Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  07.11.2007 spokojený polda <novak.5@tiscali.cz>
 
Dobrý den pane ministře, tak Vám oznamuji, že po 19 letech služby končím u PČR. Důvod ? Chování, vztahy na pracovišti (nadřízený a podřízený). To co se děje v současné době u PČR je dosti špatné. Každý chce funkci a tak pro to dělá maximum ( a věřte to je někdy na zvracení co se děje). Po podání žádosti jsem byl na pohovoru u pana ředitele, který mě měl přesvědčit, abych zůstal. Po "profesionálně" vedeném pohovoru jsem zjistil, že dělám dobře ,když odcházím. Akorát jsem nevěděl, jestli se mi ten pohovor zdá nebo ne. To co jsem tam vyslech mě šokovalo.
A ještě jeden poznatek na závěr. Mrzí mě, že když od nás na našem OŘ odchází nějaký řadový policista do civilu a dokázal během služby odvést kus práce, tak mu v době odchodu nikdo nepoděkuje za odvedenou práci . To považuje vedení za ponížení a zradu. Prostě kus odejde, personální škrtne jeho osobní číslo a život jde dál. Věřte, že na takovéto "poděkování" se nezapomene.
 
Dobrý den, děkuji za zaslaný podnět, i když Vaše rozhodnutí odejít od policie mne netěší. Záměr vedení policie, spočívající v provádění pohovorů s odcházejícími policisty jsem uvítal. Jeho smyslem nemá být, ať už v pozitivním či negativním smyslu, ovlivňování odcházejících policistů, ale především snaha o zjištění důvodů, z jakých policisté odcházejí (v některých případech takový pohovor může policistu i motivovat zůstat). Případné neprofesionální jednání některých služebních funkcionářů považuji za nedostatek, jehož příčiny je možné hledat v dlouhodobém podceňování významu personální politiky v Policii ČR. I proto bude personální politika jednotlivých služebních funkcionářů jedním z hlavních kritérií, podle kterých budou hodnoceni.
Souhlasím s Vámi v tom, že pokud od policie odchází příslušník po letech poctivě a kvalitně odváděné práce, mělo by být poděkování za vykonanou službu samozřejmostí.
Přeji Vám mnoho úspěchů v dalším pracovním i soukromém životě
Ivan Langer
  05.11.2007 Jan Novotný <prap.jnovotny@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře, sloužím u policie 15 let, jsem zařazen v 5 PT třídě. S platem jsem zůstal naštěstí oproti kolegům zařazeným v nižších třídách na stejné úrovni jako loni, ( žádné přesčasy jsem v roce 2006 nesloužil, toto byla výsada vyvolených a je zajímavé, že teď, když nejsou placené, vyvolení již nemají zájem ) . V navýšení 7.5 % jsem Vám od počátku nevěřil, tudíž nemohu být zklamán. Do průměrného platu u policie mám hodně daleko.
Prosím Vás, zkuste zajít za řadovými policisty a zeptejte se na pracovní a platové podmínky přímo jich, myslím si, že dostáváte zkreslené informace, neboť vedoucí pracovníci se ze strachu k jakýmkoliv problémům nepřiznají. Chápu, že máte hodně i jiné práce a i když Vám nevěřím, vážím si Vás za snahu řešit alespoň nějaké problémy. Pokud policista odslouží přesčasové hodiny do 150ti zdarma, tyto hodiny se mu údajně započítávají do hodin, ze kterých se počítá průměrná hodinová mzda a tudíž mu při výběru dovolené klesá plat - myslíte si, že je to spravedlivé? (pro dobrotu-na žebrotu). Do konce tohoto roku a počátkem roku příštího odchází délesloužící policisté, ihned za nimi půjdou ti, co již mají na výsluhu nárok. V případě dalších odchodů se veškerá práce přesune na zbyteček lidí a od policie uteče i ten zbytek. Je pět minut po dvanácté s tím začít něco dělat.
 
Dobrý den, děkuji za Váš podnět i za Vaši upřímnost :-). Problémy platů a přesčasů považuji za skutečně vážné a jejich řešením se také vážně zabývám, ostatně s počty odchodů patří tato témata k hlavním bodům mých pravidelných jednání s vedením sborů a odbory. Připravovanou novelou služebního zákona a sjednocením jeho aplikační praxe chceme dosáhnout toho, aby tento systém nemohl být zneužíván. Trvám ovšem na tom, že jsem závazek 7,5 % navýšení splnil, neboť objem finančních prostředků na mzdy policistů byl oproti loňskému roku 2x navýšen, a to o 1,5 mld.Kč, což představuje nárůst 4,5 % a v průběhu roku o další 1.mld. Kč, tj. další 3 % nárůstu.
Ve věci započítávání neplacených přesčasových hodin uvádím, že tyto hodiny se do průměrného výdělku zjišťovaného dle zákoníku práce, ani do průměrného hrubého příjmu zjišťovaného pro účely výsluhových příspěvků, nezapočítávají. Do jakéhokoli průměru je možné započítávat pouze odpracovanou dobu, za kterou byl poskytován služební příjem.
Ačkoli jsem nikdy neodmítal svou spoluodpovědnost za vznik nového služebního zákona, považuji současné hromadné odchody policistů za stav, který zde od okamžiku jeho schválení dlouhodobě nazrával. Bohužel příprava na vznik a řešení této situace byla za tuto dobu zcela zanedbána a přes naši snahu nebylo reálné vzniklé problémy v krátké době vyřešit. K problematice odchodů jsem se velmi podrobně vyjadřoval v předchozích příspěvcích (např. Jan Novák či Jan Novotný ze dne 2. 11. 2007), podívejte se mou reakci, prosím. Potřebu realizace skutečně systémových změn pak hodlám naplnit připravovanou Reformou Policie ČR, která je již zpracována ve formě legislativních návrhů s nimiž se můžete na intranetu také seznámit. Uvítám každou konstruktivní připomínku, kterou k tomuto návrhu obdržím. Věřím, že mé další kroky napomohou k tomu, abych Vás přesvědčil, že to se stabilizací Policie ČR a její reformou myslím vážně.
S pozdravem
Ivan Langer
  05.11.2007 zdeněk zdeněk <zde_nek@email.cz>
 
tak už jste u cíle PANE MINISTŘE ? už se Vám téměř podařilo to, proč jste šel na vnitro a to je rozbít polici ?..........viz článek z novinek.....17:27 - České policii bude na přelomu roku chybět 4882 policistů. Řekl to mluvčí policejního prezidia David Kubalák po sečtení všech žádostí o odchod do civilu podaných do konce října. Na počátku letošního roku Česku chybělo 1957 policistů.
 
Zatím žádná odpověď...
  05.11.2007 Holka Modrooká <KudlankaBezbozna@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře, pro změnu z jiného soudku. Podle zákoníku práce nesmí zaměstnanec kouřit na pracovišti a v jiných prostorách, kde jsou účinku kouření vystaveni i jiní pracovníci. Můj dotaz zní - ti, kteří podléhají služebnímu zákonu, mohou? Jak je možné, že v budově PČR je v prostorách, kudy musejí procházet všichni, na zdi nalepená alibistická cedule "prostor vyhrazený pro kouření", další je ve společné kuchyňce a jinak si většina kuřáků bez zaváhání zapálí na chodbě mezi kancelářemi nebo dokonce i v kancelářích, kde pracují nekuřáci?
 
Dobrý den, zákaz kouření na pracovištích je upraven nejen obecně závaznými předpisy jako je zákoník práce, ale i služebním zákonem, a to v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby. Odpovědnost za dodržování předpisů je svěřena příslušným služebním funkcionářům, kteří také jsou za plnění svých povinností hodnoceni. Pokud jste tedy přesvědčena, že dochází k porušování jejich povinností, obraťte se na jejich nadřízené či přímo na policejní prezídium. Osobně, i když jsem kuřák, respektuji druhé a ve společnosti dámy bych si nikdy nedovolil kouřit bez jejího souhlasu :-)
S pozdravem
Ivan Langer
  05.11.2007 zdeněk zdeněk <zde_nek@email.cz>
 
když ta bravurně ovládáte statistiky a procentuální vyjádření v číslech ( samozřejmě vždy ve Váš prospěch, viz 94% policistů si letos finančně polepšilo ), měl bych pro Vás jen jednu jedinou otázku.........kolik policistů a hasičů si myslíte, že Vám věří ? ...že věří v to, že rozumíte své práci, policii, hasičům, dozorcům ?......že mluvíte pravdu ?.......myslíte si, že 94 % ?
 
Zatím žádná odpověď...
  04.11.2007 jimi jimi <j.jimi@seznam.cz>
 
pane ministře..tabulkový stav policie má na starosti MV..nemůžete tedy dělat že se vás to netýká.Vyházejte už konečně lidi kteří nafukují přebujelou administrativu - i pod rouškou SKPV či počítačových pracovníků - využijte možnost zcivilnění některých složek...(usnadníte tak i nábor na volná místa), přesun lidí z PP a Krajských správ na Okresy, ubrat zbytečné funkce - počínaje okresními ředitelstvími ( náměstek pro ekonomiku-který nemá s financema nic společného, a další náměstci...myslím že by staačil jeden a jinak velitelé služeb), přehodnotit tabulky přidělené některým oborům myslím neoprávněně(např.počítačoví - důstojnické funkce a tedy i hodnosti a peníze-oproti policistům na ulici- zcivilnit). To jsou věci pro zkostnatělé lehkoživky nepopulární,ale myslím že pro nastupující a nespokojenou generaci policistů důležité. Zakažte důchodcům vykonávat velitelské funkce, pokuste se do služ.zákona prosadit NEPOČÍTAT přesčasové hodiny do hrub.platu pro výpočet odchodného a výsluhového příspěvku - degraduje to celý karierní řád a jeho výhody.( navíc to zarazí vyčůrávání v tomto směru-viz.odchodné a výsluhy některých ředitelů a funkcionářů kteří již odešli s nehoráznými částkami)...Je třeba aby pol.prezident začal něco pro policii dělat..tedy kromě toho že vše soustředí na výměnu vedení na dopravce a to po jistě transparentním a náročném výběrovém řízení......atd
 
Dobrý den, děkuji za zaslaný příspěvek. Chtěl bych Vás ujistit o tom, že se rozhodně necítím tak, že by se mne situace v Policii ČR netýkala. Naopak řešením současného stavu se velmi intenzivně zabývám, o čemž svědčí nejen má pravidelná jednání s vedením police i odborů nad problémy aplikace služebního zákona, ale také zpracovaný návrh reformy policie, který byl již dopracován do podoby návrhu nového zákona o policii a se kterým se můžete na intranetu také seznámit. S řadou Vašich připomínek naprosto souhlasím a také jsou v tomto návrhu zapracovány. Systematikou policie se samozřejmě zabýváme a hledáme vhodná řešení. Současný stav,kdy je policie zatížena přebujelou administrativou a byrokracií a současně, kdy z hlediska struktury řízení na osm policistů připadá jeden velitel je naprosto neudržitelný. V rámci zpracované reformy proto uvažujeme nejen s převedením nadbytečných vedoucích a administrativních míst do přímého výkonu služby, ale také připravujeme celkové zefektivnění řídícího aparátu formou změn uspořádání a územního členění řídících článků policie. Dále pak návrhem nového zákona o policii a policejní inspekci předpokládáme vznik „zaměstnanců policie“, což budou občanští zaměstnanci, kteří budou vykonávat tzv. nepolicejní činnosti. To umožní, aby například vedení správních řízení v oblasti zbraní a střeliva vedli tito zaměstnanci, a tím se policistům uvolnil prostor na plnění klasických policejních úkolů. Neméně důležitou součástí je i to, že policie bude zbavena úkolů, které s její činností nesouvisí. Jde například o doručování zásilek, asistence u exekucí, rozvoz opilců na záchytky apod.
S pozdravem, Ivan Langer
  04.11.2007 Jarda Polda <j.flinta@seznam.cz>
 
Protože se "Policejní komisař" (leona.kuti@seznam.cz) odpovědi na svoji otázku ohledně připojení k internetu u PČR stejně nedočká, dovolím si poznámku: Pracuji na obdobném pracovišti SKPV v Praze, rovněž je zde PŘÍSTUPNÉ lidu prostému jedno připojení k tomuto médiu. Také je zde přibližně 100 lidí, kteří ho využívají pro svoji práci. Ale pozor! Přes přístupový kanál je koncových bodů pochopitelně více, tyto však má ve svých kancelářích kde jaká kancelářská myš, která to rozhodně pro práci nepotřebuje. Ale potřebuje internetem brouzdat v inzerci, ve zprávách, na různých stránkách s hýbacími děvčaty atd. Když pak potřebuji zjistit třeba nějakou firmu z obchodního rejstříku tak kolem poledne či kolem 15.00 hod. právě na onom jednom koncovém PC, je přístup zahlcen. Tudíž musím počkat, až si ti "potřebnější" prohlédnou svoji e-mailovou poštu, seženou levnější vybavení svých domácností a součástky do vozidel veteránů, sportovní potřeby, zaplatí složenky přes INTB, prodají v inzerci své nepotřebné věci atd., atd. No, a takhle u PČR žijeme. Ale v tom vám, paní kolegyně, Langer nepomůže, ten vás stejně odkáže na vaše vedení. Nebo snad máte jiný názor?
 
Dobrý den, rád bych vás ujistil o tom, že se snažím reagovat opravdu na všechny názory a příspěvky, které prostřednictvím této diskuse obdržím. Odpověď k tomuto tématu naleznete tedy v reakci „Policejnímu komisaři“. Ještě doplním, že tento problém vnímám jako zásadní, ale musím také dodat, jak jste sám trochu předvídal, že pořádek si musí v této oblasti udělat i konkrétní služební funkcionář a musí zajistit, aby počítač byl využíván pro práci a ne pro zábavu.
Děkuji a přeji hezký den
Ivan Langer
  03.11.2007 Jaromir Kulha <jaromirkulha@seznam.cz>
 
Dobry den pane ministre!
Na nektere me dotazy ze dne 11.9.07 jste mi neodpovedel primo, nebo se jim vyhnul. Ohledne vzdelani a k tomu pratricnemu zarazeni, jste obhajoval obory psychologie, sociologie atd. Souhlasim, pro praci u policie ve vztahu k podrizenym i k verejnosti jsou take potrebne,ale problem je kde si tito lide tyto obory vystudovali?Sam jste v odpovedi zminil specifikum sluzebniho pomeru, tak porovnejme system u policie napr. s Armadou CR a neporovnavejme to s verejnou spravou. Armada rozhodne neni tak otevrena pro uznavani civilniho vzdelani, mam pomerne dost znamych u ACR, neznam priklad, kdy velitel utvaru, roty atd. je vystudovany "psycholog"( soukroma VS) 28 let, s praxi 6 let v oboru.Nebo snad u Policie neni treba opravdovych odborniku a u armady ano? Zkratka zastavam nazor, ze policista s nekolikaletou praxi"na ulici", po absolovani urciteho kurzu( jak jsem vam popsal praxi v zemich EU v otazce ze dne 7.9.07!!!!!) je urcite vetsim prinosem, nez 25 lety "psycholog"s titulem Bc ze soukr. VS. Aby to nebylo spatne pochopeno, jsem zastancem vzdelani u policie, ale resortniho!!! Na otazku odmenovani a karierni radu jste odpovedel opet zaobalene.Proc my musime byt pionyry a nemuzem se podivat k sousedum, kde to funguje!!! V kazde zemi ma policie trochu jinou strukturu, ale hlavni system maji stejny, krome CR!!! Prosim, nechte si vyzadat podklady o policejnich slozkach v zemich EU( pozadavky na funkce,system odmenovani - priplatky za noc, svatek, vikend, prescas).Prosim neargumentujte pouze statistikama a prumerama, a kdyz prumery, tak prumer platu na konkretnich utvarech za roky predesle a ne delat celkovy prumer policie s veskerym top managementem, kde se platy zvedli nekomu i dvojnasobne.To jsou cisla hodne zavadejici. Neprepocitavejte to stale, ze se platy zvedaji, me se jedna o spravedlive rozdeleni vuci odpracovane dobe a riziku, a to vidite podle celkoveho ROZKLADU policie a prispevku na vasich strankach, ze takovy nazor ma 95% policistu slouzicich ve vykonu.Dovoluji si tvrdit, ze nas sluzebni zakon je v rozporu s legislativou EU. Tesim se na vas nazor.
S pozdravem
Jaromir Kulha
 
Vážený pane Kulho, děkuji za Vaši reakci. Naprosto s Vámi souhlasím, že ideálním stavem by bylo, kdyby si policie uměla vzdělávat většinu svých příslušníků sama, v oborech, které vyžaduje a lektoři by byli opravdoví odborníci s mnohaletou praxí. Když jsem nastoupil v roce 2006 do funkce ministra, byli jsme od tohoto stavu skutečně daleko. Dnes již máme nové vyšší odborné policejní školy při stávajících středních policejních školách, motivujeme zkušené odborníky k vyučování na těchto školách, připravujeme reformu policejního vzdělávání i změny na Policejní akademii v Praze tak, abychom se výše uvedenému cíli co nejvíce přiblížili. Dosažení určitého stupně vzdělání však považuji za velmi důležité a nesouhlasím s tím, že je vždy možné nahradit je praxí.
Jsem přesvědčen, že zásady, na nichž je postaven nový služební zákon, jsou správné a nevidím důvod je měnit jen proto, že v sousedních zemích mohou mít zásady jiné. Otázkou souladu služebního zákona s legislativou EU jsem se opakovaně zabýval i v souvislosti s příspěvky z této diskuse. Při svém hodnocení vycházím především z vysoce odborného stanoviska specializovaných pracovišť ministerstva vnitra, která jednoznačně zastávají názor, že služební zákon v rozporu s unijní ani jinou legislativou není a k tomu stanovisku se také přikláním.
Přeji hezký den, Ivan Langer.
  02.11.2007 zdeněk zdeněk <zde_nek@email.cz>
 
pane ministře, zrušte prosím tuto diskusi, vždyť je k ničemu. Na konkrétní dotazy směřované proti Vám stejně neodpovídáte nebo odkazujete na někoho jiného. Na sobě nevidíte žádnou vinu, Vy jste ten nejlepší a neomylný a my tupci Vám nerozumíme. Děláte si prdel ze všech policistů a proto to dopadá tak jak to dopadá a dopadlo. Jsem jeden z těch co k 31.12.2007 končí. Dlouho jsem se rozvažoval, ale po přečtení mnoha Vašich odpovědí na tomto serveru jsem se utvrdil o tom, že dělám správně.
 
Zatím žádná odpověď...
  02.11.2007 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Pane ministře,
jelikož máte přístup k datům, zveřejnil by jste prosím, za jakého ministra vnitra odešlo od policie víc policistů než za Vašeho působení ? Myslím, že o takové počty se nejednalo ani když vnitro opouštěli příslušníci StB a politruci v roce 1990. Jste stále přesvědčen, že bezpečnostní situace ve státě se zlepšuje ? Máte to ve volebním programu.
Jan Novotný
 
Dobrý den, pane Novotný. Údaje o odchodech policistů z devadesátých let k dispozici nejsou, porovnat data nám umožňuje až systém EKIS od roku 2004. Současné množství odchodů mne v žádném případě netěší, avšak tento stav rozhodně neohrožuje naší bezpečnostní situaci. Ačkoli jsem vždy připraven nést svůj díl odpovědnosti, nemohu souhlasit s Vaším pohledem na to, který ministr je viníkem problému odchodů. Za prvé, v policii byl dlouhodobý postav téměř 2000 neobsazených služebním míst. Za druhé, odložená účinnost zákona z roku 2003 způsobila zastavení přirozených odchodů a tím i zastavení generační obměny, neboť řada policistů čekala na účinnost nového zákona a tím na zvýšení výsluhových příspěvků. Za třetí, nový služební zákon klade na policisty zvýšené nároky na vzdělání i znalost cizích jazyků a ne každý je ochoten si požadované vzdělání doplnit. Je tedy zřejmé, že se nejedná o problémy vzniklé ze dne na den a bohužel je není ani možné v tak krátké době vyřešit, zvláště za situace, kdy předchozí vedení ministerstva ani policie neučinilo žádné kroky, které by současné situaci předešly, i když se již od přijetí zákona 361/2003 Sb., vědělo, že taková situace nastane.
Nebo snad vidíte příčinu současného ve skutečnosti, že jako první ministr o problémech policie otevřeně hovořím, nic nezamlčuji, poskytuji všem relevantní informace a o problémech skutečně seriózně jednám jak s vedením policie, tak se zástupci odborů a detailně se zabýváme řešením problémů, které předchozí vedení MV a PP dlouhá léta opomíjelo?
S pozdravem, Ivan Langer