Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / rej.cz: Ivan Langer: Otázky pro kandidáty do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji (2. díl)

[14.05.2010]

Volby

rej.cz: Ivan Langer: Otázky pro kandidáty do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji (2. díl)

Témata: Podpora podnikání, cestovní ruch

Téma PODNIKÁNÍ

  • Jak pomoci běžným malým živnostníkům k snadnějšímu a efektivnímu podnikání?
  • Jak podpořit příchod větších zahraničních firem?

(ODS) Občanská demokratická strana
MUDr. Mgr. Ivan Langer - 43 let, Olomouc, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen ODS
www.langer.cz

Živnostníci a malí a střední podnikatelé potřebují, aby se jim stát co nejméně pletl do života, aby se omezila byrokracie a zjednodušila a zrychlila komunikace se státem, aby se nezvyšovaly daně a odvody, aby nebyly zvýhodňovány velké zahraniční montovny před domácími podnikateli, aby zde existovalo srozumitelné a vymahatelné právo. V posledních třech letech vláda ODS snížila daňové zatížení, zjednodušila živnostenský zákon a snížilo administrativní zatížení podnikatelů, projekty jako CzechPOINT a datové schránky přinesly podnikatelům velké úspory času i peněz při komunikaci s veřejnou správou, díky naší podpoře rostl počet podnikatelů a snižovala se nezaměstnanost.
 
V těchto krocích chceme i nadále pokračovat, navíc prosadíme, aby se DPH platilo jen ze zaplacených faktur a stát splácel své faktury do 30 dnů, zabráníme zvyšování daní a odvodů, daňově zvýhodníme řemeslníky a drobné živnostníky, kteří vytvoří další pracovní místa.
 
V podpoře velkých zahraničních firem skoncujeme s vládami ČSSD zavedenou neefektivní podporou velkých montoven, které již nyní odcházejí houfně na výhod za levnější pracovní silou a zůstávají po nich jen desítky tisíc nezaměstnaných. Naše podpora musí směřovat do firem, které přinášejí větší přidanou hodnotu, zaměřují se na vzdělání a inovace, nestěhují se každých pár let dále na východ a zaměstnancům také nabízejí lépe placená a trvalá pracovní místa. A zejména domácí firmy musí mít stejně výhodné podmínky jako ty zahraniční. 
 

Téma CESTOVNÍ RUCH

  •  Za poslední měsíce domácí cestovní ruch rostl a stal se tak protipólem klesající příjezdové i výjezdové turistiky. Jak cestovnímu ruchu pomoci k ještě většímu růstu?
  •  S tím ale ruku v ruce souvisí kvalita služeb, které pro cizince poskytují čeští hoteliéři a poskytovatelé dalších služeb. Lze tyto služby hodnotit kladně? V čem se má náš kraj v této oblasti ještě zlepšovat?

(ODS) Občanská demokratická strana
MUDr. Mgr. Ivan Langer - 43 let, Olomouc, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen ODS www.langer.cz

Česká republika je zemí s bohatou a malebnou přírodou a cennými historickými památkami a pro turisty je tak velmi atraktivní destinací. Oblast cestovního ruchu je pak velkou příležitostí zejména pro český a moravský venkov (ale také města), jak zvýšit životní úroveň a podpořit zaměstnanost. Neumíme toho ale zatím bohužel plně využít, turistům nejčastěji chybí kvalitní služby či lepší informovanost.

Musíme proto zajistit lepší dopravní dostupnost i do odlehlejších oblastí, podporovat malé a střední podnikatele, kteří nabízejí turistům nejrůznější služby a zároveň vytvářejí další pracovní místa a také více koordinovat a zefektivnit prezentaci České republiky a jejích bohatství (nejen Prahy a nejznámějších památek) v zahraničí. Také je třeba zjednodušit a zrychlit čerpání dotací i pro venkov.

rej.cz, 14. května 2010