Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

ODS

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  24.05.2006 Milan Maxera <Roosevelt@seznam.cz>
 
Dobrý den, vážený pane Langer,

jsem členem ODS. Hodně lidí v mém okruhu s tímto členstvím nesouhlasí, což by mi ani nevadilo, protože je to koneckonců má vlastní záležitost. Hodně mi na ODS záleží. V mém běžném životě jsem si ale všiml, že hodně obyčejných lidí se bojí vítězství ODS ve volbách. Bojí se, že jejich životní úroveň se tímto vítězstvím zásadně změní směrem negativním. Nejvíce se bojí rovné daně a zvýšení DPH u potravin. Věřím, že budoucí nová vláda ODS nedopustí, aby obyčejní lidé na této dani finančně ztráceli, protože to by v dalších volbách způsobilo katastrofu. Co když se ale situace po zavedení rovné daně vyvine tak, že obyčejní lidé budou opravdu na rovné dani prodělávat? Co potom udělá vláda ODS? Děkuji za odpověď. Milan Maxera
 
Vážený pane Maxero,

osobně Vám garantuji, že na zavedení rovné daně společně se systémem státem zaručeného příjmu vydělá naprosto každý (a to i při rovné 15% DPH). Tomu, kdo v to nevěří, můžete ukázat daňové kolečko nebo přímo na webových stránkách ODS daňovou kalkulačku, kde si může každý spočítat, kolik tisíc měsíčně čistého na rovné dani ODS vydělá. Budu velmi rád, pokud se i Vám podaří takto přesvědčit co nejvíce voličů.

Srdečně Vás zdravím, Ivan Langer
  20.05.2006 City Olomouc <hello.friend@centrum.cz>
 
Pane Langere,jaký máte názor na incident Dr. Macka? Pod vlajkou ODS veřejně předvádí,že je taky chlap s gulemi? Domnívám se,že ostuda,kterou udělal na sjezdu zubařů, je špatnou vizitkou nejen p. Macka,ale bohužel i opoziční strany,protože tento pán do ní stále patří.Skoro se obávám,že tyhle "chlapácké argumenty" ( a podle ohlasu na netu je to pravděpodobné) budou lidé spojovat se způsoby řešení konfliktů v ODS. Máš nějaký/jiný názor? Buch po čuni.Kde je nějaká kultura, kde úroveň vysokoškoláků? A kde věcné argumenty?
 
Dobrý den,

pana Macka považuji jen za jednoho z 25 tisíc členů ODS, který již mnoho let nemá žádný vliv na rozhodování ODS a formování jejích názorů. Se způsobem, kterým řešil své osobní spory o důstojnost své ženy s dr. Rathem nesouhlasím, v žádném případě to ale nepovažuji za čin, který by jakkoli souvisel s politikou a už vůbec nemohu souhlasit s tím, že by se jednalo o chování typické pro ODS. ODS naopak, na rozdíl od ČSSD, vede svou předvolební kampaň v duchu pozitivního vysvětlování vlastního programu, a to přímo mezi lidmi. Pokud se chcete podívat, jak vypadá kampaň jednoho z lídrů ODS, doporučuji Vám webové stránky www.langer2006.cz.

Zdravím Vás, Ivan Langer
  20.04.2006 mput mmput <m.mput@seznam.cz>
 
Vážený pane poslanče,

chvíli jsem se díval na diskusní pořad s volebními leadery olomouckého kraje. Zrovna byla řeč o prostituci. Hrdě jste se přihlásil k tomu, že jste nejlepší, protože jste odmítli jednat o zákonu, který by prostituci upravoval.
Můj názor je ten, že prostituci jako takovou se ani Vám nikdy, opravdu nikdy, nepodaří vymýtit, i kdyby jste se stal třeba slunečným ministrem zeměkoule.

Je nutno rozlišit prostituci dobrovolnou a prostituci z donucení.

Pokud jde o prostituci z donucení, je zde skutečně významná úloha policie a ostatních složek podílejících se na postihování této kriminality, která ale více než s prostitucí souvisí s omezování osobní svobody osob vykonávajících prostituci a obíráním osob provozujících prostituci o jejich "vydřené" peníze. Ale pokud jde o prostituci dobrovolnou? Co zde mohou tyto složky činit?

Za jakým účelem je dobrovolná prostituce provozována? Není to činnost provozovaná samostatně, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku? Nenaplňuje znaky živnosti? Ano, naplňuje, ale není živností, neboť poslanci rozhodli, že živností není "nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb". Ale titíž poslanci rozhodli, že živností není také například činnost fyzických osob - lékařů, lékárníků, stomatologů, advokátů, notářů, tlumočníků, ... Můžete mi vysvětlit, proč tito lidé, které já považuji většinou za schopné, vzdělané a jejich práci za důležitou musí dodržovat nějaké podmínky a platit daně, protože jim to (světe div se) poslanci zákonem nařídili, ale osoba živící se prostitucí nic nemusí?

Aha, už vím, pro zejména koho je Vaše strana.
 
Dobrý den,

o prospěšnosti činnosti lékařů, lékárníků, advokátů, notářů, architektů atd. nelze v žádném případě pochybovat, proto je zvláštní zákony (nejedná se o živnost podle živnostenského zákona) dovolují a upravují podmínky jejich výkonu. Prostituce tady odjakživa byla, je a pravděpodobně vždy bude. O její prospěšnosti si však dovoluji velmi pochybovat. Přesto vím, že se nám ji nikdy nepodaří vymýtit a proto je nutné alespoň minimalizovat rizika a nebezpečí, které jsou s ní spojeny (pohlavní nemoci, kriminalita, ohrožování mravní výchovy dětí, drogy, obchod s lidmi apod.).

Není náhoda, že návrh na regulaci prostituce podalo zastupitelstvo Hlavního města Prahy v čele se zástupci ODS. Regulace tedy ano, ale je otázkou, jak na to. Jako právník zásadně nemohu souhlasit s tím, aby prostituci upravoval samostatný zákon, neboť za chvíli bychom mohli vytvářet zákon pro každou živnost, pro každou lidskou činnost. Proto jsem již od samého počátku, kdy se tato věc začala projednávat, navrhoval zahrnout jednotlivé povinnosti do zvláštních zákonů, které se danou problematikou zabývají (živnostenský zákon, zákon o péči o zdraví lidu, trestní zákoník, přestupkový zákon atd.) a poskytnout obcím větší pravomoci, aby svými vyhláškami sami mohly rozhodovat, na kterých místech bude prostituce tolerována a na kterých nikoli. Tím by se prostituci podařilo vytlačit na místa, kde by tolik nevadila a kde by byla lépe kontrolovatelná. Pokud by některá osoba provozovala prostituci na místech zakázaných, jednalo by se o přestupek a pokračování v takovém přestupku by pak bylo trestným činem (podle našeho návrhu). Regulace tedy ano, ale takovým způsobem, který jsem Vám výše naznačil.

Se srdečným pozdravem, Ivan Langer
  20.04.2006 mput mmput <m.mput@seznam.cz>
 
Vážený pane poslanče,

se zájmem jsem si přečetl Vaši odpověď panu Veigentovi, zejména druhý odstavec. Držím Vám palce, aby se Vám to podařilo prosadit, protože je to rozumné a bude to mít asi za důsledek zlepšení vymahatelnosti práva.

Nicméně, napsal jste, že to prosazujete jako stínový ministr. V parlamentu sedíte již žadu let, stínovým ministrem také nejste první týden. Můžete mi upřesnit, kdy a kde jste to prosazoval - nějakým návrhem zákona (a vynechte prosím mítinky ODS), mám na mysli na půdě zákonodárného sboru. Nebo jste se v této věci probudil dva měsíce před volbami?

Děkuji.
 
Dobrý den,

co se týče lepší vymahatelnosti práva v oblasti občanského soudního řízení (např. předběžná opatření, omezení soudům druhého stupně vracet rozhodnutí zpět soudům prvního stupně a místo toho musí sami rozhodnout), trestního práva i trestního řízení (např. pozměňovací návrhy k novému trestnímu zákoníku, ale i dílčí návrhy jako větší ochrana záchranářům před brutalitou násilníků, snaha zavést nový trestný čin neoprávněného odposlechu), úpravy konkurzů (práce na insolvenčním zákoně) a v řadě dalších oblastí, podílela se ODS velmi významně na úpravě nových zákonů, na půdě poslaneckého ústavně právního výboru, poslaneckými pozměňovacími návrhy i v Senátu.

Některé naše pozměňovací návrhy byly přijaty, jiné bohužel nikoli. Návrhy, které urychlují řízení a posilují vymahatelnost práva budeme prosazovat i nadále. V oblasti bezpečnosti jsem se kromě změn trestního práva významně podílel i na novém služebním zákoně příslušníků bezpečnostních sborů. Kromě toho mám připraveny i vlastní zákony a projekty patřící do působnosti ministerstva vnitra (bezpečnost, lepší práce bezpečnostních složek, omezení byrokracie, střet zájmů, protikorupční opatření apod.), které chci navrhnout v případě, že ODS bude mít po volbách dostatečnou sílu k jejich prosazení. O těchto návrzích a projektech se můžete více dovědět i na těchto webových stránkách v materiálech, které jsou zde k dispozici.

V oblasti přestupkové práva jsem přesvědčen, že není možné situaci řešit jednotlivými dílčími změnami a novelami, ale je potřeba přijmout nový, moderní, k poškozeným vstřícný a k pachatelům přísný přestupkový zákon. Na takový zákon je nutná práce celého ministerstva vnitra se všemi jejich právníky a dalšími odborníky. Není v silách opoziční strany, aby samostatně připravila tak rozsáhlý zákon. To je úkolem vlády a konkrétního ministerstva. Na problém zastaralého a nevyhovujícího přestupkového zákona jsem upozornil i tehdejšího ministra vnitra Grosse, který mne informoval o tom, že přípravy na nový přestupkový zákon již probíhají. Dodnes bohužel není patrný žádný výsledek. Nová úprava přestupků je tedy jednou z mých priorit jako případného ministra vnitra a důkazy o tom, že se nejedná o čistě předvolební věc můžete nalézt i v řadě mých předchozích výroků a koncepčních materiálů.

Zdravím Vás, Ivan Langer
  03.04.2006 Jaroslav Veigent <jarda.veigent@quick.cz>
 
pokračování - omlovám se, ale celý text jsem omylem předčasně odeslal

Policie přijede na místo a nalezne zbitou ženu, která vypoví vše tak jak se stalo. Ona nemá (většinou) důvod si vymýšlet. Policista ji samozřejmě poučí ve smyslu ust. § 12 zákona o policii a sepíše úřední záznam. Potom se na průběh incidentu zeptá manžela, který samozřejmě vše popře a navíc bude tvrdit, že jej manželka napadla první a on se pouze bránil. I tuto výpoěď po poučení policista sepíše a celé odešle k rukám správního orgánu k dalšímu projednání - nic jiného mu ani nezbýá, ačkoliv ví, že je to díky děravým zákonům úplně zbytečná práce. A teď to nejlepší. Zde v 99 případech ze 100 nemáte žádné svědky a protože se jedá o tzv. návrhový přestupek, který se neprojedává z úřední povinnosti, nýbrž pouze na návrh, je oznamovtelka povinna (pokud bude chtít protiprávní jedání manžela potrestat) podat návrh na projednání přestupku. Jenže zákonodárci ve své nekonečné moudrosti ve správním řádu mimo jiné stanovili, že pokud se nepodaří prokázat protiprávní jednání, popř. se v zákonem stanovené lhůtě nestihne přestupek projednat, je navrhovatel povinnen uhradit náklady přestupkové komise (na začátku řízení bývají většinou 1000,- Kč). Takže si to shrňme: žena je od manžela byta jako žito, a protože je to již neúnosté rozhodne se i podat návrh na porjednání přestupku doufajíc v pomoc. Ale protože je to tvrzení proti tvrzení, musí být případ zákonitě odložen a ona je navíc povinna uhradit veškeré náklady, které vznikly přestupkové komisi. Nezkoušejte prosím urážet mou inteligenci a argumentovat, tím, že by se mohlo jednat o trestný čin "týrání osoby ve společné domácnosti".

Dále bych se chtěl věnovat obecně nízkým trestům za protiprávní jednání zejména majetkového charakteru a v neposlední řadě tzv. odkládání trestního stíhání pro neúčelnost - rozumě uvažujícímu člověku je z toho na blití. V praxi to znamená, že pachatel může vykrást třeba sto chat a potom udělá jedno loupežné přepadení. Chaty jsou pro neúčelnost odloženy a pachatel se stíhá pouze za nejzávažnější trestný čin. Ze zkušenosti můžu říct, že i rozsudky a tresty za loupežná přepadení jsou absolutně směšné. A takto bych mohl pokračovat do nekonečna. Tedy se Vás ptám: kdy už konečně zákonnými ustanoveními postvíte právo slušného člověka nad právo zločince? Až to dokážete, máte můj hlas jistý.

Děkuji za případnou odpověď, Jarosalv Veigent
 
Vážený pane Veigente,

děkuji za Vaše upozornění. V prvé řadě musím říci, že útok na osobní integritu člověka, jakým domácí násilí bezpochyby je, by měl být považován za trestný čin a nikoli za přestupek a tomu je třeba upravit i legislativu. Za útoky na zdraví by pak měly padat ty nejvyšší tresty. V této souvislosti navrhujeme zvýšit tresty za násilné trestné činy, ale kromě toho i za korupci a další společensky velmi nebezpečné trestné činy. Případy domácího násilí jsou rovněž typické tím, že u nich nefigurují žádní svědci a prokázat vinu pachateli (vina pachateli musí být vždy dokázána, naopak to nejde) bývá bohužel nesmírně obtížné.

Jako stínový ministr vnitra prosazuji přijetí nového, moderního přestupkového zákona, který by jednoznačně chránil poškozeného (ten dnes v mnoha případech není ani účastníkem řízení) a rychle a přísně postihoval pachatele přestupků. Posílit postavení poškozeného oproti pachateli je nutné i v trestním řízení, zejména v oblasti náhrady škody poškozenému. Zde navrhujeme, zjednodušeně řečeno, aby pachatel byl trestem postižen tak dlouho, dokud nezaplatí škodu postiženému. Rovněž navrhujeme, aby řízení o náhradě škody poškozenému (tzv. adhezní řízení) bylo obligatorní.

S pozdravem a přáním mnoha pracovních úspěchů, Ivan Langer
  03.04.2006 Jaroslav Veigent <jarda.veigent@quick.cz>
 
Vážený pane poslanče,

jsem pravicově orientovaný volič a upřímě řečeno nemohu se rozhodnout, komu bych měl dát v červnových volbách svůj hlas. Vzhledem k tomu, že jsem policista, může moje rozhodnutí podstatným způsobem ovlivnit Váš názor na řešení současných a zdůrazňuji neúnosných problémů s postihy za protiprávní jednání. Jako příklad bych třeba uvedl zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a jejich následné projednávání příslušným správním orgánem.

Možná o tom jako stínový ministr vnitra ani nevíte, ale v současné době je osoba, která v tom lidově řečeno "umí chodit" nepostižitlená za jakýkoliv přestupek na který si jen vzpomenete. V praxi to znamená asi tolik, že potrestán je pouze s prominutím trouba, který je před komisí poprvé v životě a ke všemu se přizná. Zatím co lotr beze zbytku využije všechny díry, které obecně české zákony mají a vyvázne zcela bez trestu a ještě si stěžuje, že jej policie šikanuje. Záměrně zde neuvádím o co konkrétně jde, abych nedával návod na to, jak se psotihům vyhnout. Jeden příklad bych však uvést mohl.
Jedná se především o tzv. návrhové přestupky, zejména proti občanskému soužití. Jako osoba s právnickým vzděláním jistě vite, o co se jedná: muž bija manželku jako žito a ona se po půl roce odhodlá zavolat na policii a samozřejmě očekává, že jí adekvátně a profesionálně pomůže. Ona by i pomohla, ale vzhledem k děravým zákonům k tomu nemá zákonné páky. Hned to vysvětlím.
 
Zatím žádná odpověď...
  03.04.2006 Jaroslav Veigent <jarda.veigent@quick.cz>
 
Vážený pane poslanče,

jsem pravicově orientovaný volič a upřímě řečeno nemohu se rozhodnout, komu bych měl dát v červnových volbách svůj hlas. Vzhledem k tomu, že jsem policista, může moje rozhodnutí podstatným způsobem ovlivnit Váš názor na řešení současných a zdůrazňuji neúnosných problémů s postihy za protiprávní jednání. Jako příklad bych třeba uvedl zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a jejich následné projednávání příslušným správním orgánem.

Možná o tom jako stínový ministr vnitra ani nevíte, ale v současné době je osoba, která v tom lidově řečeno "umí chodit" nepostižitlená za jakýkoliv přestupek na který si jen vzpomenete. V praxi to znamená asi tolik, že potrestán je pouze s prominutím trouba, který je před komisí poprvé v životě a ke všemu se přizná. Zatím co lotr beze zbytku využije všechny díry, které obecně české zákony mají a vyvázne zcela bez trestu a ještě si stěžuje, že jej policie šikanuje. Záměrně zde neuvádím o co konkrétně jde, abych nedával návod na to, jak se psotihům vyhnout. Jeden příklad bych však uvést mohl.
Jedná se především o tzv. návrhové přestupky, zejména proti občanskému soužití. Jako osoba s právnickým vzděláním jistě vite, o co se jedná: muž bija manželku jako žito a ona se po půl roce odhodlá zavolat na policii a samozřejmě očekává, že jí adekvátně a profesionálně pomůže. Ona by i pomohla, ale vzhledem k děravým zákonům k tomu nemá zákonné páky. Hned to vysvětlím.
 
Zatím žádná odpověď...
  11.03.2006 Filip Petrofský <F.Petrofsky@seznam.cz>
 
Vážený pane Langere,

Velice ODS držím palce a přeji vám abyste ve volbách do PS PČR nejen vyhráli, ale také abyste získali dostatek hlasů pro sestavení většinové vlády. Já sám bych se v nejbližší době rád stal členem ODS (nejdříve za rok, bohužel mi ještě není 18). Nedovedu si představit, že by volby vyhrála ČSSD a další 4 roky by vládli, protože i když Paroubek neustále tvrdí, že se s komunisty nikdy nespojí, nepochybuji o tom, že po vítězství ČSSD vytvoří menšinovou vládu podpořenou KSČM nebo vládní koalici. Já ale věřím že ODS volby vyhraje.
Vlády ČSSD za 8 let neprovedli žádnou smysluplnou reformu, jenom zvýšili státní dluh a nezaměstnanost a ještě z toho obviňují ODS. Chtěl bych vidět jak by ČSSD zvládla dostat ČR z problémů, které zde byly po 40 letech vlády komunistů.
Já bohužel volit nemůžu, ale snažím se všechny přesvědčit aby volili ODS, bohužel se někteří lidé přesvědčit nedají a i přes lži a spolupráci s komunisty budou ČSSD volit.

Hodně štěstí v červnových volbách.

S pozdravem Filip Petrofský
 
Dobrý den Filipe,

velice jste mne svým dopisem i svými názory potěšil. Jsem moc rád, že i mladí lidé mají zájem o politiku a vědí, jaká cesta je ta správná. Vaše místní sdružení ODS, jehož se chcete stát aktivním členem, se už teď má na co těšit . Za posledních osm let vlády ČSSD jsme měli již možnost přesvědčit se o tom, že jakkoli může program ČSSD znít líbivě, tato strana své sliby o sociálním ráji nikdy nesplnila a nesplní (viz materiál „50 nesplněných slibů ČSSD“, k dispozici i na tomto webu) a její program zadlužování, zvyšování korupce, růstu byrokracie a omezování lidských práv rozhodně nemůžeme podpořit. I podle toho, s kým ČSSD po faktickém rozpadu koalice schvaluje své zákony, je zřejmé, s kým by chtěla po volbách vládnout – s komunisty.

Děkuji za Vaši podporu a aktivitu, s jakou ODS pomáháte k vítězství ve volbách. S přáním mnoha životních úspěchů (třeba i v politice), Ivan Langer
  09.03.2006 Pavel Jirák <jirak.22@seznam.cz>
 
Vážený pane místopředsedo ODS.

Něco pro zasmátí v této pochmurné době.

Paroubek a jeho soukmenovci jsou zděšeni z úbytku hlasů možných voličů. Volební manažer Tvrdík se snaží vymyslet jak Vaši stranu předběhnout, hlavně se obává toho, že ODS provede nějaký tah, obdobný Mobilizaci.
Jedna z jeho myšlenek je údajně obdoba kolektivní odpovědnosti za výsledek. Na vojně se tomu říkalo hnutí
jeda plus jedna, nebo jedna plus dva. Jedná se o to, že každý člen ČSSD musí přesvědčit dva občany, kteří nechtějí jít k vobám, nebo hodlají volit jinou stranu, aby volit šli a právě ČSSD. To je jedna plus dva. Jedna plus jedna je to, aby potenciální volič ČSSD přesvědčil alespoň jednoho občana, o kterém ví, že nechce jít k volbám, nebo že chce volit jinou stranu, aby právě volil ČSSD. Na vojně tímto zpúsobem pomáhali zdatní a schopní méně zdatným a míněschopným. Člen KSČM měl na starosti dva, člen SSM jednoho.l


S Pozdravem Jirák
 
Vážený pane Jiráku,

metody volebního boje sociální demokracie nechci komentovat, neboť jsem přesvědčen, že právě taktika, kterou zvolila ODS a program, který ODS nabízí občanům, jsou tou správnou cestou nejen k volebnímu úspěchu, ale především k řešení problémů této země a jejích občanů jako jsou nezaměstnanost, korupce, dluhy, bezpečnost, zdravotnictví a mnoho dalších.

Se srdečným pozdravem, Ivan Langer
  18.02.2006 Michaela Pokrupová <m.pokrupova@seznam.cz>
 
Vážený pane Langere,

Chci jen říct, že ODS moc fandím a přála bych si, abyste vyhráli volby, i když k tomu bohužel zatím ještě pořád nemohu přispět. Hlavně se od socanů nenechte zastrašit - mně je špatně, jen co někoho z nich vidím. Jejich program jsem četla a upřímně: Oni to upřímně rozhodně nemyslí. Ani moje nedávná návštěva Ministerstva zdravotnictví České republiky mě nepřesvědčila o opaku. (Pan doktor Rath je podle mě schizofrenní, jinak to není možné.)

Tak ať se vám všem daří!

S pozdravem

Michaela Pokrupová
 
Vážená Michaelo,

moc jste mne Vaším dopisem potěšila. Podpory, kterou vyjadřujete Občanské demokratické straně si nesmírně vážím. Naprosto s Vámi souhlasím, že za vábivými slovy sociálnědemokratického programu se skrývá jen prázdnota a snaha kupovat si voliče sliby, o kterých nás již ČSSD několikrát přesvědčila, že je nedokáže a ani nemůže splnit. Musím říci, že ve svém příspěvku jste prokázala mimořádné analytické a diagnostické schopnosti :-).

Děkuji Vám a také já Vám přeji mnoho zdraru a úspěchů! Ivan Langer