Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

ODS

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  23.07.2007 Petr Lokotka <patlokotka@tiscali.cz>
 
Vážený pane ministře,

Vy jste zde někde odpověděl, že si nemyslíte, že každý sociální demokrat korumpuje. Pokud jste ale použil slovní spojení či formulaci "korupce v čr má jméno čssd", je to samé, jako by jste vyřknul, že každý člen soc. dem má tendenci korumpovat. Vy si stěžujete na dezinformace či lži ze strany masmédií, přitom sám nejdete jakožto vysoký veřejný činitel příkladem. Vám to nevadí? Zdraví P.Lokotka
 
Vážený pane Lokotko, já jsem to v jedné z reakcí na této diskusi již vysvětloval, opravdu neobviňuji každého člena ČSSD z korupce. Jsem však přesvědčen, že politika, kterou ČSSD za 8 let své vlády předváděla, nejenže byla v boji proti korupci naprosto bezzubá, ale dokonce neustále zvětšovala prostor, ve kterém korupce rostla. Z toho důvodu ztotožnění ČSSD s korupcí. Zdravím, Ivan Langer.
  20.07.2007 Radek Sekyra <RSekyra@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře,
Včera jsem se v Mladé Frontě dočetl, jak vedení Policie a vnitra usiluje o plán, kterak se zbavit pana J.Kubiceho. Pan J.Kmenta napsal, že se mezi panem Kubicem a panem Martinů strhla bouřlivá hádka, která podle očitého svědka trvala téměř dvě hodiny. Proč ho pane ministře chcete mermomocí odstranit, když jste na těchto stránkách v jedné z odpovědí tvrdil, že byl pan Kubice očištěn? Nebo máme vnímat to Vámi oficiálně vydané prohlášení o nevinně plk. Kubiceho jako teatrální gesto? Ono se to může pane ministře v očích veřejnosti vyjímat také tak, že je té které vládní garnitůře nepohodlný jakýkoliv výše postavený policajt, který chce vykonávat svou funkci nezávisle na tom, kdo je právě u moci. Pan Kmenta spekuloval i o tom, že byla sjednána jakási zákulisní dohoda mezi nejsilnějšími stranami. Vy asi dobře víte, že kromě často uváděného Zakovce odešlo již několik důstojníků z UOOZ. Všichni svorně tvrdili, že to bylo kvůli snížení financí ze strany Vašeho vedeníí, a také kvůli zásahům do nezávislého vyšetřování, jak popsal včera p.Kmenta. Vy si nemyslíte, že stín padá i na Vás?
S pozdravem R.Sekyra
 
Vážený pane Sekyro, mohu jednoznačně odmítnout, že by z mé strany byly činěny nátlaky směrem k panu Kubicemu. V rámci připravované reformy Policie ČR je jedním z pilířů této reformy i neuniformovaná policie a zefektivnění její práce. Na centrální úrovni se uvažuje o vytvoření tzv. Národního kriminálního úřadu, který by zejména metodicky, analyticky, informačně jednotlivé celorepublikové útvary zaštiťoval a ve dvou variantách se pak zvažuje právě míra autonomie těchto útvarů. Spojování těchto kroků s nějakým osobním útokem na pana ředitele Kubiceho jsou pouze mediální spekulace. Zdůrazňuji, že jde o krok systémový, související s reformou Policie ČR a v žádném případě není motivován osobně vůči ředitelům těchto útvarů či jejich pracovníkům. Také musím dodat, že ředitelé celorepublikových útvarů jsou v personální pravomoci náměstka policejního prezidenta pro trestní řízení a do této jejich výlučné pravomoci nezasahuji. S pozdravem, Ivan Langer.
  17.07.2007 Stanislav Valenda <stanley.v@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
zajímalo by mne, jaký je postoj ODS k nutnosti zvyšování právního vědomí občanů a vůbec k fungování policie a vůbec právního prostředí v celé ČR. Dosud, od roku 1989, mne totiž vaše strana nepřesvědčila o úmyslech napomoci dosavadnímu neutěšenému stavu. Mezer ve vyhláškách a zákonech nevyužívají totiž jen zločinci recidivisté, takoví ti lapkové a podvodníci, o jejichž darebáctví nikdo nepochybuje, ale (bohužel) stále více i obyčejní lidé - takoví, kteří se jinak sami rádi označují za bezúhonné občany.
Oblastí, kde se to projevuje je mnoho: silniční provoz, mezilidské vztahy (rodinné, sousedské..) a v neposlední řadě oblast podnikání (kauzy různých nepoctivých podnikatelů dostatečně hýbou světem médií). - Zajímá mne, co pro to ODS a také vy osobně, jako ministr vnitra, hodláte učinit, aby se situace dále nezhoršovala, aby se naopak začala lepšit. Podle mého je to totiž dost nezbytné, jestliže nechcete, aby v zemi nakonec zavládl chaos a bezpráví, jestliže nechcete mít i vy a vůbec všichni příznivci ODS strach o svůj majetek a své nejbližší.
S pozdravem ing. Stanislav Valenda
 
Vážený pane Valendo, souhlasím s Vámi, že v otázce kvality právního prostředí a vymahatelnosti práva je před námi obrovský kus práce. Český právní řád je doslova zaplevelen, je nepřehledný, často složitý, v mnoha případech si odporuje, na mnoho otázek odpovědi nedává. Cílem této vlády je nastavit a zahájit proces zjednodušení a zpřehlednění právního řádu, odbourat zbytečné regulace a veřejnosti více otevřít proces přijímání nových právních předpisů. Ve změti desítek tisíc právním norem to znamená běh na dlouhou trať, ale jakmile bude proces zahájen a nastavena pravidla, bude moct pokračovat bez ohledu na to, kdo bude zrovna u vlády. Ne za všechny problémy ale může právní řád samotný. Druhá rovina je v oblasti aplikace práva soudy, správními orgány a dalšími institucemi a zde je také co zlepšovat. Jsou však případy, kdy ani sebelepší zákony nezmohou nic proti tomu, že se někdo rozhodne je záměrně porušovat. Zde je pak nezbytné, aby takové jednání bylo rychle a spravedlivě potrestáno či jinak napraveno.
Pokud se ptáte na mou roli ministra vnitra, ministerstvo vnitra se významně podílí právě na úkolu zjednodušení a zpřehlednění právního řádu, zefektivnění veřejné správy a lepšího přístupu státu k lidem (např. v oblasti eGovernmentu), připravovaná reforma Policie ČR zlepší práci policie a její přístup k veřejnosti a vytvoří policistům lepší pracovní podmínky ke své práci. Mimo to navrhujeme a realizujeme řadu opatření v oblasti boje proti korupci i jiným druhům trestné činnosti, a to nejen v podobě zákonů, ale i konkrétních opatření v práci příslušných orgánů.
Vláda rovněž schválila ministerstvem vnitra předložené Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA. Ty vychází z předpokladu, že každý paragraf zákona má dopady na životy občanů a firem a má i své finanční důsledky. Proto každý, kdo bude chtít provádět nějakou regulaci, bude nejprve povinen zodpovědět, zda je regulace skutečně nutná, kdo konkrétně je za ni odpovědný, zda je předvídatelná a dává stabilitu a jistotu, zda je transparentní a nikoho bezdůvodně neznevýhodňuje a nediskriminuje a zda je cílená, řeší problém a nemá vedlejší dopady. Vláda pak bude moci projednat jen ty návrhy, které se s těmito otázkami budou umět vypořádat a nebude tak přijímat žádné návrhy, které zbytečně zatěžují občany i podnikatele. Děkuji za Váš dotaz a jsem se srdečným pozdravem, Ivan Langer.
  29.06.2007 Radek Sekyra <RSekyra@centrum.cz>
 
Vážený pane,

Na těchto stránkách http://www.blisty.cz/art/34858.html jsem četl článek J.Neorala. Má následující znění:

Pane Topolánku, paní Parkanová, bez rozpaků lžete národu!
Jan Neoral

Interpelace poslanců na předsedu vlády dne 14.6.2007:

Poslanec Václav Votava: „Pane premiére, sranda opravdu musí být, ale přesvědčím vás, že to tak úplná sranda není. Na mítinku s občany v Brdech v obci Borovno se vás jedna tazatelka ptala - cituji z Britských listů: Právě nám zde tvrdíte, že radar bude zcela bezpečný, účinky zdravotně nezávadné, a že pokud by měl poškodit lidi, neschválíte ho. Co se stane, pokud to nebude pravda a k poškození dojde? Vaše odpověď byla: Všude umírají lidé, někteří ve válkách, někteří při autonehodách a někteří jen tak. Citoval jsem z Britských listů. Myslím si, že to, co jste lidem řekl, je naprosto šokující. Jestli jste to opravdu řekl, je to nehorázná odpověď lidem, kteří mají obavy o své zdraví v souvislosti s radarem.“

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: „Myslím si, že je nehorázné něco takového tvrdit. Standardně tvrdím, že pokud se prokáží zdravotní postižení, vyjednávání skončí. Musím vás zklamat - čerpejte z lepších zdrojů.“

Pane premiére Topolánku, nehorázně a veřejně lžete!

Vaše slova v sále slyšelo 4.5.2007 přes 400 občanů a řekl jste je té paní přesně tak, jak je uvedeno v Britských listech, ze kterých pan poslanec Votava citoval. Občané také okamžitě reagovali na Vaše slova pískotem, voláním „fuj“ a „hanba“.

Dlouho se tady o ničem nehovořilo než o Vašich těchto a dalších arogantních slovech. Každý si tato slova dlouho držel v paměti. Velmi bych se proto divil, kdybyste chtěl všechny tyto lidi nyní veřejně přesvědčovat, že oni lžou a Vy ne.

Nezklamal jste pana poslance Votavu doporučením, aby čerpal z lepších zdrojů. Zklamal jste občany svým bezostyšným lhaním - to my bychom si měli najít lepšího premiéra, z lepších zdrojů.

Ministryně obrany Parkanová uvedla ve Víkendu DNES z 9.června 2007, na první straně:

„Nedávno jsme s panem premiérem vyjeli diskutovat o radaru do Borovna. Čekalo nás tam asi sto padesát protestujících lidí, přičemž občanů Borovna z nich bylo jen šestnáct. Zbytek byla nějaká rozdivočelá, přiopilá klaka. To mě nadzdvihlo.“

Paní ministryně Parkanová, rovněž nehorázně a veřejně lžete!

V sále v Borovně bylo 4. května přítomno přes 400 občanů z vesnic v okolí, počítali jsme je samozřejmě my, rovněž tak tisk, ukazují to i televizní záběry přeplněného sálu a předsálí. Nebyl tam jeden jediný podnapilý občan. Pokud pro Vás toto množství občanů, sestávajících z babiček, dědků, starší generace, střední generace, mladé generace, starostů a zastupitelů obcí představuje „zdivočelou a přiopilou klaku“, pak neuvěřitelně arogantním, hloupým a skandálním způsobem urážíte všechny tyto občany a představitele obecních samospráv.

Tito lidé tady dnes tento Váš urážlivý výrok probírají, jsou velmi rozhněváni nad Vaším nestoudným osočováním a lží a požadují jediné: odstupte, máte jednání barové zpěvačky a nikoli vážnost ministryně - a tím trpí i vážnost České republiky.

Dnes už je jasné, že našim vládním představitelům, včetně pana premiéra, se drzá lež stala denním pracovním nástrojem. Jak dlouho jim to, občané, ještě budeme trpět?

Jan Neoral, starosta Trokavce


Jak výše vidíte, nejen občané Trokavce jsou rozlíceni údajným lživým jednáním paní Vlasty Parkanové a pana premiéra Topolánka. Stydíte se za sebe?
 
Vážený pane Sekyro, sám v závěru svého příspěvku píšete „údajným lživým jednáním“. Já jsem na oné besedě nebyl, pochopil jsem, že Vy také ne, takže těžko oba můžeme soudit na čí straně je pravda. Starostu obce Trokavec jistě není možné považovat za zcela objektivního pozorovatele. Nicméně podstata je v něčem jiném. Zdravotní nezávadnost radarového systému je jedna ze nejdůležitějších podmínek vlády pro to, aby mohla vést další jednání. Pokud nebude zaručena zdravotní nezávadnost, nebude ani radarová základna. Přeji vše dobré, Ivan Langer.
  28.06.2007 Lukáš Horký <lucasssek@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře,

Včera nám redaktoři z pořadu Na vlastní oči zřetelně předestřeli, jak jste nechutně lživí a prospěchářští. Na jední straně - a to platí zejména pro ODS - tvrdíte, jak je zapotřebí utáhnout opasky, aby se snížil veřejný schodek, zatímco na druhé straně rozhazujete několik miliard z peněz danových poplatníků na různé klientelistické zájmy, na všelijaké kamarádšofty. Jak řekl redaktor P.Klíma, v žádné jiné demokratické zemi toto neexistuje! Redaktoři nám ukázali, že jste v rámci tzv. porcování medvěda přidělil své malinké obci 16 milionů na výstavbu golfového a tenisového hřiště. Chápu, že jsou Vám lidé v obci zavázáni, jenom už nechápu, jak si něco podobného můžete dovolit. Nevidím opravdu rozdíl mezi uplácením a porcováním medvěda. Samozřejmě v tom nejste zdaleka sám, podobně jsou na tom i další poslanci jako Kraus, Šustr atd.

Ono je smutné pane ministře, že na těchto stránkách tvrdíte, že Vás k poslancování a ministrování nemotivovaly peníze. Jak je bohužel vidět na tzv. porcování medvěda, těžko Vám může zkoumavý občan věřit ty vznešená a bohulibá slovíčka, kterým zaštitujete své působení coby ministr vnitra. Už v tom přidělování panu Kaderkovi jste hrál podivnou úlohu, nemyslíte?

Přeji Vám pane ministře, aby jste si ty "nakradené" peníze vrchovatě užil. U mne ale slušný člověk nejste.

Sbohem
Lukáš Horký
 
Vážený pane Horký, nevím, zda tato praxe existuje v nějaké jiné zemi, osobně ale tento způsob „dotací“ považuji za mnohem transparentnější, než jiné naprosto anonymní dotace přidělované na ministerstvech či různých fondech. Zde totiž vidíte, kdo tu dotaci prosadil a ten za ni také přebírá jistou formu odpovědnosti. O tom svědčí i Vaši reakce, kdy máte právo se k tomu vyjádřit a já mohu reagovat. Takovou možnost kontroly u jiných dotací vůbec nemáte. Já se zaměřuji na podporu sportovních, sociálních (charitativních) a vzdělávacích investic především v olomouckém regionu. Reportáž v TV Nova považuji za velmi účelovou, o takové dotace při projednávání státního rozpočtu žádá snad každý poslanec. Informace, že bych prosadil dotaci na golfový klub jsou zcela nepravdivé, na golf nešla ze státního rozpočtu ani koruna, touto formou jsem podpořil sousedící sportovní areál sloužící široké veřejnosti. Navíc jsem přesvědčen, že tato investice se pozitivně odrazí na rozvoji celé obce. Zdravím, Ivan Langer.
  23.06.2007 Jan Fofrmen <Fofrmen1@seznam.cz>
 
Vážený pane,
Tak jsem v Lidových novinách dnes četl, že Novotného agentura 6P bude pořádat výstavu Vašich kreseb. Nevěděl jsem pane ministře, že jste i mimořádný malíř. Prý se má jednat o malby, které jste zplodil v PSČ.
Je to pravda? Zdravím Vás
 
Dobrý den, rozhodně sebe nepovažuji za mimořádného malíře, tyto kresby vznikají zejména na půdě Poslanecké sněmovny a odrážejí mé vnitřní pocity z jednání, z konkrétních osob, vystoupení apod. Za celou tu dobu se dá říct, že tvoří takovou kroniku z jednání PS. Je pravda, že se svým kamarádem Petrem Novotným chystáme na podzim tohoto roku výstavu, ale neberte to, prosím, jako nějakou vážnou akci. Jde spíše o uvolnění, pobavení a v tomto duchu by se výstava měla nést. Srdečně Vás na ni zvu, o konkrétním místu i termínu se jistě z médií dovíte, neboť jejich zájem o tuto mou činnost je pro mne až překvapivě velký :-). S pozdravem, Ivan Langer.
  20.06.2007 Sheriff Rangers <walker.co.a@centrum.cz>
 
zdravím pane Langr chtěl bych vám říct že vás obdivuji. a fandim vaší straně. mějtese hesky naviděnou
 
Dobrý den, děkuji za přízeň. S přáním hezkého dne, Ivan Langer.
  17.06.2007 Jan Hat <honza.hat@atlas.cz>
 
Kdybyste mel chvili cas doporucuji si precist tuto diskuzi o tom jestli je lepsi socialismus nebo kapitalismu v ohledu bezpecnosti obcanu.Ja osobne mam z vetsiny nazoru hruzu.
http://forum.bonusweb.cz/totalwar/viewtopic.php?t=4360
 
Dobrý den, i když mi pravděpodobně nezbude čas na tento článek, mohu například srovnat úvahy o tom, zda větší bezpečnost zajistí totalitní režimy či demokracie. Demokracie je mnohem otevřenější a svobodnější, což s sebou nese i určitá bezpečnostní rizika, která je možné uzavřením se, popřením lidských práv a vládou strachu v totalitních režimech omezit. I socialismus se vyznačuje mnohem vyššími zásahy do práv a svobodného rozhodování jednotlivce. Ale zásadní otázka zní – Za jakou cenu?, A jsme ochotni tuto krutou daň zaplatit? Já jsem přesvědčen, že ta cena je příliš vysoká a je naším úkolem najít tu správnou rovnováhu mezi naprostou svobodou a bezpečností. Jsem přesvědčen, že je možné toho dosáhnout a jako ministr vnitra pro to dělám maximum. Přeji hezký den, Ivan Langer
  15.06.2007 Jarmila Šmídlová <Dzamila.@seznam.cz>
 
Dnes odpoledne jsem Vám položila otázku na chatu novinky,bohužel už jsem nedostala odpověď. Zajímalo by mne, jestli se někdo zabývá spoluprací ODS s KSČM v městských a obecních radách. Ve městě Žatec k tomu bohužel došlo a mně ani nikomu z mých známých,kteří se na to dotazovali ať už v oblastní, nebo hlavní kanceláři ODS nikdo neodpověděl. Nevím jestli si nevážíte svých voličů,nebo jestli se to 18 let po sametové revoluci už tak nebere. V každém případě přišla ODS o část voličů,protože pro mnoho lidí byla zárukou,že se asi jako jediná nikdy nespojí s KSČM. Těch měst a vesnic je v republice víc a až na malé výjimky se to nikde neřeší. Děkuji Šmídlová
 
Vážená paní Šmídlová, děkuji za Váš zájem a omlouvám se, pokud jsem nestihl odpovědět na chatu na Váš dotaz, ale těch dotazů bylo mnohem více, než je možné za jednu hodinu, kdy jsem byl ve studiu novinek.cz, odpovědět. ODS se takovou spoluprací v městských a obecních radách zabývá, vytváření takových koalic v radách zakázal i nejvyšší orgán ODS- Kongres ODS i Výkonná rada ODS. Na základě jejich usnesení již na některých místech, např. v Olomouckém kraji, došlo i k rozpuštění místních sdružení ODS. Situace se ale posuzuje v každém případě jednotlivě, primární odpovědnost za posouzení a návrh řešení leží na příslušných regionálních radách ODS, konečné rozhodnutí podle takto připravených podkladů činí Výkonná rada ODS. Osobně jsem přesvědčen, že regiony by mohly k tomuto problému přistupovat důsledněji. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer.
  07.06.2007 Robert Langer <RobertL@inMail.cz>
 
Vážený pane ministře,
Vy jste označil pana Krejčíře za zločince. Proč jste ho tedy nechali utéct? Neprotiřečíte si?
Paroubek v prohlášení v médiích totiž řekl, že by si někdo mohl myslet, že se za tou neschopností odsoudit Krejčíře může schovávat protislužba za služby p.Krejčíře. Podle slov Paroubka Vám pan Krejčíř před volbami pomáhal zvítězit proti ČSSD, a tak by se nabízelo, že jste ho nechali pláchnout záměrně coby odměnu za jeho předvolební služby. Můžete se k tomu prosím vyjádřit?
Děkuji. Zdraví Vás R.Langer
 
Dobrý den, na místě Jiřího Paroubka bych raději mlčel. Když R. Krejčíř utekl v České republice, bylo to za jeho vlády a ministrem vnitra byl František Bublan. Nikdo z nich neodstoupil. Za výzvami k odstoupení českého ministra vnitra v situaci, kdy R. Krejčíř zmizel orgánům JAR, je buď naprostá neznalost nebo hloupost.
K současné situaci kolem pana Krejčíře jsem se podrobně vyjádřil v odpovědi panu Novotnému ze dne 5. 6. v sekci „Volné“, rozhovor se mnou na toto téma si můžete také přečíst v sekci Média (rozhovor na Radiožurnálu ze dne 7. 6.). Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem, Ivan Langer.