Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Média o IL / CZ PRESS NEWS MINISTERSTVA VNITRA 9

[12.05.2009]

Informace o předsednictví ČR v Radě EU z pohledu Ministerstva vnitra

CZ PRESS NEWS MINISTERSTVA VNITRA 9

stavíme na pevných základech www.eu2009.cz

Stalo se:

11.5.2009 Praha Ministr vnitra Martin Pecina a ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský se setkali s komisařkou pro informační společnost a média Viviane Redingovou. Martin Pecina ji Informoval například o konferenci "eID a veřejné registry" a o konferenci "Bezpečnější internet pro děti", které pořádalo Ministerstvo vnitra ČR v Praze a poděkoval jí za dosavadní spolupráci. Hovořilo se také o přípravě Rady ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku, která se uskuteční 12.6.2009 v Lucemburku.

28.-29.4. 2009 Praha V reprezentačním areálu Spiritka se v rámci předsednictví České republiky v Radě EU uskutečnilo oficiální jednání pracovní skupiny Evropského fóra úředních listů pro indexaci a vyhledávání (Indexing and search).

28.4.2009 Praha V Lichtenštejnském paláci na Kampě se konalo zasedání Troiky EU-USA ministrů vnitra a spravedlnosti.

27.-28.4.2009 Tallinn Pod záštitou CZ PRES se v Tallinnu konala konference k Ochraně kritické informační infrastruktury. Za české předsednictví se konference jako vedoucí delegace zúčastnila Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti. Ta ve svém příspěvku přirovnala ochranu kritické informační infrastruktury k péči o zdraví, která se musí zaměřit na tři hlavní směry: prevenci, diagnózu a léčbu.

27.4.2009 Praha V hotelu Intercontinental se uskutečnilo bilatelární jednání s Bosnou a Hercegovinou. Hlavním tématem byla vízová liberalizace.

27.4.2009 Praha V hotelu Intercontinental se konalo bilaterální jednání Česká republika - Makedonie. Makedonská ministryně vnitra Gordana Jankuloska a český ministr Ivan Langer podepsali memorandum o porozumění.

Troika EU-USA
Dne 28. dubna 2009 proběhlo v Praze zasedání Troiky ministrů vnitra a spravedlnosti Evropské unie a Spojených států. Evropskou unii na jednání zastupovali ministr vnitra Ivan Langer, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, místopředseda Evropské komise a komisař pro oblast práva, svobody a bezpečnosti Jacques Barrot ,ředitelé Europolu, Frontexu a zástupkyně Eurojustu. Na zasedání byli přítomni i zástupci Švédska, které převezme předsednictví Rady EU po České republice, ministryně spravedlnosti Beatrice Ask a ministr pro migrační a azylovou politiku Tobias Billström. Spojené státy zastupoval ministr spravedlnosti Eric Holder a náměstkyně ministryně pro vnitřní bezpečnost Jane Holl Lute. Tato Troika je prvním obdobným zasedáním od nástupu nové administrativy v USA. "Dnešním jednáním jsme navázali na naše první pracovní setkání v USA. Uspořádali jsme první setkání ministerské Troiky po nástupu nové americké administrativy. Budujeme společně nové vztahy se "starými" přáteli. Jsem rád, že efektivně spolupracujeme v celé řadě oblastí," uvedl ministr vnitra Ivan Langer. Jednání mělo několik hlavních témat. Projednávaly se nové transatlantické vztahy, kde EU potvrdila význam USA jako svého klíčového partnera v oblasti justice a vnitra a v oblasti spravedlnosti a svobody a bezpečnosti. Dalším tématem byla problematika boje proti terorismu. Diskutovalo se hlavně o otázce Guantánama, USA uznaly svoji odpovědnost a uvedly, že věří, že řešení může být nejefektivněji nalezeno ve spolupráci s partnery, a proto jsou připraveny sdílet co nejvíce informací. Kromě Guantánama se řešila i otázka boje proti zneužívání internetu k šíření terorismu, což je jedna z hlavních priorit MV během předsednictví ČR v Radě EU. Dalšími projednávanými tématy byly záležitosti spojené s bezvízovým stykem s USA a problematikou ochrany hranic, ochrana dětí a výměna dat. Na závěr konference Švédsko představilo priority svého nadcházejícího předsednictví v Radě EU pro oblast justice a vnitřních věcí.

Budování migračních partnerství Ve dnech 27. a 28. dubna 2009 se v Praze uskutečnila ministerská konference Budování migračních partnerství. Hlavním cílem konference, která proběhla v Paláci Žofín, je posílení vzájemné spolupráce založené na principu partnerství mezi zúčastněnými zeměmi při řízení migrace. Tato konference je nejen největší akcí, kterou pořádá MV, ale jedná se i o jednu z největších akcí v rámci českého předsednictví vůbec. Konference Budování migračních partnerství se kromě představitelů EU účastnili i zástupci schengenského prostoru, jihovýchodní Evropy, východní Evropy, střední Asie a Turecka - celkem se konference zúčastnilo 17 ministrů z 50 zúčastněných zemí. Ministr vnitra Ivan Langer uvedl konferenci slovy: "Rád bych vám odpověděl na otázku, proč jsme svolali tuto ministerskou konferenci. V posledních letech došlo v našich zemích k řadě podstatných změn v celkové migrační situaci: čelíme novým migračním výzvám, zvláště v oblasti boje proti nelegální migraci, v oblasti lepšího a efektivnějšího řízení legální migrace a v neposlední řadě i integraci. Přijali jsme zásadní politická rozhodnutí představující jasné politické odpovědi na tyto migrační

problémy jak na národní, tak i regionální úrovni. Nicméně tato nová situace je výzvou a zároveň i příležitostí pro posílení spolupráce mezi všemi zúčastněnými zeměmi v širším evropském regionu. Jako symbol této konference jsme si zvolili most. Tento most stojí na pěti pilířích. Na pěti pilířích, které představují pět společných témat. Věřím tomu, že se nám podaří vytvořit most, který propojí nás všechny, most postavený na pěti pevných pilířích. Most, který bude znamenat rovnocenné partnerství." Oněmi pěti zmíněnými pilíři jsou: boj s nelegální migrací, návraty, readmise a reintegrace, pracovní migrace, integrace a migrace a rozvoj. Jednalo se o historický okamžik, jelikož během této konference byla přijata "Pražská společná deklarace o migraci". Konferenci zakončil viceprezident Jacques Barrot. Sdělil přítomným, že Evropská komise je připravena financovat další kroky vyplývající z dnes přijaté deklarace. Přijetím této deklarace ale práce v oblasti migrace nekončí - Maďarsko ve svém příspěvku ohlásilo konání navazující konference v roce 2011 v době maďarského předsednictví, která zhodnotí dosažené výsledky české konference.

České předsednictví podpořilo další aktivity za bezpečnost internetu! Po ministerské konferenci "Bezpeč-nější internet pro děti", která se uskutečnila 20. dubna 2009 v Praze, se české předsednictví zaměřilo na další z aspektů bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a převzalo záštitu nad konferencí k Ochraně kritické informační infrastruktury, která se uskutečnila 27. a 28. dubna v estonském Tallinnu. Za české předsednictví se konference jako vedoucí delegace zúčastnila Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti, která zahájila setkání ministrů z jednotlivých členských zemí s evropskou komisařkou pro informační společnost a média paní Viviane Reding. Náměstkyně ministra vnitra ve svém příspěvku přirovnala ochranu kritické informační infrastruktury k péči o zdraví, která se musí zaměřit na tři hlavní směry: prevenci, diagnózu a léčbu. Uvedla "Stejně jako u lidského organismu nás však dobrá prevence a včasná diagnóza bohužel neochrání před následky útoků, jejichž autoři mají často lepší vybavení a zbraně než my. Společná cvičení a rychlá výměna informací nám však značně pomůže při léčbě těchto útoků, kdy podobně jako např. u živelních katastrof je nutná solidarita jiných členských států." Na závěr ministerského jednání vyzval Juhan Parts, estonský ministr pro ekonomické záležitosti a komunikace, všechny členské státy i Evropskou komisi, aby co nejdříve podpořily uspořádání společného cvičení zaměřeného na informační bezpečnost a obranu před kybernetickými útoky. Vlastní konferenci zahájil estonský prezident Toomas Hendrik Ilves, který zmínil kybernetické útoky, jimž muselo právě před dvěma lety Estonsko čelit. Pro projevu estonského prezidenta si účastníci vyslechli projev ministra vnitra Ivana Langera, který uvedl: "Útoky před dvěma lety nepřinesly pouze negativa, ale i preventivní léčbu. Díky té je dnes estonská kritická informační infrastruktura včetně vládních serverů mnohem méně zranitelná. Je proto dobře, že se dnešní konference koná právě v hlavním městě země, která nám díky vlastní zkušenosti může poradit, jak učinit internet odolnějším nejen na národní, ale i evropské úrovni." V debatě zaměřené na bezpečnost internetu a moderní technologie je české předsednictví připraveno pokračovat i nadále a závěry z této konference využít na Radě ministrů pro telekomunikace, která se uskuteční 12. června 2009 v Lucemburku.

Priority Ministerstva vnitra pro české předsednictví v EU Priorita č. 9: Agenda vnějších vztahů V rámci agendy vnějších vztahů jde o zastupování EU vůči třetím zemím v oblasti justiční spolupráce a vnitřních věcí. České předsednictví se v této problematice zaměří zejména na již běžící iniciativy. Soustředí se nejen na spolupráci s kandidátskými zeměmi a státy s evropskou perspektivou (západní Balkán, primárně Chorvatsko), ale bude také pokračovat v jednání o posilování spolupráce se státy jižního i východního křídla Evropské politiky sousedství. Zvláštní pozornost bude věnovat procesu naplňování a hodnocení kritérií stanovených v dohodách se zeměmi západního Balkánu s cílem dosáhnout bezvízového režimu a vztahů se strategickými partnery EU v oblasti justice a vnitřních věcí, tj. s USA a Ruskou federací.

Rozhovor s náměstkyní pro evropské záležitosti Lenkou Ptáčkovou Melicharovou
Jednou z priorit MV pro předsednictví je "agenda vnějších vztahů". Jak jsme v této oblasti za naše uplynulé čtyři mě-síce v čele EU postoupili? Otázky vnější a vnitřní bezpečnosti spolu bytostně souvisí. Z toho vyplynulo zařazení oblasti vnějších vztahů mezi priority MV pro české předsednictví v Radě EU. Bez praktické spolupráce se třetími zeměmi, ale i mezinárodními organizacemi si budování bezpečné Evropy nelze ani představit. Prakticky se vnější rozměr totiž odráží ve všech oblastech politiky vnitřních věcí, ať už se jedná o migrační a azylovou politiku, nebo třeba boj proti terorismu a organizovanému zločinu. Konkrétně to lze například ukázat na prohlubující se spolupráci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Nástup nové americké administrativy prezidenta Baracka Obamy chápe Evropská unie jako unikátní příležitost pro zahájení nové éry transatlantických vztahů. Právě v tomto duchu se v Praze 28. dubna sešla ministerská Troika EU - USA spravedlnosti a vnitřních věcí, která projednávala řadu aktuálních otázek, jako jsou boj proti terorismu, spolupráci EU při uzavření detenčního centra v Guantánamu, vízovou problematiku (na občany pěti členských států EU se totiž ještě stále vztahuje vízová povinnost při cestování do USA) či ochrana dat a výměna informací mezi EU a USA. Obdobné jednání povedeme v nejbližších dnech i s Ruskem a Ukrajinou. Těším se, že atmosféra, a zejména výsledky jednání budou také tak dobré jako v případě USA. Před téměř čtyřmi měsíci, v rozhovoru pro druhé číslo CZ PRESS NEWS, jste mluvila o třech ministerských konferencích, které proběhly v dubnu (Registry a eIdentita, Bezpečný internet a Migrační partnerství). Jak je nyní, když už jsou za námi, hodnotíte? Všechny tři akce byly po "prubířské" lednové Radě JHA opravdovou zkouškou připra-venosti předsednického týmu na MV. A škoda, že z řádků není slyšet hlasité HURÁ a DÍKY ani cítit pýcha a nadšení. Vše proběhlo excelentně. Dovolte mi proto podělit se se čtenáři alespoň o stručný popis výstupů z těchto akcí. I když symboly deklarací most a květina tady trochu chybí. Cílem konference "eID a veřejné registry", která proběhla 7. dubna 2009 v Hradci Králové, bylo především podpořit interoperabilitu jednotlivých národních systémů tak, aby služby eGovernmentu bylo možné využívat odkudkoliv v Evropě bez ohledu na státní hranice. Učinili jsme tak další krok při budování "Evropy bez bariér" a napomohli odstranění překážek, které brání ve využívání elektronických služeb veřejné správy, tzv. eGovernmentu napříč jednotlivými členskými státy. Pokud jde o konferenci "Bezpečnější internet pro děti" - jako jednu z klíčových priorit jsme si v oblasti vnitřních věcí vytyčili zlepšení mezinárodní ochrany dětí a tato konference přispěla k jejímu naplnění. Zástupci členských zemí EU zde měli příležitost diskutovat s kolegy ze Švýcarska, Norska a USA, s představiteli mezinárodních organizací, ale i se zástupci průmyslu, soukromého sektoru a neziskových organizací. Význam této akce spočívá mj. právě v zapojení všech relevantních aktérů, zejména poskytovatelů internetových služeb, mobilních operátorů či sociálních sítí. Výsledná Pražská deklarace zakotvila rámec pro další spolupráci všech klíčových hráčů v úsilí o bezpečnější internet. Ministerská konference "Budování migračních partnerství" byla největší akcí předsednictví pořádanou Ministerstvem vnitra a jednou z největších akcí celého českého předsednictví. Zúčastnili se jí zástupci téměř 50 zemí, dále zástupci EU a jejích agentur a také celé řady mezinárodních organizací. Konferencí jsme odstartovali proces posílení vzájemných vztahů mezi zúčastněnými zeměmi ke kvalitativně vyšší a intenzivnější spolupráci založené na principech partnerství. Principy této spolupráce byly vtěleny do "Pražské společné deklarace o migraci". Jedná se o průlom v přístupu k migraci pro mnoho jejích účastníků. Podařilo se nám přenést evropský přístup k migraci na východní a jihovýchodní partnery. Dalším úspěchem je, že se na společném textu dokázaly shodnout i země, které mezi sebou mají vážné politické problémy. Tato migrační konference mimochodem představuje další hmatatelný doklad toho, že práce na naší prioritě vnějších vztahů přináší své plody. Necelé dva měsíce do konce českého předsednictví, to je již skoro čas na celkovou bilanci, nemyslíte? Nebo nás ještě čekají nějaká významná jednání? Je pravda, že velkou část předsednictví již máme za sebou a samozřejmě se ohlížíme zpět a hodnotíme, čeho se nám podařilo dosáhnout a kde jsme naopak nebyli příliš úspěšní. Ale do cíle chybí ještě téměř dva měsíce, tj. třetina předsednictví! Závěrečný finiš s sebou přinesl změnu v ministerském křesle. Jsem si jistá, že s novým panem ministrem úspěšně zvládneme náročnou závěrečnou fázi. Čeká nás totiž celá řada velmi důležitých akcí. Jak jsem uvedla výše, v polovině května budeme předsedat ministerské Troice EU - Rusko. Na konci května se uskuteční paralelně rovnou dvě ministerská setkání - jedná se o zasedání skupiny G8 a konferenci Salcburského fóra. Hned poté bude ministr vnitra předsedat Troice EU - Ukrajina. Zlatým hřebem bude samozřejmě červnová Rada pro justici a vnitro, v jejíž agendě je celá řada významných témat a jež je pro úspěch našeho předsednictví v oblasti vnitřních věcí klíčová. Tak nám prosím ještě chvilku držte palce! A úplně na závěr mi dovolte poděkovat panu ministru Ivanu Langerovi za vše, co pro úspěch českého předsednictví i pro celou Českou republiku udělal. V rámci EU si získal obrovskou prestiž a byl pro nás všechny z předsednického týmu velkou oporou. Díky, ministře!

Strategický výbor pro imigraci, hranice a azyl neformálně debatoval na Zbirohu
Ve dnech 5. - 6. května 2009 proběhlo na zámku Zbiroh u Plzně neformální zasedání Strategického výboru pro imigraci, hranice a azyl. Tento výbor je po Radě ministrů vnitra a spravedlnosti a COREPER II nejvyšší úrovní Rady EU, kde se projednává problematika migrace, azylu a ochrany vnějších hranic. Přestože tento výbor zasedá pravidelně v Bruselu, je tradicí, že se jednou za předsednictví uskuteční zasedání na neformální bázi v předsednické zemi. Toto neformální zasedání je vhodnou příležitostí diskutovat závažná a strategická témata na vysoké úrovni, ale také možností pro předsednickou zemi představit delegacím z ostatních členských států EU něco z její tradice a kultury. Pro ČR jako novou předsednickou zemi bylo toto zasedání proto obzvláště důležité. Přípravný tým odboru azylové a migrační politiky MV ČR v čele s předsedkyní výboru JUDr. Andreou Fáberovou, investoval několik týdnů do příprav programu, diskusních panelů, volnočasových aktivit i kulturního programu. Za ČR se akce zúčastnili nejen jednotliví experti MV ČR, ale také náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, ředitel odboru azylové a migrační politiky PhDr. Tomáš Haišman a starosta města Zbirohu Jiří Pražský. Hlavní témata, jimiž se účastníci z řad ředitelů imigračních úřadů členských zemí Evropské unie a Schengenského prostoru zabývali, byla následující:
* první azylový balíček neboli soubor legislativních návrhů na změnu přijímací směrnice, dublinského nařízení a nařízení o EURODAC; * nelegální migrace, konkrétně s důrazem na zneužívání povolení k pobytu a praktickou spolupráci v této oblasti; * readmise a vízové facilitace, neboli dohod s třetími zeměmi o navracení jejich občanů, kteří neoprávněně pobývají na území EU, a dohody o zjednodušení vydávání víz pro občany těchto zemí. Tato akce je považována za úspěšnou především proto, že bylo během debat možno vyjasnit pozice členských států k některým zásadním otázkám, a mohl tak být určen směr, kterým se české a následující předsednictví budou v těchto jednotlivých problematikách dále ubírat. Její úspěch bylo nicméně také možno sledovat již během akce z pozitivních reakcí delegací na organizaci i program.

Co se chystá...
Ve dnech 18.-19. května 2009 bude odbor prevence kriminality pořádat v rámci předsednictví České republiky v Evropské unii expertní konferenci na téma Nejlepší praxe se systémy včasného varování v případech únosů dětí. Téma konference vychází z priority Ministerstva vnitra, kterou je mezinárodní ochrana dětí. Stěžejním pilířem této priority je zavádění pohotovostních systémů pátrání po pohřešovaných dětech v členských zemích a zdůraznění potřeby vytvoření účinnějších mechanismů spolupráce při ochraně dětí v případech přeshraničních únosů. V rámci této iniciativy je velmi důležitá analýza fungování výstražných systémů včasného varování se zaměřením na napojení jednotlivých národních mechanismů na SIS (dotazníky SIRENE), která bude provedena za účelem zefektivnění jejich využívání. Dále bude na konferenci formou video simulace prezentována účinná přeshraniční spolupráce při pátrání po pohřešovaném dítěti, včetně rozboru konkrétní případové studie. To je užitečné nejen pro země, které podobný systém zaveden nemají, ale i pro státy, které tímto způsobem mohou prezentovat své pozitivní i negativní zkušenosti se zaváděným nebo již zavedeným systémem. Důležitou oblastí k řešení v rámci konference bude nutnost zvyšování povědomí veřejnosti v jednotlivých členských státech. Na konferenci se bude jednat také o možnosti zřízení evropských webových stránek, na kterých by byly zveřejňovány informace o aktivitách jednotlivých zemí v této problematice - informace o fungování národních výstražných systémů jednotlivých států, o konaných konferencích, mezinárodních seminářích, výzvách, kampaních apod.

Program akcí 11.-25.5.2009
13.5. Brusel: Očekávané zveřejnění návrhu nového víceletého programu pro oblast justice a vnitřních věcí na období 2010-2014 (tzv, Stockholmského programu). Tento dokument EK se stane základem pro debatu členských států a unijních institucí o dalším vývoji oblasti svobody, bezpečnosti a práva v EU. Jedná se o jednu z hlavních priorit českého a švédského předsednictví. 14.-15.5. Kaliningrad: Ministerské setkání Stálé rady partnerství EU - Ruská federace (PPC) v oblasti justice a vnitra. Tématem jednání bude celkové hodnocení dosavadní vzájemné spolupráce, problematika víz, migrace, ochrany hranic, spolupráce v boji proti organizovanému zločinu, pašování drog a počítačové kriminalitě a možnosti spolupráce v civilním, trestním a obchodním právu. 18.-19.5 Praha: Expertní konferenci na téma Nejlepší praxe se systémy včasného varování v případech únosů dětí. Novináři se mohou na tiskovou konferenci akreditovat na emailu predsednictvi.pr@mvcr.cz 20.5. Praha: Troika Sekretariát 2 - příprava setkání generálních ředitelů a náměstků ministrů odpovědných za veřejnou správu. 21.-22.5. Praha: Public Safety Com. EU Forum

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 tel.: 974 832 973, fax: 974 833 552, e-mail: public@mvcr.cz, www.mvcr.cz