Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  13.10.2009 22:07 přechodné období
 
Kdy odejít (podat žádost o propuštění) ?
Kdy odejít (podat žádost o propuštění) ? Nejčastější dotaz těch, kteří odsloužili mezi 10 a 15 lety.
Předně bych jim dal osobní neprávní radu, aby neodcházeli, protože neznám krásnější POVOLÁNÍ, než je hasič. Pokud mě někdo považuje za idealistu, nevadí mi to. Pokud si někdo říká, že neznám poměry ve Sboru, mýlí se. Z hlediska právního je eventuální odchod tak, aby „přechodňáci“ neprošvihli výsluhový příspěvek, upraven ustanoveními § 226, § 42 odst.1 písm. m), § 211 odst.2 a § 175 odst.1 a odst. 3 zákona č.361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Z uvedených norem vyplývají následující podmínky pro vznik nároku na výsluhový příspěvek :
- Služební poměr musí skončit nejpozději 31.12.2009
- Služební poměr musí KE DNI SKONČENÍ trvat minimálně 10 let a nesmí dosáhnout 15 let. Znamená to, že např. tomu, kdo dovrší 15 let za 2 měsíce ode dneška, tedy od 8.10. 2009, tj. 8.12.2009 a dosud žádost nepodal, právě ujel rychlík pro vznik nároku podle podmínek zákona č.186/1992 Sb. a skončí tedy již, „podá –li si to“, podle podmínek zákona č.361/2003 Sb., t. j. s nižší částkou. Pokud by chtěl docílit srovnatelnou výši se „starým příspěvkem“ podle nové právní úpravy, musel by si ještě cca 2 roky počkat, než „si to podá“. Pro jistotu eventuálním výjimkám z Horní Dolní vzkazuji, že dovršil-li někdo 15 let již před dnešním datem a nepodal žádost aspoň 2 měsíce před dovršením, platí to pro něj také.
- Podání , t. j. žádost o propuštění ze služebního poměru, musí být učiněno ve směru k služebnímu funkcionáři, který je oprávněn rozhodnout, t. j. musí být příslušníkem HZS kraje adresováno krajskému řediteli.
- Podání musí být doručeno nejpozději 31.10.2009 (sobota). Na možnost, že podám později, požádám o kratší, než dvouměsíční lhůtu a bude mi vyhověno, bych se nespoléhal, i když to zákon umožňuje ( to je teoretická možnost pro ty, kteří 15 let dosáhnou někdy mezi dnešním datem a datem 31.12.2009 a dosud „si to nepodali“). Být ředitelem, sám bych takové žádosti o zkrácení lhůty nevyhověl, snad s výjimkou opravdu mimořádně závažného případu.
- Podání se považuje za doručené, je-li převzato krajským ředitelem, resp. se považuje vzhledem k zákonné lhůtě za doručené, bylo-li doručeno na podatelnu Sboru, nebo bylo-li podáno provozovateli poštovních služeb, t. j. zpravidla držiteli poštovní licence, nebo držiteli zvláštní poštovní licence, ve všech těchto „poštovních“ případech s označením „DOPORUČENĚ“.
- Z výše uvedeného je patrné, že zvolím-li podání prostřednictvím podatelny, musím žádost doručit nejpozději v pátek 30.10.2009 (zákon neobsahuje pro tyto případy jinak běžné ustanovení o „ započtení - přesunu lhůty, jejíž konec připadá na sobotu, na nejbližší následující pracovní den“) a podám-li doporučeně na poště, musím si buď najít poštu, která funguje i v sobotu 31.10.2009, nebo doporučený dopis odeslat již v pátek 30.10.2009.
Tolik zákonné podmínky, s jejichž výkladem si prý momentálně lámou hlavu někteří personalisti, ale já tomu moc nevěřím. Spíše myslím, že si s tím lámou hlavu ti, co nemají nic důležitějšího na práci a tak, mnohdy kolektivně, probírají všechna možná „co by, kdyby“... Protože na to, abych „si to podal“ nezpochybnitelně včas, stačí přeci selský rozum, který by mi velel učinit podání pro jistotu pár dní před nejzazším termínem, t. j. někdy mezi 26. až 30. říjnem 2009. Končím tím, čím jsem začínal: hlavně bych si ještě odchod důkladně rozmyslel.
Ostatně soudím, že hasiči patří do první (nejvyšší) skupiny zvláštního (rizikového) příplatku.

JUDr. Vladimír Mühlfeit, předseda Krajské organizace OSH ústeckého kraje
8.10.2009Zpět na přehled článků rubriky Články OSH
Odborový svaz hasičů - nám. W. Churchilla 2 / 113 59 Praha 3
T: +420 234 462 303 / F: +420 222 714 956 / osh@osh.cz

optimalizováno pro Internet Explorer verze 5+ (stáhnout) / Firefox 1.0+ (stáhnout), © 2005 Codethica

HLAVNÍ STRANA
INFO PRO ZO
AKTUALITY
PRÁVO
POJIŠTĚNÍ
VPF
ODMĚŇOVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
BOZP
ARCHIV
NEZAPOMENEME
OSTATNÍ
BAZAR
T - MOBILE
AUTO FINANCE
Články OSH Odborový tisk Ostatní články Mezinárodní činnostvyhledávání na OSH


sbírka zákonů partneřiKdy odejít (podat žádost o propuštění) ?
Kdy odejít (podat žádost o propuštění) ? Nejčastější dotaz těch, kteří odsloužili mezi 10 a 15 lety.
Předně bych jim dal osobní neprávní radu, aby neodcházeli, protože neznám krásnější POVOLÁNÍ, než je hasič. Pokud mě někdo považuje za idealistu, nevadí mi to. Pokud si někdo říká, že neznám poměry ve Sboru, mýlí se. Z hlediska právního je eventuální odchod tak, aby „přechodňáci“ neprošvihli výsluhový příspěvek, upraven ustanoveními § 226, § 42 odst.1 písm. m), § 211 odst.2 a § 175 odst.1 a odst. 3 zákona č.361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Z uvedených norem vyplývají následující podmínky pro vznik nároku na výsluhový příspěvek :
- Služební poměr musí skončit nejpozději 31.12.2009
- Služební poměr musí KE DNI SKONČENÍ trvat minimálně 10 let a nesmí dosáhnout 15 let. Znamená to, že např. tomu, kdo dovrší 15 let za 2 měsíce ode dneška, tedy od 8.10. 2009, tj. 8.12.2009 a dosud žádost nepodal, právě ujel rychlík pro vznik nároku podle podmínek zákona č.186/1992 Sb. a skončí tedy již, „podá –li si to“, podle podmínek zákona č.361/2003 Sb., t. j. s nižší částkou. Pokud by chtěl docílit srovnatelnou výši se „starým příspěvkem“ podle nové právní úpravy, musel by si ještě cca 2 roky počkat, než „si to podá“. Pro jistotu eventuálním výjimkám z Horní Dolní vzkazuji, že dovršil-li někdo 15 let již před dnešním datem a nepodal žádost aspoň 2 měsíce před dovršením, platí to pro něj také.
- Podání , t. j. žádost o propuštění ze služebního poměru, musí být učiněno ve směru k služebnímu funkcionáři, který je oprávněn rozhodnout, t. j. musí být příslušníkem HZS kraje adresováno krajskému řediteli.
- Podání musí být doručeno nejpozději 31.10.2009 (sobota). Na možnost, že podám později, požádám o kratší, než dvouměsíční lhůtu a bude mi vyhověno, bych se nespoléhal, i když to zákon umožňuje ( to je teoretická možnost pro ty, kteří 15 let dosáhnou někdy mezi dnešním datem a datem 31.12.2009 a dosud „si to nepodali“). Být ředitelem, sám bych takové žádosti o zkrácení lhůty nevyhověl, snad s výjimkou opravdu mimořádně závažného případu.
- Podání se považuje za doručené, je-li převzato krajským ředitelem, resp. se považuje vzhledem k zákonné lhůtě za doručené, bylo-li doručeno na podatelnu Sboru, nebo bylo-li podáno provozovateli poštovních služeb, t. j. zpravidla držiteli poštovní licence, nebo držiteli zvláštní poštovní licence, ve všech těchto „poštovních“ případech s označením „DOPORUČENĚ“.
- Z výše uvedeného je patrné, že zvolím-li podání prostřednictvím podatelny, musím žádost doručit nejpozději v pátek 30.10.2009 (zákon neobsahuje pro tyto případy jinak běžné ustanovení o „ započtení - přesunu lhůty, jejíž konec připadá na sobotu, na nejbližší následující pracovní den“) a podám-li doporučeně na poště, musím si buď najít poštu, která funguje i v sobotu 31.10.2009, nebo doporučený dopis odeslat již v pátek 30.10.2009.
Tolik zákonné podmínky, s jejichž výkladem si prý momentálně lámou hlavu někteří personalisti, ale já tomu moc nevěřím. Spíše myslím, že si s tím lámou hlavu ti, co nemají nic důležitějšího na práci a tak, mnohdy kolektivně, probírají všechna možná „co by, kdyby“... Protože na to, abych „si to podal“ nezpochybnitelně včas, stačí přeci selský rozum, který by mi velel učinit podání pro jistotu pár dní před nejzazším termínem, t. j. někdy mezi 26. až 30. říjnem 2009. Končím tím, čím jsem začínal: hlavně bych si ještě odchod důkladně rozmyslel.
Ostatně soudím, že hasiči patří do první (nejvyšší) skupiny zvláštního (rizikového) příplatku.

JUDr. Vladimír Mühlfeit, předseda Krajské organizace OSH ústeckého kraje
8.10.2009Zpět na přehled článků rubriky Články OSH
Odborový svaz hasičů - nám. W. Churchilla 2 / 113 59 Praha 3
T: +420 234 462 303 / F: +420 222 714 956 / osh@osh.cz

optimalizováno pro Internet Explorer verze 5+ (stáhnout) / Firefox 1.0+ (stáhnout), © 2005 Codethica

HLAVNÍ STRANA
INFO PRO ZO
AKTUALITY
PRÁVO
POJIŠTĚNÍ
VPF
ODMĚŇOVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
BOZP
ARCHIV
NEZAPOMENEME
OSTATNÍ
BAZAR
T - MOBILE
AUTO FINANCE
Články OSH Odborový tisk Ostatní články Mezinárodní činnostvyhledávání na OSH


sbírka zákonů partneři
  03.10.2009 08:31 Kolaps policie
 
Méně policistů se stejnými platy, anebo stejný počet policistů s platy nižšími. Takové jsou podle policejních personalistů možnosti, jak se vyrovnat s plánovaným snížením platů veřejných zaměstnanců o 4 procenta.
  05.10.2009 09:24 jjj <j@ciril>
 
máš pravdu, takhle seberou peníze a ti co mají léta, tak samozřejmě půjdou a stát jim bude muset zacálovat a skončí to fiaskem. Zatímco kdyby přidali peníze, tak by státní pokladna samozřejmě vypadala lépe, páč by nemuseli tolik vyplácet na rentách a odchodným. Mě řekněte, co tam sedí za paka.Nemám slov , fakt nemám slov na to co se tady těď v tuté zemi děje.!!!!!!!
  03.10.2009 08:15 Propady mezd
 
U policie to vře. V souvislosti s očekávaným dalším propadem příjmů stále více policistů mluví o odchodu do civilu. Do konce roku by tak mohlo svléknout uniformu až několik tisíc lidí, za které by kvůli škrtům v rozpočtu nepřišla náhrada.
  03.10.2009 08:27 ?
 
Další propad? Kdy byl první ?
  03.10.2009 16:50 kukla
 
Kdo uteče, vyhraje. Ten kdo umí makat rukama, ten se o práci v civilu bát nemusí. S rentou to dá více než dělat u policie děvečku na všechno. Když si to vezmu zpětně, jak se mnou vychcávali, ty nesmyslné rozkazy, ta naivita, tak bych se nevrátil ani za zlatý prase. V dnešní době se všechno svádí na krizi, že není práce atd., ale realita je jiná. Dneska bude vedení s personálem akorát vychcávat, sloužit do balíčku zadara, aby toho nebylo málo. A policista bude držet hubu a skákat jak vedení píská. Hrozná doba, ale držím palce.
  03.10.2009 18:00 xxx
 
Kolega mi teď říkal, že jeho kamarád nastoupil do řad P ČR a když mu po měsíci osvětlili finanční situaci, jak to s ním do budoucna vypadá, se slovy :"To si snad děláte p.r.d.e.l.!"odešel..:-))
  03.10.2009 07:47 redukce
 
Kdyby došlo k redukci např. ICP, kde sami kluci přiznávají, že napsat několik KO,KV a jednu pokutu v ZZ je vše a někde jich je jak hnoje. V praze toho hnoje moc neseženete tak asi víte kam mířím.
  03.10.2009 11:33 xxs
 
Vzkaz- kdo se na ICP nudí , nikde a nikoho tam nedrží. Kdo tvrdí, že dělá jen to co je napsáno, nic neumí a jinde se to nenaučí.Je na každém jak chce a bude pracovat.
  03.10.2009 07:39 For Miloš, Mirek,Sniper
 
Miloši s tím příspěvkem jsi trochu vedle, ale to se ti stává často. Jinak to co se stalo je u těchto složek známé a vyřizování si soukr. věcí v pracovní době je celkem běžné a divím se, že se někdo nad tím pozastavuje a zpochybňuje to. Takové věci jako při službě si zajet domů na nedělní oběd a dát si kafíčko a prosedět dvě hodiny není vyjímka a ptám se, jak dlouhá pauza je pro policii na oběd? Pochybuji, že se tam řeší sl. věci, možná jedině sl. příjem. Také zdravím Snipera, který jak se nám přiznal o noční spinká, no jen tak dál kluci buci.

Na UBS bude cenzura a klucííí to tady stejně čtou.
  02.10.2009 23:57 POSLYŠTE DOBŘE !!!
 
jakou obrovskou výsluhu má pan "satan" - 90.000,-Kč. Koho už zavřou za ty nehorázné odměny , co si vloni nasypali papaláši a nyní už si chrochtají v civilu !!!
  03.10.2009 08:32 ?
 
Ty jsi viděl rozhodnutí o přiznání výsluhy?
Nevěř všemu, co se k věření předkládá, tím neříkám, že někteří nemají výsluhy pěkné, ale určitě ne takové.
  03.10.2009 08:36 to se ozval
 
ten co dostal nasypáno ?
  03.10.2009 10:35 ?
 
Ti, co dostali nasypáno, sem určitě nechodí !
  02.10.2009 20:06 Pan Pecina <Ladislav.marek@volny.cz>
 
http://www.ct24.cz/domaci/68530-pecina-zustava-ministrem-vnitra- i-po-schuzce-s-premierem/
  02.10.2009 19:26 Pan Langer- nenávist proti panu Pecinovi <Ladislav.Marek@volny.cz>
 
Pan Langer je tak nasratý, že přišel o výhodný post.Většina policistů jej nechtěla za jeho zajímavé divné vlády, nechci, říci podivné okolnosti. Nechápu, jak tento arogantní člověk dostal moc a byl tak dlohou u moci.Každý policista ví, na co se naráží. Kdyby byla spravedlnost v této zemi, fungovaly normálně zákony proti miliardovým zlodějům,dle papeže světská spravedlnost, tak ten člověk, co rozbil policii ČR ,by seděl někde jinde. Dneska není u moci a kouše proti panu Pecinovi. Chtělo by to podrobný audit a pozavírat všechny tuneláře. Zločinecká ODS,tato bere chudákům, udřeným dělníkům peníze, ožebračuje rodiny s dětmi, težce nemocné invalidy a důchodce. Stačilo si poslechnout nějakého pana Nečase z ODS, vadili mu tyto sociální dávky, hnus.Nebýt komunistů a socialistů, tak by invalidé v I stupni neschopnosti přišli o 1000,-Kč měsíčně, v II stupni, také můj syn o 800,-Kč. Ale moci páni si seberou z koryt cc 2500,-Kč, jak pak mohou kázat morálku obyčejnému poplatníkovi občanu této malé nádherné zemi. Co to je za vládu, za vysněný kapitalismus. V Číně je tzv kapitalistickosocialistický model, jak to tam za hluboké krize funguje. Růst národního bohatství více než l0 rocent, jak je to možné. Jo cinkalo se klíči, řvalo se na Václavském náměstí mafie, dneska ji máme.Pak čtu na webovkách, že nějaký expresident pan Václav Havel s knížetem bubnují na fesťáku internacionálu a jsou vyřechtaní.Ten človíček hlásal, láska a pravda zvítězí, šlo mu jenom o majetky, utiskovaný kapitalista.Kapitalisti si peníze neseberou, snad něco dají udřenému děln íkovi na obnovu pracovní síly, něco přičmrdne státu na potřebné. Národní bohatství jde miliardářům na vily, další peníze do bank mimo republiku.Jo, je to sice napsáno velice zjednodušeně, ale dneska mají miliardoví zloději,tuneláři, podvodníci zelenou. Pak není na potřebné, ani na naše sociální dávky po letech služby. Jestli vyhraje volby nějaká ODS, tak bůh s námi a to jsem ateista. S pozdravem jenom poctivý občan, nejsem sám s tímto zjednodušeným názorem v této krásné malé zemi.
  03.10.2009 08:32 tunelÍčko
 
Modrý zloděj Ivan už neví kudy kam.......
  02.10.2009 18:59 XXX
 
Novela z.č.361/2003 Sb. prošla poslaneckou sněmovnou do druhého čtení.
http://nosp.cz/AKTUALNE/novela-zakona-o-sluzebnim-pomeru-dnes-v- poslanecke-snemovne
  02.10.2009 14:56 země Švejků
 
Recidivista z Ostravy, který byl už jednadvacetkrát odsouzen vesměs za krádeže v obchodech, půjde po Novém roce z vězení domů. Nikdy totiž neukradl nic za víc než pět tisíc korun a podle nového trestního zákona, který začne platit 1. ledna 2010, bude jeho jednání pouze přestupkem. Stejné štěstí může potkat stovky dalších zlodějíčků.
  02.10.2009 15:52 XXX
 
Jen hustěji a větší kapky. Však až vykrade nějaký tokový borec někoho z vyšších sfér a několikrát za sebou se škodou do =5.000,-Kč, tak se okamžitě provede novela trestního zákona za plné podpory celé sněmovny.
  02.10.2009 14:26 Dan
 
Novela zákona č. 361/2003 Sb., prošla prvním čtením a jde do výboru pro bezpečnost. ODS se ho marně snažila zastavit.
  02.10.2009 18:59 Výhra?
 
A nyní se modlete, aby pozměňovací návrhy v druhém čtení, nebyly v duchu nutnosti úspor a nemuseli jste na tomto fóru nadávat, že máte zase méně a bude žádat, aby vše bylo postaru...
Myslím, že otevření zákona 361 nebylo v tuto dobu vůbec šťastné ...
  02.10.2009 19:30 ...
 
Ve sněmovně bylo celkem 104 poslanců. až bude třetí čtení bude jich ...
  02.10.2009 19:50 David
 
Pravdou je,že to ta nejhorší možná doba na otevření paskvilu 361