Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  04.04.2008 Super Polda <super.p@seznam.cz>
 
Pane ministře,
chtě jsem Vám poděkovat za Vaši dosud odvedenou práci v čele resortu MV, neboť díky té jsem se dostal alespoň k troše finančních prostředků. Pochopil jste dobře, že nepíši o své mzdě, která je po příchodu nového sl. zákona stále hluboko pod půrměrem třeba roku 2004 a to až o více jak 5000,-Kč, ale o výhře nad svými kolegy (stidím se), když jsem se po Vašem nástupu do funkce vsadil, že do dvou let se vám jako nikomu jinému před vámi, podáří policii ČR značně ochromit. Zcela jste svými politickými kroky policejní sbor DESTABILIZOVAL, DEMORALIZOVAL, vyvolat vlnu nechutě k práci a předvším vlnu odchodů zkušených policistů. Už dávno se nejdená o přestárlé policisty jak jste slavnostně uváděl v médiích, ale především o skušené a pro policii velmi postradatelné policisty(ky) v nejproduktivnějším věku.
Já se Vás na nic ptát nechci, ale v zájmu kvalitní ochrany všech občanů této republiky a v zájmu všech deseti tisíců slušných lidí sloužících pod MV Vás žádám o odchod z funkce ministra vnitra ČR. Sundejte si prosím už ty růžové brýle a nad vším se vklidu zamyslete, pak Vám musí než vyjít, že jste jako ministr vnitra zcela s e l h a l !!!!!
 
Dobrý den, pokud píšete, že jsem „svými politickými kroky policejní sbor destabilizoval, demoralizoval“ atd., uveďte, prosím, kterými konkrétními mými kroky jsem tak měl učinit a já Vám na konkrétní kritiku také rád konkrétně odpovím.
Pokud jde o finanční prostředky, zde, když mluvíte o průměrech, jste v zásadním omylu a musím uvést přesná čísla. Průměrný plat v Policii ČR za rok 2007 vzrostl o více než 2600 Kč, což je více jak 9%, na necelých 31500 Kč. Pokud jde o individuální propady, policie zkoumala každý jednotlivý případ a u jednotlivých policistů určila důvody propadu jejich příjmu. Tam, kde došlo k propadu v důsledku nového služebního zákona, byly tyto propady kompenzovány (zejména zvýšením rizikového příplatku a nadtarifními složkami). I tak ale policie eviduje na 3500 případů propadu příjmu, které ale nejsou důsledkem nového služebního zákona a tudíž by nebylo ani spravedlivé je kompenzovat. 66 % těchto propadů bylo zapříčiněno odpracováním menšího počtu přesčasových hodin, mezi další nejčastější důvody patří nemoc, změna funkce na vlastní žádost, studium na Policejní akademii, mateřská či rodičovská dovolená, přeložení na vlastní žádost, ale i nedosahuje výborných výsledků a další. Tento přístup byl posvěcen i zástupci odborových svazů a i Vy sám jistě uznáte, že by bylo nespravedlivé, kdyby měly být kompenzovány i tyto důvody, které se objevují každým rokem bez ohledu na změnu zákona. Pokud mi sdělíte konkrétní informace ke své osobě, požádám policejní prezídium, aby se podívali na Váš případ a vše Vám vysvětlili (i když to již dávno měl udělat Váš služební funkcionář). S pozdravem, Ivan Langer
  03.04.2008 Mirek Polda <Policista0258@seznam.cz>
 
Přeji pěkný den pane ministře,
Jsem policista na OOP a jsem ve 4TT. Jsem velice dobře hodnocen vedením, jelikož mé výsledky jsou zřetelné. Na začátku jsem psal, že jsem vedením velice dobře hodnocen a můj dotaz spočívá v tom, že se Vás chci zeptat jestli mám být spokojen, když v hodnocení ve své složce mám, že jsem velice dobrý, ale na výplatní pásce to nevidím. Osobní 300Kč, odměny za zadržené pachatele ( že jich bylo za poslední půl rok asi 30) slíbené asi od prosince (teď je duben), ale bohužel prý nejsou peníze takže pracuji dál a věřím že nějaká příjde. Cukr a bič funguje jinak než myslíte, těm policistům v ulicích se dostává od občanů bičem za chyby které dělají ti od policie, kteří po ulici jedou pouze z práce a ten cukr asi taky slížou oni a né ti kteří tu dobrou práci odvedou doopravdy.
Pane ministře mám věřit, že příjde cukr i pro nás policisty v uniformě na ulicích?
 
Dobrý den, souhlasím s Vámi v tom, že dobře odvedená práce by měla být také dobře odměněna. Proto jsme také letošní mzdové navýšení určili na odměňování do nadtarifních složek platu a k lepšímu ohodnocení rizikové práce zvýšením zvláštních příplatků. To pokládám za spravedlivé a motivační. O konkrétním rozdělení těch prostředků pak již ale rozhodují služební funkcionáři, nikoli ministr vnitra. Za sebe garantuji, že celkové prostředky na platy pro rok 2008 jsou skutečně navýšeny o 1,5 %, policejní prezídium ujistilo, že v průběhu roku budou postupně distribuovány na jednotlivé útvary. Kdy a komu budou prostředky rozděleny je ale odpovědností policejního prezídia a konkrétních služebních funkcionářů. Současně však budeme hledat prostředky (např. z úspor prostředků za neobsazená místa) na to, aby tento nárůst byl ještě vyšší. S pozdravem a přáním mnoha dalších úspěchů, Ivan Langer
  03.04.2008 Jarda Polda <j.flinta@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře! Doufám, že své rozhodnutí, kterým jste upravil podobu policejních vozidel, máte řádně podloženu alespoň jedním nezávislým posudkem, který potvrzuje, že malby na vozidlech nebudou zaměňovány za znaky zbraní SS nacistického Německa. Jinak bude zřejmě nutno, aby takový nezávislý posudek opatřil některý z občanů. Ale vůbec nezávidím policistům, kteří s takovým vozidlem budou muset řešit osobu, která bude označena obdobnými znaky na oblečení, tedy v rámci boje proti projevům extrémismu. Dost je lituji!
 
Dobrý den, spekulace o tom, že by snad podoba nových policejních vozů měla mít něco společného s nacistickými symboly zcela zásadně odmítám, považuji je za absurdní a nehodné dalšího komentáře. Koncem tohoto roku budete mít možnost se o tom přesvědčit, neboť ještě letos pořídíme na 1300 nových vozů v policejním provedení. Zdravím, Ivan Langer
  02.04.2008 Bury XXX <policieBM@email.cz>
 
PRAVDA!

Dovolil jsem si zkopírovat příspěvek ze sekce Diskuse. Pane Ivane Langere! Přečtěte si pravdu!!!

Ministr a policejní prezidium si nevidí na špičku nosu, protože nepravdivé, či hrubě zkreslené informace z policejní kampaně každý nově nastoupivší policista okamžitě prohlédne a zjistí, že firma nemá prakticky pro nováčky žádné výhody, které kampaň hlásá. Uvedu příklady taháků kampaně a k tomu dodám celé podmínky, za kterých je možno proklamované výhody získat.
1. Práce, která má smysl a pomáhá celé společnosti. Tato práce měla smysl kdysi, kdy policistů byl dostatek, sloužili rádi a působili jak preventivně, tak represivně. V dnešní době je policistů na základních článcí vlivem působení nového zákona o služebním poměru jako šafránu, takže tak tak stíhají věci evidovat a na nějaké prověřování a vyšetřování již tolik času nezbývá. Dnes na drtivé většině policejních útvarů již není ani hlavním kritériem objasněnost případů, ale nejdůležitější je věc ( podezření z trestného činu či přestupku ) jakýmkoli způsobem v co nejkratší lhůtě, jedno jest, zda ku prospěchu poškozeného. Dalším, v poslední době snad ještě důležitějším kritériem je správné plnění evidence trestního řízení, což je počítačový program, který policistům nejenže jejich administrativní práci neusnadnit a nezjednodušil, ale naopak veškeré administrativní úkony při práci v tomto systému trvají dvoj až trojnásobně delší dobu. Není se pak co divit, že ani policité, kteří ve službě setrvávají, se ke své policejní práci a k úkolům, které by měly být jejich prioritou, příliš nedostanou.
2. Garantované hmotné zajištění a kariérní postup.
Nově nastoupivší policista bude zařazen do 1 stupně 2 tarifní třídy k čemuž dostane zvláštní příplatek dle místa svého služebního zařazení. Poté absolvuje ZOP a vzhledem ke kritickému stavu policistů v Praze, bude po ZOP povinně zařazen jako tzv výpomoc na dobu tří měsíců do hlavního města. Pokud bude mít štěstí a na policejním prezudiu nedostanou, jak jsem již uvedl ke kritickému podstavu policistů v Praze, nápad tuto povinnou výpomoc hlavnímu městu o nějaký měsíc prodloužit, bude zařazen v místě bydliště v rámci okresu na útvar, který je vzhledem k personální situaci v nejzoufalejším stavu. Dostane 3 platovou třídu, kdy jeho čistý plat bude činit ( dle výše zvl. příplatku ) cca 14.000,-Kč až 16.000,-Kč. Toť vše, v tomto platu však je započteno 150 přesčasových hodin zdarma, veškeré příplatky za práci v noci, o dnech pracovního volna či svátcích, kdy svátky, pokud je zařazen ve směnném provozu ( což každý nováček rozhodně bude ) musí rovněž zdarma a bez jakéhokoli příplatku napracovat. Valorizace platů nulová. V letošním roce byla na valorizaci platů určena částka 1,5%, a to na nenárokovou část mzdy, což je osobní příplatek, zvláštní příplatek a odměny, kdy však na základní útvary policie ČR žádné finance na zvýšení zvláštního či osobního příplatku dosud nedorazily a finanční kvóta určená na odměny je nižší než v roce 2007. Tedy u policie proklamované zvýšení platů znamená prakticky v letošním roce jejich reálné snížení, troufnu si říci, vzhledem k inflaci, cca o 10 %.
3. Široké uplatnění dosaženého vzdělání a možnost dalšího vzdělávání .... Vzhledem k hlubokým podstavům, kdy nejvíce policistů je postrádáno na základních útvarech, pohotovostních oddílech apod., je nutno zalepit nejprve tyto personální černé díry. Nehledí se tedy na dosažené vzdělání a jeho případné uplatnění v rámci policie. Nejdůležitější je pro každého z vedoucích pracovníků udržet za každou cenu co největší počet policistů na svém útvaru, a to vzhledem ke skutečnosti, že jednou z důležitých součástí jejich hodnocení nadřízenými je personální situace na jejich útvaru. Vzhledem ke skutečnosti, že dle zákona o služebním poměru, pokud se policista chce přihlásit do výběrového řízení na vyšší místo, musí splňovat, krom jiných kritérií, také služební hodnocení nejméně velmi dobré. Vzhledem k výše uvedenému však celorepublikově jsou vedoucími pracovníky udělována policistům plošně hodnocení pouze dobrá a tímto krokem je prakticky plošně všem zablokován kariérní postup. Tedy přestože může být nově nastoupivší policista odborníkem na slovo vzatým na cokoli, na základě výše popsaného může zastávat celoživotně místo na hlídkové službě v nejnižší tarifní třídě.
4. Nadprůměrný plat.
Jak jsem již popsal výše, vzhledem k neplaceným 150 hodinám ročích přesčasů, neplaceným příplatkům, nepřetržité pracovní době, v mnohých případech dojíždění do místa zaměstnání, odloučení od rodiny či hrazení ubytoven, nechť každý zváží ještě k riziku daného povolání, zda plat ve výši cca 16.000,-Kč po absolvování ZOP je nadstandartní.
5. Ozdravné pobyty a lázeňská péče hrazené Policií ČR.
V dovětku ale již není uvedeno, že nárok vzniká až po absolvování 15-ti let služby. Dále zde není uvedeno, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků vycházejí lázeňské pobyty v každém roce odhadem pouze pro 10 % policistů, kteří na ně mají nárok. Další absolvují tzv ozdravné pobyty, kdy mají v nějakém rekreačním zařízení Policie ČR, či zařízení se kterým policie uzavře smouvu uhrazen pobyt a stravu a je na nich, jak si svůj pobyt zorganizují. Tato forma ozdravných pobytů bude ale zřejmě brzy, vzhledem k nedostatku finančních prostředků a postupnému rozprodávání rekreačních zařízení Policie ČR nahrazena formou tělesných rehabilitačních aktivit, pod vedením bojařů v místě pracoviště, kdy si policisté po dobu 10 pracovních dnů v roce budou chodit pod vedením bojařů zacvičit. Pro nováčky však psát o ozdravném pobytu nemá smysl, neboť v současné době není u Policie ČR zřejmé co bude platit příští měsíc a ne za nějakých 15 let.
6. Rozvoj fyzických schopností policie ( má řadu sportovních zařízení ). Je pravdou, že policie má sportovní zařízení, ale rovněž je nutno uvést, že ne všude. Ale to, že možná budu mít možnost po pracobní době si někde zacvičit, asi není pro většinu oslovených hlavní prioritou náborové kampaně. Zvláště když jsou v současné době přijímáni takoví, kteří nejsou sto udělat při přijímacím řízení jediný klik, či shyb, o běhu ani nemluvě.
7. 6 týdnů dovolené pro každého policistu či policistku. Toto heslo náborové kampaně jako jediné je pravdivé. Ovšem, že by tato délka dovolené byla až tak extrémní oproti dovolené, které poskutuje řada firem v soukromém sektoru, nechám na uvážení každého.
8. Osobní příplatky a příplatky za vedení ... Je pravdou, že osobní příplatky mohou, dle zákona o služebním poměru dosáhnou výše až 50 % u nižších tarifních tříd a až 100% u vyšších tarifních tříd, avšak finanční prostředky na ně vyčleněné pro základní útvary či SKPV jsou mizivé. U drtivé většiny obvodních oddělení jsou pouze v řádu stokorun na každého jednotlivce. Tento stav panuje odedávna a není v dohlednu jeho zlepšení.
9. Za kvalitní a dlouholetou službu odchodné a výslužné dle zákona. To je pravda, ale nárok vzniká teprve po odsloužených 15-ti letech, kdy vzhledem k situaci u policie, ani déle sloužící policisté, kteří již mají na výsluhy nárok, po všech krocích vlády nevěří, že tato výhoda zůstane zachována. Jak jsem již uvedl, u policie v současné době není zřejmé co se stane za měsíc, natož za rok či 15 let.
10. Prppracovaný systém sociálních a kulturních benefitů jako vlastní rekreační zařízení, příspěvky na rekreace, stravování, penzijní připojištění, sportovní a kulturní akce a další . K tomuto bych chtěl uvést, že tyto benefity jsou hrazeny z fondu kulturných a sociálních potřeb, který však nikdy není nastaven podle potřeb policistů na nejnižších článcích, ale je direktivně nařízen shůry bez ohledů na požadavky policistů. Čili, přestože na základě celorepublikových pravidel čerpání FKSP je mnoho možností, jak tyto benefity žádat, u jednotlivých krajů je toto již odlošné, na základě toho, jak zástupci jednotlivých krajů, podotýkám, bez ohledů na potřeby policistů, o čerpání těchto prostředků rozhodnou. Jsou tedy kraje, kde je možno pouze získat jednou za x let příspěvek na dovolenou ve výši 10.000,-Kč ( já jej získal pouze jednou za 20 let služby ) a čerpání jiných výhod již není povolen. Jsou kraje, kde je přispíváno na penzujní připojištění měšíční částkou do 200,-Kč, avšak toto je opět vázáno kupříkladu na odsloužení 10 let. Jsou kraje, kde mají příspěvek na stravenky, kde mnohde však policie přispívá denně celých 7,-Kč ( slovy sedm Korun českých ) na jednu stravenku. Co se týče rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních, tak tato rekreační zařízení jsou postupně rozprodávána, takže získat poukaz do takovéhoto zařízení bude v příštích letech pro řadové policisty již téměř nereálné.
Vzhledem k tomu, jaká hesla náborová kampaň propaguje, posuďte sami, zda se jedná o kampaň klamavou, či nikoli. Ale nechci nikoho od služby od policie zradit, není nad vastní zkušenost. Já jsem kdysi dávno, ještě za normálního stavu, pln elánu s radostí, tehdy ještě k SNB, nastoupil a po odpracovaných letech ve stavu, ve kterém se v současné době Policie ČR nachází a kam pod vedením současného ministra směřuje, s ještě větší radostí odcházím.
 
Dobrý den, děkuji za přeposlání příspěvku. Ani já jsem nikdy netvrdil, že u policie je vše v perfektním stavu. Právě naopak jako první ministr jsem si dokázal problémy zcela uvědomit, popsat je a začal je konečně řešit. Proto je tu projekt P1000, proto je tu zcela zásadní reforma Policie ČR, proto je tu náborová kampaň a řada dalších změn. Bohužel ale nemám kouzelný proutek a tak problémy, které se neřešily někdy i desítky let, nemohu napravit během jednoho roku. Důležité je, že s tou nápravou jsme začali a nastartovali systémová opatření, které k té nápravě povedou. A jsem přesvědčen, že veřejnost to chápe a vypovídají o tom i výsledky náborové kampaně, díky které evidujeme již na 8000 podaných přihlášek. K naprosté většině konkrétních problémů v tomto přeposlaném příspěvku jsem se již na těchto stránkách vyjadřoval, dovoluji si proto i já Vás odkázat na mé předchozí reakce. Obecně tedy k tomuto příspěvku činím závěr, že i přesto, že si uvědomuji, že policie čelí řadě problémů, tak s mnoha názory nebo zjednodušujícím pohledem v nich nemohu souhlasit. S pozdravem, Ivan Langer
  02.04.2008 Michelinn New <Michelinn@atlas.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
nějakou dobu sleduji Váš nástup a snahu o reorganizaci PČR a s některými věcmi Vám dám zapravdu a s některými zase nesouhlasím, ale o tom až někdy jindy. Vzhledem k stále probíhajícímu P1000 se nebudu vyjadřovat ke službě na naší služebně ( Sev. Morava) a budu stále doufat, že se již nebudu muset v budoucnu převlékat v létě přetopeném sklepě, kdy věci mám uložené ve skříni snad z 30 let, která ani nejde pořádně uzamknout a zabezpečit, že nemáme pořádně funkční sprchy a hlavně v létě toto je super, další věci ani nebudu popisovat, jelikož když zde přišla na kontrolu pracovnice hygieny, tak jen zakroutila hlavou a uvedla, že zde nic neodpovídá řádnému pracovišti a již zde nikdy žádná kontrola nedorazila a tudíž k nápravě dle mého ani nedojde, jelikož toto již trvá delší dobu a změny stále nikde, a proto doufám po zhlédnutí Vaší kampaně, že aspoň v budoucnu snad dojde k nějaké nápravě a již se nebudu muset stydět za podmínky k práci. Toto bylo jen na okraj má hlavní otázka směrem k Vám p. ministře je tato: Všude velice rád proklamujete, že v současném roce došlo k navýšení o 1,5% u financí určených na volné složky platu, kdy nám v jednom nejmenovaném okrese ( již jsem se zmínil Sev. Morava) bylo řečeno, že peníze na odměny nejsou a byly našemu útvaru zkráceny v řádu desítek tisíc a tudíž se ptám, zda mám mít ještě nějakou motivaci k práci pro tento rok, když vím, že odměnu nedostanu a to jsem je v minulých letech pro své výsledky dostával docela často a hodnocení mám také velmi dobré. Dále nám bylo sděleno, že peníze na navýšení osobního příplatku nejsou a zvyšování je stopnuté a tudíž si své minimum ponesu stále dále a dále.
Na závěr bych chtěl jen dodat, že sice tyto věci mi leží v žaludku, ale stejně budu dále pracovat jako doposud a doufám, že další perličky u této firmy mi znovu nebudou kazit prac. morálku.
 
Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek i podporu projektu P1000. Bohužel s Vámi musím souhlasit v tom, že mnohdy policejní služebny připomínají spíše 70. léta minulého století a děkuji za Váš objektivní přístup, když si uvědomujete (na rozdíl od některých jiných), že tato situace je dlouhodobě neřešená, že jsem ji nezavinil já a naopak jsem prvním ministrem, kdo se rozhodl ji systémově řešit. Proto jsme také po mém příchodu na ministerstvo vnitra projekt P1000 nastartovali. V roce 2007 se podařilo zrekonstruovat více jak 50 služeben a v letošním roce to má být dalších 120 služeben a jejich zázemí. Těch zanedbaných služeben jsou ale bohužel stovky a jistě sama uznáte, že to, co bylo zanedbáváno někdy i desítky let zkrátka ze dne na den změnit nemůžeme. Proto je tu celý tento projekt, který v horizontu 4 let počítá s investicemi za více než 3,5 miliardy korun. Více o tomto projektu i služebnách, které již byly a které v dohledné době budou rekonstruovány naleznete na www.p1000.cz.
Pro letošní rok došlo k navýšení rozpočtovaného objemu mezd oproti loňskému roku o 1,5 %. Část těchto peněz musí jít na zvýšení v rámci platových stupňů, zbytek bude po dohodě s vedením sborů a odbory rozdělen do zvláštního příplatku a do nadtarifních složek. Tyto prostředky budou uvolňováni postupně v průběhu roku, jako tomu v roce předchozím tak, aby na konci roku byly prostředky skutečně vyčerpány a rozděleny. O konkrétním rozdělení těch prostředků pak již ale rozhodují služební funkcionáři, nikoli ministr vnitra. Za sebe garantuji, že celkové prostředky na platy pro rok 2008 jsou skutečně navýšeny o 1,5 % a že se v průběhu roku opět budu informovat, jak jsou tyto prostředky rozdělovány. Současně také budeme hledat prostředky (např. z úspor prostředků za neobsazená místa) na to, aby tento nárůst byl ještě vyšší. S pozdravem, Ivan Langer
  02.04.2008 Jan Dressler <dressler.vvi@seznam.cz>
 
Vážený pane,

často jezdím po silnici Vimperk-Strakonice-Praha. Už znám auta a jejich řidiče, kteří pravděpodobně způsobí nehodu riskantním předjížděním. Kdyby se na této silnici občas projelo neoznačené policejní auto s radarem a foťákem a dokumentovalo nebezpečnou jízdu předjíždějících, vydělalo by na pokutách více než náklady na něj vynaložené a při nastavení bodového systému by si za chvíli nikdo riskantní jízdu nedovolil.

Co brání normálnímu hlídkování?
 
Dobrý den, děkuji za Váš názor, v mnohém sním souhlasím. Proto jsme také připravili reformu policie ČR, jejímž prostřednictvím chceme zbavit policii zbytečné administrativy, chceme maximum policistů dostat do ulic a na silnice a již dnes je vybavujeme potřebnou moderní technikou. Po vstupu ČR do Schengenu jsme posílili dopravní policii o 250 nových míst, celkem chceme přidat až 700 míst. Od podzimu loňského roku se počet hlídek na silnicích zdvojnásobil. Bez výše uvedené reformy, obřemenění policie od zbytečných činnosti, snížení administrativy apod. to ale nemůže být nikdy takové, jak bychom si všichni představovali.
Nesmíme však zapomínat na to, že součástí řešení problematiky bezpečnosti silničního provozu musí být i další neméně podstatná opatření, kterými je prevence a výchova, kvalitní a srozumitelný silniční zákon s motivačním bodovým systémem a také hustota a kvalita našich silnic a dálnic. Všechna tato opatření jsme představili v tzv. Dopravním čtyřlístku a více podrobností o něm i o reformě Policie ČR najdete na těchto stránkách.
S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer
  01.04.2008 Dalibor Anděl <dalibor.andel@metrostav.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
dnes jsem si na internetu prohlédl nový návrh barevného pojetí vozidel policie. Musí říci, že se mi hrubě nelíbí, ale je můj subjektivní názor. Co bych však od Vás chtěl slyšet je toto:
1. jaký je důvod změny již zavedeného designu vozidel?
2. nejsem sice odborník, ale nový desing aut vypadá výrazně složitější a tím i dražší (místo jednoduché bílé a zelené je stříbrná metalíza? a složitá kombinace žlutých a modrých pruhů). Jaký je cenový rozdíl mezi původním a novým vozidlem z hlediska vzhledu (barev) na jedno vozidlo?
3. kolik stál návrh nového designu?

Chápejte prosím, že mě výše uvedené otázky jako daňového poplatníka zajímají. Navíc si myslím, že nová barevná označení vozidel nemohou mít vliv na zkvalitnění práce policie. V minulosti jsem několikrát požádal policii o pomoc, výsledek nebyl žádná sláva a nemyslím si, že pokud by policisté byli třeba v červeném bylo by to jiné.

Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, děkuji za Vaše dotazy. Předně naším cílem je realizace obnovy policejního vozového parku a nikoli jen změna barvy. Proto jsme se rozhodli během čtyř let investovat do nákupu nových vozidel částku 1,4 miliardy korun, za kterou chceme pořídit na 4000 nových aut. V souvislosti s touto rozsáhlou obměnou jsme se rozhodli změnit barevné řešení, a to z důvodu sjednocování firemní kultury a jednotného image Policie ČR – přizpůsobení barvě uniforem i rekonstruovaným policejním služebnám. Kromě toho v celé Evropě policejní sbory přecházejí na modrou barvu (zatímco zelená patří vojákům). Stříbrný podklad jsme zvolili z toho důvodu, že vyřazená bílá auta jsou v bazarech téměř neprodejná, zatímco stříbrné vozy budou mnohem lépe zhodnoceny. Lepší viditelnost vozů pak zajistí reflexní žlutá barva na všech stranách vozu.
Rozdíl ceny vzhledu na jedno vozidlo neznám, platí totiž, že nový vzhled bude součástí dodávky nových vozů jako celku. Vozy, s kterými policie již dnes jezdí, vzhled měnit nebudou. Návrh nového designu byl zajišťován policejním prezídiem a odměna je součástí smlouvy na zajištění celého výběrového řízení. Nerad bych se dopustil nepřesností ohledně konkrétních cen. Pokud máte zájem o podrobnější informace, obraťte se, prosím, přímo na policejní prezídium. S pozdravem, Ivan Langer
  01.04.2008 Jaroslav Skokan <ruleaza@seznam.cz>
 
Dobrý den, pane ministře !
V uplynulých dnech jsem se spolu se svými kolegy dozvěděl informaci o skutečnosti, že spolu s panem Topolánkem chystáte v souvislosti se změnou zákona o PČR úpravu zákona č.361/2003 Sb. Konkrétně by mělo dojít k následujícím změnám:
- zdanění tzv. výsluhového příspěvku za službu,
- zkrácení tzv. odchodného na pouhé 3 hrubé měsíční platy,
- výplata tzv. výsluhového příspěvku omezená na dobu pouhých 5 let.
Předem děkuji za jasnou a pravdivou odpověď.
 
Dobrý den, jakékoli informace o rušení či krácení výsluhových příspěvků důrazně odmítám, nic takové nechystám ani sám, ani s předsedou vlády. Pokud by se objevila nějaká poslanecká aktivita v tomto duchu (a zatím nevím o tom, že by něco takového bylo připraveno), budu proti. Výsluhové příspěvky považuji za nedílnou součást motivace a odměňování příslušníků. S pozdravem, Ivan Langer
  01.04.2008 Michal Jakubínský <michal.jakubinsky@seznam.cz>
 
Ještě na něco jsem si ve vztahu k reformě Policie vzpomněl. Jde o její přítomnost na různých sportovních utkáních. Podporuji myšlenku zde omezit její přítomnost a přenést ji na pořadatelské služby, pokud nepůjde o rizikové záležitosti. Nicméně je nezbytné, aby byl souběžmě s tímto přijat také zákon zvyšující pořadatelským službám pravomoci, protože doposavad nemají žádné . Např. oprávnění zakázat vstup na místo konání akce a analogicky vykázat osobu - narušitele pořádku, oprávnění prohlídky osob, aby se předešlo propašování nebezpečných předmětů (dýmovnice, dělbuchy, nože atd.) Rovněž je na zvážení možnost vybavit je některými donucovacími prostředky (např. obušky). Pokud toto nebude ošetřeno, obávám se, že v případě jakýchkoliv sebemenších problémů tam nakonec stejně bude muset st. policie vyrazit a ve finále se nic nezmění. Naopak to může být ještě horší z důvodů časové prodlevy.
Nemá cenu si nic nalhávat - část diváků nechodí na sport koukat, ale dělat problémy (viz poslední fotbalové derby na Strahově mezi Spartou a Slávií). Něco podobného se může stát kdekoliv jinde.
 
Dobrý den pane Jakubínský, děkuji za vaše podněty, odpovím na ně současně. Jak sám píšete k problematice přesčasů jsem se vyjadřoval již mnohokrát. Samozřejmě vím, že příplatky za přesčasy, noční, svátky, atd. se týkaly všech, kteří pracovali na směny a že i dříve mělo docházet k rovnoměrnému rozložení mezi všechny příslušníky. Bohužel tomu tak nebylo a myslím, že i Vy budete znát ze svého okolí takové případy, kdy někteří policisté na vlastní přání sloužili mnohem více přesčasů, svátků apod. než jejich kolegové s cílem dosáhnout výrazného navýšení platu, ale na úkor odpočinku, regenerace sil, rodiny. Jsem přesvědčen, že nový zákon motivuje více k rovnoměrnějšímu rozdělování. Navíc všichni policisté pracující ve směnném provozu mají nově 10 % příplatek k základnímu tarifu.
Chápu pohled řady policistů, kteří jsou přesvědčeni, že jejich práce nebo práce některých kolegů by měla ve vyšší nebo naopak nižší třídě, to zařazování je velmi náročný a odborný postup a proto jej nedělají politici, ale odborníci. Musí se v tom odrážet mnoho faktorů jako je namáhavost práce, vyžadované vzdělání, odbornost, odpovědnost za nějaký větší celek apod. Rizikovost práce se naopak primárně odráží ve výši zvláštního příplatku.
Vaše aktuální názory k projednávané reformě Policie ČR vítám a těší mne, že s navrženými opatřeními souhlasíte. Ještě více o reformě se můžete dovědět v nové sekci na tomto webu. Policie tu nemá být od toho, aby zajišťovala služby pro soukromý sektor, od toho tu jsou například bezpečnostní agentury a současná legislativa dává pro jejich činnost dostatečný prostor. Již dnes nic nebrání tomu, aby pořadatel na soukromou akci nepustil nikoho, koho tam nechce či aby mohl dělat bezpečnostní prohlídky např. přes bezpečnostní rámy. Většina argumentů klubů a zástupců českého fotbalu jsou jen výmluvy a hledání cest, proč to nejde, ačkoli ve skutečnosti to možné je. Pořád ale také platí, že v rizikových případech bude policie i nadále připravena zasáhnout. Pokud však pořadatel utkání situaci nezvládne, nesplní své povinnosti, bude se muset na nákladech za takový zásah také podílet. K územně organizačnímu uspořádání policie bych rád doplnil, že naším cílem je na principech Comunity Policing skutečně navázat komunikaci se samosprávou na regionální i místní úrovni, a proto se vydáváme cestou krajského uspořádání. Tuto cestu v současné době projednává a diskutuje i ministerstvo spravedlnosti pro soustavu státních zastupitelství a soudnictví, ve skutečnosti již dnes mají krajské soudy a státní zastupitelství své pobočky i v nových krajích a v praxi tento systém v justici již funguje. Stejně jako Vy ale očekávám, že debata na půdě parlamentu bude ještě velmi otevřená.
Ke služebním automobilům. Stříbrný podklad jsme zvolili z toho důvodu, že vyřazená bílá auta jsou v bazarech téměř neprodejná, zatímco stříbrné vozy budou mnohem lépe zhodnoceny. Reflexní žlutá barva na všech stranách vozu pak zajistí lepší viditelnost těchto vozů (k tomu mimochodem přispěje i jejich ztvárnění, které Vy považujete za rušivé). Velké a viditelné nápisy POLICIE pak budou po stranách vozů, nápis a znak policie pak i na jejich čelní části. Nebude tedy pochybnosti o tom, že se jedná o policejní vozy. Respektuji Váš pohled, že se Vám nový vzhled příliš nelíbí, mně se naopak líbí (důležité je, že už v letošním roce pořídíme na 1700 nových aut). S pozdravem, Ivan Langer
  01.04.2008 Michal Jakubínský <michal.jakubinsky@seznam.cz>
 
Dobrý den, pane Langere!
Včera jsem se na internetu díval na předběžně vítěznou variantu nového vzhledu policejních aut a otevřeně vám napíšu, že se mi vůbec nelíbí. Zejména žlutomodré vyšrafování kolem předních a zadních kol působí podle mne rušivě a nápis Policie se v nich dost ztrácí. Ale jak už jsem napsal dříve, tyhle věci jdou mimo mne a mohu na ně maximálně napsat svůj názor. Nic víc.
Nicméně hlavní důvod proč vám píšu je jiný. Jde o odpověď ze 17. 2. 2008 na téma příplatků. Je mi jasné, že tohle téma je stále dokola probírané, nicméně při čtení vaši odpověďi (cituji):
"Cílem změn nového služebního zákona v příplatcích za noční, svátky, víkendy bylo mj. i to, aby tyto nesloužila jen hrstka policistů, kteří na úkor rodiny či volna vydělají takřka druhý plat na přesčasech, ale aby tyto byly rovnoměrně rozloženy mezi všechny příslušníky" jsem se dost výrazně podivil.
Nevím kdo vám poskytl tuto informaci, ale větší hloupost jsem ještě za svou dosavadí službu neslyšel. Protože příplatky se týkaly všech policistů (plus dalších co se jich sl. zákon týká), kteří pracují na směny. Což jistě není jen hrstka. Podobně spekulativní je formulace o takřka druhém platu na přesčasech - je obecně snaha je rozvrhovat alespoň trochu rovnoměrně, takže by nemělo docházet k extrémům, které popisujete. Mně nijak nepohoršuje, když si někdo vydělá na přesčasech peníze více než já - tedy pokud nemá všechny a já žádné:-))
Víte, ono jde asi o tohle. Vize o rovnoměrnosti rozdělení peněz na platech v rezortu je utopie. Protože lidé si rovni nejsou. Přesněji jejich práce není stejná. Člověk v kanceláři s pracovní dobou: po-pá, 8-17 hod. ,který je většinou v teple, a o víkendu či st. svátcích má volno, je někde úplně jinde než ten, kdo slouží na směny kdesi venku ve dne či v noci, o víkendech, os st. svátcích, na Vánoce, Silvestra. Podotýkám, že se nebavím o nějakém vrcholném managementu. Jen člověk neznalý věci, hlupák či závistivec nechce vidět, že druhý jmenovaný má službu náročnější - nemá pravidelně volné víkendy, svátky atd. Navíc i třeba z hlediska zdraví, protože střídaní denních či nočních směn si jednoho dne vybere svou daň. O riziku služby v terénu se nebavím - můžete se z ní vrátit v rakvi, protože vás při zákroku zastřelí. Proto mi přijde výše zmíněná vize o rovnosti spíše k pobavení.
K zařazení do platových tříd - neznám detailní ekonomické poměry státu. Nicméně mohu pouze zopakovat svůj názor, že stát, který šetří na policii, nedopadne dobře. Pokud dáte dopravního policistu hlídkaře do 3. PT, je to totéž jako když ho vybídnete k braní úplatků. Uvědomte si, že mu rukama projde spostu peněz. Má dost velkou moc a určitě hodně řidičů rádo dá úplatek jen aby jim nepřibyly tr. body. Protože ví kolik dopravák bere.
Viděl jsem vás prosazovat ve Sněmovně reformu Policie a lehce slyšel nástin hl. myšlenek. Myslím, že bude nutné ji ještě prodiskutovat s ostatními poslanci, protože má své mouchy. Velice se mi v tomto směru líbilo vystoupení vašeho stranického kolegy Jana Klase - třeba když hovořil o nutnosti zpřísnit podmínky pro nábor městských policistů. Dle mne i oni by měli při přijímání do služby procházet psychotesty jako st. policie plus i požadavek na středokoškolské vzdělání není tak od věci. Ty samé oprávěné výhrady zaněly i k myšlence 1 kraj - 1 krajské policejní ředitelství. Je sporný jeho přínos, pokud bude chybět také krajský soud či krajské státní zastupitelství. Dodnes toto není uspokojivě dořešeno a tím by se mělo začít.
Pro dnešek už končím. Mějte se hezky.
 
Zatím žádná odpověď...