Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

CEVRO

CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie je občanským sdružením, u jehož zrodu jsem před šesti lety stál a. dodnes mám také tu čest být předsedou jeho správní rady. Vznik CEVRO byl inspirován ideou celoživotního doplňování a prohlubování znalostí a dovedností každého člověka, který chce působit ve veřejném životě. Druhou inspirací pak jsou také zkušenosti obdobných institucí, zvaných think-tanky, které působí v blízkosti každé úspěšné politické strany na západ od našich hranic.

Mezi důležité cíle CEVRO patří všestranná příprava veřejně činných osob, svobodná výměna zkušeností a znalostí na domácí i zahraniční úrovni a také prolamování bariér, které existují mezi jednotlivci i celými sociálními, názorovými či zájmovými skupinami. V neposlední řadě bylo a zůstává naším cílem vzbuzování živého zájmu o věci veřejné a popularizace liberálně-konzervativního myšlení.

Tyto cíle se CEVRO snaží naplňovat vydáváním měsíčníku CEVRO revue, pořádáním Liberálně-konzervativní akademie, organizováním konferencí, seminářů a veřejných diskusí a vydáváním vlastních publikací. Během pěti let své existence jsme uspořádali desítky akcí po celé naší zemi i v zahraničí, vydali skoro třicet čísel časopisu a pětadvacet knih. CEVRO při těchto aktivitách spolupracovalo se stovkami osobností a řadou domácích i zahraničních institucí.

Nebudu přehánět, když řeknu, že CEVRO dnes představuje ucelený systém, který myšlenkově i komunikačně obohacuje každého z nás, kdo tvoříme českou pravicovou politiku.

Přijďte na naše akce, pomáhejte je organizovat, můžete je podpořit i finančně, formou daru. Veškeré získané finanční prostředky používáme na pořádání vzdělávacích a diskusních akcí a na vydávání sborníků a publikací. Pojďme společně vytvořit prostor pro doplnění znalostí, vzájemnou výměnu zkušeností a pro zdokonalení svých schopností!

MUDr. Mgr. Ivan Langer
Předseda správní radyCEVRO - Liberálně-konzervativní akademie
Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic
telefon/fax: 224 237 769
info@cevro.cz
www.cevro.cz
IČO: 697 80 684
účet: 11692399/0800