Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  18.10.2007 Sosna Sosnová <para.zu1@seznam.cz>
 
"Vážený" pane ministře, rozhodl jsem se nevážit slova a upřímně vám sdělit svůj názor. Tvrdíte, že hodláte tvrdě bojovat s korupcí u policie a zprávy předávané do médií o tom, že inspekce rozprášila celá oddělení tu i onde jsou toho jasným dokladem. Máte pocit, že policista pobírající čistý příjem cca 17000,- Kč, bydlící v hlavním městě v pronájmu za 12000,- Kč se dvěma dětmi a ženou na rodičovské dovolené odolá nabízenému úplatku od vám podobně hmotně zabezpečeného občana, nebo podnikatele? V tom případě vám závidím váš bezbřehý optimismus, ale čeká vás ledová sprcha. Buďto budete muset ihned policisty v přímém výkonu služby jinak ohodnotit, nebo rovnou zatkněte všechny. Vy jste svou reformou vytvořil podhoubí pro korupci u policie, jako nikdo dosud. Bravo pane ministře, myslím, že se již nemusíte dále skrývat za otřepanými frázemi. Pokud ještě veřejnosti nedošlo, oč v reformě vlastně jde, myslím, že policisté to již pochopili všichni. Kde s takto nastaveným zákonem chcete vzít policisty na vysoké profesní úrovni, s vysokým morálním kreditem, úžasným stupněm lidských a společenských hodnot a hlavně lidi, pro které slovo PARŤÁK není blábolem ve Vaší reklamě? (jak zde již trefně napsal kolega a já se s ním, i přes jeho mládí vřele ztotožňuji) Možná hledáte úplně jiný druh lidí. To ale budete muset zrušit požadavek na úplné střední vzdělání s maturitou, odpustit fyzické testy a zapomenout na zdravotní stav uchazečů. Máte naprostou pravdu, mezi nezaměstnanými, bezdomovci a postiženými se najde jistě mnoho zájemců o práci u PČR. Možná se vám povede k práci přemluvit i zástupce národnostních menšin. Každý je přeci nahraditelný a policista v přímém výkonu služby je jen dělník bez jakékoli hodnoty. Sbohem vám i celé Policii ČR.
 
Zatím žádná odpověď...
  18.10.2007 Sosna Sosnová <para.zu1@seznam.cz>
 
Pane ministře, U PČR, Správy hl. m. Prahy již déle než 50 let existuje útvar, který nese název PMJ Praha. Jedná se o policisty, jejichž náplní práce je okamžitá reagence na tísňové volání, tedy přímá pomoc občanů v tísni a "lov" pachatelů trestné činnosti přímo při jejím páchání. Tuto skupinu policistů jste při vaší reformě zažřadil do nejnižší, tedy třetí platové skupiny. Tento v pravdě elitní útvar, ne názvem, ale duchem, odborností a profesní precizností, jste degradoval na partu námezních dělníků, které lze ihned nahradit a které je třeba nahradit! To však zdaleka není všechno. Tento útvar, právě pro profesionalitu a letitou přirozenou selekci byl vždy bohatou zásobárnou policistů pro SKPV, OBOZ a zásahové jednotky. A hle, i toto se vám podařilo zničit, neboť na uvedených útvarech nejsou čtvrté platové třídy a policista se nejprve musí nechat přeřadit na MOP, kde se nejprve naučí zatajovat nápad trestné činnosti, " zatloukat vraždy" a po několika letech devastace morálních hodnot takového jedince, po několika desítkách žádostí o přeřazení a řadě ústrků od funkcionářů, kteří nehodlají nechat odejít dalšího nespokiojeného policistu jinam, tento ztratí zájem a raději od policie odejde. Ano, jedná se o právě tu skupinu policistů, u které jste zaznamenal propad příjmú oproti loňskému roku. Z tohoto útvaru odešlo již několik desítek déle sloužících policistů a to přímo do civili. Další výpovědi se neustále podávají a to téměř hromadně, kvůli dalším chystaným reformním krokům týkajícím se výsluhy a odchodného. Již v tuto dobu rapidně poklesl věkový průměr policistů v přímém výkonu služby u tohoto útvaru. Toto bude nadále pokračocvat a odbornost a profesionalita dále klesá. Již v současné době to zde vypadá jako při exkurzi středoškoláků. A co je nejhorší, tito mladí se již téměř nemají od koho učit. A tak se vás ptám, pane ministře, tohle jste svou reformou sledoval?
 
Dobrý den, děkuji za Vaše podněty, dovolte mi reagovat na více Vašich příspěvků najednou. Problém přetrvávajících propadů příjmů (i když počty těchto propadů každým měsícem klesají) vnímám velmi citlivě a říkám, že trvají mnou zadané úkoly znát individuálně každý případ, kdy za letošní rok oproti roku minulému bude propad příjmu přetrvávat a navrhnout konkrétní řešení.
Ačkoli přijetí nového služebního zákona považuji za správné a na jeho obsahu jsem se formou pozměňovacích návrhů jako opoziční poslanec také podílel, jsem si vědom toho, že tento zákon není dokonalý a že některé instituty nefungují tak, jak by mohly. Mezi ně jistě patří i kariérní řád. Veškeré připomínky, které obdržím předávám nově vzniklé expertní pracovní skupině složené ze zástupců MV, bezpečnostních sborů i odborů, která připravuje novelizaci těch ustanovení služebního zákona, která se ukazují jako špatná, nelogická či nefungující.
Mohu Vás však ujistit, že mezi připravovanými změnami nejsou žádné, které by vedly ke snižovaní požadavků na vzdělání a další vlastnosti příslušníků bezpečnostních sborů a ani změny v oblasti výsluh a odchodného.
Jsem přesvědčen, že mnohé problémy, které s novým služebním zákonem vznikají, nejsou způsobeny tím, že by zákon byl špatný, ale jeho špatnou aplikací. Přípravu na jeho účinnost bývalé vedení policie i můj předchůdce na ministerstvu zcela zanedbali.
Mým úkolem je - společně s vedením policie – učinit vše proto, aby se podařilo situaci v Policii ČR co nejdříve stabilizovat a naopak policistům vytvářet co nejlepší podmínky pro jejich službu.
Pokud v mnoha svých připomínkách kritizujete reformu Policie ČR, prosil bych, abyste uvedl vždy konkrétní návrhy a řekl, jak tyto kroky mají policii škodit. Na obecnou kritiku se opravdu velmi těžko reaguje, když její součástí jsou desítky konkrétních návrhů a opatření. Věřte, že konkrétních třeba i kritických připomínek si velmi vážím a všemi se zabýváme.
Pokud narážíte, zřejmě ironicky, na příslušníky národnostních menšin, já jsem naopak přesvědčen, že zapojení příslušníků národnostních menšin do řad policie může významně pomoci při řešení kriminality v jejich komunitách. Konkrétní projekty již připravuje např. Střední policejní škola v Holešově. Platí ale, že i takoví uchazeči z řad národnostních menšin musí splnit přísné podmínky pro přijetí a musí splňovat požadované vzdělání.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Ivan Langer
  18.10.2007 Sosna Sosnová <para.zu1@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
to že plat policisty letos vzrostl o 3.400Kč v průměru a jedná se o 94% policistů, jen dokazuje přebujelost byrokratického aparátu u policie, který jste se rozhodl tak štědře odměňovat. Dotaz zní: Máte v úmyslu, nebo jste to již učinil a bojíte se to zveřejnit, vytvořit statistiku dopadu nového zákona na platy policistů v přímém výkonu služby? Uvědomujete si vůbec, že činnost a výsledky vytvářejí pouze policisté v přímém výkonu služby? Funkcionáři v klimatizovaných kancelářích, s příjmy nad 30.000 Kč čistého měsíčně plánující služby a tvořící statistiky, vám nikdy žádný výsledný nárůst objasněnosti nevytvoří. Doufám že od vás dostanu jinou odpověď než ctrl+c a ctrl+v. Děkuji.
 
Zatím žádná odpověď...
  18.10.2007 Sosna Sosnová <para.zu1@seznam.cz>
 
Pane ministře,
Jsem u PČR již 16 let a lecos jsem již zažil. Když bylo vaším jménem vyhlášeno, že za uskutečněný nábor bude poskytnuta odměna, i já jsem přiložil ruku k dílu. Skutečně se mi podařilo sehnat jeden nábor. Jedná se o slečnu 26 let, netrestanou s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Přivedl jsem ji na PMJ Praha, kde již deset let působím. Zde mi bylo řečeno, že zde nejsou volné tabulky druhé platové třídy pro "tříročáky" a že sem slečna zařazena nebude a je nutné ji odvést na náborové centrum s tím, že přeci nemohou náborovat někoho, pro koho nemají místo. Toto jsem učinil. Dále bylo nedávno vyhlášeno, že pokud nábor ukončí výběrové řízení a bude k policii přijat, náborující obdrží již upřesněnou částku a to 3.500 Kč. Proto jsem podal vyplněný formulář o mém náboru služební cestou k náborovému pracovníkovi na PMJ Praha. Zde mi bylo oznámeno, že nábor nemůže být uskutečněn, neboť zde nejsou druhé platové třídy a když jsem oponoval, že jsem již nábor zajistil a že jde pouze o doložení, že se jedná o můj nábor, pro předání odměny po dokončení výberového řízení, bylo mi "se zadostiučiněním" sděleno, že jsem nábor neuskutečnil na PMJ a žádnou odměnu tedy nedostanu. Náborovaná slečna tím byla do té míry rozčarována, že s přihlédnutím k zprávám v denním tisku a ostatních médiích usoudila, že si raději najde práci jinde, neboť u PČR není o co stát. Co k tomu dodat? I pro mne policistu PMJ Praha, ve třetí platové skupině, s nulovou nadějí na postup nebo přestup, to byla poslední kapka. I já již mám podanou žádost o výpověď. A světe div se, na PMJ ve svém počinu nejsem ani zdaleka osamocen. I zde podávání výpovědí zdaleka neskončilo a podávají se takřka hromadně. Prosím vás jen o jedno: abyste odpověděl na dotaz slečně mnou náborované, jejíž dotaz následuje:
Dobrý den pane ministře,
dnes mi telefonovala náborová pracovnice PMJ a dotazovala se na můj zájem pracovat u policie, konkrétně u PMJ. Toto jsem jí odsouhlasila a ona se mě tázala kdy mohu přijít na pohovor. Na to jsem jí sdělila, že jsem již u ní na pohovoru byla a byla jsem přeposlána na náborové centrum PČR. Toto volající paní přijala s nevolí a sdělila mi, že v tomto případě pro mě na PMJ nemá platovou tabulku a tudíž ani místo. Nevím co si z tohoto jednání mám vzít a ztrácím chuť pracovat v takovém prostředí. Je dobře, že vámi reformovaný systém nepřidal finanční prostředky policistům v přímém výkonu služby, ale bohatě motivoval přebujelý aparát, který je jistě plný lidí na svém místě. Děduji za motivaci a za případnou odpověď, která by mě velmi zajímala.
 
Dobrý den,
vedení Policie ČR má ode mne za úkol řešit problém podstavů, spočívající v intenzivní práci na náboru nových příslušníků včetně zavedení motivačních programů. Konkrétní postupy jsou již v rukou policejního prezídia a příslušných služebních funkcionářů. Vámi popsaný postup bohužel o efektivitě personální práce příliš nevypovídá (já osobně jsem policejnímu prezidentu vytkl způsob personální práce v Policii ČR), avšak z informací, které jste mi zaslali jej nemohu dostatečně posoudit. Pokud byste mi však sdělili podrobnější údaje, budu moci Váš podnět projednat příslušnými služebními funkcionáři. Na řešení personální situace v Policii ČR mám skutečně velký zájem.
Pokud jde o navýšení příjmů v Policii, údaje za 1. pololetí 2007 jasně hovoří o tom, že platy se zvedly 94 % policistů. I když těch 6 % propadů je převážně v přímém výkonu, drtivá většina policistů v přímém výkonu si rovněž platově polepšila. Naprosto s Vámi ale souhlasím, že stávající struktura policie není příliš efektivní, je zde přebujelá byrokracie, nadměrná administrativa nutí policisty sedět v kancelářích místo toho, aby byli v ulicích. To změní reforma policie, o které jsem se zde již na mnoha místech zmiňoval.
S pozdravem a přáním úspěchů v pracovním i osobním životě
Ivan Langer
  18.10.2007 Sosna Sosnová <para.zu1@seznam.cz>
 
Pane ministře
Jsem u PČR již 16 let a lecos jsem již zažil. Když bylo vaším jménem vyhlášeno, že za uskutečněný nábor byde poskytnuta odměna, i já jsem přiložil ruku k dílu. Skutečně se mi podařilo sehnat jeden nábor. Jedná se slečnu 26 let, netrestanou s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Přivedl jsem ji na PMJ Praha, kde již deset let působím. Zde mi bylo řečeno, že zde nejsou volné tabulky druhé platové třídy pro "tříročáky" a že sem slečna zařazena nebude a je nutné ji odvést na náborové centrum s tím, že přeci nemohou náborovat někoho, pro koho nemají místo. Toto jsem učinil. Dále bylo nedávno vyhlášeno, že pokud nábor ukončí výběrové řízení a bude k policii přijat, náborující obdrží již upřesněnou částku a to 3.500,- Kč. Proto jsem podal vyplněný formulář o mém náboru služební cestou k náborovému pracovníkovi na PMJ Praha. Zde mi bylo oznámeno, že nábor nemůže být uskutečněn, neboť zde nejsou druhé platové třídy a když jsem oponoval, že jsem již nábor zajistil a že jde pouze o doložení, že se jedná o můj nábor, pro předání odměny po dokončení výběrového řízení, bylo mi "se zadostiučiněním" sděleno, že jsem nábor neuskutečnil na PMJ a žádnou odměnu tedy nedostanu. Náborovaná slečna tím byla do té míry rozčarována, že s přihlédnutím k zpráván v denním tisku a ostatních médiích usoudila, že si raději najde práci jinde, neboť u PČR není o co stát.
 
Zatím žádná odpověď...
  15.10.2007 Pepan Živitel <yellow.yellow@seznam.cz>
 
Hezký den všem i vám pane ministře
Od svých 18 let poctivě pracuji, založil jsem rodinu,postavil dům,pro tento stát vychovávám dvě děti.Dnes je mi 33 let , ekonomika stoupá a mě se žije čím dál hůře. Už se nemůžu dočkat novýho roku a ekonomické reformy. S manželkou se rozvedu ,děti dám do děcáku a budu živit jenom sám sebe. Anebo je tu ještě jedno řešení , začnu krást a vy všichni ,co vám taky chybí peníze mě budete krýt a já vám budu dorovnávat snížený platy:-)

Co vy nato pane ministře, víte co ušetříme státní kase peněz, když se bude každý policajt starat sám o sebe?
A budeme všichni spokojený
 
Zatím žádná odpověď...
  15.10.2007 pol novacep <novacep@seznam.cz>
 
Pane ministře,
už jsem se zařekl, že zde nebudu nic psát, ale to co se chystá na jednom nejmenovaném OŘ asi opravdu nemá obdoby. Jeden čerstvě jmenovaný ředitel přislíbil v regionálním tisku, že pro větší bezpečnost občanů města bude v ulicích vidět větší počet pěších hlídek. To jistě přivítá spousta občanů i já, ale všichni dobře víme, jak to vypadá s počty policistů vykonávající hlídkovou službu. Je to tak akorát na hraně s pokrytím klasických služeb. I regionální tisk provedl po dvou týdnech v noci kontrolu slibu nového OŘ a zjistil, že pan ředitel tento slib nesplnil a snesla se na jeho hlavu velká kritika. No a hle co nového pana ředitele nenapadlo, aby si zachoval dobrý kredit u spoluobčanů a hlavně u tisku. Vymyslel, že každý jeden policista vykonávající hlídkovou službu, dostane do hlídky svého " NOVÉHO PARŤÁKA " a to strážníka s městské policie.
A proto se ptám :
Připadávám toto normální a fukční ???? když každý má úplně jiné pravomoce ??? a to se už vůbec nezmiňuji o takových drobnostech jako je např. spolehnutí se na kolegu v zákroku, stejná ustrojenost hlídky atd. .....
Toto je ta Vaše představa o moderní, fukční policii ?????
Opravdu nevím co si od toho pan ředitel slibuje. Já vám mohu říct jen jedno, a to, že tímto svým rozhodnutím opět pomohl ještě nerozhodnutým kolegům se rozhodnout opustit tuto potápějící se loď ...
Závěrem Vám chci ještě pochválit za Vaši skvělou práci kterou pro policii odvádíte ... sloužím už deset let, ale takovou zhnusenou (a to volím opravdu to nejmírnější slovo) atmosféru, která zde za poslední rok panuje a to na všech úrovních, ať se to týká SKPV, SKT, DI, OHS, OOP jsem ještě nezažil. Podařilo se Vám jako jedinému lidem zhnusit to co dělali z odhodláním, nasazením a taky dobrým pocitem, že vykonali něco dobrého a záslužného pro občany této země... gratuluji !!!
Mě jen hřeje to, že jsem již dovršil 10 let a zavčas stihnu vystoupit nebo spíš vyskočit z potápějící se lodi ... a také Vás chci ujistit, že pokud novelizací jakoliv šáhnete na výsluhové náležitosti ( ať už se proslýchá na chodbách cokoli ) bude to zřejmě poslední věc co uděláte... Pak už vám jen popřeji vše dobré a budu Vám držet palce, aby jste se při osamoceném plavání na otevřeném moři neutopil, ačkoli vím, že jste dobrý plavec...

Možná ještě drobnost, jestli Vám můžu požádat neutrácejte prostředky daňových poplatníků na vaše vysněné megalomanské projekty " RECEPCE ", které se budují na některých obvodních odděleních a to cca v částkách 3 000 000,- kč na jednu recepci. Nevím koho, tam budete vítat a hostit, ale asi pachatele trestných činů ... Zapomínáte na jednu důležitou več, že POLICIE BYLA JE A BUDE VŽDY REPRESIVNÍ SLOŽKOU ať se vám to líbí nebo ne...
 
Dobrý den, děkuji Vám za zaslaný podnět i názor. Souhlasím s Vámi, že současná situace v Policii ČR není dobrá a současný vliv podstavů ji jistě nezlepšuje.
Má představa o moderní a fungující policii je obsažena v Reformě Police ČR, kterou nyní zpracováváme do legislativní podoby a které by měla být spuštěna od 1. 1. 2009. V této reformě prosazujeme snahu o to, aby ubylo administrativy a zvýšil se počet policistů v licích. Součástí je proto již zahájený pilotní projekt Community Policing, jehož cílem je užší kontakt policistů s veřejností, stav kdy konkrétní policista bude mít na starosti konkrétní okrsek, který bude velmi dobře znát, bude v úzkém kontaktu s místními lidmi a bude mezi nimi panovat vzájemná důvěra. Součástí tohoto procesu je i rozšíření spolupráce se samosprávou na regionální i místní úrovni, což je nezbytným předpokladem úspěšného řešení problémů bezpečnostní situace v jednotlivých městech a obcích.
Policie vždy bude represivní složkou, to je pravda, ale nesmí být pouze represivní složkou. Musí se rovněž naučit komunikovat s veřejností, oběťmi trestných činů, trestné činnosti předcházet. A tato část policejní práce je přinejmenším stejně důležitá, jako ta část represivní a musíme si přiznat, že zde má policie ještě velké reservy.
Určitě budu také pokračovat v projektu P 1000, neboť zanedbané a nevyhovující policejní služebny „navštěvují“ nejen pachatelé, ale především veřejnost a zejména oběti trestné činnosti. Cílem tohoto projektu však není jen budování recepcí pro veřejnost, ale také vytvoření dobrých pracovních podmínek pro samotné policisty, náhrada zastaralého či vůbec chybějícího vybavení služeben, vybavení informačními technologiemi a technikou a připojování na internet.
S pozdravem
Ivan Langer
  13.10.2007 Zdenek Dennis <zdenek.dennis@seznam.cz>
 
Pane ministře,
všude, kde si čtu Vaše rozhovory, mne podporujete svým přístupem i obsahem Vašich slov, že sloužit u této potápějící se lodi nemá budoucnost. Řeknu Vám něco o mne, obyčejném policistovi, o svém životním příběhu a o tom co mne a mé kolegy trápí. Jsem opravdu zvědav, co odpovíte. Jsem přesvědčen, že opět svou statistikou a stejnými proslovy jako mámíte zbytek národa.
Realita nástupu k PČR:
Nastupoval jsem ve 20 letech věku, dokončené střední vzdělání s maturitou a rok dálkově studující 2 VŠ bezpečnostně-právního zaměření a sportovního zaměření. K nástupu k PČR mne motivovala hrdost na své národní určení, historii vojenských i bezpečnostních složek... shrnutě řečeno patriotismus a nechuť přihlížet co za špínu je v tomto státě. Idealista....
Po nástupu jsem se setkal s mnoha zkušenými kolegy, jež mne za ty mé "ubohé" dva roky služby mnohé odborné naučili. Byli to právě ti Vaši nepotřební, staří, ten Váš slavný generační špunt. Mluvím o těch dole, ne o tom shnilém sboru důstojníků co zde převážně máme. Mluvím o těch co odcházejí a není za ně odborné náhrady. Od těch jsem dostal tu pravou školu četníka, naučil jsem se jak se chovat na místě činu, jak zajišťovat stopy, na co se ptát, o co se zajímat a taky jednu a nedražší věc pro dnešního policistu:
JAK OBCHÁZET NESMYSLNÉ PŘEDPISY A NAŘÍZENÍ abych dosáhl správného výsledku. Z tohoto vyplývají první dvě otázky:
1/ Kdo nahradí odcházející zkušené policisty, od koho se máme mi mladí učit? Od nás pracantů už všichni, kdo měli nad 10 let odešli, nebo chtějí do konce roku odejít! Vy to asi nevíte, ale Policistou se člověk stává až tak po 5-7 letech PRAXE, ne té vaší teorie!!
2/ Kdy se přestane na ministerstvu, a hlavně na PP vymýšlet takové množství nesmyslných nadřízení? Kdy je začnou dělat lidé, kteří jim rozumí a musí podle nich pracovat - tudíž vědí o čem je realita, a přestanou je vymýšlet lidé kteří nevidí ani o jeden schod pod sebe a to včetně Vás? (Toto není útok na Vaši osobu, to je konstatování faktu, když porovnám obsah Vašich slov a realitu o které v těch slovech hovoříte)

Škola MV, tzv. ZOP. Policisté jak z ulice, tak Většina kantorů-praktiků Vám řeknou, že tak jak je nastavena je o ničem. JE TO FRAŠKA! Pro mnohé "kamarádíčky" či flinky způsob jak se zašít. Příklad? Jistě, konkrétní: SPŠ MV PRAHA. Službu pořádkové policie zde přednáší lidé, kteří většinou nikdy nebyli ve výkonu. Velká část je sama hned po škole. A teprve vrchol byl, když jsem se dozvěděl, že mne odborným policejním věcěm (a jak jsem později zjistil praxí chybně) vyučuje žena s Textilní VŠ bez jakékoliv praxe u PČR!!!! Za jakoukoliv blbost, i za nepochodování ve tvaru v našem vlastním volnu, nás doslova buzerovala "kolegyně" jež je absolutně asimetrická a v uniformě je opravdu jen pro legraci. Má zde teplé místečko, pár let do důchodu a léčí si mindráky. Takových lidí je tu mnoho!
Taková šílenost čeká uchazeče celých 12 měsíců!!! Já jsem měl v době ZOP 12.300,- čistého, zadlužil jsem se díky tomu na 4 roky a mám problém to splácet díky novému zákonu i teď! Na toto lákáte nové lidi? Každý, komu říkám pravdu se diví a raději přihlášku ztahuje!
Další otázky, jež mne přímo už nepálí, ale štve mne že toto u PČR ještě existuje:
3/ Hodláte ZOP konečně nastavit tak, aby byla k výchově policistů, aby nově příchozím dala něco do základu k práci, nebo to bude stále jen trafika a vědomosti musí noví policisté získávat, až když se spálí na ulici???
4/ Hodláte něco udělat s penězi nově nastupujícího policisty? Já měl 12.500,- čistého. Za ten rok jsem se zadlužil 190.000,- jen za základní potřeby, abych to doslova přežil. Zadlužen jsem na 4 roky, mam problém to splácet nepřímo i díky Vám. Myslíte, že na takto nastavený systém nové "parťáky" nalákáte?

Moje nynější služba.
Abych se dostal na místo, kde jsem chtěl sloužit, obešel jsem zákon podobně jako pan Červíček. Tedy, ne obešel zákon - jen jsem si pomohl jinak. Stejně jsem na tom ale bitý. Jsem na "elitním" útvaru ODN - DI Správy hl. m. Elitní je maximálně jméno a lidé zde. Ale elitní JSOU VŠUDE A VŠICHNI KOLEGOVÉ, protoře jen - s nadsázkou řečeno "nadčlověk" - dokáže sloužit v podmínkách co jsou dnes. DN zpracovávám ve 3TT, mám 17.500,- čistého bez možnosti toto zvýšit jakkoli (přivýdělek máme zakázán, že? :-/ ), denní nápad nehod okolo 4-7, po KAŽDÉ SMĚNĚ máme v průměru 4,5 hodiny přesčasů na hlavu, ale není neobvyklé že jsme tam i 12. Chybí nám asi 15 lidí na skupině a více jak 100 na celém DI. Na celou Prahu, na celkový nápad DN v Praze jezdí okolo 10 zpracovatelů, dovolená nepřichází v úvahu, každý měsíc nabereme mezi 30-40 nehodami na člověka a to se zima teprve blíží. Není vybavení, nejsou počítače, nejsou auta, nejsou lidi. Vedoucí se snaží pomáhat, ale jsou svázáni SHORA!! Z PP, MV atd... A ty doslova TUNY ZBYTEČNÝCH papírů!!
Otázky opět přichází...
5/ Odkud máme konkrétně my, jako DI-ODN brát lidi? Oficiální zařazení je 5a6TT. Lidé do této TT nejsou, a ty co jsou tak odcházejí díky Vám do civilu!!! Obecně, kde mají útvary PČR brát lidi? Kvalitu, ne kvantitu!!!!
6/ Přímá otázka na Vás: Proč rozvracíte a ničíte policejní aparát? Proč systematicky likvidujete chuť lidí sloužit, proč ničíte bezpečnostní složku v tomto státě? (Omlouvám se, nejen vy...tedy, proč se aktivně podílíte?)

A poslední část mého pokusu o odpovědi. Má osobní situace. Jak vy říkáte, máme se dobře. Tak tedy:
Příjem 17.500,- čistého.
Jsem sám, nemá mne kdo podporovat, svobodný, bezdětný. Mám byt po dědovy, malý 2+1 v Praze. Na účtě právě 21.106,56 kč (12.10.2007 - přišla výplata).
Ze svého příjmu platím 3300 byt, 2700 energie, 3600 další mandatorní výdaje na základní potřeby bydlení a života dnešní doby (telefon, internet atd...), 6400 splátka úvěru, který jsem si vzal abych doslova nezemřel hlady během ubohé ZOPky a zároveň na studium VŠ. Výsledná matematika: 17.500 - 3300 - 2700 - 3600 - 6400 = 1500. Na měsíc mi zbývá 1500 kč. Ne, samozřejmě si načerno přivydělávám, takto se žít nedá. Ale ptám se vás:
7/ Dokázal by jste VY takto žít?
8/ Jak si má mladý Policista založit za tuto almužnu rodinu a vychovávat dítě?
9/ Jaký je rozdíl, mezi mým příjmem a Vaším? Jste chlap, a zamyslíte se nad realitou? Mnoho kolegů na tom není o mnoho lépe, co kolegové na SSD, PMJ, OHS, MOP a OOP.... To je ta Policie na ulici co je v prvních řadách! TO JE TA POLICIE O KTERÉ NESLYŠÍTE NEBO NECHCETE SLYŠET!!!!! A dovolím si doplnit, není tu jen PČR, ale kluci hasiči, justička, vězeňská....

Loď s názvem Bezpečnostní složky se potápí, pane ministře. Pokud jste si opravdu dočetl text až jsem tak i smekám, že jste to vydržel. Co jste četl je nářek jednoho z cestujících na té lodi, od které máte v ruce kormidlo. Vy z můstku vidíte světlé zítřky, my v podpalubí jsme pokrk v ledové vodě, v boku lodi je trhlina. Nevíte o ní, nebo nechcete vědět?
Mě už je to jedno...
Pokud se nic do vánoc nezmění, odcházím do civilu. Po skoro třech letech. Zklamaný, unavený, otrávený. Dle vašich slov perspektivní člověk pro Policii. 23 let, za několik let 2 VŠ snad úspěšně zakončeny, plyně hovořím Anglicky, Rusky, Španělsky a další jazyky se chystám studovat, často funguji na oddělení jako tlumočník - další detail co prostě nemáme. Za jedno jsem PČR vděčný. Pokud odejdu nebudu litovat. Potkal jsem zde mnoho dobrých lidí na vysoké profesní úrovni, s vysokým morálním kreditem, úžasným stupněm lidských a společenských hodnot a hlavně lidi, pro které slovo PARŤÁK není blábolem ve Vaší reklamě. Ti to nosí v srdci a za to jim děkuji.... Vy, dle mého názoru, nevíte co to je a na MV nepatříte a stydím se, že jste řekl v rádiu, že se cítíte jako policista. Protože není to o Vašem pocitu, ale jak Vás vnímají lidé okolo. Vy nejste jeden z nás...

Jsem opravdu zvědav, zda odpovíte...
 
Vážený pane Zdeňku, děkuji za Vaše dotazy, ve svém příspěvku jste upozornil na mnoho skutečných problémů a v jejich popisu se s Vámi často shoduji. Nemohu však souhlasit s Vaším pohledem na to, kdo je viníkem těchto již řadu let přetrvávajících problémů. Když tvrdíte, že rozvracím policii, uveďte, prosím, i jakými konkrétními kroky tak mám činit. Je to snad projekt P1000 na modernizaci policejních služeben? Je to snad reforma Policie ČR (mimochodem, když si ji prostudujete na služebním intranetu, zjistíte, že na mnoho problémů máme stejný pohled a naleznete tam i návrhy na jejich řešení)? Je to snad skutečnost, že jako první ministr o problémech policie skutečně seriózně jednám jak s vedením policie, tak se zástupci odborů a detailně se zabýváme řešením problémů, které předchozí vedení MV a PP dlouhá léta opomíjeli?
Stručně k Vašim otázkám. Souhlasím s Vámi, že policista je „hotový“ až za takových 5-10 let praxe (podle činnosti) a je třeba nastavit systém tak, abychom zkušené policisty u sboru udrželi. A teď prosím pozorně čtěte a věřte tomu, co píši – dříve většina policistů, kteří odcházeli, byli právě ti, kteří policii mohli nejvíce dát, tedy policisté sloužící 10-15 let. Dnes se trend obrátil a i když je těch odchodů více (proč za chvíli popíši), odcházející především, a to až ze ¾, policisté sloužící 25 let a více. Těch odchodů je více především proto, že starší policisté po přijetí nového služebního zákona v roce 2003 si dokázali velmi dobře spočítat, že nová úprava výsluh pro ně bude výhodnější a vyplatí se jim odejít až během prvního roku účinnosti nového služebního zákona. Tři roky tak policisté uměle zůstávali na svých pozicích, a to i těch vedoucích, což bránilo jak generační obměně, tak uplatnění kariérního řádu. A s novým zákonem se uvolnil ten špunt a vše, co se tři roky uměle zadržovalo, se teď uvolnilo. Bohužel předchozí ministři vnitra a vedení PP ač velmi dobře věděli, že se to stane, žádným způsobem na to policii nepřipravili a to teď vše musíme doslova 5 minut po dvanácté řešit. Tím samozřejmě nechci tvrdit, že neexistují policisté, kteří odcházejí z jiných důvodů, čemuž je potřeba se řádně věnovat, ale ten hlavní důvod odchodů napříč celou policií je skutečně takový, který jsem uvedl.
Byrokracie. Naprosto s Vámi souhlasím, byrokracie v policii je neuvěřitelná a brání policistům dělat práci, na kterou jsou skutečně potřeba. Speciálně tomuto tématu jsem se věnoval v odpovědi bezejmennému pisateli ze dne 10. 10. 2007, podívejte se tuto mou odpověď, prosím a především pak na materiál k reformě Policie ČR, který se tomuto problému věnuje hned v několika svých pilířích. Speciálně u dopravní policie je třeba si také uvědomit, kolik času zaberou výjezdy a papírování k drobným dopravním nehodám a ti policisté pak chybí při hlídkové činnosti. I to chceme změnit.
Školství, základní odborná příprava. Opět naprostý souhlas. Policejní školství neodpovídá svou strukturou a bohužel často ani kvalitou pedagogů potřebám policie. Proto již vznikají vyšší odborné školy při současných policejních školách zaměřené na odborné vzdělávání policistů, proto se navazuje spolupráce s veřejnými vysokými školami, proto maximálně tlačíme na to, aby učitelé měli nejen teoretické znalosti, ale i potřebnou praxi a praxe se v policejním školství odrážela mnohem více než doposud, i proto je již připravena nová podoba ZOP, která bude kratší, efektivněji využitá jak pro získávání těch skutečně potřebných znalostí a praxe. Mnohem více o této problematice naleznete opět v materiálu k reformě Policie ČR.
K platům nově nastupujících policistů je třeba si uvědomit, že po dobu ZOP je policista vlastně studentem, teprve se na své povolání připravuje. V té souvislosti je třeba si odpovědět na otázku, kde jinde Vám za přípravu na povolání ještě zaplatí (jen v Armádě). Také je nutné si uvědomit, že při nástupu do práce nikde nedostanete (navíc pokud máte třeba jen maturitu) takové platové podmínky, jako po několika letech praxe a postupu v kariérním řádu. I právníci v Praze po právnické fakultě dostávají často nástupní plat kolem 15 tisíc hrubého, ve státní správě u tabulek s maturitou je to ještě méně. Je tedy potřeba vidět vše v souvislostech a uvědomit si, že platy u policie celkově i ve srovnání jednotlivých tříd jsou nadprůměrné, činí 140 % průměrných platů v rozpočtové sféře, průměrný plat cca 31 tisíc a k tomu je třeba počítat i odložené platy v podobě výsluh (v 1. pololetí roku 2007 činily průměrné výsluhy téměř 9 tisíc a jejich výše se změnou zákona i s tím, jak rostou platy, také neustále roste). Opravdu si nemyslím, že by platové podmínky u policie byly ve srovnání s ostatními zaměstnanci státní správy tak špatné, jak tvrdíte. To ale neznamená, že bych se nepokoušel zlepšit podmínky policistů, a to jak platové, tak podmínky, ve kterých slouží (služebny, vybavení) při každé možné příležitosti. Troufám si říci, že jsem vůbec prvním ministrem vnitra, který se této problematice systematicky věnuje a výsledky např. v projektu P1000 již začínají být vidět.
Ještě jednou děkuji za Vaše názory a cenné podněty a přeji mnoho úspěchů v doufám ještě dlouholeté policejní službě, Ivan Langer.
  12.10.2007 poctivý policista <poctivy.policista@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře,

oceňuji, jak chcete měnit image Policie ČR u veřejnosti. Mám jen stručný dotaz, jak hodláte naložit s vedoucími příslušníky, kteří vůči svým podřízeným nedodržují elementární pravidla lidské slušnosti, na které ovšem nikdo nemá, protože jim někdo nahoře tzv. kryje záda? A buďme adresní: jedná se o ředitele SPŠ MV Holešov plk. Jiřího Veselého, který ve styku s podřízenými i studenty (což je obzvlášť neblahé) běžně užívá výrazů jako č?rák, ch!j, p"ča, k.rva, šlápnu vám do ksichtu apod. A nemyslíte si, že jim jde v tomto tak trochu příkladem Váš předseda strany? Co mám říct studentovi, který na mě ukáže prostředníček a tvrdí, že to znamená, že jsem jednička, že to tak říkal i premiér? Jak ho můžu potrestat, když PS Vašeho předsedu nijak nesankcionovala? Děkuji.
 
Dobrý den, děkuji za Váš dopis i za ocenění mých snah o nutné změny v Policii ČR. Předpokládám, že Váš dopis má přímou souvislost s tím, že dne, kdy jste jej zaslal, jsem osobně navštívil policejní školu v Holešově. Třeba jsme se i potkali :-)
Pokud jde o pana ředitele, neumím posoudit, zda jeho chování je opravdu takové, jak píšete. Pokud jde o jeho profesní stránku, považuji jej za dobrého manažera, a jak jsem měl možnost poznat výsledky jeho práce za tu krátkou dobu, co je ve své funkci, věřím, že bude přínosem jak pro holešovskou policejní školu, tak i vzdělávací systém policie jako takový. Jak jsem již řekl, neumím se konkrétně vyjádřit k tomu, co píšete, ale v každém případě platí, že k dobrému manažerovi musí patřit i umění komunikovat.
K nepotrestání pana premiéra mohu snad jen uvést, že osobně jsem zažil zkušenost, kdy jsem mandátový a imunitní výbor žádal o omluvu od pana poslance Ratha za vyslovené lži o obvinění o tom, že jsem součástí organizovaného zločinu a levicoví poslanci zabránili byť jen zahájení projednávání těchto hrubých urážek, nepravdivých obvinění a lží.
S pozdravem a přáním hezkého dne, Ivan Langer.
  10.10.2007
 
Dobrý den pane ministře,
zajímal by mě Váš osobní názor na jeden, nejen dle mého názoru nešťastný, metodický pokyn ředitele Prahy III. Tento pokyn zakazuje uzamknout zadržené/zajištěné osoby do cel na místním oddělení. Na odděleních, kde je to možné se mají dveře od cely vysadit z pantů! Na 1 zadrženou osobu jsou zapotřebí 2 střežící policisté. Dokážete si představit, jak ovlivní chod oddělení 1 zadržená osoba, natož větší počet? Např. přes noc na MO v Praze slouží cca 4 policisté (z toho 2 hlídkoví), tito mají na starost obvod s např. 40.000 občany. /Je pravda, že před účinností nového služebního zákona nás sloužilo o poznání víc:-/ Asi není zapotřebí zdůrazňovat, kolik administrativy má policejní orgán s osobou omezenou na osobní svobodě. V praxi to znamená, že jen jedna takto omezená osoba plně zaměstná 1 oddělení třeba na celou noc. Policejní hlídky se pak v ulici skutečně nedohledáte a občas ani v rozumném čase nedovoláte! Nejenže jsou tímto ohroženi občané a jejich majetek, ale ani pro policejní hlídku, která hodiny hlídá otevřenou celu to není dvakrát bezpečné. Zajímalo by mne, s kolika "zákazníky" policie se iniciátoři tohoto paskvilu osobně setkali. Lidé kteří se do těchto cel umisťují nejsou zrovna svatí a ačkoliv je to asi pro někoho neuvěřitelné, jsou občas i nebezpeční. Tento problém se týká i služeben, které byly "vylepšeny" v rámci projektu 1000. Proč se rovnou nepřizpůsobily i cely na odděleních novým požadavkům? V tomto prostředí se skutečně nedá kvalitně vykonávat naše povolání. Takovýchto podobně nesmyslných nařízení je bohužel nespočet.. Služba u PČR mne utvrzuje v tom, že práva v našem státě mají především darebáci!
 
Dobrý den, děkuji Vám za zaslaný podnět. V obecné rovině naprosto souhlasím s Vaším pohledem, že policisté jsou v mnoha případech využívání naprosto neúčelně. Místo toho, aby prováděli hlídkovou činnost, musí se věnovat nadměrné administrativě, musí plnit úkoly, které by policii vůbec neměly patřit (doručování soudních zásilek, asistence při exekucích, nahrazování pořadatelské služby). Policisté jsou zbytečně zatěžováni jak zákony, tak vnitřními předpisy. A to je špatně. Je naší snahou toto napravit, reforma Policie ČR (kterou stále můžete nalézt na služebním intranetu) se těmto problémům věnuje minimálně ve dvou hlavních pilířích - debyrokratizace, elektronizace agend.
I když mi z Vašeho podání může tento konkrétní metodický pokyn připadat v podobném duchu jako výše zmíněné nelogičnosti, nedovolím si to bez znalosti tohoto předpisu a důvodů, které vedly k jeho vydání, hodnotit. Budu velmi rád, pokud se se svým podnětem obrátíte přímo na policejní prezídium a na toto upozorníte. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer.