Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  21.05.2008 Honza Novák <Jonik79@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře, nedalo mi to a musím Vám zaslat malé postesknutí, ke kterému je mi jasné, že se stejně nevyjádříte. Pracuji u PČR osmým rokem, v současné době jsem zařazen v 7. platové třídě, na které jsem se dostal v listopadu roku 2006, ještě v době platnosti starého zákona. Nicméně s příchodem nového mi byla změněna smlouva z doby neurčité na dobu určitou, s odůvodněním, že nemám vzdělání. Přidal jsem si tedy přihlášky na státní vysoké školy kam jsem se bohužel nedostal z důvodu velkého náporu. Z tohoto důvodu jsem si podal přihlášku na soukromou placenou vyšší odbornou školu, ale ouha, mám rodinu se dvěma dětmi a manželku na mateřské, neboť se jedná o dvojčata, takže jsem si na první rok musel vybrat veškeré úspory s tím, že si další rok vezmu půjčku. Vše proběhlo hladce, do té doby než jsem v současné době prošel zkouškami a musím zaplatit následující semestr, který začne 09/08. V bankovních domech kde jsem si chtěl vzít půjčku jsem se dozvěděl, že i přesto, že jsem policista, mi půjčku nikdo nedá, neboť mám smlouvu na dobu určitou a není jasné zda nebudu vyhozen z důvodu nestihnutí se dostatečně vzdělat. Pár dní jsem tedy přemýšlel a rozhodl se, informoval jsem školu, že tuto musím ukončit vzhledem k finančním potížím (za toto jsem musel zaplatit pokutu, že odstupuji od smlouvy), nicméně mi vyšli vstříc a mé důvody pochopili. Dále jsem se rozhodl, že i přesto, že nemám nárok na jakékoliv odchodné odejít od PČR, abych nebyl dle mně nedůstojně vyhozen po ukončení smlouvy na dobu určitou i přes to, že jsem obětoval této zemi několik let života věrnou a poctivou službou, kdy práce u PČR je smyslem mého života. Nechci jít na nižší post, protože na ten současný jsem se dostal pouze za to, že jsem dělal na MOP vždy něco navíc. Bohužel jsem asi totiž také na to dost tvrdohlavý a nikdo ani Vy ani kdokoliv jiný mi po zkušenostech u PČR nenamluví, že člověk, který čerstvě vystuduje VŠ a nastoupí k PČR se na můj post více hodí, než lidi co mají jen několikaleté zkušenosti s objasňováním závažné kriminality, ale bohužel na svůj post nemají dostatečné vzdělání. Bohužel vím, že z mé strany je to hozením hrachu na zeď, nicméně, není jiná možnost jak Vám toto sdělit, že se dějí i takovéto případy (bohužel nejsem u nás sám, kdo po několika letech služby radši odejde, než se nechat za toto vyhodit). Mrzí mně, že není možné si z MOP stáhnout na SKPV zkušené a praxí otřískané policisty, ale musí se k nám přijímat lidé z VŠ, kteří pár měsíců slouží na ulici, totálně neznajících co to policejní práce vůbec je.
P.S. Snad jednou se dočkám toho, že se tento požadavek na VŠ změní, nicméně než odpovíte tak se mně toto týkat již nebude, neb jak jsem již jednou napsal radši odejdu sám teď než se nechat vyhodit po skončení doby určité, případně na nižší post jen kvůli tomu, že nemám VŠ i přes několikaleté zkušenosti u sboru. Nashledanou v lepších časech v civilním sektoru.
 
Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek, i když mne Vaše zkušenost a rozhodnutí netěší. Souhlasím s Vámi v tom, že dostatečné odbornosti člověk dosáhne (tak jako v mnoha jiných povoláních) až po několika letech praxe. A bohužel musím souhlasit i s tím, že současná kapacita a nabídka oborů policejního školství nemůže problém doplnění vzdělání policistů vyřešit. Vždyť na místech s požadavkem na vyšší než maturitní vzdělání nesplňovalo tyto požadavky v roce 2006 více než 66 % policistů. Vzhledem k tomu, že byl nový zákon schválen již v roce 2003 považuji lhůty na doplnění studia za dostatečné. Problémem je však skutečnost, že předchozí vedení MV i PP tyto potřeby velmi podcenilo a nepřipravilo na to systém policejního vzdělávání. Proto jsme při současných policejních školách zřídili vyšší odborné školy, které budou policistům poskytovat potřebné odborné vzdělání, a to jak k doplnění zákonných požadavků, tak i do budoucna k získávání a rozšiřování potřebné odbornosti. Schválené požadavky na vzdělání pro práci u policie jsou dle mého názoru správné, neboť tím dojde k ukončení doby všemožných výjimek, které celý systém deformují. Na druhou stranu to neznamená, že bychom o policisty s nižším než požadovaným vzděláním, ale dlouholetou praxí, neměli zájem. Tito policisté budou mít v případě zájmu možnost vykonávat službu u policie i nadále, avšak na místech, pro která budou splňovat požadovaný stupeň vzdělání. Pokud si nestihnete vzdělání doplnit v potřebné lhůtě, můžete pracovat na místech, na které vzdělání splňujete a věřím, že takové řešení by bylo jen dočasné a po doplnění vzdělání (třeba právě v rámci rozšířených programu na policejních školách) se znovu můžete ucházet o vyšší pozici. Pokud jde o banky a skutečnost, že nepůjčují příslušníkům s dobou určitou, tak je to jen jejich rozhodnutí (myslím si, že poněkud krátkozraké, při větší individualizaci by mohli jistě rizikovost klienta posoudit lépe), nikdo jim to nenařizuje a půjčovat by klidně mohly (to se týká i hypoték). Věřím, že své rozhodnutí ještě zvážíte.
S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer
  21.05.2008 Michal Vršecký <mvrsecky@atlas.cz>
 
Dobrý den pane ministře. Můj příspěvek nebude ani tak dotaz, jako spíš prosba o konkrétní činnost, která by z Vašeho postu měla pozitivní pozitivní dopad na vnímání Policie ČR civilisty. Sloužím na jednom z OOP v Brně, proto budu vycházet zejména ze situace v Brně (ikdyž jsem přesvědčen, že se dané záležitosti vztahují na velkou část ČR).
Do médií se dostávají všemožné zprávy o tom, jak pracují složky PČR. V případě, že dojde k pochybení jednotlivce, se celá záležitost velmi zobecní a je veřejnosti předkládána jako obraz fungování celé PČR. Smutnější záležitost je ovšem to, že jsou PČR připisovány i ty "špatné" skutky, které jsou jí samotnou v dné fázi neovlivnitelné, tj. rozhodnutí soudů či jiných obdobných institucí, povinnost postupování dle takových právních norem, které se slušného občana nezastanou a naopak mu komplikují život. Naopak v situacíh, kdy se Policii ČR daří řešit případy (ať už jakéhokoli rozměru), jsou z toho pramenící pozitivní ohlasy nezaslouženě směřovány městským strážníkům, obecním úřadům apod. Je velká škoda, že Policie ČR neumí výsledky své práce dostatečně "prodat", vysvětlit veřejnosti a na druhou stranu, občanovi srozumitelnou formou, dostatečně nevysvětlí, že její postup byl správný, ale dořešení věci selhalo u jiné instituce. Když pak řadový poctivý, v dané věci zainteresovaný, policista vidí rozdíl mezi tím, jak danou záležitost komentují funkcionáři městských policií a Policie ČR, musí mít pocit, že snaha vložená do řešení daného problému přišla vniveč.
Bohužel mám kolikrát podobný pocit i při poslechu Vašich komentářů v médiích. Je sice chvályhodné, že máte v úmyslu hovořit v náš prospěch, nicméně z maximálně obecných průpovídek běžný občan nic nevyčte, jeho názor na Policii ČR to nezmění a policista z toho má dojem, že se odpovědnosti zříkáte... vždyť se nemáte o co obávat, když budete konkrétnější (sám teď mluvím obecně, vím, proto taky nečekám nějakou vševysvětlující odpověď.. jen zamyšlení a trošku ochoty).
Pokud za námi opravdu stojíte, tak nám v tom pomožte... Já mám ze svého postu možnost situaci ovlivnit tím, že Vám zde napíšu pár řádků - to jsem udělal. Pokuste se i Vy využít nějakých svých možností...
 
Dobrý den pane Vršecký, děkuji za Váš podnět. Asi chápete, že jako politik mám s prací novinářů také své zkušenosti a zde zkrátka platí, že bohužel v zájmu prodejnosti jde objektivita často stranou. Ale na to se nechci vymlouvat, zcela jistě také platí, že PR komunikace a práce s médii není pro policii zrovna tou nejsilnější stránkou a v rámci vzdělávání policistů a personální práce je třeba se více zaměřit i na tuto oblast.
Z obecnějšího hlediska bych Vás chtěl ujistit, že dobrá pověst policie a důvěra veřejnosti v ní je pro mne opravdu důležitá. I proto jsme nastartovali přeměnu Policie ČR na skutečně moderní bezpečnostní sbor fungující na principech Comunity Policing - na partnerství policie a veřejnosti, na vzájemné spolupráci s občany a samosprávou.
S tímto cílem jsme také připravili Reformu Policie ČR. Pokud jde o má vyjádření k polici, snažím se hovořit jasně a konkrétně, i když ne vždy je na větší podrobnosti dostatečný prostor. Za to skutečně důležité však považuji to, aby veřejnost vnímala, že se tvář policie skutečně mění, že provádíme skutečnou reformu, že vytváříme kvalitní podmínky pro práci policistů a tím chceme napomoci ke zvyšování důvěry veřejnosti v ní. S pozdravem, Ivan Langer
  21.05.2008 karel xaver <karel.xh@seznam.cz>
 
Pane ministře, chtěl bych se zeptat, zda rezozt MV plánuje nějaké npř. morální odškodnění příslušníků, kteří byli v minulosti mimořádně povýšeni do vyšší hodnosti za svoje činy a vlivem nového služebního zákona o tuto hodnost přišli. V podstatě jim byla odňata odměna, kterou získali za nějaký mimořádný čin. Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Nemohu však souhlasit s tím, že by vlivem nového služebního zákona byl někdo degradován. Tímto zákonem byl zaveden zcela nový systém, který zkrátka není možné se starými hodnostmi srovnávat. Ten systém je založen na služebních hodnostech (což je ostatně obvyklé v řadě zemí vyspělé Evropy) a ke každé z nich jsou stanovena jednotlivá hodnostní označení. Výsledkem je skutečnost, že podle hodnosti i označení lze dnes poznat, na jaké pozici daný policista pracuje. Již tedy není možné, že například na místě referenta pracoval policista s hodnostním označením podplukovník, že vrátný měl vyšší hodnost než vedoucí oddělení apod. Současně s těmito změnami bylo upraveno i složení služebního příjmu a základní tarify ani příplatky již nejsou stanoveny dle hodnostního označení. Nikdo ale v žádném případě nechce degradovat dobrou práci, kterou policisté v minulost odvedli. Dnes je takovou dobrou práci pak možné ocenit jinými způsoby, od finančních až po medaile a vyznamenání. S pozdravem, Ivan Langer
  20.05.2008 HONZA SLUŠNÝ <nonplusultra@seznam.cz>
 
Pane ministře, Vy jste na chatu novinek napsal, že plat policisty činí 140 procent platu v rozpočtové sféře. Víte Vy vůbec, kolik bere plat obyčejný, slušný, poctivý policista na obvodním oddělení ? Asi nevíte. Vy vůbec nevíte o práci policie na OOP vůbec nic. Dále jste napsal, že stát, ani vy nesmíte žít na dluh, to rodiče svým dětem nedělají. S Vaším příjmem žít na dluh nejde. Proto jste v politice, aby jste měl moc a peníze. Já bohužel i s dětmi žiji a jsem zadlužen. I se zadlužením musím živit rodinu. Inflace díky Vaší vládě stoupá a platy stagnují. Hodláte s tím něco dělat?
 
Dobrý den, protože jsem na otázku platů velmi podrobně reagoval na tomto diskusním fóru již mnohokrát, pokusím se reagovat jen na to nejzákladnější, ve zbytku si dovolím odkázat na předchozí reakce. Děkuji za pochopení.
Těch 140 % platu ve srovnání s rozpočtovou sférou obecně je nezpochybnitelná skutečnost. Vím, že ne každý policista pobírá průměrný plat u policie, tj. cca 31500, ale ten průměr rozpočtové sféry tam také nemá každý. Toto srovnání (těch 140 %) platí, i když srovnáme nižší tarifní třídy u policie se srovnatelnými třídami v ostatní rozpočtové sféře. A to do těch 140 % ještě nejsou započítány další výhody, jako výsluhy, vyšší odchodné, plná nemocenská, ale i ty nefinanční – delší dovolená, kratší pracovní doba, ozdravný pobyt, atd. Jen pro upřesnění říkám, že jsem naprosto přesvědčený, že policisté si všechny tyto výhody za svou namáhavou a riskantní práci plně zaslouží a já jsem vždy bojoval a bojovat budu za jejich zachování. Zdravím, Ivan Langer
  19.05.2008 brněnský polda <matusinec.ondrej@seznam.cz>
 
Dobrý den p. ministře, nevím přoč jste v odpovědích přeskočil můj příspěvěk z 31.3.2008 psaný pod pseudonymem Zatím přesvědčený. Já se Vás ptám kdy se nová auta dostanou na obvody??? Počítám,že asi nikdy, že nejdříve půjdou na PP, Správy atd.. Tak ted můj další dotaz. Proč když tendr vyhrála ŠKODA, tak nezveřejníte, o jaký druh vozidla půjde. Nedělám si iluze a při troše počtů mi vyhází 305 000 Kč na jedno nové služební vozidlo. I kdyby škodovka nabídla super slevu, tak mi vychází Fabia Combi II, motor 1,6 a nebo Škoda Octavia CombiII Tour motor 1,6. To jsou holá auta bez výbavy. Co majáky? Doufám, že na tyto nové vozy nebudou dávány 20 let staré majáky, ale nové, aerodynamické se stroboskopy se signálem stop vpředu i vzadu. Nebo se snad mýlím? Dáme na nové vozidla ten obrovský starý maják a snížíme tak maximální rychlost tohoto vozidla o 30km/h.. Dále mě zajímá proč bude mít policie sériová auta,která budou dále "dodělávána"- tzn. z továrny přijede seriový vůz a dodatečně za další hromadu peněz bude polepen, dodělána vysílačka, vrz, majáky, GPS, a plechový kryt pod motor a další věci. Takže peníze, peníze a zase peníze. Peníze již však nebudou na to, aby ovládání vrzu bylo v zorném poli řidiče, tzn. řídit sám a ještě užívat vrz je v současné době hazard, dále nebudou v autě žádní držáky na tonfy, baterky (nabíječky na baterky), stolek na psaní a umístění psacích potřeb atd. nedoufám v kamery a záznamová zařízení+radar. Takže až budete příště zadávat tendr, zkuste se podívat na kolegy ze Slovenska, Rakouska, Německa a VB... at konečně policie dostane vozidla pro zásah, aby v něm měla vše co potřebuje viz. co jsem napsal výše a ne at dostaneme sériová auta, která se pak náročnou cestou trochu poupraví tak, že nám stejně práci v ulici neulehčují. Navíc když jsou obuta kvalitními protektory s co nejužším profilem,aby se ušetřilo, to se pak panečku nahánějí auta, to potom to auto krásně sedí v zatáčkách, nehledě když zaprší. Chtělo by to trochu přemýšlet. Já totiž v té Felicii budu opět bezradný až mi zase ujede podnapilý řidič v 20 let starém, ale schopném autě.Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, děkuji Vám za upozornění a trpělivost. Odpověď na příspěvek z 31.3.2008 ohledně nových služebních vozidel se k Vám nedopatřením nedostala. Omlouvám se za to a rád odpovím. Jak už víte, výběrového řízení se zúčastnily tři značky a vítězem se stala Škoda. Pokud tedy ještě nedojde ke zpochybnění soutěže, budete i nadále jezdit ve Škodovkách a jejích nových modelech. Bližší informace bude ale možné sdělit až po vypršení všech termínů a uzavření smluv. Díky veřejné soutěži na dodávku vozů v takovém množství se nám navíc podařilo dosáhnout ze strany automobilek na naprosto ojedinělé ceny a já jsem opravdu rád, že mohu sdělit, že náš původní záměr nakoupit 700 nových automobilů ještě do konce letošního roku mohu rozšířit na záměr nakoupit až 1700 vozů (včetně civilních verzí, dálničních speciálů, motorek, pojízdných služeben) a z toho až 1300 v provedení pro přímý výkon služby. Celkově platí, že během let 2007 - 2011 pořídíme na 3800 vozidel, z nichž drtivá většina bude určena do přímého výkonu. Vybavení těchto vozidel je již součástí zadávacích podmínek této soutěže a proto budou tato vozidla dodávána včetně požadovaného vybavení. Jsme přesvědčen, že tato významná investice v hodnotě 1,4 mld. korun spolu s novým modelem provozování těchto služebních dopravních prostředků kvalitu policejního vozového parku výrazně změní k lepšímu. S pozdravem, Ivan Langer
  19.05.2008 Jan Lánský <office.kontakt.ad@gmail.com>
 
Dobrý den pane ministře,
změny v policii jsou nutné ,aby se tato konečně stala službou .
Bohužel mě zaráží proč jsou dosud u policie na vedoucích místech funkcionáři z bývalého pohotovostního pluku VB . (podotýkám příslušníci stálého stavu ) .
Navíc ani nesplňují vzdělání ke své funkci vedoucího odboru .
Přejí Vám hodně sil a pevné zdraví .
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek i podporu reformních změn, které v policii provádíme.
Reforma Policie ČR přináší nové požadavky také na služební funkcionáře, kterým se budou muset přizpůsobit, svěřuje jim větší odpovědnost a nové úkoly, za jejichž plnění budou také hodnoceni. V otázce působení policistů před rokem 1989 je pro mne důležitý zákon a jeho bezpodmínečné dodržování. K tomu již také proběhla rozsáhlá prověrka, která odhalila případy, kdy dle zákona nebylo postupováno, a ti museli u policie skončit. Vedle toho jsme také významně zpřísnili požadavky na bezpečnostní způsobilost u vedoucích pracovníků, a tu zkoumá NBÚ v rámci příslušných prověrek.
Pokud jde o vzdělání, služební zákon ve svých přechodných ustanoveních poskytuje nepřekročitelnou lhůtu, ve které je nutné si vzdělání doplnit. Kdo tak neučiní, nebude již moci dané místo zastávat. A z toho pravidla narozdíl od minulosti již nebudou žádné výjimky. S pozdravem a přáním hezkého dne, Ivan Langer P.S. O kvalitě vedoucích pracovníků u policie obecně jsem se zmiňoval již v několika předchozích odpovědích, podívejte se na ně, prosím.
  18.05.2008 na ustupu <tix0575@atlas.cz>
 
já si dovolím odpovědět zase panu Onderkovi místo p. ministra, který má jistě starosti důležitější než rozpadající se PČR.
Ano, se souhlasem služebního funkcionáře je oprávněn policista nosit služební zbraň a to skrytě. Ovšem nosit zbraň nemůže, pokud je pod vlivem alkoholu, natož aby ji použil! Však ona to inspekce vyšetří. :))
 
Zatím žádná odpověď...
  18.05.2008 cesnek ja <ja_cesnek@centrum.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
ačkoliv vím, že mi na můj problém odepíšete za dva měsíce a v podstatě se odpovědi vyhnete, tak to stejně zkusím.

Jsem zařazen ve 4. plat. třídě a můj plat je 22.220,- Kč hrubé mzdy. Jsem služebně zařazen v Plzni. Do služby dojiždím 18km od Plzně os. autem, kdy náklady na měsíční dojíždění činí kolem 2.500,- Kč. Auto využívám proto, že sloužím 12hodinové služby a doprava jím je rychlejší a nemusím pořád spát na služebně. Uvědomuji si, že výše mého platu není tak špatná, ale rád bych se zabydlel v Plzni, problémem je hypotéka.

S tímto platem si nedovedu představit splácet měsíčně 10.000,- na hypotéku. Plus energie, strava. Nemluvě o 25,- stravenkách, za které se ve službě prostě nenajím. Přičteme-li náklady na ošacení a placení různých pojistek - životní, penzijní a úrazové, z platu mi pomalu nic nezůstane.

Pane ministře, zajímalo by mě, kdy se jednou naplní moje očekávání, že jednou to u té policie opravdu bude dobré a já si řeknu, udělal jsem dobře, že jsem neutekl. Tuto práci mám rád a nedokáži si představit dnes dělat již něco jiného. Ale kdy opravdu přijde navýšení platů policistů v rovnováze s životní úrovní a hlavně na úrovni s platy policistů v evropské unii? Učitelé zahrozí stávkou a už zas mají o pár korun vyděláno, vy politici si zvednete vždy ruce a máte platy zas vyšší o tisíce. My policisté stávkovat nemůžeme a nikdo pro nás taky nic neudělá. Občas přemýšlím, jak by asi reagovali občané této země, kdyby policie jeden den nic nečinila.

Nejsem jediný, kdo má tento problém... Zpravidla se zapomíná na nás řadové policisty na ulicích, co se snažíme pomáhat a chránit zdraví, životy a majetek občanů. Odhaduji, že je nás na ulicích kolem 65%, zbytek jsou funkcionáři. Je to problém policie, tudíž Vás i jako ministra vnitra.

Děkuji Vám za to, že jste snad můj "problém" přečetl a doufám, že si z toho taky něco vezmete. Přeji Vám hodně štěstí ve vedení v teď už pomalu moderní policie.

PS: Děkuji, že se snažíte nám pořídit nová služební auta. Nashledanou.
 
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz a důvěru. Také bych byl velmi rád, pokud se platy u nás pohybovaly na úrovní zemí západní Evropy, ale to by stejně dobře musela fungovat i naše ekonomika. Po 50 letech komunismu, ale i po odkládání nutných reforem v posledních letech máme stále ještě co dohánět. Pořád musíme dělat srovnání se zeměmi, se kterými se můžeme srovnávat, a v tomto ohledu si nemyslím, že by ve srovnání se slovenskými, polskými, maďarskými atd. policisty či jinými zaměstnanci na tom byli ti naši špatně. Problematikou platů v PČR jsem se zde již zabýval mnohokrát, proto zopakuji jen ta nejzákladnější fakta. Platy u PČR představují 140 % platů ostatních zaměstnanců rozpočtové sféry, a to nepočítám řadu dalších výhod navíc, jako třeba i výsluhy. V loňském roce došlo k nárůstu platů policistů o více jak 9 % oproti roku předchozímu (o více jak 2600 Kč na cca 31500 Kč). V letošním a zřejmě i dalším roce to má být schválené navýšení objemu o 1,5%. To však neznamená, že Váš skutečný nárůst platu nemůže být vyšší. Mým cílem je, aby odměňování jednotlivých policistů skutečně odpovídalo kvalitě a množství odvedené práce. Současně s tím se proto také snažíme hledat další finanční zdroje na tyto nadtarifní složky platu.
Pokud jde o platy politiků a jiných ústavních činitelů, ty tato vláda zmrazila, takže nebude docházet k jejich navyšování ani o 1,5 % jako u jiných zaměstnanců. Z výsledku nátlakových akcí učitelů moc radost nemám, protože to paradoxně může znamenat zhoršení podmínek pro všechny ostatní. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer. P.S. Děkuji za podporu v otázce nákupu nových vozidel (jen do konce letošního roku to bude až 1700 vozidel, v průběhu 4 let na 3800 vozů, což jsou rekordní investice v této oblasti).
  18.05.2008 Pavel Onderka <muaithai@seznam.cz>
 
Dovolím si odpovědět panu Nevěřilovi za pana ministra, neboť je zbytečné, aby ztrácel čas a odpovídal na něco, na co může odpovědět kdokoliv jiný. Policista je se souhlasem služebního funkcionáře (svého nadřízeného) oprávněn nosit služební zbraň i v době mimo službu, tak hovoří zákon, tečka.
 
Zatím žádná odpověď...
  18.05.2008 Roman Nevěřil <r.neveril@seznam.cz>
 
Pane ministře,
vysvětlete mi, jak je možné, že opilý policista v době svého volna má u sebe služební střelnou zbraň? Jak je možné, že policisté, kteří jsou na dovolené mohou bez jakýchkoli zábran pobývat na svém pracovišti, kde mají přístup ke zbrani?
Díky za vysvětlení.
Roman Nevěřil
 
Dobrý den, ačkoli za mne další pisatelé částečně odpověděli, ještě doplním, že Vámi zmiňovaný případ považuji za obrovskou lidskou tragédii, ale na konkrétní závěry si ještě musíme vyčkat do ukončení šetření, stále je zde několik verzí. Samozřejmě, že IMV šetří i to, zda měl právo mít tu zbraň u sebe. Nevím, zda druhá část otázky je k tomu případu nebo jinému a proto chci poprosit, pokud máte nějaké konkrétní podezření na porušení zákona či interních předpisů, můžete mi kdykoli napsat na ivan.langer@mvcr.cz, všechny podněty nechám prošetřit. S pozdravem, Ivan Langer