Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Přepisy diskuzí / ČRo1-Radiožurnál: Ivan Langer: Radiofórum

[02.06.2009]

Ministerstvo vnitra, policie

ČRo1-Radiožurnál: Ivan Langer: Radiofórum

Změny na Ministerstvu vnitra, boj proti extremismu

Moderátor (Jan Bumba):

Boj proti extremismu je jedna z hlavních priorit Ministerstva vnitra pod vedením Martina Peciny. Ten si do čela týmu, který bude hledat co nejúčinnější nástroje k potlačení extremistických projevů, vybral bývalého šéfa Národní protidrogové centrály, Jiřího Komorouse. Oba dnes předstoupili před novináře, aby podrobněji nastínili, co mají pro příští měsíce k plánu, byla u toho i naše reportérka Věra Masopustová.

 

Redaktor (Věra Masopustová):

V týmu pro boj s extremismem budou 3 pracovní skupiny, a to bude v uvozovkách střecha týmu, složená ze šéfů příslušných policejních útvarů a zpravodajských služeb, ti vyberou nejvhodnější experty a znalce terénu. Skupina B bude analyzovat právní prostředí a hledat, kde jsou v něm mezery a naopak, jaké právní nástroje co nejefektivněji v boji proti extremismu využít. Výsledkem by pak mohl být i zákaz dvou extremistických politických stran. Tým C bude složen ze zástupců neziskovek a nezávislých expertů. Jak by pak měla vypadat koordinace všech, vysvětlil její šéf Jiří Komorous.

 

Moderátor (Martin Drtina):

Nového ministra vnitra jsme i zvali do dnešního večerního vysílání Radiožurnálu, pro zaneprázdněnost se omluvil, zatím také neuspěla naše žádost o rozhovor s Jiřím Komorousem. V Radiofóru nyní přinášíme pohled dvou bývalých resortních šéfů, Ivana Langera z ODS. Dobrý den. A také jeho předchůdce, sociálního demokrata Františka Bublana. Dobrý den, vítám vás.

 

František Bublan, poslanec (ČSSD):

Dobrý den.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Langře, tak pokud víme, tak vám se prý moc nezdá, aby aktivní policista seděl ve funkci prvního ministerstkého náměstka, proč?

 

Ivan Langer, poslanec a místopředseda ODS:

Tak já bych byl rád, kdybychom odlišili osobu Jiřího Komorouse a post prvního náměstka ministra vnitra. Jiří Komorous, bezesporu zkušený policista, mimo jiné, právě proto jsem ho po skončení jeho kariéry požádal, aby pracoval v týmu, který měl na starosti jednu z priorit našeho předsednictví, a to je protidrogová politika. Nicméně aktivní policista na postu prvního náměstka ministra vnitra je koncepčně špatné rozhodnutí. Je to krok zpátky, k Ministerstvu policie. A bohužel je tam ta špatná reminiscence v tom, že skutečně od listopadu 1989 je to první policista ve funkci náměstka. Tím posledním v takovéto pozici byl bývalý šéf STB, generál Lorenc, takže já si myslím, že koncepčně toto je špatně.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Omlouvám se, že jsem vám skákal do řeči, ale nejsou dnes přece jen jiné poměry, aby to někomu připomínalo nějaké mechanismy policejního státu nebo Ministerstvo policie?

 

Ivan Langer, poslanec a místopředseda ODS:

Ale já teď nemluvím o tom, jestli se něco může dít, ale koncepčně je to špatně. Ministerstvo vnitřních věcí, které má na starosti oblast vnitřní bezpečnosti a veřejné správy, a pod ním je bezpečnostní sbor policie, bezpečnostní sbor, hasičský záchranný sbor. V tomto smyslu je koncepčně špatně, aby policista byl v pozici prvního náměstka ministra. Je to taková absurdní situace. Komu je tedy podřízen a komu velí? Může řídit nebo řídí první náměstek ministra vnitra Jiří Komorous policejního generála Oldřicha Martinů? Nebo policejní prezident generál Oldřich Martinů řídí prvního náměstka ministra vnitra, plukovníka Komorouse. Vidíte, to je ta absurdita.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Bublane, co myslíte vy, je to nějaký problém, že prvního náměstka ministrovi Pecinovi dělá muž, který se vrátil vlastně nedávno do aktivní policejní služby?

 

František Bublan, poslanec (ČSSD):

Tak já to jako takový velký problém nevidím. Za prvé, za mého působení a za působení mých předchůdců dělal náměstka ministra pan generál Štěpán, který byl také ve služebním poměru, i když teda hasičů, ale byl to služební poměr, takže to nikomu nevadilo a nikdo se nad tím nepozastavil. To je jedna věc, a druhá věc, ta situace je trošku výjimečná. Ta vláda je přechodná, pan Pecina zcela určitě bude dobrým manažerem, nicméně přišel z oblasti, která byla trošku jiná. Takže se mu nedivím, že má trošku obavy z toho, co to vnitro všechno obnáší.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Kdyby to nebyla přechodná vláda, považoval byste to za, řekněme, věc pro hlubší úvahu?

 

František Bublan, poslanec (ČSSD):

Samozřejmě ano, to ano, ale to potom by vedlo k tomu, že by těmi náměstky mohli být policejní prezident a generální ředitel Hasičského záchranného sboru, potom by to mělo určitou logiku a v některých zemích to tak je, že tito lidé dělají náměstka ministrovi vnitra.

 

Moderátor (Jan Bumba):

A nemyslíte tedy, že to je koncepčně špatné, jak říká pan Langer?

 

František Bublan, poslanec (ČSSD):

Určitě, určitě ne, protože ta praxe v jiných zemích je podobná a nikomu to nevadí. A já si naopak myslím, že tím, že bude pan Komorous ve služebním poměru, to znamená, bude policistou, tak překlene tady to období, aby policie neztratila nějakou takovou důvěru, že se na ně nemyslí. Že je ministr vnitra příliš od nich vzdálen, že nerozumí jejich problematice. Tak naopak to vidím, že to bude takový dobrý most mezi tím ministrem a policií jako takovou.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Langře, pokud tedy bude prvním náměstkem policista, nota bene takhle známý a zkušený policista, jako je pan Komorous, nebude to opravdu mít ten efekt, že policejní sbor bude mít ten pocit, že i po tuto dobu této přechodné doby tam bude, řekněme, někdo, kdo opravdu rozumí jejich věci?

 

Ivan Langer, poslanec a místopředseda ODS:

Víte, ale to je problém. Potom nemá být ministrem vnitra ten, který nerozumí té problematice, a to nejenom policie, ale hasičského záchranného sboru, integrovaného záchranného systému, veřejné správy a podobně. A přece kvůli nedostatečnosti jednoho člověka nemáme překrucovat základní koncept, kterým je politické vedení Ministerstva vnitra a pod tím jsou jednotlivé bezpečnostní sbory. A policii má řídit policejní prezident. A policejní prezident se má odpovídat přímo ministru vnitra. Přesně právě proto, aby tento koncept byl zachován, aby oba šéfové bezpečnostních sborů, hasičů i policie, měli stejné postavení. Proto došlo k té změně, ke které došlo, Ministerstvo vnitra mělo 3 náměstky, jednoho pro vnitřní bezpečnost, jednoho pro veřejnou správu, jednoho pro ekonomiku a posléze potom jednoho pro evropské předsednictví. Toto je podle mě ten správný koncept, který garantuje nezávislost policie, jasné řízení prostřednictvím policejního prezidenta a jeho zodpovídání se právě ministru vnitra.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pojďme, pánové, prosím, trošku dále. Pane Bublane, jednou z priorit ministerstva a také prvního náměstka pana Komorouse má být potírání extremismu. Slyšeli jsme tedy, že s pomocí 3 nově ustavených skupin, expertních skupin, je to nástroj, který by mohl zabrat?

 

František Bublan, poslanec (ČSSD):

No, já vnímám velmi pozitivně to, že ten boj proti extremismu bude mít nějakou hlavu. Tím bude pan plukovník Komorous a je to tak dobře. Trošku se obávám toho, že ta skupina, která bude ustavena, bude jaksi příliš akademická. Že by to chtělo asi posílit ten výkonný článek v policii, která bude ten boj proti terorismu, proti extremismu provádět.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Znamená to zvláštní protiextremistický útvar?

 

František Bublan, poslanec (ČSSD):

Zvláštní útvar, já bych se ze něj hodně přimlouval, protože nemnohdy vidím, že policisté sice jako zasahují dobře, ale že tak moc nerozlišují. Že zkrátka jim jde jenom o to, udržet ten pořádek. Ale už neumí rozeznat, jestli tam jde o projev extremismu nebo nejde, musí si na to potom zpětně pozvat nějakého odborníka, který to posoudí. A podle mě, to už by chtělo řešit na místě, a to bych chtělo, aby tito policisté byli řádně vyškolení a bylo to skutečně jako jejich předmět působnosti, aby tomu rozuměli.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Langře, prosím vás o stručnou reakci. Specializovaný útvar proti extremistům, je na čase, aby byl vytvořen?

 

Ivan Langer, poslanec a místopředseda ODS:

Podle mne je to zbytečné, máme 150 policistů, expertů na extremismus. A to je dostatečný počet a struktura je efektivní. Za druhé, každá iniciativa v boji proti extremismu je vítána a já držím pěsti. Za třetí, nezapomeňme, prosím, na to, že vláda schválila strategii boje proti extremismu, ve které říká, musíme víc než v minulosti klást důraz na příčiny vzniku, tedy na prevenci. Toto trošku na mě dělá pocit, že opět šlapeme pouze na ten druhý pilíř, a to je represe.

 

Moderátor (Jan Bumba):

Pánové, já vám oběma děkuji za rozhovor, děkuji za účast v debatě, Ivan Langer, do nedávna ministr vnitra za ODS, a ve studiu byl bývalý šéf resortu František Bublan z ČSSD.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, pořad Radiofórum, 2. června 2009