Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Olomouc / Univerzita Palackého

V současné době trávím převážnou část svého času v hlavním městě naší republiky. Velice rád se ale vracím domů, do kraje, v němž jsem se narodil, vyrostl a získal vzdělání. Domnívám se, že by si každý člověk měl v sobě uchovávat obraz míst, ze kterých pochází a kde získal první životní zkušenosti. Považuji za přirozené, abych se podle svých možností a schopností snažil vracet rodnému kraji alespoň část toho, co mi do života dal. Proto mi záleží na tom, aby Univerzita Palackého v Olomouci, jako jedno z našich největších vzdělávacích center, mělo vytvořeny dobré podmínky pro svůj další rozvoj a činnost.

Snažím se najít prostor a možnosti, jak tyto záměry realizovat. Z tohoto důvodu jsem se aktivně zapojil do činností na olomoucké akademické půdě. Je mi ctí být spolu s významnými osobnostmi společenského života členem Správní rady Univerzity Palackého. Prostřednictvím této čestné funkce mám příležitost spolupodílet se na dalším vývoji univerzity, která svým významem výrazně přesahuje hranice regionu. Profesně mám velmi blízko především k Právnické fakultě UP, a proto jsem přivítal možnost ke spolupráci. K realizaci dlouhodobých záměrů Právnické fakulty přispívám jako člen Vědecké rady.

Dále působím na Právnické fakultě UP jako externí vysokoškolský pedagog, což mi umožňuje být v kontaktu se studenty a vnímat jejich pohled na svět, ve kterém žijeme. Ve své výuce se snažím předávat studentům odborné znalosti a zkušenosti, které mám a také rozvíjet jejich argumentační schopnosti, aby dokázali své názory nejen sdělit, ale i obhájit. Tuto svou pedagogickou činnost jsem musel z časových důvodů po dobu, kdy jsem ministrem vnitra ČR, bohužel přerušit. Plánuji však vrátit se k této činnosti co nejdříve to bude možné.

Více informací o Univerzitě Palackého v Olomouci naleznete na www.upol.cz.