Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  02.11.2007 Jan Novák <acksel@centrum.cz>
 
Zdravím, pane ministře. Tak koncem roku se Vám policie skoro rozpadne, zkuste nám tady naznačit, jak nahradíte ty tisíce odcházejících policistů.....Jen si přečtěte statistiky, kolik si jich dalo ke konci roku žádost o propusštění ze služebního poměru. A to ještě já (odslouženo 11 let) a další, kteří jsou na tom obdobně, čekáme zda se něco u policie nezmění. Ale asi nezmění. Od nového roku se mají ceny všeho výrazně zvýšit, poroste inflace. Zvýši se policistům platy? Řekněte mi na rovinu, jestli se mi zvýší plat. Jestli ne, už mně tady nic nedrží. Od roku 2006, když jsem pobíral asi o 3 tisíce měsíčně více se již tak zvýšily ceny jídla, elektřiny, plynu....a mně klesnul plat. Příští rok se ceny zvýší ještě mnohem více, soukromé firmy budou zvedat zaměstnancům platy. Ptám se znova, zvýší se platy policistům od nového roku? S pozdravem unavený, sklamaný policista z ulice.
 
Dobrý den pane Nováku, pokud jde o platy, byl v letošním roce objem finančních prostředků na mzdy policistů 2x navýšen, a to o 1,5 mld.Kč, což představuje nárůst 4,5 % a v průběhu roku o další 1.mld. Kč, tj. další 3 % nárůstu. Pro rok 2008 dochází k navýšení takto upraveného objemu financí o dalších 1,5 %.
Podotýkám, že jen za 1. pololetí 2007 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl příjem 94 % policistů, průměrné navýšení bylo o 3400 Kč, počet propadů představoval cca 2500 policistů a každým měsícem se snižuje tak, aby byl splněn základní cíl, že na konci roku nebude mít nikdo, kdo odvedl stejné množství stejně kvalitní práce, méně peněž než loni.
Odchody policistů samozřejmě také vnímám jako vážný problém, který ovšem nevznikl až v letošním roce. Současný stav v Policii ČR byl založen již v minulých letech a ani jeho náprava nebude okamžitá. Ačkoli bylo možno zvýšení počtu odchodů od policie od roku 2003 předpokládat, předchozí vedení policie ani můj předchůdce na ministerstvu vnitra neudělali pro jeho řešení vůbec nic.
V současné době připravujeme řešení vzniklé situace, a to zejména změnu legislativy, která zbaví policii úkonů, které jí nenáleží (doručování, asistence u exekucí aj.), změnu organizačního a územního uspořádání řízení policie vč. přesunu nadbytečných vedoucích míst do přímého výkonu či posílení řad pořádkové a dopravní policie z policie cizinecké či z celních správ. V neposlední řadě je připravena také nová náborová kampaň, které by měla do řad policie přilákat další zájemce.
Přes všechna tato opatření však předpokládám však, že stabilizace situace v Policii ČR si vyžádá období 2 – 3 let. Rozhodně však s Vámi nesouhlasím v tom, že by se policie nacházela v nějakém rozpadu.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Ivan Langer
  01.11.2007 policejní psovod <o.zitka@seznam.cz>
 
Dobrý večer pane ministře. Rád bych znál Váš názor na zařazení kynologů v rámci OŘ PČR do 4TT. Je to podle Vás karierní postup, když máme na OŘ - výjezdová skupina /vyšší článek/ nižší tarifní třídy než na základním útvaru ze kterých jsme všichni na skupinu přišli po x odsloužených letech. Pokud bych zůstal na bývalém místě měl bych dnes 5 - 6TT. Jak to tedy je? Mám ZOP, odsloužených deset let na základních útvarech OHS,OOP a ted devět let na OŘ SSK. Základní kurz kynologie, spoustu dalších doškolovacích a kondičních kurzů se sl. psem a když dnes přijedu na místo, tak kluci které jsem učil na OOP policejní práci mají vyšší hodnost a vyšší TT než já po dvaceti letech služby. To se netýká jen mne ale všech psovodů zařazených na SSK OŘ, MŘ. Vysvětlete mi, proč má technik SIKT na stejné výjezdové skupině se stejným vzděláním ÚSO, 6TT? Ano má kurz 10 týdnů v Pardubicích, aby mohl tuto práci dělat, ale psovod má také stejně dlouhý kurz v kynologickém středisku v Býchorech. Tak proč ten rozdíl v TT? Jinak kynologové specialisté na krajích jen 5TT, to je smutné nemyslíte?
 
Zatím žádná odpověď...
  01.11.2007 Policejní komisař <leona.kuti@seznam.cz>
 
V novinách (Expres) z 29.10.2007 jsem se v článku nazvaném Přibývá škol s rychlým internetem dočetla, že v roce 2006 připadal jeden počítač s rychlým internetem na 10 žáků. Mám jednoduchou otázku: proč v roce 2007 připadá na jednom nejmenovaném pražském SKPV jeden počítač s internetem - podotýkám s velmi pomalým internetem - na cca 100 policistů?
 
Dobrý den, děkuji za tuto otázku, která ovšem z velké části patří také mému předchůdci. Musím říci, že po mém příchodu na ministerstvo vnitra jsem byl informací o stavu připojení policie na internet mírně řečeno překvapen, ale spíše by odpovídalo slovo zděšen. Pokud jde o policejní služebny, v září roku 2006 bylo k internetu připojeno pouhých 9,8. Proto jsem okamžitě odstartoval projekt modernizace policejních služeben P1000, jehož cílem bylo tuto katastrofální situaci řešit. Díky realizaci tohoto projektu je dnes toto číslo vyšší jak 99,5 %. Současně jsem rozhodl o vyčlenění finančních prostředků i na nákup vybavení (počítače, tiskárny, digitální fotoaparáty, kamery atd.) a jen za loňský rok tato částka činila více jak 600 mil. korun. Např. pro rok 2008 jsme pak v návrhu rozpočtu vyčlenili na realizaci tohoto projektu více jak 1,3 miliardy korun (celkově pak cca 3,5 miliardy).
Jak sama upozorňujete, problémy nejsou pouze na služebnách, ale i na jednotlivých ředitelstvích na Službách kriminální policie a vyšetřování. I zde by se ale situace ve vybavenosti IT technikou měla postupně zlepšovat, třeba i v souvislosti se zaváděním elektronického trestního řízení. S pozdravem, Ivan Langer.
  01.11.2007 Petr Vejběra <PetrVejbera@seznam.cz>
 
Dobrý veče ještě jednou pane ministře
Ještě jsem chtěl podotknout k situaci na silnicích. Proč veřejně neřeknete, že na silnicích chybí 60 procent dopravních policistů v rámci náboru k policii. Tím chci říct, že zákon o provozu na silnicích je dobrý, ale nemá kdo by kontrolu dodržování prováděl. Protože těch pár dopraváků co zbylo, musí řešit šílenou administrativu. Práci dopravní policie musí v neúčelových akcích poté suplovat pořádková policie a těm zase za zády kradou. Tyto poznámky slyším od normálních lidí, když se s nimi bavím to není z mé hlavy to je hlas prostého lidu.
Tak ještě jednou dobrou noc všem.
 
Dobrý den pane Vejběro, děkuji za Vaše postřehy. Realizaci projektu P1000 považuji za jeden ze základních pilířů Reformy Policie ČR. Jeho cílem je změna tváře policejních služeben vůči veřejnosti, ale také vůči samotným policistům. Ačkoli je probíhající první etapa zaměřena na rekonstrukce či budování recepcí, její součástí je i pořízení vybavení služeben, výpočetní techniky a komunikačních technologií. Více o projektu P1000 můžete nově nalézt i webových stránkách www.p1000.cz. Realizaci jednotlivých projektů je v kompetenci příslušných služebních funkcionářů na jednotlivých správách Policie ČR, kteří jsou plně odpovědni za řádné a hospodárné nakládání se svěřenými finančními prostředky. Pokud máte podezření na jakoukoli neúčelnost či nehospodárnost realizovaných opatření, obraťte se na jejich nadřízené či přímo na policejní prezídium. Jsem ale přesvědčen, že mříže na okna policejní služebny nepatří, s výjimkou místností, kde jsou zadržováni podezřelí. U těch oken situaci bohužel posoudit neumím, to může být pro každý případ jiné (svou roli mohou někde hrát třeba i památkáři).
Pokud jde o podstavy v Policii ČR, hodnotu cca 4800 policistů dosáhnou podstavy na konci roku (dnes už to můžeme spočítat, neboť výpovědi musely být dány vzhledem k výpovědní lhůtě do konce října). Pokračování odchodů je nutno očekávat i po novém roce, ovšem jejich množství by rozhodně nemělo dosáhnout takového počtu jako v roce letošním. Řešení tohoto stavu jistě nebude jednoduché, nicméně předpokládám, že se situaci podaří i díky připravené reformě, náborové kampani a důrazu na lepší personální politiku služebních funkcionářů během 2-3 let stabilizovat.
Dopravní policie je na tom ohledně podstavů skutečně jedna z nejpostiženějších. V souvislosti s transformací SCPP po vstupu ČR do schengenského prostoru na konci roku ale dopravní policii posílí cca 400 policistů, jednáme i o přechodu celníků. Dopravní policie patří v doplňování policistů k prioritám vedení policie.
S pozdravem
Ivan Langer
  01.11.2007 Petr Vejběra <PetrVejbera@seznam.cz>
 
Dobrý večer pane ministře.
Po hodně dlouhé mám silnou potřebu vám napsat. Protože komu jinému mám sdělit věřejně svůj názor. Naše oddělení momentálně prochází rekonstrukcí jestli se to tak dá nazvat. Předělávají se pouze prostory ,kam by oko občana mohlo zahlédnout. Nechápu, proč se z přízemí sundavají mříže z oken a proč se stará dřevěná okna budou repasovat vždy´t je nákladnější než zakoupení nových plastových oken. Stále tvrdíte ,že se musí šetřit ,ale nevím jestli to vnímáte ,nebo tiše souhlasíte. Za vašimi zády se vyhazují peníze z okna zcela nepochopitelně a nesmyslně. Již minule jsem vám psal, aby cestou z práce jste si nechal zastavit u obyčejné policejní stanice a zajděte se neohlášeně přesvědčit jaká je realita. Zatím se diví pouze slušní lidé, kteří jsou u nás jako poškození a ptají se na změny o kterých mluvíte buď na základě podkladů předložených vašimi podřízenými a nebo vámi polulisticky upravenými. Situace není tak růžová jak stále masírujete veřejnost. Již nyní chybí policii cca 4600 lidí. A co vím ve svém okolí kolik lidí bude odcházet ,tak můj hrubý odhad je ,že v březnu bude policii chybět 10000 policistů sož je realita. Buď jí nevidíte, nechcete vidět nebo si stím nevíte rady a neumíte to veřejně přiznat. Já věřím, že jste schopen Policii zmodernizovat ,ale vy si uvědomte že i Policisté jsou lidé a n= stroje. Nejsme loutky proto odchází tolik kolegů důvodů je mnoho a o většině hlásáte veřejně nepravdivé údaje. Pravda vypluve na povrch.
S pozdrave a přáním mnoha úspěchů Petr Vejběra
 
Zatím žádná odpověď...
  01.11.2007 Ivana Hradská <evarcha@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
je pro mě opravdu velkým zklamáním, že jste nechal odejít pana Kubiceho a jeho tým, jsou to slušní a hlavně schopní lidé. Nesnažte se mě přesvědčit tím omletým, "že na vlastní žádost". Vím, že byli vyštváni. Vám také vadí schopní lidé bojující proti korupci? Proč? Vždycky jsem volila ODS, ale u příštích voleb si to pořádně rozmyslím. Podobné nálady sleduji i všude kolem sebe, je smutné jak komunisté získávají body díky vašim chybným krokům.
 
Dobrý den paní Hradská, hned na úvod Vás musím ujistit o tom, že jsem pana Kubiceho ani nikoho jiného z vedení ÚOOZ nevyštval, do personálních záležitostí tohoto útvaru jsem žádným způsobem nezasahoval. Odchod pana Kubiceho je jeho vlastním rozhodnutím, které plně respektuji. Vážím si toho, co pan Kubice ve vedení útvaru udělal a rád bych mu za odvedenou práci poděkoval. Jeho odchod a odchod dalších lidí z vedení ÚOOZ však neznamená zastavení práce na odhalování organizované trestné činnosti. U útvaru zůstává celá řada schopných a zkušených policistů a vedení policie je připraveno provést personální opatření a stabilizaci tohoto útvaru tak, aby kontinuita vyšetřování nebyla narušena. Boj proti korupci je a nadále zůstává jednou z mých hlavních priorit.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Ivan Langer
  31.10.2007 Dj Bobo <yellow.yellow@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře
Trošku jsem vám ze začátku věřil, a nepochopím, jak jsem mohl být tak"blbej". Vy jste nevěděl z policejního vyšetřování o Čunkových milionech? Kdyby tato zpráva neunikla ven přes média a určitě přes ,jak tomu říkáte vy "zkorumpovaného" policistu, kterýho někdo nas..l. Tak se o tom veřejnost nedoví. Je jasný že Čunek má černý peníze a sedí na postu , kde bude rozdělovat miliardy z EU. Vy už si z lidí děláte SRANDU.
 
Dobrý den,trestní řízení je výlučně záležitostí orgánů činných v trestním řízení a do jejich práce nezasahuji, ať již šetří kohokoli. Pokud jste tak jasně přesvědčen o tom, že se pan Čunek dopustil trestného činu a máte o tom důkazy, předložte je policii, prosím.
Jakékoli úniky informací z vyšetřovacích spisů však považuji za velmi závažné téma a považuji za nutné, aby byly řádně prošetřeny, a to bez ohledu na to, o jakou kauzu se jedná.
Zdraví
Ivan Langer
  30.10.2007 Zdenek Dennis <zdenek.dennis@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
děkuji za odpověď na otázku ze dne 13.10. t.r.
Opravdu pečlivě jsem si prošel nejen odpověď, ale i vámi odkazované dokumenty. Musím však s Vámi zásadně nesouhlasit v mnoha otázkách, a nakonec i říci že jste mi na konkrétní otázky vlastně vůbec neodpověděl.

Souhlasím s Vámi, že učitý generační špunt u PČR existoval a existuje, ale bohužel jeho vytažení, jak vy nazýváte tuto reformu, způsobilo mnoho zlého uvnitř sboru. Jsem přesvědčen, že napravit některé špatné věci v z.č. 361/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lze udělat téměř ihned. Jsem též přesvědčen, že je to pouze neochota, buď Vaše, nebo vedení naší "firmy". A takto bych mohl pokračovat do nekonečna, ale to k ničemu nevede. Spíš je potřeba hledat řešení, a jedno takové Vám, jako člověk zespodu, navrhuji:

Dejte dohromady skupinu lidí, ne vedoucích bafuńářů "co všemu rozumí", ale opravdu lidí co jsou denně pod kladivem i vámi zmíněné byrokracie a vnitřního policejního aparátu. Zeptejte se lidí na PMJ co by jim pomohlo, co pro ně udělat, aby služba byla nejen příjemnější, ale hlavně efektivní, zeptejte se co překáží nehodářům v práci, zeptejte se "místňáků" a "obvoďáků" co je špatně a jak to zlepšit. Neptejte se ředitelů krajských správ, ptejte se vedoucích oddělení, vedoucích směn, vedoucích výjezdů, řadových policistů atd...
A hlaně neptejte se jen co je trápí, ale ptejte se i na jejich návrhy jak to vyřešit. 90% byrokracie lze odbourat okamžitě a bez větších problémů. Ušetří se tím i hromada peněz a času lidí. Drtivá většina nařízení je zbytečných a zrušením či úpravou postupů by zjednozjednodušila celý kolos. Chce to jen jediné, nepředvádět stále nějaké vize, ale konat. A také to chce nebát se šlápnout na kuří oka PP a lidí na něm, co mají teplá místečka a byrokracii tvoří.
Dejte tedy dohromady skupinu lidí "z ulice" a alespoň se zamyslete nad jejich návrhy.

Co se týče vašeho "úžasného" programu P1000, je to zbytečnost. Do budoucna dobrá vize, v tuto chvíli jen populistické plácnutí do vody. Vyhazujete peníze, které jsou zoufale potřebné jinde. A to zoufale bych nejraději podtrhl mnohasetkrát.
Vše bych shrnul asi takto:
Policii trápí
1/ Platy policistů a systém hodnocení (s platem 30 000,- na mne nechoďte, to je statistika, ne realita)
2/ Vybavenost (ne služeben-projekt P1000 a jeho honosné recepce, ale vozovým parkem, IT vybavením, pomůckami atd... my nejsme hotel, jsem represivní složka. A oznamovatel či poškozený se u nás necítí lépe kvůli hotelové recepci, ale podle přístupu policistů k němu)
3/ Byrokracie (k tomu není co dodat, tedy je, ale je toho tolik, že to ani nemá cenu)
4/ Nízké pravomoci a malá ochrana právní i či společenská řadového policisty
5/ Kvalita nových lidí a odchody potřebných kolegů (ne jak vy říkáte po 20 a více, ale po 10, 15 atd... odchází i mnoho kolegů s 5 a méně roky. To není Vaše statistika, to je to, co vidím reálně na ulici a na služebnách!)

A "bodů" by bylo mnohem více. A na všechny je lék, jen ho chtít hledat. A ten lék podat, ne jen odborně popisovat nemoc. A vy jste mne o ničem takovém nepřesvědčil.
Vaše přání "mnoho úspěchů v doufám ještě dlouholeté policejní službě" na konci odpovědi je bohužel mylné. Jsem rozhodnut k 1.2.2008 odejít od sboru, pokud se do 1.1.2007 situace dramaticky nezmění. Dal jsem Vám 365 dní, celý rok 2007, aby jste s Policií a jejím kritickým stavem něco zásadního udělal. Neudělal jste nic. Stihnete to za dva měsíce?
A nakonec malé porovnání. U sboru mam cca 17-18.000 kč. Před nástupem ke sboru jsem měl plat 25-30.000. K PČR jsem šel čistě z nadšení a lásky k vlasti. Nadšení jsem i díky Vám ztratil, dostal se díky novému služebnímu zákonu do finančních problémů, přesvědčil se o realitě českého politického smýšlení, a nakonec znechucen tím vším odejdu tam, kde jsem byl dříve. Budu dělat práci, která mne na rozdíl od policejní práce nebaví, ale alespoň uživí. Budu v klidu, bez stresů a buzerací za blbosti, bez nezaplacených přesčasů, o svátcích a nocích budu doma a hlavně nebudu za nikoho nasazovat zdraví a život s nejistotou jestli to vůbec má cenu alespoň morální. Je to smuté, ale k takovému přesvědčení jsem dospěl po pouhých několika letech u PČR!
S přáním obratu na lepší cestu píšící zatím policista
Zdeněk

PS: Pokud by jste přeci našel odvahu, jsem z Prahy a jsem ochoten se s Vámi kdykoli setkat a navrhnou konkrétní řešení problémů, či zorganizovat výše řečenou skupinu lidí a podklady z tohoto vzešlé Vám předat. K tomu ale nevěřím, že by vůbec mohlo dojít, natož že by navrhovaná řešení měla politickou vůli k prosazení.
 
Dobrý den, děkuji za Vaší reakci na mou odpověď. Musím se ale ohradit proti tvrzení, že vycházím jen z názorů „bafuňářů“, že nečerpán z připomínek a rad řadových policistů. Pokud jde o reformu policie, kde mezi pilíře patří i projekt P1000, služební zákon a personální politika, debyrokratizace agend, které zmiňujete, ta je k dispozici všem policistům na služebním intranetu a po řadu týdnů měli všichni policisté možnost se k ní buď jako k celku, nebo k jejím jednotlivým pilířům, vyjádřit. Řada z nich tak učinila a i jejich připomínky byly zapracovány do legislativních návrhů, které jsou nyní v meziresortním připomínkovém řízení.
Prakticky ke všem bodům, které zmiňujete, jsem se v této diskusi již vyjádřil (snad s výjimkou pravomocí policie, ty ale rozhodně nepovažuji za nedostatečné, spíš je třeba je lépe upravit, aby byly jasnější a nevznikaly kolem jejich používání zbytečné spory a nejistota), proto se k nim nebudu vracet.
Vážím si ale Vaší nabídky aktivně se zúčastnit práce na reformě Policie ČR. Jak jsem již řekl, legislativní návrhy jsou v meziresortním připomínkovém řízení, k dispozici jsou i na intranetu PČR a MV, takže jako policista k nim máte přístup. Připomínky mi pak můžete zaslat na mail ivan.langer@mvcr.cz. Těším se na vaše návrhy a jsem s pozdravem,
Ivan Langer
  30.10.2007 Petr Weisgärber <petr.weisgarber@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
I když jsem zatím pouze student VŠ, který se s reálnou činností Policie ČR setkal pouze v rámci praxe a zkušeností, získaných během studentstké vědecké činnosti (kdy jsem analyzoval kriminalitu a činnost Policie ČR) měl jsem tu možnost částečně nahlédnout do materiálů, které se týkají Reformy Policie ČR. Na základě komparace činnosti naší Policie se zahraničními bezpečnostními sbory si dovoluji konstatovat, že pod Vaším vedením (resortu ministerstva vnitra) se situace mnohonásobně zlepšila a Policie se opravdu přibližuje hodnotám profesionálního a moderního bezpečnostního sboru.
Chtěl bych Vás touto cestou pane ministře požádat, zda by bylo reálné náhlédnout do celé koncepce: Reformy Policie ČR, kterou jste napsal (pokud je někde k dispozici, např. v tištěné podobě, zatím jsem měl možnost nahlédnout pouze do určité formy abstraktů jednotlivých částí Reformy). Moc rád bych některé Vaše kroky poznamenal ve své bakalářské práci, jelikož je schledávám jako kroky velmi významné a zajímavé.
Hezký den pane ministře a předem děkuji za odpověď
 
Zatím žádná odpověď...
  29.10.2007 zklamaný četník <agapyt@seznam.cz>
 
Pane ministře, rozhodl jsem se a odcházím. Po 20-ti letech poněkud opotřebovaný tou policejní mašinérií. Už mne prostě nebaví poslouchat vaše slova o P1000 ( to je tak dobré pouze pro "klienty" a ne pro policisty), slova o reformě ( reforma = konec ), slova o platových průměrech policistů ve srovnání s ostatními státními zaměstnanci ( oni mají v noci, o sobotách a nedělích volno a nenasazují životy ), slova o pochopení policejní práce ( co můžete vy chápat ), slova o ... A nechť poslední zhasne !!!
P.S. Neodcházím kvůli rentě, nýbrž kvůli kormidelníkovi.
 
Zatím žádná odpověď...