Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / ČT 1: Otázky V. Moravce

[16.08.2009]

Policie, bezpečnost

ČT 1: Otázky V. Moravce

Diskuse s ministrem vnitra Martinem Pecinou

Václav MORAVEC, moderátor

Začínáme aktuálně. Policie dál prověřuje vazby 4 obviněných, kteří stojí za dubnovým žhářským útokem na dům obývaný Romy napojení na českou ultrapravici. Podle našich informací, obvinění mladíci sympatizují s ultrapravicovými autonomními nacionalisty, kteří jsou úzce spjati zase s krajně pravicovou Dělnickou stranou. Za prvními hosty Otázek míříme do Ostravy a také do Olomouce. Pozvání přijali současný a bývalý ministr vnitra Martin Pecina a IvanLanger, který je zároveň místopředsedou Občanské demokratické strany. Vítejte, pánové, po čase v Otázkách. Přeji hezký dobrý den.

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Dobrý den.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře Pecino, potvrzuje se v dosavadním vyšetřování, že je někdo z těch 4 obviněných aktivním členem nebo sympatizantem nacionalistických uskupení, ať autonomních nacionalistů, nebo dokonce Dělnické strany?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Pane redaktore, to šetření bylo tak úspěšné také proto, nebo zejména proto, že se ho podařilo velmi dlouhou dobu utajit, bylo úspěšné proto, že se nedostalo na veřejnost, byť už to vypadalo, že se nic neděje, tak ti policisté pracovali. V tomto okamžiku, v tomto trendu bych skutečně chtěl pokračovat a nechtěl bych, abych dneska vynášel nějaké soudy, které by potom mohly ohrozit vyšetřování. To znamená, samozřejmě policie prověřuje, zda nedošlo k ..., nebo zda nedochází k propojování těchto struktur s těmi oficiálními strukturami jako je například Dělnická strana, ale o tom, jaké jsou výsledky takového šetření, budeme skutečně informovat, neboť orgány činné v trestním řízení, policie, státní zástupci budou informovat až v okamžiku, až to bude, jak se říká, na stole a ne dnes.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Zeptám se tedy jinak, s největší pravděpodobností, když chcete v září předat vládě, potažmo Nejvyššímu správnímu soudu návrh, druhý návrh na rozpuštění Dělnické strany, může případ z Vítkova tomuto druhému návrhu pomoci?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Já věřím, že ano.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Z těch dosavadních informací, které máme k dispozici, tak vy jste řekl, platí to, že dáte ten druhý návrh v září?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Stoprocentně to platí, ten návrh se skutečně finalizuje, tak, jak jsme řekli, tak, jak jsem řekl ihned po svém nástupu zhruba 6 měsíců poté, co nám Nejvyšší správní soud tu první žádost, kterou bych ani nenazval první žádostí, ale prostě to, co tenkrát předložila vláda Nejvyššímu správnímu soudu zamítl, tak 6 měsíců poté my přijdeme s novým návrhem a ta slova samozřejmě platí a ten návrh bude předložen a je v podstatě připraven a finalizován.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Vy jste tedy řekl, že věříte, že případ z Vítkova a obvinění těch 4 údajných žhářů vám napomůže. Jaké tam jsou další argumenty, když vlastně svému předchůdci vyčítáte to, že ten první návrh neuspěl?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Ten první návrh byl čistě administrativní, to byla žádost skutečně čítající několik stran, nepodložená, bez spolupráce s policií, s bezpečnostními sbory ostatními, s ostatními státními orgány, to znamená ta první žádost byla skutečně jenom formálně administrativní, kdežto ta druhá je skutečně podložená znaleckými posudky. Na jejich vypracování jsme samozřejmě potřebovali příslušný čas, to znamená, ta lhůta, kterou máme, nám přišla vhod a já si myslím, že ta žádost už má dneska s přílohama několik set stran a je to skutečně kvalitní materiál, kterým se bude Nejvyšší správní soud bezpochyby alespoň moci zabývat, kdežto tou první nemohl, to prostě tak je, bylo to velmi stručné a ti lidé na tom pracovali 14 dní. Těm úředníkům to nezazlívám, ale nevím, proč to tehdejší pan ministr takto pustil do vlády a proč to vláda takto schválila, to je mi záhadou, ale skutečně, skutečně teď to je úplně něco jiného.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane místopředsedo Langře, jste schopen objasnit onu záhadu svému nástupci?

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Velmi rád a velmi snadno. My jsme tehdy vstupovali na úplně nepopsanou půdu, protože do té doby takovýto návrh na pozastavení, respektive rozpuštění politické strany nikdy podán nebyl. Nejvyšší správní soud vždy rozhodoval pouze o takových administrativních pochybeních, nikoliv o návrhu takovéhoto charakteru a víte velmi dobře, že díky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v tuto chvíli známe přesně podmínky, podle jakých bude jakýkoliv další příští návrh posuzovat, takže my jsme museli udělat ten pokus. Teď jsme všichni moudřejší a v tomto smyslu věřím, že bude ministerstvo vnitra a vláda postupovat v intencích rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Tam je potřeba si velmi pečlivě přečíst ono odůvodnění, velmi pečlivě si přečíst ty podmínky, za kterých může dojít k rozpuštění politické strany, jako je například bezprostřední hrozba pro demokracii, povinnost nebo nutnost, aby se trestné činnosti nedopouštěli jedinci, ale celá politická strana. A já jsem mírný skeptik, nicméně v tomto smyslu si nepochybně přeji, aby jakýkoliv návrh byl úspěšný.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane místopředsedo, za jak vážný úder české ultrapravici, krajní pravici vy vnímáte, řekněme, objasnění toho žhářského útoku z Vítkova a obvinění 4 mladíků?

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Já považuji práci v tomto smyslu a na tomto případě jako velký úspěch. Myslím, že se potvrdila správnost strategie, kdy máme experty, specializovaný útvar nebo část policistů na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, že máme zhruba 150 specialistů po celé České republice na úrovni území, okresů, krajů a Služby kriminální policie a vyšetřování. A myslím, že se ukazuje, že policie je schopna takto složité a takto náročné případy odhalovat. A doufám také, pokud padne odsuzující rozsudek, že jeho výše bude velkým varováním pro všechny, kteří by takovouto trestnou činnost chtěli páchat.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, ten zátah proti žhářům z Vítkova je, jak jsem zmiňoval, největším úderem české policie proti příznivcům extremistických hnutí. Do vyšetřování se zapojil mimo jiné Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Neukázal ten případ na to, že ty budoucí případy, nedej bůh, pokud k nim dojde, takže by tento útvar měl i v těch budoucích případech sehrát zásadnější roli, než v těch případech předchozích?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

No, to rozhodně a já si myslím, že ten trend, který jsme nastoupili, je v pořádku. Toto není první úder. Ten první úder byl zhruba před měsícem a půl, kdy byli, byli zrealizováni lidé, kteří prodávali, prodávali různé relikvie a prodávali je třeba i přes internet a jakýmsi způsobem tato hnutí pomáhali financovat, čili i tento úder já považuju za velmi závažný a dobrý. Tady to, co se podařilo ve Vítkově, je samozřejmě úžasné. Moc děkuji nejenom policistům z celorepublikových útvarů, ale děkuji i policistům ostravským, kteří prostě na tom případu pracovali s obrovskou, s obrovskou vehemencí a jsem velmi rád, že se to podařilo a věřím, že jako i v tomto postupu budou i příští vlády pokračovat, protože, protože to považuju za nesmírně důležité. Podle mě se specializované útvary mají zabývat takto závažnou trestnou činností a od toho tady jsou, takže v tom se s panem Langerem určitě shodneme a věřím, že další vláda, ať bude jakákoliv, tak v tomto bude, v tomto bude policisty podporovat a pokračovat v této činnosti.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Za Ivana Langera jako ministra byla schválena vládní strategie boje proti extremismu, byla schválena na jaře. Z ní vyplynulo, že se počet trestných činů s extremistickým podtextem a jejich pachatelů snížil. Podívejme se teď na přesná čísla, tady jsou. Loni jejich počet přesáhl hranici 2 stovek a ve srovnání s rokem 2007 došlo k mírnému nárůstu. Nejvyšší byl počet trestných činů s extremistickým podtextem, jak ostatně můžete sami vidět na grafu Otázek v letech 2001 a 2002. Na kolik je podle vás, pánové, a začněme u místopředsedy Ivana Langera možné teď mluvit o roku 2009 jako opět o roku, kdy se dočkáme nárůstu, možná i rekordu?

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

To je těžké říci. Myslím, že je důležité podívat se znovu na ten graf a uvědomit si, že od toho nárůst se posléze po ..., podle práce policie velmi sofistikovaně proměnila činnost a působnost těch extremistických stran a hnutí. Dávali si velký pozor na to, aby se pohybovali na samotné hraně zákona, ale aby tuto hranu zákona neporušili. A myslím si, že to je ..., to také odráží ten trend, který zde máme k dispozici. Já doufám, že systémové změny, které jsme provedli, tedy posílení odboru, kterej se zabývá bojem proti extremismu a zejména tím plošným rozprostřením do jednotlivých krajů a teritorií, kde v každém z nich by měly být experti na problematiku extremismu, tak dává dobrou, dobrý předpoklad proto, aby ta čísla v dobrém slova smyslu rostla, tedy aby se zvýšila efektivita práce policie a aby se také zvýšil počet odhalených trestných činů tohoto charakteru.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Když tady Martin Pecina, jako současný ministr vnitra děkoval policii, pane ministře, těch žhářských útoků proti Romům bylo v posledních 12 měsících několik a když jsem si vypsal - případ v Moravském Berouně na Olomoucku, rodinný dům obydlený romskou rodinou hořel na jaře v Proseči na Chrudimsku, další případ v květnu ve Zdibech u Prahy. Ve výčtu bych mohl pokračovat. Není odhalení pachatelů z Vítkova, těch údajných žhářů opravdu jen slabou náplastí na ty neodhalené pachatele z útoků předchozích?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Je to otázka na mě?

 

Václav MORAVEC, moderátor

Ano, to je otázka na vás.

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Vy jste říkal, pardon, vy jste říkal, pane místopředsedo, já se omlouvám. Takže mně přišlo trošku neuvěřitelné, co tady pan místopředseda Langer říkal o tom, že tento výsledek policie je výsledkem toho, jak změnil strukturu policie, to mi skutečně přijde neuvěřitelné vysvětlení. Ten výsledek policie je samozřejmě, za prvé, ukázkou dobré práce těch policistů a za druhé ukázkou toho, že ti policisté mají konečně po dlouhé době velkou podporu. Ten graf, co jste, co jste ukazovali, ten, myslím, jasně svědčil o tom, že v posledních letech docházelo, přesto, že docházelo a toho si snad všichni všimli, přesto, že docházelo k nárůstu extremistické scény, přesto, že náckové nám pochodovali v různých městech a dokonce někde zapalovali a převraceli policejní auta, tak přesto docházelo k poklesu zadržených osob, nedocházelo k žádným ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

Já se omlouvám, můžete se vrátit k té původní otázce?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Ano, ano, a ta původní otázka, já se k tomu samozřejmě dostanu, prostě je vidět, že když policisté mají podporu, když se do řešení těchto případů zapojí ne ty extremistické skupinky, které jsou po jednotlivých krajích, ale celorepublikové útvary, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, protože toto je organizovaný zločin, proti kterému musí tyto útvary zasahovat. V případě, že ti policisté budou cítit podporu, tak zcela jistě zasahovat budou. Ty případy, o kterých jste hovořil, byly samozřejmě podobné jako ten vítkovský, byly odlišné prostě dobou, kdy docházelo k vyšetřování, byly odlišné prostředky, které se proti těmto extremistům, proti těmto nacistům používaly, a proto také ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

Promiňte, chápu-li to tedy správně, ...

 

Martin PECINA, ministr vnitra

... nebyly vyšetřeny.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Tak za to, že ty případy, které jsem zmiňoval, nebyly dodnes vyšetřeny a nebyl nalezen pachatel, tak za to může IvanLanger a způsob jeho řízení ministerstva vnitra?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Já nechci nikoho obviňovat, já říkám jednu věc, to, co si může každý všimnout, prostě proti extremistům tady několik let nešlo zasahovat, a teď jde. To je, já myslím, fakt, který je neoddiskutovatelný.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

To je nesmysl a já bych velmi rád na to reagoval.

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Ty staré případy už jsou moc staré, ty už ta policie, ty už ta policie nevyřeší. Tam už nepoužije ty prostředky, jaké mohla použít v tom vítkovském případu, který byl podchycen ve velmi raném stádiu, čili tam je ta šance, že se s tím něco udělá, velmi malá. Já nechci, já nechci nikoho napadat, ani podezírat, já prostě konstatuji ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

Ale celou dobu to tady vlastně říkáte mezi řádky.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

To děláte, pane ministře.

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Já tady konstatuji jednu věc, prostě s nacisty a s extremisty je třeba zatočit. Myslím si, že se nám to daří a budeme v tom pokračovat. A ještě jednou opakuji, jsem velmi rád, že pan Langer tady vyjadřuje tomuto jednání podporu a věřím, že každá nová vláda v tomto jednání bude pokračovat.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane místopředsedo.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Tak já bych s dovolením zareagoval. Já myslím, že je vidět, že pan ministr Pecina je na ministerstvu krátce a pokud vím, tak se této problematice před 3 měsíci vůbec nevěnoval a vůbec tedy netuší o tom, co se odehrálo a hlavně o čem hovoří, když mluvíme o boji proti extremismu. Já považuji za neskutečné jeho vyjádření, že policisté předtím neměli podporu a teď příchodem pana Peciny ji najednou mají. Vzpomeňte si, prosím, na excelentní zásahy v Praze v případě Křišťálové noci. A jestli jsem hovořil o změně systému a struktury, pane ministře, tak jsem nehovořil o změně struktury policie, ale změně systému boji proti extremismu, kdy jsme řekli, že je zde specializovaná část útvaru pro organizovaný zločin, boje proti organizovanému zločinu, že v jednotlivých teritoriích jsou také specialisté a že k tomu, abychom mohli efektivně bojovat proti těmto formám trestné činnosti, musíme do ní zapojit všechny složky policie, a to jsou ty změny, ke kterým, ke kterým došlo ještě před vaším nástupem na ministerstvo vnitra. A já bych si velmi přál, abyste, prosím, nelhal a neurážel členy bývalé vlády a mne osobně, protože není pravdou to, že by minulá vláda, minulé vedení ministerstva vnitra bylo tolerantní vůči extremistům a že teď najednou příchodem Martina Peciny se něco změnilo. My jsme museli nejdřív udělat systémové změny, museli jsme zareagovat na trendy v oblasti extremistických hnutí. A toto, o čem teď hovoříme, tak je výsledek dlouhodobé práce. Já rozumím tomu, že vy tomu nerozumíte, protože jste na ministerstvu krátce. Já se problematice bezpečnosti věnuji vlastně 8 let, vy 3 měsíce, nicméně zkusme, prosím, se teď nepřetahovat, říci si - ano, je tu ten fenomén, budeme proti němu bojovat, ale, prosím, neurážejme se.

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Já s tím plně souhlasím.

 

Václav MORAVEC, moderátor

"Zkroťte si Pecinu." Dopis v tomhle duchu napsal premiérovi úřednické vlády Janu Fischerovi místopředseda občanských demokratů, exministr vnitra IvanLanger. Svému nástupci Martinu Pecinovi vytýká, že uskutečnil na vnitru zásadní personální rošády. Za Peciny byli odvoláni náměstek policejního prezidenta Jiří Houba, prorektor policejní akademie Jan Brázda, náměstek ministra pro ekonomiku Jiří Jirka, vrchní ředitel ekonomické sekce Karel Peška a ředitelka odboru strukturálních fondů Radka Soukupová. Pecina ale tvrdí, že na odvolání některých z nich neměl ani pravomoci, ani vliv. Exministr vnitra IvanLanger vyčítá svému nástupci, že ohrožuje budoucí chod policie. Podle Langera zrušil Martin Pecina na 2 tisícovky tabulkových míst u policie a resort tak připraví o miliardu korun.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS//12. 8. 2009/

Rozhodnutí ministra Peciny snížit počet policistů přímo ohrožuje fungování policie.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Podle současného ministra jde ale jen o úsporná opatření, která žádá vláda. Policie například příští rok nejspíš nedostane peníze na ta místa, která ve skutečnosti nejsou obsazená a Martin Pecina vrací svému předchůdci úder. Podle něj odešlo během Langerova působení od policie 7 tisíc lidí.

 

Martin PECINA, ministr vnitra/12. 8. 2009/

Což je největší genocida toho sboru za celou dobu jeho existence, pokud já vím.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Dalším předmětem sporů mezi současným a bývalým ministrem vnitra je spor o zdravotnické poplatky. Šéf vnitra Martin Pecina napsal hejtmanům dopis, že pokud kraje nezačnou dodržovat v otázce vybírání zdravotnických poplatků zákon, tak jim ministerstvo zruší usnesení jejich krajských zastupitelstev, která proplácení umožní.

 

Martin PECINA, ministr vnitra/13. 8. 2009/

Jsem poslal na kraje upozornění na to, že by mohlo dojít na některých krajích některými částmi jejich rozhodnutí nebo usnesení krajského zastupitelstva k porušení zákona.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pecina si teď nechá udělat analýzu poplatků ve všech krajích. V případě, že by kraje na výzvu nereagovaly a věc neřešily, ministerstvo vnitra se na podzim hodlá obrátit na soud. Podobné kroky už chystal Pecinův předchůdce IvanLanger. Ten teď svého nástupce kritizuje, že se měl poplatky zabývat už dávno.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS//13. 8. 2009/

Měl být důraznější a rychlejší, říci: "Ukončete porušování zákona, nebo zasáhnu."

 

Vladimír ŘEPKA, mluvčí ministerstva vnitra /13. 8. 2009/

Jelikož některé kraje změnily způsob vyplácení regulačních poplatků, tak jsme si znovu vyžádali podklady.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Hejtmani ze zákazu proplácení poplatků rozhodně strach nemají, podle nich k němu vůbec nedojde.

 

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů /ČSSD/ /13. 8. 2009/

Kraje si stojí na pozici, že náš postup je v souladu s ústavou a zákony České republiky.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/ /13. 8. 2009/

Já bych v tuto chvíli nepředjímal. Nyní na tom právníci a advokáti pracují.

 

Václav MORAVEC, moderátor

3 dny po odeslání ministrova dopisu přišla zpráva z Karlovarského kraje. Ten bude od 1. září proplácet jako první v České republice regulační poplatky ze všech lékáren, včetně těch soukromých.

Zatím formou daru vracel kraj lidem peníze jen ve své jediné lékárně v karlovarské nemocnici. Začněme, pánové, u sporů o policii a začněme u Ivana Langera. Jiří Houba jako odvolaný policejní náměstek. Když se vám toto nelíbí, Martin Pecina jasně říká, že není v kompetenci jeho odvolávání policejního náměstka, ale v kompetenci policejního prezidenta. Neměl by tedy Martin Pecina navrhnout odvolání policejního prezidenta Oldřicha Martinů?

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Já myslím, že by bylo dobré, aby pan ministr jasně řekl, že nikdy nemluvil s policejním prezidentem o nutnosti odvolat Jiřího Houbu, to za prvé. Za druhé, mně jde o jedno jediné, a to je o dodržování zákonů. A pan ministr je na ministerstvu zhruba 3 měsíce a v tuto chvíli máme zde jasné porušení lustračního zákona v případě jeho prvního náměstka, jasné porušení zákona v případě policejního prezidenta a pan ministr by měl přinejmenším tedy zasáhnout a žádat, aby služební zákon byl dodržován. A v tuto chvíli máme ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

Kdybych vám, promiňte, kdybych vám s dovolením, kdybych vám ale s dovolením řekl, ...

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

... také k dispozici i třetí porušení zákona v případě zákona o krajích.

 

Václav MORAVEC, moderátor

... že o tom může rozhodnout soud, nikoliv Langer při vší úctě k vám, zda je porušován zákon, takže to nemůžete konstatovat, jako že tady je porušení zákona.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

To nepochybně ano, ale podívejme se na lustrační zákon. To, co dělá pan ministr Pecina znamená, že když je prvním náměstkem Franta, platí na něj velký lustrační zákon, když je prvním náměstkem Jirka, potom na něj platí malý lustrační zákon, a to přece není možné. V případě služebního zákona postup policejního prezidenta je flagrantním porušením zákona. Představte si, že když je policista nemocný, takže během týdne, kdy není k dispozici a kdy není v práci, tak je vlastně poslán někam jinam a odstaven ze své funkce, a to je velmi špatný vzkaz dovnitř policie, ale je to velmi špatný vzkaz k veřejnosti, neboť ministr a ministerstvo by měli bez ohledu na svoji politickou stranickou příslušnost pečlivě dbát na dodržování zákonů. A to ještě nehovořím o postupu pana ministra v případě zdravotnických poplatků.

 

Václav MORAVEC, moderátor

O tom ještě bude řeč. Pane ministře, když si tady pan místopředseda Langer pohrává s křestními jmény, můžete Ivanovi vysvětlit, jestli jste tedy Oldřichovi Martinů řekl svůj názor na odvolání Jiřího Houby, zda jste vůbec s policejním prezidentem o odvolání náměstka Houby mluvil?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Ne, nehovořil jsem s policejním prezidentem o odvolání náměstka Houby. Náměstka Houbu jsem viděl společensky dvakrát nebo třikrát, nikdy jsem s ním nehovořil mezi 4 očima. Vůbec nevím, proč já bych měl pana policejního prezidenta o něco takového žádat. To, že existují jakési rozepře na policejním prezidiu, to, že pan náměstek Houba údajně už před 2, 3 měsíci říkal, že z funkce chce odejít a to, že pan policejní prezident proto začal hledat náhradu, to je prostě verze, kterou mi říká pan policejní prezident. Říká ji veřejně, říká ji mně, já nevím, proč bych mu měl nedůvěřovat, ale chtěl bych se zeptat pana exministra Langera, jak tedy já mám zasahovat personálně do policie? Já bych chtěl, já bych chtěl všechny upozornit, že za doby působení pana exministra Langera bylo na policejním prezidiu, byli na policejním prezidiu vyměněni nejen nový policejní prezident a všichni náměstci a oba šéfové 2 celorepublikových útvarů jak finanční policie nebo té protikorupční, tak útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Tolik funkcionářů, kolik odešlo, pravděpodobně v historii policie nemá obdobu. Já se tedy ptám, ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

IvanLanger na to měl ale 3 roky, vy na to máte zatím 3 měsíce.

 

Martin PECINA, ministr vnitra

V pořádku, ale já se ptám, jak bych tedy měl zasáhnout proti panu policejnímu prezidentovi, protože, pokud já vím, tak mám jedinou pravomoc, nevrhnout vládě jeho odvolání. Čili, pane Langře, mám zítra požádat vládu o odvolání pana policejního prezidenta a dosadit na toto místo svého kandidáta nebo kandidáta vlády, nebo se budete dohadovat vy s panem Paroubkem nebo pan Topolánek s panem Paroubkem, kdo bude novým policejním prezidentem, nebo co bych měl dělat, jak bych měl zasáhnout, jak jste to dělal vy, nebo si ho mám předvolat a tímto mu odvoláním mu vyhrožovat? Jak si vy představujete, že já bych měl zasahovat do chodu policie nebo do chodu policejní akademie? Mně to připadá od vás jako docela freudovské přeřeknutí, jestli vy jste tak postupoval, já tak postupovat nechci, a nemyslím si, že prozatímní vláda nebo prozatímní úřednická vláda, pardon, by měla dělat personální zásahy typu výměny policejního prezidenta nebo výměny šéfa rozvědky, po kterém snad volá pan, pan expremiér Topolánek. Čili řekněte mi, prosím vás, poraďte mi, jak bych to měl udělat, aby pan policejní prezident akceptoval mé personální návrhy, které jsou podle zákona jednoznačně v jeho pravomoci a nikoliv pravomoci ministra vnitra.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Já rád zareaguji.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane místopředsedo, když považujete Martina Pecinu za málo kompetentního, tak se na vás obrací s radou, tak mu poraďte, co byste dělal?

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Tak já myslím, že to, co říkal pan ministr Pecina, je důkazem toho, že když chybí argumenty, tak se útočí na člověka, se kterým diskutujete. Myslím si, že klíčové je, aby pan ministr dodržoval zákony, dbal na dodržování zákonů a respektoval mandát úřednické vlády. Bohužel máme zde podle mého přesvědčení 3 příklady, do nebe volající příklady toho, jak pan ministr Pecina nejenom, že nedbá na dodržování zákonů, ale toleruje je a sám porušuje a současně také příklady toho, že nerespektuje mandát úřednické vlády.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Zeptám se jinak, ...

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Myslím, že za prvé měl ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

.. zažaloval jste Martinu Pecinu například kvůli Jiřímu Komorousovi?

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Já nebudu podávat žalobu, ale myslím, že je přece jasné a každému člověku to musí být jasné, že přeci post prvního náměstka ministra vnitra znamená splňovat náležitosti podle velkého lustračního zákona. Přece nemůže platit, že když tam sedí jeden, platí pro něj ..., nějaká pravidla a když tam sedí někdo jiný, platí pro něj jiná pravidla. V případě policejního prezidenta, myslím, že pan ministr má pana policejního prezidenta vyzvat k tomu, aby dodržoval služební zákon, protože to je neskutečně špatný vzkaz do nitra policie, že sám policejní prezident nerespektuje služební zákon a ministr vnitra takovéhoto porušování služebního zákona toleruje, to je moje rada, pane ministře, dodržujte zákon, dbejte na dodržování zákonů a respektujte mandát úřednické vlády, nic víc. A myslím si, že to je dostatečný.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Vezmete si tu radu, Martine Pecino, k srdci?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

To je naprosto absurdní. Já jsem žádný zákon neporušil. Jestli jsem takový ..., jestli jsem nějaký zákon porušil, tak pan poslanec Langer má samozřejmě povinnost jako občan proti tomu konat a podat na mě například trestní oznámení, jestli si myslí, že to moje porušení má takovýto charakter, anebo na mě podat žalobu, ať na mě podá ODS nebo pan exministr žalobu. Jsem zvědavý, jak ji bude odůvodňovat. Pan první náměstek Komorous samozřejmě, samozřejmě splňuje všechny zákonné předpoklady. Pan náměstek Komorous ...

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Takže, když tam bude někdo jiný, tak na něj bude muset platit jiný zákon.

 

Martin PECINA, ministr vnitra

... nikomu nevadil 17 let, 17 let, prosím vás, pane redaktore, uklidněte pana exministra, já jsem mu také neskákal do řeči. Děkuji. Takže pan Komorous nikomu nevadil 17, 18 let, dodnes samozřejmě splňuje všechny zákony, ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

On byl ale v jiné funkci.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Přesně tak, on byl v jiné funkci.

 

Martin PECINA, ministr vnitra

... které jsou potřeba, jsou potřeba pro výkon této funkce. Pan náměstek Komorous je vhodný terč pro pana exministra, to chápu, ale přál bych si, protože pan Komorous je skutečně velmi, velmi pozitivně chápán vevnitř policie, proto ho také mám jako prvního náměstka, aby se situace ve sboru, ze kterého odešlo přes 7 tisíc zkušených a kvalifikovaných policistů za vlády pana exministra Langera, aby se situace zklidnila, proto tam pan Komorous je na tuto naši velmi krátkou misi a přál bych si, aby se do tohoto člověka, který si podle mého přesvědčení zaslouží naši úctu, který 17 let bojoval proti organizovanému zločinu, proti drogovým gangům, nevybojoval si svoji funkci sezením ve stranických sekretariátech, ale byl skutečně v první linii, já bych nerad, abychom se o něho dneska, abychom se o něho dneska v tomto pořadu otírali. Skutečně si to nezaslouží. Pokud se jedná o porušování služebního zákona panem policejním prezidentem, já si myslím, že si to pan, pan exministr Langer prostě špatně vyložil, že si ten zákon dostatečně dobře nepřečetl. To, co provedl, nebo to, co udělal pan policejní prezident, je samozřejmě plně v souladu se služebním zákonem, jsem o tom přesvědčen, mám na to právní rozbory, které jsem si samozřejmě po tomto napadání, které začlo, nechal, nechal udělat. A ještě jednou bych se zeptal, jestli teda pana policejního prezidenta mám odvolat, nebo mu mám odvoláním vyhrožovat, nebo jak ho mám přimět k tomu, aby své rozhodnutí změnil. Ať to řekne pan exministr Langer, jak by tuto situaci řešil on, jestli by pana policejního prezidenta odvolal, to je první věc. A za druhé, jestli má prostě informace o tom, že se porušuje zákon, tak ať proboha koná, ať na nic nečeká a hlavně, ať nezatahuje policii do předvolebního boje, protože přesně toto zasahování do kompetencí policejního prezidenta je zatahování policie do předvolebního boje, a to bych velmi nerad.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Můžu jenom Ivana Langera poprosit o velmi stručnou reakci ještě, když jste znovu žádán o radu?

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Tak za prvé, pan náměstek Komorous byl mužem na svém místě v případě, když byl ředitelem Národní protidrogové centrály, ale teď je postaven do pozice prvního náměstka ministra vnitra, a tam musí splňovat jiné kvalifikační předpoklady, takže mně jde výhradně pouze o dodržování zákona, to není nic osobního, a pak ministr by neměl utíkat z této odpovědnosti. Za druhé, když si ..., když poslouchám Martina Pecina, to je prostě typický projev nikoliv úředníka, profesionála, ale typicky stranického funkcionáře, který přišel na ministerstvo vnitra a k mému, k mé velké lítosti, na místo toho, aby tvořil, tak jen boří a přesně ta dikce odpovídá mým kolegům ze sociální demokracie. Slova jako genocida a služební zákon, respektive odchody policistů, to jen svědčí o tom, že nezná ten problém, že si neuvědomuje složitost služebního zákona, fakt, že byl přijat v roce 2004, 3 roky se nic nedělo, zastavila se přirozený, přirozená obměna policistů a že celá řadě z těch, kteří odcházeli, tak odcházeli mimo jiné proto, že nesplňovali kvalifikační předpoklady, že nesplňovali podmínky pro vzdělání. To, že mezi nima byli i lidé /nesrozumitelné/, to je nade vší pochybnost.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Když jste tedy, promiňte, promiňte, když jste vy tedy všeznalý, co se týče personální situace ...

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Všeznalý určitě ne.

 

Václav MORAVEC, moderátor

... u policie, letos na konci roku bude podle údajů policie chybět policii 3 tisíce lidí, 3 tisíce do toho plánovaného počtu 45 tisíc 500 mužů. Kritizujete Martina Pecinu za to, že dojde ke zrušení 2 tisíc tabulkových míst. Kolik policistů, pokud vy byste byl ministrem vnitra, do toho plánovaného počtu 45 tisíc 500 by v příštím roce, kdy vy jste byl ministrem vnitra, bylo nabráno?

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

My jsme měli stanovený harmonogram a odhad toho, kolik policistů by mohlo a mělo být přijato, protože nejde o to vzít nárazově co nejvíce, ten systém má jakousi kapacitu a ta není neomezená, nicméně ten nárůst plánovaný byl podstatně vyšší než stop stav, který vytvořil pan ministr společně s policejním prezidentem, a já říkám, že to je škoda, že to je chyba a zejména rozhodnutí jen tak ze dne na den vzdáti se finančních prostředků na 2 tisíce policejních míst, to je ta ztráta té 1 miliardy, to je to neuvážené rozhodnutí pana ministra, které následně znamená velké problémy pro rozpočet jak policie, tak ministerstva vnitra. Myslím si, že je důležité si uvědomit, jak se plánuje v rozpočtu, co to je R1, R2. Ty peníze byly v rozpočtu ministerstva vnitra připraveny. Škrtnutím jednoho pera pana ministra byly odstraněny a v tuto chvíli teď se hledá jejich náhrada, takhle se prostě nedá pracovat. To, že to není systémové, že se používají finanční prostředky z mezd na provoz, to ano, ale ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

Kolik byste nabral v příštím roce, zněla otázka?

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

... nedá se to takovým způsobem udělat ze dne na den. My jsme na tom dlouhodobě postupně pracovali.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Potřetí a naposled, kolik byste nabral v příštím roce, zněla otázka?

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Já vám teď neřeknu konkrétní číslo, protože nemám k dispozici tabulky, ale co mohu říci jednoznačně, že jsme měli naplánováno postupný nábor tak, aby se zvyšoval počet policistů, tak, aby odpovídal kapacitě, aby systém policejního vzdělávání byl schopen je proškolit tak, aby přicházeli do výkonu služby co nejlépe připraveni. Nicméně podle mých informací ten původně plánovaný počet policistů, který měl být, byl snížen a navíc byly tedy sníženy finanční prostředky na těch 2 tisíce míst, a tam jsou teď problémy, a to je rozhodnutí, které nepředcházela žádná politická nebo odborná diskuse. Já si nedokáži představit, že bych takovéto rozhodnutí dělal bez konzultací například ve výboru pro bezpečnost. Tam jsme probírali do detailů všechny aspekty například, které souvisely s reformou policie.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, mám se jako daňový poplatník bát, že jste na příští rok zmrazil nábor nových policistů?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Prosím vás, pan exministr Langer si tuto celou povídačku vymyslel. Tam není prostě ani špetka racionálního jádra. Já samozřejmě bojuji jako ministr o to, aby můj resort měl co největší finanční prostředky. Já jsem v okamžiku, kdy vláda řekla, že se bude muset šetřit, kdy mi ministerstvo financí škrtlo peníze na 1910 neobsazených míst, které prostě v příštím roce ještě policie nestačí nabrat, protože já panu exministru tedy napovím, když si to nepamatuje, policie je schopná každý rok zvýšit svoje stavy zhruba o 1000 mužů, protože to je kapacita, zhruba kapacita policejního školství v této zemi a policisté před tím, než nastoupí do té činné služby, tak musí být řádně proškoleni, čili jsme schopni zvýšit v průběhu příštího roku zhruba o 1000, já za to budu bojovat, já chci, aby policie zvýšila své stavy.

 

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, že nezmrazíte, znamená to, že nezmrazíte nábor a budete mít od ministra financí Eduarda Janoty, který za pár okamžiků bude hostem Otázek, takže na 1000 nových policistů v příštím roce do toho chybějícího stavu 45 tisíc 500 budete mít peníze?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

No, to záleží na tom, jak rozhodne vláda, jestli ten rozpočet, který, jak jsem si před chviličkou poslechl a včera pana ministra Janoty, který je prostě katastrofální, ale který my jsme zdědili, tak, jestli tento rozpočet umožní, abychom ty stavy dále navyšovali. Já trvám na tom, že policie je mojí prioritou, já trvám na tom, že policie nemůže mít žádnou R1 a R2, že policie prostě musí mít na začátku roku parlamentem schválený rozpočet, který bude platit celý rok a do kterého se nebude přidávat, ani se z něho ubírat tak, jako se to dělo každý rok. Já trvám na tom, že chci přidat oproti tomu, co mně vláda navrhla, zhruba 3,8 miliardy, abychom zajistil chod nejenom policie, hasičského záchranného sboru, ale abych mohl pokračovat i s elektronizací státní správy. Já na tom trvám, já to chci, ale jestli mně ministr financí a vláda nakonec odhlasuje rozpočet nižší, tak budu muset škrtat. A samozřejmě policie v tom škrtání bude až na posledním místě, ale může se jí to dotknout, protože to je velmi podstatná část našeho rozpočtu. Čili zopakuji, já v žádném případě jsem žádné 2 tisíce míst nezrušil, ale pan ministr Janota mi chce tak, jako všem ostatním resortům vzít peníze za místa, která nestihneme obsadit, což je těch 1910 míst, já to nechci, ty peníze chci, trvám na tom a ten návrh rozpočtu nebo naše připomínky k návrhu rozpočtu, které jsme odeslali na ministerstvo financí, tento požadavek jednoznačně, jednoznačně obsahují, takže není pravda, že já bych zrušil nějaké 2 tisíce míst, to je úplně jenom jakýsi ..., jakási fabulace, která se zrodila někde v hlavě pana Langera.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Chápu-li to tedy správně, tak v příštím, v příštím roce, promiňte, v příštím roce byste z těch 3 tisíc chybějících policistů chtěl obsadit 1000 míst?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

To bych chtěl, ano. Pokud to bude možné, pokud mně to vláda umožní a dostanu na to peníze, budeme s panem policejním prezidentem velmi rádi, pokud ten nábor, který skutečně za pana exministra Langera začal, to je pravda, a za to mu děkuji, tak, aby pokračoval. Budeme usilovat o to, aby policie měla plné stavy tak, jak bylo naplánováno právě v diskusích v parlamentu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Uklidnila vás tato slova, pane místopředsedo?

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Trochu ano. Já v každém případě říkám, že já mám zájem na spolupráci. Co mne mrzí, že pan ministr nekomunikuje. A myslím si, že celá řada věcí by nemusela vůbec proběhnout, kdyby měl zájem o to detailně a hlouběji se seznámit se strategií, s dlouhodobými změnami, s projekty, které jsou rozpracované a nedělal takovéto neorganické jednorázové zásahy ať již personální nebo po té strukturální nebo zásahy do rozpočtu ministerstva vnitra a policie jako takové. Zdůrazňuji, že ono je důležité, aby pan ministr dodržoval zákon, hlídal dodržování zákonů a respektoval mandát úřednické vlády. Zatím bohužel se chová jako stranický ministr, který byl nominován do vlády za sociální demokracii a jeho cílem je bořit, nikoliv tvořit.

 

Václav MORAVEC, moderátor

To už jste tady říkal.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Na závěr se chce mi říci špionážní aféra. V pátek deník Právo referoval, že se na sledování českých politických a podnikatelských špiček na dovolené v Itálii prý kromě bývalého rozvědčíka Petra Bakeše podíleli i dosud aktivní důstojníci tajné služby, konkrétně Úřadu pro zahraniční styky a informace. Fotografie a videa z toskánského Monte Argentaria přitom do médií šířil bývalý šéf rozvědky Karel Randák. Předseda ODS Mirek Topolánek k tomu v sobotním deníku Právo dodal: "Randák se choval, jako kdyby tajná služba byla jeho. On si ji tak trochu zprivatizoval. Dodnes se k ní chová, jako kdyby byla jeho. Nemohu na veřejnosti říkat víc, než co teď řeknu vám: jsou jednoznačné důkazy o tom, že používá i činné lidi v aktivní službě v této rozvědce. Je to prokázáno. To, že neřeší samotná služba, to, že to neřeší ministr vnitra nebo inspekce, že celý případ Savoy šel do ztracena, že se mi samozřejmě ti lidé mstí, to je evidentní. Jako premiér jsem nepřipustil a nemíním připustit takové praktiky," prohlásil v sobotním vydání deníku Právo expremiér, předseda ODS Mirek Topolánek. Předpokládám, pane ministře Pecino, že považujete za zásadní problém, pokud je pravdivá ta informace deníku Právo, že na pořizování nahrávek, fotek, záznamů bývalého premiéra se podílejí aktivní rozvědčíci?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Pane redaktore, pokud by toto byla pravda, tak by to bylo skutečně mimořádně závažné. Já bych chtěl zdůraznit několik věcí, kauza Savoy celá proběhla v době, kdy byla u moci vláda Mirka Topolánka, kdy byl šéfem zpravodajské služby rozvědky, Úřadu pro zahraniční informace a styky, byl Ivo Schwarz, kterého vybral pan ministr Langer a schválila, respektive jmenovala ho vláda Mirka Topolánka, s tím já nemám nic společného, ten člověk je šéfem rozvědky dodnes, já si myslím, že pracuje dobře. On mně jednoznačně řekl, že by k ničemu takovému nedošlo, že by činní důstojníci z rozvědky spolupracovali dnes s panem Randákem, že je to naprosto absurdní, že on si tu situaci prošetřil. Pokud pan Topolánek myslí, že já bych měl nějak zasahovat, opět se ptám, jak může v demokratické zemi ministr vnitra zasahovat do práce rozvědky jinak, než že navrhne vládě odvolání šéfa této rozvědky, protože to je má jediná kompetence, kterou vůči rozvědce mám, a dokonce ani inspekce policie nemůže proti rozvědce zasáhnout, protože rozvědka má svoji vlastní inspekce. Takže, jestli pan Topolánek nebo pan Langer znají skutečnosti, o kterých tedy jsem se teď dozvěděl, že je dokonce považují za prokázané, tak musí, musí, ne mohou, ale musí konat, ať se obrátí na Policii České republiky, ať se obrátí na státní zastupitelství, ať konají a státní zastupitelství, ať přikáže inspekci rozvědky, inspekci u Úřadu pro zahraniční styky a informace, aby konala a takovouto věc vyšetřila. Já takové informace nemám, já si myslím, že se skutečně jedná opět o součást nějaké předvolební kampaně, ale prosím vás, velmi důrazně varuji, já si myslím, že ještě od roku 90 tady nebyla situace, že by někdo tímto způsobem, jako to dělá pan Topolánek, chtěl rozvědku zatahovat do politického boje nebo do politické kampaně, to je věc, která je nesmírně závažná a jestli jsou informace, ať se koná.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Promiňte, pane ministře, asi máte krátkou paměť, byla, vzpomeňme si aféry Bamberg, slova Miloše Zemana o policejním státě a podobně, byla tady v devadesátých letech, ale, pane místopředsedo, ta slova Mirka Topolánka jsou závažná. Vy máte nebo vedení ODS, předseda vaší strany má takové důkazy a seznámil vás s nimi, že aktivní rozvědčíci špehují bývalého premiéra na dovolené?

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Tak já jsem o tom s Mirkem Topolánkem nehovořil, ale to, že došlo k zatažení rozvědky a policie do špinavé politické hry, o tom přece svědčí kauza Savoy, neboť to byl právě pan bývalý ředitel Randák a právě pan Petr Dimun, kteří zneužili rozvědčíka a bohužel i jednoho policistu k tomu, aby porušili zákon, aby ovlivnili volbu prezidenta republiky. Takže tady pan ministr se mýlí nebo nemá úplné informace. Již v nedávné minulosti došlo k tomu, že do politických hrátek ve prospěch sociální demokracie byl zatažen přinejmenším jeden aktivní rozvědčík a přinejmenším jeden policista, v jehož případě já si myslím, že je spíše obětí než viníkem, viníkem této kauzy a to propojení přes pana Randáka k panu ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

A teď ta nejnovější aféra.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

... Dimunovi a k sociální demokracii je zjevné. V případě Toskánska nemám ty informace.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Jde mi o tu nejnovější aféru.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

A myslím, že pan ministr by měl nepochybně, pokud to tak neudělal, si o tom pohovořit s panem ředitelem Schwarzem a jeho pravomoci v tomto jsou přesně takové, jak on říkal, buď důvěřuje řediteli rozvědky, nebo mu nedůvěřuje, buď mu ho ředitel rozvědky přesvědčí o tom, že k něčemu takovému nedošlo, nebo nepřesvědčí.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Poslední odpověď Martina Peciny, přesvědčil vás tedy ředitel rozvědky Ivo Schwarz, že aktivní rozvědčíci nemají prsty ve špehování bývalého premiéra?

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Přesvědčil. Tvrdí mně, že k ničemu takovému nedochází. Já nemám žádný důvod mu nevěřit.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Prvními hosty Otázek 2 ministři, jeden současný ministr vnitra, Martin Pecina, děkuji do Ostravy.

 

Martin PECINA, ministr vnitra

Děkuji. Na shledanou

 

Václav MORAVEC, moderátor

A bývalý ministr vnitra, místopředseda ODS IvanLanger. Děkuji vám oběma za rozhovor, někdy příště na shledanou.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Děkuji. /Nesrozumitelné/ na téma zdravotnických poplatků, k těm jsme se nedostali.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Mohli jste mluvit stručněji. Děkuji za rozhovor.

 

Ivan LANGER, místopředseda strany, bývalý ministr vnitra /ODS/

Asi měli. Na shledanou.

Česká televize, pořad Otázky Václava Moravce, 16. srpna 2009