Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  25.11.2007 Josef Novák <general.Kocourek@seznam.cz>
 
Dobrý den,
tak jsem myslel, že už to nepřijde. No ale je to tady, splnění ministerského slibu. Takže všem, kterým meziročně poklesly platy, se bude jednorázově, formou odměny, s nějakým vymyšleným zdůvodněním, dorovnávat v prosinci mzda. Jakožto vedoucí jsem musel udělat analýzu práce zhruba poloviny lidí, kterých se to na mém útvaru týkalo ( pozn.: kdyby se hovořilo o poklesu REÁLNÉM, ne NOMINÁLNÍM, týkalo by se to téměř všech ) a dotyční dostanou odměnu až do 40.000,- Kč. Přitom nejvíc dostanou samozřejmě Ti, kteří byli hodnoceni hůře z důvodu slabších výsledků ( zařazení do čtvrtých tříd, osobní je u všech od ledna nula a na odměny je průměr 4.000,- Kč na jednotlivce za rok ) Takže kvůli tomu, abyste mohl v lednu v tv tvrdit, že jste splnil slib, jste zapříčinil takovou hrůzu, jakou jsem ještě u PČR nezažil, a sice to, že ti méně výkonní a pracovití budou mít lepší nebo přinejmenším stejné požitky jako ti lepší. Jak se to jeví ve světle Vašich vyjádření, že ti dobří budou ohodnoceni dobře a ti špatní špatně, nebo budou muset odejít.....?
 
Dobrý den, pokud připomenu má slova, tak jsem vždy říkal, že by na tom neměl být ve srovnání roku 2006 a 2007 hůře ten, kdo odvedl stejné množství práce při stejné kvalitě. V žádném případě jsem nemluvil o plošném dorovnávání platů všem bez ohledu na to, zda si to zaslouží či nikoli. Je právě na služebních funkcionářích, aby byla práce policistů individuálně vyhodnocena a na základě toho také oceněna. Takový postup považuji za zcela přirozenou a nedílnou součást personální práce každého, kdo plní úkoly nadřízeného pracovníka. Pokud služební funkcionáři dorovnávají platy až v posledním měsíci neúměrně velkými odměnami, považuji to i za jejich nesystémové jednání, neboť měli být schopni již v průběhu roku nastavit systém tak, aby k propadům nedošlo. Peníze na to ze státního rozpočtu zajištěny byly. S pozdravem, Ivan Langer
  25.11.2007 pawel malý <seal6@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře, chci se Vás dotázat jak si vysvětlujete že policista zařazený jako instruktor služební přípravy Okresních ředitelství PČR při Správě severočeského kraje je zařazen v 5TT a instruktoři SSčK jsou zařazeni v 8TT. Což vlastně znamená, že instruktor na OŘ se nemůže hlásit do výběrového řízení na KŘ. Jedná se tedy o popření karierního řádu, protože se mohou sice hlásit jiní policisté, ale ti, kteří mají zkušenosti se hlásit vlastně nemohou. Pokud vím, tak je situace na jiných KŘ jiná a instruktoři na OŘ jsou zařazeni v 6TT, snad krom jednoho dalšího kraje, ale tím si nejsem jistý, tyto informace nemám ověřené ani nevím o jaký kraj se jedná. Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, děkuji za zaslanou připomínku. Souhlasím s Vámi v tom, že je nutno dosáhnout jak sjednocení aplikační praxe nového služebního zákona, tak i vhodného nastavení a zprůchodnění kariérního rádu v Policii ČR. Jedná se skutečně o velmi zásadní témata stabilizace personální situace v Policii ČR.
Bohužel na otázky ohledně zařazení do konkrétních tarifních tříd nemohu na těchto stránkách reagovat, tyto záležitosti jsou v kompetenci policejního prezídia. Váš podnět proto postoupím policejnímu prezídiu s tím, aby Vám byla na Vaši emailovou adresu zaslána podrobnější odpověď
S pozdravem, Ivan Langer
  21.11.2007 Nespokojený policista <nespokojenypolicista@seznam.cz>
 
Pane ministře,
nejdřív použiji výňatek z Vašich odpovědí na dřívější dotazy a pak bude následovat otázka.
---------------------------------------------------------------- -------------------
Proto jsem požádal o podrobné informace ke všem takovým případům, a to včetně návrhu řešení od příslušných služebních funkcionářů, která mají zajistit to, aby nejdéle do konce roku na tom nebyl nikdo, kdo odvádí stejné množství práce ve stejné kvalitě jako loni hůře než za rok 2006.
---------------------------------------------------------------- -------------------
Usiluji o to, aby žádný policista neměl při stejném množství stejně kvalitní práce vlivem nového služebního zákona nižší příjem než v loňském roce.
---------------------------------------------------------------- -------------------

A nyní otázka. Co si Vy osobně představujete pod pojmem
STEJNÉ MNOŽSTVÍ PRÁCE VE STEJNÉ KVALITĚ?
Ptám se proto, neboť tuto frázi velmi často používáte ve svých odpovědích na dotazy ohledně platových propadů u příslušníků BS. Není ale z Vašich odpovědí zřejmé, co se skrývá za touto frází. Mám samozřejmě svojí osobní představu, kam tím směřujete, přesto bych byl velmi rád, kdyby jste zde mohl detailně rozvést, co si máme za tímto Vašim výrokem představovat. Chtěl bych tímto předejít konfliktům, které zajisté po novém roce nastanou až jednotliví příslušníci BS zjistí výši svých příjmů za rok 2007 a porovnají je s příjmy za rok 2006. Přál bych si, aby bylo opravdu Vámi mediálně prezentovaných 96% příslušníků BS platově v plusových číslech za tento rok, ale jsem téměř 100% přesvědčen, že je to jen hra s čísly a výsledek bude jiný.
Prosím o odpověď na výše uvedenou otázku.

Děkuji, s pozdravem Nespokojený policista
 
Dobrý den, děkuji za Vaše opakované podněty, dovolím si na ně odpovědět opět současně. Jako ministr vnitra nepobírám plat poslance a tedy nepobírám ani cestovní náhrady, které jsou s tím spojené. I když většinu týdne trávím pracovně v Praze, rozhodně se za Pražáka nepovažuji, srdcem i duší jsem stále Olomoučák. Váš podnět k diskusi pro expertní komisi beru zcela vážně.
Co si představuji pod slovy „stejné množství práce o stejné kvalitě“? Rozhodně nemůže se stejným platem počítat někdo, kdo v minulém roce sloužil extrémní množství přesčasů na úkor ostatních (a k takovým situacím, kdy jen část policistů odsloužila většinu přesčasů, zatímco zbytek jen minimum, na mnoha pracovištích skutečně docházelo) a letos již takové množství přesčasů mít nebude, protože jsou rozdělovány rovnoměrněji a není o ně takový zájem. Kvalitu práce hodnotí příslušní služební funkcionáři a je mým cílem, aby takto činili skutečně odpovědně.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Ivan Langer
  20.11.2007 Ostravský Polda <freudcz@email.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
mám na vás dotaz k současnému stavu tkz. rehabilitací. Dle nového zákona mám jako policista, který splňuje požadované kritéria nárok na 14 rehabilitace. Buď to lázeňskou nebo rehabilitační. Ve skutečnosti to funguje tak, že někdo jede do lázní a má to i s nějakou lázeňskou procedurou, někdo jede někde do ubytovny, kde stráví 14 dnů jak se mu zlíbí. Samozřejmě si nikdo nemůže vybrat co by se mu hodilo, ale pouze to co mu je nabídnuto podle nějakých nasmlouvaných dohod PČR a ostatních subjektů, které tyto služby poskytují. Samozřejmě takto strávený pobyt není v blízkosti bydliště žadatele, ale ve většině případů mnoho km od něj. Alespoň tomu je tak u nás na Severní Moravě.
Před platností nového zákona byla ještě možnost využít tkz. Preventivní rehabilitaci, což znamenalo, že jsem si naplánoval jaké sportovní aktivity budu po dobu 14 dnů, jinak normální pracovní doby, provádět. Ředitel OŘ mi to schválil a já jsem si odpočinul od každodenní práce touto formou. Využíval jsem tuto možnost z důvodu, že mám těžce nemocnou manželku a syna školou povinného, a nemohu si dovolit být 14 dnů mimo domov. Navíc tato forma mé rehabilitace nestála Policii ani korunu. Návštěvy bazénů a dalších sportovišť, které jsem využíval jsem si hradil sám. Myslím si , že by stálo zato o znovu zavedení této možnosti rehabilitace, vždyť i my , kteří z jakýchkoliv důvodů nemůžeme být 14 dnů mimo domov, máme taky právo si chvíli odpočinout. A dle mé zkušenosti takto strávených 14 dnů organismu pomůže možná více, než ležet 14 dnů někde 350 Km daleko od rodiny na hotelovém pokoji a denně chodit na pivo. Mám kamaráda na Inspekci MV,a ku podivu, tento si rehabilitaci i letos strávil takto sportovně po 14 dnů. Když jsem se jej zeptal jak to, že ONI můžou a MY né, odpověděl mi, že pro nich platí jiná nařízení a tyto jim takto strávit rehabilitaci umožňují. Tak jsme oba policisté, nebo né. Děkuji za Váš čas o odpověď.
 
Dobrý den, zákon stanoví podmínky, za jakých přísluší nárok na ozdravný pobyt a stanoví rovněž jeho formy. Konkrétní organizaci ozdravných pobytů si však již bezpečnostní sbory určují podle svých podmínek a možností, takže skutečně jiné podmínky mohou být u Policie ČR, IMV, HZS, celníků, atd. Z tohoto důvodu Váš podnět zašlu na Policejní prezídium a požádám je, aby Vám na mailovou adresu, kterou jste uvedl, odpověděli. S pozdravem, Ivan Langer
  20.11.2007 Nespokojený policista <nespokojenypolicista@seznam.cz>
 
Pane ministře,
děkuji Vám za odpovědi na mé dřívější dotazy, které jste přiložil v souhrnu k mému dotazu ze dne 23.09.2007 a mohu Vás ujistit, že je nepovažuji jen za fráze, jak jste podotknul v závěru Vaší odpovědi.
Přesto bych rád krátce reagoval na Vaši poslední odpověď vztahující se k paušálním poslaneckým náhradám cestovních výdajů. Odpověděl jste mi totiž takovou omáčkou, že mám pocit, že jste můj dřívější dotaz ze dne 20.9.2007 na dané téma pořádně nečetl, nebo nepochopil. Tak tedy znovu otázka. Myslíte si, že je morální od Vás pobírat paušální cestovní náhrady ve výši 22.800,-Kč měsíčně, když jste už "Pražák", bydlíte v P......é ulici a máte to do "zaměstnání" několik set metrů? Navíc máte k dispozici i pro soukromé účely služební vůz s řidičem a MHD ani jinou veřejnou dopravu nevyužíváte. Z hlediska bezpečnosti představitele Vlády to vozidlo i s řidičem chápu, o to mi nejde, dokonce s tím i souhlasím, jde mi pouze o to, že nemusíte prokazovat žádné cestovní výdaje a pobíráte paušální náhrady v dané výši. Oproti tomu v kontrastu jsou příslušníci BS, kteří jsou povoláváni k mimořádným službám v rámci různých bezpečnostních opatření, a těmto příslušníkům BS není proplácena ani koruna z prokazatelných výdajů. Tito příslušníci mnohdy cestují několik set kilometrů z doby svého volna, aby splnili svojí povinnost (nařízení velitelů), a vydávají přitom nemalé částky za cestu do místa svého služebního působiště. Jen pro upřesnění uvádím, že mi nejde o proplácení cestovních nákladů do místa služebního působiště v rámci měsíčního plánu služeb, ale pouze a jen o ty MIMOŘÁDNĚ nařízené služby v rámci různých bezpečnostních opatření. Když Policie, potažmo stát, potřebuje mimořádné posílení výkonu služby, neměl by nést náklady spojené s mimořádným povoláním do služby žádný příslušník BS.
I v milnulém příspěvku jsem Vám psal, že máte zde návrh pro expertní komisi zabývající se přípravou podkladů pro novelizaci z.č. 361/2003 Sb. Byl bych rád, kdyby jste se nad tímto příspěvkem hlouběji zamyslel a tento problém vzal jako podnět k projednání pro expertní komisi.

Děkuji Vám, s pozdravem Nespokojený policista
 
Zatím žádná odpověď...
  19.11.2007 Majk For Jakson <fofrmen@centrum.cz>
 
Pěkný den. Nečetl jste náhodou blog pana Vébra, pane Langere? Najdete ho na www.vebr.blog.idnes.cz/c/16580/Povinna-Kmentova-cetba.html

Pondělí 14. srpna 2000
Mrázek mezitím pokračoval v nezákonných aktivitách, násilných akcích, praní špinavých peněz a ovlivňování politiků. Stejně tak ještě více a láskyplněji získával kompromitující informace na významné lidi z vysoké politiky a byznysu.
Policie zachytila, jak se Šafranko svěřuje Mrázkovi, že ulovil velmi důležité informace k jednomu důležitému a nadějnému politikovi. Bylo to v pondělí 14. srpna 2000 v 18 hodin a 46 minut.
Šafranko: "Mluvil jsem s jedním naším kontaktem. Je to v pohodě. Ale co ti musím říct: povídal mi takové věci na Íčka, to mi nebudeš věřit. Ale to je až na osobní jednání. Co on dělá za věci."
Mrázek: "To se může hodit. Kdyby tam (do vlády) jednou vlez, tak to má cenu zlata."
Mrázkova slova se naplnila. Ivan Langer "vlezl" do vlády 4. září 2006.
Mrázek se toho už nedožil. Nájemný vrah ho zastřelil o devět měsíců dříve - 25. ledna 2006."

Na konci včerejší TV debaty na Primě si předseda senátu P. Sobotka po zveřejnění výsledku ankety, že si 81% hlasujících diváků myslí, že současní politici jsou ještě horší než komunisti, postěžoval, že "to je na emigraci". Ne, na emigraci je spíš zjištění, že to v současné ČR funguje tak, jak je zdokladováno v "Kmotru Mrázkovi".
Kniha J. Kmenty by tak měla být (vedle Kroupova Zločinu jako profese) povinnou četbou. Ne snad pro studenty (i když proč ne?!). Ale hlavně pro každého, kdo tady ať už podniká, nebo se jakkoli pohybuje ve veřejné sféře - pro politiky, kandidáty do voleb, justiční exponenty, policisty, novináře, státní úředníky ...

Co na to říci? Koukal jsem taktéž na Nedělní partii se 81% lidí vyslovilo, že současní politici jsou ještě horší než komunisti.
Ale vy za to samozřejmě nemůžete, pane Langere. Vy jste svatý, státotvorný politik, který by se pro tu naší republiku rozkrájel, že?
 
Dobrý den, Vámi uvedený blog jsem nečetl, Nedělní partii nesledoval. Jen je mi velmi líto, jak lidé dokáží rychle zapomenout, jak mnohdy neumí ocenit hodnoty demokracie a berou ji 18 let po sametové revoluci za něco samozřejmého. Možná jim připadnou bývalí komunističtí politici lepší proto, že si již nepamatují, co byli zač, možná také proto, že média o nich nikdy nemohla psát svobodně jako je tomu dnes. Jakékoli navozování dojmu o tom, že jsem mohl mít něco společného s panem Mrázkem či jeho vraždou musím jednoznačně odmítnout. Zásadně proti tomu protestuji a považuji to za obludnou nechutnou spekulaci, která se nezakládá na pravdě.
Zdravím, Ivan Langer
  18.11.2007 zdeněk zdeněk <zde_nek@email.cz>
 
tak jsem myslel pane ministře, že se odpovědi na své otázky dočkám, než od Vás uteču, ale to asi do konce roku nestihnete....P.S. nemohl byste prosím Vám změnit Vaše foto na toto serveru ? Vždy totiž přemýšlím jestli je to můj ministr, kačer Donald nebo pštros.
 
Zatím žádná odpověď...
  18.11.2007 kamil bělous <kamil4564@seznam.cz>
 
DODBRÝ DEN.MĚL BYCH NA VÁS PANE MINISTŘE NĚKTERÉ DOTAZY.JSEM U HASIČŮ V MORAVSKOSLEZKÉM KRAJI.CHTĚL JSEM SE ZEPTAT ZDA TEDY DOCHÁZÍ K NAROVNÁNÍ PLATŮ TĚM,KTEŘÍ DÍKY NOVÉMU SLUŽEBNÍMU ZÁKONU PŘIŠLI O NĚJAKÉ PENÍZE.U POLICISTŮ SE TO PRÝ DĚJE,ALE TADY U HASIČŮ ZATÍM NIC.DRUHÝ DOTAZ JE ZDA JE NĚJAKÁ MOŽNOST,ABY NÁM ZAMĚSTNAVATEL PŘISPÍVAL NA DŮCHODOVÉ PŘPOJIŠTĚNÍ.NÁM BYLO OD ZAMĚSTNAVATELE ZDĚLENO,ŽE NEMÁ NA TOTO PENÍZE,ALE PŘI TOM CIVILNÍ ZAMĚSTNANCI PŘÍSPEVĚK DOSTÁVAJÍ..DĚKUJI ZA VAŠE ODPOVĚDI.
 
Dobrý den, děkuji Vám za zaslaný podnět. Když jsem se vyjadřoval k propadům příjmů, které zejména na počátku letošního roku u příslušníků bezpečnostních sborů nastaly, řekl jsem, že ve srovnání celého roku 2007 s celým rokem 2006 na tom nesmí být nikdo, kdo odvádí stejné množství práce ve stejné kvalitě jako loni, vlivem nového služebního zákona hůře, než za rok 2006. Současně jsem také požádal o podrobné informace ke všem takovým případům, a to včetně návrhu řešení od příslušných služebních funkcionářů. U HZS platí, že za první tři čtvrtletí roku 2007, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, bylo v propadu 126 příslušníků, z toho v důsledku služebního zákona pouze 45 příslušníků. Váš druhý dotaz k důchodovému připojištění postoupím na personální odbor, kde Vám budou moci poskytnout přesnou odpověď, včetně případným podmínek apod.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Ivan Langer
  18.11.2007 Petr Novotný <66Tygr@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,myslím si že jste vzdělaný člověk,alespoň takto na mě působíte. Můžete mě prosím sdělit,jak dlouho budou zastávat vedoucí místa u PČR NESCHOPNÍ funkcionáří ,kteří byli dosazeni bez jakýchkoliv výběroových řízení/ kamarádíčkování, rodinkaření,vlezdoprdelkování/ ,byť si dodatečně doplní VŠ vzdělání, jejich odborné a morální kvality jsou na nulové úrovni. Myslíte si ,že 18 let po revoluci není možné,aby někdo zastával u PČR vedoucí funkci s jediným vzděláním a to politickým.Věřte,nevěřtě je to možné!!
Vám to nevadí? Mě by to jako ministrovi vadilo! Rád bych se podepsal,ale perzekuce ze strany vedení je taková,o které nemáte nejmenší potuchy! S pozdravem....jsem situací natolik zklamán,že jsem se rozhodl odejít od PČR.
 
Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek. Personální politika v Policii ČR bohužel je jednou z oblastí, která byla v minulých letech dlouhodobě podceňována a zanedbávána, a proto s ní rozhodně nemohu být spokojen. Za velmi důležité proto považuji to, že nový služební zákon spustil tolik potřenou generační obměnu a personální reformu Policie ČR.
Správně uvádíte, že i pro služební funkcionáře platí konec nekonečných výjimek na vzdělání, došlo i ke zpřísnění dalších požadavků (jazykové předpoklady, prověrky NBÚ pro studeň utajení „tajné“, a další). Podle dosavadních zjištění mohu říci, že na úrovni okresních ředitelů dojde ke konci letošního roku k obměně až 1/3 služebních funkcionářů oproti stavu, kdy jsem resort přebíral, na úrovni krajských ředitelů je to ještě více.
S pozdravem, Ivan Langer
  16.11.2007 Tomáš Fuk <renal@centrum.cz>
 
Pro Melichara

Odpověď,která je přímo z praxe je v sekci DISKUZE ze dne 16.11.2007 10:11. Ale jestli vám jde pouze o teoretické bláboly,tak si ještě počkejte.
 
Zatím žádná odpověď...