Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Články / Zákon versus zdravý rozum

[30.10.2000]

Drogy

Zákon versus zdravý rozum

Prosazování drogové legislativy v praxi vykazuje značné slabiny.

Asi tomu chce obzvláště zlomyslná náhoda, ale v krátkém časovém úseku došlo k projednání dvou "drogových" deliktů, jejichž výsledky mne mimořádně znepokojily. HRADEC KRÁLOVÉ 3. října (ČTK) ­ Na 18 měsíců do věznice s dozorem dnes poslal Krajský soud v Hradci Králové dvaačtyřicetiletou učitelku z Náchoda Jarmilu V., která ve více než 130 případech distribuovala drogu pervitin, a to i osobám mladším 18 let. PRAHA 16. října (ČTK) ­ Na osm let vězení odsoudil podle dnešních Lidových novin Krajský soud v Liberci dvaadvacetiletého Libora F. za to, že vypěstoval dvě rostliny konopí a rozdával marihuanu kamarádům. Obžalovaný, který je od loňského prosince ve vazbě, se proti rozsudku odvolal k Vrchnímu soudu v Praze. Při takto prostém postavení dvou rozsudků vedle sebe je jasné, že "je něco shnilého ve státě dánském" ­ a k takovému konstatování není třeba býti právníkem. Porovnání výroků v první instanci se prostě příčí zdravému rozumu. Jediným společným rysem je, že se v obou případech drogy dostaly do rukou neplnoletých, a dokonce i nezletilých. Tady nicméně veškerá podobnost končí. Jarmila V. drogy prodala nejméně ve sto třiceti případech a sama je nekonzumovala. Prodejem jí vznikl nemalý zisk v řádu desetitisíců korun. Libor F. drogu rozdal mezi své blízké přátele a konzumoval ji s nimi. Zisk mu nevznikl žádný. Učitelka Jarmila V. coby frekventantka vzdělávání v protidrogové prevenci ministerstva školství musela velmi dobře znát rizika, která se k pervitinu vážou. Tato v České republice nejrozšířenější "tvrdá droga" každoročně zabíjí desítky svých konzumentů. Libor F. rizika marihuany znát nemusel, ale i kdyby je znal, společenská rizika konopných drog jsou s pervitinem nesouměřitelná. Předávkovat se marihuanou je jednoduše nemožné a vzhledem ke způsobu užívání (kouření) odpadá i riziko nákazy infekčními nemocemi. Hlavním rizikem marihuany je zvýšená pravděpodobnost rakoviny plic, která je výraznější než u tabáku; při jejím dlouhodobém a velmi intenzivním užívání hrozí i riziko desocializace spočívající především v jakési "ztrátě zájmu a orientace". Totéž a v mnohem větší míře lze ovšem úspěšně tvrdit například o alkoholu. Teorie o marihuaně coby "vstupní bráně" k tvrdým drogám byla přesvědčivě vědecky vyvrácena. Pokud něco "iniciální drogu" skutečně představuje, pak je to právě alkohol. Přesto Jarmila V. od soudu "vyfasovala" nejdříve podmínku a potom osmnáctiměsíční trest, Libor F. více než pětinásobek ve věznici s dozorem. Jarmila V. přicházela k soudu z domova, Libor F. už jedenáctý měsíc dlí ve vazbě. Tvrdím tedy, že v obou případech naše justice selhala; u náchodské učitelky neuvěřitelnou mírností trestu za výjimečné a mimořádně zavrženíhodné jednání ženy, jež se zavázala vychovat mladou generaci, v případě libereckého mladíka absurdně tvrdým rozsudkem, který mu hrozí zničit život za něco, čeho se tak či onak dopouští zhruba polovina jeho vrstevníků. Hrozné je, že oba výroky o vině byly vyneseny přesně podle litery platného zákona. Ještě hroznější je, že nejde o jediný případ takto absurdních rozsudků, a to v obou směrech ­ nízký nebo podmínečný trest za výrobu a prodej "tvrdé drogy" na straně jedné, rádoby exemplární postih za konopí na straně druhé. Shrnuto a sečteno; na případnou revizi novelizace trestního zákona, spočívající především v trestnosti držení drog pro vlastní potřebu, je ještě brzy, a pokud k ní po prodiskutování výsledků vládní analýzy dojde, bude třeba ji důkladně připravit. Co však lze a je třeba provést okamžitě, je zákonem rozlišit postih podle druhu a společenské nebezpečnosti drogy, o níž v každém specifickém případě jde. Je o mně obecně známo, že nejsem příznivcem legalizace drog, a to včetně konopných. Je však nepřijatelné a pro naši zemi škodlivé, když neplatí, že za společensky nebezpečné jednání přichází tvrdý trest a za jednání nebezpečné relativně méně pak trest též relativně mírnější (znovu zdůrazňuji: nikoliv nulový). Avšak současný stav prosazování "protidrogové legislativy" nasvědčuje tomu, že se nám spolu s vaničkou daří ­ doslova ­ vylévat i děti. A to nám nemůže a nesmí být lhostejné.