Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Olomouc / Nadace bezpečná Olomouc

Nadace Bezpečná Olomouc "Základní myšlenkou, která stála u zrodu Nadace Bezpečná Olomouc, bylo přispět ke zlepšení situace v oblasti kriminality a jejího dopadu na každodenní život občanů Olomouce. Nadace Bezpečná Olomouc vznikla proto, že její zakladatelé byli a jsou přesvědčeni, že nejen oni sami, nýbrž každý z nás může pro bezpečnost místa, v němž žije, něco udělat."

MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda správní rady Nadace Bezpečná OlomoucNadace vychází z přesvědčení, že:

 • kvalitní práce Policie ČR a Městské policie v Olomouci je základním
  předpokladem pro dobrou bezpečnostní situaci v Olomouci
 • bezpečnost je věcí každého občana a každý pro ni může a měl by něco udělat

Nadace vychází z předpokladu, že:

 • možnosti státu a obce na jedné straně a jednotlivého občana
  na straně druhé jsou omezené, přičemž jejich zájem je stejný
 • existuje dostatečný prostor pro občanské iniciativy, podporující práci obou policií

Nadace si stanovila za cíl:

 • oslovit co největší počet občanů města a podnikatelských subjektů, působících na jeho území
 • získat si jejich důvěru a podporu pro svoji činnost
 • shromažďovat finanční prostředky a věcné dary a jejich prostřednictvím dosáhnout:

  1. Zlepšení materiální a technické základny Městské policie Olomouc
   a útvarů Policie ČR v Olomouci doplňováním moderní techniky.
  2. Zkvalitnění výkonu služby strážníků a policistů - zvyšováním úrovně
   jejich vzdělání, podporou a organizací školících a výcvikových aktivit.
  3. Zvýšení informovanosti občanů o možnostech účinnější prevence kriminality.

Více informací o Nadaci Bezpečná Olomouc, jejích projektech a činnosti naleznete na www.nbo.cz.