Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / rej.cz: Ivan Langer: Otázky pro kandidáty do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji (1. díl)

[12.05.2010]

Volby

rej.cz: Ivan Langer: Otázky pro kandidáty do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji (1. díl)

Témata: Doprava, školství

Vážení čtenáři, v našem předvolebním miniseriálu vám dvakrát týdně přineseme otázky pro kandidáty vybraných politických stran a subjektů, kteří se ucházejí o váš hlas při volbách do Poslanecké sněmovny. S ohledem na celostátní průzkumy jsme vybrali pouze sedm z celkového počtu kandidujících subjektů - Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD), Občanskou demokratickou stranu (ODS), Věci veřejné (VV), Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou (KDU-ČSL), Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM),TOP 09 a Stranu práv občanů Zemanovci (SPOZ). Zde vám přinášíme jejich první odpovědi. Další najdete již tento pátek v dalším mimořádném předvolebním článku.

Téma DOPRAVA

  • Jak řešit lepší dopravní spojení mezi jednotlivými okresy kraje?
  • Jak napomoci k další stavbě rychlostních komunikací?
  • Jak zlepšit stávající regionální železniční dopravu?

(ODS) Občanská demokratická strana
MUDr. Mgr. Ivan Langer - 43 let, Olomouc, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen ODS www.langer.cz

"V Olomouckém kraji vidíme jako ODS dvě zásadní priority v oblasti dopravní infrastruktury. Tou první je rychlejší dostavba rychlostní komunikace na Šumperk a lepší napojení Jesenicka, tou druhou pak napojení Přerova na dálniční síť. V případě Šumperska a Jesenicka závisí na dostavbě dopravní infrastruktury i rozvoj celého regionu, včetně vzniku nových pracovních míst. Napojení Přerova na dálnici zase významně odlehčí přetíženému centru města a zrychlí dopravu.

Musíme ale počítat s tím, že časem budeme z fondů EU dostávat na tyto investice stále méně peněz, a proto bude nutné pro jejich realizaci více zapojit tzv. PPP projekty, tedy projekty, kdy se na stavbě a jejích nákladech podílí soukromý sektor a stát takovou stavbu včetně souvisejících služeb poté dlouhodobě splácí.

V případě železniční dopravy by obecně měla existovat větší motivace pro přepravu nákladů po železnici, aby se ulehčilo přetíženým silnicím od kamionů a zároveň se více chránilo i životní prostředí. Prioritou je zkvalitnění služeb na železnici – obnova vozového parku, rekonstrukce nádraží, dostavba koridorů. Jsme rovněž přesvědčení, že zapojení konkurence na železnici přinese zákazníkům lepší a levnější služby."

Téma ŠKOLSTVÍ

  • Jak pomoci základním školám v jejich rozvoji?
  • Jak podpořit pedagogické pracovníky v jejich činnosti?
  • Kde vzít potřebné finance na podporu středních a vyšších odborných škol?
  • Jak zvýšit prestiž olomoucké univerzity doma i ve světě?

(ODS) Občanská demokratická strana
MUDr. Mgr. Ivan Langer - 43 let, Olomouc, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen ODS www.langer.cz


"ODS vždy podporovala a podporuje existenci základních škol i v menších obcích a byla proti jejich rušení, pokud vedení obce i místní obyvatelé o školu skutečně stáli. Zřizovatelem základních škol jsou konkrétní obce, středních škol potom kraje. Pokud kraje pod vedením ČSSD pak utrácejí nezákonně sta miliony za proplácení regulačních poplatků ve zdravotnictví, pak se nemůžeme divit, že tyto sta miliony chybí ve školství. Je prioritou a odpovědností každé obce, každého kraje, zda peníze utratí na populistické předvolební sliby nebo je investuje do budoucnosti svých dětí. ODS vždy upřednostňovala to druhé. V případě odborných škol je cesta také ve větším propojení teorie s praxí, s konkrétními podniky a zaměstnavateli.

Učitelé za vlád ODS v předchozích třech letech patřili do skupiny zaměstnanců, kterým nejvíce rostly platy ve státní správě, čímž jsme vyjadřovali, jak jsou pro nás a tuto společnost důležití. Mladé, nadšené a kvalifikované učitele udržíme jenom tak, že ještě více posílíme motivační prvky v odměňování, aby učitelé nebyli placeni jen podle toho, kolik mají odslouženo let, ale skutečně podle výsledků své práce.

Olomoucká Univerzita Palackého patří u nás mezi nejprestižnější vysoké školy, a to nejen kvůli své historii, ale zejména kvůli tomu, že v posledních letech realizovala nebo začíná s realizací projektů, které ji řadí opravdu mezi evropskou špičku (např. přírodovědecká fakulta, lékařská fakulta, atd.). Takové úspěchy neleží pouze v roli státu, ale zejména ve schopnostech a aktivitě vedení školy, jak dokáže využít možností, které se nabízejí (např. v podobě evropských fondů). Stát pak musí nastavit systém, který bude motivovat školy, aby se snažily vyrovnat těm nejlepším a ne jen setrvávat v průměru, kde všichni dostávají stejně bez ohledu na to, jaké mají výsledky. A jako člen Správní rady Univerzity Palackého jsem pevně přesvědčen, že by na tom naše olomoucká univerzita díky svým kvalitám mohla jen vydělat."

rej.cz, 12. května 2010