Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy

[22.04.2004]

Vystoupení místopředsedy Poslanecké sněmovny Ivana Langera k bodu programu 30. schůze Poslanecké sněmovny "Informace vlády o opatřeních souvisejících s růstem nezaměstnanosti"

[08.04.2004]

Vystoupení Ivana Langera ke "Zprávě o plnění Programového prohlášení" /sněmovní tisk 372/

[01.04.2004]

Vystoupení Ivana Langera k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení

[25.03.2004]

Vystoupení Ivana Langera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a z

[04.12.2003]

Návrh poslanců Hany Marvanové, Evy Novákové, Jana Klase, Stanislava Křečka, Karla Kühnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění p

[07.10.2003]

Vystoupení Ivana Langera v PS k informaci vlády o jejím postoji k návrhu Ústavy pro Evropu

[25.09.2003]

Vystoupení Ivana Langera k bodu programu schůze PS "Vyslovení nedůvěry vládě České republiky

[23.07.2003]

Vystoupení Ivana Langera k vládní reformě veřejných financí

[25.06.2003]

Návrh na zařazení nového bodu programu s názvem "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k 10. výročí přijetí zákona č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Toto usnesení nebylo na program jednán

[15.05.2003]

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2

Filtr

Rok: