

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. 5. 2010
Charakteristika služebního místa:tarifní třída 09
minimální doba trvání služebního poměru nahrazeno vysokoškolským vzděláním
minimální stupeň dosaženého vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programu

Zákonné požadavky na volné služební místo

Oprávnění přístupu k utajované informaci podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení Vyhrazené

Splnění podmínek ustanovení § 22 odst. 2 a 3 zákona (zejména dosahování alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby dle služebního hodnocení)
Další znalosti a dovednosti (nesplnění není důvodem k nezařazení do výběrového řízení):
velmi dobrá znalost trestního práva hmotného i procesního
velmi dobrá znalost norem upravující občanské a obchodní právo
velmi dobrá znalost kriminalistiky a operativně pátrací činnosti
velmi dobrá znalost policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti
komunikační schopnosti
samostatnost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení
odolnost vůči zátěži
uživatelská znalost práce na PC, s důrazem na systém ETŘ
absolvování základní odborné přípravy
řidičský průkaz skupiny "B", včetně oprávnění k řízení služebních dopravních prostředků
Nárokové složky služebního příjmu:základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
zvláštní příplatek ve sk. zvl. přípl. 1 rozpětí 6 000 Kč až 12 000 Kč
základní tarif bude zvýšen o 10% za směnnost v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a současné služební zařazení
kopie služebního hodnocení podle zákona
ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie dokladu o ukončení základní odborné přípravy
- doklad o jmenování do služební hodnosti a o době trvání služebního poměru dle § 7, odst.2, zákona č.361/2003 Sb.
- prohlášení o vyjádření souhlasu s nahlédnutím do osobního spisu a přehledu o uložených kázeňských odměnách a trestech
- souhlas se zpracováním osobních údajů (dle přílohy č.3 k ZPPP č.15/2008)

V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně“) vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.

Podle ustanovení § 12 zákona o ochraně má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

Podle ustanovení § 21 zákona o ochraně, zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 31. 3. 2010 na adresu:

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova 26
370 74 České Budějovice
(k č.j. KRPC-14822-1/ČJ-2010-020080)Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.

Případné další informace podá vedoucí odboru plk. JUDr. Mgr. Milan VEITL, služební telefon 221340, nebo vedoucí 1. oddělení mjr. Bc. František ZACHER, služební telefon 221341.
plk. Pavel KUČERA v.r.
ředitel pro řízení lidských zdrojů Krajského ředitelství policie Jč.kraje
  27.11.2009 19:30 konec tunel íčka <putin@seznam.cz>
 
http://www.ateo.cz/f/images/i/ivanLanger.jpg

Stojí za to....
  28.11.2009 15:38 .
 
:o)
  28.11.2009 20:13 XXXP
 
Docela zdařilá montáž, ale už hodně stará. A co tím chtěl vlastně básník říci?
  27.11.2009 16:03 demokracie
 
STRACH ZAKROČIT.
Mohli po nás střílet, ale asi se báli, řekla Tauchenová v exkluzivním rozhovoru pro Právo.
  27.11.2009 20:42 občan
 
Hlavně, že neměli strach ji střelit do zad!
  29.11.2009 06:23 Kropiči
 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi-zlocin/127668/tauchenova -doufala-jsem-ze-me-rozstrileji.html
  29.11.2009 08:46 Občane,
 
už mě dost štvete.Uvědomte si, koho obhajujete a koho napadáte. Jaký přínos pro společnost přináší člověk, který je do 48 let l4x trestán za krádeže, vloupání, přepadení. Za dobu plnoletosti, tj.cca 30 let 14 souzen. Ztrávil vlastně život na naše náklady v base. A která normální ženská si vezme takové pako a ještě k vůli němu přepadne eskortu, která nás před takovými "výlupky ctnosti" brání? Silně pochybuji o vašem zdravém rozumu, nebo jste takový "výlupek" také.
  29.11.2009 20:09 Občan
 
Vidím, že ty bys jí střelou do zad sundal taky. Jestli by ses trefil ze sedmi metrů ...
  30.11.2009 06:58 Občane,
 
říká vám něco pořekadlo "podle sebe soudím tebe"? Těžko bych ji střelila, protože nemám zbraň, jsem žena a již žádná mladice. Ale stále, na rozdíl od vás, mám rozum.
  27.11.2009 14:39 Hana Blažková <VITECEK@seznam.cz>
 
Jo ....aještě si sebou vezměte to hovado - podvodníka a kriminálníka : BENDU !! ....který i za cenu zvýšení kriminality - nechá omezit odposlechy ....!!
Ten už je zralý na BOHNICE do klece !!
  28.11.2009 09:55 Pavel
 
Kdyby jenom odposlechy,ale od nového roku díky jemu a podobným z ODS.Je pouhým přestupkem jízda za volantem bez ŘP
  27.11.2009 14:34 Hana Blažková <VITECEK@seznam.cz>
 
Pane Langr ....já Vás chci požádat- aby jste se už do jiné politické fukce necpal - protože všude tam , kde jste byl - zbyla jen zkáza ...viz. nynější katastrofální stav policie ....!!!
Ať Vás ani nenapadne kandidovat na předsedu ODS - nebo ji nebudou lidé volit ....raději se seberte a odejděte někam do ústraní ...a vezměte sebou pana Topolánka ...Vy dva jste mě a všem kolem mě stranu ODS (kterou jsem vždy volila ) ZNECHUTILI !!! Zdravím .....H.Blažková
  27.11.2009 19:29 konec tunel íčka <putin@seznam.cz>
 
Navštivte: www.svobodni.cz
  27.11.2009 10:56 drn
 
Langře, Ty mafiánské hovado, kam že se to zase cpeš, na šéfa ODS, na předsedu vlády? Ty jsi málo vyžral ten krám jménem Česká republika? S Tebou ten krám zavřem Ty posero.
  26.11.2009 18:14 a
 
udělat pořádnou čistku netáhel!!!!
  26.11.2009 18:13 státní aparát je hnus
 
Už mě to fakt s... , protože co se děje v tomto státě je hnus paní Kelišová. Já bych jim snížil stavy o 20% a platy o 10% a pořádně je zapřáhl. Nepoznali jak se dělá a kdo chce může se předvést v civilu, ale ne na úřady, jak se každý milně domnívá, protože státní aparát je přebujelý.
  27.11.2009 11:22 fiškula
 
A ty se vrať zpátky do školy a nauč se český jazyk :-P mIlně domnívá :o)))
  27.11.2009 19:22 a
 
ty začni pořádně makat !!!
  28.11.2009 11:53 dld
 
Přesně tak, nikdy nepoznali, co je to opravdová práce a ještě chtějí demonstrovat. Nasrat.
  28.11.2009 15:39 xxx
 
Je ti po tom kulový co já dělám.Plať pořádně daně a ne.er se do věcí, kterým nerozumíš :-P
  26.11.2009 15:05 marek
 
Jdou Topolánek s Paroubkem po silnici a najednou jim cestu zkříží had.
Paroubek hned přiskočí a hada zabije.
Topolánek: "Co jsi to udělal? Nemůžeš zničit každého, kdo se nám
postaví do cesty. Je demokracie a každý má právo jít svojí vlastní cestou."
Jdou dál a najednou začne před nimi poskakovat žába.
Topolánek zrychlí a jediným šlápnutím ji rozmáčkne na kaši.
Paroubek nechápavě kroutí hlavou: Ale před chvílí jsi povídal, že
každý může jít svou vlastní cestou...!"
Topolánek: " Ano, ale mají se plazit a ne si vyskakovat!"
  26.11.2009 14:43 pro civil
 
Je vidět,že víš o trestním právu velkou tužku.Dosud stále platí,že pokud nebylo řidiči od správního orgánu doručeno,že pozbyl řidičský průkaz dosažením 12bodů v bodovém hodnocení řidiče, z hlediska trestnosti zde chybí subjektivní stránka.V praxi to znamená,že řidiči, který řidičák neodevzdá beží trest od nabytí právní moci rozhodnutí, což je zpravidla po ukončení vyhlášení o oznámení možnost převzít si písemnost na úřadu.On o tom ale vůbec nemusí vědět, že dosáhl 12ti bodů a že mu trest běží,protože si prostě tu písemnost nepřevzal.Policie body nepřiděluje,pouze oznamuje přestupek, na evidenci řidičských průkazů, kde jsou mu body dle způsobeného přstupku připsány.Největší trest mu tak paradoxně hrozí u správního orgánu za neodevzdání řidičského oprávnění.Díky poslancům se od Nového roku nejdená o trestný čin vůbec,takže jsou postihy díky J U D r. B e n d o v i a spol.opravdu k smíchu.Chceš mi tvrdit, že za následky této nehody a že vůbec k nehodě došlo, může policie?Tak např. a na našem odd.je nás 17+2vedoucí.Máme na starost 1/3 krajského města a 21 menších přilehlých obcí, mezi nejvzdálenějšími obcemi je to kolem 20ti km.V noci a o víkendech jsme na službu vždy pouze 2lidi na vše!Ještě nějaký dotaz?
  26.11.2009 14:22 civil
 
Říkám vám to pořád,jste úplně k ničemu.Atrapa poldy u krajnice údělá víc práce než vy a je zadarmo.

http://www.novinky.cz/krimi/185362-ridic-ktery-zabil-dva-lidi-me l-za-sebou-177-jizd-bez-ridicaku.html
  26.11.2009 17:44 civilistka
 
také dodej, kolik těch atrap u silnice ti "jediní moudří civilisté" ukradli.
  26.11.2009 17:49 XXXP
 
CIVILE ty jsi přece jen obyčejný trouba, který o zákonech ví velké houby. Co myslíš, že se stane tomu řidiči? Kdyby to bylo na mě, tak by to bylo život za život. Jenže naši páni poslanci jsou ve všem papežštější jak papež a proto z toho vyjde s nějakou podmínkou,zákazem činnosti nebo jen malým trestem, ze kterého mu stejně polovinu odpustí. Když chceš na někoho kvůli tomu plivat, tak plivej na zákonodárce a ne na policii. Policisté zákony nevytváří, ti pouze musí tyto leckdy nesmysly sami dodržovat a především dohlížet na jejich dodržování, protože za to jsou placeni z našich daní. Napřed si vše řádně přečti, pak pořádně nastuduj a teprve potom můžeš blbě kecat a psát kraviny.
  26.11.2009 19:54 Dušan
 
pro XXXP
Kolego neurážej tady nikoho.Civil má v jednom pravdu 177 jízd bez žádné kontroly dopravky a to nemusel být zdaleka konec,tak to je podle mně síla.
Moje dcera,která chodí na střední školu sama říká,že plno její spolužáků jezdí i léta do školy bez papírů,bez jakékoliv kontroly !!!
  26.11.2009 22:31 XXXP
 
for Dušan
Víš dušane, to nebylo myšleno jako urážka, protože pro někoho jako je civil je to vlastně pochvala. Těch 177 jízd máš z televize nebo z novin. Jsem si ale jistej, že je to pravda, já tedy nevím, ale asi bych o tom pochyboval. Jestli je to ale pravda, tak je to špatně. To ale neznamená, že policie dělá svoji práci špatně. Při dopravních kontrolách není povinnost zastavit každé projíždějící auto. Zažil jsi již někdy reakci řidiče, kterého policista zastaví jen proto, že musí, protože je vyhlášena DBA (Dopravně bezpečnostní akce). Pojď sloužit k policii a můžeš si to vyzkoušet třeba stát 6 hodin ve 20-ti stupňovém mrazu a kontrolovat auta. A ještě k civilovi. Ten nemá pravdu nikdy, protože je to jen obyčejný provokatér, který o práci policie ví kulový hovno. Omlouvám se za ten výraz, ale jinak to napsat výstižně nejde. Přečti si jeho příspěvky i pozpátku a udělej si obrázek sám. Přeji pěkný zbatek večera.
  27.11.2009 10:53 drn
 
Já se jen zeptám, myslíte si že byl vybodován svým zubařem, pekařem nebo to nasbíral díky policistům?