Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

ODS

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  06.09.2007 jirka policista <prokoptrivis@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře
Jsem začínající policista a teď jsem nastoupil na ZOP.Jsem u policie sice krátce, ale už teď jsem našel spoustu negativ.Jsem náborován pro jedno nejmenované OOP ve středních čechách.I u nás je nedostatek policistů a tak se naše práce omezila na pouhé zpracování spisů.Každé ráno zasedáme k počítači a na konci služby od něj odcházíme.Na prevenci nemáme čas a tak jsme na ulici vidět pouze když jedeme k případu.To má za následek obrovský nápad trestné činisti.Aby toho nebylo málo tak se podílíme i na dopravě.Jenomže tím stylem, že dáváme parkovačky a dáváme pokuty za špatné odbočení atd.Přitom na silnicích umírají lidé.Na nebezpečných úsecích se nestojí, protože na to nejsou lidé a ani čas.Dále mě mrzí přístup služebně starších policistů k řešení TČ a jejich způsob šetření.Veškerá práce se dělá pouze na půl, protože nemají čas a už ani chuť.Není se co divit.Za svojí službu dosáhli určité hodnosti a nakonec byli degradováni a také přišli o peníze.Chodily do práce o svátkách, na noční atd.Za tuto daň byli odměńováni příplatky.Dnes jsou zrušeny.Přitom v soukromém sektoru by to bylo nezákoné .Já jsem nastoupil na Zop a přišel jsem také o peníze.Což je dost nespravedlivé.Já se musím učit v práci, ale i ve svém osobním volně.Máme sebeobranu kde je mnoho úrazů a v tomto počasí cvičíme pořadovou přípravu atd.Z těchto důvodů obětujeme spoustu času i mimo práci a v současné době si myslím, že pracujeme daleko víc než jiní policisté na oddělení, ale přitom jsme přišli o peníze.Kdyby práce u policie nebyla mým snem tak už bych dávno skončil.Tuto práci po třech měsících už dělám pouze z přesvědčení a protože chci pomáhat lidem.Což je více než smutné, že takto mluvím už po třech měsících služby.Myslím si, že naše práce je nedoceněná a finanční ohodnocení je spíše demotivující.Jsou na nás kladeny vysoké nároky, ale naše finanční ohodnocení tomu neodpovídá.O vybavení a pomůckách u policie radši ani nemluvim.Prosím vás o odpověď na tento názor,protože by mě zajímalo co si o tom myslíte vy.
 
Vážený pane Jirko,
děkuji Vám za Váš dopis i důvěru, se kterou se na mne obracíte. Již jsem měl pro Vás připravenu odpověď na mail, který jste mi zaslal ve stejném znění, ale budu reagovat raději na tomto fóru.
V úvodu uvádíte dva základní nedostatky, kvůli kterým policisté chybí v ulicích a nemohou dostatečně chránit zdraví a majetky občanů. Tím prvním je přebujelá byrokracie, příliš velká administrativa, která společně s plněním úkolů, které by měl dělat někdo úplně jiný (doručování obsílek, asistence u exekucí apod.), brání policistům dohlížet na bezpečnost v terénu. A když už se do terénu dostanou, objevuje se druhý problém, a tím je čárkový systém, který řada vedoucích stále prosazuje. Místo prevence, znalosti prostředí, komunikace s lidmi a řešení místních problémů jsou policisté svými nadřízenými nuceni udělovat pokuty za špatné parkování apod. To je špatně a musí se to změnit. I proto připravujeme velkou reformu Policie ČR, kde snížení byrokracie i vstřícný přístup k veřejnosti (metody Community Policing) patří k základním pilířům této reformy. Reforma již je ve fázi legislativních příprav, diskuse k ní se na služebním intranetu mohl několik týdnů účastnit každý policista. Zásady reformy můžete ale na intranetu nalézt i dnes a počítáme, že v paragrafovém znění bude ještě jednou dána k otevřené diskusi. Budu velmi rád, pokud se se svými poznatky a zkušenostmi zapojíte.
Dalším z pilířů jsou pak lepší pracovní podmínky policistů. Ať již jde o prostory, ve kterých policisté slouží, či vybavení a technika, které používají, v mnoha případech je jejich úroveň o několik desítek let pozadu. A i když na to všichni již dlouho upozorňují, předchozí ministři vnitra a vedení policie s tím nedělali nic. Jako opoziční poslanec jsem navštívil řadu služeben a měl možnost velmi dobře poznat jejich stav. Proto jsem již krátce po svém nástupu do funkce ministra vnitra zahájil projekt P1000 na modernizaci policejních služeben v celé zemi. A výsledky jsou již na první pohled patrné. Jen do konce roku 2006 byla za 600 milionů korun u prvních 300 služeben provedena oprava a údržba objektů, pořízeno nové vnitřní a kancelářské vybavení, výpočetní technika, radiostanice a internet na základní útvary. Zatímco v září 2006 bylo na internet připojeno pouhých 9,8 % policejních služeben, dnes je připojeno 99,5 % služeben. Celkem počítáme investovat do tohoto zhruba 3,5 miliardy korun, a to jak ze státního rozpočtu, tak ze strukturálních fondů EU.
Pokud jde o hodnosti, dokáži lidsky pochopit smíšené pocity těch, kteří tento nový systém chápou jako nějakou „degradaci“. Ujišťuji Vás ale, že se o žádnou degradaci nejedná. Zákon přináší zcela nový systém. Hodnosti, které platily do konce roku 2006, s novým zákonem zcela zanikají a příslušníkům náleží nové služební hodnosti - asistent, inspektor, komisař, rada apod. - a k nim pak příslušné hodnostní označení. Výhodou je, že podle tohoto nového hodnostního označení každý ví, kdo jakou pozici zastává. Ale i tuto otázku, stejně jako řadu dalších bude řešit expertní pracovní skupina, která již vznikla a jejím úkolem je analyzovat dopady nového služebního zákona, jeho účinky v praxi a navrhnout novelizaci těch ustanovení, u kterých to bude potřeba.
Příplatky za práci o svátcích, nočních, 150 hodin přesčasů jsou již podle nového zákona zahrnuty v základním tarifu, který je oproti loňskému roku výrazně vyšší a navíc ještě příslušníkům ve směnném provozu náleží 10 % příplatek k základnímu tarifu. Vedle toho ale nesmíme zapomínat ani na výhody, které služební zákon vedle některých omezení či povinností navíc přináší. Jsou to např. kratší pracovní doba, delší dovolená, ozdravné pobyty, výsluhové nároky a další, které jiní zaměstnanci ve státní správě ani v soukromém sektoru nemají.
Nemyslím si, že práce u policie je ve srovnání s jinými druhy práce ve státní správě špatně ohodnocena. Průměrný plat u policie dosahuje cca 140 % průměrného platu v rozpočtové sféře a navíc každým rokem roste. Po účinnosti nového služebního zákona vzrostl plat za 1. pololetí 2007 oproti stejnému období loňského roku o 3400 korun a nárůst se týká 94 % všech policistů. Přesto i nadále existují propady a já jsem si vyžádal podrobné informace o všech takových případech a chci znát řešení, jak služební funkcionáři zajistí, aby na konci roku na tom nebyl nikdo, kdo odvádí stejné množství práce ve stejné kvalitě jako loni hůře než za rok 2006. Tyto otázky pravidelně projednáváme i s odborovými organizacemi zastupujícími příslušníky bezpečnostních sborů. Peníze ze státního rozpočtu na to totiž zajištěny jsou.

S pozdravem a přáním mnoha úspěchů
Ivan Langer
  06.09.2007 Jan Fofrmen <Fofrmen1@seznam.cz>
 
Vážený pane,
Dnes jsem si přečetl v příloze Mladé fronty, že se chovají poslanci v PSČ vulgárně! Paní K.Jacques uvedla, že se chovají někteří poslanci vůči ní oplzle a vulgárně. Prý je to tam často připomíná čtvrtou cenovou. Všichni víme, vulgární výrazy používá i M.Topolánek. Už minulosti jsem četl, jak pan Rath tvrdil, že jakési poslankyně z ODS mu měly nadávat do čů..., čili do panských přirození. Setkal jste se také v PSČ s obscénní vulgaritou? Setkal? Zdraví Jan Fofrmen
 
Dobrý den,
naposled jsem se s vulgaritou přímo na plénu PS setkal při jedné z posledních schůzí, když pan poslanec Rath naprosto nevybíravě urážel paní místopředsedkyni Němcovou a choval se k ní jako „buran“. Nechť si takové chování každý přebere sám. Z vlastní zkušenosti musím říci, že takto urážlivé a vulgární chování je v PS spíše ojedinělou výjimkou, ale třeba mají jiní kolegové či kolegyně jiné zkušenosti.
S pozdravem
Ivan Langer
  02.09.2007 Robert Langer <RobertL@inMail.cz>
 
Vážený pane Langere,
Když se Vás pan Kmenta otázal, zda Vám nevadí kompletní rudé vedení policie, pozmenal jste toto:"To je důkaz toho, že mými prioritami je dodržovat zákon a měřit lidi podle kvality. Moje zkušenost s mnohými policisty je, že se páchání trestné činnosti dopouštějí častěji ti, kteří přišli k policii po roce 1989". To tedy má znamenat, že budete raději stát za takovými lidmi jako je pan Komorous, jež nedávno vyhrožoval fyzickou inzultací panu Kubicemu? Někdejší kandidát na funkci v StB pan Komorous má u Vás takovou váhu? Vy se chcete zbavit posledního člověka, který nebylo spojen s totalitní policií? Pana Kubiceho si přivedl - pokud vím - pan Jan Ruml. Uvědomujete si pane Langere, že se projevujete názorově jako bezkrupulní farizej? Novinář J.Kmenta v MFDnes (1.září) veřejnosti připomněl, že jste to byl právě Vy, kdo v minulosti tvrdě kritizoval sociální demokracii za benevolentní přístup ke komunistické minulosti vrcholných funkcionářů policie a vnitra. Paradoxem je, že to byla levicová ČSSD, která dosadila na post náměstka lidi jako M.Antla či P.Pánkovou, čili lidi bez komunistické minulosti.
 
Dobrý den, mým cílem je důsledné dodržování zákonů, včetně těch lustračních. Z toho důvodu jsem při prvních pochybnostech nechal prověřit lustrační osvědčení u vedoucích pracovníků policie i na MV, na Policejním prezídiu byly tyto prověrky ještě širší. Od Nového roku navíc došlo ke zpřísnění podmínek, pokud se týká dalšího působení policistů, kteří sloužili i před rokem 1989. I před rokem 1989 ale působila u policie řada výborných policistů a pokud dnes splňují přísné zákonné podmínky, proti jejich dalšímu působení nic nenamítám. Právě jména jako Antl či Pánková dokazují, že lidé, kteří u PČR nepůsobili před rokem 1989 nemusí být vždy zárukou té nejvyšší kvality, neboť oba byli nuceni ze svých míst po obecně známých problémech odejít.
Pokud jde o spor mezi řediteli Komorousem a Kubicem, osobní vztahy mezi svými podřízenými a jejich chování na poradách musí řešit jejich nadřízený, kterým je náměstek policejního prezidenta pro trestní řízení, resp. policejní prezident.
S pozdravem, Ivan Langer.
  23.08.2007 Matěj Nekola <manekola@centrum.cz>
 
Milý pane Langere,
k otázce: je běžné v ODS, že si kolegové vrážejí dýku do zad? Hodně negativně se v tomto smyslu hovoří v médiích o P.Bémovi, a koneckonců i o jiných vysoce postavených lidech v ODS. O Vás se mluví jako o blízkém spojenci p.Topolánka, což si myslí i někteří novináři a politologové. Nedávno Vás takto popisoval B.Pečinka v MF. Nicméně jeden nejmenovaný známý novinář z LN mi napsal toto:"Ivan Langer to hraje na víc stran a hlavně na sebe - to je v politice do určité míry asi normální. Ale Langer se na Topolánka tváří jako jeho spojenec a současně proti němu, pokud vím, občas kuje pikle - například prozradil novinářům, kde bude Topolánek, když se schovával kvůli Talmanové". Jak je výše patrné, v politice je hodně kurev, co?:-)))
 
Vážený pane Nekolo, na tento Váš dotaz jsem již odpověděl v sekci Korupce, kde jste jej rovněž položil. Děkuji za pochopení, Ivan Langer.
  13.08.2007 Pavel Neználek <papro1@seznam.cz>
 
Nechci Vám sahat do svědomí pane ministře, ale zjistil jste si jakym strikním omezením jsou vázáni rádioamáteři při svém vysílání? Na jakém výkonu mohou pracovat se svými vysílačkami , aby jejich činnost nebyla pro ostatní spoluobčany zdravotně závadná? (Viz. normy ČSN) Jste jeden z mnoha který se dopouští na českém narodu nehorázne fabulace. Americky radar, o kterém tak vážně uvažujete mnoho násobně tyto normy překračuje. A ikdyž nebude v provozu pernamentně , ale jen při ohrožení USA, jeho zkouškách a cvičných poplaších, tak při svém vykonu byt bude používan jen sporadicky bude mít zdravotní nasledky pro občany žijící v jeho okolí. Neboť při jeho výkonu, byť po kratkou dobu to organismus člověka poznamená! Kdo bude kontrolovat jeho používání! To se budeme spolehat na americka prohlášení o jeho minimalním provozu? Budeme věřit lidem kteří testovaly své zbraně v Hirošimě a Nagasaki? Ono jim na nas zaleží? A Vám? Přestěhujete se do jeho blízkosti a budete tam demonstrativně bydlet aby ste všem odpůrcům ukázal že je bezpečný? Jestli ano tak tam ale buďte 24 hodin denně aby vám žadna chvilka jeho provozu neunikla. Vždyť vy stavíte lidi před hotovou věc. Vy a Vám podobní ste s velkou slávou vyhnali Sovětské respektive Ruské vojska a lidé Vám tleskali!! Ti samí lidé co Vám tenkrát tleskali by ted museli vzit hole a vyhnat Vás!! Takovouhle demonstraci arogance státní moci předváděli komunisté. Asi budete oponovat že sem pořádně to období neprožil, ale nechcete mi tvrdit, že učitelé nám o praktikách komunismu lhali? Že i tolik opěvovaní disidenti včetně Václava Havla taky jen učelově hanili? NEBO NA ROVINU PŘIZNEJTE BARVU A ZVEŘEJNITE I TU DRUHOU ČÁST AMERICKÉ NABÍDKY , KTERÁ JE S TÍM RADAREM SPOJENÁ!!!! TŘEBA SPÍŠ LIDI PŘESVĚDŠÍTE O LUKRATIVITĚ TÉTO NABÍDKY. A HLAVNĚ TO UDĚLEJTE DŘÍV NEŽ BUDE POZDĚ A NĚKDO VÁS PŘEDBĚHNE. TO BERTE JAKO UPŘÍMNOU RADU,V TĚHLECH ZÁLEŽITOSTECH AČ TO TAK NEVYPADÁ JE ČESKÝ NAROD VELMI CITLIVÝ.
 
Dobrý den, v prvé řadě nemohu akceptovat Vaše srovnávání sovětské násilné okupace s otevřeným vyjednáváním podmínek pro možné umístění radarové základny USA na našem území. V prvém případě jsme byli postaveni před hotovou věc, nikdo se nás na nic neptal, nic jsme nemohli kontrolovat, sovětští vojáci si zde mohli dělat prakticky co chtěli. V případě žádosti americké strany je vše na našem rozhodnutí, podmínky budou takové, jaké si vyjednáme a dojednané podmínky budeme moci kontrolovat.
Pokud jde o zdravotní dopady radaru, stále platí, že pokud by radar měl mít negativní dopady na zdraví obyvatel, tak se prostě stavět nebude. Dosavadní studie však potvrzují, že tomu tak nebude, a to nejen kvůli intenzitě záření, ale i umístění samotného radaru. Zdravotní nezávadnost radaru potvrdil jak hlavní hygienik Armády ČR, tak i hlavní hygienik České republiky. Studii a její výsledky si můžete přečíst na webu www.radarbrdy.cz, kde jsou k dispozici i další informace k této otázce. S pozdravem, Ivan Langer.
  13.08.2007 Pavel Neználek <papro1@seznam.cz>
 
Neználek (27) 13.08. 23:18
Pane ministře gratuluju Vám. Sem pro aby jste dále šil do řad Policie, je to potřeba. Nač jim přidávat na platě? Oni to nepotřebujou. Vy se o ně nepostaráte, tak si je koupí bohatí podnikatele a budou sloužit zase Vám a vám podobným. TO JE MODEL DEMOKRACIE PO VZORU ODS!! Na druhou stranu s Vámi souhlasím že státní správa je přebyrokratizovaná a přebujelá a je potřeba s ní něco dělat. Ale Vámi zvolený způsob represe je nesystémový. Měl byste novym zakonem vypichnout a zvyhodnit tu tažnou část aparátu, která pak bude věrně až do roztrhání těla sloužit státu a lidem. To platí i o Policii.ALE ZAS NA DRUHOU STRANU VÁM OPĚT TLESKÁM! SVYMI KROKY NAŽENETE DO SPÁRU LEVICE NĚKOLIK SET TISÍC ZHRZENÝCH VOLIČŮ. Kalkuluji se statníma uřednikama,policistama,hasičema a jejich rodinama. NECHCETE SE JEŠTĚ OBOUT DO ARMÁDY, KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB A TŘEBA DO ŘIDIČŮ Z POVOLÁNÍ? ABY KONEČNĚ ODS SE ODROVNALA TOTÁLNĚ? BYL BYCH VÁM VDĚČEN.
 
Dobrý den, Vaše argumenty o zhoršování postavení různých skupin zaměstnanců opíráte především o vývoj platů u policie. Zde Vás ale musím uvést do toho, jaký je tento vývoj ve skutečnosti. V prvé řadě platí, že průměrné platy policistů dosahují výše 150 % průměrných platů v rozpočtové sféře. A pokud jde o jejich vývoj, srovnání s loňským rokem, máme k dispozici již srovnání platů za 1. pololetí 2007 s 1. pololetím 2006. Tato čísla byla projednána i za účasti odborových organizací, jejich věrohodnost není zpochybňována. V porovnání s 1. pololetím roku 2006 došlo za 1. pololetí 2007 k průměrnému nárůstu platů o 3400 Kč a také ve srovnání s 1. čtvrtletím výrazně klesl počet policistů, kteří zaznamenali pokles příjmů. Zatímco v 1. čtvrtletí 2007 to bylo ještě více než 5000 policistů )z celkových téměř 50 tisíc), po 1. pololetí 2007 je to necelých 2500 policistů. Je tedy zřejmé, že platy u PČR jsou vyšší než je celostátní průměr a nadále rostou. Zároveň jsem požádal o ještě detailnější informace o struktuře policistů, kteří stále mají propad příjmů a budu ještě více tlačit na to, aby i u nich byla situace co nejdříve napravena. Více o dopadech služebního zákona můžete nalézt i v tiskové zprávě na www.mvcr.cz nebo mezi Novinkami (později v jejich archivu) na tomto webu.
Pokud jde o snižování počtu míst ve státní správě, ani Vy sám nepochybujete o tom, že „je přebyrokratizovaná a přebujelá a že je nutné s tím něco udělat“. Lepší organizací práce a zrušením dlouhodobě neobsazených tabulkových míst na Ministerstvu vnitra již ke konci roku dosáhneme zeštíhlení o 14 % (celkový vládní plán je o 12 % do roku 2010), což bude mít nejen dopad na úspornější a efektivnější fungování státu, ale i na lepší podmínky pro stávající zaměstnance. Musím podotknout, že zeštíhlování se v žádném případě netýká policistů ani hasičů.
Děkuji za Vaše názory a jsem s pozdravem, Ivan Langer.
  09.08.2007 pytláka hajným <asistentuhzs@seznam.cz>
 
Již je dávno,co jsem Vás žádal o Váš názor na zákon o vytěsnění minoritních akcionářů.Napsal jste,že jsem byl vyplacen podle platného zákona.Dobrá.Dnes jsem přečetl,že firma,která byla ohodnocena na 15mld. má zisk na letošní rok ukazující na téměř 15mld. Bravo Vám za tak nádherné platné zákony a bravo také nezaujatému a nepodlplacenému znalci.Firma co vydělá 15mld. má hodnotu 15mld. Nic jiného než státem organizovaná zlodějina,hlavně že je Vám soukromé vlastnictví nedotknutelné.Potřebujete snad ještě lepší ukázku korupce,proti které tak razantně bojujete? Začněte ve vlastních řadách a nedělejte z lidí voly.Pan ministr spravedlnosti to krásně v tv obhajoval: prostě jsme potřebovali ten živnostenský zákon,vytěsnění byl jen přílepek,ale v podstatě je to větší přínos ,žádné vítězství nebývá beze ztrát. Kdo tam dal ten přílepek,kdo pro něj zvedl ruce.Odpovím Vám raději sám.Váš bývalý a dnes dobře zajištěný poslanec Doležal,v drtivé většině zvedli ruce Vaši poslanci ODS.Opravdu pravicová strana!!! Začněte bojovat proti korupci od vlastního prahu,nebo snad byla naplněna i stranická pokladna................
 
Dobrý den, můj názor na tuto problematiku znáte a ten je stále stejný. Musím ale odmítnout jakákoli nařčení z korupce a plnění stranické kapsy, stejně jako musím upozornit, že jen hlasy poslanců ODS bez podpory tehdejší vládní koalice by na prosazení této změny nestačily. Bylo to podpořeno napříč politickým spektrem. S pozdravem, Ivan Langer.
  01.08.2007 Radek Sekyra <RSekyra@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře,

můžete si prosím přečíst tento text http://www.blisty.cz/2007/8/1/art35594.html ?

Jinak předkládám úryvek:

Pan poslanec Votava Vám v parlamentní interpelaci 14.6.2007 vytknul, jak jste v Borovně hovořil arogantně s občany o nebezpečí smrti - přesněji řekl:

„…Myslím si, že to, co jste lidem řekl, je naprosto šokující. Jestli jste to opravdu řekl, je to nehorázná odpověď lidem, kteří mají obavy o své zdraví v souvislosti s radarem.“

Odpověděl jste mu:

„Myslím si, že je nehorázné něco takového tvrdit. Standartně tvrdím, že pokud se prokáže zdravotní postižení, vyjednávání skončí. Musím vás zklamat - čerpejte z lepších zdrojů.“

Čili jste informoval celý národ, že jste ta nehorázná slova v Borovně neřekl. Zbaběle jste je zapřel a ještě se poslanci přezíravě vysmál. Netušil jste, že na těch pověstných „mlýnech, co melou pomalu, ale zato jistě“, něco vskutku je.


Poslechněte si pane ministře prosím mp3 nahrávky na tomto odkazu:http://www.blisty.cz/art/35526.html

Proč podle Vás Topolánek lhal?
 
Dobrý den, k velmi podobnému dotazu jsem se nedávno na této diskusi vyjadřoval, výroky pana premiéra komentovat nebudu, v každém případě mohu ale potvrdit názor svůj i stanovisko celé vlády, že zdravotní nezávadnost radarového systému je jedna ze základních podmínek pro to, aby se jednání mohla dokončit a aby vláda podpořila umístění radaru na území ČR. Zdravím, Ivan Langer.
  30.07.2007 Stanislav Valenda <stanley.v@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
vím, že každý člověk se zodpovídá v prvé řadě sám sobě, tj. svému svědomí, přesto mne zajímá váš postoj k předsedovi ODS panu Topolánkovi: Podle mého názoru Pan Topolánek jako premiér naprosto zklamal, a to jak voliče ODS, tak celou veřejnost. Osvědčil se jedině jako věrné zrcadlo (s)prostého lidu. Průměrný Čech tíhne k bezzákonnosti a bezpáteřnosti, každý druhý by si chtěl dělat, co se mu zlíbí, bez ohledu na druhé, bez ohledu na zákony a dobré mravy. A takových lidí, bohužel, stále přibývá.
Svými postoji pan Topolánek vlastně přeprofiloval ODS z pravicově konzervativní strany na něco jako stranu pravicově anarchistickou... (anarchie ve smyslu pohrdání státností, elementární slušností a tradicemi) ... a aby to mělo ještě větší švunk, tak to dělá za frajersky přisprostlých komentářů a gest.
Jeho řidičské schopnosti (najíždění do novinářů a fotoreportérů) pak zřejmě mají lidu napovědět jeho tankistickou vojenskou minulost, jinak si totiž jeho chování nedovedu už vůbec vysvětlit?! Možná odtud čerpají inspiraci mnozí řidiči na našich silnicích...
Má vůbec člověk, který nedovede udržet své emoce na uzdě, právo řídit ODS, potažmo celou zem? - Jestliže ani vládní činitelé nebudou určitým vzorem dobrých vlastností, jestliže budou na oddiv vystavovat své buranské chování a za pomocí médií z něho ještě dělat normu, kam potom směřujeme? - Myslím, že si na tuto otázku najde každý důvtipný Čech jadrnou odpověď.
Na co však slušní lidé odpověď zaručeně nenaleznou, je otázka "KOHO VOLIT V PŘÍŠTÍCH VOBÁCH?" - Normální slušní lidé, o tom jsem přesvědčen, by totiž nejvíce chtěli nějakou tu "klidnou sílu", ta však (v podání KDU-ČSL) je pro mnohé nepřijatelná kvůli převládajícímu ateismu.
S pozdravem Ing. Stanislav Valenda
 
Vážený pane inženýre, děkuji za Váš dotaz, ale Váš názor na předsedu vlády a ODS Mirka Topolánka nesdílím. V prvé řadě nevidím ani náznak toho, že by Mirek Topolánek či ODS měli prosazovat anarchistické postoje a pohrdání k české státnosti, tradicím apod. Mirka Topolánka znám řadu let, ještě z doby, kdy byl řadovým senátorem a můj názor na něj je takový, že je to člověk zásadový, týmový hráč a zároveň dobrý kapitán týmu a člověk odhodlaný věnovat svému poslání naprosté maximum. Je to i člověk přímý, upřímný. Jeho typická neformálnost, která se projevila i ve složitém životním období, kdy mimo politické problémy řešil i problémy v rodině a byl pod obrovským tlakem bulvárních médií, možná nebyla úplně nejšťastnější, což jsem mu také řekl, ale rozhodně jej za to neodsuzuji. Přeji vše dobré, Ivan Langer.
  27.07.2007 Zděnek Jelíneček <jelinecekz@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře,

Nečetl jste náhodou úvahu B.Pečinky, která byla uveřejněna v MF 25.července? Cituji komentátora reflexu:"Dlouhá léta byla role korunního prince v ODS přisuzována pražskému primátorovi P.Bémovi. V posledních měsících jako by potichu vystoupil na neviditelnou druhou příčku jiný politik, který má perspektivně větší šance. Na rozdíl od Béma jde zatím loajálně vedle Topolánka a opírá se o hlasovací koalici "společenství uhlí a oceli". Tím mužem je ministr vnitra Ivan Langer, který byl považován koncem devadesátých let za velký politický talent, jež svou kariéru přepálil. Jeho hvězda začíná v ODS stále více zářit. Kdyby současný předseda ze dne na den odešel z vrcholové politiky, byl by to nejspíše I.Langer, který by zaujal jeho místo.
Myslíte, že to pan Pečinka vystihl přesně? Vy jste totiž na těchto stránkách nepřímo poukázal, že Vás post premiéra neláká, že se budete spíše věnovat advokacii či něčemu mimo politiku. S pozdravem Zděnek Jelíneček
 
Vážený pane Jelínečku, úvahu pan Pečinky jsem nečetl, v té době jsem byl s rodinou na dovolené. Stále ale platí, co jsem říkal již dříve, že v tuto chvíli je pro mne prioritou ministerstvo vnitra a realizace projektů jako jsou eGovernment, reforma Policie ČR, zlepšení práce i pracovních podmínek Policie ČR i HZS ČR, boj proti korupci, snížení byrokratické zátěže, efektivní veřejná správa a řada dalších projektů realizovaných na MV. Také platí, že po skončení politické dráhy, a v tuto chvíli nechci spekulovat, kdy by to mohlo být, se chci věnovat na plno své rodině a profesionálně advokacii a pokračovat jako učitel na vysoké škole. Přeji hezký den, Ivan Langer.