Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  13.10.2009 22:07 přechodné období
 
Kdy odejít (podat žádost o propuštění) ?
Kdy odejít (podat žádost o propuštění) ? Nejčastější dotaz těch, kteří odsloužili mezi 10 a 15 lety.
Předně bych jim dal osobní neprávní radu, aby neodcházeli, protože neznám krásnější POVOLÁNÍ, než je hasič. Pokud mě někdo považuje za idealistu, nevadí mi to. Pokud si někdo říká, že neznám poměry ve Sboru, mýlí se. Z hlediska právního je eventuální odchod tak, aby „přechodňáci“ neprošvihli výsluhový příspěvek, upraven ustanoveními § 226, § 42 odst.1 písm. m), § 211 odst.2 a § 175 odst.1 a odst. 3 zákona č.361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Z uvedených norem vyplývají následující podmínky pro vznik nároku na výsluhový příspěvek :
- Služební poměr musí skončit nejpozději 31.12.2009
- Služební poměr musí KE DNI SKONČENÍ trvat minimálně 10 let a nesmí dosáhnout 15 let. Znamená to, že např. tomu, kdo dovrší 15 let za 2 měsíce ode dneška, tedy od 8.10. 2009, tj. 8.12.2009 a dosud žádost nepodal, právě ujel rychlík pro vznik nároku podle podmínek zákona č.186/1992 Sb. a skončí tedy již, „podá –li si to“, podle podmínek zákona č.361/2003 Sb., t. j. s nižší částkou. Pokud by chtěl docílit srovnatelnou výši se „starým příspěvkem“ podle nové právní úpravy, musel by si ještě cca 2 roky počkat, než „si to podá“. Pro jistotu eventuálním výjimkám z Horní Dolní vzkazuji, že dovršil-li někdo 15 let již před dnešním datem a nepodal žádost aspoň 2 měsíce před dovršením, platí to pro něj také.
- Podání , t. j. žádost o propuštění ze služebního poměru, musí být učiněno ve směru k služebnímu funkcionáři, který je oprávněn rozhodnout, t. j. musí být příslušníkem HZS kraje adresováno krajskému řediteli.
- Podání musí být doručeno nejpozději 31.10.2009 (sobota). Na možnost, že podám později, požádám o kratší, než dvouměsíční lhůtu a bude mi vyhověno, bych se nespoléhal, i když to zákon umožňuje ( to je teoretická možnost pro ty, kteří 15 let dosáhnou někdy mezi dnešním datem a datem 31.12.2009 a dosud „si to nepodali“). Být ředitelem, sám bych takové žádosti o zkrácení lhůty nevyhověl, snad s výjimkou opravdu mimořádně závažného případu.
- Podání se považuje za doručené, je-li převzato krajským ředitelem, resp. se považuje vzhledem k zákonné lhůtě za doručené, bylo-li doručeno na podatelnu Sboru, nebo bylo-li podáno provozovateli poštovních služeb, t. j. zpravidla držiteli poštovní licence, nebo držiteli zvláštní poštovní licence, ve všech těchto „poštovních“ případech s označením „DOPORUČENĚ“.
- Z výše uvedeného je patrné, že zvolím-li podání prostřednictvím podatelny, musím žádost doručit nejpozději v pátek 30.10.2009 (zákon neobsahuje pro tyto případy jinak běžné ustanovení o „ započtení - přesunu lhůty, jejíž konec připadá na sobotu, na nejbližší následující pracovní den“) a podám-li doporučeně na poště, musím si buď najít poštu, která funguje i v sobotu 31.10.2009, nebo doporučený dopis odeslat již v pátek 30.10.2009.
Tolik zákonné podmínky, s jejichž výkladem si prý momentálně lámou hlavu někteří personalisti, ale já tomu moc nevěřím. Spíše myslím, že si s tím lámou hlavu ti, co nemají nic důležitějšího na práci a tak, mnohdy kolektivně, probírají všechna možná „co by, kdyby“... Protože na to, abych „si to podal“ nezpochybnitelně včas, stačí přeci selský rozum, který by mi velel učinit podání pro jistotu pár dní před nejzazším termínem, t. j. někdy mezi 26. až 30. říjnem 2009. Končím tím, čím jsem začínal: hlavně bych si ještě odchod důkladně rozmyslel.
Ostatně soudím, že hasiči patří do první (nejvyšší) skupiny zvláštního (rizikového) příplatku.

JUDr. Vladimír Mühlfeit, předseda Krajské organizace OSH ústeckého kraje
8.10.2009Zpět na přehled článků rubriky Články OSH
Odborový svaz hasičů - nám. W. Churchilla 2 / 113 59 Praha 3
T: +420 234 462 303 / F: +420 222 714 956 / osh@osh.cz

optimalizováno pro Internet Explorer verze 5+ (stáhnout) / Firefox 1.0+ (stáhnout), © 2005 Codethica

HLAVNÍ STRANA
INFO PRO ZO
AKTUALITY
PRÁVO
POJIŠTĚNÍ
VPF
ODMĚŇOVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
BOZP
ARCHIV
NEZAPOMENEME
OSTATNÍ
BAZAR
T - MOBILE
AUTO FINANCE
Články OSH Odborový tisk Ostatní články Mezinárodní činnostvyhledávání na OSH


sbírka zákonů partneřiKdy odejít (podat žádost o propuštění) ?
Kdy odejít (podat žádost o propuštění) ? Nejčastější dotaz těch, kteří odsloužili mezi 10 a 15 lety.
Předně bych jim dal osobní neprávní radu, aby neodcházeli, protože neznám krásnější POVOLÁNÍ, než je hasič. Pokud mě někdo považuje za idealistu, nevadí mi to. Pokud si někdo říká, že neznám poměry ve Sboru, mýlí se. Z hlediska právního je eventuální odchod tak, aby „přechodňáci“ neprošvihli výsluhový příspěvek, upraven ustanoveními § 226, § 42 odst.1 písm. m), § 211 odst.2 a § 175 odst.1 a odst. 3 zákona č.361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Z uvedených norem vyplývají následující podmínky pro vznik nároku na výsluhový příspěvek :
- Služební poměr musí skončit nejpozději 31.12.2009
- Služební poměr musí KE DNI SKONČENÍ trvat minimálně 10 let a nesmí dosáhnout 15 let. Znamená to, že např. tomu, kdo dovrší 15 let za 2 měsíce ode dneška, tedy od 8.10. 2009, tj. 8.12.2009 a dosud žádost nepodal, právě ujel rychlík pro vznik nároku podle podmínek zákona č.186/1992 Sb. a skončí tedy již, „podá –li si to“, podle podmínek zákona č.361/2003 Sb., t. j. s nižší částkou. Pokud by chtěl docílit srovnatelnou výši se „starým příspěvkem“ podle nové právní úpravy, musel by si ještě cca 2 roky počkat, než „si to podá“. Pro jistotu eventuálním výjimkám z Horní Dolní vzkazuji, že dovršil-li někdo 15 let již před dnešním datem a nepodal žádost aspoň 2 měsíce před dovršením, platí to pro něj také.
- Podání , t. j. žádost o propuštění ze služebního poměru, musí být učiněno ve směru k služebnímu funkcionáři, který je oprávněn rozhodnout, t. j. musí být příslušníkem HZS kraje adresováno krajskému řediteli.
- Podání musí být doručeno nejpozději 31.10.2009 (sobota). Na možnost, že podám později, požádám o kratší, než dvouměsíční lhůtu a bude mi vyhověno, bych se nespoléhal, i když to zákon umožňuje ( to je teoretická možnost pro ty, kteří 15 let dosáhnou někdy mezi dnešním datem a datem 31.12.2009 a dosud „si to nepodali“). Být ředitelem, sám bych takové žádosti o zkrácení lhůty nevyhověl, snad s výjimkou opravdu mimořádně závažného případu.
- Podání se považuje za doručené, je-li převzato krajským ředitelem, resp. se považuje vzhledem k zákonné lhůtě za doručené, bylo-li doručeno na podatelnu Sboru, nebo bylo-li podáno provozovateli poštovních služeb, t. j. zpravidla držiteli poštovní licence, nebo držiteli zvláštní poštovní licence, ve všech těchto „poštovních“ případech s označením „DOPORUČENĚ“.
- Z výše uvedeného je patrné, že zvolím-li podání prostřednictvím podatelny, musím žádost doručit nejpozději v pátek 30.10.2009 (zákon neobsahuje pro tyto případy jinak běžné ustanovení o „ započtení - přesunu lhůty, jejíž konec připadá na sobotu, na nejbližší následující pracovní den“) a podám-li doporučeně na poště, musím si buď najít poštu, která funguje i v sobotu 31.10.2009, nebo doporučený dopis odeslat již v pátek 30.10.2009.
Tolik zákonné podmínky, s jejichž výkladem si prý momentálně lámou hlavu někteří personalisti, ale já tomu moc nevěřím. Spíše myslím, že si s tím lámou hlavu ti, co nemají nic důležitějšího na práci a tak, mnohdy kolektivně, probírají všechna možná „co by, kdyby“... Protože na to, abych „si to podal“ nezpochybnitelně včas, stačí přeci selský rozum, který by mi velel učinit podání pro jistotu pár dní před nejzazším termínem, t. j. někdy mezi 26. až 30. říjnem 2009. Končím tím, čím jsem začínal: hlavně bych si ještě odchod důkladně rozmyslel.
Ostatně soudím, že hasiči patří do první (nejvyšší) skupiny zvláštního (rizikového) příplatku.

JUDr. Vladimír Mühlfeit, předseda Krajské organizace OSH ústeckého kraje
8.10.2009Zpět na přehled článků rubriky Články OSH
Odborový svaz hasičů - nám. W. Churchilla 2 / 113 59 Praha 3
T: +420 234 462 303 / F: +420 222 714 956 / osh@osh.cz

optimalizováno pro Internet Explorer verze 5+ (stáhnout) / Firefox 1.0+ (stáhnout), © 2005 Codethica

HLAVNÍ STRANA
INFO PRO ZO
AKTUALITY
PRÁVO
POJIŠTĚNÍ
VPF
ODMĚŇOVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
BOZP
ARCHIV
NEZAPOMENEME
OSTATNÍ
BAZAR
T - MOBILE
AUTO FINANCE
Články OSH Odborový tisk Ostatní články Mezinárodní činnostvyhledávání na OSH


sbírka zákonů partneři
  02.10.2009 13:58 martin sanchez <martinsanchez@seznam.cz>
 
Snem každého zloděje je velet všem policistům v zemi, ale jen tomu nejlepšímu se to občas podaří. Gratuluji Langere. P.S. Snad to bylo naposledy
  02.10.2009 14:57 Pavel L.
 
Íčko to je extraliga v tunelech........
  02.10.2009 11:50 xxx
 
Tak si Ičko oddechl alespoň v jedné kauze, někde to proběhlo novinama snad v lidovkách, bohužěl to nemůžu dohledat, že se nebudou přezkoumávat sporné pronájmy lázeňských domů. Podle ministerstva stát jejich nevýhodným pronájmem přijde na nájemném nejméně o sto milionů. Potom mají být ve společně kase peníze!!! Možná Íčko vyhraje bitvu, ale těch kauz je tolik, že se budou snažit sestřelit Pecinu a všechny protivníky, aby byli zpět u moci :-( http://nevolte.cz/nevolte-ods.html
  02.10.2009 11:26 ČSSD stojí za Pecinou,ODS je hysterická <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Na www.ct24.cz je další počtění k tomu pánovi p. Langra.Panu Pecinovi držím palce, ať udělá podrobný audit, kdo se prohřešil zákonům této země, ať rozhodne spravedlivě soud,s pozdravem občan.
  02.10.2009 11:01 p.Pecino : nedej se <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Doporučuji čtení www.tn.cz - Paroubek podpořil Pecinu - Langer se bojí, co na něj praskne. Ten p. Langer byl neštěstí pro PČR, s pozdravem pěkného dne občan.
  02.10.2009 10:57 počtění <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Od: Jež [Odpovědět] z 1. 10. 23:21
Skutečnost je taková, že Pecina nechává prověřit veškeré tzv. privatizace policejního majetku, kde se napakovala rodina pna Langera neuvěřitelným způsobem a bez většího zájmu médií i složek státního dozoru. PČR tak přišla o veškerá střediska služeb (autoopravny, rekreační objekty, lázeňské domy, školící střediska apod.) za podmínek minimálně nevýhodných je prodala paní Langerové, její matce či přímo společnostem ve kterých figuruje \"Íčko\". Navíc si současný ministr vnitra posvítil na tzv. policejní recepce (místnosti pro veřejnost), jejichž realizace jsou až 8x předražené a byl při nich obcházen či porušován zákon o veřejných zakázkách. Je toho ještě více, co má Langer na svědomí, ale to není důležité. Pecina prostě přišlápl kuří oko prominentovi z ODS a tak je z něho okamžitě v médiích \"lump\", který politizuje ministerstvo a dělá personální čistky (které mimochodem dělají i další ministři včetně těch jmenovaných ODS). Jen tak dál pane ministře, kdyby Vás chválil, bylo by to špatné.

---------------------------------------------------------------- ----------------
Od
  02.10.2009 09:01 sleponi
 
Je mi líto tebe, že tak špatně vidíš, kde je značka a kde stojí auto. Takhle jsme se vymlouvali na základní škole, ale jen do třetí třídy, pak už nám to bylo hanba.
  02.10.2009 07:12 pěkné
 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/123704/reklamace-kopace k-po-policajtsku.html
  02.10.2009 08:46 no a co,
 
kopačky potřeboval na služební tělesnou přípravu, takže si o přestávce zařizoval služební záležitost a zastavil před zákazovou značkou, ne za ní. A ten chudák co to natáčel??? je mi ho líto, k tomu nemám co jiného dodat,jen třeba to, aby "si zametl před vlastním prahem" a že se mu to jednou vrátí.
  02.10.2009 11:56 xxx
 
To je zase aféra.Občan reportérem,že?!:-( A že vás ten usměvavej týpek připravil o stamiliony z kapsy nás všech, to s váma ani nehne!!!
  01.10.2009 18:29 včera
 
jsem to podal,odcházím hlavně kvůli tobě ty křivá hubo,zákonem 361 si už můžu vytřít prdel.
  02.10.2009 07:02 xy
 
a nejsi sám.
  02.10.2009 07:12 i já odešel
 
Myslíš, že se máš na co těšit ? Realita v C je úplně jiná, něž si myslíš, na to však přijdeš, ale bude pozdě...
A v žádném případě to není o penězích...
  02.10.2009 07:55 fekete
 
odešel jsem letos v dubnu a první měsíc na novém pracovišti byl opravdu těžký (práce poldy je návyková a hlavně byla to již pro mne rutina), nicméně po měsíci (možná dvou)jsem si rychle zvykl a nyní po zvýšení platu (dostal jsem po zkušební době zvýšené osobní ohodnocení) jsem na tom finančně stejně jako u P ČR (myšleno plat + renta), takže hlavu vzhůru a udělal si dobře, poznáš to a oceníš tak za dva měsíce
  02.10.2009 19:28 Jenže
 
tu rentu ti zdaní a budeš v riti.
  01.10.2009 16:49 rentiér <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Jak tady čtu , Janota chce zdanit uvedenou sociální dávku. Nevěřím tomu, protože by vláda dostala co proto od hasičských odborů, týká se to též všech ozbrojených složek, policistů, bachařů, vojáků. Toto udělat, tak policisté po 20 ti letech v přímém výkonu služby ,většina jim dá pápá, policisté v přechodné době též pápá. Pak se vše rozpadne. Byl návrh danit sociální dávku od 23000,-Kč, výše,to je logické. Pořád nechápu, jak mohl projít paskvil z.č.361/ 2003 Sb.Původní návrh nebyl špatný, ale byl 3 x okousán Kalouskem, Nečasem, Langrem a dalšími darebáky. Na paskvilu se podílela levice a pravice od komunistů až po nějakou ODS. Lidé cinkali na Václavském náměstí ccca před 20 ti lety, řvali mafie. Tak tu mafii , jak si přáli, mají. Nechtěl bych být 20 ti letý mladík,za minulého režimu byla novomanželská půjčka, dostupnost bydlení, jistota práce, sociální jistoty, kdo pracoval, jak dělník, rolník, intelektuál, měl se slušně. Je pravdou, že se mluvilo do soukromí, ale to je další otázka. Sám mám do důchodu daleko, snad se jej dožiji, a užiji. Mladší bratr mně před týdnem ve věku 43 let zemřel, od 15 ti let dřel ,až padl. Nebyl sám.Nevím na koho, na tu šlechtu. Nemá cenu to rozepisovat, každý , kdo to tu čte, ví jaká bije. V republice je nevýslovný bordel, do demokracie máme hodně daleko. S pozdravem uplakaného dne rentiér. Bývalí kolegové, dejte na sebe pozor ve službě, nikdo Vám nic nedá.
  02.10.2009 07:34 Ladislave
 
Když z renty zůstane tak málo, proč by odcházeli???
  01.10.2009 10:46 Yvan
 
Tak údajně pan Židek z PP /stíhán IMV/ neměl vzdělání na funkci. údajně byvalý automechanik. a přitom dělal P1000 a skvělé nakupy. njn nastoupil v roce 2006. Ivanek si ho tam nominoval. to mluví za vše. kdo ví víc??? :-))
  02.10.2009 11:58 .
 
Já myslím, že to ani polda nebyl, pokud jsem četl dobře, pouze občanský zaměstnanec.Íčko má teda kámoše :-))