Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / rej.cz: Ivan Langer: Otázky pro kandidáty do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji (3. díl)

[19.05.2010]

Volby

rej.cz: Ivan Langer: Otázky pro kandidáty do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji (3. díl)

Témata: Zdravotnictví, kultura

Téma ZDRAVOTNICTVÍ 

  •  Jak zlepšit zdravotní péči v nemocnicích?
  • Jak podpořit odborné lékaře v jejich výzkumné činnosti?

(ODS) Občanská demokratická strana
MUDr. Mgr. Ivan Langer - 43 let, Olomouc, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen ODS www.langer.cz

V našem zdravotnictví musí definitivně skončit desítky let stará praxe, kdy se potřebné prostředky utrácejí hromadně za ty nejlevnější léky typu paralen a nezbývá na drahé, životně důležité léky, praxe, kdy se nadužívá lékařská péče, zatímco na složité operace, které rozhodují o životech pacientů, se tvoří dlouhé pořadníky nebo se dokonce počty těchto operací omezují. Skoncovat s tím bylo cílem regulačních poplatků, které za více než rok svého fungování prokázaly, že skutečně fungují – drahé léky jsou dostupnější, zachráníme více životů, protože je více peněz na životně důležité operace, zkrátily se čekací doby na operační zákroky. A navíc byl zaveden ochranný limit, který znamená, že chronicky nemocní pacienti, tedy ti, kteří to nejvíce potřebují, ušetří za léky a lékařskou péči oproti předchozím letům tisíce korun ročně.

ČSSD nezákonným proplácením poplatků (navíc v každém kraji jinak) vnesla do systému chaos a její plány znamenají, že opět nebude na drahé léky, na operace budou dlouhé pořadníky, bude se omezovat zdravotní péče. ODS naopak chce udělat ve zdravotnických poplatcích pořádek a garantovat kvalitní a dostupnou péči pro každého. Posílíme práva pacientů, jako jsou právo na informace, vybrat si zdravotnické zařízení, pojišťovnu i pojistné produkty, prosadíme efektivní možnost stížností na kvalitu poskytované zdravotní péče. Navíc skoncujeme s korupcí ve zdravotnictví, definujeme standardní péči (ve vysoké kvalitě) a za nadstandard si bude možné legálně připlatit, bez nutnosti známostí a úplatků.

Zdravotnický výzkum podpoříme jako jednu z výzkumných priorit ČR financovaných z veřejných zdrojů. Z fakultních nemocnic chceme vytvořit moderní univerzitní nemocnice špičkové úrovně jak v oblasti poskytování zdravotní péče, tak v oblasti vědy a výzkumu.

 

Téma KULTURA 

  •  Jak zajistit finanční podporu různých kulturních projektů?
  • Jak zlepšit stávající systém financování kulturních památek?
  • Jak podpořit vznikající kulturní akce a projekty?

(ODS) Občanská demokratická strana
MUDr. Mgr. Ivan Langer - 43 let, Olomouc, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen ODS www.langer.cz

V prvé řadě je nutné vytvořit podmínky pro co nejefektivnější a nejrychlejší čerpání z již existujících fondů a dotačních programů, zejména těch z Evropské unie. Chceme také rozvinout právní motivaci pro občany i firmy (mecenáše) pro podporu kultury. Česká republika je velmi kulturní zemí, historické památky a tradice představují velký potenciál v oblasti cestovního ruchu, což jsme dosud nedokázali plně využít. Tyto příjmy pak použijeme na obnovu památek a podporu kultury. Chceme podporovat aktivity jasně plnící veřejnou službu, nikoli automaticky a navíc netransparentně každého, kdo jen předstírá, že mu jde o veřejnou službu.

rej.cz, Ivan Langer, 19. května 2010