Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  27.02.2008 david olič <david.olic.karate-aikido@seznam.cz>
 
Přeji dobrý den pane ministře,
touto cestou bych vás chtěl požádat jestli bych se vám mohl svěřit s velmi choulostivou záležitostí týkající se státní správy,jsem bývalý strážník jedné městské policie,tato věc mě provází doposud.
Mé tel.č. 736 690 461

S pozdravem a úctou xxxxxx
 
Dobrý den, jakékoli náměty, příspěvky či osobní zkušenosti mi můžete sdělit na můj email ivan.langer@mvcr.cz . Děkuji za Vaši důvěru a jsem s pozdravem, Ivan Langer
  27.02.2008 martin desa <martinbm@seznam.cz>
 
Tak ztrapnit policii se Vám již povedlo a co bude dál? Nechcete si dát ten stupidní nápis i na Vaše vozidlo, ať vidíte reakce lidí kolem kterých projíždíte?

http://www.novinky.cz/clanek/134107-lide-se-bavi-heslem-policie- pomahat-a-chranit.html
 
Dobrý den, věřím, že většina lidí, je stejně jako já přesvědčena o tom, že policie tu má být od toho, aby pomáhala slušným lidem a chránila je. Na tomto hesle nevidím nic trapného a při srovnání s policejními sbory v zahraničí nic neobvyklého. Naopak, stejnojmenná náborová kampaň jen za první měsíc přilákala více jak 4500 uchazečů o práci u Policie ČR. To jednoznačně svědčí o její úspěšnosti i tom, že práce u policie je pro řadu lidí stále prestižní a přitažlivá. S pozdravem, Ivan Langer
P.S. Že česká lidová tvořivost a smysl pro humor se objeví i v tomto případě se dalo očekávat, ale jsem přesvědčen, že celkové dlouhodobé reakce budou ze strany veřejnosti i policistů pozitivní.
  25.02.2008 Petr Zaja <zaja.p@seznam.cz>
 
V reformě je napsáno, že se zlepší vzdělávání policistů.. chtěl bych se zeptat, proč se tedy zkracuje ZOP na 3 měsíce?!
 
Dobrý den, základní odborná příprava se rozhodně nezkracuje na 3 měsíce, ale včetně doby praxe byla upravena na 12 měsíců, z toho výuka na 9 měsíců. Od května by měla být doba studia ještě zkrácena, o zkracování doby praxe neuvažujeme. Změny základní odborné přípravy jsou ale mnohem hlubší, než je úprava její délky. ZOP je založena na čtyřech základních pilířích, kterými jsou právní aspekty, technika, komunikace a administrativa a zkrácení doby jejího trvání neznamená snižování její kvality. Naopak, na studenty jsou kladeny mnohem vyšší nároky, musí zvládnout intenzivnější výuku a to i formou samostudia. Policisté musejí být schopni zvládnout i takto intenzivní přípravu a jsem přesvědčen, že ji také zvládnou. S pozdravem, Ivan Langer
  24.02.2008 zdeněk zdeněk <zde_nek@email.cz>
 
To : Pat Mat z 20.2.2008.........trefil jsi se....kvůli vymýšlení různých intrik a podrazů v politice a nejen tam čas na odpovědi nemá......a hlavně trefil jsi se i podruhé........čeká až aktuální téma vyšumí a pak to zbagatelizuje a z tazatele udělá vola.
 
Dobrý den, Vaše nařčení musím jednoznačně odmítnout. Přiznávám, že mi pracovní povinnosti neumožňují vždy odpovídat vzápětí, ale řekněte mi, prosím, který z předchozích ministrů vnitra (ale i jiných ministrů obecně) takovou diskusi vůbec vedl. Ve svých odpovědích rozhodně nic bagatelizuji a pisatelů a jejich názorů si vážím. Ivan Langer
  23.02.2008 petr apofis <Apofis55@seznam.cz>
 
včera jsem si přečetl na teletextu ČT1 , že vedení policie v Praze v čele s panem Želáskem uvažuje o tom, že policistům v Praze bude navýšena výplata o 40% . Jestli pánové vážně chcete vrazit klín mezi policisty, tak to tedy udělejte. Argumet , že v Praze je nejhorší bezpečností situace z celé ČR je jen alibismus vedení policie. Myslíte si, že jinde se nasazuje život míň . Že policisti v jiných krajích neriskují stejně , že se z práce už taky nemusí vrátit ??!!! To,že je u policie v současné době málo lidí,je pánové z ministerstva a prezídia především vaše zásluha a nesvádějte to na generační špunt . To jaký podmínky jste nám svojí lajdáckostí při prosazování zákona 361 připravili ,teď nazýváte generační výměnou . Ostuda !!!!!
 
Dobrý den, odměňování všech příslušníků bezpečnostních sborů se musí řídit platným služebním zákonem a změnu služebního zákona v tomto smyslu nepřipravujeme. Je věcí každého velitele, aby formou odměn či osobního ohodnocení motivoval své podřízené a odměňoval je za dobře vykonanou práci. A to platí jak pro Prahu, tak pro jakýkoli jiný region. Je ale objektivní fakt, že nápad trestné činnosti a vytíženost jednotlivých policistů, stejně jako riziko při této práci, je v Praze objektivně nejvyšší z celé republiky a tomu by i tyto složky platu (jako zvláštní příplatek, osobní ohodnocení a další) měly odpovídat. Požadavek na růst platů byl vznesen ze strany Magistrátu hl.m.Prahy a pan ředitel Želázko s vedením Policejního prezídia hledají možnosti, jak zatraktivnit práci policisty v hl.m.Praze. Řešením může být např. i prodloužení lhůty, po kterou je mimopražským zadarmo poskytováno ubytování na ubytovnách apod. S pozdravem, Ivan Langer
  20.02.2008 na ustupu <tix0575@atlas.cz>
 
Pane Tuháček, dovolím si vám odpovědět za p. ministra, který má spíše starosti, kdo půjde bručet, než aby se věnoval zdejším příspěvkům. Nerad bych, aby jste zanevřel jen kvůli tomu na strážce zákona, kterým nalepili na dveře heslo Pomáhat a chránit! Samozřejmě, že pro použití VRZ existují vnitřní předpisy tzv závazné pokyny policejního prezidenta a jiné. Takže předně vy jste se dopustil dopravního přestupku, hlídka jej zjistila a z úřední povinnosti jej začala řešit. Situaci si vyhodnotila podle svých schopností a jiných okolností a počala pronásledovat pachatele přestupku, který se vzdaloval nepřiměřenou rychlostí (109 km/h..pokud přičtete jejich rychlost povolenou 90 km/h, tak jste se vzdalovali od sebe rychlostí 199 km/h!!! To snad spočítáte i sám.)...proto to prudké brždění a možná i smyk. Použití majáku je scela standartní postup při zastavování jedoucích vozidel..se signálem STOP se maják používá, aby řidič byl řádně upozorněn. Doporučil bych vám přečíst zákon, protože dnes jsou jednotné sazby a při překročení stanovené rychlosti o 15 km/h je možná pokuta na místě pouze 1000,- Kč, jinak by se policista dopouštěl zneužití pravomoci veřejného činitele. To, že vás budou zastavovat mladší policisté, si musíte zvykat, protože I.L. vytáhl generační špunt a mladé perspektivní policisty nemá kdo naučit firemní kultuře. Všechno je jednou poprvé a tak i vaše karta řidiče konečně pozná výhody bodového systému. Vaše diplomy za závody si i nadále nechte na nástěnce, na silnici není závodní dráha. Přeji vám mnoho šťastných kilometrů bez nehod a příště doporučuji se PLNĚ věnovat řízení mot. vozidla, aby jste neporušoval zákon a nedával špatný příklad ostatním.
Doufám, že I.L. ocení mojí snahu při odpovědi za něho až budu za měsíc odevzdávat služební odznak :PPP
 
Zatím žádná odpověď...
  20.02.2008 Pat Mat <mvytrisal@seznam.cz>
 
Dobrý den, pane ministře,
většina kolegů, jak z MOP či OOP si myslí, že jste obrácený Jánošík. Ten bral bohatým a dával chudým. Ale u Vás je to nějak naopak. Nechcete s tím již něco udělat? Přece se kvůli Vám nebudou přepisovat dějiny.
A myslel jste to vážně, kdy v TV Prima jste řekl, že za rok až tři roky je policista zkušený? To bylo asi nějaký přeřeknutí. Osobně jsem na ulici 13 let, mám vždy velmi dobré hodnocení, ale i mě dokáže někdy něco překvapit.
PS: a odpovídejte rychleji, některé příspěvky již nejsou aktuální. Nebo na nás nemáte čas?
 
Dobrý den, nejsem si jist, jestli Vašemu příspěvku zcela rozumím, ale pokud se týká navýšení platů pro rok 2008, rozhodli jsme o vyčlenění předmětných mzdových prostředků na zvláštní příplatek, osobní hodnocení a další příplatky právě proto, aby nedocházelo k dalšímu rozevírání nůžek mezi jednotlivými platovými třídami. Plošné navýšení by příslušníkům v nižších platových třídách přineslo řádově desetikoruny, kdežto u vyšších tříd až několik set korun měsíčně, a to by nebylo fér!
Bohužel teď přesně nevím, co zaznělo na TV Prima, ale myslím si, že za ty tři roky může policista nasbírat základní znalosti a dovednosti (i na to je vázána služební zkouška), o zkušeném policistovi, který je připraven k samostatnému profesionálnímu výkonu bych mluvil tak po 5 letech a za nejvýhodnější období (z pohledu nabytých zkušeností, odbornosti, ale i fyzického a duševního stavu policisty) považuji období mezi 10 – 15 rokem služby. Musím ale říci, že toto je obecná premisa, individuálně to může být velmi různé jak z pohledu toho konkrétního policisty, tak místa, na kterém pracuje.
S pozdravem, Ivan Langer
P.S. V žádném případě jsem na tuto diskusi nezanevřel, diskusi pravidelně sleduji a odpovídám, jakmile mi to i ostatní pracovní povinnosti dovolí.
  20.02.2008 Josef Tuháček <josef.tuhacek@tiscali.cz>
 
Dobrý den, chtěl bych se dotázat, zda existují nějaké předpisi předepisující policistům použití práva přednosti v jízdě - zapnutí houkačky a majáku. Včera jsem jel po rovné a přehledné silnici bez provozu, suchá vozovku, trochu jsem se zamyslel a naměřili mi z protisměru rychlost 109 km/hod na úseku, kde je povoleno 90 km/hod. Poté prakticky smykem otočili, zapnuli maják a houkačky a jeli za mnou. V první chvíli jsem se domníval, že se někde něco stalo a tak jsem zpomalil a uvolnil jim cestu a oni jeli za mnou. Myslím si, že takovýto drobný přestopek, kdy jsem nikoho nikde neohrožoval navyžaduje od policie takovýto přístup jak z "Americých filmů". Myslím si, že by měli umět hodnotit situaci a v těchto podmínkách by byla dostačující např. pokuta 500,-Kč a normální přístup, než takovéto nastartování, povýšenecké vystupování dvou velmi mladých policistů a pokuta 1000,.Kč včetně dvou bodů, obzvláště, když mám doposud čistou kartu řidiče, jezdím přes 30 let a mám i diplomy za vyhrané závody na ledu a sněhu.
Děkuji za Vaši odpověď a názor a zároveň i informaci o použití majáků.
S pozdravem - řidič Josef Tuháček
 
Dobrý den, problematika používání zvláštních výstražných světel je upravena jak silničním zákonem, tak vnitřními policejními předpisy. Posouzení jednotlivého případu a jeho okolností pro povahu zákroku a výše pokuty je v rámci mezí daných zákonem na konkrétních policistech. Pokud se domníváte, že policisté postupovali v rozporu se zákonem či se jiným způsobem chovali nevhodně, můžete podat proti jejich postupu stížnost na příslušné okresní ředitelství, oddělení kontroly a stížností. Pokud jste nesouhlasil s uloženou pokutou, mohl jste blokové řízení odmítnout a nechal vše vyřídit v klasickém správním řízení. Tolik obecně, a zároveň se omlouvám, ale okolnosti konkrétního případu, navíc bez znalosti spisu, nemohu komentovat. S pozdravem, Ivan Langer
  19.02.2008 Josef Nový <cojak@seznam.cz>
 
Pro pana ministra a kolegu v předpředešlém příspěvku. To jsi na tom dobře. Já mám v loňském roce měsíčně 277,- Kč čistého mínus. Přesčasů předloni a loni moc nebylo to jenom občas, když mocní potřebovali chránit prdel. To aby neznikla mýlka, že jsem nadbytečně resp. nadstandartně sosal. Zdravím všechny, jo pane ministře, nebylo by lepší postavit úplně "nový dům" než opravovat starý a ještě k tomu začínat rekonstrukci od komína ?
 
Dobrý den, předchozímu pisateli jsem zaslal odpověď, prosím přečtěte si ji. Konečná výše příjmu je odvislá od mnoha složek, o nichž rozhodují konkrétní služební funkcionáři. Já jsem dal jasné zadání, a to, že nikdo, kdo odsloužil stejné množství práce o stejné kvalitě, nesmí jít s příjmem dolů. Za tím účelem jsem také zajistil dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu. Pokud u Vás došlo vlivem nového služebního zákona k propadu příjmů, obraťte se, prosím, na policejní prezídium, které se každým takovým případem bude zabývat.
Pokud je Vaše závěrečná poznámka reakcí na konkrétní případ, u kterého jste přesvědčen, že nebyly efektivně využity prostředky, můžete mi více napsat na ivan.langer@mvcr.cz. S pozdravem, Ivan Langer
  19.02.2008 Martin Zelinka <zelinka20@seznam.cz>
 
Přeji dobrý den, pane ministře
Při jednom z rozhovorů s exministrem Františkem Bublanem, který v jednom z televiznich pořadů Vás upozornil na to, že některým policistům se již vůbec nevyplatí dojíždět do Prahy za prací, jste uvedl, že se budete zajímat o každém osudu policisty a budete chtít znát jeho problémy.
Proto bych se chtěl s Vámi podělit o jeden ze svých problémů, který mě trápí a desítky dalších policistů určitě taky a jsem zvědav, zda je budete nějakým způsobem řešit.
Pracuji u PČR třetím rokem a po úspěšném absolvování služební zkoušky, jsem si musel zařídit ubytovnu, jelikož po třech letech mě zaniká nárok na hrazení ubytování. Dojíždím do Prahy z dalekého Hodonína a po třech letech mě také zaniká nárok na hrazení cestovních výdajů. Pracuji na místním oddělení, kdy jsem zařazen do 3 tř. 2 st. a můj plat činí 17.600,-Kč čistého. Po odečtení těchto nákladů ( za ubytování v ubytovně a cestovné - jedna cesta za měsíc domů) jsem na cca 15.000,-Kč čistého. Proto, bych chtěl upozornit, že se každý raději snaží pracovat ve svém bydlišti, kde lidé mají možnost sehnat levnější bydlení, levnější potraviny a hlavně mohou být doma se svou rodinou. Chtěl bych upozornit, že neustále hledáte další nové policisty a hlavně policisty, kteří by pracovaly v našem hlavním městě.
Můžu říct, že práce u PČR mě baví a rád bych pokračoval v této práci co nejdéle, avšak mě připadá, že zde nejsou dobré pracovní podmínky.
Proto Vás znovu prosím o řešení této situace.
Děkuji
 
Dobrý den pane Zelinko, děkuji za upozornění a sdělení Vašich osobních zkušeností. Praha je v tomto ohledu velmi specifický region. Zatímco v ostatních částech země slouží především místní policisté (a ta práce je zde z mnoha ohledů, včetně platových, atraktivní), v Praze je poněkud odlišná situace. Platy zde výrazně převyšují celorepublikový průměr, nezaměstnanost je téměř nulová a jen pražáci zde stavy nenaplní. Určitými kompenzacemi pro mimopražské je např. vyšší zvláštní příplatek či tříleté ubytování zdarma. Jsme si však vědomi toho, že současná opatření nejsou dostatečná a Policie ČR hledá způsoby, jak v rámci svých možností učinit podmínky služby v Praze ještě atraktivnější. S pozdravem, Ivan Langer