Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / TV Prima: Ivan Langer: Partie

[18.10.2009]

Ministerstvo vnitra, policie

TV Prima: Ivan Langer: Partie

Televizní diskuse Ivana Langera s ministrem vnitra Martinem Pecinou

Moderátor:

Hezké nedělní dopoledne při sledování Partie, jsem rád, že ve studiu můžu tentokrát přivítat prý nejhoršího ministra Fischerovy vlády, to ale samozřejmě netvrdím já, ale právě Martina Pecinu, současného ministra vnitra považuje ODS a především její místopředseda Ivan Langer za nejslabší článek současné úřednické vlády a oba dva aktéry této války o vnitro vítám v dnešním studiu. Dobrý den pánové.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Dobrý den.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Dobrý den.

 

Moderátor:

Tak co říkáte, pořád trváte na tom, že Martin Pecina je špatný ministr a že by měl být odvolán?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Tak já bych chtěl zdůraznit, že to není osobní kritika nebo osobní animozita, ale vychází to celé z postavení a z mandátu této vlády. Kdyby byl pan ministr Pecina ministrem politické vlády vzešlé z voleb, premiérem byl Jiří Paroubek, potom veškeré kroky, které provádí, bych s nimi mohl nesouhlasit, ale respektoval bych je, protože k tomu má silný politický mandát. V takové situaci nejsme a proto jsem přesvědčen, že kritika, která je z našich úst snášená na pana ministra Pecinu má tento základ. Tedy za prvé, že jeho kroky překračují mandát Fischerovy vlády, za druhé jsou to kroky v celé řadě případů velmi nekompetentní, za třetí jsou to politicky motivované kroky a mohl bych takto pokračovat.

 

Moderátor:

Bude konkrétnější, co vám nejvíc vadí, personálie?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Já myslím, že neorganický zásah do struktury ministerstva vnitra je na prvním místě, myslím si, že je potřeba si říci, zda má ministr Pecina takový mandát rozsekat ministerstvo do těch jednotlivých výrobních oddělení anebo má respektovat tu strukturu, která říká - je tady oblast vnitřní bezpečnosti, je tady oblast veřejné správy a je tady potom oblast zajištění fungování Ministerstva vnitra a to co bylo provedeno a to co ve svém důsledku vedlo k razantní personální obměně a ještě povede k razantnější personální obměně, to je podle mě zásah, který rozbíjí vůbec koncepci budování ministerstva.

 

Moderátor:

Ale hlavně vám vadí teda třeba odchod pana náměstka Zajíčka?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Pan náměstek Zajíček je symbol a myslím, že je symbol hlubokého nepochopení problematiky e-governmentu v případě pana ministra Peciny, protože e-government nebo-li elektronizace veřejné správy nemůže existovat odděleně, nemůže být e jako informatika a government jako veřejná správa. A v okamžiku, když dělá pan ministr Pecina v tomto krok, de facto vrací celý proces a všechny ty projekty, které byly nastartovány před zhruba třemi lety zase o nějakých 10 let zpátky.

 

Moderátor:

Takže pane ministře, co říkáte na tu kritiku?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Chtěl bych říct dvě zásadní věci. Pan exministr Langer tady říkal, že kdybych byl ve vládě Jiřího Paroubka, tak by mu mé kroky nevadily a když jsem ve vládě Jana Fischera, tak mu mé kroky vadí, to tady jasně zaznělo. Já jsem přesvědčen, že ministr se musí chovat stejně ve vládě Jiřího Paroubka jako ve vládě Jiřího Fischera. Vláda Jana Fischera není žádnou loutkovou vládou ODS, my se nehodláme bavit o svých krocích se stranickými sekretariáty, to skutečně tak není. Nehodlám chodit na Jánský vršek konzultovat to, jestli mám rozdělit jeden úsek na dva úseky nebo nikoliv, to je první věc. Myslím si, že zcela zásadní a zcela koncepční, prostě jestli tady pan poslanec Langer říká, že v případě, že by to byla normální politická vláda, by mu mé kroky nevadily, byť by s nimi nesouhlasil a v případě, že je to úřednická čili z toho, jak si představuje pan exministr, tak mu mé kroky vadí, protože já bych je měl s někým konzultovat, tak pak říkám ne, já mám svoje ústavní povinnosti, své ústavní pravomoci, tato vláda byla řádně jmenována a bude tuto zemi spravovat do té doby, dokud bude mít mandát.

 

Moderátor:

Já vás teď na chvíli přeruším, protože právě o tom bude i dnešní otázka Partie. Partie se totiž můžete zúčastnit i vy diváci, pokud odpovíte na naši otázku: Mají ministři úřednické vlády právo dělat rozsáhlé personální změny? Vaši odpověď ano nebo ne posílejte zprávou sms ve tvaru NP ANO nebo NP NE ve tvaru 9060210. Pane ministře, já jsem vás přerušil, takže teď máte slovo znovu.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Takže bych se rád dostal k těm pseudopersonálním změnám. Já jsem udělal jedinou personální změnu, ke které se tedy hlásím a myslím, že byla nezbytná a to bylo na místě náměstka pro ekonomiku pana Jirky. Pan náměstek Zajíček odešel sám, podle vlastních slov proto, že jsem mu ubral kompetence, podotýkám, že pan Zajíček měl pod sebou úsek, který byl větší, než většina ministerstev čili on byl takový malý ministr a měl pod sebou takové malé náměstky, kterým se říkalo vrchní ředitelé. Ale já bych chtěl podotknout jednu věc, která je podle mě jakoby nejdůležitější ze všeho, 12. 8. vyjádření Ivana Langera k situaci v resortu ministerstva vnitra a píše, cituji: "Je veřejným tajemstvím, že cílem ministra Peciny je odstranění dalších dvou náměstků Jaroslava Salivara a Zdeňka Zajíčka." A tak dále a tak dále. Čili pan exministr Langer už 12. 8. věděl, že pan náměstek Zajíček odejde. Já jsem pana náměstka Zajíčka nevyhazoval. Pro vaši informaci, pane redaktore, nebo pro informaci diváků, pan Zajíček neodešel z ministerstva, pan Zajíček není takový hrdina, že by dal výpověď a odešel, pan Zajíček se vzdal funkce nebo nepřijal funkci, kterou já jsem mu přidělil k 1. 10. tak, aby mu běžela ještě další měsíc výpovědní lhůta, pan náměstek Zajíček ještě 4 další měsíce bude zaměstnancem Ministerstva vnitra, bude pobírat plný plat a potom ještě dostane tříměsíční odstupné čili není to tak, že já bych ho vyhazoval, není to tak, že on by hrdinně odešel a šel někam jinam. Pan náměstek Zajíček utekl od zodpovědnosti, kterou měl, zradil to, co dělal, zradil lidi, se kterými pracoval na projektu datových schránek a registrů..

 

Moderátor:

Bohužel tady není, aby se mohl bránit.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

… To jsou projekty, které jsou stěžejní projekty e-governmentu a on odešel měsíc před tím, než se mají spouštět.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Tak velmi jednoduše, vy jste oddělil e od governmentu, jinými slovy díky tomu, kam jsme se dostali za poslední 3 roky a to dál, než za posledních 10 let bylo proto, že se ty věci zkoncentrovaly dohromady. Vy jste pana náměstka Zajíčka vyhnal a teď nejde o to jméno, teď jde o ten koncept, vy jste mu prostě usekl obě dvě ruce a řekl jste mu - hraj tenis a to dost dobře nejde. On vám už na začátku při nástupu do vaší funkce řekl, že e-government patří dohromady a řekl vám, že raději odejde, jen abyste zanechal celý ten úsek, díky kterému jsme spustili CzechPointy, díky kterému jsou před spuštěním datové schránky, které vy mu nemůžete odpustit, díky tomu jsou před spuštěním registry veřejné správy. Vy jste mu usekl ruce a potom pokrytecky říkáte, že odešel. On jasně řekl při odchodu, že raději, ať to zůstane vcelku.

 

Moderátor:

Je jasné, že na tomto se neshodnete.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Ale teď jsme přesně u toho mandátu vlády a já si myslím, že to je krok, který udělal pan ministr Pecina, který ohrožuje ty klíčové projekty polidštění veřejné správy. Odpovědnost za datové schránky, respektive za projekt základních registrů teď jde na pana ministra Pecinu a já jsem velmi zvědavý na odborníky, které jste vzal na ta místa, kdy veřejnou správu řídí člověk, který v životě s veřejnou správou neměl nic společného, teď jste vzal někoho jiného na informatiku.

 

Moderátor:

Teď vás přeruším, protože v tomto se neshodnete, možná by bylo dobré si poslechnout, co si o personální politice ministerstva vnitra myslí bývalý první náměstek tohoto resortu a nyní komentátor časopisu Týden Martin Fendrych.

 

Martin Fendrych, novinář:

To, že je pan Pecina spojen s Lidovým domem a s Jiřím Paroubkem, se všeobecně ví, to je notoricky známá věc. Ale stejně notoricky známá věc je, že bývalý náměstek Zajíček je stejně spojen s Jánským vrškem a s ODS. A taky se ví, že to tam pan Zajíček neměl lehké a že na poradách, které probíhaly na ministerstvu vnitra, na něj byl pan Pecina hodně ostrý. Takže tam ten, řekněme, socialisticko-občanský spor, ten ideologický, politický spor, ten tam probíhal i na poradách, takže to bylo asi nepříjemné a celkem se panu Zajíčkovi nedivím, že odešel, ale prostě dělají to obě ty strany.

 

Moderátor:

Byly opravdu ty vaše spory tak zásadní, že se třeba nedalo pracovat na tom ministerstvu?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Několikrát jsem panu Zajíčkovi vytknul pochybení, to je zřejmé.

 

Moderátor:

Ale je i určitá osobní animozita, tedy podle toho, co říká Martin Fendrych?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Já jsem ji do 1. 10. necítil.

 

Moderátor:

Pak už jo.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Já jsem pana Zajíčka od té doby neviděl. On mi poslal smskou svoji rezignaci a tím skončil. Ale já myslím, že jasný klíč je tady v tom, co říkal pan poslanec Langer. Jasný klíč je v tom, že pan poslanec Langer říká: "Zodpovědnost za datové schránky jde za panem ministrem Pecinou, zodpovědnost za základní registry jde za panem ministrem Pecinou, protože to jsou přesně ty věci, které už měly být dávno hotovy, to jsou ty věci, které 1. 7. měly být spuštěny." Datové schránky. Pan ministr Langer tenkrát inicioval posunutí na 1. 11., protože ten projekt nebyl připraven a dneska je připraven tak, že 10% institucí je připojeno k systému datových schránek, máme 14 dní do jejího spuštění. Ten problém je daleko hlubší, ještě bych rád dopověděl základní registry, to je úplně to samé, jestli jsme chtěli 1. 7. příštího roku spustit systém základních registrů, tak se výběrová řízení měla vypisovat tak, abyste stihli všechny lhůty už za fungování pana ministra Langera, ta dokumentace se začala seriózně připravovat až po mém příchodu a soutěž byla vypsána 1. 9., 30. 6. příštího roku se pravděpodobně nestihne, stačí, když se někdo odvolá a pan Zajíček odešel pravděpodobně, já myslím, že to je klíčové, co tady řekl pan poslanec Langer, pravděpodobně proto, že ta odpovědnost teď má být na mně a na nových lidech, které já jsem musel narychlo sehnat.

 

Moderátor:

Nezanedbali jste tedy přípravu?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Já se tady cítím jak na lavici obviněných. Nicméně když tak mluvte pravdu a nic než pravdu, pane ministře.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Ano, mluvím pravdu, pane poslanče.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Pokud jde o systém datových schránek, je ministerstvo vnitra, které je za ně zodpovědno, připraveno nebo ne? Je, sám jste to řekl.

 

Moderátor:

Proč jste tedy posunuli ten termín?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Ten termín se posunoval proto, aby úřady, které rok věděly, že datové schránky se spustí, měly delší prostor pro to se připravit, jestli někde existuje problém, není to problém bývalého náměstka Zajíčka ministerstva vnitra, ale problém některých úřadů a to, prosím, hrajme fér a takhle to pojmenovávejme a neříkejte vy jednou v jednom rozhovoru A a teď říkat B.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Ne, vy jste to teď svaloval na mě a říkal jste, že já jsem zodpovědný za neúspěch datových schránek. Tak to bylo.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Nemusíte na mě ukazovat prstem, to je takový přežitek z minulých časů.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Pardon.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

To je první věc, kterou jsem chtěl říct. Druhá, já se znovu vracím k tomu, co jsem říkal. Dostali jsme se tak daleko právě proto, že jsme měli spojené dvě věci, veřejnou správu a informatiku, kdybyste projevil více prozíravosti, více slušnosti, potom byste řekl - nechme dojet tyto dva klíčové projekty v té struktuře, v jaké jsou a potom případně vyvoďme odpovědnost někomu, kdo je za to odpovědný. Jenže vy jste mu usekl obě dvě ruce a chtěl jste po něm, aby hrál ten tenis a to normální člověk skutečně neumí. Třetí poznámka ještě k tomu a já jsem bytostně přesvědčen, že ten krok z vaší strany rozdělit ministerstvo vnitra, dát si tam poslušného geologa, který veřejné správě nerozumí, má úplně jiný motiv a to je nerespektování zákonů a tolerance nerespektování zákonů ze strany vás, zejména tedy sociální demokracie na úrovni krajů, neboť už od dubna, pane ministře, je zde výsledek kontroly porušování zákonů ze strany krajů v případě zdravotnických poplatků.

 

Moderátor:

To už je jiné téma. Pane místopředsedo, můžete mi odpovědět, kdo je tedy zodpovědný za to, že se ten termín nestihl? Vy jste řekl úřady.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Jaký termín se nestihl?

 

Moderátor:

Termín, který jste... Vy jste řekl, že zodpovědné jsou úřady.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Informační systém datových schránek je připraven, je funkční a to je odpovědnost ministerstva vnitra, prodloužila se doba proto, aby se resorty, které rok váhaly, měly větší časový prostor se připravit.

 

Moderátor:

Kdo váhal konkrétně?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Jinými slovy je těžké vinit náměstka Zajíčka a ministerstvo vnitra za to, že není připraven nějaký úřad nebo obecní úřad nebo některé z ministerstev. To si myslím, že je důležité od sebe oddělit. Nebude-li funkční samotný systém, potom je nepochybně odpovědnost na ministerstvu, nejsou-li připraveny některé úřady, potom s tím ministerstvo nemá nic do činění.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Jsem velmi rád, že jste mě přestal obviňovat z toho, že případně nebude fungovat systém datových schránek.

 

Moderátor:

Vy vidíte nějaký termín, kdy by ten systém mohl být spuštěn a fungoval by?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Ten systém bude spuštěn 1. 11., to je bezpochyby a připravenost té veřejné správy a právnických osob je prostě v tomto okamžiku nízká. Ale já s tím, co říká pan poslanec Langer, souhlasím. Ale mě tady napadl, že já budu zodpovědný za to, když systém datových schránek nebude fungovat. Teď říká, že za to ministerstvo zodpovědné není.

 

Moderátor:

Tak jste si to vysvětlili.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Kdo jiný by za to teď mohl nést politickou odpovědnost? Já jenom netuším, jestli veřejnost tuší, co jsou to datové schránky. Já říkám, datové schránky šetří čas, nervy a peníze, nemusíte chodit na úřady, nemusíte stát fronty, v klidu všechno do vašeho počítače, co potřebujete s úřadem.

 

Moderátor:

A to bude fungovat toho 1. listopadu?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Pokud vláda zajistí, já připravuji materiál nebo mám připravený materiál, který v pondělí připravím vládě, kde vláda nařizuje ministrům, aby to připojení urychlili, aby ho udělali co nejdřív, čili ten čas to bude šetřit, až to skutečně bude fungovat a věřím, že se nám to v nějakém termínu slušně a ve velkém rozsahu podaří zprovoznit, ale 1. 11. to je připraveno.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Já si to přeju, protože to je největší revoluce ve veřejné správě od doby Marie Terezie.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Tak na tom se shodneme.

 

Moderátor:

Martin Fendrych má ale ještě jednu připomínku k personální politice ministerstva vnitra.

 

Martin Fendrych, novinář:

To ministerstvo bylo jaksi pracně a po léta odpolicejňováno, až se stalo úplně civilním a to jaksi ta struktura po roce 1989 považovala za rozumné, že se prostě policisté z ministerstva dostanou pryč, že bude ryze civilní. A teď se to zase mění zpátky. Já si myslím, že je obrovská chyba, že náměstek je policista, teď nechci hodnotit pana Komorouse, jestli se na to hodí nebo nehodí, to je jedno. Prostě policista tam nemá co dělat, protože ten vždycky bude hájit zájmy policie a od toho tam ten náměstek není, ten má hájit zájmy občanů.

 

Moderátor:

Pane ministře, myslíte si, že 20 let po sametové revoluci je nutné, aby na ministerstvu vnitra byl policista?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Jestli má někdo dávat do pořádku reformu policie, jestli má někdo připravovat strategii boje proti extremismu, případně strategii proti korupci, tak podle mého názoru je velmi prospěšné, aby to byl policista.

 

Moderátor:

Co říkáte na ten argument, že policista bude hájit zájmy policie a ne zájmy občanů?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Já nevidím žádný rozpor mezi zájmy policie a zájmy občanů, to mi připadá absurdní.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Ten rozpor tam nepochybně je. Já to považuju za velmi špatný krok, opakovaně jsem se k tomu vyjadřoval, opakovaně jsem říkal, že posledním policejním generálem na ministerstvu vnitra byl Alois Lorenc, bývalý šéf STB. Koncepčně to považuji za velmi špatný krok. My jsme se opravdu snažili to ministerstvo odpolicejnit, udělat z něj ministerstvo vnitřních věcí, udělat z něj ministerstvo, které se zabývá jak vnitřní bezpečností, tak veřejnou správou přesně vyváženě, a to je její úkol. Policista a policisté na ministerstvo vnitra opravdu nepatří a pan Komorous není jediný policista a teď já chci od sebe oddělit jednu věc. Já ho znám dlouhá léta, my jsme se hádali, pak jsme se usmiřovali, pak jsme k sobě koncepčně hledali cestu, jaký je optimální boj proti drogám, takže já ho svým způsobem respektuji, ale na ministerstvo vnitra policista jako první náměstek opravdu nepatří.

 

Moderátor:

Není ten důvod ten, že vlastně přes pana Komorouse chcete ovládat policii, protože on zná každého důležitějšího policistu a dokáže si asi vytvořit, řekněme, důvěrné vztahy s každým tam?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Já jsem potřeboval v okamžiku, kdy jsem přišel na ministerstvo a mockrát jsem to deklaroval, potřeboval jsem člověka, který problematice policie rozumí. Vybral jsem si pana Komorouse, protože v nedávné době od policie odešel, protože je to prostě napříč politickým spektrem nebo byl tedy do mého příchodu na vnitro, tak to byl napříč politickým spektrem uznávaný odborník, napříč odbornou veřejností, člověk s obrovským kreditem u policie, proto tam je. Pro to, aby poradil a pomohl ve věcech, které jsou v tomto oboru klíčové.

 

Moderátor:

Po jeho nástupu byl téměř okamžitě odvolán náměstek policejního prezidenta Jiří Houba. Každý kdo se trochu věnuje vnitru, tak věděl o tom, že Jiří Komorous nemá v lásce Jiřího Houbu, to znamená tímhle způsobem ovlivňuje ministerstvo vnitra chod policie, že tam tlačí na personální změny?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Ne, to je skutečně absurdní. Tuším, že pan Houba dokonce řekl, že já jsem inicializoval jeho odchod, nikoliv pan Komorous, ale pan policejní prezident je na přesně stejné úrovni řízení můj přímý podřízený jako pan první náměstek, není mezi nimi žádný vztah nadřízenosti a podřízenosti. Možná obavy pana poslance Langera vznikají z toho, že v minulosti to třeba tak bylo, ale dneska skutečně to tak není. Čili pan policejní prezident si dělá svoji personální politiku, jakou chce.

 

Moderátor:

Jak to, že se mění téměř okamžitě na Policejním prezidiu, téměř okamžitě po vašem nástupu a po nástupu pana náměstka lidé ve funkcích na Policejním prezidiu?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Pane redaktore, asi 4 měsíce po mém nástupu, neříkejte, že ihned, to tak prostě není. A když se podíváte za 3 roky vlády Ivana Langera kolik se změnilo, všichni náměstci i policejní prezident nový, velká část šéfů celorepublikových útvarů se vyměnila dokonce několikrát čili na tom, že za mé působnosti za půl roku odešel jeden náměstek policejního prezidenta skutečně není vůbec nic zvláštního.

 

Moderátor:

Co na to říkáte?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Tak za prvé, já tomuto příběhu opravdu nevěřím a za druhé jsem bytostně přesvědčen, že volání nebo odchod v uvozovkách, vynucený odchod, ono je to stejné jako se Zajíčkem, náměstka Jiřího Houby byl na základě porušení služebního zákona. A já jsem do teď neslyšel, zda pan ministr vnitra svého bezprostředního podřízeného policejního prezidenta požádal o právní analýzu postupu vůči svému podřízenému, tedy náměstkovi a to je jeden malý problém, o kterém já hovořím a to je jeden balík výtek vůči panu ministrovi, tedy nerespektování..

 

Moderátor:

O Jiřím Houbovi se říkalo, že je to zase váš člověk?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

A kdo to říkal? Neříkali to náhodou sociální demokraté? Já jsem slyšel pana Bublana, jak hovořil o prodloužené ruce a podobně. Je to nesmysl. Jestli někdo důsledně dbal na odpolicejnění ministerstva vnitra, jestli někdo důsledně dbal na to, aby bezprostřední komunikace mezi ministrem šla prostřednictvím policejního prezidenta, byl jsem to já a já se s vámi vsadím, pane ministře, že za dobu tří let, co jsem já na vnitru, jsem se potkal méněkrát s policisty ve vrcholných policejních funkcích na kachlíku a jestli jsem je někde vídával, tak to bylo vždy v případě oficiálních policejních jednání.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

No, podle mých informací se s nimi potkáváte ještě dnes, pane poslanče.

 

Moderátor:

S kým konkrétně?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

To mi řekněte.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

No, podívejte...

 

Moderátor:

Teď byste měl říct s kým.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

To byste měl říct teda.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Chcete popřít to, že se potkáváte s krajskými řediteli, chcete popřít to, že se potkáváte s šéfy celorepublikových útvarů?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Ano, potkal jsem se s některými krajskými řediteli na oslavě narozenin jednoho z nich, kam jsem byl pozván, potkal jsem se s jedním krajským ředitelem na akci Nadace bezpečná Olomouc, kterou pravidelně, už asi pátým rokem děláme. Ano, to jsou ty příležitosti, při kterých je potkám a prosím, nezapomeňte na to, že ještě stále jsem poslancem a členem Výboru pro bezpečnost a je tedy mojí povinností se s těmito policejními funkcionáři, dokonce bych řekl ne při těchto příležitostech, ale oficiálně i při jednáních setkávat.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Tak pak mi nevyčítejte, že já se stýkám s policejními funkcionáři častěji než vy, já jim na narozeniny nejezdím, pane poslanče, já ne.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Tak vás tam asi nezvou. No, já nevím proč.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

No asi.

 

Moderátor:

Pánové, pojďte si teďka poslechnout názory novinářů, co si myslí o závislosti nebo nezávislosti policie na politicích, například novinář Jaroslav Spurný.

 

Jaroslav Spurný, novinář:

Ta policie je permanentně pod takovým, řekněme, nenápadným politickým tlakem, kdy se nedá říct, že by ti politici přímo volali policistům nebo policejnímu prezidentovi, ale samozřejmě ty cestičky existují přes státní zástupce, přes policejního prezidenta, přes další jako nenápadně. A ti policisté navíc, řekněme, nejsou bohužel žádní hrdinové, bohužel těmi různými změnami toho sboru tam zůstávají spíš lidi, kteří jsou alibističtí a oni jaksi sami tak odezírají těm politikům ze rtů, co mají udělat, co mají zamést pod koberec.

 

Moderátor:

Do jaké míry je podle vás policie závislá na vás politicích. Já vím, že jste ministr úřednické vlády, ale byl jste předtím členem ČSSD, na ministrech, na politicích?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Já se snažím policii zcela odpolitizovat. Já se snažím, aby se do příště nestávalo to, co se nám stává dnes, že v okamžiku, kdy jeden funkcionář odejde, tak jedna politická strana se vůči tomu velmi razantně odvolává, jedné politické straně to hrozně vadí. Všimněte si, že za působení pana ministra Langera, za 3 roky jsem neslyšel žádnou aktivitu ze strany jakékoliv politické strany, ze strany kohokoliv, když byl odvoláván jakýkoliv funkcionář policie, možná vyjma pana Kubiceho, ale když byli odvoláváni ředitelé celorepublikových útvarů, když byli odvoláváni náměstci policejního prezidenta, tak nikdo neřekl ani popel.

 

Moderátor:

Ale podle vás existuje ten vliv politiků na policii?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Já se snažím, aby nebyl.

 

Moderátor:

A existuje?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Já nevím, jestli v minulosti existoval, to tady nemůžu říct kategoricky, ale já se snažím, aby nebyl. Dobří policisté, kteří byli jmenováni za fungování pana ministra Langera zůstávají ve všech funkcích, byť se všichni snaží upozorňovat, že například já budu odvolávat šéfy celorepublikových útvarů. V žádném případě já nic takového inicializovat nebudu a ti dobří policisté, kteří jsou na svých místech zůstávají a pan policejní prezident má moji plnou důvěru.

 

Moderátor:

Nestěžoval si některý z těch policistů nebo například ten, jak jste byl u něj na těch narozeninách, nestěžoval si na to, že by policie byla pod politickým tlakem, že by se ji politici snažili ovlivnit?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Jestli tam něco procházelo jako červená nit tím povídáním, tak to byla taková skepse a rozčarování z toho, že se ztratil tah na bránu v rámci reformy policie, která se 2 roky nebo 3 roky připravovala, je půl roku po tom, co běží a to je největší reforma za posledních 50 let.

 

Moderátor:

Víte, co říkal Jan Kubice, když odcházel od policie? On říkal, že odešel z policie poté, co jste dosadil na post šéfa kriminálky právě pana Houbu a říkal: "Opravdu nemám zapotřebí, abych po dvaceti letech od revoluce sloužil pod estébákama."

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Tak za prvé, odcházel policejní prezident, policejní prezident si vybíral své náměstky, postupoval podle zákona, v případě pana Jiřího Houby jsem přesvědčen, že byl porušen služební zákon a vy byste měl být garantem dodržování zákona. Za druhé, pan ministr zde hovořil o tom, že se snaží odpolitizovat, ukažte mi za 3 roky nebo 2,5 roku, co jsem byl ministrem vnitra jednu jedinou trestní kauzu, která by nesla punc politické na základě mého zásahu. Jestli naopak se něco změnilo po mých předchůdcích, tak bylo vystavění vysoké nepřekročitelné zdi mezi Ministerstvem vnitra a policií.

 

Moderátor:

A já bych si teď vzal tu vaši větu, já bych se teď rád zeptal bývalé nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové, co si myslí o vměšování politiků do práce policie nebo i státních zástupců. Dobrý den, slyšíme se?

 

Marie Benešová, bývalá nejvyšší státní zástupkyně (ČSSD):

Dobré poledne přeji, slyšíme se.

 

Moderátor:

Jaký na to máte názor, na to politické ovlivňování, zažila jste něco takového?

 

Marie Benešová, bývalá nejvyšší státní zástupkyně (ČSSD):

No tak pokud jsem byla ve funkci, tak jsem takovéto tlaky nikdy nepřipouštěla a myslím, že to bylo o mně známo, ať tam byl ministr vnitra cokoliv.

 

Moderátor:

A zaznamenala jste takové tlaky?

 

Marie Benešová, bývalá nejvyšší státní zástupkyně (ČSSD):

Přímé tlaky jsem nezaznamenala. Pokud mi bylo hlášeno, že někde kolem kauzy jaksi někdo obchází, tak jsme udělali včas opatření a myslím si, že i ten výsledek byl znám, že se odstíhaly lecjaké kauzy, připomínám třeba i ministry za sociální demokracii, což dneska si myslím nebo za doby pana Langera si neumím představit, že by k tomu došlo.

 

Moderátor:

Vy jste přišla s tím tvrzením, že tady existuje jakási justiční mafie, která se snaží ovlivňovat různé kauzy a tak dále, tohleto není třeba ten případ, kdy politici se snaží ovlivňovat různé kauzy?

 

Marie Benešová, bývalá nejvyšší státní zástupkyně (ČSSD):

No tak určitě tam tlaky jsou, pan Langer sice tady dneska pláče na toto téma, ale já bych mu chtěla připomenout, jak na Ministerstvu vnitra měl svoji pátou kolonu, má ji tam dodnes.

 

Moderátor:

Konkrétně třeba?

 

Marie Benešová, bývalá nejvyšší státní zástupkyně (ČSSD):

Výsledkem je například známá Kubiceho zpráva. Doporučuju si třeba dnes přečíst knihu Krach, temné pozadí Kubiceho aféry. Takže ty tlaky tady byly, samozřejmě je to nepříjemné, je potřeba tyto tlaky odstranit a obávám se, že to nebude jednoduché.

 

Moderátor:

Je zajímavé, že vy jste upozorňovala na tu kauzu, která se teďka hodně probírá v médiích a která se týká Právnické fakulty a na to udělování titulů za určité protislužby, že jste na to upozorňovala ještě za své funkce. Můžete o tom promluvit?

 

Marie Benešová, bývalá nejvyšší státní zástupkyně (ČSSD):

No, já jsem neupozorňovala na udělování titulů, protože to mně nebylo známo, to teď sama koukám, co všechno je zde možné, ale já jsem upozorňovala nebo spíše jsme se snažili už tehdy nastartovat tu kauzu, kterou přivezl pan advokát Jelínek a to bylo golfové hřiště Cihelny. O tom se tehdy jednalo, s tím jsem byla obeznámena a založil se na to spis a pokud vím, tak jsme chtěli tu kauzu nějakým způsobem sledovat, jak dopadne.

 

Moderátor:.

A co říkáte na to, co slyšíte, co se mělo dít, protože zatím žádné jasné důkazy nebo stále platí presumpce neviny, ale co se mělo dít v Plzni, co na to říkáte?

 

Marie Benešová, bývalá nejvyšší státní zástupkyně (ČSSD):

No nestačím se divit a obávám se, že je zde vlastně takový nastartovaný systém, který se vymkl demokratické kontrole a postrádá jaksi brzdné mechanismy. Je potřeba to vysvětlit a objektivně vysvětlit, víc na to nemohu říct.

 

Moderátor:

Já vám děkuji paní Benešová. Co říkáte na její slova a teď když se dostáváme k té kauze Plzeň, co si o tom myslíte?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Já bych, prosím, vás potřeboval ještě jednu větu k reformě policie, nezlobte se na mě. Pan exministr Langer tady hovořil o reformě policie a o tom, že něco bořím. V reformě policie jsou věci dobré, ve kterých se samozřejmě bude pokračovat a jsou tam věci tak nesmyslné, že jsou dech beroucí. Prosím vás, na každém okrese byl po mém nástupu a dnes již je to tedy napraveno alespoň částečně, byli po mém nástupu 2 okresní ředitelé policie nebo jeden řídil uniformovanou..

 

Moderátor:

Já se obávám, že to už je hodně do podrobností.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Čili jsou tam skutečně nesmysly, pan policejní prezident si nechal udělat analýzu, u této věci například 8 % policistů, při té analýze, z 20 tisíc řeklo, že je to v pořádku a 92% buď že mají málo informací nebo že to je v nepořádku, takže jenom tolik k reformě policie. Co je dobře, v tom se bude pokračovat, ale jsou tam zjevné hrůzy, které policistům vadí, to odstraníme.

 

Moderátor:

Pane ministře, co říkáte na to, co třeba říká předsedkyně akreditační komise ministerstva školství, že se v Plzni jednalo o snahu mafie zavázat si vysoce postavené lidi v policii a na státním zastupitelství a ve státní správě a tato síť měla ohrožovat bezpečnost této země? Myslíte si, že k tomu opravdu docházelo?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Já nevím, v tomto okamžiku nevím. To, že byly podivné praktiky nebo jaksi velmi krátké lhůty na získávání titulů na plzeňské fakultě, tak na tom asi není nic nového, to se vědělo dlouho. Já nevím, jestli to podle trestního zákonu, pokud ano, tak se ptám, proč se to nešetřilo dříve, ale myslím si, že ani ne.

 

Moderátor:

Mluvila o tom zpráva BIS už před dvěma lety, vy jste tu zprávu nedostal?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Nejsem si toho vědom. Jedna poznámka tak jako v případě pana ministra k tomu, co říkala paní Benešová. Kubiceho zpráva vznikla za doby sociálně demokratických ministrů vnitra, vznikla proto, že se policistům bránilo pracovat. Já jsem nastoupil a řekl jsem si jako jeden z cílů, aby už nikdy žádná Kubiceho zpráva nemusela vzniknout, aby se politici nemíchali do práce policie a práva. Já to vidím jako fatální problém, který musíme umět a to bych řekl razantním, chirurgickým řezem odstranit, protože má dosah nejenom do policie, má dosahy nejenom do státního zastupitelství, má nepochybně přesah i mezi konkurzní správce, insolvenční správce, exekutory a myslím si, že dokud bude existovat stín podezření, že někdo může být vydíratelný pro to, že získal titul nebo vzdělání neoprávněně, zvýhodněně, potom je vydíratelný.

 

Moderátor:

Když existovaly odposlechy v té kauze konkurzní mafie, existovaly odposlechy, ze kterých vyplývalo nebo alespoň vyplývalo významné podezření, že lze velice snadno získat titul v Plzni na právech, tak proč teda policie nekonala?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Nevím, já taky netuším, pod jakou skutkovou podstatu trestného činu by se to dalo zahrnout.

 

Moderátor:

Korupce, úplatek.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

Možná korupce. Já teď považuji za důležité, co by se mělo dít. Myslím si, že policejní prezident by měl provést velmi detailní analýzu všech policistů, kteří kdy studovali a jak studovali na právnické fakultě v Plzni. Úplně to samé by mělo proběhnout na ministerstvu spravedlnosti, úplně to samé by mělo proběhnout směrem ke státním zástupcům i směrem k exekutorům, konkurzním správcům, insolvenčním správcům.

 

Moderátor:

Na to se můžeme hned zeptat pana ministra, chystáte se na něco takového?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

My jsme zatím udělali to, co bylo možné časově, to znamená ti policisté, kteří studovali a vybírali si přitom volno, to jsou databáze, které jsou rychle k dispozici, těch policistů je několik desítek, zhruba 83, kteří jsou takto v systému. Samozřejmě souhlasím s tím a myslím si, že to není problém jenom posledních dnů nebo 4 let, ale to problém delší, možná 10 let, že tu analýzu bude skutečně potřeba udělat a nebude to jednoduché, bude to časově náročné.

 

Moderátor:

Na telefonu je teď bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který v tuto chvíli dočasně vede Právnickou fakultu ZČU v Plzni. Dobrý den.

 

Jiří Pospíšil, dočasný děkan Právnické fakulty ZČU v Plzni:

Dobrý den.

 

Moderátor:

Tak podle informací, které máte v tuto chvíli k dispozici, souhlasíte s tím, že se v Plzni jednalo o vytváření nějaké sítě lidí, která měla ohrožovat bezpečnost této země?

 

Jiří Pospíšil, dočasný děkan Právnické fakulty ZČU v Plzni:

Ty informace, které já mám, jsou závažné, ale musím ctít presumpci neviny. Je tedy nyní na policii, aby začala celou věc šetřit. Ostatně policie již dostala trestní oznámení. My příští týden budeme ta trestní oznámení doplňovat ohledně včera zveřejněné informace o disertační práce pana doktora Kavky. To znamená, je zde jasný podklad oněch trestní oznámení pro policii, aby mohla být činná.

 

Moderátor:

Máte informace třeba o tom, kolik policistů studovalo za podivných okolností v Plzni?

 

Jiří Pospíšil, dočasný děkan Právnické fakulty ZČU v Plzni:

Tyto informace my nemáme, protože se teprve analyzují. Co je dnes zřejmé a jasné a potvrdila to také paní Dvořáková, která vede onu akreditační komisi, je to, že přibližně 20 až 30 lidí vystudovalo v Plzni za nápadně krátkých lhůt. To znamená, pětileté studium ukončili za několik měsíců a na ně je třeba se soustředit primárně a řešit případné zabavení nebo odnětí titulů.

 

Moderátor:

Je pravda, že třeba policistům k tomu, aby získali titul, stačilo 3 roky po sobě zajet na jednotýdenní soustředění a pak odevzdat bakalářskou práci?

 

Jiří Pospíšil, dočasný děkan Právnické fakulty ZČU v Plzni:

Takovéto věci mohly probíhat v rámci kurzu celoživotního vzdělávání, které opravdu neslo velmi podivné rysy. Můj kolega Bezouška právě nyní analyzuje to, jak probíhalo celoživotní vzdělávání v Plzni na Právnické fakultě a za prvé do budoucna určitě takto probíhat již nebude, bude standardní jako na jiných právnických fakultách a pak se budeme bavit s paní Dvořákovou a také s panem rektorem, jak případně vůči těmto lidem postupovat, pokud se prokáže, že tento titul byl opravdu získán za velmi podivných okolností.

 

Moderátor:

Pane doktore, já vám děkuji za informace. Já bych se chtěl zeptat pane ministře, já jsem si třeba přečetl, že na seznamu lidí, kteří získali v Plzni takzvaný malý doktorát figuruje například velitel plzeňské Městské policie Luděk Hosman.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Městská policie není v kompetenci Policie ČR.

 

Moderátor:

Já vím, já se ptám vůbec na ten systém. Vy jste říkal, že se zatím nesnažíte pátrat po tom kolik policistů studovalo.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

To není pravda, pane redaktore, já jsem řekl, že to, co jsme zatím byli schopni v té krátké době zjistit, je tento seznam policistů, kteří si vyžádali studijní volno, ale jestli někdo soukromě ve svém volnu studuje, tak na to je třeba více času. Já souhlasím s tím, že musíme udělat chirurgický řez, ale souhlasím s tím, že možná malý problém bude u policie a mnohem větší bude u státních zastupitelství.

 

Moderátor:

Dobře, ale teďka by mě zajímalo, kdo to bude vyšetřovat? Budou to vyšetřovat policisté z Plzně, u kterých je možné, že třeba studovali na právech a získali nějakým způsobem titul?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Pokud jde o podezření z takového trestného činu, tak budou samozřejmě vyšetřovat celorepublikové útvary.

 

Moderátor:

Vy si myslíte, že teda mnohem větší problém je u státních zástupců.

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

To netuším, jen bych byl hrozně rád, abychom to teď všechno nehodili na policii a policie vyřeš problém, který tady rostl několik let a má podstatně širší záběr. Nemluvím jenom o policistech, mluvím o státních zástupcích. Já jsem zde zmiňoval exekutory, konkurzní, insolvenční správce. Díl působnosti má ministerstvo vnitra, pan ministr si může vyžádat ta jména. Myslím si, že policejní prezident je schopen předložit analýzu, které ty tituly a studia jsou podezřelá, úplně stejně nekompromisně by měla postupovat ministryně spravedlnosti a samotné komory by měly prokázat bezúhonnost každého svého člena. V tomto držím pěsti paní Dvořákové, protože sám jsem si prožil, jak tvrdá je akreditační komise, protože já jsem na dvojjediné židli, já jsem člen správní rady veřejnosprávní Univerzity Palackého a soukromé vysoké školy a já si myslím, že akreditační komise tady má být nesmírně důsledná.

 

Moderátor:

Jste právník, mě by teda zajímal jeden problém, co když nějaký soudce získal nějakým podivným způsobem titul a teď se to teda prokáže nějakým šetřením a co potom ty rozsudky, které udělal jako soudce, budou platit, nebudou platit, protože právníci upozorňují na to, že by platit nemusely a že by vlastně ti, co byli postižení tím rozsudkem toho soudu, mohli chtít revokovat?

 

Ivan Langer, místopředseda ODS:

To může v právním státu opět rozhodnout jen soud na návrh účastníků toho řízení, nicméně o dalším osudu soudce jako takovém rozhodují soudci ve svých kárných senátech a já velmi věřím tomu, že nepřipustí stín pochybnosti, že by mezi sebou trpěli lidi, kteří mají podezřelé tituly.

 

Moderátor:

Pánové, blíží se konec pořadu, já se dívám, jak dopadlo dnešní hlasování a je z toho zřejmé, že můžete dělat personální změny klidně dál, pane ministře.

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Já jsem to tušil.

 

Moderátor:.

Máte nějaké připravené?

 

Martin Pecina, ministr vnitra:

Nemám žádné připravené. Já si myslím, že dneska je to ministerstvo nastavené tak, aby skutečně mohlo fungovat a nebyl tam jeden supernáměstek a 3 malonáměstci.

 

Moderátor:

Pánové, já vám děkuji za účast v dnešním studiu a vám divákům děkuji za pozornost, diskutovat o dnešních tématech můžete i na Facebooku nebo Twitteru, pokud si tam najdete stránku Partie na Primě, přeji vám hezký den a na shledanou příští neděli v 11 hodin.

MUDr. Mgr. Ivan Langer, místopředseda ODS a poslanec PČR, TV Prima, pořad Partie, 18. října 2009