Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  13.10.2009 22:07 přechodné období
 
Kdy odejít (podat žádost o propuštění) ?
Kdy odejít (podat žádost o propuštění) ? Nejčastější dotaz těch, kteří odsloužili mezi 10 a 15 lety.
Předně bych jim dal osobní neprávní radu, aby neodcházeli, protože neznám krásnější POVOLÁNÍ, než je hasič. Pokud mě někdo považuje za idealistu, nevadí mi to. Pokud si někdo říká, že neznám poměry ve Sboru, mýlí se. Z hlediska právního je eventuální odchod tak, aby „přechodňáci“ neprošvihli výsluhový příspěvek, upraven ustanoveními § 226, § 42 odst.1 písm. m), § 211 odst.2 a § 175 odst.1 a odst. 3 zákona č.361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Z uvedených norem vyplývají následující podmínky pro vznik nároku na výsluhový příspěvek :
- Služební poměr musí skončit nejpozději 31.12.2009
- Služební poměr musí KE DNI SKONČENÍ trvat minimálně 10 let a nesmí dosáhnout 15 let. Znamená to, že např. tomu, kdo dovrší 15 let za 2 měsíce ode dneška, tedy od 8.10. 2009, tj. 8.12.2009 a dosud žádost nepodal, právě ujel rychlík pro vznik nároku podle podmínek zákona č.186/1992 Sb. a skončí tedy již, „podá –li si to“, podle podmínek zákona č.361/2003 Sb., t. j. s nižší částkou. Pokud by chtěl docílit srovnatelnou výši se „starým příspěvkem“ podle nové právní úpravy, musel by si ještě cca 2 roky počkat, než „si to podá“. Pro jistotu eventuálním výjimkám z Horní Dolní vzkazuji, že dovršil-li někdo 15 let již před dnešním datem a nepodal žádost aspoň 2 měsíce před dovršením, platí to pro něj také.
- Podání , t. j. žádost o propuštění ze služebního poměru, musí být učiněno ve směru k služebnímu funkcionáři, který je oprávněn rozhodnout, t. j. musí být příslušníkem HZS kraje adresováno krajskému řediteli.
- Podání musí být doručeno nejpozději 31.10.2009 (sobota). Na možnost, že podám později, požádám o kratší, než dvouměsíční lhůtu a bude mi vyhověno, bych se nespoléhal, i když to zákon umožňuje ( to je teoretická možnost pro ty, kteří 15 let dosáhnou někdy mezi dnešním datem a datem 31.12.2009 a dosud „si to nepodali“). Být ředitelem, sám bych takové žádosti o zkrácení lhůty nevyhověl, snad s výjimkou opravdu mimořádně závažného případu.
- Podání se považuje za doručené, je-li převzato krajským ředitelem, resp. se považuje vzhledem k zákonné lhůtě za doručené, bylo-li doručeno na podatelnu Sboru, nebo bylo-li podáno provozovateli poštovních služeb, t. j. zpravidla držiteli poštovní licence, nebo držiteli zvláštní poštovní licence, ve všech těchto „poštovních“ případech s označením „DOPORUČENĚ“.
- Z výše uvedeného je patrné, že zvolím-li podání prostřednictvím podatelny, musím žádost doručit nejpozději v pátek 30.10.2009 (zákon neobsahuje pro tyto případy jinak běžné ustanovení o „ započtení - přesunu lhůty, jejíž konec připadá na sobotu, na nejbližší následující pracovní den“) a podám-li doporučeně na poště, musím si buď najít poštu, která funguje i v sobotu 31.10.2009, nebo doporučený dopis odeslat již v pátek 30.10.2009.
Tolik zákonné podmínky, s jejichž výkladem si prý momentálně lámou hlavu někteří personalisti, ale já tomu moc nevěřím. Spíše myslím, že si s tím lámou hlavu ti, co nemají nic důležitějšího na práci a tak, mnohdy kolektivně, probírají všechna možná „co by, kdyby“... Protože na to, abych „si to podal“ nezpochybnitelně včas, stačí přeci selský rozum, který by mi velel učinit podání pro jistotu pár dní před nejzazším termínem, t. j. někdy mezi 26. až 30. říjnem 2009. Končím tím, čím jsem začínal: hlavně bych si ještě odchod důkladně rozmyslel.
Ostatně soudím, že hasiči patří do první (nejvyšší) skupiny zvláštního (rizikového) příplatku.

JUDr. Vladimír Mühlfeit, předseda Krajské organizace OSH ústeckého kraje
8.10.2009Zpět na přehled článků rubriky Články OSH
Odborový svaz hasičů - nám. W. Churchilla 2 / 113 59 Praha 3
T: +420 234 462 303 / F: +420 222 714 956 / osh@osh.cz

optimalizováno pro Internet Explorer verze 5+ (stáhnout) / Firefox 1.0+ (stáhnout), © 2005 Codethica

HLAVNÍ STRANA
INFO PRO ZO
AKTUALITY
PRÁVO
POJIŠTĚNÍ
VPF
ODMĚŇOVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
BOZP
ARCHIV
NEZAPOMENEME
OSTATNÍ
BAZAR
T - MOBILE
AUTO FINANCE
Články OSH Odborový tisk Ostatní články Mezinárodní činnostvyhledávání na OSH


sbírka zákonů partneřiKdy odejít (podat žádost o propuštění) ?
Kdy odejít (podat žádost o propuštění) ? Nejčastější dotaz těch, kteří odsloužili mezi 10 a 15 lety.
Předně bych jim dal osobní neprávní radu, aby neodcházeli, protože neznám krásnější POVOLÁNÍ, než je hasič. Pokud mě někdo považuje za idealistu, nevadí mi to. Pokud si někdo říká, že neznám poměry ve Sboru, mýlí se. Z hlediska právního je eventuální odchod tak, aby „přechodňáci“ neprošvihli výsluhový příspěvek, upraven ustanoveními § 226, § 42 odst.1 písm. m), § 211 odst.2 a § 175 odst.1 a odst. 3 zákona č.361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Z uvedených norem vyplývají následující podmínky pro vznik nároku na výsluhový příspěvek :
- Služební poměr musí skončit nejpozději 31.12.2009
- Služební poměr musí KE DNI SKONČENÍ trvat minimálně 10 let a nesmí dosáhnout 15 let. Znamená to, že např. tomu, kdo dovrší 15 let za 2 měsíce ode dneška, tedy od 8.10. 2009, tj. 8.12.2009 a dosud žádost nepodal, právě ujel rychlík pro vznik nároku podle podmínek zákona č.186/1992 Sb. a skončí tedy již, „podá –li si to“, podle podmínek zákona č.361/2003 Sb., t. j. s nižší částkou. Pokud by chtěl docílit srovnatelnou výši se „starým příspěvkem“ podle nové právní úpravy, musel by si ještě cca 2 roky počkat, než „si to podá“. Pro jistotu eventuálním výjimkám z Horní Dolní vzkazuji, že dovršil-li někdo 15 let již před dnešním datem a nepodal žádost aspoň 2 měsíce před dovršením, platí to pro něj také.
- Podání , t. j. žádost o propuštění ze služebního poměru, musí být učiněno ve směru k služebnímu funkcionáři, který je oprávněn rozhodnout, t. j. musí být příslušníkem HZS kraje adresováno krajskému řediteli.
- Podání musí být doručeno nejpozději 31.10.2009 (sobota). Na možnost, že podám později, požádám o kratší, než dvouměsíční lhůtu a bude mi vyhověno, bych se nespoléhal, i když to zákon umožňuje ( to je teoretická možnost pro ty, kteří 15 let dosáhnou někdy mezi dnešním datem a datem 31.12.2009 a dosud „si to nepodali“). Být ředitelem, sám bych takové žádosti o zkrácení lhůty nevyhověl, snad s výjimkou opravdu mimořádně závažného případu.
- Podání se považuje za doručené, je-li převzato krajským ředitelem, resp. se považuje vzhledem k zákonné lhůtě za doručené, bylo-li doručeno na podatelnu Sboru, nebo bylo-li podáno provozovateli poštovních služeb, t. j. zpravidla držiteli poštovní licence, nebo držiteli zvláštní poštovní licence, ve všech těchto „poštovních“ případech s označením „DOPORUČENĚ“.
- Z výše uvedeného je patrné, že zvolím-li podání prostřednictvím podatelny, musím žádost doručit nejpozději v pátek 30.10.2009 (zákon neobsahuje pro tyto případy jinak běžné ustanovení o „ započtení - přesunu lhůty, jejíž konec připadá na sobotu, na nejbližší následující pracovní den“) a podám-li doporučeně na poště, musím si buď najít poštu, která funguje i v sobotu 31.10.2009, nebo doporučený dopis odeslat již v pátek 30.10.2009.
Tolik zákonné podmínky, s jejichž výkladem si prý momentálně lámou hlavu někteří personalisti, ale já tomu moc nevěřím. Spíše myslím, že si s tím lámou hlavu ti, co nemají nic důležitějšího na práci a tak, mnohdy kolektivně, probírají všechna možná „co by, kdyby“... Protože na to, abych „si to podal“ nezpochybnitelně včas, stačí přeci selský rozum, který by mi velel učinit podání pro jistotu pár dní před nejzazším termínem, t. j. někdy mezi 26. až 30. říjnem 2009. Končím tím, čím jsem začínal: hlavně bych si ještě odchod důkladně rozmyslel.
Ostatně soudím, že hasiči patří do první (nejvyšší) skupiny zvláštního (rizikového) příplatku.

JUDr. Vladimír Mühlfeit, předseda Krajské organizace OSH ústeckého kraje
8.10.2009Zpět na přehled článků rubriky Články OSH
Odborový svaz hasičů - nám. W. Churchilla 2 / 113 59 Praha 3
T: +420 234 462 303 / F: +420 222 714 956 / osh@osh.cz

optimalizováno pro Internet Explorer verze 5+ (stáhnout) / Firefox 1.0+ (stáhnout), © 2005 Codethica

HLAVNÍ STRANA
INFO PRO ZO
AKTUALITY
PRÁVO
POJIŠTĚNÍ
VPF
ODMĚŇOVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
BOZP
ARCHIV
NEZAPOMENEME
OSTATNÍ
BAZAR
T - MOBILE
AUTO FINANCE
Články OSH Odborový tisk Ostatní články Mezinárodní činnostvyhledávání na OSH


sbírka zákonů partneři
  31.10.2009 16:02 rozkradená země
 
IVAN LANGER TO JE PROTOTYP MODERNÍHO GAUNERA A TUNELÁŘE XXI. STOLETÍ.
  31.10.2009 17:01
 
kdy se sníží tabulková místa a mzdy kancelářských krys a zvyšujícího se počtu různých kontrolních orgánů ? Snad p.Pecina udělá audit a očistu i v tomto směru.
  31.10.2009 10:58 Laco <laco@atlas.cz>
 
TENTO DAREBÁK SE NEMĚL NIKDY DOSTAT KE KOTYTU !!! DÍKY JEMU, POLICIE VYPADÁ DÍKY JEHO DEMENTNÍ ŠEDÉ KŮŘE MOZKOVÉ (POKUD VŮBEC NĚJAKOU MÁ),TAK ŽE Z ČESKÉ REPUBLIKY UDĚLAL JUDISTICKÝ BOREDEL.NA SILNICÍCH BORDEL.VE MĚSTECH BORDEL.NEVĚŘÍM TOMU,ŽE DVA DIPLOMY VŠ, UDĚLAL LEGÁLNĚ.NEBOŤ TAK NĚCO BLBÉHO BY NIKDY VŠ NEUDĚLALO.JSEM RÁD, ŽE NEMUSÍM POD JEHO MuDr. RUCE. LANGŘE NEVĚŘÍM TI ANI TO,ŽE SE JMENUJEŠ LANGR!!
  02.11.2009 04:34 jarda
 
To nevěříte zcela oprávněně, protože ta kreatura se jmenuje Langer, nikoliv Langr. To jen tak, pro pořádek, aby náhodou nedošlo k záměně.
  31.10.2009 01:48 jirimaxa <bajaja1954@seznam.cz>
 
Zpřesním to,,Cizí obchodní potrav.řetězce dovážejí ve zvyšené míře cizí potraviny a naši zemědělci nemají možnost u hlavních potravin.prodejců v této zemi svou produkci prodat.Toto ohroženou ekonomiku ničí.
  31.10.2009 01:41 jirimaxa <bajaja1954@seznam.cz>
 
Zdravím pane Langře
Myslím si,že ve Vaší povaze je zajímavá spolehlivost,dám na ni a dotáži se:,,Je možné udělat z pohledu vlády udělat vstřícný krok k našemu zemědělství.?
  29.10.2009 16:03 viznam
 
vy ste policii nejvíc poškodil...a takový zbyteční věci jako třeba pomáhat a chránit na každý služebně
  29.10.2009 10:42 Jan Veselý <rejza@veselyfilm.cz>
 
Děkujeme Vám za hlas v soutěži Aerokraťas 2009 :-) Rádi bychom s Hasiči Jaroměřice nad Rokytnou získali ještě prá hlasů :-)
Pokud se Vám bude naše groteska líbit, dejte nám Váš hlas, děkujeme.
http://www.muvi.cz/aerokratas/205-delej-mame-vyjezd.htm
  27.10.2009 16:54 modrá doba
 
Modrý binec pokračuje
Šéf strážníků v Plzni Luděk Hosman přijde kvůli opsané práci o titul bakalář, po sobotním zasedání komise bude jasné, zda i o další tituly. Oznámil to Jiří Pospíšil, který plzeňskou právnickou fakultu dočasně řídí.
  27.10.2009 21:45 XXXP
 
Jenže pan Luděk Hosman má ještě i titul Mgr. a ten mu již nikdo zřejmě nevezme. Na co mu je BC. když má Mgr.? Je to celé k smíchu a zároveň k pláči.
  28.10.2009 17:16 turbotituly
 
ještě tam stihnul v tom cvalu Phdr.
  27.10.2009 08:15 rentiér <UIlona.marková@volny.cz>
 
Pro takže. Když se někdo naváží do býv. kolegů a do policejního řemesla, tak se na to musí reagovat. Nevím, kdo jste, ale ubrečený nejsem. Sám byste řval, kdyby Vám někdo šahal na peníze nebo měnil pravidla hry pro výsluhu a podobně. Každá skupina občanů si hájí svoje požitky. Policisté Vás neotravují, ale může se stát, že policii ČR můžete někdy potřebovat. Znám několik lidí, co sočili na policii, pak mu policie ČR pomohla.Poté změnili názor. Úkolem policie ČR je chránit život, zdraví a majetek . Je za to placena a podobně. Vše je jenom o lidech.Když máte problém, tak se aspoň představím, s pozdravem Ladislav Marek.
  27.10.2009 11:10 Takže
 
bodejď by se nenavážel, když to jsou hotové bláboly. Jsou na tom někteří daleko hůř a že pošle policajt šlapat svou paní - to ať si nechá, protože jsou až moc dobře placeni.
  31.10.2009 20:00 Ronin
 
for Takže
Tobě asi nic neříká černý humor nebo nadsázka co ? Kdyby jsi uměl číst mezi řádky a nemyslel přízemně tak by jsi jeho článek pochopil ? Probém je ten, že jsme češi a naším národním sportem je závidět, pomlouvat a kritizovat.
  01.11.2009 20:45 Ronine
 
nemá psát debilní příspěvky a chovat se jako inteligentní policajt, ale když bulí jako malí dítě ve školce, ať jde do hoven netáhlo!!!!!
  26.10.2009 19:14 rentiér <Ladislav. Marek@volny.cz>
 
Pro toho pána, co se naváží do policisty/ PLEPA/. Neposílejte nikoho do civilu, sám byste zadarmo nedělal. Policejní řemeslo jsem dělal 25 let. Stačilo málo , měl být schválen pořádný zákon, ne paskvil z.č. 361/2003 Sb a nemuselo odejít cc během 5 let 20000 zkušených policistů.Asi ta práce není úplně růžová, každé řemeslo má pro a proti.Já tu práci dělal 25 let, vím o čem hovořím. Sloužit třeba 43 let do důchodu ve věku 63 let, v přímém výkonu, blbost. Je jasné,že dělník, co dělá manuelně se důchodu také nemusí dožít. U policisty, hasiče, bachaře se jedná o specifickou práci, nasazování života,zdraví,čas na úkor rodiny, stres, řešení cizích problémů a další negativa. Je pravda, že je jistota služebního příjmu, ale vše není jen o penězích. Takže se zde anonymně nenavážejte do policistů. Nebo běžte dělat policejní řemeslo, každý má tu možnost. Jsem v civilu, mám se dobře. Všude je chleba o dvou kurkách. S pozdravem jenom občan Ladislav Marek z České Lípy.
  26.10.2009 21:21 XXXP
 
Vážený bývalý kolego pane poručíku Marku.
Já osobně sloužím již 30 let a můžu zodpovědně říci, že lépe a slušněji bych to nenapsal. Chtěl bych toho urýpaného chytráka poznat, vědět co dělá a čím se živí. Jestli to náhodou není jen profesionální provokatér. Jak píšete všechno chce svoje, každá práce má své pro a své proti a samozřejmě všude je chleba o dvou kůrkách. Díky za podporu policistů, kteří se v rámci možností, které jim dávají naše zákony, snaží neustále pomáhat a chránit, i když si někteří občané tohoto státu myslí něco jiného.
  27.10.2009 07:39 Takže
 
pane Marek, když někdo píše bludy, že ho položí 4% z platu, tak opravdu neví co píše. Kdyby jste se měl tak dobře, tak by jste tady pořád neotravoval na chlup stejnými ubrečenými příspěvky.
  26.10.2009 18:54 rentiér <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Pro kolegu rentiéra.Jenom k upřesnění, děkuji za poznámku. Napsal jsem to tak, že to vyznělo ,ZPŘ se postupuje na SKPV. Těch ZPŘ jsem zpracoval poměrně dost, a cc do 14 dnů poslal na OSZ, byla měsíční lhůta,sazdba 3 roky. Před lety stačilo ukrást, podvod 100,-Kč, byl to majetkový přečin podle právní kvalifikace , zda krádež, podvod, zpronevěra, § 3/1a,b,c příslušná písmena dle zákona č.150/69 Sb . Byly i jiné přečiny § 7 , přečin pracovní kázně, příživnictví § 10 , také tr čin opilství § 201 tr zák, příživnictví § 203 tr zákona.Pak se přečiny zrušily. Majetkové delikty se pak odvíjely a to od minimální mzdy, na 1500,-Kč, pak 2000,-Kč, dneska to asi zůstalo stálé 5000,-Kč pro naplnění SPTČ majetkovém deliktu.Co se týká statistiky, šetření ve věci dle ust. 158/l tr řádu statistika elektronická ,dle ust. § 158/3 tr řádu písemná, zahájení úkony tr řízení. Sám jsem měl statistika nějaký čas na starosti. U nezletilců, třeba jich bylo 25 v souběhu, FZP, + FTČ, úchvatné. Nesmyslnou statistkou se v republice živí hafo lidí, mám pocit, že nic užitečného nepřinesla, a ani nadále nepřínáší. Měj se dobře, hodně zdraví kolega rentiér Ladislav Marek.
  28.10.2009 12:12 takyrentiér
 
Kolego, musím tě opět trochu poopravit. Případy ve ZPŘ od samého počátku měly a mají lhůtu 14 denní, resp. do 14 dnů co se o nějakém takovémto případu pol. orgán dozví, tak jej musí zpracovat a ve lhůtě 14 dnů jej MUSÍ předat na příslušné OSZ, takže žádný měsíc jak uvádíš ty. U té statistiky též nemáš tak docela pravdu. Přece případy šetřené dle § 158/1 tr.ř. byly bez jakékoliv statistiky, teprv pak když zahájíš úkony dle § 158/3 tr.ř. tak se dělala tzv. "elektronická" statistika a no pokud šlo o případ s NP popř. ZP tak se dělala statistika papírová. To jen pro upřesnění. No a v současné době co je ETŘ tak již jen a pouze elektronicky.