Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  13.12.2007 Camila Black Brickett <Brickett@centrum.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
slyšela jsem o tom, že Pavel Bém posiluje svůj vliv v policii, nyní budou dosazeni do vedení protikorupční policie jeho lidé, a to p. Jiří Novák a na místo ředitele, a na místo jeho náměstka pan Cícer (klidně se zeptejte Vládi Husáka). Ráda bych se zeptala, jak je možné rozhodovat o obsazení takto významných funkcí již dopředu, a jak to že je jasné kdo bude ve vedení ještě dříve než proběhlo na ty funkce výběrové řízení. Nechci nikomu ubližovat, ale ráda bych, aby toto i ostatní "výběrová řízení" v policii byla skutečně objektivním výběrem, nikoli pouhou fasádou nad podivným zákulisním pletichařením.
 
Dobrý den, obsazování služebních míst i případná výběrová řízení se řídí služebním zákonem a není to ministr vnitra, kdo o tom rozhoduje. Je povinností příslušných služebních funkcionářů postupovat v souladu s tímto zákonem a já na základě mně dostupných informací jsem přesvědčen, že tomu tak je. Pokud ale máte jakékoli konkrétní poznatky o opačném postupu, můžete mi je sdělit např. na ivan.langer@mvcr.cz. Spekulace o politickém vlivu pana primátora Béma na vedení Policie ČR a možném dosazování „jeho lidí“ do vlivných míst odmítám.
S pozdravem, Ivan Langer
  10.12.2007 Pavel Novák <standa1995@seznam.cz>
 
Jestlipak víte, pane ministře, kolik je ke dnešnímu dni volných tabulkových míst u PČR ?
Je to celkem kulaté a DOSTI vysoké číslo. Myslíte si, že je konečné ?
Můj názor je takový, že vzhledem k reformě veřejných financí z čehož plyne i reálný pokles příjmů u PČR (navýšení tarifů 1,5 % nepokryje ani inflaci, která se začíná prudce zvedat díky cenám potravin a energií) se toto číslo bude i po novém roce zvyšovat. Jaký máte řešení ?
 
Dobrý den, údaje o tabulkových místech v Policii ČR k dispozici mám, stejně tak jako údaje o dlouhodobých podstavech, které se v minulých letech pohybovaly na hranici 2000 míst. Stejně tak mám k dispozici strukturu odcházejících policistů, ze které vyplývá, že 2/3 odcházejících jsou policisté sloužící 20 let a více a hlavní příčinou jejich odchodů je nová, pro ně výhodnější, úprava výsluhových nároků. Dříve byl trend zcela opačný, kdy drtivá většina odcházejících policistů byli ti, kteří měli odslouženo 10 – 15 let. Taková změna trendu je pozitivní. Významnou skupinu odcházejících mj. tvoří policisté na vedoucích funkcích všech úrovní a jejich obměnu vnímám jako jev pozitivní a žádoucí. Mohu proto konstatovat, že skutečně dochází k tolik potřebné generační obměně. Po Novém roce se dá objektivně očekávat ještě jedna vlna odchodů, snad už ne tak velká, neboť pro jistou skupinu osob budou výsluhy výhodnější až po Novém roce.
Na tuto situaci samozřejmě reagujeme i tak, že se snažíme přilákat do řad policie co nejvíce nových kvalitních uchazečů a mohu konstatovat, že od poloviny roku se nám dařilo přijímat více uchazečů, než bylo odchodů (tento trend se ke konci roku s novou vlnou odchodů nepodařilo udržet, ale jsem přesvědčen, že práce s novými uchazeči se konečně začala dařit).
Při objektivním hodnocení stavu tabulkových míst je nutno ale přihlédnout i k údajům o tom, že v České republice připadá jeden policista na 210 obyvatel, přičemž z celé EU je to více jen na Kypru (174) a například v Rakousku je to 282 obyvatel, ve Francii 295, v Nizozemí 443, ve Finsku 662 obyvatel. Máme tak na počet obyvatel téměř nejvíce policistů v Evropě, ti však nejsou v ulicích vidět. Nepříliš povzbuzující jsou také údaje o organizační struktuře policie, ze které vyplývá, že na necelých 8 policistů připadá jeden vedoucí. Za naprosto nezbytnou proto považuji podstatnou redukci počtu vedoucích příslušníků a naopak zvýšení počtu příslušníků v přímém výkonu. Komplexní řešení jsem představil v připravené Reformě policie ČR, kterou jsem předložil k veřejné diskusi a se kterou jste se také mohl seznámit na webových stránkách ministerstva vnitra či intranetu. Velmi často jsem na ni reagoval i na tomto webu.
Pokud jde o platové podmínky v policii, jsem přesvědčen, že to skutečně není důvodem pro odchody. Platy u policie představují 140% platů v rozpočtové sféře, tzn. že u policistů jsou platy o 40 % vyšší než u jiných státních zaměstnanců. A to platí nejen pro vedoucí pracovníky, jak je často namítáno, ale i pro srovnatelné pozice v nižších tarifních třídách.
Vzhledem k reformě veřejných financí a dopadům daňových změn nedojde ke snížení příjmů, naopak Vaše čisté příjmy budou vyšší.
Mou snahou dlouhodobě je vytvářet policistům i hasičům lepší pracovní podmínky, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti materiálně technických podmínek, v nichž slouží, v oblasti debyrokratizace agend a jejich elektronizace, zbavení policie nepolicejních činností, lepšího vnímání ze strany veřejnosti atd. tak, aby policisté měli více důvodů být na sebe i na svou práci hrdí (více k tomu viz již zmiňovaná reforma Policie ČR, projekt P1000 a další). S pozdravem, Ivan Langer
  09.12.2007 Jarda Polda <j.flinta@seznam.cz>
 
Murphyho zákon: Čím méně určitá organizace produkuje, tím častěji se reorganizuje. Pane ministře, nepřipomíná vám to něco?
 
Dobrý den, pojem „elitní policista“ zákon nezná, pro mne je každý poctivý, profesionální policista, který na sobě pracuje a svými výsledky přispívá k dobrému jméno celého sboru. Média tak nazývají policisty z celorepublikových útvarů. Policista, i když skončí ve služebním poměru, je nadále vázán povinností mlčenlivosti o věcech, které se při výkonu svého povolání dověděl. Jinak mu ale nikdo nemůže bránit sdělit svůj názor na aktuální události, pokud tím výše uvedenou povinnost neporušuje. Zdravím, Ivan Langer.
P.S. Myslím, že svou sázku k otázce pana Nevěřila jste prohrál :-)
  09.12.2007 Jarda Polda <j.flinta@seznam.cz>
 
Pro Romana Nevěřila: Vsadím inflační dolar, že ti Langer neodpoví, protože to je nepříjemná otázka. A pokud odpoví, tak to okecá tak, aby se z toho vyčunkoval. Nebo snad v tomto státě je někdo, kdo by se těch šašků na MV bál? O nikom nevím a nikoho takového neznám.
 
Zatím žádná odpověď...
  09.12.2007 Jarda Polda <j.flinta@seznam.cz>
 
Výjimečně mám také dotaz: Již několik let sleduji v médiích, jak se z běžného policisty stane policista elitní. Je to celkem jednoduché. Budˇpolicista udělá nějaký malér, průšvih, průser, jak chcete, pak je pro média elitním důstojníkem. Další možností je to, že odejde od PČR a začne si plácat ústa tím, jak v době, kdy on byl u PČR, se vymýšlely nové postupy, nové programy atd. Pak se z něho stane sice bývalý, ale opět elitní policista či detektiv. To je v poslední době případ "bývalého elitního detektiva", který z nějakého důvodu dospěl k názoru, že je nutné, aby se mediálně vyjadřoval k vyšetřování a dalším věcem kolem případu Františka Procházky. Pane ministře, myslíte si, že je toto v pořádku a MV společně s PČR nemá možnost utnout aktivity takového "bývalého elitního detektiva", když svými projevy evidentně celému vyšetřování škodí?
 
Zatím žádná odpověď...
  08.12.2007 Roman Nevěřil <r.neveril@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře. Ve svém materiálu 365, První rok změn píšete, že přeměňujete Ministerstvo vnitra na Ministerstvo vnitřních věcí, tzn. že ministerstvo strachu přeměňujete na ministerstvo důvěry. Chcete tím říct, že před Vaším příchodem vládlo Ministerstvo vnitra strachem? Terorem? Vyhrožováním? Vysvětlete mi prosím tato slova. Můžete mi je interpretovat?
Děkuji
Roman Nevěřil
 
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Mým cílem a smyslem výše uvedených slov je celková změna vnímání ministerstva ze strany veřejnosti. Veřejný obraz ministerstva je historicky poznamenán nejen praktikami bývalé státní bezpečnosti, ale i po roce 1989 je vnímáno především jako ministerstvo policie, ministerstvo represe (tím mám obrazně na mysli onen strach).
Přitom ministerstvo vnitra není jen úřadem nadřízeným bezpečnostním sborům, ale je především centrálním orgánem výkonu veřejné správy a tato jeho funkce bohužel zůstávala v pozadí zájmu předchozích ministrů.
Již při svém nástupu do funkce ministra jsem reorganizoval ministerstvo tak, že jsem jej postavil na 4 základní pilíře, a to vnitřní bezpečnost, veřejnou správu a informatiku, ekonomický úsek a úsek evropských záležitostí a mezinárodních vztahů. Z deseti náměstků na ministerstvu vnitra a ministerstvu informatiky jsem jejich počet redukoval na výše uvedené 4.
K projektům, které dokládají větší vstřícnost a otevřenost k veřejnosti (a které již znáte z materiálu 365 – První rok změn) tak patří modernizace úřadu MV, projekt Otevřená minulost, reforma policie a její přiblížení veřejnosti (např. projekt Community Policing, projekt P1000), efektivní veřejná správa, eGovernment (jehož součástí je mj. i projekt Czech POINT), digitalizace televizního vysílání, vstup ČR do schengenského prostoru, boj proti korupci, ale i řada dalších ať již jednorázových či průběžných projektů. Toto jsou kroky, prostřednictvím kterých chci změn ve vnímání tohoto úřadu v ministerstvo vnitřních věcí dosáhnout. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer
  05.12.2007 Jirka Carda <Jirka.Carda@centrum.cz>
 
Pane ministře, ke zkvalitnění výběrového řízení k PČR (zejm. i z důvodu, že k PČR se dnes hlásí uchazeči, kteří již nemusejí absolvovat vojenskou základní službu, nastupují krátce po dovršení 18 let věku, nemají možná žádné vědomosti, základní znalosti či předpoklady nebo psychickou odolnost k tomu, že budou schopni zvládat nelehkou práci v řadách PČR) bych navrhoval zvážit k zavedení do praxe systém, obdobný předvojenskému výcviku, něco na způsob bývalého SVAZARMU, který v té době zajišťoval pro armádu např. odborný výcvik řidičů, radistů a pod., kteří pak byli bezprostředně po nástupu voj. základní služby schopni zvládat základní úkoly dané problematiky a postupem času, již ve vojenské jednotce, si tyto odborné znalosti dál rozšiřovali. Možná by to byla i vhodná možnost pro některé soukromé firmy a subjekty, které by byly schopny (něco na způsob autoškol), zabezpečit odborný výcvik, třeba půlroční a to i za úplatu, což by podnítilo větší motivaci a zájem uchazečů o práci v policii, v jehož průběhu by zájemci získávali základní znalosti a vědomosti o tom, co to vůbec práce v policii (třeba i v armádě, HZS...) je a co obnáší, ale zejm. znalosti a návyky jako je vojenská nebo služební zdvořilost a kázeň, pořadová příprava, částečně i střelecká nebo zdravotní průprava a pod.. Součástí by mohlo být i ověření psychické odolnosti případného uchazeče, zda má vůbec předpoklady se stát vhodným kandidátem pro práci v PČr (armádě, HZS). Uchazeč po absolvování tohoto kursu by se v rámci výběrového řízení k PČR prokazoval mimo jiné i osvědčením, což by mu samotnému, ale zejména Policii ČR dávalo alespoň nějakou záruku, že do řad PČR se hlásí uchazeč, který má alespoň nějaký předpoklad dalšího růstu a bude pro PČR prospěšný. Dnes je tomu bohužel zcela naopak. Výběr k PČR nedosahuje takových kvalit, jakých by si sama policie přála. Ve SPŠ kde nově přijatý policista krátce po přijetí k PČR nastoupí, se mu věnuje určitý čas pro zvládnutí základních návyků pořadové přípravy, teprve zde se seznamuje s tím, co je to vojenská nebo služební zdvořilost, kázeň, co je to jednat na rozkaz atd. Přitom základní odborná příprava ve SPŠ by mu od počátku měla poskytnout kvalitní teoretické ale i praktické odborné znalosti a návyky, které ho budou provázet od prvního dne samostatného výkonu služby, po absolvování SPŠ. Dnes je to spíše tak, že ho SPŠ musí teprve začít vychovávat (někdy i převychovávat) a to na úkor odborných předmětů a výuky zaměřené na skutečnou policejní praxi. Nevím, jaké informace od personalistů (zejm. těch, kteří provádějí výběrová řízení na okrsech) máte k dispozici, ale pokud já vím, tak situace, pokud se jedná o kvalitu uchazečů, není vůbec dobrá. Brát k PČR masově nové lidi jen proto aby se tzv. "zalepily díry" v důsledku odchodu starších policistů, bez ohledu na jejich kvality, by se v budoucnu nemuselo policii vyplatit (nízký morální stav, kriminalita v řadách PČR a pod.). A ten, kdo ví, jak fungovalo a funguje i dnes výběrové řízení k PČR, a má zájem na zkvalitnění policejního sboru, si oprávněně dělá starosti a hledá cesty, jak docílit jeho zlepšení. Je to prostě můj názor, možná někoho zaujme,. možná ne, nebo se najde nějaký lepší. S pozdravem JC.
 
Dobrý den, děkuji za zaslaný podnět. Problematika vzdělávání i personální práce byla v Policii ČR dlouhodobě zanedbávána. Já osobně, spíše než v zajišťování přípravných kurzů soukromými subjekty, vidím možnosti řešení v posílení a zlepšení samotného policejního školství a zlepšení odborné přípravy policistů (u základní odborné přípravy kratší, intenzivnější kurzy více zaměřené na praktický výkon služby).
Proto jsem policejnímu prezídiu zadal úkol předložit koncepci policejního vzdělávání založenou na principech popsaných v připravované reformě Policie ČR. V souvislosti s tím byla připravena k realizaci nová 12-ti měsíční základní odborná příprava policistů a od 1.ledna 2008 je připravena i verze školního vzdělávacího programu pro absolventy vysokých škol. V současné době se dále připravuje akreditace nových studijních programů Policejní akademie ČR s tím, že budou zřízeny dvě fakulty: bezpečnostně právní fakulta a fakulta bezpečnostního managementu. Jsou rovněž zřizovány vyšší odborné školy při stávajících SPŠ.
Máme zájem, a v tom s Vámi souhlasím, o skutečně kvalitní uchazeče, kteří budou schopni se nejen dobře připravit na plnění policejních úkolů, ale také budou povolání policisty považovat za své celoživotní poslání. Mohu Vás ujistit, že nedochází a nebude docházet k vybírání méně kvalitních uchazečů. Navíc princip služebního poměru na dobu určitou do složení služební zkoušky dostatečně motivuje začínající policisty na sobě pracovat, vzdělávat se a odborně růst. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer
  05.12.2007 Vladimír Szarka <szarka.v@seznam.cz>
 
Dobrý den,pane ministře.Předem Vám děkuji za Vaší odpověď na můj podnět a věřím,že se jím budete v Vaší expertní skupině zabývat.Chtěl bych si jen dovolit, trochu poopravit, některá Vaše tvrzení.Hasiči sice mají volno na stravu,ale toto volno je odečteno z těch 8 hodin pohotovosti o kterých jste mluvil.Takže pořád sloužím 16 poctivých hodin.A o službách na víc o kterých jsem mluvil,jste se nezmínil vůbec
Přesto vše Vám ještě jednou děkuji za Vaší odpověď a přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí .
 
Dobrý den, děkuji za Vaše doplnění a omlouvám se, pokud jsem neodpověděl všechny Vaše dotazy. V došlém množství podnětů to někdy není ani možné. Pokud jde o tzv. „směny zdarma“ tak ty jsou do výše 150 hodin započteny v navýšených základních tarifech a současně je za směnnost poskytován ještě 10 % příplatek k základnímu tarifu, což považuji za dostatečnou kompenzaci. Ve věci započítávání neplacených přesčasových hodin doplňuji, že tyto hodiny se do průměrného výdělku či průměrného hrubého příjmu zjišťovaného pro účely výsluhových příspěvků nezapočítávají. Do jakéhokoli průměru je možné započítávat pouze odpracovanou dobu, za kterou byl poskytován služební příjem.
Přeji Vám vše nejlepší do nového roku
Ivan Langer
  05.12.2007 petr šimáček <hroch100@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře mám takový malý nápad , když se dívám na televizi.Vaši zaměstnanci myslím tím policii a hasiče chodí oblečení jako když je vyplivne kráva s prominutím. zajímalo by mne jestli fasují žehličku. Když se dívám na televizi i z mé zkušenosti potkávám policajty i hasiče chodí španavý pomačkaní a neupravení vypadá to hrozně. Jsem daňový poplatník a neplatím si daně na špindíry. Zajímalo by mne jestli s tím něco uděláte. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Souhlasím s Vámi v tom, že vzhled a ustrojení příslušníků bezpečnostních sborů také utváří veřejné mínění o těchto sborech. Chodit řádně ustrojený je samozřejmě povinností každého příslušníka a porušení této povinnosti musí řešit příslušný vedoucí pracovník. Je to však nutné posuzovat případ od případu. Nedá se třeba očekávat, že hasič po několikahodinovém zásahu bude nažehlený a „jako ze škatulky“. S pozdravem a přáním hezkého dne, Ivan Langer
  04.12.2007 Marek Marek <paka2@seznam.cz>
 
Jeste jednou ja,
cetl jsem, jak se presune zodpovednost za rozdelovani rozpoctu na krajske reditele. Take to zni hezky, znaji lepe potreby sve kr.spravy atd. Ale byla tam tez zminka, pokud s rozpoctem nevyjdou, budou za to zodpovedni, taky hezke. Vite jak to dopadne? Cely rok se bude setrit, na benzinu, na odmenach(dorovnavani propadu platu), osobni priplatky, na vybaveni, jako papiry do tiskaren, vecny problem policie, proste na vsem. My dole, budem muset psat zaznamy, proc jsme prejeli limit na sluzbu o 10 km, jako to tu jiz bylo. No a ke konci roku se uzaverkou zjisti, ze penize prebyvaji, tak se rozdeli jednorazove odmeny na reditelstvi kraj+ okres a par jinych, pred vanocema se to hodi. Radovym se zacpe pusa 800 Kc. a vedeni bude spokojeno, jak to ten rok krasne ukocirovali. Varianta c.2, penize co zbyly se neutrati, tim bude pan reditel vypadat jako velmi schopny manager a hned padne jistym lidem do oka a kariera je jista na ukor kvality prace. Kde beru tu jistotu, ze to tak bude? Ptejte se RADOVYCH kolegu Mestskeho red. Brno, anonymne, jak se jim slouzi pod panem reditelem(Varianta c.2) a OR Zlin a Hodonin, kde tento "manager" zacinal. Posledni otazka. Proc musi mit policista VS i na sbemensi funkci, kdyz ji nemusi mit ministr vlady CR. Automechanik a clen soukrome ochranky pan Cunek. Neurazim, jenom nechapu. Pokud je VS zaruka kvality a profesionality, jako je nam to u PCR tvrzeno, tak ja jako obcan chci mit kvalitni a profesionalni vladu plnou jen VS. Dekuji za nazory!
 
Dobrý den, děkuji za Vaše podněty. Chci potvrdit, že trvá můj úkol policejnímu prezidentovi v tom, že zneužívání nařizovaných přesčasů je třeba zabránit. Cílem je především to, aby byly přesčasové hodiny rovnoměrně rozloženy na všechny policisty a aby poměr placených a „neplacených“ přesčasů byl vyrovnaný.
Náklady na dopravu je podle stávající úpravy možné uplatnit jen pokud by se jednalo o služební cestu. Jak jsem ale již v předchozích reakcích na toto téma uvedl, za tento podnět děkuji, patří právě do skupiny podnětů, kterými by se měla zabývat expertní pracovní skupina k novelizaci služebního zákona.
Od přesunu rozhodovacích kompetencí v ekonomické oblasti na krajská ředitelství očekávám především odstranění byrokracie spojené se současným centrálním řízením, větší pružnost při zadávání veřejných zakázek a pořizování majetku a dosažení návaznosti na potřeby praktického výkonu policejní práce. Tedy zejména efektivnější a pružnější využívání prostředků. Příslušní funkcionáři musí mít k dispozici ekonomické nástroje k tomu, aby jim svěřené úkoly mohli zajišťovat a aby za jejich plnění také nesli plnou odpovědnost. Černé scénáře, které předstíráte, se teoreticky vyloučit nedají nikdy, ale v obou případech by se jednalo o závažné manažerské selhání a neschopnost ze strany těchto služebních funkcionářů hospodařit efektivně se svěřenými finančními prostředky. S pozdravem, Ivan Langer