Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  12.04.2008 Michal Jakubínský <michal.jakubinsky@seznam.cz>
 
Dobrý den, pane Langere!
V poslední době se toho kolem Policie a věcí s ní souvisejících děje docela dost, takže mám opět co psát. Inspirovaly mne názory jiných na dění kolem pořadatelských služeb na sportovních utkáních.
Když poněkud odbočím od tohoto tématu, domnívám se, že v souvislosti se vznikem nejrůznějších soukromých subjektů, zabývajících se bezpečností na úseku ochrany objektů či osob po listopadu 1989, zde chybí nějaký zákon jasně vymezující jejich pravomoci. Mám pocit, že stále v této oblasti panuje určité vakuum, kde není jasné v jaké míře a jakými prostředky mohou jejich pracovníci zasáhnout a kdy již nikoliv. Týká se to i již zmíněných pořadatelských služeb, stejně jako např. vyhazovačů někde na diskotékách apod. Vnímám to jako přetrvávající problém, který by stál minimálně za úvahu, aby se předešlo případným souvisejícím problémům.
Podobně jako přišlušníci PČR, tak MP či Vojenské Policie, mají zákonem (eventuelně dalšími interními předpisy) vymezen rozsah svých pravomocí i působnosti, včetně kritérií pro členství, mělo by tomu tak být i u soukromých bezpečnostních služeb, protože i tyto se v daném rozsahu podílejí na zajištění bezpečnosti. Leckdy docházelo a dochází k tomu, že jsou v nich zaměstnáváni lidé trestaní nebo psychicky nezpůsobilí a pak může být vcelku nebezpečné někomu takovému svěřit třeba zbraň nebo ho nechat něco hlídat.
 
Přeji opět hezký den. Když jsme připravovali reformu policie, chtěli jsme se hlavně věnovat Policii ČR, případně základním otázkách obecních policií a nechtěli jsme zákon zatěžovat dalšími spornými body. Nicméně i debata na výboru pro bezpečnost ukázala, že po zákoně, který by upravoval podmínky pro soukromé bezpečnostní služby, je zájem. Nemyslím si, že k tomu musíme psát zrovna nový zákon, ale proti úpravě základních podmínek např. v živnostenském zákoně nic nenamítám a jsem připraven ve spolupráci s poslanci tuto věc řešit. Rozhodně jsem pro upravit (zpřísnit) podmínky, kdo v těchto složkách může sloužit, nejsem však příznivcem posilování jejich pravomocí. S pozdravem, Ivan Langer
  11.04.2008 Ondřej Pavel <muaithai@seznam.cz>
 
Paní Zedníková, co vlasně chcete? Když dostanete pokutu, křičíte, když ji nedostanete, křičíte taky! Většina policajtů má i mozek a instinkt, prostě si dokáží člověka za volantem odhadnout a zařadit sami! Nejsou to tupí roboti,aby každého prověřovali! Prostě pokud vidí za volantem seriózního a slušného člověka nebo dokonce ženu, chovají se jinak, než kdyby tam seděl třeba cikán (nebo jiný podezřelý člověk,nejsem rasista), pak by jistě prověřovali, zda není auto kradené! Takže si pořádně hrábněte do svědomí, na jedné straně od policajtů chcete lidskost, a na druhou stranu... prostě za dobrotu na žebrotu! Asi byste byla raději, kdyby vám za tento banální přestupek dali 2 tisícovou pokutu! A že máte doklady někde 200 metrů daleko nikoho nezajímá,máte je mít u sebe!
Omlouvám se panu ministrovi, že odpovídám za něj, ale tento příspěvek paní Zedníkové mě opravdu nadzvedl ze židle!
 
Zatím žádná odpověď...
  11.04.2008 Petra Zedníková <petrazednikova@centrum.cz>
 
Vážený pane Langer,
ráda bych se s Vámi podělila o zážitek s policisty při dopravní kontrole. Ve městě jsem předjela auto na plné čáře a hned poté na mě mávla hlídka. Hned jsem si také uvědomila, že u sebe ani nemám doklady a už jsem věděla, že bude zle, resp. že to pěkně provětrá moji peněženku. Nikdy předtím jsem se s prací policisty osobně nesetkala. Pánu policistovi jsem ihned oznámila, že nemám u sebe doklady, ale aby si mě mohli ověřit, že zavolám, aby mi je sestra přinesla ( byla jsem cca 200 metrů od domu ). Ne, nechtěli to a zeptali se mě, zda vím, co jsem udělala za přestupek. Řekla jsem, že vím, že jsem si toho plně vědoma a hlavou mi prolétalo, jaké následky to pro mě bude mít. A náhle jsem uslyšela - Jeďte! Všichni mi říkají, buď ráda, ale jak je to možné? Ani si neověřili, zda mám vůbec řidičské oprávnění! Jakož to slušný a poctivý občan z toho mám hrůzu, protože jsem prostě udělala přestupek a čekala bych zpětnou vazbu od lidí, kteří mají pravomoc bránit, aby podobných lidí ze silnic vymizelo. Běžně přes plnou opravdu nejezdím. Při překročení rychlosti mi byla udělena pokuta 1000,- Kč a policista se mi několikrát omlouval, že to nemůžeme vyřešit ústně, protože jsem nafocená, ale body mi uděleny nebudou, protože to nikam nepošlou... Tak já tomu ale opravdu nerozumím. Za své činy jsem si odpovědná, ale děsí mě představa, že jsou lidi, kteří s policisty jednají a uplácejí a odjíždějí bez pokuty a bodů. ( nehledě na to, co se děje i mimo silnice ). S tímto opravdu nic neuděláte, je to na svědomí každého člověka, jak bude vykonávat svoji práci, ale ve veřejném odvětví je mi z toho opravdu úzko. Po této zkušenosti moje autorita k policistům rapidně klesla.
 
Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět. Rovněž oceňuji Váš přístup a poučení z chyby. Popisovaný postup policistů je i pro mne zvláštní, takto by vynucování práva opravdu probíhat nemělo, zákon by měl platit pro všechny stejně. Ale nechci být soudcem jen na základě tohoto popisu případu. My chceme policisty, zejména pak ty dopravní, vybavit potřebnou technikou (a již se tak postupně děje), která umožní zaznamenat a zpětně přehrát jednání policisty a odhalit tak jeho pochybení - ať již půjde o nečinnost či naopak možnou šikanu či korupci – nebo jej naopak ochránit před křivým nařčením. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer
P.S. Prosím, zda byste diskusi mezi sebou mohli přenést do sekce Diskuse. Děkuji za pochopení.
  08.04.2008 Josef Tuháček <josef.tuhacek@tiscali.cz>
 
Dobrý den pane Langer,
poslouchal jsem dnes Váš návrh na zákonné pojištění a jeho provázanost s bodovým systémem. Myslím si, že to je "paskvil", jak chcete řešit situaci, kdy má autodopravce na sebe třeba 30 kamionů a přijde třeba o dva body, tak mu naroste ZP o třeba 10% - 50 000,- Kč ročně?!?!?! Převeďte ZP na řidičský průkaz, stejně za nehodu může řidič a ne vozidlo, za každou škodu při havarii ať mu ZP o něco naroste, Ti kteří nejezdí, odevzdají sami ŘP, eliminujete tím i "podnikové řidiče"- teď jim nejde o bonusy, ty platí firma, a tak jezdí jako prasata. V momentě, kdy se to stane takto konkrétní, začnou si sami jednotliví řidiči uvědomovat, že ZP jde z jejich kapsy a začnou se chovat slušně. Dále potom i odbouráte spoustu tzv. "mrtvých řidičů"(řidiči, kteří mají ŘP, ale nejezdí vůbec nebo minimálně). Ubyde práce i pojišťovnám při koupi a prodeji vozidel atd. Těším se na Vaši odpověď Josef Tuháček (Pokud budete chtít, přemýšlel jsem o tom a mohu Vám napsat více detailů)
 
Dobrý den pane Tuháčku, děkuji za Váš podnět. Ačkoli by Vámi navržený model pojištění řidiče, nikoli vozidla, byl možný, je typický spíše pro anglosaské země, nikoli pro kontinentální Evropu. Znamenal by překopání celého systému a v současné době o takové změně neuvažujeme.
„Propojení“ bodového systému a povinného ručení tak, jak je navrženo, považuji za silný motivační prvek, ekonomický prvek, který bude preventivně působit na řidiče, kteří se často dopouštějí nebezpečných přestupků. Zkrátka řidičům se vyplatí jezdit slušně.
Pokud jde o námitku s autodopravci, tak přece vůbec neplatí, že řidičům nehrozí žádné postihy. Majitel si velmi dobře rozmyslí, zda bude nadále zaměstnávat a platit řidiče, kteří mu způsobují několikatisícové škody. Často slýcháme o případech, kdy právě majitelé nutí řidiče porušovat předpisy, ale pak je postižen jen řidič. A to by mělo i s tímto návrhem přestat. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer
  08.04.2008 Johan Johan <toxic.toys@seznam.cz>
 
Ještě jeden pod dotázek, pane ministře,
hovoříte neustále o snižování administrativy, která policisty zatěžuje, hezké, pravda je taková, že administrativa neustále narůstá, například když je policisty dopaden při honičce nebezpečný pachatel, jsou mu pomocí donucovacích prostředků nasazena pouta, tak poté všichni policisté, kteří se účastnili tohoto zatýkání, musí sepsat podrobný úřední záznam o tom, proč použili ten který prostředek, podle kterého paragrafu zákona o policii navíc poté jejich nadřízený musí sepsat další sáhodlouhý záznam, ve kterém musí použití donucovacího prostředku rovněž odůvodnit, je toto normální ? Tak si představujete snižování administrativy, neustále a nekonečné odůvodňování toho, co jsem udělal podle zákona a na základě zákona? Vždyť se nám ti pachatelé smějí...
Dále - ve skutečnosti mého nadřízeného nezajímá, zda jsem kvalitně napsal například usnesení o zahájení trestního stíhání, zda jsem přesně popsal všechny znaky skutkové podstaty a podrobně věc odůvodnil, mého vedoucího zajímá, jestli jsem v počítačovém systému ETŘ odkliknul položku přijal pokyny, jestli jsem odkliknul jinou položku a ještě jinou položku, jestli jsem vyplnil plán vyšetřování, nebo tam alespoń něco zpětně dopsal, ikdyž je věc již ukončená a pachatel předán soudu, odkliknout se to ale musí, to se dá zkontrolovat přece...., že a některé položky se musí odklikat.... zkráta, proč je kontrolola kontrol a dalších kontrol, proč a proč nikoho nezajímá sama kvalita práce? To je skutečná realita.... to je snižování administrativy a zbytečného zatěžování nesmysly? Víte, že tyto nesmyslné záležitosti kolikrát zaberou víc času než samotná podstata práce, víte že jsou lidé hodnoceni ne za to jak kvalitně věc zpracovávají, ale za to jestli mají odklikané všechny náležité položky? Asi zase pláč nad špatným hrobem.
No a když jsem v tom, můžete mi říct, proč jsou lidé v elitních útvarech typu ÚOOZ atp. tak špatně finančně ohodnocováni? Proč jim nebylo často řadu let zvýšeno osobní ohodnocení? Proč jsou na těchto útvarech někteří kriminalisté zařazeni v 8. platové třídě a někteří v 9. platové třídě, když všichni vykonávají tutéž stejně náročnou práci? Při stejném vzdělání? To co zde říkám jsou vlastní zkušenosti, to je také důvod, proč řada zkušených kriminalistů z těchto útvarů odchází nebo se odejít chystá. Věřte, za prestiž si chleba nekoupíte.
 
Dobrý den, děkuji za Vaše podněty. Ptáte se mne na to, co dělám pro policisty a já musím odpovědět, že naprostá většina projektů, u jejichž startu jsem stál a stojím, a o kterých se sám zmiňujete, je tu především pro policisty – nová auta, nové služebny, nová moderní technika a ICT technologie – to vše je pro zlepšení vašich pracovních podmínek, o které se pěknou řádku předchozích let nikdo nestaral.
Připravili jsme celý souhrn opatření, které jsou obsaženy v Reformě Policie ČR. Prostřednictvím této reformy chceme především uvolnit policistům ruce pro výkon skutečné policejní práce , chceme odstranit zbytečnou byrokracii a odbřemenit policii od činností, které ji nepřísluší, chceme (a to i prostřednictvím kampaně „Pomáhat a chránit“) změnit tvář policie, která by se dle principů Comunity Policing měla stát skutečným partnerem veřejnosti i samospráv, chceme pro policii zajistit kvalitní zázemí a vybavení (Projekt P1000) i vytvořit podmínky kariérního růstu. To vše činíme proto, aby práce u Policie ČR byla i nadále dostatečně prestižním a oceňovaným zaměstnáním, to vše činíme pro zlepšování podmínek policistů a jejich lepší práci. Většina změn v oblasti snížení administrativy a obřemenění od nepolicejních činnosti je ale odvislá od změny zákona a od toho, zda Parlament schválí naši reformu Policie ČR (více o ní naleznete i na tomto webu). Vedle toho již ale probíhá elektronizace procesů, přestupkového i trestního řízení, která práci policistů významně zrychlí, zlevní a zefektivní. Možná jsou při jejich zavádění „porodní bolesti“ a ne všichni jej umějí správně využívat, ale ETŘ jednoznačně povede k výše uvedeným cílům.
Na druhou stranu však nepodceňujeme ani problematiku platů. Vždyť v roce 2007 byl průměrný plat policistů zvýšen o 2600 korun na téměř 31500 Kč, což představuje nárůst o 9%. Se stejnou odpovědností jsme rozhodovali o schváleném navýše pro letošní rok a těchto 1,5 % nebylo plošně zohledněno do základních tarifů, ale schválené finanční prostředky jsou určeny na osobní příplatky, odměny a zvláštní příplatky. Tyto prostředky budou uvolňováni postupně v průběhu roku, jako tomu v roce předchozím tak, aby na konci roku byly prostředky skutečně vyčerpány a rozděleny. O konkrétním rozdělení těch prostředků, komu je dají a v jaké výši, pak již ale rozhodují služební funkcionáři, nikoli ministr vnitra. Jestli někdo vykonává stejnou práci a jeden je v nižší a druhý ve vyšší třídě, je to špatně. Zákon tak ale nastaven není a jeho případná špatná aplikace je odpovědností příslušných služebních funkcionářů a pokud o konkrétním případu víte, obraťte se, prosím, na jejich nadřízené, příp. na policejní prezídium. S pozdravem, Ivan Langer
  08.04.2008 Johan Johan <toxic.toys@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
pracuji u policie řadu let, jako komisař na úseku vyšetřování, mám VŠ vzdělání, to jen na okraj a vysvětlenou, ale to co se děje u policie v současnosti, zejména od začátku letošního roku, nemá obdoby. Mediální kampaň, která má přilákat nové policisty do stále řídnoucích řad, nové automobily, loga, vizáž, nové vchody do služeben, někdy i služebny nové .... To je všechno hezké, ale co děláte pro policisty, kteří v tom celém tlaku, který je na ně vyvíjen ze všech stran vyvýjen, plus nejistota, co bude zítra atd..., co děláte pro ně. Letos je to poprvé za celou dobu co pracuji u policie, co mi nebyl zvýšen plat, ani o korunu, přitom je inflace rekordní, do rozpočtu policie nateklo o 1,5% víc na mzdové prostředky a výsledek? Brněnský ředitel na své poradě konané minulý týden prohlásil, že je třeba neustále a plynule snižovat osobní ohodnocení u policistů ? TO je realita! ??
Můžete mi prosím vysvětlit, co mě má ještě u policie udržet? Jak mám v klidu pracovat, odvádět nadstandartní výkony a být vstřícný k občanům, když musím pořád řešit obavy, co budu dělat, až mi bude snížen, při první reorganizaci, ke kterým dochází neustále, osobní příplatek (jestli to nevíte, v tento moment se osobní ohodnocení mění nejsnáze), když platím hypotéku, splátky stavebního spoření, mám rodinu atd... jak mám v tom všem v klidu pracovat? Vyhlídka do budoucnosti u policie je nula....
Nechci aby to vypadalo že tady pláču nad špatným hrobem, práce u policie mě baví, dělám ji rád a beru ji jako službu veřejnosti, ale potřebuju jistotu a tu mi zatím nedokázal dát nikdo.
Odpověď raději ani nečekám, ikdyž by mě potěšila.
 
Zatím žádná odpověď...
  08.04.2008 Petr Omáčka <omackap@centrum.cz>
 
ble ble ble
 
Zatím žádná odpověď...
  08.04.2008 Josef Pavel <2381@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře.
Občas si pročítám tyto stránky a nyní se již musím vyjádřit. Jedná se zejména o platy a další výhody policistů. Policista je povinen položit i svůj život. Policista je prakticky povinnen strpět i stav krajní nouze, musí sdílet nebezpečí a zasáhnout, tam kde další občané nemusí. Policista nesmí být organizován v politické straně a ani se v její prospěch angažovat. Policista musí v případě, že to vyžaduje důležitý zájem služby odsloužit 150 hodin zdarma. Policista nesmí mít vedlejší pracovní činnost. Policista je zásadním způsobem omezen na občanských právech (nemožnost sdružovat se v polické straně) a má spoustu povinností, které další obory lidské činnosti nemají. Policista je ale zejména zaměstnancem státu, kdy svou činnost vykonává v zájmu státu a pro stát. Myslím si, že si policista zaslouží výrazně lepší ohodnocení a výhody, než mu současný zákon přiznává. Když byl 13 a případně i 14 plat, říkalo se, že to je za ty povinnosti a nebezpečí, které musíme odstoupit. Platy nejsou. Když jsem nastupoval, měl jsem plat jako mistr v nedalekém výrobním závodě. V současné době montážní dělník, který odpracuje stejnou dobu za měsíc jako já, má vyšší plat. Oproti bývalému služebnímu zákonu se dovolená pro nás (pravidelná pracovní doba), zvýšila prakticky pouze o 3dny. Pokud nebudu podvádět, tak první tři dny nemocenské nemám placené, dle starého zákona byl příjem nekrácen. Měli jsme oproti ostatním zaměstnancům plat navýšen o 25 procent. To již nemáme. Dle mého názoru stát nevyvažuje rizika a nevýhody tohoto povolání stále uváděnými zejména sociálními výhodami a nadprůměrným platem. (Počítání průměru je vždy ošemetné, když Vy sníte celé kuře a já nic, tak průměrně jsme měli každý půl a nemáme ani jeden hlad, ale já ho ve skutečnosti mám). Co se týče výsluh, tak jsou také podle mě spíše nedostatečné, neboť by měli umožnit bývalému příslušníkovi důstojný život. Myslíte si, že policista o 20 a více letech služby, kdy byl jen " policistou" (ve svém oboru odborník) najde v civilním sektoru odpovídající uplatnění ? Většina co znám, je na vrátnicích a podobně. Buď byl v elitním útvaru, kde měl styky, které mu pomohou se dostat na dobré místo, nebo má smůlu. (Když řekne v soukromé firmě, že je policista, tak v tu chvíli již má většinou mínusové body). Rodina je odkázána na příjem, ktery si nemůže zvýšit, ani pokud bych chtěl.Policista je jsem zcela odkázán na dávku státu, která mu rozhodně neumožňuje si nějak užívat. (Abych bydlel, platím hypotéku a půjčky, mám dvě děti na střední škole.) Myslím si, že by se lidé odpovědní a řízení státu měli ma platy a další požitky policistů podívat i z tohoto pohledu. To samozřejně platí i pro hasiče, celníky .... Pro upřesnění mám odloužených 20 let, jsem absolventem Policejní akademie ČR, v současné době pracuji na úseku trestního řízení (promiňte, ale stále se cítíme být vyšetřovateli). Navýšení platů o 1,5% se samozřejně mého platu nedotklo, mám stejný jako loni. Paradoxem je, že policista v nižší třídě o jeden stupeň s příplatekem za směnnost má větší plat jako já, tedy nikdo nechce trestní řízení z OOP dělat. Ono jsme taky v práci, volno nevolno, státní zástupci na dodržování lhůt trvají a kolik máme spisu je zase tak moc nezajímá a když je realizace, tak se také moc na hodiny nehledí. Mohl bych takhle pokračovat dosti dlouho, jak je ve skutečnosti zákon "plný výhod" aplikován v praxi. Co Vy na to pane ministře, jak to vidíte ?
 
Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Náročné práce policistů si opravdu vážím, a vždy jsem říkal, že každá dobře odvedená práce musí být také dobře oceněna. S Vašimi prvními větami zcela souhlasím. Určitě bych si také přál, aby platy příslušníků bezpečnostních sborů trvale rostly jako v loňském roce o 9%, ale také si uvědomuji, že i policisté či hasiči jsou – stejně jako ostatní zaměstnanci státu – součástí systému, ve kterém se výše platů musí řídit podmínkami, které nám současné ekonomické možnosti a možnosti státního rozpočtu dávají.
Sám jste zmiňoval, že by platy policistů měly být vyšší o 25 % než u jiných státních zaměstnanců. Možná Vás překvapí, že platy nejsou vyšší o 25 %, ale dokonce o celých 40 %. Platy policistů skutečně činí 140% oproti platům v ostatní rozpočtové sféře (podobné číslo platí i k platům obecně). A pokud jde o nový služební zákona a jeho dopady na platy policistů, tak musím říci, že za loňský rok stoupl průměrný plat policistů o 2600 korun na téměř 31500 Kč, což je nárůst 9%. Opět se musím ptát, kdo ze státních zaměstnanců měl větší růst platů? Upřesním, že 13. a 14. platy nesouvisely s povinnostmi policistů, měli je všichni státní zaměstnanci a všem byly shodně zrušeny a rozděleny mezi 12 platů. Letošní 1,5% navýšení nebylo plošně zohledněno do základních tarifů, neboť v nižších tarifních třídách by se jednalo o zvýšení v řádu několika desítek korun, kdežto u vyšších tříd několika set korun měsíčně. Proto byly tyto finanční prostředky určeny na osobní příplatky, odměny a zvláštní příplatky pro příslušníky ohrožené propadem platu. O jejich konkrétním rozdělení budou rozhodovat příslušní služební funkcionáři, prostředky budou uvolňovány postupně v průběhu roku. Současně s tím budeme hledat prostředky (např. z úspor prostředků za neobsazená místa) na to, aby tento nárůst byl ještě vyšší. Výši výsluhových příspěvků považuji za dostatečnou, navíc nová úprava je pro policisty sloužící více než 18 let výhodnější než ta předchozí. A opět se jedná o nároky, které státní zaměstnanci pracující podle zákoníku práce nemají.
Jelikož píšete, že si své úkoly plníte řádně i nad rámec pracovní doby a zhodnocení Vaší práce se u Vás dosud neprojevilo, zeptejte se na konkrétní důvody svého nadřízeného, on jediný o tom může rozhodnout. S pozdravem, Ivan Langer
  08.04.2008 Marek Marek <paka2@seznam.cz>
 
Dobry den vsem!
1) Fotbal: Uplne s vama souhlasim, omezit pritomnost PCR na fot.utkani. Klub by si mel najmout soukr. bezpecnostni agenturu, ktera by zodpovidala i za vyskoleny personal( mate pravdu, ze nyni jsou to vetsinou duchodci, nebo studenti). Nechapu jak je mozne, ze se na stadiony neustale dostava pyrotechnika apod. Dusledek neduslednych kontrol, za ktere by nekdo mel nest odpovednost. V zahranici je policie take pritomna na stadionech. Hlavne je potreba uprait legislativu, za podobna vytrznictvi davat tvrde tresty, zakazy na utkani apod. Myslim, ze vyborny priklad je Velka Britanie, sice jiny pravni system, ale takova vec se da rozhodne upravit i do naseho systemu.
2) Prispevky v zahranicnich misi. Opet je armada trochu napred. Propad dolaru( behem 8 mesicu 25%!!!), navyseni cen vseho,riziko v misich stejne, nekde i vetsi!!! Nejen pro prislusniky URN, ale i pro ostatni zahranicni mise, kde pusobime. Verte ze prestiz Policii CR delame v zahranici obrovskou, svym zarazenim a vysledky.Ale sam neverim tomu, ze se to v brzke dobe bude resit, to by musela probehnout novela zakona a to asi jen tak nebude ze?
Dekuji
 
Dobrý den, děkuji za Vaše příspěvky, pokusím se na ně odpovědět najednou. Pokud jde o případ bratří Mašínů, a již jsem k tomuto tématu na těchto stránkách reagoval, mohu cítit lítost nad smrtí lidí, kteří byli zabiti při jejich útěku, stejně jako nad smrtí stovek těch, které zabil režim, proti němuž Mašínové bojovali. Ti všichni byli oběťmi totalitního komunistického režimu. Oceňuji odvahu pana premiéra takové rozhodnutí učinit a co na tomto kroku považuji za důležité, je otevření debaty, kterou bychom měly vést ohledně uznání a ocenění tzv. třetího odboje.
Ke vzhledu služebních vozidel – především naprosto odmítám jakékoli spekulace o tom, že by snad podoba nových policejních vozů měla mít něco společného s nacistickými symboly. To považuji za absurdní. Naopak ve věci jejich pořizování a délky provozu s Vámi v mnohém souhlasím. Naším cílem je skutečně obnovovat vozový park mnohem častěji, čímž chceme nejen získat více prostředků z jejich následného prodeje, ale také výrazně ušetřit za jejich opravy a údržbu. Na základě odborné analýzy jsme ale došli k závěru, že zvolený model hromadného nákupu většího počtu vozů je pro policii ekonomicky výhodnější než dlouhodobý pronájem. Jak jsem ale již zmínil, zkrátí se i doba, po kterou se vozový park bude obnovovat a bude se optimalizovat i síť vlastních opraven.
Ve věci bezpečnosti na stadionech s Vámi souhlasím, kluby a pořadatelé musí nést plnou odpovědnost za splnění základních povinností pořadatele. V ceně lístku za zápas musí být garantována i bezpečnost. Tu Vám musí zaručit ten, kdo Vás na akci pozval a jemuž za to platíte peníze. Ke zpřísnění a upřesnění trestného činu výtržnictví již došlo právě v souvislosti s fotbalovými chuligány asi před dvěma lety. Pokud v Anglii na stadionu vidíte policisty, pak vězte, že podle tamního zákona o policii musí pořadatel hradit náklady s tím spojené, což navrhujeme i my, pokud by si pořadatel neplnil své povinnosti. Každý problém nepotřebuje mít svůj zákon, to bychom mohli mít zákony na všechno. Dle mého názoru dává současná legislativa dostatečný prostor pro potřebná opatření, ať už preventivní (jako nevpuštění na stadion, bezpečnostní kontroly, kamerové systémy) či represivní (pokuty, alternativní tresty, ale i několikaleté tresty odnětí svobody). Přesto se nebráním vytvoření pracovní skupiny ze zástupců policie, ministerstva vnitra a fotbalových klubů, abychom si jasně řekli, jestli je potřeba legislativu měnit a pokud ano, jakým způsobem. Pak celou věc znovu vyhodnotím.
Ve věci náhrad za službu v zahraničí se prosím podívejte na mou odpověď k příspěvku od David Habr ze 07.04.2008. S pozdravem, Ivan Langer
  07.04.2008 David Habr <cop.in.black@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
v médiích jsem zaregistroval, že příslušníci armády v zahraničních misích budou dostávat až 2,5 krát vyšší příspěvek v US dolarech. Uvažuje se o něčem podobném v případě příslušníků URN a jejich mise v Iráku, respektive Afganistánu? Děkuju za odpověď
 
Dobrý den, zvýšením náhrad za službu v zahraničí v závislosti na vývoji měnových kurzů jsme se společně s policejním prezídiem podrobně zabývali. Musím však říci, že mně, jako resortnímu ministru, ani vládě, služební zákon neumožňuje o navyšování náhrad rozhodovat tak, jako je tomu u Armády ČR. V rámci stávajících předpisů mohu formou nařízení, pro příslušníky policie sloužící v zahraničí, rozhodnout o zvýšení poskytovaných náhrad v rozmezí 25% - 52% služebního příjmu a tohoto zmocnění také chci využít a finanční prostředky navýšit. V současnosti je zpracováván příslušný návrh a předpokládám, že mi bude v nejbližší době předložen ke schválení.
S pozdravem, Ivan Langer