Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

MINISTR VNITRA (09/2006 - 05/2009) / Moje vize a koncepce

Jako člověk i jako politik se považuji za nositele liberálně konzervativních hodnot a tyto hodnoty se snažím svou prací prosazovat. Hodnoty jako osobní svoboda (včetně svobody volby a rozhodování) ruku v ruce s individuální odpovědností, nedotknutelnost soukromí, parlamentní demokracie a demokratický právní stát, tržní hospodářství, zdravý patriotismus, motivace, rozvoj osobnosti, ale i pomoc těm, kteří se ocitli v nouzi bez vlastního zavinění tvoří pilíře mého života a mé práce.

V roli politika a ministra vnitra se tyto hodnoty snad nejzřetelněji projevují v mém pohledu na roli státu. Ta spočívá primárně v ochraně výše uvedených hodnot. Stát silný, ale ve své omezené působnosti. Síla státu nespočívá v množství regulací, příkazů, zákazů a kompetencí, ale v důsledném plnění těch pravomocí, které na něj občané přenesli v následujícím mechanismu: stanovení pravidel lidského soužití (legislativa), ochrana těchto pravidel (policie a správní úřady) a sankce za jejich porušování (soudy).

Síla státu je tím větší, čím větší je důvěra svobodných občanů v něj. Tyto dva principy - svobodný občan a silný stát - spolu bezprostředně souvisejí. Přičemž ten druhý se odvíjí od toho prvního. Ne naopak. Jednou z příčin krize důvěry občanů ve stát je převrácení této souvislosti, převrácení posloupnosti, kdo je v tomto vztahu primární a kdo je odvozený, kdo je sluha a kdo pán?! Stát musí občanům sloužit a ne vládnout!

Neprůhledný úřad, arogantní uniforma, nesrozumitelný formulář, závislý talár - to vše se spolu s neodpovědností za kvalitu vykonané práce stalo symbolem naší doby. A to se musí změnit! Stát ve všech svých podobách, ve všech svých institucích musí přestat být diktátorem a Velkým bratrem, který každého kontroluje, každému poroučí a nikomu se nezodpovídá. Každý, i ten poslední úředník, policista, hasič, státní zástupce či soudce si musí být vědom své role, kterou v demokratickém právním státu má, a to je služba a odpovědnost těm, kteří ho ze svých daní platí.

To vše se odráží i v projektech