Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  05.05.2008 Jan Mydla <muz.spravedlivy@seznam.cz>
 
Pane ministře,
zajímalo by mne, zda nám policistům, vláda také zvýší plat, jako učitelům? Můj švagr je učitelem, proto můžu porovnat naše současné příjmy:
policista: vzdělání - VŠ-Mgr., praxe 9 let, SKPV(7PT) vyšetřovatel
plat: základní hrubý: 24.920 + rizikový s osobním více než 2.500 + čtvrtletní odměna 1.000 = čistá mzda činí cca. 21.500,- Kč
učitel: vzdělání - VŠ-Mgr., praxe 6 let, ZŠ+třídní
plat: čistá mzda činí cca. 20.000,- Kč
Z toho vyplývá, že když odečtu zvl.příplatek /služ. poměr/ je můj plat o více než 1.000,- Kč nižší. Jsem tedy horší? Dělám méně rizikovou práci? Dělám méně náročnou práci? Jsem tedy na společenském žebříčku níže? Tak P R O Č mám menší plat?
 
Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek. Průměrný plat policistů činí 140% oproti platům v ostatní veřejné sféře a to je nezpochybnitelné. Rizikové či jiné příplatky jsou součástí Vašeho příjmu a nelze srovnávat, kolik by činily příjmy bez nich. Stejně jako nelze opominout i jiné, ať již finanční či nefinanční výhody, které zaměstnanci podle zákoníku práce nemají – výsluhy (což je de facto odložený plat), vyšší odchodné, nemocenská, ozdravné pobyty, atd. Na rovinu říkám, že z výrazného navyšování platů jen jedné skupině zaměstnanců nadšený nejsem, protože by to paradoxně mohlo znamenat, že to bude na úkor jiných státních zaměstnanců. S pozdravem, Ivan Langer
  05.05.2008 František Doležal <frantisekdolezal@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
policie nemá peníze, stát nemá peníze. Někde na jakémsi školení jsem četl, že peníze leží na cestě, jen je zvednout. Každopádně leží na cestě - mezinárodní silnici - mezi Příborem, Bělotínem, Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou, na silnici pro motorová vozidla mezi Olomouci a Vyškovem a pak dále na D1 a D2. Při pravidelných cestách v neděli od Ostravy vždy vidíte stovky polských a rakouských aut, řítících se mezi Příborem a Bělotínem na silnici s obrovskými na zemi namalovanými značkami 90 km rychlostí určitě okolo i přes 150 km. Není to ojedinělý jev, je to auto za autem. Jen málokdy je mezi nimí česká značka a když, tak je to zejména Pražák nebo Karviňák. Už dlouho, snad rok, jsme neviděli na této trase jediného policistu. Osadu mezi Hranicemi a Lipníkem teď v neděli prolétli tři za sebou jedoucí Poláci rychlostí možná ke 160,170 km. Je tam 50. Devadesátkou mimo obce přitom jede jen každý padesátý. Nejsou tam také nevybrané zdroje peněz?? Policisté v administrativě na nová auta určitě nevydělají, ale vybrané pokuty by určitě vozový park pomohly obnovit. Jakmile tihle řidiči přijedou do Rakouska, určitě jedou jen nejvyšší povolenou rychlostí. Zaměřte se na tuto silnici aspoň jednou, je to fakt šílené. František Doležal
 
Dobrý den pane Doležale, naším cílem je dostat co nejvíce policistů do ulic a na silnice – proto jsme připravili reformu policie ČR, proto jsme posílili dopravní polici o 250 míst po vstupu ČR do Schengenu (celkově plánujeme navýšení až o 700 míst). Řešení problémových dopravních situací však nespatřuji jen v represi a ukládání pokut, ale především v preventivních opatřeních, ve zlepšování kvality dopravní infrastruktury a také v kvalitnějším silničním zákoně s funkčním bodovým systémem. Více naleznete v Dopravním čtyřlístku na www.mvcr.cz nebo i na tomto webu mezi prezentacemi.
Za Váš podnět děkuji, velmi si vážím důvěry, se kterou se na mne takto obracíte a postoupím jej k dalším opatřením přímo na policii. Na závěr jen musím podotknout, že naším cílem není dohlížet nad silničním provozem proto, abychom vybrali co nejvíce pokut (to možná činí některé obce prostřednictvím svých obecních policií – a i proto nejsem zastáncem neustálého rozšiřování pravomocí obecních policií v dopravě), ale abychom zajistili co největší bezpečnost na silnicích. Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem, Ivan Langer
  05.05.2008 petr kubát <wa.wawa@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
chtěl bych se s Vámi podělit o jeden zajímavý personální poznatek, který jsem učinil při své práci u policie. Domnívám se, že karierní řád je je mírně řečeno nefuknční, jde mi především o přechod vysokoškoláků s úplným VŠ vzděláním (Mgr) ze 7 PT na 8 PT a dále na 9 PT, neboť na 7 a 8 PT stačí Bc. vzdělání, pouze na 9 PT a dále, je třeba vzdělání Mgr apod.
Jenže policisté s Mgr, kteří jsou umístění na 7 PT nejsou funkcionáři účelově na vedoucí místa v 7 PT a 8 PT vybíráni, jsou účelově upřednostňováni tzv. "bakaláři" a to vše proto, že tito nemohou dále karierně ohrozit samotné řídící funkcionáře v 9. 10 PT, kde je již Mgr. vzdělání požadováno. Stav je pak takový, že na SKPV jsou pak v 7 PT řadoví policisté s Mgr. a ve funkcích na stejné úrovni (7 PT) a ve funkcích na 8 PT jsou cíleně upřednostnění "bakaláři" kteří, ale uzavřou obsazením výše uvedených míst ("špunt") i karierní cestu kolegům s Mgr, kteří se buď smíří s věčnou řadovou pozicí nebo v nejproduktivnějším věku odchází bez možnosti jakéhokoli karierního růstu od policie. Když je pak vyhlášeno vývěrové řízení na místo v 9 PT např. zást. ředitele apod. nemouhou se ani přihlásit, protože jsou "navěky" na 7 PT., teda ty kteří nemají své známé, kteří je properou přes 8 PT. Možná kdyby jste si nechal udělat statistiku, týkajících se okresních ředitelství, neobjevovalo by se stále častěji na dopisech: Zpracoval: Mgr.Ing.Vopička a Schválil: Bc. Mocný. Děkuji, že jsem mohl vyjádřit svůj názor a rád si přečtu Váš.
 
Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Vytvoření a především fungování kariérního řádu považuji za jednu ze základních podmínek pro zdravý vývoj personální situace každé firmy, Polici ČR nevyjímaje. Odborníkům s vysokoškolským vzděláním musí být umožněn další kariérní růst, to je nezbytná součást motivace, bez které kariérní řád nebude fungovat. Děkuji za každý podnět, který může vést jak v legislativě, tak v praxi ke zlepšení fungování kariérního řádu. Zároveň vždy platí, že vedle dobře nastaveného systému musíte mít i lidi, kteří jej budou dobře v praxi uplatňovat. Vzhledem k tomu, že doposud v policejním vzdělávání chybělo jakékoli vzdělávání manažerského typu, nedisponuje policie bohužel zatím dostatečným počtem vedoucích pracovníků s těmito manažerskými schopnostmi. To se ale v rámci reformy policie (kde jedním z pilířů je i změna policejního vzdělávání) již mění a jsem přesvědčen, že i v tomto ohledu se již posouváme směrem k modernímu policejnímu sboru 21. století. S pozdravem s přáním všeho dobrého, Ivan Langer
  02.05.2008 Roman Nevěřil <r.neveril@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
co říkáte na to, že vedení policie muselo patrně zvolat "heureka", když učinilo fantastický objev, že sportovci (například fotbalisti, hokejisté) podléhají českému právnímu řádu i na sportovištích, a jsou tudíž trestněprávně odpovědní v případě ublížení na zdraví z důvodu závažného faulu.
Než policie přišla na tento objev, srovnatelný snad jen s objevením Ameriky, trvalo mnoho X let.
Zajímalo by mě nejen co si o tom myslíte Vy, ale také by mě zajímalo, zda na to policie přišla sama anebo si na řešení tohoto složitého právního problému najala za peníze daňových poplatníků soukromou advokátní kancelář.
Děkuji za odpověď¨
Roman Nevěřil
 
Dobrý den, skutečně bych neřekl, že došlo k nějakému objevu a že případy brutálních ublížení na zdraví ve sportu nebyly dříve řešeny. Možná jen nebyly předmětem takového mediálního zájmu. Postup v trestním řízení není ale záležitostí pouze policie, mnohem významnější roli zde hraje státní zastupitelství a i jeho praxe v mnohém určuje, jak policie v jednotlivých typech případů postupuje. S pozdravem, Ivan Langer
  02.05.2008 Petr Matějka <petrxmatejka@seznam.cz>
 
Dobrý den pane Ministře,
můj dotaz se vztahuje ke služebnímu zákonu a konkrétní aplikaci ve vztahu k titulu Vyšší odborné školy, tedy titulu DiS. Rád bych se zabýval obsazením služebních míst na konkrétním příkladě. Vyvstane volné místo v 7 třídě ( komisař, na které je požadavek vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a 6 let doba trvání služebního poměru) v první fázi je tato pozice za zmíněných podmínek zveřejněna příslušníkům PČR. Na tuto pozici se tedy mohou přihlásit ti, kdo splňují podmínky. To v praxi znamení vyšší odborné s 6 lety služby nebo vysokoškolské vzdělání i bez praxe cestou zrychleného postupu ( nerozumím proč je tak razantní rozdíl v bakalářském a vyšším odborném vzdělání, ale budiž). Pokud ovšem místo obsazeno v této fázi není, nastupuje druhá fáze kdy je nabídnuto uchazečům z řad veřejnosti. Zde odpadá nutnost odsloužených let což znamená že vhodným uchazečem je kdokoli, kdo má VOŠ a nebo VŠ minimálně v bakalářském studiu. A tudíž jsou silně znevýhodněni příslušníci PČR kteří jsou již ve služebním poměru s titulem DiS. . To je směřováno k tomu, aby takový příslušník dal výpověď a pokusil se hlásit na místo z pozice civilisty a tím přeskočil nutnost 6let služby v nižších třídách?

Jsem si vědom nutnosti praktických znalostí policistů, ale v těchto sedmých třídách se objevují i pozice odborné kde věřím je důležitější čerstvá odborná znalost nežli znalost prostředí obvodních oddělení, spisové činnosti, praxe v právních kvalifikacích a celé řady dalších úkonů a dovedností které policista sbírá celá léta... Mám jen matnou představu, jaké odborné znalosti má po šesti letech práce na obvodním oddělení elektrotechnik, strojař či ekonom.

Za odpověď a Váš čas předem děkuji.
S pozdravem
Petr Matějka
 
Vážený pane Matějko, děkuji Vám za Váš dotaz. Vysokoškolské či alespoň vyšší odborné vzdělání považuji dnes již za samozřejmou součást vzdělání pro vyšší tarifní zařazení, a to nejen u policistů. Ačkoli je praxe a zkušenosti ze služby nepochybně přínosem, nemůže dosažené vzdělání zcela nahradit. To totiž také vypovídá mnohé o daném člověku, o jeho všeobecném přehledu a znalostech, motivaci na sobě pracovat apod. Proto s preferencí a tím i podporou vzdělávání souhlasím. Konkrétními požadavky na vzdělání pro jednotlivé tarifní třídy a systematizací služebních míst se však podrobně zabývají personální odbory Policejního prezídia a Ministerstva vnitra. Váš podnět proto postoupím jim s tím, aby Vám na uvedený email byla zaslána kvalifikovaná odpověď . Současně se o ní nechám také informovat. Děkuji za pochopení. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer
  02.05.2008 policista Roman <votas14@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře. Děkuji Vám, že neustále přes Váš nabitý program reagujete na naše dotazy. Jsem policistou v přímém výkonu , kdy jsem zařazen na OOP po dobu již jedenácti let. Chtěl jsem se jen zeptat jak chcete docílit, abychom my, kteří máme již zkušenosti věřili, že se skutečně budeme mít lépe. Teď probíhá akce daruj krev, kdy já sám jsem dárce krve, ale do této doby jsem neustále od svých nadřízených slyšel, že pokud chci darovat tak to musím činit ve svém osobním volnu. Čili spíš mi to bylo naobtíž a bylo to ze strany nadřízených znevažováno. Teď je to pokyn od Vás a je vše vpořádku. Chci jen upozornit, že na řídících funkcích jsou neustále lidé, kteří těm řadovým spíš práci ztěžují než aby byli nápomocni. Bude tomu někdy jinak? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, děkuji za vaše ocenění i podporu. Na došlé příspěvky se snažím pravidelně odpovídat, i když ne vždy mohu reagovat tak rychle, jak bych si přál. Ale k Vaší otázce:
Předně musím říci, že jsem přesvědčen, že u policie pracuje skutečně většina kvalitních lidí a že si jejich práce velmi vážím. Bohužel se v minulých letech řada věcí zanedbala a současná policie v mnohém nesplňuje požadavky, které jsou na moderní bezpečnostní sbor kladeny. Proto je tu projekt P1000, nákup rekordního množství nových automobilů, reforma policie, jejímž cílem je nejen zásadní změna vnímání policie ze strany veřejnosti, ale také změna myšlení služebních funkcionářů, od kterých budou vyžadovány skutečně manažerské schopnosti. A ti se buď budou schopni novým trendům přizpůsobit nebo budou muset svá místa opustit. Již během posledního roku došlo k významné obměně vedoucích pracovníků a já jsem přesvědčen, že v duchu reformy policie to byla změna k lepšímu. Také stále platí, že těch vedoucích pracovníků máme až příliš (jeden vedoucí na 8 podřízených) a je třeba posílit přímý výkon.
Ačkoli si uvědomuji, že od záměru a přípravy reforem k jejich realizaci je dlouhá a trnitá cesta, jsem přesvědčen, že její směr je správný, že povede k vytčenému cíli fungující moderní a dobře vybavené police plné kvalitních a dobře motivovaných policistů. To je dle mého názoru velký motivační prvek, který by mohl sounáležitost a zájem o práci u Policie ČR posílit. S pozdravem a přáním mnoha úspěchů, Ivan Langer
  01.05.2008 Josef Novák <general.Kocourek@seznam.cz>
 
To je vůbec zajímavé s těmi procenty, když pominu, že je to výsměch, v době, kdy je inflace 7 % a všichni zaměstnavatelé kromě státu to reflektují, veřejná sféra kromě učitelů dostane 1,5 %... Ale proč je to zajímavé - ještě jsem nepostřehl, kde ty prachy jsou, neslyšel jsem o nikom, kdo by dostal přidáno, limity na odměny jsou nižší... Nenakazil jste pane ministře i ostatní členy vlády tím svým propagandismem? :-) Říct před kamerami přidáme a za pět minut podepsat ubíráme?
 
Dobrý den, na toto téma jsem již odpovídal a musím znovu říci, že svůj slib ohledně zvýšení platů jsem splnil. V loňském roce jsem zajistil navýšení objemu mzdových prostředků o slíbených 7,5% , což se nakonec projevilo skutečným nárůstem platů o více jak 9 % (více jak 2600 Kč). Pro úplnost je třeba také říci, že inflace za rok 2007 činila 2,8%. Letošní navýšení proto v kontextu s těmito čísly a miliardami do investic do materiálně technického vybavení policie, nových automobilů a lepších pracovních podmínek za výsměch opravdu nepovažuji. Tyto finanční prostředky (navýšení mzdových prostředků o 1,5 %) budou stejně jako v roce předchozím uvolňovány v průběhu celého roku. S pozdravem, Ivan Langer
  01.05.2008 marek polda <acksel@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře, průměry jsou pěkná věc, to se počítá tak, že když jeden má 50.000 a druhý má 15.000, tak průměr je něco kolem 32.000. Vy se pořád odkazujete na ty svoje průměry 31.500 a 140 procent, proč neřeknete, jaká je pravda, tedy, že obyčejný polda na ulici, který nasazuje krk je odměněn stejně jako ten popelář, ne-li hůř. Proč neustále opakujete ty svoje průměrné čísla, že se plat policistům zvýšil o 9 procent. Ano zvýšil ale těm nahoře, na ty poldy dole na ulici se nějak pozapomnělo, nebo se spíše hodili přes palubu.
Ale abych se dostal k jádru věci a k dotazu na Vás. Jak to bude vypadat v roce 2009? Poroste opět inflace, vše se bude opět zdražovat, proto se ptám jestli se policistům zvýši platy a o kolik, nebo to bude opět nějaké směšné procento, které dodnes nikdo na pásce neviděl. Ano myslím to 1,5 procento a ať jsem se ptal, kde jsem mohl, nikdo zatím z toho 1,5 procenta nic neviděl, samozřejmě z těch poldů na ulici. Takže přidají nám, nepřidají. Pane ministře, ale zkuste mi odpovědět bez těch vašich neustále se opakujících čísel (9 procent, 140 procent, 31.500 atd.), odpovězte, kolik přidáte tomu poldovi na ulici. O P1000 a nějakých autech prosím nemluvte.
 
Dobrý den, srovnání platů policistů s ostatní veřejnou sférou vychází z jednoznačných údajů a já na nich trvám. Průměrný plat cca 21500 v ČR obecně také znamená, že i u jiných povolání lidé v nižších třídách a na pozicích vyžadujících např. jen SŠ vzdělání s maturitou neberou těch 21500, ale ještě méně. Tedy i u nižších tříd v rámci policie platí, že ve srovnání v podobnými pozicemi u jiných zaměstnavatelů jsou platy v policii výrazně nadprůměrné. A faktem je také to, že za rok 2007 došlo k více jak 9% procentnímu nárůstu. Vedle toho bylo také, jak jsem zde již několikrát zmínil, individuálním přezkumem příjmů všech policistů zajištěno, aby v porovnání s rokem 2006 nedošlo v roce 2007 k propadu příjmu u nikoho, kdo v daném období vykonal stejné množství práce o srovnatelné kvalitě.
Pro rok 2008 jsme museli vyjít ze schváleného limitu 1,5 % objemu mzdových prostředků. Tyto navýšené prostředky jsou určeny na motivační složky a jak jsem již dříve říkal, naším cílem je vytvoření podmínek pro individuální ohodnocení odváděné práce a nikoli jen jejich plošně rozdělení, bez ohledu na rozsah a kvalitu odváděné služby.
Konkrétní objem mzdových prostředků pro příští rok však v tuto chvíli neumím stanovit. Vládou schválený nárůst ve výši 1,5% platí i nadále, ovšem vedle posílení motivačních složek služebního příjmu se budeme zabývat i otázkou zvýšení základních tarifů.
Zeptejte se mne prosím za několik měsíců, budu vědět více.
Spolu s prostředky na platy ale musím zmínit i významné navýšení prostředků na investice do materiálně technického vybavení policistů a lepších pracovních podmínek, neboť zde investujeme v rámci schválených projektů miliardy do oblastí, které byly dříve zanedbávány a již nebylo možné pouze tiše přihlížet ekonomickému rozkladu policie. S pozdravem, Ivan Langer
  30.04.2008 polda jarda <ojv49@seznam.cz>
 
Dobrý den,
mám několik dotazů (návrhů):
1 - plno textových editorů (i webové prohlížeče) v dnešní době disponují kontrolou pravopisu. Nebylo by vhodné tuto "vymoženost" přidat i do samotného ETŘ?
2 - projekt p1000 je pěkný nápad, když jsem slyšel kolik stojí rekonstrukce jedné "recepce", tak bych rád viděl fakturu, to se zase někdo poměje za státní peníz.
3 - aritmetický průměr je pěkná věc, protože neukazuje skutečnou pravdu !!! Velmi rád bych spíše viděl u výše platů modus a medián, nebo tabulku (graf) s četností platového zastoupení. Protože kdybych se blížil k Vámi udávanému průměru 31500,- Kč, byl bych i spokojený.
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek do diskuse. K jednotlivým bodům:
1. ETŘ – zavádění systému elektronického trestního řízení je pro mne velkou prioritou, znamená především tolik potřebné zjednodušení a zrychlení práce policistů. Jsem proto rád za každý podnět, který k jeho zlepšení obdržím. Přípravou a realizací se podrobně zabývá Policejní prezídium, a proto mu Váš podnět postoupím.
2. P1000 - investice do zanedbaného vybavení policie i jejích služeben je priorita, na kterou počítáme s investicemi až do výše 3,6 mld. korun a nesouhlasím s tím, že by tyto prostředky byly vynakládány nehospodárně. To bylo ostatně předmětem jak kontrol samotného Policejního prezídia, tak i kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, který (i přes převahu opozice) konstatoval, že je projekt v pořádku. Pokud máte ale nějaký konkrétní podnět, můžete mi jej zaslat na ivan.langer@mvcr.cz, nechám prošetřit.
3. Platy - Výše průměrného platu je zcela transparentní a jednoznačný údaj, který vypovídá o situaci v jednotlivých oblastech a se kterým pracují všechny seriózní ekonomické instituce. A to že platy policistů skutečně činí 140% oproti platům v ostatní rozpočtové sféře (podobné číslo platí i k platům obecně) a že za loňský rok vzrostly o více jak 9 % je fakt. Vedle toho bylo také individuálním přezkumem příjmů všech policistů zajištěno, aby v porovnání s rokem 2006 nedošlo v roce 2007 k propadu příjmu u nikoho, kdo v daném období vykonal stejné množství práce o srovnatelné kvalitě. S pozdravem a přáním hezkého dne, Ivan Langer
  29.04.2008 Jarda Polda <j.flinta@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
přeji Vám příjemné prožití Svátku práce!
 
Děkuji. Ivan Langer