Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / Česká televize: Ivan Langer: Otázky Václava Moravce Speciál

[08.09.2009]

Politika obecně

Česká televize: Ivan Langer: Otázky Václava Moravce Speciál

Předvolební Otázky Václava Moravce s kandidáty nejsilnějších politických stran v Olomouckém kraji

Moderátor:

Pravidla Otázek speciál, se tedy nezměnila, od minulých sněmovních voleb jen jsme je zdokonalili. Platí to, že jsou na sobě dva nezávislé průzkumy veřejného mínění, které si zadala Česká televize a které jsou rozhodující. U těch stran, které snejvětší pravděpodobností mají šanci překročit onu nutnou 5 % hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny. Nabízíme vám nejnovější data tady z olomouckého kraje, jak je mají Otázky kdispozici na reprezentativním vzorku bezmála tisícovky respondentů od 2 na sobě nezávislých agentur STEMu a SC & C. otázka první. Tedy pokud by se konaly volby, jaká je ochota lidí jít kpředčasným volbám? Ochotu kúčasti vpředčasných volbách deklarují víc než dvě třetiny obyvatel olomouckého kraje. Na otázku zúčastníte se předčasných voleb do Poslanecké sněmovny, odpovídá slovy - určitě ano - 42 % dotázaných. Spíše ano - 28 %. Kpředčasným volbám se nechystá zhruba 30 % lidí. Stručná otázka na vedoucí výzkumu agentury SC & C Janu Hamanovou do Prahy, přeji vám hezký dobrý večer. Ta otázka je velmi jednoduchá. Ona 70 % deklarovaná volební účast je poměrně vysoká. Čemu to přičítáte?

 

Jana Hamanová, vedoucí výzkumu agentury SC & C:

Tak dobrý večer předně. Za deklarovaná volební účast se vždycky skládá ztěch pevně rozhodnutých voličů a ztěch voličů, kteří ještě přece jenom se přiklánějí sice kvariantě ANO, ale není to úplně pevné rozhodnutí. Vždy jsme zvyklí, že zhruba, tak dvě třetiny voličů, kteří nakonec přijdou kvolebním urnám, jsou rozhodnuti již delší dobu a zhruba třetina se rozhoduje trošku na poslední chvíli nebo vprůběhu toho posledního měsíce. A to se objevuje i vtomto výzkumu, takže myslím si, že těch 70 %, které jsou teď vsoučasné době deklarované, tak můžou znamenat, že ta volební účast bude vypadat podobně jako vroce 2006. to je, že se bude pohybovat někde kolem těch 65, ale až ktěm 70 %.

 

Moderátor:

Jen pro úplnost tady volomouckém kraji při těch minulých volbách včervnu roku 2006 byla ta volební účast 64,5 %, tudíž očekáváte zatím ztěch průzkumů, které máte vy kdispozici a které jste zprostředkovali České televizi, tak podobnou účast. Víme, nebo tušíme potom úterním rozhodnutí Ústavního soudu, co to může udělat svolební účastí, jak se zachovají voliči?

 

Jana Hamanová, vedoucí výzkumu agentury SC & C:

Tak je pravda, že rozhodnutí Ústavního soudu nás zastihlo přímo vterénu, když se tento výzkum vlastně sbíral mezi respondenty a byla tu ještě taková ta situace, kdy se všichni zorientovávali vté nové záležitosti a nedá se úplně přesně říci, jestli to nějakým způsobem ovlivnilo voliče. My zhruba tušíme ztěch terénních informací, že asi tak třetina respondentů se od této záležitosti zmiňovala. Ale když srovnám ty výsledky ještě sjihočeským krajem, který jsme bohužel neměli šanci odvysílat ten minulý týden, tak se to chová velmi podobně ta nálada voličů.

 

Moderátor:

Říká pro tuto chvíli vedoucí výzkumu agentury SC & C Jana Hamanová pro tuto chvíli vám děkuji. Podívejme se tedy na nejnovější stranické preference, které se týkají olomouckého kraje. Pokud by se dnes konaly volby, předčasné volby, jak by dopadly tady volomouckém kraji. Tady jsou stranické preference.

Nejprve ve stranických preferencích volomouckém kraji vedou svýraznou převahou sociální demokraté na demokraty občanskými. Sociální demokraté mají 29 %, druzí občanští demokraté 20 %. Na třetím místě se ve stranických preferencích umístili komunisté s11 %. Čtvrtou příčku obsadil nový politický subjekt TOP 09 má 8 % stranických preferencí. Na pátém místě jsou lidovci se 6 % a Strana zelených by o 1 % nepřekročila hranici těch 5 % nutných ke vstupu do Poslanecké sněmovny.

Teď se podíváme na volební model. Jak je tvořen volební model. To jsou zkrátka ony hlasy, těch lidí, kteří by určitě nebo zcela jistě kvolbám přišly. Ten volební model vypadá následovně. Pokud by se teď konaly volby tady volomouckém kraji, dopadly by následovně. Sociální demokraté by zvýšili svůj náskok před občanskými demokraty. Získali by tedy 35 % hlasů. ODS pak 25 %. Třetí znovu komunisté se 13 % hlasů, ve volebním modelu. Nový politický subjekt TOP 09 by volomouckém kraji, podle bleskového průzkumu České televize, získal 9 % hlasů. Lidovci mají 7 %, Strana zelených by opět se 4 % nepřekročila tu nutnou hranici potřebnou tedy pro vstup do Poslanecké sněmovny, ale statistická odchylka se tady pohybuje kolem 1 %, 1,5 %. Takže zástupce Strany zelených dostane vdnešním speciálu prostor. Závěrečnou zprávu zcelého toho výzkumu najdete na našich internetových stránkách, na internetových stránkách ČT24, můžete se na ní podívat na www.čt24.cz.

A právě přicházejí volební lídři těch politických stran, které mají šanci dostat se vpředčasných volbách do Poslanecké sněmovny. Jako první přichází místopředseda KDU-ČSL, náměstek hejtmana olomouckého kraje a volební leader KDU-ČSL Pavel Horák.

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Dobrý večer.

 

Moderátor:

Druhá vpořadí je lídr kandidátky politického subjektu TOP 09, dětská lékařka Jitka Chalánková. Hezký dobrý večer i vám. Vítejte ve speciálu Otázek.

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Dobrý večer, dobrý večer.

 

Moderátor:

Třetí vpořadí volební lídr KSČM, stínový ministr obrany této politické strany, poslanec Alexandr Černý. Hezký dobrý večer i vám. Předposlední je místopředseda Občanské demokratické strany, volební lídr ODS Ivan Langer, volební lídr volomouckém kraji. Hezký dobrý večer. Vítejte vOtázkách.

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Dobrý večer, dobrý večer.

 

Moderátor:

A volební lídr České strany sociálně demokratické předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, právě přichází. Dobrý večer i vám.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Dobrý večer, dobrý večer.

 

Moderátor:

Už jste na to zvyklí, ve volebním speciálu, toto pravidlo je neměnné. Vždy na úvod 30 vteřin. A úvodní anketní otázka pro všechny lídry bude stejná. Volební programy, jedno zvodítek, podle kterého, asi pravděpodobně hlavní vodítko, podle kterého se my voliči, občané máme zorientovat vtěch jednotlivých slibech, které politické strany dávají vtěch volbách. Nejen předčasných letošních. A tak mě tedy zajímá odpověď, dámo a pánové, na tu otázku - který či které zpředvolebních slibů, které dáváte voličům letos, při těch předčasných volbách budou obtížně splnitelné? Tudíž kritika vlastního politického programu. Začněme u volebního lídra ČSSD Miloslava Vlčka. Vašich 30 vteřin.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tak já si myslím, že to bude boj sjustiční mafií a spolitizovanou policií. Tato mafie ovládá vpodstatě soudnictví a je jím prorostlá. Policie je vrukou neboněkterých lidí a politiků prostě je více jaksi dává informací než by bylo vhodné. Musíme stouto mafií bojovat, protože to bude velký boj, abychom to zvládli.

 

Moderátor:

Miloslav Vlček, odpověď volebního lídra ČSSD. A obtížně splnitelný slib - boj sjustiční mafií. Obtížně splnitelný slib občanské demokratické strany pro letošní volby? Ivan Langer, 30 vteřin. Prosím.

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

My přinášíme řešení, jak dostat politiky květší odpovědnosti za hospodaření státu. A proto náš návrh zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti přichází stím, že politici by měli být placeni podle toho, jak stát hospodaří. Když schvalují špatné rozpočty, měli by dostávat míň peněz. Když schvalují dobré rozpočty, potom by měli dostat i přidáno. A myslím si, že tak je to správné, protože jakmile neodpovídají za to, pro co hlasují, potom se chovají, tak jak se mnohdy chovají, tedy dluhy, dluhy a dluhy.

 

Moderátor:

Tečka Ivana Langera a jeho 30 vteřin. Obtížně splnitelný slib zletošního volebního programu KSČM, Alexandr Černý. Vašich 30 vteřin. Prosím.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Jedním zobtížně splnitelných slibů bude pravděpodobně omezení finančních výdajů na zahraniční mise. Jsme přesvědčeni, že vdobě hospodářské krize a rostoucí nezaměstnanosti je rozumné každou korunu, kterou lze ušetřit investovat do lidí, do rozvoje ekonomiky. A miliardy, které jdou na zahraniční mise, za rozumně vydané peníze nepovažujeme.

 

Moderátor:

Tak vy jste ani nevyužil časový limit. Celý časový limit 30 vteřin. Čtvrtá vpořadí Jitka Chalánková, volební lídr TOP 09. obtížně splnitelný slib zvašeho volebního programu, co to bude?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Hodně jsem přemýšlela o větě znašeho volebního programu - usmívejte se na lidi každý den. Ale když jsem se zamyslela, tento asi splníme. Takže jinak. Náš program je napsaný pro zodpovědného voliče a je to velký risk a doufám nebo nevím, jestli najdeme dostatek zodpovědných voličů.

 

Moderátor:

Odpovědných voličů?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ano.

 

Moderátor:

Tak, Jitka Chalánková také nevyužila prostor 30 vteřin, celý. A poslední půl minuta odpověď Pavla Horáka, volebního lídra KDU-ČSL. Obtížně splnitelný slib zvašeho programu pro letošní volby?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ve volebním programu KDU-ČSL je také oblast, která je pro naši společnost hodně špatná, hodně nezdravá a to je záležitost hracích automatů hazardu. Stovky hracích automatů vnašem kraji a nejen vnašem kraji, vnaší republice, znás dělají kasino Evropy. A KDU-ČSL chce stímto bojovat, ale jsme přesvědčeni, že to bude těžký boj, protože proti nám jsou desítky miliard korun, ale bojovat budeme.

 

Moderátor:

Pavel Horák, jeho odpověď přesně vymezená 30 vteřinami. Tu otázku jsem položil proto, že mě vůbec zajímá, jak vznikají vzákulisí ty vaše politické programy, aby to nebyly jenom sliby, chyby. A když jsem se díval do těch politických programů, zčervna 2006, no to jste toho naslibovali. Pavle Horáku, začněme u vás. Ministerstvo pro rodinu, rodinné pasy, které nám umožní slevy, byli jste vládní stranou. Není ministerstvo ani rodinné pasy. Jakpak to?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tak samozřejmě, já musím říct, jako představitel kraje, že volomouckém kraji rodinné pasy jsou. Jsem tomu velice rád

 

Moderátor:

...ale celostátně, to víte, ostatní kraje je nemají.

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Je to podobně možná, tak jako vRakousku nebo vNěmecku. Chopili se toho kraje, takže ztohoto pohledu simyslím, že je dobře, že vpolovině krajů jsou rodinné pasy bez ohledu na to, jestli to byla KDU nebo jiná politická strana.

 

Moderátor:

A proč jste se toho nechopili na té celostátní úrovni, když jste to slibovali vroce 2006?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Musím vkaždém případě říct, pane redaktore, máte pravdu, byly věci, které se nám nepodařilo splnit. Jednou ztěch věcí je např. společné zdanění manželů. Mrzí mě to, omlouvám se, že náš bývalý ministr toto zrušil a já slibuji, že budeme-li mít tu možnost, společné zdanění manželů opět, které se týká rodin, opět zavedeme.

 

Moderátor:

Jitko Chalánková, TOP 09 zatím neměla a nemá tu nevýhodu, že naslibovala, protože vy teď slibujete vůbec poprvé, takže dejte pozor na to, co slibujete. I když vneděli jsem se dozvěděl od vašeho předsedy Karla Schwarzenberga, že po každých volbách jdou volební programy do šuplíku. To byla zajímavá interpretace. Proč jste tady teď svým způsobem spílala voličům. Nejlepší je tedy vyměnit voliče zpohledu TOP 09?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

No bude tomu určitě ještě hodně práce, ale řekla bych asi jeden krátký příběh, jestli mohu. Je to kratičký zážitek znedávné doby. Šla jsem kpaneláku něco tam vyřídit a ze spodního okna se tam bavil občan sněkým na chodníku a říkal - mě přece vůbec nezajímá, že nahoře se staví nějaká střecha. Já bydlím dole a mě je úplně jedno, že do toho domu teče. Ke mně neteče, já se spolupodílet nebudu. A já doufám, že po těch 4 letech se posuneme dál. A že ten občan vyjede tím výtahem nahoru a řekne - budu se spolupodílet. Ten dům je náš společný dům. Takže takovýto

 

Moderátor:

...je otázka, jestli právě chování politiků nenahrává tomu, aby se ti lidé chovali, tak jak se chovají. Ale to je asi na daleko hlubší debatu. Pane poslanče Černý, KSČM vroce 2006 nám slibovala, že a teď cituji doslova zvašeho programu - urychlíte ekonomický růst země na 5 až na 6 %. Proč už rok, kdy tady vČesku máme ekonomickou krizi, tak jste se nepokusili ve sněmovně tento slib realizovat. Teď by se nám to hodilo, 5 - 6 % ekonomický růst.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Pane redaktore, já jsem se teď domníval, že jste se spletl. Já nejsem Miroslav Kalousek. Já jsem nebyl ministrem financí této země. Ano, pan ministr financí nám sliboval ještě před necelým rokem

 

Moderátor:

...vy jste to slibovali taky, tak nechte Kalouska Kalouskem. Nechte ho tady Jitce Chalánkové.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Víte zpozice opoziční strany, která navíc disponuje jen 26 mandáty je trošičku problém ovlivňovat zásadní ekonomické, makroekonomické ukazatele země.

 

Moderátor:

Ale tak když asi píšete ten program, tak počítáte stím, že také budete mít reálnou politickou sílu. Protože to je krásná výmluva, říct jsem vopozici, tady mám krásně napsaný program, téměř na Nobelovu cenu za ekonomii. 5 - 6 % ekonomického růstu.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já se vůbec netajím tím, že pochopitelně jde-li nějaká politická strana do voleb chce být u moci, samozřejmě. Budeme-li mít tu příležitost a budeme-li mít možnost o¨rozhodovat o základních ekonomických ukazatelích této země, rozhodně se budeme snažit o to, abychom se teď, po krizi, pochopitelně alespoň zase přiblížili ktěm fantastickým číslům.

 

Moderátor:

No to si ještě probereme vsouvislosti snezaměstnaností za pár okamžiků. ODS a předlouhý seznam nesplněných slibů. Kde začít pane místopředsedo? Co třeba cituji doslova - specializovaný zvláštní soudní tribunál pro korupční kauzy. To by se nám hodilo.

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

To byl ale závazek, který vycházel znašeho odhadu a zkušeností ze Slovenska. Nicméně následně se ukázalo, když to studovali právníci detailněji, že i na Slovensku existují pochybnosti samotného Ústavního soudu nad ústavností takového tribunálu a proto se

 

Moderátor:

...promiňte, vy když to dáváte do těch volebních programů, tak to tam nejdřív napíšete, pak na to skočí experti

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

...víte, pane Moderátor:e, ono je to úžasné, když si vezmete dlouhý seznam, asi 100 bodů vyzobnete ztoho jeden a začneme diskutovat pouze o tom jednom bodu. Já když hovoříte o korupci, tak já bych řekl obdobně, něco podobného. Vzpomínáte si, před třemi lety bylo úplně normální, když člověk chtěl výpis rejstříku tretů, taksi stoupl do fronty na Pankráci a uplácel za to, aby se dostal na přední místo. A to už není. Díky projektům, jako je Czech POINT a díky přístupu ke korupci na třech pilířích prevence, průhlednost, postih.

 

Moderátor:

No vidíte, a Miloslav Vlček chce bojovat a říká tady, rozcupoval si svůj vlastní povolební program, že to nejtěžší bude sjustiční mafií a svaší policií, tak jak jste ji zlikvidovat téměř. Jste slyšel, Miloslava Vlčka.

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Obecně vživotě i vpolitice je hrozně těžké bojovat proti lžím a pomluvám a bohužel, říkám bohužel zúst sociální demokracie toto dnes a denně. Nicméně já se vrátím kté korupci. Myslím si, že průhlednost, prevence a postih jsou ty tři základní pilíře. A my jsme zavedli protikorupční audity, zpřísnili se tresty za korupci, zavedl se protikorupční agent. A celá rozsáhlá elektronizace veřejné zprávy znamená tu průhlednost. Byla zřízená protikorupční linka číslo 199, která je operovaná Transparency International. A celá debyrokratizace českého státu přece směřuje kpodstatě boje proti korupci. A to je čím víc o nás všech rozhoduje stát, čím víc budou úředníci, kteří mají razítka a rozhodují o nás tím větší prostor pro korupci je. A náš přístup je skutečně systémový. Co nejmenší míra regulací, co největší průhlednost rozhodování státu tím pádem i co nejmenší korupce.

 

Moderátor:

Miloslav Vlček, nesplněné sliby ČSSD, staré 3,5 roku. Zavedení přímé volby prezidenta, odstranění rozsáhlé poslanecké imunity. Vy to téměř můžete udělat - Ctrl + V, Ctrl + C, teď jste to překopírovali do tohohle volebního programu. Proč?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Pane redaktore, já si myslím, že vtomhle také nemáte pravdu. Protože jednak já jsem se snažil, abych tak nějak dal nebo podal zákon o změně platů ústavních činitelů. Tzn., že by to i navazovalo na právě na tu imunitu. Jenomže se zkrácením volebního období už se to nepodařilo, ten zákon je připravený a určitě ho předložím po volbách předčasných do Poslanecké sněmovny.

 

Moderátor:

Proč se vám to nepodařilo dřív?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Pane redaktore, víte, ono to není jenom napsat zákon o těch platech ústavních činitelů, ale ono je tam potřeba také řešit věci, protože ti poslanci pronajímají si kanceláře a toto všechno za ně dělá Poslanecká sněmovna. A to jsem chtěl odbourat, aby Poslanecká sněmovna tyhle věci nedělala. A přešly všechny tyhle úkony na ty poslance. Když si poslanec zadává práci, proč by to měla jaksi tu smlouvu uzavírat Poslanecká sněmovna. Ať si to uzavře ten poslanec, protože ten zadává práci a ten

 

Moderátor:

...chápu-li to tedy správně je to první to co předložíte do sněmovny hned po předčasných volbách.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ano, když to budu mít dopracované hned po předčasných volbách

 

Moderátor:

...počkejte, tak teď jste mi říkal, že už to máte dopracované, co na tom zas ještě chcete dopracovávat?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Pane redaktore, já vám říkám, že tyto věci jsou složitější. Tzn., že musíme dopracovat nejen ten zákon o platech ústavních činitelů a soudců, ale musíme dopracovat další zákony, protože tak jak jsem říkal, uzavírají se tam smlouvy o pronájmech. A to musí pak přejít, ten institut musí přejít na poslance, aby si tu zodpovědnost za to nesl.

 

Moderátor:

Tak pro tuto chvíli děkuji. Kdy jít kpředčasným volbám. To nás všechny teď asi nejvíc zajímá. Zvlášť po tom úterním předběžném opatření Ústavního soudu, čeká se na čtvrtek, ale předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský už vneděli v Otázkách řekl zcela jasně, že ani ve čtvrtek nemusí ještě padnout definitivní rozhodnutí. Zajímá to i všechny diváky nebo většinu diváků na YouTube, které se také ptali vmnoha otázkách. To je letošní první novinka ve speciálech, se kterou se budete setkávat vtěch následujících týdnech. Tedy, že máte šanci klást své otázky politikům, lídrům vjednotlivých regionech prostřednictvím počítačů. Novinka, kterou zavedla např. americká televizní společnost CNN ve spolupráci sYouTube, ale také novinka, kterou si vyzkoušela německá veřejnoprávní televize ZDF, stejně jako švédská televize. Jsme tuším pátí, kteří a vČR vůbec první česká televize tuto novinku spouští. Tady je první dotaz, který se týká rozhodnutí ústavního soudu.

 

Pavel Melounek, divák Otázek:

Tak my jsme tady řešili zrovna sklukama otázku, teda toho výroku Ústavního soudu. Že jsme si mysleli, že ten výrok nebyl úplně korektní. Že vlastně Ústavní soud by teoreticky neměl rozhodovat o správnosti ústavního zákona, že by to měl rozhodovat tedy zákonodárný sbor. A chtěl jsem se zeptat, jestli tam tedy nebyla vtohle chybná role Senátu, který by měl možná, i když je politicky samozřejmě volený, tak jestli by neměl on zastupovat věc jako je návrh zákonů na zkrácení volebního období.

 

Moderátor:

Ptá se divák Otázek, Pavel Melounek, prostřednictvím YouTube. Na kolik podle vás selhal Senát, který sám sebe pasuje do pojistky demokracie, že vám lidově řečeno, jako Poslanecké sněmovně, vy tři, kteří jste vPoslanecké sněmovně, nehodil ten jednorázový zákon, lidově řečeno, na hlavu. Začněme asi u Miloslava Vlčka.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já bych chtěl ktomuto říci, že tento zákon o zkrácení volebního období byl velkou ústavní většinou přijat. Jak vPoslanecké sněmovně, tak vSenátu. Já si myslím, že Senát nepochybil. Já bych tady toho Černého Petra dal Ústavnímu soudu. Protože Ústavní soud se postavil do role třetí komory a to si myslím, že je špatně.

 

Moderátor:

A vy zní, tu třetí komoru, také vněkterých ohledech děláte jako politici. Vzpomeňme na přezkum Topolánkova vládního batohu. Ivane Langře, podle vás neselhal Senát, který měl zabránit tomu, aby se tady podruhé jednorázovým ústavním zákonem měnila Ústavu a nebyl přijat obecný zákon?

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Podle mne neselhal, protože sněmovna i Senát zvolili stejné řešení jako vpřípadě minulých předčasných voleb. A vzhledem ktomu, že před tím nikdy toto nebylo napadeno u Ústavního soudu, Ústavní soud o tom nerozhodoval, navíc se jedná o ústavní zákon. Nikdo nepředpokládal, že by mohlo dojít kněčemu takovému, kčemu došlo. Nicméně tady musím říct, že jsme vsituaci, která je důsledkem něčeho úplně jiného. A to je svržení vlády uprostřed českého předsednictví, aniž by existoval plán B a od toho okamžiku, kdy jsme si udělali, respektive někteří nám udělali ostudu vEvropě, tak se ukázalo, že neví co dál. A pak už se to všechno jenom řetězilo. Ostuda vEvropě, prohlubující se ekonomická krize do toho přicházející ústavní krize a myslím si, že je to jen důkaz neodpovědnosti některých politických stran. Kolegové sedí po mé levici a levici, když se otočím zády.

 

Moderátor:

Tak, když byste, dámo a pánové, měli vy ještě stručně odpovědět, protože ještě jedna otázka zYouTube se právě bude týkat onoho rozhodnutí Ústavního¨soudu. Je zvás tří někdo, kdo si myslí, že selhal i Senát, že jako komora, která se vydává za pojistku. Vy Pavel Horáku jediný?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ano.

 

Moderátor:

Zjakého důvodu?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

KDU-ČSL má vtomto vcelku jasný postoj. A každý kdo sleduje politické dění, tak ví, že za prvé, jak říká předřečník Ivan Langer, KDU-ČSL byla ta, která si nedovolila vdobě předsednictví potopit vládu Mirka Topolánka. Všichni poslanci KDU-ČSL byli proti tomu, aby skončila. To za prvé. A za druhé je potřeba říct, že KDU-ČSL nehlasovala jako jediná parlamentní strana pro ten ústavní zákon. Proč jsme pro to nehlasovali? Protože samozřejmě už tehdy Petr Pithart ze Senátu a naši senátoři ani vSenátu to nepodpořili. Tak už tehdy varoval, že má pocit, že se objeví někdo, kdo bude s¨zpochybňovat ten ústavní zákon. Proto jsme říkali, je potřeba připravit řešení, které nebude do budoucna zpochybnitelné, neboť to není žádná legrace volby do sněmovny, tak aby veřejnost se nedočkala toho, čeho se teďka dočkala.

 

Moderátor:

Ono předběžné opatření Ústavního soudu o tedy vykonavatelnosti termínu voleb, jak to zní odborně, se týká toho i další otázka diváků, prostřednictvím YouTube. Podívejme se na tu další otázku, která nám přišla.

 

Petr Kamínek, divák Otázek:

Dobrý den. Jmenuji se Petr Kamínek, a chtěl bych se zeptat předsedů parlamentních stran, zejména pana Topolánka a Paroubka, zda se nedomnívají, že Ústavní soud ve skutečnosti jenom správným způsobem upozornil na to, že by se měla dodržovat Ústava, která předepisuje, jakým způsobem má být rozpuštěn parlament. Za sebe mohu říct, že se domnívám, že případné odložení voleb žádnou katastrofu nezpůsobí. A že je na čase konečně začít respektovat Ústavu ČR.

 

Moderátor:

Tak děkujeme za otázku Petru Kamínkovi. Otázky vás diváků prosím příště nahrávat ještě vméně hlučných místnostech, aby vám bylo víc rozumět, ale ta otázka je jasná. Jestli budete mít větší respekt kÚstavě, potom i předběžném opatření Ústavního soudu, Alexandr černý.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já mám pocit, že se tady směšuje několik věcí dohromady. Ale kté otázce konkrétně, za prvé si nemyslím, že bychom udělali něco protiústavního. To rozhodně ne, Ústava dokonce počítá stím, že sněmovna svoje období zkrátit může. Kdyby tomu bylo opačně a chtěli bychom si volební období byť o den nebo o měsíc prodloužit, chápal bych zásah Ústavního soudu jako naprosto legitimní. To jsme ale neudělali. A zkrátit volební období, to můžeme. To Ústava přímo předpokládá, to je první věc. A druhá věc, jestli se někdo domnívá, že tímto rozhodnutím nedošlo kničemu dramatickému, jsem pevně přesvědčen, že došlo. Už teď došlo, už teď vidíme, že tenhle ten sprominutím, krok Ústavního soudu stojí peníze daňové poplatníky. Když budu abstrahovat od toho kolik, to stojí jednotlivé strany, které už investovali peníze do voleb.

 

Moderátor:

Ale to aby ty volby nebyly zpochybněny, říká Pavel Rychetský zcela jasně, že to je přece daleko větší veřejný zájem než peníze, které už byly vynaloženy.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já pevně věřím, že to tak bude a že nakonec ty předčasné volby budou. Ale kdyby náhodou byl ten termín posunut, tak se obávám, že si zahráváme opravdu spenězi a sblahobytem nás všech. Protože

 

Moderátor:

...poučení se, jasná odpověď, poučení se vás politiků, abyste šetrněji nakládali sÚstavou, tam nevidíte?

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Pane Moderátor:e, já nevidím, včem jsme se dopustili nějakého prohřešku. Jestli já se domnívám, že se něčeho někdo dopustil, tak je to Ústavní soud.

 

Moderátor:

Tak jako vám komunistům vadí, že nemáme do dneška zákon o obecném referendu, byť sním Ústava počítá, tak to je podobný možná vněkterých momentech případ.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ano pochopitelně. Nemáme zákon o referendu a nás to velice mrzí. To máte pravdu.

 

Moderátor:

Miloslav Vlček, protože ta otázka především směřovala na dvě nejsilnější strany a byť nejste předsedou ČSSD, tak ale můžete odpovědět.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tak já myslím, že předčasné volby určitě budou, protože dnes jsme na ten nosič sněmovního tisku číslo 16., dali pozměňovací návrhy a mělo by se to hlasovat asi vpátek dopoledne. A mohli bychom tímto způsobem do Ústavy, buď zařadit ten institut stále. Tzn., že by to nebyl nahodilý zákon. A pak by všechno odpovídalo ústavnímu pořádku. Ale já jsem přesvědčen o tom, že jsme svým rozhodnutím neudělali žádnou chybu, protože znovu opakuji, bylo to přijato ústavní většinou, jak vPoslanecké sněmovně, tak vSenátu.

 

Moderátor:

A to budete říkat ve čtvrtek při tom veřejném slyšení? Už máte svoji řeč?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ano, už mám svoji řeč připravenou, ale tu si nechám až na čtvrtek, aby neprozradil některé věci, které tam chci sdělit.

 

Moderátor:

A něco nám můžete prozradit?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Neprozradím.

 

Moderátor:

To je škoda. Protože my by jsme to tady rádi slyšeli. Ivan Langer.

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já nevím, jestli mám tu výhodu nebo nevýhodu, že jsem právník. Někdy to bývá spíše nevýhoda. Znáte to rčení.

 

Moderátor:

Ano. Vy byste nám teď mohl vnést nějaký další právní názor.

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Když se sejdou dva právníci, tak mají tři právní názory. Můj právní názor je, zásadně odlišný od Ústavního soudu. Podle mne vůbec neměl této věci rozhodovat, ale současně se zvykněme na to, že rozhodnutí soudu musíme respektovat i když se nám nelíbí. A já si nemyslím, že správná argumentace pana Tvrdíka, kolik peněz sociální demokracie investovala do kampaně. A proto volby musí být co nejdříve. Já myslím, že se všichni přejeme, aby volby byly co nejdříve, abychom měli politickou vládu, se silným mandátem, aby se minimalizovalo riziko rozpočtového provizoria a já pevně věřím, že ÚS rozhodne ve čtvrtek, nejpozději vpátek, vtom smyslu, že nevyhoví panu poslanci Melčákovi.

 

Moderátor:

Ivan Langer a jeho odpověď. Vy, diváci ČT se můžete dál prostřednictvím svých počítačů ptát, prostřednictvím Youtube. Další otázky zařadíme vdalší části tohoto pořadu. Máte se na co těšit, ona adresa, kde je možné nahrávat vaše dotazy zní: www.youtube.cz/volby2008. Na této stránce jsme vám kdispozici. Můžete se ptát politiků.

 

Moderátor:

Nezaměstnanost a vznik nových pracovních míst. Téma, které vítězí na celé čáře u voličů tady vOlomouckém kraji. Agentury SCAC a STEM totiž zjišťovali pro dnešní Otázky, které téma či která témata jsou zásadní ztoho regionálního pohledu pro voliče vOlomouckém kraji. Podívejme se na ta data. Tady jsou. U obyvatel Olomouckého kraje vítězí ve výzkumu ČT problematika nezaměstnanosti a vzniku nových pracovních míst. Toto téma si vybralo 12% dotázaných. Na druhém místě je dopravní infrastruktura. Dálnice, silnice, obchvaty měst a to zpohledu 5ti % dotázaných, jak vidíte sami na svých obrazovkách. Pak následuje problematika zdravotnictví, nemocnic, tedy zdravotnických poplatků a vše, co stím souvisí. A to pro 3% dotázaných. Další vpořadí, jak vidíte, jsou sociální politika, důchodová reforma, penzijní systém a ve výčtu bych mohl pokračovat, bylo by to zbytečné, nakonec to vidíte sami. Odpovědi dotázaných jsou logické, protože Olomoucký kraj patří do trojlístku regionů vČR, kde je největší nezaměstnanost.

 

Autor:

Letos včervenci vyskočila nezaměstnanost vOlomouckém kraji o víc než půl procenta. Vyšplhala se téměř k11 %. Bez práce vtomto regionu bylo víc než 35 tisíc lidí. VOlomouckém kraji roste nezaměstnanost nepřetržitě od loňského listopadu. Podle odborníků je to dáno světovou ekonomickou krizí. Ta nutí zaměstnavatele propouštět, protože jim ubývají zakázky. A to není všem dnům konec.

 

Jan BUREŠ, ekonom, Poštovní spořitelna, 10.8.2009:

Ta ekonomická krize stále ještě dopadává na českou ekonomiku a i když můžeme vhospodářství čekat pozitivní obrat vnejbližších měsících, myslím si, že trh práce to bude feflektovat daleko později. Proto, aby se zlepšil negativní vývoj na trhu práce, bude zapotřebí relativně silného růstu o 3%. Toho se nedočkáme dříve než vpůlce příštího roku. Proto jsem na další měsíce pesimistický, čekám další nárůst nezaměstnanosti až k10ti %.

 

Autor:

Růst nezaměstnanosti vcelorepublikovém průměru 10ti% bude snejvětší pravděpodobností znamenat i další zvýšení počtu lidí bez práce v Olomouckém kraji. Větší počet uchazečů se zaregistrovalo včervenci na úřadech práce ze strojírensko-metalurgické skupiny Unex. Ta propustila víc než 4 stovky lidí.

 

zaměstnanec, strojírenská společnost UNEX Uničov, 27.1.2009:

Dělali vtom chybu, protože oni když věděli, že se bude propouštět a vědí, že není práce, měli (nesrozumitelné).

 

Autor:

Dalších celkem 200 lidí dorazilo včervenci na úřady práce zOlšanských papíren a sto lidí firmy TOS Olomouc. Jak bylo řečeno, mezi krajské srovnání míry nezaměstnanosti Olomouckému kraji patří třetí příčka od konce. Hůř na tom byli vzávěru července jen kraje Ústecký a Moravskoslezský.

 

Moderátor:

Čísla, která byla právě teď zveřejněna, tak potvrdila, že nezaměstnanost vOlomouckém kraji dál roste. Je tudíž zajímavé a celkem logická i odpověď lidí volomouckém kraji žijících, co by chtěli, aby nová vláda, vzešlá z předčasných voleb, řešila na prvním místě? Opět je tu nezaměstnanost. Podívejme se na další data, která máme kdispozici. Dotázaní tedy spřevahou tvrdí, problematika zaměstnanosti, chcete li rostoucí nezaměstnanost, tuto možnost si vybralo, vidíte to opět sami, 17% dotázaných. Pak následují problematika zadlužování státu, státní rozpočet, schodek státní pokladny a ekonomická krize. Obojí shodně se 12ti%. Další příčkou obsadila sociální politika, následovaná zdravotnictvím a další míst, vidíte sami, důchody, situace důchodců 6%. My míříme znovu do Prahy, za vedoucí výzkumu agentury SCAC Janou Hamanovou. Když se podíváme na ta témata, která považují lidé vOlomouckém kraji za důležitá ať už zregionálního nebo ztoho celostátního pohledu. Jak se liší podle věku voličů popřípadě i vzdělání?

 

Jana Hamanová, vedoucí výzkumu agentury SC&C:

Domnívám se, že ta závislost je velmi logická. Lidé, kteří jsou středního věku nebo mladšího středního věku, tzn. práce pro ně je velmi zásadní otázkou. Tak pro ně ta priorita řešení nezaměstnanosti je opravdu nejdůležitější. Dostává se úplně na první příčky vtom žebříčku. A naopak lidé, kteří jsou vdůchodovém věku, tak by přece jenom rádi by řešili důchodové reformy a záležitosti spojené stěmi sociálními, stěmi sociálními otázkami.

 

Moderátor:

Když se podíváme na ta témata, jak byla řazená tady v Olomouckém kraji - úkoly pro budoucí vládu vzešlou z předčasných voleb -, liší se nějak zásadně akcentace těch témat u sympatizantů jednotlivých politických stran, které jsou tady zastoupeny?

 

Jana Hamanová, vedoucí výzkumu agentury SC&C:

Tak samozřejmě, že ty akcenty se tam liší, ale bude to více způsobeno právě těmi sociodemografickými charakteristikami, to znamená především tím, jestli jsou to lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní, a ti se častěji samozřejmě nachází v tom spektru voličů ČSSD, eventuelně ODS. Je patrné, že například sympatizanti TOP 09 se výrazně častěji zabývají otázkou zadlužování státu a ta nezaměstnanost v jejich případě klesne, tedy klesne na druhé místo. A například voliči ČSSD, protože právě patří do té starší generace voličů, tak se častěji zabývají sociálními otázkami a otázkami důchodové reformy.

 

Moderátor:

Říká pro tuto chvíli vedoucí výzkumu agentury SC&C Jana Hamanová. Když jsem se díval, dámo a pánové, do vašich volebních programů a právě na části, které se týkají nabídky nových pracovních míst v boji proti nezaměstnanosti, závazek ČSSD - vytvořit až 100 tisíc nových pracovních míst. Jakými způsoby? Velmi stručně, pane místopředsedo Vlčku.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tak tam bych řekl tři způsoby - využití fondu Evropské unie, kde do roku 2013 je asi 700 miliard, dále pak využití soukromého kapitálu, to znamená fondy PPP a ekonomická diplomacie, to znamená, že abychom jednali s těmi možnými investory, abychom jednali o tom, že můžeme uplatnit naši produkci, abychom vozili investory do našeho regionu, abychom třeba, dám příklad, Sigma Olomouc minulý týden jsem tady byl s panem ministrem Harari z Iráku, a mají zájem o vývoz čerpadel do Iráku. To jsou věci, které tyto místa určitě naplní.

 

Moderátor:

A podle vás se tato možnost zatím ne zcela využívá?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ano.

 

Moderátor:

Sto tisíc pracovních míst, na tom se shodnete s KSČM jako sociální demokraté. KSČM navrhuje poskytovat státní příspěvek na tvorbu nových pracovnících míst. Nakolik by to zatížilo státní pokladnu? Máte to propočítané, pane poslanče Černý?

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

My jsme pochopitelně kalkulovali s tím, že podpora je velmi důležitá. Propočítané to je poměrně podle jednoduchého vzorce. Každý zaměstnavatel, který přijme takto lidi do zaměstnání, bude dostávat zhruba minimální mzdu jako podporu s tím, že pro toho zaměstnance, s tím, že celková ta částka bude pořád menší, než kdyby ti lidé byli pouze na úřadu práce a v podstatě jenom čerpali...

 

Moderátor:

Přece jenom vás poprosím o konkrétní data.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Nejsem vám v tuto chvíli schopen říct konkrétní sumu celou, ale bylo by to pochopitelně v řádu miliard.

 

Moderátor:

V řádu miliard. Další věc je zvýšení minimální mzdy na 14 tisíc korun. Kdo by tady z vás hlasoval pro zvýšení minimální mzdy jako návrh KSČM? Proč ne, paní Chalánková?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

V žádném případě ne, protože v našem volebním programu je také postih práce načerno, a když jsem hovořila se zaměstnavateli a podnikateli, tak je právě dusí odvody z pracovního místa, sociální odvody, daně z příjmů a tak dál, které jsou spočítány alespoň z minimální mzdy. Když bude vyšší, budou vyšší odvody a zase bude menší počet pracovních míst.

 

Moderátor:

ČSSD by hlasovala pro takový návrh KSČM - zvýšení minimální mzdy na 14 tisíc?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já si myslím, že teďka v době krize asi ne, ale pak, až by začal ekonomický růst, tak určitě ano.

 

Moderátor:

Pavle Horáku?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

No, tak zcela určitě každý makroekonom vám řekne, že v době krize asi není možné zvyšovat minimální mzdu. Na to je čas, až ekonomika bude v dobré kondici, ale samozřejmě pokud se ptáte na tu nezaměstnanost, tak je potřeba říct, že v Olomouckém kraji, kde jste v předchozí ukázce říkali 11 % k poslednímu srpnu, tak to je o třetinu více, než je průměr České republiky, který je 8,5 %. Z toho pohledu my říkáme, ta nezaměstnanost se musí řešit jednoduše a rychle. Ekonomové říkají: "Na to má vliv spotřeba a stavebnictví." My říkáme - v oblasti stavebnictví máme program, který se jmenuje Panel, který slouží k zateplování, a podle studií, které jsou, je to nejjednodušší způsob, jak dát lidem práci - české firmy, čeští výrobci a zaměstnaní čeští lidé. Takže jsme přesvědčeni o tom, že to je cesta, jak dát práci lidem jednoduše a rychle.

 

Moderátor:

S Občanskou demokratickou stranou se shodujete v tom podporovat flexibilní formy zaměstnávání, tedy částečné úvazky, práci z domova či sdílená pracovní místa. ODS zase má podporovat částečné úvazky se slevou na sociálním pojištění a podpořit zaměstnávání českých občanů na úkor agenturních pracovníků z ciziny. Kolik takových pracovních míst, kdyby to bylo flexibilnější, by se vytvořilo? Odhad ODS, Ivane Langře?

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já myslím, že se nedá udělat přesný odhad, jo. Myslím, že je důležité dát si to do celkového balíčku. A co vytváří místa pracovní? Jsou to nízké daně, malá byrokracie a potom flexibilita pracovní síly. A tam jsou přesně ta opatření, o kterých hovoříme, to znamená zkrácená pracovní doba, jsou to potom možnosti pracovat na částečný pracovní úvazek, respektive nová pracovní místa díky tomu, že stát dá garanci zaměstnavateli, který přijme zaměstnance a propustí ho, na odstupném. To jsou ty pravicové recepty. My když hovoříme o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji, tak se pojďme podívat na čísla, která jasně hovoří, které recepty fungují. Ta oranžová, to jsou recepty sociální demokracie z období sociálnědemokratických vlád. Ta modrá jsou čísla z období vlád Občanské demokratické strany. A z toho jednoduše...

 

Moderátor:

Kdyby vám... Když tady dáváte ten srovnávací graf, kdybych vám namítl, že vy máte to štěstí, že dál nevládnete, jak by třeba vypadal ten sloupek?

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Vážený pane Moravče, přichází ekonomická krize a v tu chvíli přestávají platit všechna standardní pravidla. Tady se podívejte na to, co zde z toho vyplývá. Čím víc sociální demokracie pomáhá lidem najít práci, tím víc lidí v našem kraji je bez práce. To je přesně ta pomoc. A tady je jasné na těchto číslech... Já vím, že se to příznivcům sociální demokracie nelíbí, ale ta čísla nelžou. Ta čísla jsou z Českého statistického úřadu. A z toho jasně vyplývá, že v našem kraji bylo nejvíc lidí bez práce právě v období sociálnědemokratických vlád.

 

Moderátor:

Může mi Pavel Horák... Může mi Pavel Horák dát odhad, kolik lidí by mohlo využít ty zkrácené, ty zkrácené částečné úvazky, jak vy je máte v programu jako lidovci?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tak samozřejmě směřujeme jako KDU-ČSL k těm, kteří považujeme, že jsou nejcitlivěji postižení, ať už to jsou absolventi, hlavně to je také generace, které říkáme 50+, to znamená nad 50 lidem se obtížně hledá práce. Kolik takovýchto lidí to může využít, si myslím, že je zcela jedno, ale v každém případě musí mít tu šanci.

 

Moderátor:

Promiňte, mně to není jedno. Mě by zajímalo, jak to máte promyšlené, to znamená kolik lidí by mohl absorbovat pracovní trh, pokud by toto bylo zavedeno. To nemáte tedy propočítané? Vám je to jedno, protože důležité je to nabídnout?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Zcela určitě KDU-ČSL chce, aby ta nabídka tady byla. Já se domnívám, že jestliže teď víme všichni, kdo tady sedíme, že je problém u lidí, kteří mají nad 50 let, sehnat práci, tak to není o tom, že bych přemýšlel, kolik takovýchto lidí bude.

 

Moderátor:

Jitko Chalánková, tady mi jde o to... Zpřísnit vyplácení dávek i podpory v nezaměstnanosti, to je konkrétní slib z vašeho volebního programu. Jak to ještě víc chcete zpřísnit? To znamená - kolik lidí by z toho systému vypadlo?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

No, je to velmi přísný návrh, ale domnívám se, že je nutný, protože je neúnosné, aby polovina občanů naší republiky byla v současné době vedena v režimu nějaké sociální potřebnosti, to je opravdu obrovské číslo, tak zle na tom zase naše republika není.

 

Moderátor:

A vy... Slovo, čísla 8,5 % nezaměstnaných, kolik z těch procent je podle TOP 09 v tom systému zbytečně?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Z 8,5 % nezaměstnaných?

 

Moderátor:

Hm.

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

No, tam je přesný návod v našem programu, to znamená, že ten, kdo přijde o práci z důvodu uzavření provozu, z uzavření továrny, tak ten samozřejmě bude mít nárok na dávky v nezaměstnanosti. Ale druhá věc je ta, ten, který dá výpověď sám od sebe a nebo bude propuštěn z nějakého důvodu pro hrubé porušení pracovní kázně, tak spadne do režimu existenčního minima, což je velmi kruté. Takže to jsou ty zásadní návody, a myslím si, že tam se ten pracovní trh rozhýbe určitě velice rychle, protože lidé potom už budou nuceni přijmout i práci jinou a nebudou si moct vybírat, pokud jim úřad práce nějakou práci nabídne, eventuálně mohou dojít až do režimu rekvalifikací a veřejně prospěšných prací.

 

Moderátor:

Tak. Vy diváci České televize jste měli šanci vidět první argumentaci, která se týká nezaměstnanosti. A přichází druhá novinka těchto speciálů pro letošní předčasné volby. Přichází pět osobností, které vždy vybereme v každém regionu České republiky, které budou zastupovat veřejnost a budou se také ptát. Přicházejí osobnosti tady olomouckého regionu. Podnikatelka, žena, která získala titul Živnostník roku Olomouckého kraje, Dana Dokoupilová. Druhý v pořadí - rektor Univerzity Palackého v Olomouci Lubomír Dvořák. Třetí osobností - keramička Barbora Bendová. Čtvrtá osobnost - psychiatr Libor Gronský. A pátá osobnost, která se bude ptát a bude zastupovat veřejnost - učitelka z Gymnázia v Litovli Milada Svozilová. Dámy a pánové, děkuji vám pěti, že jste přijali mé pozvání. Vy jste tady slyšeli ty politické programy, to, jak politici nakládají s programy, nesplněné sliby v roce 2006. Nakolik jsou pro vás jako pro voliče, lidé, kteří pravděpodobně k volbám chodí, klíčové ony programy politických stran? Začněme u Dany Dokoupilové.

 

Dano Dokoupilová, majitelka firmy:

No, pokud se to bude týkat mé živnosti, tak samozřejmě mě to osloví a k těm volbám půjdu.

 

Moderátor:

A vy chodíte k volbám?

 

Dano Dokoupilová, majitelka firmy:

Teď jsem nebyla minule, protože vlastně už jim nevěřím, že to splní, takže...

 

Moderátor:

Politikům?

 

Dano Dokoupilová, majitelka firmy:

Hm.

 

Moderátor:

Myslíte si, že příliš slibují a málo plní pak?

 

Dano Dokoupilová, majitelka firmy:

Tak, přesně tak.

 

Moderátor:

A ty argumenty, že říkají, proč to neplní, tady jste část argumentů slyšela.

 

Dano Dokoupilová, majitelka firmy:

Já si myslím, že když už mají něco v programu, tak by měli být přesvědčeni, že to splní, a měli by vlastně mít, jak kdyby obšlápli, že to určitě splní, jo, přece musí vědět, jestli to mohou splnit nebo nemohou.

 

Moderátor:

Pane profesore, pane rektore, co je pro vás klíčové, když se jako zodpovědný volič rozhodujete, jak naložit s tím svým hlasem při volbách?

 

Lubomír Dvořák, rektor Univerzity Palackého v Olomouci:

No, já si myslím takhle - všechny politické strany v podstatě tvrdí, že vzdělávání, výzkum a tak dál jsou jejich priority, ale když je potřeba v rozpočtu někde peníze sebrat, tak se berou první z resortu Ministerstva školství a převádí se různě jinde, a přitom třeba, abych mluvil konkrétně, tak u nás studuje přes 21 tisíc studentů, kteří nejsou nezaměstnaní, když studují, to je samozřejmý, ale ani po ukončení studia nejsou nezaměstnaní. A dokáží naši lidi vymyslet řadu věcí velice chytrých, který stačí dotáhnout do nějaké té realizační podoby. My tady nenacházíme v podstatě žádné partnery, kteří by tady tohleto dokázali, kteří by měli třeba i ty prostředky, aby ty věci dotáhli, takže tyto nápady končí potom možná nějakým patentem a končí někde v zahraničí. A tak bych mohl pokračovat dál. Je snad málo peněz, nebo určitě je málo peněz na těch školách, ale když vememe jenom vysoké školy, studuje už víc jak polovina populačních ročníků, je přijímaná v současné době na vysoké školy. Je to dobře, že jich je tolik, je to dobře, že jsou všechny školy financované v podstatě stejně bez ohledu na to, jestli vychovávají kvalitní nebo horší absolventy...

 

Moderátor:

A o tom asi bude řeč, když se budete pak politiků ptát na to, co vás zajímá. Barbora Bendová. Jak vy se rozhodujete, komu dáte svůj hlas? A v čem máte jisté pochybnosti?

 

Bára Bendová, keramička:

Já, abych pravdu řekla, volební programy moc nečtu. Je to chyba samozřejmě. Já se řídím osobnostmi. Snažím se volit kultivovanou, vzdělanou autoritu, což je někdy problém.

 

Moderátor:

Takže nemáte koho volit, chcete říct?

 

Bára Bendová, keramička:

Možná jo. A abych pravdu řekla, tak osobnost, která má jakýsi sexy orgán, který není vidět, mě moc nezajímá.

 

Moderátor:

Ano. Libor Gronský a to, podle čeho vy se jako volič rozhodujete, a to, co třeba v souvislosti s těmi letošními volbami považujete za podstatné?

 

Libor Gronský, psychiatr:

Já myslím, že tam je jedna věc, kterou by měli reflektovat všichni lidé, kteří mají paměť. To, co tady předváděli komunisté čtyřicet let, si myslím, že žádný inteligentní člověk nemůže chtít, aby se opakovalo.

 

Moderátor:

A Milada Svozilová? Vy čtete... Jste hodně pozornou čtenářkou volebních programů a zajímá vás to?

 

Milada Svozilová, učitelka, Gymnázium Litovel:

Já právě na rozdíl od kolegyně ty volební programy čtu a snažím se v nich hledat skutečně konkrétní věci a hlavně tedy ty volební programy potom porovnávám a...

 

Moderátor:

A k čemu docházíte? To mě zajímá.

 

Milada Svozilová, učitelka, Gymnázium Litovel:

Víte, já jako kantorka jsem opravdu alergická na takové ty obecné řeči, takové ty vágní, a myslím si, že zatím jsem nečetla volební program, který by se tomuto vyhnul, takže ono potom porovnat tu...

 

Moderátor:

Takže na co byste se zeptala? Můžeme začít u vás. Na co byste se zeptala? Teď tady máte pět lídrů vašeho Olomouckého kraje.

 

Milada Svozilová, učitelka, Gymnázium Litovel:

Má se to týkat jejich současného...

 

Moderátor:

Klidně volebního programu.

 

Milada Svozilová, učitelka, Gymnázium Litovel:

Volebního programu? Tak mě třeba zajímá taková docela ošidná věc, která, myslím si, že v naší společnosti je, skutečně jaksi začíná být problémem tedy, a to je otázka svobodných matek, rozvedených matek s dětmi a tak dále, protože to není úplně ta typická sociálně slabá skupina, ale přece jenom v naší společnosti nemá až takové postavení, jaké by měla mít.

 

Moderátor:

A vy máte pocit, že jste to ve volebních programech pro ty letošní...

 

Milada Svozilová, učitelka, Gymnázium Litovel:

Já jsem tam konkrétní věci nenašla skutečně.

 

Moderátor:

Jste si vědomi toho, že opomíjíte například tuto skupinu? Začněme uprostřed u Alexandera Černého.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já mám pocit, že náš program je sociálně velmi citlivý i na tu kategorii lidí, o kterých vy mluvíte. Pamatujeme například mateřskou pro rodiny s dětmi do 3 let a tak dál. Jsme připraveni a ve volebním programu prostě máme konkrétní odkazy na, i na tyhlety skupiny. Ne že bychom tam explicitně vyjmenovávali matky s dětmi, ale najdete tam jistě celou řadu odkazů.

 

Moderátor:

Proto to asi Milada Svozilová nenašla v tom vašem volebním programu.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ale jako mateřská například se týká přece matek s dětmi. Já si nemůžu pomoct, to je prostě konkrétní věc. Podpora služeb rodin, pro rodiny, pro děti, pro mládež, to je taky věc, která se taky určitě této kategorie lidí bude velice citlivě dotýkat.

 

Moderátor:

Tak vás to uspokojilo?

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tohle v programu máme.

 

Milada Svozilová, učitelka, Gymnázium Litovel:

Já se na to ještě podívám jednou asi.

 

Moderátor:

Odpověď Ivana Langera?

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já se pokusím vás uspokojit. Já myslím, že ty věci tam jsou a v programu ODS to najdete. Najdete to v podobě toho, co už se udělalo, a to jsou daňové odpočty, takže například maminka, na který je sama a má příjem do 14 700 korun, tak neplatí vůbec žádné daně. Současně platí také to, abysme jí umožnily najít práci, která by byla slučitelná s péčí o dítě, proto navrhujeme firemní miniškolky, to znamená daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele, když zřídí miniškolku, vezme dítě, dá do školky, může pracovat. A ta třetí podpora je v podobě částečného pracovního úvazku, to je přesně pro maminku, která má dítě, má částečný úvazek, a zaměstnavatel, který ji vezme do toho částečného pracovního úvazku, tak má slevu na sociálním a zdravotním pojistném. Jinými slovy - takováto maminka je pro něj atraktivnější pro zaměstnání.

 

Moderátor:

Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny a volební lídr ČSSD?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já bych chtěl doplnit, že sociální demokracie chce ještě zřizovat k tomu, co tady bylo řečeno, ty miniškolky, a samozřejmě chybí v naší společnosti jesle. Já jsem, je to asi tak týden, tady byl otvírat první soukromé jesle tady v Olomouci a myslím si, že to je ten správný směr, kterým bychom měli jít. A další věc je to, že je potřeba těm matkám pomoci v tom, že pokud ten otec toho dítěte neplatí třeba alimenty, tak je potřeba, aby to za něj zaplatil stát a pak stát to vymáhal na tom otci, a to je v našem volebním programu.

 

Moderátor:

Myslím si, že Milada Svozilová si bude velmi pečlivě tyto sliby pamatovat a sejdeme se tady za čtyři roky. Pavel Horák?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já jsem chtěl jenom říct, že samozřejmě KDU-ČSL, která je pověstná tím, že myslí na rodinu, tak aby nedošlo k nějaké mýlce, tak když hovoříme o rodině, tak hovoříme vždy o rodině, tak jak ji chápeme v dnešní době, to znamená bez ohledu na to, jestli je to jeden rodič, dva rodiče, jedno dítě, dva dítě, je to prostě jedna jednotka, ta rodina, tu považujeme za důležitou, a proto tam směřují ty naše opatření. KDU-ČSL mimo jiné právě navrhuje, a nevím, jestli jsme s kolegy teda opisovali, ale je to tak, že opravdu se domníváme, že po mateřské je to problém, zejména ty zkrácené úvazky, a je potřeba zaměstnavatele zvýhodnit tak, aby pro ně to bylo zajímavé vzít do zaměstnání právě matku po mateřské.

 

Moderátor:

Milada Svozilová?

 

Milada Svozilová, učitelka, Gymnázium Litovel:

To je samozřejmě pěkná myšlenka. Já bych tady jenom oponovala, protože v Olomouckém kraji skutečně, před chviličkou jsme o tom mluvili, o těch rodinných pasech, a tam třeba je potřeba mít tatínka, maminku a...

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ne.

 

Milada Svozilová, učitelka, Gymnázium Litovel:

Ne, já...

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

To jste špatně četla. Zcela určitě to musím vyvrátit. Je to základní věc a tam je vždycky podmínkou jeden dospělý jako rodič a alespoň v tomto případě konkrétním dítě do 18 let. Není tam žádné jiné takovéto omezení. Stačí se na to podívat pořádně.

 

Milada Svozilová, učitelka, Gymnázium Litovel:

Já jsem o něj usilovala a nedostala jsem jej.

 

Moderátor:

Nedostala jste jej.

 

Milada Svozilová, učitelka, Gymnázium Litovel:

Ne, ne, nemám jej, protože...

 

Moderátor:

Tak asi špatně četla úřednice...

 

Milada Svozilová, učitelka, Gymnázium Litovel:

Úřednice asi.

 

Moderátor:

... že jste nedostala pas rodinný.

 

Milada Svozilová, učitelka, Gymnázium Litovel:

Měli jsme dvě děti.

 

Moderátor:

Jitka Chalánková - odpověď?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já z toho všeho vidím, že TOP 09 je skutečně konzervativní stranou, takže jenom tak na okraj samozřejmě poznamenám, že jsme stranou, která ctí mezigenerační solidaritu, to bych odskočila k tomu důchodovému systému, o tom určitě budeme hovořit později. Co se týká těchto maminek, může se stát, zůstane sama samoživitelka, chce nastoupit do zaměstnání, tam jsou samozřejmě odpočty na dítě a potom je možné do nákladů, odepsat si z nákladů, z daní je možné odepsat si také péči, pomoc v domácnosti přímo do výše 2 000 korun, přímo na péči o to dítě. Dále jako můj takový osobní cíl a osobní vklad, pokud bych se dostala do parlamentu, tak je pomoc neziskovým organizacím, protože ty v současné době se nacházejí v takovém mezidobí, vakuu, kdy nemají ještě vyjasněné struktury, transparentnost, nový zákon o neziskových organizacích, a ty by speciálně mohly pomáhat v mateřských centrech, kde mám i zkušenosti s takovými setkáními, kde mohou konkrétně pomáhat jednotlivým maminkám.

 

Moderátor:

Tak děkuji za tuto odpověď. Dano Dokoupilová, co vás trápí, abyste k těm letošním volbám šla? To znamená jakou odpověď byste tady od vašich lídrů, pěti lídrů chtěla jasně, konkrétně, srozumitelně slyšet?

 

Dano Dokoupilová, majitelka firmy:

Možná jestli budeme mít nějaké úlevy jako živnostníci...

 

Moderátor:

Vám přijdou málo? Protože tady dvě nejsilnější strany si oponují - na straně jedné občanští demokraté říkají: "Podívejte se, co jsme prosadili v uplynulých třech a půl letech!" A sociální demokraté jasně říkají: "Je zapotřebí například daňovou kvótu vrátit do toho období let 2005, 2007." Tak co byste ještě chtěla jako živnostník?

 

Dano Dokoupilová, majitelka firmy:

No, co jsem slyšela, tak snad se uvažuje o zvýšení daně z přidané hodnoty, což by se mně nelíbilo, takže nevím, jestli se to uskuteční nebo ne. Potom...

 

Moderátor:

To je návrh ministra financí Eduarda Janoty. Tady se asi... Shodujete se všichni na tom, že pro to byste v Poslanecké sněmovně ruku nezvedli - zvýšení daně z přidané hodnoty? Miloslave Vlčku?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Určitě sociální demokracie nezvedne ruku pro zvýšení DPH z potravin, ze služeb a z těch základních potřeb.

 

Moderátor:

To znamená, že tu základní sazbu, tam můžete ruku zvednout? Ne, protože vy jste zatím mluvil o snížené devítiprocentní sazbě, zatím jste řekl služby, základní potraviny, a to je ta devítiprocentní...

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Z toho, pane redaktore, vyplývá, protože jsme dali závazek Evropské unii, že budeme mít dvě sazby, to znamená že nechceme zvyšovat tuhle devítiprocentní sazbu.

 

Moderátor:

A tu druhou?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tu druhou, tam jsme po dobu krize ochotni na jedno, dvě procenta jít.

 

Moderátor:

Ivan Langer?

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já myslím, že sociální demokracie vám určitě slíbila to, že vám zvedne daně, takže vám zůstane méně peněz, že vám zkomplikuje podnikání, že vám zkomplikuje...

 

Moderátor:

Nechte sociální demokracii sociální demokracií. Věnujte se ODS.

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Vy jste nás dal do srovnání s panem Vlčkem, nebo respektive ty dvě strany, takže já se snažím odpovídat. U nás máte garanci toho, že budem dál pokračovat ve snižování byrokracie a byrokratický zátěže. Podle těch propočtů, které máme k dispozici, tak jenom díky snížení byrokratické zátěže v uplynulých třech letech podnikatelé, lidé ušetřili 7 miliard korun. U nás máte garanci toho, že se nebudou zvyšovat daně, protože čím více se zvyšují daně, tím více se komplikuje podnikání a potom vy jako zaměstnavatelka dospějete k závěru, že se nevyplatí podnikat, nevyplatí se zaměstnávat a ti lidé přijdou o práci.

 

Moderátor:

Tak stručná reakce Miloslava Vlčka?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já bych se chtěl zmínit jenom tady, když mám společenskou smlouvu, kterou podepsal pan Mirek Topolánek, máme tady: "Vrátíme... Daňové přiznání bude možno podat na jednom papíře." To je slib ODS nesplněný. Tady pan kolega Langer říká o tom, že chceme zvyšovat daně. Ano, my chceme zvyšovat daně, ale nad sto tisíc příjmů za měsíc. Tam to chceme zvednout jako...

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Sám sobě.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ano, sám sobě, pane poslanče.

 

Moderátor:

Pavel Horák? Odpověď Daně Dokoupilové?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já musím říct k DPH jednu věc - ta, jak jsem říkal, u ekonomů, ti vědí, že výkon ekonomiky je dneska založený na spotřebě. Zvýšení DPH z 9 % na 11 znamená samozřejmě omezení spotřeby. A ta ekonomika, která, jak jsem říkal, je na tom hodně závislá, si to nemůže dovolit, protože vždycky budu hájit, ať ta 9procentní sazba zůstane tam, kde je, alespoň tedy, samozřejmě ne alespoň, ale určitě v době krize.

 

Moderátor:

To znamená, že jste ochotni na tu základní sazbu, která dnes je - 19 % - tam jste ochotni uvažovat o zvýšení?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ne, kdepak, také ne. Platí ta spotřeba, platí stejně u devítiprocentní i devatenáctiprocentní.

 

Moderátor:

Ale zároveň nechcete zadlužovat. To asi zase, předpokládám... Zajímá vás to, jestli na straně jedné, dobře, nebude se zvyšovat daň z přidané hodnoty, ale kde se budou brát příjmy státního rozpočtu? Zajímá vás to, Dano?

 

Dano Dokoupilová, majitelka firmy:

No určitě mě to zajímá.

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Pokud chceme, aby ta ekonomika byla v kondici, aby skutečně na straně příjmové těch daní bylo, víc se vybralo, tak musíme dělat všechno pro oživení té ekonomiky, a to, že budeme zvyšovat DPH, spíše té ekonomice uškodí, než by jí to pomohlo. Ale jestli mohu ještě...

 

Moderátor:

A kde budete brát příjmy do státního rozpočtu? Stručně, prosím.

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Příjmy do státního rozpočtu... Tak samozřejmě státní rozpočet, pane redaktore, má dvě strany - výdajovou a příjmovou, to znamená, že není možné hovořit jenom o té příjmové v době krize. Ale pokud chcete o příjmové, tak je tady například otázka spotřebních daní. Myslím si, že v oblasti například cigaret nebo zejména alkoholu si dokáži představit, že by ta spotřební daň mohla být upravena. Rozhodně to ale není o DPH, která má nejvýraznější vliv na spotřebu.

 

Moderátor:

Zvýšení spotřební daně, což je jeden z návrhů ministra Janoty, by podpořil i Alexander Černý ve sněmovně?

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já hlavně chci říct, že DPH v té nižší sazbě, my dokonce se domníváme, že se to týká také životních základních potřeb obyvatel, že v době krize, kdy celá řada spoluobčanů má stále větší problém ufinancovat chod domácnosti, tak je dokonce rozumné snížit tu sazbu z 9 na 5 %. A u potravin, o kterých tady byla taky řeč, požádat dokonce o výjimku a usilovat o to, abychom měli možnost jít až na nulu. To není vyloučeno, to si dovedeme představit. A progresivní zdanění, to je přesně to, co je ve hře. Ano, v době krize se musí na solidaritě podílet především ti, kteří na to mají, tedy ti, kteří vydělávají extrémně vysoké příjmy.

 

Moderátor:

Jitka Chalánková a TOP 09?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tak přirovnala bych státní rozpočet k peněžence, kterou mám doma. Když tam peníze nejsou, tak prostě se nějak najít musí. A opět se přidám k Pavlovi. Skutečně tam musí být rozdělena příjmová a výdajová část toho rozpočtu. Já bych zvedla ruku přechodně pro zvýšení DPH i spotřební daň. A co se týká příjmů, tam bych byla velice radikální na výdajové straně, velice radikálně omezení. Tam by muselo se jít do legislativy.

 

Moderátor:

Teď malý oddechový čas, protože záhy rektor Univerzity Palackého Lubomír Dvořák se bude ptát politiků. Nejblíže k možnému překročení pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny tady v Olomouckém kraji z těch dalších politických stran je Strana zelených. Jejím lídrem v Olomouckém kraji je bývalý vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab. Hezký večer. Vítejte v Otázkách. Dobrý den.

 

Jan Jařab /SZ/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Dobrý večer.

 

Moderátor:

Tak Strana zelených by zatím nepřekročila tu nutnou pětiprocentní hranici tady v Olomouckém kraji. Vy se pohybujete pod ní, i když o jedno procento. Co podle vás bude hlavním argumentem, který budete chtít sdělit voličům, že ten hlas Zeleným nepropadne a nebude se rozdělovat ve druhém skrutiniu?

 

Jan Jařab /SZ/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já myslím, že čtyři procenta jsou docela dobrým startovním začátkem, zejména uvážíme-li, že to byl skutečně průzkum ve dnech, kdy se počítalo, že volby budou odloženy. A my jsme vlastně naši kampaň začali až v neděli. Na rozdíl od jiných stran my nemáme obrovské billboardy, děláme v podstatě programovou kampaň, kdy se snažíme působit na lidi kontaktní kampaní, rozdáváme letáky. A toto jsme schopni dělat poměrně dlouho. Myslím si, že náš potenciál bude narůstat.

 

Moderátor:

To znamená, že Zelení nabírají druhý dech? To je vaše interpretace? Protože jste pohořeli v eurovolbách.

 

Jan Jařab /SZ/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Na druhé straně, jak asi víte, v minulém týdnu jsme měli také 5,4 v Jihočeském kraji. Kdyby se byla uskutečnila debata v Jihočeském kraji, už bychom byli u toho stolu s těmi ostatními.

 

Moderátor:

Ano, my Jihočechům budeme jejich kraj ještě kompenzovat, ale jak říkám, je to velmi složité, stále ještě nevíme, kdy budou předčasné volby, ale z jižních Čech, kde Zelení mají zatím 5,4 %, tak ještě speciál divákům nabídnete. I vy budete mít, stejně jako lídři tady v Olomouckém kraji, kteří jsou na pódiu, časový limit 30 vteřin a stejná otázka i pro vás - když se podíváte na program Strany zelených pro letošní předčasné volby, co bude obtížné z něj splnit? Vašich 30 vteřin. Prosím.

 

Jan Jařab /SZ/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Obtížné bude prosadit naše priority v oblasti boje proti korupci, to znamená změnu zákona o veřejných zakázkách, změnu zákona o střetu zájmů, aby nemohli politici sedět v těch dozorčích radách, kde se jim tak líbí, a změnu, respektive přijetí zákona o státní službě. My očekáváme, že nás v tom veřejnost podpoří, protože od jiných politických stran spíše očekáváme v tomto obstrukce.

 

Moderátor:

No, ale co si má zase veřejnost myslet? Veřejnost vám dala šanci v těch minulých volbách v červnu 2006. Říkali jste "hlavní programová priorita", ejhle celoroční zákaz víkendových jízd kamionů. A co z toho bylo? Kamiony nám pouze o prázdninách nejezdí ve vyhrazených časech, ale jinak skutek utek.

 

Jan Jařab /SZ/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tak vy určitě víte, že jsme za to velice bojovali. My máme vůbec dost obtížnou situaci, protože jsme jediná strana, která je orientovaná ekologicky, jsme jediná strana, která je orientovaná na dlouhodobý, trvale udržitelný rozvoj, a nejsme stranou lobbistickou, takže musíme přesvědčovat vždy s podporou veřejnosti. A i ti koaliční partneři, my jsme byli tou nejmenší koaliční stranou...

 

Moderátor:

Tady jste tu veřejnost na své straně měli a jak to dopadlo, ještě jednou říkám.

 

Jan Jařab /SZ/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

No, nebylo to nedostatkem na naší straně, bylo to nedostatkem vůle na straně našich koaličních partnerů, je třeba to říci úplně otevřeně.

 

Moderátor:

Ale v té vládě jste zůstávali. Jan Jařab. Děkuji za vaše odpovědi a těším se někdy příště na shledanou.

 

Jan Jařab /SZ/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Na shledanou.

 

Moderátor:

Tak, cíle a záměry stran hrají vrozhodování voličů zásadní roli. I to ukazuje sociologické šetření, které mají Otázky kdispozici. Na rozhodování lidí v Olomouckém kraji mají podle jejich slov největší vliv obecné cíle a záměry politických stran a poctivost kandidátů. Podívejme se na data zvýzkumu dvou sociologických agentur pro dnešní Otázky. Teď už to vidíte sami. Obecné cíle a záměry stran jsou klíčové pro dvacet procent dotázaných. Na druhém místě je spatnácti procenty poctivost a morálka plnit předvolební sliby. Třetí příčka, to je ono plnění předvolebních slibů, dvanáct procent. Když se podíváte na konec grafu, tak předvolební kampaně, plakáty, billboardy ovlivňují podle bleskového průzkumu České televize jen tři procenta lidí. Stejně jako vystupování politiků ve sdělovacích prostředcích. Není bez zajímavosti, že to jsou příznivci dvou nejsilnějších politických stran, tedy ODS a ČSSD, které zajímají obecné cíle těchto stran, u jiných partají hraje významnější roli poctivost a morálka kandidátů. I když zatím neznáme přesný termín konání předčasných voleb, tak logicky se nabízí otázka, kterou jsme tady lidem v Olomouckém kraji položili - jak silné je přesvědčení voličů o volbě té které politické strany? Opět data zexkluzivního průzkumu pro dnešní Otázky. Zněho vyplývá, že většina obyvatel Olomouckého kraje je o své volbě už přesvědčena. Číslo je to vysoké, podívejte se na něj. Když sečtete zelený a modrý koláč, dohromady 84 procent voličů říká, že už jsou o volbě pevně přesvědčeni. Nejvíce jsou přesvědčeni o své volbě voliči KSČM, nejméně pak stoupenci Strany zelených. Znovu připomínám, že tady, vtomto případě se statistická odchylka pohybuje kolem plus minus dvou procent. Výzkum se uskutečnil na reprezentativním vzorku bezmála tisícovky respondentů. Znovu pohled do Prahy, stručně za Janou Hamanovou, vedoucí výzkumu SC&C. Jak silné je přesvědčení lidí o volbě, tedy u voličů ČSSD a ODS jako dvou nejsilnějších partají?

 

Jana Hamanová, vedoucí výzkumu agentury SC&C:

Tam je to přesvědčení výrazně nižší, než jsme to zaznamenali u komunistů, kde to tvoří vlastně 80 procent vlastně. U ČSSD a ODS je to necelých padesát procent, ta síla toho přesvědčení. A úplně nejslabší je to u TOP 09, což je pravděpodobně pochopitelné zhlediska toho, že je to nově vznikající strana a její voliči jsou také trošku odlišní od těch ostatních.

 

Autor:

Jano, máme ztěch dosavadních výzkumů vlastně kdispozici, komu ubírá voliče TOP 09? Jestli nový politický subjekt, který jako politická superstar se najednou objevil a má vtěch průzkumech kolem zhruba devíti, sedmi až devíti procent, tak komu ona ubírá voliče? Nebo získává nové voliče, kteří jsou ochotní jít kvolbám?

 

Jana Hamanová, vedoucí výzkumu agentury SC&C:

Ona samozřejmě ubírá i získává nové, ale nejvíce je patrné, že přece jenom ta skupina sympatizantů TOP 09 ubírá voliče ODS. Je tam zhruba polovina lidí, kteří vsoučasné době tvrdí tedy, že budou volit TOP 09, ale dříve volili ODS, vtom roce 2006, a také je tam relativně vysoké procento lidí zČSSD, sympatizantů ČSSD, to je další čtvrtina. A potom už se to rozkládá mezi ty menší parlamentní i neparlamentní strany.

 

Autor:

Říká pro tuto chvíli socioložka, vedoucí výzkumu agentury SC&C Jana Hamanová. A znovu se ptají osobnosti regionu, tedy vtomto případě Olomouckého kraje. Profesor Lubomír Dvořák, rektor Univerzity Palackého. Co vás trápí? Jakou odpověď byste od vašich lídrů chtěl slyšet?

 

Lubomír Dvořák, rektor Univerzity Palackého v Olomouci:

Tak já jsem prve, poprvé mluvil hodně dlouho, takže bych zkrátil a zeptal bych se, jak to myslí jednotlivé strany stou prioritou vzdělávání, vědy a tak dále.

 

Moderátor:

A vy, promiňte, ještě podotázka - vy byste i těm slibům věřil? To znamená, když oni vám asi tady obecně odpoví "ano, je to pro nás priorita," slyšel byste podobné sliby, jako slyšela Milada Svozilová?

 

Lubomír Dvořák, rektor Univerzity Palackého v Olomouci:

No nápodobně. To vyplývá z toho, co jsem říkal. Moc těm slibům nevěřím, protože zatím nikdy jaksi nebyly příliš realizované.

 

Moderátor:

Tak konkrétní slib, který byste chtěl slyšet, abyste mu uvěřil.

 

Lubomír Dvořák, rektor Univerzity Palackého v Olomouci:

No, aby to, že vzdělávání a tak dál je prioritou, skutečně tedy tou prioritou bylo, že to vkaždým případě budou prosazovat.

 

Moderátor:

Jste si ochotni připustit, že všichni vtěch volebních programech slibujete "vzdělávání je priorita", ale zároveň to praktickými kroky jako politická reprezentace neprokazujete? Začněme u Pavla Horáka a u KDU-ČSL.

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tak jsem rád, protože samozřejmě Univerzita Palackého jako nejstarší univerzita na Moravě, druhá nejstarší vČeské republice, to pro každého Olomoučáka je určité hrdinství a je hrdý na to, že má tuto univerzitu ve svém území. Musí každý podporovat samozřejmě vzdělání. Je to jedna zvěcí, kterou se můžeme chlubit tady. My říkáme konkrétně... To, co může pomoct studentům, mimo jiné, protože o ty také jde, tak jsou půjčky pro jejich vzdělání, půjčky pro to, aby mohli studovat, a příspěvek státu na tyto půjčky. Myslíme si, že to je jedna zcest, jak umožnit studium, protože si myslím, že vdnešním rozpočtu rodin, kdo má, ať už středoškolské nebo vysokoškolské dítě, tak ví, že to je velká částka, kterou musí vynaložit na to, aby mohl syn, dcera studovat. Proto jsme pro to, aby tak jako vněkterých zemích na Západě byly tyto půjčky pro zabezpečení studia. Pane profesore, vám musím ještě samozřejmě také říct, že jsme konkrétně pro zachování Akademie věd. Domníváme se, že má své místo u nás.

 

Moderátor:

Miloslav Vlček, odpověď ČSSD.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Takže samozřejmě vzdělání, investice do vzdělání se nám vrátí vtom, že vbudoucnu budou lidé...

 

Moderátor:

Zatím je malá, má dojem pan profesor.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Pane redaktore, víme, že jsme vekonomické krizi. A samozřejmě sociální demokracie chce, a je to prioritou pro sociální demokracii, investice do vzdělání. My nechceme, aby bylo placené školné, aby vzdělání, vysokoškolské vzdělání bylo dostupné pro všechny, kteří chtějí na vysokých školách studovat.

 

Moderátor:

A propo, pane profesore, vy byste byl pro školné?

 

Lubomír Dvořák, rektor Univerzity Palackého v Olomouci:

Vprincipu ano.

 

Moderátor:

Nebylo by i to školné jednou zmožností, aby peněz do školství šlo víc?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Pane redaktore, já si myslím, že ne, protože bychom omezili ty, kteří na to školné nemají, tak ti by nemohli studovat, zase bysme jenom určili určitou kastu lidí, kteří by mohli studovat a nebo by, třeba na to ani nemají a rodiče by jim to zaplatili, a bohužel pak ta investice by byla zbytečná, protože ten student, ten člověk by to pak nemohl vrátit, nevrátil by to té společnosti formou, já nevím, že by vyvinul nějaký zlepšovací návrh, to znamená, že malá přidaná hodnota, malé množství výrobků a velká přidaná hodnota. To, si myslím, že to je vČeské republice ta budoucnost, to znamená, že investice do vzdělání a do... aby tihle lidé nám pomáhali rozpohybovat kola ekonomiky.

 

Moderátor:

Jitka Chalánková, odpověď panu profesorovi.

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tak samozřejmě vzdělání prioritou je, protože musíme pokročit od montoven kvýrobkům svysokou přidanou hodnotou, to je...

 

Moderátor:

To znamená, proto se předtím neplnily ty sliby, že jsme byli montovnou a teď pan profesor...

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Částečně.

 

Moderátor:

... a rektor může být v naději, že se to zlepší?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tak. A teď se přidám k tomu ze školství. Rozdělím problematiku na problémy dva: student - škola. Co se týká studenta, abychom nepřišli o žádný talent ani ze sociálně slabšího prostředí, kde rodina nemá dostatek finančních prostředků ani v dnešní době, aby platila i jiné výdaje než je školné, to je jenom část výdajů, cestování do školy, vybavení toho studenta, koleje a různé ubytování a tyto věci, tak tam by byl systém půjček a samozřejmě tyto věci vyhrazené byly. Víme, že na vysokých školách je velký počet studentů i navíc a škola na to i doplácí ze svého rozpočtu. To je další věc, že jsou přetížené množstvím studentů. Co se týká financování vysokého školství, jsme pro vytvoření jedné instituce, a to ministerstva pro vysoké školy, vědu a výzkum, abychom sjednotili všechny agenty, kterých bylo mimochodem 24. Momentálně...

 

Moderátor:

Vy zároveň, ale, promiňte, chcete mít úsporný stát, takže nám tady vytváříte ministerstvo, které v tom případě zrušíte?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Je to proto, protože financování vysokého školství bylo z mnoha zdrojů, bylo to na různých ministerstev a z rady vlády pro vysoké školy a podobně. Těchto institucí a cest bylo asi 24 a různé dotace se navzájem mohou míjet a dochází tam i k nehospodárnosti při vynakládání finančních prostředků. A já jsem...

 

Moderátor:

Zvýšíte počet ministerstev?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Je to sjednocení ministerstva...

 

Moderátor:

Já vím, to jsem pochopil, ano, ale to znamená, že když bude ministerstvo vysokého školství, tak nám přibyde ministerstvo, nebo nějaké nám zrušíte?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

V našem plánu je nové ministerstvo pro vědu, výzkum a vysoké školy právě proto, aby nedocházelo k úniku prostředků a bylo jasné a transparentní financování vysokých škol, protože financování základního výzkumu je velkým problémem, co se týká metodiky.

 

Moderátor:

Pane profesore, může tomu pomoci samostatné ministerstvo?

 

Lubomír Dvořák, rektor Univerzity Palackého v Olomouci:

No tak o tom se několikrát uvažovalo, a možná, že by to mělo něco do sebe, ale na druhé straně, si myslím, zase různá jiná ministerstva mohla sloučit nebo zrušit, ale...

 

Moderátor:

Ivan Langer odpověď rektorovi.

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já jsem jediný z té vlády za poslední dobu, který nějaké ministerstvo zrušil, to bylo Ministerstvo informatiky.

 

Moderátor:

To se vám to rušilo, když to byla obecná podpora, že to ministerstvo je zbytné.

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

No ale někdo to musel, s tím nápadem přijít, někdo to musel odpracovat, takže jedno ministerstvo jsme skutečně zrušili, na rozdíl od jiných, kteří vytvářeli.

 

Moderátor:

teď podpora...

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ale k tomu školství... Já věřím v rovnost příležitostí, ale současně v soutěž a konkurenci. Ta rovnost příležitostí by měla být v tom, že by neměla existovat sociální bariéra pro získání vysokoškolského vzdělání, nicméně mělo by to současně vést toho člověka k větší odpovědnosti, a to můžete dosáhnout pouze tehdy, když ten student přispívá a současně má studentské půjčky, které mu umožní toto zvládnout. V současnosti je to totiž tak, že lidé, kteří nestudují vysoké školy, tak dotují ty studenty, kteří studují, a ti jsou potom jejich konkurenti v budoucnu. A pro mne tedy - ne sociální bariéra, kombinace spoluúčasti s výhodnými studentskými půjčkami, ale potom soutěž a konkurence mezi jednotlivými vysokými školami. Prostě já nevěřím v to, že každý má dostávat stejně. Kvalita vysoké školy, my se známe ze správní rady Univerzity Palackého, já jsem zakládal soukromou vysokou školu, se mimo jiné pozná podle toho, kolik grantů, kolik soukromých finančních zdrojů ta vysoká škola je schopna dát dohromady. V tom je ta kvalita, v tom je potom ta konkurence. A podle toho by měl stát také někomu dát více, protože je kvalitní, a někomu méně, aby tak motivoval.

 

Moderátor:

Alexander Černý, také poprosím o odpověď rektorovi Univerzity Palackého.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Investice do vědy, vzdělání, školství, nových technologií, to považujeme za prakticky nejelementárnější a základní protikrizové opatření, které je nezbytně nutné dělat i teď, v době krize, tedy omezovat teď jakýmkoliv způsobem například výdaje na vědu nebo na školství je zásadně špatně, i v době krize. Počítáme tedy s tím, že by se měly výdaje na tyto, na vědu například dosáhnout až 3 %, kolem 110 miliard nám to vychází. To je nezbytně nutné a bez toho se nehneme a neposuneme se dopředu, i když krize, dejme tomu, za půl roku, nebo jak jsme slyšeli tu prognózu, se začne měnit v oživení.

 

Moderátor:

Záhy se bude ptát Barbora Bendová a Libor Gronský, ale teď každý z vás 30 vteřin na odpovědi, které se opět týkají YouTube a na to, co se ptají televizní diváci prostřednictvím svých počítačů. Otázka, která nám teď přišla, týká se poslaneckých náhrad, tady je první dotaz.

David z Psár, divák:

Dobrý den. Já jsem David, bydlím v Psárech a chtěl jsem se jako všech poslanců zeptat, jestli si myslí, že 9 800 měsíčně je pro ně na stravu a šacení dost jako, vlastně co dostávaj takhle bonus, a potom že kdyby by mohli zrušit nějakej zákon, který by to byl.

 

Moderátor:

Tak 30 vteřin. Začněme tentokrát u dámy. Pokud byste rušila nějaký zákon...

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Přiznám se, že poslankyně zatím nejsem, takže se v těch náhradách až tak úplně ještě neorientuju.

 

Moderátor:

Počkejte, pokud se dostanete do sněmovny, jak najednou se v nich vyznáte a zalíbí se vám. To je zkušenost, kterou...

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Jsem pro, aby poslanecké náhrady byly určitě zdaněné, byly v jednom režimu transparentním, opravdu ať je jasné, na co jsou, aby nebyly dublované náklady, třeba na dopravu, tomu nerozumím, proč...

 

Moderátor:

A pokud byste měla zrušit zákon, který byste zrušila?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tak to bych si asi vzala time teď.

 

Moderátor:

Tak, Pavel Horák.

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Co se týká zákona, tak mě napadá jedno jediné, že teď nás trápí samozřejmě ten nešťastný zákon, který přijal parlament. Kdyby ten nebyl přijat, tak si myslím, že dneska byl už tady klid, protože teď žijeme v situaci, kdy nevíme, volby budou, nebudou a kdy budou, takže já bych vzal zpátky ten zákon.

 

Moderátor:

Vy byste rušil zákon, ústavní zákon o předčasných volbách. Alexander Černý - jaký zákon by rušil?

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Co bych zrušil?

 

Moderátor:

Ano. A pak náhrady jednou větou.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ono by se jich asi našlo víc, ale všechny zákony, které jakýmkoliv způsobem diskriminují nějakou skupinu obyvatel, například lustrační zákon, to je jeden z těch, který mi vadí tedy nejvíc.

 

Moderátor:

A ony náhrady, abyste odpověděl našemu divákovi?

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

S náhradami problém nemám vůbec. Mně je naprosto jedno, v jakém režimu ty náhrady budou, a jsem připraven hlasovat pro cokoli, co bude racionální.

 

Moderátor:

Miloslav Vlček to předloží, říkal. Je to to, na co se ptá i ten divák?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ano je to to, na co se ptá divák. A já jsem tam měl tři varianty, že by to bylo buď do třech hromádek, to znamená poslanec, asistenti, kanceláře, nebo dvě hromádky - poslanec a ty náhrady, asistenti, kanceláře, a nebo jedna hromádka, ale všechno zdaněné.

 

Moderátor:

Vám se líbí kolik hromádek - jedna, dvě, nebo tři?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Pane redaktore, to bude o tom, abychom to vydiskutovali v poslaneckých klubech, protože nemá cenu přijít s nějakým návrhem na jednání Poslanecké sněmovny...

 

Moderátor:

Já se ptám, co se líbí vám, které množství hromádek vy byste preferoval jako šéf sněmovny.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tam nejde o hromádky, tam jde o tu transparentnost, protože ty hromádky, to je jedno. Prostě má poslanec, má plat, má náhrady na asistenty a na kanceláře. Všechny tyto náhrady by měly být zdaněny. A jestli je to v jedné hromádce nebo není... protože zase na ty hromádky se to lépe kontroluje, protože když to dáte do jedné části...

 

Moderátor:

Tak já se teď omlouvám, já už jsem se v těch hromádkách ztratil, jestli jsou podstatné nebo nejsou podstatné.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Jsou podstatné. A jsou podstatné z toho důvodu, že má možnost volič kontrolovat, na co ten poslanec skutečně využil ty peníze, protože jestli to bude jedna hromádka, tak nemáte kontrolu, jestli skutečně má kancelář, jestli má asistenta a jestli tyhle věci prostě používá. Když to bude na ty hromádky, tak ta kontrola existuje. Vy se tomu smějete, ale je to logické.

 

Moderátor:

Ne, já se tomu nesměju, já se jenom omlouvám, teď jediná věc, která je podstatná, aby se našla dostatečná hromádka poslanců, která to schválí po těch volbách.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

A proto, proto já chci, proto jsou ty tři varianty. A první bych chtěl, aby se to vydiskutovalo v poslaneckých klubech, která ta varianta bude průchozí, ta by se schvalovala.

 

Moderátor:

A který zákon byste zrušil? Jednou větou.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já bych zrušil zákony, ty, které prostě nám v rozpočtu zkracovaly příjmy.

 

Moderátor:

Ivan Langer. A odpověď?

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

No, já nejsem hromádkář, já bych určitě spíš preferoval to řešení, o kterém jsem hovořil - ať politici, kteří hlasují pro zákony, které dělají dluhy této zemi, které vedou tuto zemi k bankrotu, dostávají méně peněz. Myslím si, že toto je spravedlivé a toto je fér. Když hlasuji pro špatný rozpočet, který znamená zadlužení země, potom mám dostat podstatně méně. A pokud jde o ten zákon... Já bych zrušil ten takzvaně antidiskriminační, protože ten s sebou nese takovou míru byrokracie, užírá tolik peněz, které potom někde chybí, a ve svém důsledku znamená diskriminaci, takže toto je určitě můj favorit číslo jedna.

 

Moderátor:

Další otázka prostřednictví YouTube, která nám přišla, týká se maturit. Tady je.

 

Ondřej Boháč, student:

Dobrý den. Ondřej Boháč, student, 20 let. Já bych se chtěl zeptat zde přítomných zástupců politických stran, co si myslí o systému státních maturit, o jeho propracovanosti, a zvláště pak zda jsou školy dostatečně informovány a připraveny na to, aby podle tohoto systému zkoušely již letošní maturanty. Děkuji za odpověď.

 

Moderátor:

Na odpověď budou mít teď lídři 30 vteřin. Začněme u Alexandera Černého.

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

S tou informovaností škol si nejsem jist, že je to dokonalé, spíš by se obával, toho, že to asi tak nebude. To, že Ministerstvo školství mělo dostatek prostoru na to, aby maturity připravilo, to je bezesporu fakt, a tady nejde omlouvat vůbec nic.

 

Moderátor:

Jak budete hlasovat ve sněmovně?

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já jsem pro státní maturity, protože si myslím, že v dnešní době, kdy je inflace vysokých škol, středních škol, téměř každý v naší populaci už může mít maturitu, pokud chce, tak je docela důležité, aby ta maturita měla patřičnou úroveň.

 

Moderátor:

Takže nebudete hlasovat pro další odklad?

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já si myslím, že už je čas, aby maturity byly zavedeny.

 

Moderátor:

Miloslav Vlček - odpověď na otázku?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Já budu hlasovat pro odložení maturit a jsem pro, aby se napřed tahle věc řádně připravila, školy se řádně proškolily a pak se teprv spustily tyhle maturity.

 

Moderátor:

Ale to spouštěla už ministryně školství ČSSD, to znamená odkládáte to i kvůli tomu, že jste i vy to ne zcela dobře připravili?

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

I tahle možnost se nabízí.

 

Moderátor:

Takže si sypete popel na hlavu. Ivan Langer bude jak hlasovat?

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Určitě odklad, protože to je celé připravené jako zprehistorického filmu dávného. Představte si, že máte někde velkou halu, tam jsou kopírovací stroje, kde nakopírují tuny papírů, ty potom naloží do dodávek a budou rozvážet do všech gymnázií. To je přece absurdní a to je doopravdy něco zminulosti. Startujeme projekt vedle CzechPointu, datových schránek. Nejideálnější forma, pokud státní maturity ano, a já se knějaké standardizaci opravdu kloním, je prostřednictvím datových schránek. Vjeden okamžik zmáčknutím tlačítka, na všech písíčkách na gymnáziích, minimalizace korupce, minimalizace...

 

Moderátor:

Jen aby to fungovalo, aby nebyla černá obrazovka, když se zmáčkne pak to tlačítko.

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Víte, a to, si myslím, že vůbec není pravda, protože před dvěma lety, když se řekl CzechPoint, nikdo to nevěděl, a vtuto chvíli máme vydáno dva miliony výpisů a lidé šetří čas, nervy a peníze.

 

Moderátor:

Jak by hlasoval Pavel Horák ve sněmovně kmaturitám, odpověď?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Tak vzhledem ktomu, co bylo vuplynulých měsících, jsme viděli, že asi příprava a propracovanost státních maturit není taková. Ale já si myslím, že státní maturita, pokud má splnit ten účel, který chce, to znamená že bude nějakým srovnávacím měřítkem, tak aby byly ty maturity... byla jasná hladina, jasná kvalita, tak za předpokladu, státní maturita za předpokladu, že to bude také vstupenkou na vysokou školu. To znamená - pakliže chceme stejnou hladinu, tak nechť je to také vstupenkou na vysokou školu.

 

Moderátor:

A Jitka Chalánková - odpověď?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Také jsem pro státní maturity, ale obávám se, že nejsou vsoučasné době dokonale připraveny, jak mám informace ze středních škol, třeba zProstějova. Zajímalo by mě, kolik celá ta příprava stála a jak dlouho už se dělala a jestli opravdu... Nechci podezírat, ale skutečně, myslím si, že každou korunu je potřeba otočit třikrát, beru to pořád podle příkladu té peněženky zrodiny, a opravdu to už stálo hodně peněz.

 

Moderátor:

Barbora Bendová... Co jste se zatím dozvěděla a dozvědět se chtěla jako zodpovědný volič?

 

Bára Bendová, keramička:

Tak já bych si taky přála, aby vzdělávání bylo skutečně prioritou, protože navíc si myslím, že na tom společnost - krize nekrize - nemůže prodělat.

 

Moderátor:

A přesvědčily vás zatím ty výpovědi, které jste slyšela?

 

Bára Bendová, keramička:

Zatím ne.

 

Moderátor:

Zjakého důvodu?

 

Bára Bendová, keramička:

Ale uvidíme. Z celkové chronické nedůvěry.

 

Moderátor:

Z celkové chronické nedůvěry vpolitiku. Teď jsem chtěl říct - pohled psychiatra. Libore Gronský, když se vy podíváte na to, co je pro vás klíčové a zatím jste neslyšel a odpověď od vašich lídrů tady v Olomouckém kraji byste slyšet chtěl, co by to bylo?

 

Libor Gronský, psychiatr:

Já myslím, že se zbytečně řeší hrozně malicherné věci a že by všechny strany měly vzít vpotaz opravdu, že ta krize, která je ekonomická a u nás teď vnávaznosti ústavní, daná díky taky pozici České republiky ve světě, poté, co vdobě evropského předsednictví tady někteří neustáli to čekání, aby se dostali kmoci a shodili vládu, tak aby si uvědomili, že ten...

 

Moderátor:

Co by to teď mělo znamenat tedy konkrétně vpolitice, které kroky byste očekával?

 

Libor Gronský, psychiatr:

Že by politici si měli uvědomit, že buď můžeme jít tou cestou, která opravdu bude do pekel, a doplatíme na to všichni a především naše děti, já nechci žít vzemi, která skončí bankrotem, případně tady bude dvaceti-, třicetiprocentní nezaměstnanost...

 

Moderátor:

Chápu-li to správně tedy, když ministr financí Eduard Janota chce přijít ve středu vnoci súspornou variantou státního rozpočtu, a zatím politické strany jasně říkají Janotovi: "Nám se to nelíbí ztoho důvodu, zonoho důvodu," tak vy si myslíte, že by na to měly kývnout?

 

Libor Gronský, psychiatr:

Já si myslím, že určité úsporné kroky jsou nezbytností, jestli se nám líbí nebo nelíbí.

 

Moderátor:

Jak se stím vypořádáte, dámo a pánové politici? Vy to máte poměrně snadné, protože zatím politickou odpovědnost nenesete.

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Naše strana, naši poslanci, kteří jsou vPoslanecké sněmovně, jsou pro tato úsporná opatření.

 

Moderátor:

To znamená, že to vezmete sakumprásk?

 

Jitka Chalánková /TOP 09/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ano.

 

Moderátor:

Občanští demokraté?

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

No, my to sakumprásk vzít nemůžeme, ale já jsem rád, že tohle téma zde bylo zvednuto, protože buď tedy budeme držet dluh naší země, lidově řečeno, na uzdě, a nebo povolíme tu uzdu, dáme prostor populistickým slibům, které ve své podstatě znamenají 200 miliard korun ročně nových výdajů, a Česká republika skutečně bude spět kbankrotu a...

 

Moderátor:

A není to tak, že jste také ty příjmy podsekli, to znamená...

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Co je to podsekli? Podsekli, to bych mohl říci...

 

Moderátor:

No chybí! Eduardu Janotovi chybí příjmy.

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ano. A pan ministr Janota to řeší tím, že paušálně zvedne daně. A to není správné řešení. Chybí příjmy... No, to je rétorika levicových stran.

 

Moderátor:

To počkejte, ale tady vám...

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ty příjmy zůstaly u lidí. Přece tím, že se snížily daně, potom ty peníze zůstaly lidem a nemá je stát. A pan Janota podle mne jenom řeší ten problém tím, že zvedá daně. A podle mne vobdobí krize je potřeba se podívat také na výdaje. My jsme také řekli, jak se ktomu postavíme. Podle mne je určitě nějaký rozpočet lepší než rozpočtové provizorium, ale řekli jsme, že na jaře, až budou aktuální čísla kdispozici, potom budeme prosazovat takzvaný osmnáctiměsíční rozpočet, tak aby se ta čísla...

 

Moderátor:

Vy osobně si nemyslíte, že už bude pozdě? Jasná odpověď.

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Pokud se nebudou realizovat některé populistické sliby, které znamenají dramatické zadlužení České republiky, tak pozdě není.

 

Moderátor:

Miloslav Vlček.

 

Miloslav Vlček /ČSSD/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Takže co se týče, co se týče podpory balíčku pana ministra Janoty, já jsem o tom už hovořil. To znamená, že my nepodpoříme navýšení DPH u té nejnižší sazby, a stěmi ostatními sazbami nebo návrhy nemáme problémy, vdobě krize. Po krizi bychom se stím asi vyrovnávali jinak. Já bych ale, co se týče toho zadlužení... Já bych chtěl říci, že za vlád ODS Česká republika byla zadlužena 800 miliard. Za vlády sociální demokracie 450 padesát.

 

Moderátor:

Ale to je asi to, co zase kritizoval Libor Gronský, že jasně říká, že neslyší od vás politiků nějakou shodu a slyší jenom to, co nepodpoříte. Pavel Horák?

 

Pavel Horák /KDU-ČSL/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

No tak samozřejmě předně pan ministr Janota je velký odborník, to je potřeba říct, ale celé vládě chybí ten rozměr politické zodpovědnosti, o které tady mluvíme. Protože to čeká tu vládu, která přijde ztěch voleb, ta dá pomyslně tu hlavu na špalek a ta bude řešit ty problémy, které jsou. A já si myslím, že ten schodek je ale potřeba rozdělit. Je schodek, který vzniká vdůsledku špatných ekonomických ukazatelů, které jsou dlouhodobě, a to jsou například ty důchody a podobně, ale také je věc schodku, který vzniká vdůsledku krize. Vdůsledku krize schodek, který vzniká, tak je potřeba pro zachování, oživení ekonomiky, je třebas vydržet. Ale jestliže my tady máme špatně nastavený ty ukazatele, tak nezbývá skutečně než se podívat, proč ten schodek vznikal i vdobě před krizí.

 

Moderátor:

Stručná odpověď Alexandera Černého?

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Nejprve drobná reakce na pana Gronského. Nás velice mrzí, že se nám nepodařilo vládu Mirka Topolánka svrhnout už na první pokus. To, že to vyšlo až napopáté, za to se velmi omlouvám. Druhá poznámka... Janotům balíček vžádném případě nemůžeme podpořit, protože pan ministr financí vychází ztoho, že se máme všichni podílet na tom, abychom kompenzovali nedobré ekonomické výsledky vprůběhu a vdůsledku krize. Ne, my si myslíme opravdu, že všichni jsme tu krizi nezavinili, a platit vtuto chvíli by opravdu měli především ti, kteří se na tom rozhodující měrou podíleli - velké společnosti i politici, pane kolego, samozřejmě, i politici...

 

Ivan Langer /ODS/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

To je to, co říkám, plat podle dluhů...

 

Alexandr Černý /KSČM/, lídr kandidátky v Olomouckém kraji:

Ti politici, příjmově silné skupiny obyvatelstva - ti by měli platit především.

 

Moderátor:

Tak, děkuji pěti osobnostem olomouckého regionu, děkuji vám, publiku tady vsále hotelu Sigma vOlomouci, děkuji i pěti lídrům. Otázky končí. Děkuji vám, kteří jste se ptali prostřednictvím YouTube. Už můžete nahrávat otázky na příští týden, vysíláme zÚsteckého kraje. Našimi hosty budou, krom jiných, místopředseda Občanské demokratické strany Petr Gandalovič nebo šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek. Vaše dotazy uvítáme na našich stránkách, tedy na YouTube: www.youtube.cz/volby2009. Ještě jednou děkuji, těším se někdy příště na shledanou. Vám divákům děkuji za pozornost. Příští úterý ve 21.30 na dvojce i na čtyřiadvacítce - speciál zÚsteckého kraje. Hezký zbytek večera, pokud možno, ve společnosti České televize.

Česká televize, pořad Otázky Václava Moravce Speciál, 8. září 2009