Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / rej.cz: Ivan Langer: Otázky pro kandidáty do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji (4. díl)

[21.05.2010]

Volby

rej.cz: Ivan Langer: Otázky pro kandidáty do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji (4. díl)

Témata: Korupce ve veřejné správě, přistěhovalectví

Téma KORUPCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

  •  Jak ochránit veřejné zakázky před korupcí?
  • Jak zajistit transparentní výběrové řízení i efektivní využití vynaložených investic?

(ODS) Občanská demokratická strana
MUDr. Mgr. Ivan Langer - 43 let, Olomouc, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen ODS
www.langer.cz

Na rozdíl od ČSSD a levice obecně, která se bez jakýchkoli výsledků zaměřuje jen na represi a omezování práv nevinných občanů rozšiřováním policejních odposlechů, možností špiclování, agenty provokatéry, apod., tak ODS jako jediná strana přichází s komplexním řešením v boji proti korupci založeném na třech pilířích – prevenci, průhlednosti a postihu.

Korupce vzniká všude tam, kde o nás, našich právech a povinnostech, rozhoduje někdo jiný. Platí, že čím více kulatých razítek, čím více regulací, tím větší korupce. ODS chce snižovat byrokracii, rušit nesmyslné regulace a tím snižovat prostor pro korupci – to je tedy pilíř prevence.

Tam, kde stát o nás rozhoduje, kde přerozděluje naše peníze, musí existovat naprostá průhlednost – veřejná zakázka musí být od samého začátku až do konce na internetu, komunikace se státem bude probíhat elektronicky (vše bude zpětně dohledatelné), musí být dostupné veškeré informace o zakázce i uchazečích, nikdo nesmí být předem diskriminován, uchazeč o veřejnou zakázku se musí „svléct do naha“, nebudou se tak moci o veřejné zakázky ucházet např. firmy s nejasnou vlastnickou strukturou. Pokud úředník rozhoduje o právech a povinnostech občanů, mají lidé právo vědět, kdo o nich rozhoduje, v jaké fázi je řízení, kdo si o nich zjišťoval jaké informace a musí mít lidé možnost efektivně se proti jakémukoli nestandardnímu jednání ze strany úřadů bránit.

Třetím pilířem je pak efektivní represe, přísné a rychlé tresty za korupci, dostatečné pravomoci orgánů činných v trestním řízení, které ale nebudou nadměrně zasahovat do práv nevinných, a v neposlední řadě vzdělávání a specializace policistů, státních zástupců a soudců.

 

Téma PŘISTĚHOVALSTVÍ 

  • Jak řešit problematiku nelegálních přistěhovalců a jejich kriminalitu?
  • Jak pomoci imigrantům v jejich začlenění se do naší společnosti?

(ODS) Občanská demokratická strana
MUDr. Mgr. Ivan Langer - 43 let, Olomouc, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen ODS
www.langer.cz

Chceme v naší zemi pouze tolik cizinců, kolik jich můžeme integrovat. Budeme bojovat proti nekontrolovanému přílivu cizinců a vytváření uzavřených komunit a kriminálních struktur. Česká republika má být otevřenou pro ty, kteří zde chtějí slušně žít a pracovat a přispívat tak k naší prosperitě. Naopak přísní musíme být vůči lidem, kteří chtějí jen zneužívat náš sociální systém a kteří nemíní respektovat naše zákony, kulturu a tradice, na kterých tato země vyrostla a nechtějí se ani učit náš jazyk. Zatímco té první skupině musíme vytvářet prostor pro účinnou integraci, pro ty druhé musíme mít zákony, které umožní rychlé vyhoštění bez možností donekonečna vyhoštění oddalovat.

rej.cz, Ivan Langer, 21. května 2010