Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  29.10.2007 zklamaný četník <agapyt@seznam.cz>
 
Pane ministře, rozhodl jsem se a odcházím. Po 20-ti letech poněkud opotřebovaný tou policejní mašinérií. Už mne prostě nebaví poslouchat vaše slova o P1000 ( to je tak dobré pouze pro "klienty" a ne pro policisty), slova o reformě ( reforma = konec ), slova o platových průměrech policistů ve srovnání s ostatními státními zaměstnanci ( oni mají v noci, o sobotách a nedělích volno a nenasazují životy ), slova o pochopení policejní práce ( co můžete vy chápat ), slova o ... A nechť poslední zhasne !!!
P.S. Neodcházím kvůli rentě, nýbrž kvůli kormidelníkovi.
 
Dobrý den, o všech bodech, které ve svém příspěvku zmiňujete, jsem se zde již mnohokrát podrobně vyjadřoval, pokud sdělíte konkrétní připomínky, rád se vyjádřím znovu. Ke konkrétní připomínce k projektu P1000 musím doložit, že jen v roce 2006 byla za 600 milionů korun u prvních 300 služeben provedena oprava a údržba objektů, pořízeno nové vnitřní a kancelářské vybavení, výpočetní technika, radiostanice a internet na základní útvary. Zatímco v září 2006 bylo na internet připojeno pouhých 9,8 % policejních služeben, dnes je připojeno 99,5 % služeben. Projekt je rozložen do více let, v nichž chceme investovat do policejních služeben zhruba 3,5 miliardy korun jak ze státního rozpočtu, tak ze strukturálních fondů EU. Investice budou zaměřeny na stavební úpravy služeben - a to nejen prostor pro veřejnost, ale i prostor pro samotné policisty, i na jejich technické vybavení, počítače, připojení na internet atd. O konkrétních investicích se pak nerozhoduje z centra, ale rozhodují o tom služební funkcionáři na krajích po konzultacích s jednotlivými okresy.
Ať se již rozhodnete jakkoli, v každém případě Vám přeji mnoho štěstí.
S pozdravem
Ivan Langer
  29.10.2007 Oddělení motivované <Popelcie@seznam.cz>
 
Ještě malý dotaz k platům.

1. Jelikož se s stou vládou ve které se nacházíte snažíte prosadit růst platů pouze o 3 %, nepřijde Vám to jako další záměrné a účelové snižování platů policistů, když inflace loni byla dle ČSÚ 3% a co si budeme nalhávat, ale za Vaší vlády poletí výš jako raketa?

2. Když má policista propad 18.000 kč, bude mu plat na loňskou úroveň dorovnáván i následujících 5 let (po 1,5% ročně), aby měl stejnou kvantitativní výši platu, přestože kupní sílu těchto peněz výrazně poničí právě inflace?

3. Kde jsou nějaké záruky, že budeme brát v příštích letech alespoň stejný plat jako loni. Vždyť vy jste se na nás úplně... Nashle
 
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz, v prvé řadě se však musím ohradit proti tomu, že bych měnil pravidla hry v jejím průběhu. Nový služební zákon byl přijat již v roce 2003, byl to návrh ministra ještě předchozí vlády a jeho schválení podpořili politici napříč všemi stranami. I já jsem tento zákon podpořil a uplatnil k němu pozměňovací návrhy a jsem přesvědčen, že tak, jak je nastaven, vytváří policistům a policii dobré podmínky. Netvrdím však, že zákon je dokonalý. Uvědomuji si, že jako každé lidské dílo má své nedostatky. I proto je zřízena expertní pracovní skupina (z pracovníků ministerstva, jednotlivých sborů i odborů), která se zabývá všemi podněty na jeho novelizaci, vyhodnocuje je a během příštího roku navrhne konkrétní legislativní řešení. Problémy přetrvávají i s nesprávnou aplikací zákona, a to přesto, že bylo dostatek času se na něj připravit. Předchozí vedení ministerstva i policie to však hrubě podcenilo.
Nemohu souhlasit s tvrzením, že výsluhy podle nového zákona jsou méně výhodné než podle zákona předešlého. Náleží sice po 15 letech místo původních 10, ale nový způsob jejich výpočtu zaručuje, že již po 18 letech služby jsou výsluhy podle nového služebního zákona výhodnější, než byl příspěvek za služby podle zákona starého. Stejně tak nemohu souhlasit s Vaším názorem o výrazně nižším platu v policii, konkrétní čísla jsem zde již mnohokrát zmiňoval.
Pokud jde o dorovnávání platů, v těch případech, kde skutečně dochází k propadům, jasně jsem deklaroval požadavek směrem k vedení policie, že ve srovnání s rokem 2006 nesmí dojít u žádného policisty při srovnatelném množství práce o srovnatelné kvalitě za rok 2007 k poklesu příjmů. Plnění tohoto zadání se pravidelně vyhodnocuje i za účasti odborů a každým měsícem počty policistů, kteří se i nadále nacházejí v propadu, klesají. Policejnímu prezidentu jsem jasně řekl, že je třeba znát jmenovitě každý jeden případ takového propadu a jeho řešení. Prostředky ze státního rozpočtu na to zajištěny jsou, jde jen o to, aby je služební funkcionáři uměli v souladu se zadáním také přerozdělit. Může se tak dít cestou osobního ohodnocení, odměn apod., to je na jednotlivých služebních funkcionářích. Osobně bych také preferoval, kdyby to bylo řešeno systematičtěji po celý rok a ne až v závěru roku, záleželo opravdu na každém služebním funkcionáři, jak si to dokázal rozvrhnout) podle toho budou také na konci roku hodnoceni).
Pro příští rok dojde k navýšení prostředků na platy o 1,5 %, ale tak to bude v celé státní správě. Vyšší navýšení si tento stát bohužel v důsledku špatného hospodaření předchozích vlád ČSSD dovolit nemůže a dále prohlubovat schodky rozpočtu již nelze. Není ale jediný důvod obávat se, že platy by měly klesat.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Ivan Langer
  29.10.2007 Oddělení motivované <Popelcie@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
Chtěl bych Vám položit několik otázek. Ze svého pohledu hlídkového policisty v Praze zařazeného tudíž do třetí platové třídy, Vám mohu sdělit informace, kterým můžete věřit více než svým náměstkům. Vím, že dokážete být hluchý, a v mnoha případech již nemáte také jinou možnost, snad nebudete hluchý nyní. Bavíme se ve službě o Policii mezi sebou mezi všemi jak se potkáváme. Proč všichni tvrdí vždycky to šlo z kopce, ale teprve s Langrem to jde do pr..? Je to tak, neznám policistu, na našem útvaru, ani na jiných útvarech, který by byl v této organizaci spokojený. Důvodem není policie, ale stav a podmínky jaké v ní panují. Tj., že Vám kdejaký ministr může změnit podmínky služby za kterých nastupujete jako je služební zkouška, jako je nefunkční kariérní řád, jakými je nižší renta vyplácená až po delší odsloužené době, jako je výrazné snížení platu, jako je fixní plat, bez rozlišení odsloužených hodin o svátcích, nocí, podmínka přesčasů zdarma je také úžasná a za toto vše týden dovolené navíc. Kdyby mělo býti po mém, což samozřejmě nemůže, tak bych Vám dal tři týdny dovolené za to aby vše bylo tak jako když jsem nastupoval –a tomu věřte!! Nespokojený tedy u nás na útvaru není nikdo a tak všichni myslí na zadní vrátka, všichni listují nabídky práce, nikdo tu nechce pod Vámi zůstat, zůstat v této organizaci a uvědomte si, že co neovlivníte vy, tak kašpárek na niti také ne! Služba nespokojeného policisty se pak vždy projeví, a nebojte se, že se o tom lidé nedozví, oni se sami ptají! Zloděj v cele si myslí, že bereme 30 tis. a když mu povíme, že 17 tis. v Praze tak se mu není co divit, že je mu to k smíchu! Nu k jádru věci, u Policie dochází na základě vysloveného úkolu policejního prezidenta k dorovnávání platů příslušníkům třetí platové třídy v propadu, ovšem podmínky za jakých se tak děje jsou silně na pováženou!
1. Děje se tak formou jednorázové odměny
2. Odůvodněním odměny není dorovnání platů, ale plnění poviností
3. Odůvodnění odměny je totožné pro všechny odměněné při rozdílných částkách
4. Nejsou dorovnávány platy všem na jednotlivých útvarech –buďto chce někdo vyvolat robroje svou neuvážeností, nebo se tyto peníze po cestě strácí
5. Nevíme o způsobu jak se propady dopočítávají
6. Některým je plat pouze dorovnáván, jiným dokonce navyšován
7. Nevíme, že by existoval spolehlivý orgán, který toto kontroluje
8. Nemůžeme ani sami u sebe zkontrolovat, jestli je vše tak jak by mělo být
Sjednáte v těchto věcech s policejním prezidentem pořádek, nebo je Vám to jedno, protože jde o tisíce jen řadových policistů? Jsem ochoten kdykoli doložit a dokázat svůj mnohatisícový propad, i bez všech nadstandardů loňského roku, ale poraďte mi kde!! Odměny u nás na útvaru dosahují výše až 18.000 kč, nerad bych aby mě tento nedokonalý aparát vynechal, je to snad pochopitelné!!
Další otázky by mohli znít:
1. Může se policista nějak dovolat dorovnání případně Vámi proklamovaného navýšení 7,5% či nikoli?
2. Kde může vznést návrh na prošetření jeho platového propadu a dostat odpověď?
3. Dal jste slib, nakolik si za ním budete stát?
4. V případě, že mi plat nebude narovnán, Váš slib nebude dodržen, a já svůj vysoký propad prokáži novinářům, můžu Vás a policejního prezidenta nazvat lháři a organizaci neschopnou?

Hezký den pane Ministře, my už jsme ho neměli asi rok!
 
Zatím žádná odpověď...
  22.10.2007 Jiří Radar <radar.js@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
Zajímal by mne Váš názor na moji situaci. U Policie ČR pracuji již skoro 17 let. Během těchto 17 let jsem absolvoval různé kursy a školení jako např. kurs německého jazyka, MEPU, kurs pro specialisty na cestovní doklady, kurs pro pracovníky na kontaktních pracovištích, jazykový kurs v SRN a možná bych ještě mohl pokračovat. Stále se snažím získávat nové informace a vzdělávat se. Díky tomuto jsem pracoval jako vedoucí směny, která měla nejlepší výsledky. Možná z těchto důvodů jsem byl osloven, abych začal pracovat jako zástupce vedoucího oddělení. Později se změnil vedoucí oddělení a já jsem tuto funkci opustil a zůstal jsem na funkci vedoucího směny v 8. PT. Tehdy jsem se domníval, že jsme se rozešli v dobrém a že i noví zástupci jsou rozumní lidé. Ale v tom jsem se mýlil. Po 1.1.2007 jsem byl zařazen do 4. PT a občas jsem byl zařazen jako operační důstojník, který mimo své povinnosti musí kontrolovat práci policistů ten den zařazených do služby (včetně zpracovaných věcí od policistů v 5. a 6. PT)!. V polovině roku měly přijít změny a mohl jsem být zařazen do 5. PT jako specialista na CD. Ale nedošlo k žádným změnám, jen na našem pracovišti byli promícháni policisté ve směnách. Od té doby si vedení nepřeje, abych pracoval i nadále jako operační důstojník. Důvod neznám. Chybí veškerá komunikace s vedením a pokud k ní dojde je policista uchlácholen nebo je zvyšován hlas a dokonce i poslán někam. U Policie pracuji rád a chtěl bych dále ještě několik let setrvat (asi jako jeden z mála). Od začátku roku jsem byl společně s jedním kolegou hodnocen jako nejlepší policista na oddělení. Tomuto, dle mého názoru, neodpovídalo ani odměňování, protože "horší" policista (s malými výsledky či žádnými) dostávali odměny vyšší. Osobně mám zkušenosti se zpracováváním přestupků, trestních činů či správních vyhoštění a jsem v tomto zcela samostatný. Ale teď jsou od toho zpracovatelé v 5. a 6. PT. Vypadá to, že asi moje znalosti a vědomosti zakrní. Pokud se jedná o výši platu, pak mi byl v letošním roce již dvakrát dorovnáván, aby byl na úrovni platu v roce 2006. Stále mi chybí ono Vámi slibované 5% navýšení, které jste kdysi ve svém prohlášení slíbil každému policistovi. Na našem oddělení nejen dle mého názoru se díky neustálým změnám stále více projevuje protěžování určitých policistů a z neurvalého, nepříjemného a pohrdajícího chování vedení vůči policistům se nám určitě dobře nepracuje. Pokud se jedná o oficiální výstroj policisty, která je v současnosti zcela nepraktická ani nemluvě. Praktické oblečení nosit nesmíme nebo bylo z výdejen staženo, materiál je nevyhovující, součástky nelze vyfasovat, protože nejsou apod. V zimě je v uniformě zima, košile nesají pot, triko pod košilí mít nelze a dá se ještě pokračovat. Často si věci kupujeme za své vlastní peníze. A oněch 2 x 724,- Kč ročně, které dostáváme např. na čistírnu apod. je k smíchu. Neustálé podezřívání policistů z korupce, malé prezentace Policie na veřejnosti či dokonce neustálé upozorňování na nošení čepice, kravaty atd. z nás respektovanou složku neudělá. Toho lze docílit svým vlastním chováním k lidem, příjemným vystupováním a svojí vlastní ochotou pomoci. Z vlastní zkušenosti vím, že to lze. Spíše jsme lidem k smíchu, když pachatel žádá uvést do protokolu, že policista nemá zapnutý knoflíček nebo že byl bez čepice. Z tohoto všeho mám pocit, že vše u nás funguje úplně jinak než vy si představujete, aby to u Policie fungovalo. Není proto divu, že policisté znechuceně odcházejí.
Dochází ke vstupu do Schengenu. Je to určitě dobře. Ale zase nás čeká nové zařazení a vznik inspektorátů a zcela jiný systém práce. Osobně se na to těším, bude to určitě zajímavé. Ale mám obavy v jaké PT skončím, když o tom budou rozhodovat stále stejní lidé. Vedení zůstává stále stejné a dle mého názoru i ne plně kompetentní. Ne vždy titul z vysoké školy znamená, že ta dotyčná osoba má dostatečné managerské schopnosti vést kolektiv a na to se nepřihlíží. Hlavně, že má potřebný titul.
K Vám se dostávají určitě jen informace, které jsou už někým "filtrované" a jsou Vám podávány v takovém formátu, že vlastně je vše v naprostém pořádku. Jak jsem již uvedl u Policie chci i nadále zůstat a jakékoli se ohrazení vůči nadřízením či nesouhlas a vlastní názor je vždy po zásluze potrestán.
Za Vaši reakci a Váš názor předem děkuji.
 
Vážený pane Jiří, děkuji Vám za zaslané podněty. Předně bych Vás chtěl ujistit o tom, že postih za zveřejnění - byť i kritických - názorů nikomu z mé strany nehrozí.
Moc si vážím důvěry, se kterou se na mne se svými pocity a zkušenostmi obracíte. Z Vašeho příspěvku jednoznačně vyplývá nespokojenost s personální politikou Vašeho nadřízeného služebního funkcionáře. Do té já jako ministr vnitra zasahovat nemohu, musím ale zdůraznit, že na můj pokyn je personální politika nově jedním z nejdůležitějších faktorů hodnocení práce služebních funkcionářů. Na základě informací z jednoho zdroje si ale netroufnu hodnotit konkrétní příklad.
Proto, abych měl k dispozici co nejobjektivnější informace z různých zdrojů, jsem zřídil i tuto diskusi a ujišťuji Vás, že můj pohled není pouze jednostranný. Vím, že ohledně stejnokrojů není Vaše stížnost jediná, ale tuto záležitost musí řešit vedení policie, nikoli ministr.
Souhlasím s Vaším názorem, že policie neumí dostatečně prezentovat svou kvalitní práci a na tuto oblast je nutné se zaměřit. Nejlepší prezentací ale i nadále zůstane kvalitní práce a služba lidem, a i v oblasti otevřenosti směrem k veřejnosti má policie ještě co napravovat. I proto počítá reforma Policie se zaváděním tzv. Community Policing a přiblížení policie lidem.
V otázce stále stejných lidí ve vedení policie musím říci, že nejen v nejvyšším vedení policie, ale i na krajské úrovni i na jednotlivých okresech dochází s novým služebním zákonem ke generační obměně a na tato místa přicházejí noví, vzdělaní a zkušení odborníci. Očekávám, že k větším výměnám dojde i v souvislosti s odchody ke konci roku (více než polovina krajských ředitelů, cca třetina okresních).
Přeji mnoho zdaru a úspěchů
Ivan Langer
  22.10.2007 Pepan Živitel <yellow.yellow@seznam.cz>
 
Zlevněte nám máslo, zlevněte nám máslo,zlevněte nám máslo - zase nic, jdu krást s..u na všechny.
 
Zatím žádná odpověď...
  21.10.2007 Pavel Pavlík <ralop@volny.cz>
 
Dobrý den pane ministr,
prosím o zodpovězení dotazu z resortu hasičů. U hasičů sloužím již 15 let a zaznamenávám nárůst lidí v daném resortu. Problém je, ale v tom, že narůstá administrativa místo počtu mokrých hasičů. I když dle statistik stoupá počet zásahů. Problém je, že sloužíme v minimálních počtech a i tak jsou problémy vybrat si dovolenou. Dříve (rok 94) bylo málo úředníků, který se nebáli rozhodovat a nám mokrým službu usnadnili. Nyní je administrativní propletenec a něž něco zařídíme, tak na sbírání schvalovacích podpisů strávíme i půl dne, když se daří. Jak to bude s administrativníma pracovníky. Pokud budete prohlašovat, že od toho je tam ředitel a záleží na jeho rozhodnutí tak se nic nestane, pokud nebudou určené jasná pravidla (počty úředníků).
Nechci být zaujat proti administraci úředníků, ale pokud s nimi jednám tak je možno sledovat jak si sami vyhledávají práci a to i úplně zbytečnou.
Hezký den a hodně úspěchu v konání pořádku na Vašem ministerstvu
Pavlík Pavel
 
Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Hasičský záchranný sbor funguje na základě schválené a stabilizované systematizace služebních míst a musím říci, alespoň pokud jde o poslední rok a něco, co jsem ve funkci ministra, že nedochází ani ke zvyšování počtu denních („úřednických“) míst, ani k žádným jiným změnám, které by vedly ke zvyšování podílu těchto denních míst na úkor míst směnových.
Naopak, poslední změna systematizace byla schválena v roce 2006, a to byl navýšen počet tabulkových míst pouze pro směnný provoz, a to mimo jiné v souvislosti s nutností zajištění obsluhy operačních středisek a provozu linky 112.
Nemohu proto s Vámi souhlasit s vaším názorem na zvyšování úřednických míst u HZS. Pokud však máte opačnou osobní zkušenost z konkrétního pracoviště, prosím o zaslání podrobnějších informací na mail: ivan.langer@mvcr.cz , abych mohl tuto věc prověřit.
Děkuji a také přeji hezký den,
Ivan Langer
  21.10.2007 Adam Bernau <dragon68@seznam.cz>
 
Dobrý den, pracuji v horších podmínkách něž policisté v Německu a odvádím stejnou práci. Mé nasazení a výkony stejné jakpo policisty v Německu. Německý policista má příjem 2300 EUR a já mám 22000,-- Kč. Nějak tomu nerozumím. Náklady na energie, nákupy, phm a tak jsou v ČR i díky vládě ODS stejné jako v Německu. Kdy se tedy dočkám platu jako můj kolega o 6O km víc na západ. Proč má čtyřčlená rodina je vystavena stejným nákladům na životní potřeby, já stejným rizikům a přesto vše jsem zaplacen 3x hůře. Neříkejte mi nic o státní kase. Já daně a všechny odvody platím 22 naprosto poctivě. To že je neumíte vybrat i jinde a to co vyberete s tím naložíte tak neefektivně, je Váš problém. Já jen chci rovné podmínky ve všech směrech jako můj kolega z EU.
 
Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Jistě i já si přeji, aby platové podmínky v bezpečnostních sborech byly co nejlepší. Máme-li však být objektivní, musíme srovnávat to, co je skutečně srovnatelné, a to rozhodně není výše mezd u nás a v Německu. Ani platy v jiných odvětvích (konec konců ani u politiků:-)) nejsou srovnatelné s těmi západními a souvisí to s výkonností naší ekonomiky, s padesáti lety její devastace. V porevolučním období se v posuzování životní úrovně západním zemím každým rokem přibližujeme, ale ještě nějakou chvíli to bohužel potrvá, než se zcela srovnáme.
K tomu, abychom se hospodářské úrovni těchto států rychleji přibližovali, zvyšování daní a jejich přerozdělování státem nevede. Naopak je třeba občany i podniky státem co nejméně zatěžovat a vytvářet prostor pro jejich růst a další rozvoj. A to je směr, který současná vláda ve svých reformách prosazuje.
S pozdravem
Ivan Langer
  19.10.2007 Josef Novák <general.Kocourek@seznam.cz>
 
Pane ministře, dobrý den!

Nechci opakovat názory zde stokrát opakované, nicméně si neodpustím dotaz. Vzpomínáte si na svůj slib, že žádný policista ( s obdobným průběhem služby ) nepůjde meziročně s platem dolů / nominálním, prosím pěkně! / ? Pokud vím, museli by za poslední měsíce roku dostat řadoví policisté opravdu hodně vysoké odměny :-). Ale bez legrace, jak se připravujete na vyrovnávání výsledků tohoto slibu se svým svědomím?
P.S. Mimochodem, s Vaším včerejším hodnocením policie jako celku v PS lze naprosto souhlasit, jen by to chtělo už přestat s opozicí hrát fotbal s míčem jménem policie, ale začít s tím něco dělat, prosím, nebagatelizujte názory lidí, kteří Vám píší, nedělají to proto, aby Vám nadávali, ale proto, že je situace trápí. Nechci fatalizovat, ale přehlížení problémů policie se může brzy vymstít celé společnosti.
 
Dobrý den, můj požadavek směrem k vedení policie, že ve srovnání s rokem 2006 nesmí dojít u žádného policisty při srovnatelném množství práce o srovnatelné kvalitě za rok 2007 k poklesu příjmů i nadále platí. Pravidelně probíhá vyhodnocování situace i za účasti odborů a každým měsícem počty policistů, kteří se i nadále nacházejí v propadu, klesají. Policejnímu prezidentu jsem jasně řekl, že je třeba znát jmenovitě každý případ takového propadu a navrhnout řešení, jak tento případ řešit. Prostředky ze státního rozpočtu na to zajištěny jsou, jde jen o to, aby je služební funkcionáři uměli v souladu se zadáním také přerozdělit.
Odmítám, že bych s opozicí hrál fotbal s míčem policie a její problémy bagatelizoval. Problémy policie znám a proto jsem začal připravovat reformu Policie ČR, která je již v legislativní podobě ve fázi meziresortního připomínkového řízení, účinná by měla být od 1. 1. 2009. S touto reformou jsem k policistům velmi otevřený, každý má prostor se s ní na intranetu seznámit a každý měl prostor vyjádřit k ní své připomínky. Pokud jde o možné nedostatky služebního zákona a jeho prováděcích předpisů, je zřízena expertní pracovní skupina (z pracovníků ministerstva, jednotlivých sborů i odborů), která se zabývá všemi podněty na jeho novelizaci, vyhodnocuje je a během příštího roku navrhne konkrétní legislativní řešení.
S pozdravem
Ivan Langer
  18.10.2007 filip turt <turt13@seznam.cz>
 
Dnes jsem četl jak jste hřímal v PS .No vyjste tedy rychlík měl byste vzpomenout na svá prohlášení tak před pul rokem ,že je u policie vše o.k. a pod vašim vedením jen vzkvétá.K tomu mohu jako skoro 10 let sloužící příslušník říct že zákon č.361 v platném znění je paskvil a je radost sloužit pod horším a horším vedení.Bohužel ale není jiná alternativa která by s aspoň trochu zabývala tím v jakých podmínkách slouží podřízení.Jen jsem zvědavý na koho se svede doufám masivní odchod příslušníků po novem roce.Doufám že se z nich udělají zase zrádci uniformy a jiná zvěř a nebude se mluvit o tom jak se jim dobře slouží Na napsanou odpověď se těší TURT
 
Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Nemohu však s Vámi souhlasit. Při svých dřívějších vyjádřeních jsem nikdy netvrdil, že u policie je vše v pořádku. Naopak od okamžiku mého nástupu na ministerstvo vnitra jsem začal činit veškeré kroky k přípravě reformy Policie ČR. Současný stav mně ještě více motivuje k realizaci tolik potřebných reformních kroků, bez nichž by bylo jen těžko možné situaci v Policii ČR stabilizovat. Do konce roku je nutné počítat ještě s dalšími odchody, neboť pro řadu příslušníků jsou podmínky pro odchod výhodnější než kdykoli předtím. Nikdy jsem však policisty, kteří se rozhodli odejít, nepovažoval za zrádce, zákon toto umožňuje a je to jejich volba. Za důležité považuji, že se změnila struktura odchodů, kdy dříve odcházeli především policisté v tom nejproduktivnějším věku 10 – 20 let služby, zatímco dnes tvoří 2/3 odchodů policisté sloužící 20 let a déle a v policii konečně nastává prostor ke generační obměně a kariérnímu řádu.
S pozdravem
Ivan Langer
  18.10.2007 Čestmír Pohanka <cmp94@volny.cz>
 
Dobrý den.
Vidím, že nestíháte odpovídat, ale přesto jste několik odpovědí přidal. Našel jsem tam zase jednu, kde neříkáte pravdu (neuvádím že lžete, neb mám pocit, že jenom opět nevíte, o čem mluvíte). Ve své odpovědi týkající se otázky 150 přesčasových hodin zdarma uvádíte, že tyto byly v zákoně od roku 1993 a nikomu to nevadilo. Omyl, pane ministře. Do "starého zákona" byl institut 150 hodin implementován až novelou pocházející někdy z let 1996 či 1997. Ve starém služebním zákoně totiž paragraf týkající se přesčasových hodin původně policistovi přiznával plnou náhradu za jakoukoliv službu přesčas. To zákonodárci totiž ještě netušili, kolik takový řadový policista stráví ve službě času. Tak se stalo, že jsem v roce 1994 bral 2x tolik, co můj šéf (za 280 hodin v měsíci). Navíc i úprava pozdější počítala alespoň s odkazem na hodnostní příplatek. Těch Vámi stále omílaných 10% navýšení tarifů může umlčet možná novináře. Ale to bych tady opět mlátil prázdnou slámu (tím nenarážím na obsah vaší hlavy - doufám, že tomu rozumíte - sice polemizuji, ale neurážím).
Když už jsem se tak rozjel, tak narazím ještě na jednu oblast. Náš okres resp. ředitelství bude sloučeno. Tak jako už se stalo v Praze a těsném okolí - stane se u nás. Což o to, vedení se zeštíhlí, ale co třeba otázka akceschopnosti útvarů. Víte o tom, že na okrese Rakovník existují značné plochy bez pokrytí signálem vysílaček Matra?. Sloučením operačních středisek do Prahy dojde k takovému chaosu, že půjde o životy. To není jediný problém... Chtěl bych Vás ubezpečit, že vše, co nyní chystáte, už tu nejednou bylo. Slučování, rozdělování, přerozdělování a rozlučování. Miliardy pryč a nic se nezlepšilo a pak vše nanovo. Bez toho, abych Vás chtěl urážet, musím konstatovat, že je mi smutno, když vidím, jak "firma" pro kterou dlouho a nadšeně pracuji jde ke dnu jako Titanic pod Vaším vedením. Neb, to co jste stihl Vy, to zatím nikdo. A blahopřeji k převodu některých našich středisek pod služby s Vaším rodinným dozorem.
 
Dobrý den pane Pohanko, děkuji za Váši reakci. Ve věci zmiňovaného nařizování přesčasů však trvám na svém vyjádření. Možnost nařízení zmiňovaných přesčasů skutečně platí od roku 1993 a v té době dokonce nebyl počet těchto hodin ani omezen. Úprava byla obsažena v zákonech upravující odměňování. Ještě musím zdůraznit, že v té době tato povinnost nebyla kompenzována ani zvýšením tarifů, ani příplatkem za směnnost. Částečně s Vámi souhlasím ve věci jejich úhrady, avšak odměna za jejich výkon příslušníkům náležela jen v některých případech, a to pokud šlo zejména o přesčasy nařízené v noci, ve dnech pracovního klidu či o svátky. Za přesčasy nařízené v denní době žádná další odměna již být vyplácena nemohla. Omezení počtu těchto hodin na hodnotu 150 za rok pak bylo do zákona implementováno až úpravou z roku 2000.
O změnách útvarů s územně vymezenou působností, tj. krajských správ a okresních ředitelství se vede podrobná diskuse, a to v rámci přípravy a realizace Reformy Policie ČR. V této reformě je uvažováno provedení změn územního uspořádání Policie ČR ve vztahu ke krajskému uspořádání veřejné správy a samosprávy. Cílem tohoto návrhu je posílení spolupráce policie s krajskými a obecními samosprávami při řešení bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. V souvislosti s tím, se zvažují i změny uspořádání na úrovni jednotlivých okresů, a to s cílem snížení počtu vedoucích míst a policistů v kancelářích a naopak zvýšení počtu policistů v ulicích.
Návrhy těchto změn vycházejí jak z podrobných podkladů tak i z dosavadních zkušeností. Konkrétní příklady z Prahy ukazují, že to fungovat může. Souhlasím s Vámi, že tyto změny nemohou být prováděny nahodile a bez vyhodnocení rizik s tím spojených.
Vaší poslední větě nerozumím a není mi jasné, na co v ní narážíte.
S pozdravem
Ivan Langer