Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  17.06.2008 Pavel Novotný <Novpavel@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře, možná Vás zklamu, protože jsem byl velmi dlouhou dobu jeden z Vašich zastánců, neboť jste se alepsoň snažil něco pro Polici ČR udělat.
Musím však konstatovat, že já ukončím svůj služební poměr ke konci letošního roku, kdy budu mít odslouženo 10. let + vojna. Přestal jsem věřit v dobrou víru a v poslání, které poslání policisty přináší. Musím říct, že současná situace je přímo kritická, ne-li katastrofální. Perspektiva pro mladého člověka je u policie nulová. Během zaměstanání jsem si u policie dokončil dvě vysoké školy s odhodláním, že je budu u policie potřebovat. Opak je pravdou a s politováním musím konstatovat, že ze soukromého sektoru mi přišli daleko lepší a hlavně perspektivnější nabídky. Bohužel musím konstatovat, že nový služební zákon přinesl pro policisty velmi málo pozitivního. Kariérní řád se zcela minul účinkem.
Jenom krátká ukázka toho, jak kariérní řád u policie pracuje na plné obrátky. Přihlásil jsem se na mé poslední výběrové řízení a přestože jsem na něm byl sám, opět jsem se přesvědčil, že čím víc mám vys. titulů, pol. praxe, zkušeností, vyš. stupně oprávnění utajovaných skutečností, tím pro policistů hůře. Na výběrovém řízení na jedno nejmenované místo zástupce obv. oddělení se mě výběrová komise vůbec nezeptala na to, co můžu policii přinést, co jsem dělal, ale jednoduše čeřeno mě 50.min topili, aby našli alespoň jednu jedinou věc, aby člověka mohli potopit. Otázky byly vyloženě trapné a pod veškerou policejní důstojnost. Když jsem od komise odešel, byl jsem jednoznačně přesvědčen, že mě nevyberou. Tak se skutečně stalo, oficiální zdůvodnění bylo, že jsem nebyl jak vojenský generál, který třískne do stolu a všichni podřízení budou poslouchat. V zákulisí jsem se od nejmenovaného člena komise dozvěděl, že to byl moje neskutečná drzozt přihlásit se do výběrového řízení, protože já jsem Ing. a vedoucí toho oddělení je Bc., takže přece si tam vedoucí nevezmě někoho, kdo jej vyštípe z místa a dále k mému úžasu měl už vedoucí vybraného vedoucího oddělení celní správy. Opravdu slyšíte, celník, který je v 7. plat. třídě a bohužel se nemohl přihlásit do výb. řízení, takže personalista jenom čekal až skončí termín přihlášek a kdyby se do tohoto nikdo nepřihlásil(bohužel k mojí smůle) tak on by si zažádal o přeložení na místo k policii a toto taky dostane. Takže veškeré mé policejní zkušenosti jsou vniveč, protože se tady jednoznačně prokazuje to, co jsem kritizoval od počátku, že výb. řízení a karierní řád jsou k ničemu.

Takže Vážený pane ministře, hodně zdaru ve Vaší práci a milí kolegové Vám hodně zbylých nervů, pokud ještě nějaké máte. PS: Jenom pro Vaši dezinformaci, skutečnost, že od Policie ČR odchází daleko více kolegů, kteří mají odslouženo mezi 10-15 lety je pravdivý, z našeho oddělení utekli všichni, kdo měli ruce a nohy. Máte slyšet teď ty grotesní situace mladých policistů(kterým mimo jiné vůbec nezávavidím), když se Vás vysílačkou ptá, podle jakého oprávnění může vyžadovat totožnost od kontrolované osoby...
 
Dobrý den pane Novotný, děkuji za sdělení Vašich osobních zkušeností z výběrového řízení. Vaše zážitky mne, stejně jako rozhodnutí odejít od policie, netěší a jen mne utvrzují v přesvědčení, že služební funkcionáři stále nejsou na takové úrovni, jak by policie potřebovala. To se bohužel bez nastartování modelu manažerského vzdělání nezmění. Proto také reformuje policejní školství.
Fungování kariérního řádu považuji za jeden ze základních předpokladů kvalitního fungování policie. Služební zákon v tomto není sám o sobě špatný, bohužel jej srážejí na jedné straně podstavy, na druhé straně (a řekl bych, že větším dílem) neschopnost služebních funkcionářů jej správně aplikovat. Věřím, že po prostudování policejní reformy a jejích prvních výsledcích si svůj úmysl odejít ještě rozmyslíte. S pozdravem, Ivan Langer
  17.06.2008 Honza Novák <Jonik79@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
reaguji na Vaši odpověď k mé otázce ze dne 21.5.2008, bohužel Vás nepotěším, Vaše odpověď mne utvrdila v tom, že můj odchod od PČR je jediné správné řešení mé situace, možná Vám to přijde zvláštní, ale opravdu se mi nechce vracet zpět na místní oddělení z útvaru SKPV, který se zabývá násilnou kriminalitou, kdyby jste se tím někdy osobně zabýval a na takovémto oddělení sloužil pochopil by jste. Dále se rozhodli do konce roku z tohoto oddělení také odejít moji další kolegové, sloužící mezi 8-9 rokem, neboť se i přes veškerou snahu pokoušeli opětovně tento rok dostat do Vámi vychváleného policejního školství, bez úspěchu s tím, že nemohou brát každého, neb je do těchto škol velký počet uchazečů. Vzhledem k tomu, že ani oni se nechtějí vracet o krok zpět, rozhodli se postupně během prázdnin a podzimu odejít, většinu z nich trápí stejné problémy jako mně. Pokud si myslíte, že systém je deformován vyjímkami, tak nechci se Vás dotknout, je Váš názor přinejmenším scestný, protože systém a oddělení SKPV začínají být deformovány tím, že na ně nemohou nastoupit zkušení kolegové z místních oddělení a skutečně tak posílit řady SKPV, neboť přes silné podstavy na odděleních je skoro nemožné odejít studovat VŠ, a místo těchto nastupují na SKPV mladí nezkušení vysokoškoláci, kteří mají titul a to je samozřejmě patent, dle Vás, na práci v kompetenci kriminalisty to nejdůležitější. Pokud tvrdíte, že se rychle zapracují a práci kriminalisty naučí, tak neznáte vůbec problém Policie, kriminalistou se člověk stává nejdříve po roce tvrdé práce. Je mi líto, že se tímto musím s Policií rozloučit. Pane ministře chci Vám je poradit jak získat více lidí k Policii - 1. stát za svými policisty, 2 - pokud policista ve službě někoho postřelí stát za ním a nezačít ho odsuzovat v médiích, že je moc aktivní, 3 - celkově se snažit změnit mediální obraz policie a nebavit se s novináři, kteří deformují naši práci v očích veřejnosti, neboť toto jsou hlavní důvody proč nechtějí mladí lidé nastoupit k PČR, bojí se, že i když udělají něco v souladu se zákonem budou vláčeni v médiích, že postupovali špatně a recidivista je vlastně chudák.
S pozdravem hezkého dne, již skoro bývalý kriminalista Jan Novák
 
Dobrý den pane Nováku, jak jsem uvedl již minule, kapacita policejních škol bohužel nemůže problém doplnění vzdělání všech policistů v současnosti vyřešit. A velmi mne to mrzí, zvláště pokud jste spolu s Vašimi kolegy s přijetím na policejní školu neuspěli jen z důvodu omezené kapacity těchto škol, kterou se snažíme co nejvíce rozšiřovat (jak do počtu míst, tak toho, co lze studovat). Vedle tohoto řešení však stále máte možnost začít studovat na nějaké nepolicejní škole a Vaši nadřízení by Vám měli takové studium umožnit. Vím, že jsem za svůj názor někdy kritizován, ale za dostatečné vzdělání pro práci u policie považuji i jiné obory z veřejných či soukromých vysokých škol. Neuvažoval jste o nějakém?
Za problém pak považuji, že kvůli podstavům a často i nevhodné personální politice služebních funkcionářů se v současnosti plně neaplikuje kariérní řád a je potlačována možnost policistů na sobě pracovat a růst. S pozdravem, Ivan Langer
  17.06.2008
 
Dnes jsem byl na setkání s Vámi, pane ministře. Několik postřehů-citací z Vašeho vystoupení, kdy myšlenky z něho rovněž tak zaznívají v některých Vašich odpovědích na zde kladené dotazy:
1)"nový policista potřebuje na zaučení půl roku" - s Vaší inteligenci pravděpodobně ano, ale běžný člověk k tomu potřebuje cca 3 roky (získání základní místní a osobní znalosti, zapracování právní teorie do praxe, naučit se jednat s různými typy lidí atd...)
2) "před mým příchodem na ministerstvo bylo připojeno na internet 6 % služeben policie, v současné době je to 99%" - pokud budu mít 80 služeben a na každé jedno připojení na internet, tak je to dokonce 100%, ale pokud na té služebně pracuje 300 lidí, tak je to tragické, a ono to skutečně tragické je. Kdyby se mělo přepočítat počet připojení na počet policistů tak se dostanete na číslo, kdy jedno připojení na internet je pro několik desítek policistů. Ta statistika je ale dobrá hra čísel, že.
3) "v současné době je průměrný plat u policie 32.000,- v Praze, což je velice slušné" - na to se dá odpovědět pouze to, že na této částce vidíte, za kolik peněz je policista ochoten v Praze pracovat. V praxi uvedené číslo totiž znamená to, že ostatní policisté, kteří se na uvedené peníze na výplatu délkou praxe u policie (policistovi plat stoupá s délkou praxe) nedostanou, odmítají v Praze sloužit a odcházejí pryč. Proto v Praze chybí 1.600 policistů, tj. 25% plánovaného stavu. A to je skutečná krize, kterou nelze nazvat generační obměnou, protože např. v letošním roce na mém útvaru odchází zatím dalších 45 lidí a z toho je 22 ve věku do 30-ti let.
4) "66% policistů k 1.1.2007 bylo bez příslušného vzdělání, přestože nový zákon byl známý 4 roky. Tak se na to policisté vykašlali". - nevím, jestli to víte, ale na jaké místo musí mít policista vyšší vzdělání je dáno systematizací míst u policie, a tu bohužel MV, resp. PP nebylo schopno sestavit. Takže policista ještě v polovině roku 2006 nevěděl, jestli na místě, na kterém v té době pracoval bude potřebovat nějakou vysokou školu. Policisté se tedy na učení nevykašlali, ale každý nemohl začít studovat na vysoké škole a pak čekat, jestli náhodou to jeho místo bude "vysokoškolské". A ono většinou od 1.1.2007 najednou bylo. Ale situace, kdy u policie musel mít skoro každý vysokou školu ta už tady snad někdy byla. Myslím, že mi někdo říkal z "pamětníků" u policie, že za ministra Obziny.
Závěrem jinak děkuji, za to, že v rámci svého nabitého programu jste si našel čas i na ty "dole". Pokud to budete pořádat častěji, tak možná budete mít i nějaký přehled o tom, jak to "dole" ve skutečnosti vypadá.
P.S. Pokud chcete vědět, kolik policistů chybí u policie stačí na stránkách MV v nabídce volných míst včetně výběrových řízení zvolit filtr policie ČR a určitě to nebude 5.000 volných míst jak hovoříte. To číslo je bohužel o 50% větší. A argument některých vedoucích personálních pracovníků, že se jedná o volná místa, která se za určitou dobu teprve uvolní není pravdivý, od 1.2. v tomto systému mohou být totiž zveřejněná jen místa, která jsou již 15 dní volná.
P.P.S. Názor Vašeho náměstka Salivara, že firma, která poskytuje plat 31.000,-Kč a požaduje jenom 9,5 měsíce práce je dobrá a policista si má rozmyslet, jestli chce odejít, je HROZNÝ. Ten člověk předpokládá, že každý policista si vybere 6 týdnů dovolené, 14 dní rehabilitace (na tu má nárok ale po hodně létech odpracovaných u policie) a měsíc marodění za plný plat. Zapomněl ale uvést, že policie po něm požaduje 150 hod práce v roce zdarma, neplatí přesčasy, příplatky za práci ve svátky,v noci,v sobotu a neděli, vyžaduje nástup do práce podle potřeby policie a nedovoluje mu přivydělat si. A marodit má policista strach, protože v současném podstavu i když marodí, tak jeho práci za něj nikdo jiný neudělá. Tak to je ta dobrá firma s názvem Policie.
 
Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek a názor. Mnoho jsem řekl přímo na setkání, proto nyní budu reagovat stručněji.
1. Pokud jsem mluvil o půl roce, tak v souvislosti se zaučením, což sám také uvádíte. Kromě toho však také říkám, a v tom se shodneme, že skutečně kvalitním policistou se člověk stane až po několika letech praxe.
2. Internet – nehraji žádnou hru s čísly. To, že v roce 2006 bylo připojeno jen malé procento policejní služeben je fakt. A to že dnešní stav je výrazně jiný a že se dále zlepšuje (téměř 100%) je také fakt. Pokud to přepočítáváte v duchu, kolik policistů je na jeden počítač, tak stále platí, že před mým nástupem to bylo mnohonásobně horší.
3. Služba v Praze – nesouhlasím s tím, že současný podstav je způsoben jen výší platů. Svou roli hraje odlišná ekonomická situace tohoto regionu, takřka nulová nezaměstnanost a motivační podmínky jako jsou zejména možnosti a kvalita ubytování, náklady a četnost dojíždění, ale také přístup služebních funkcionářů, kteří musí nastupujícím policistům garantovat, že po určitém počtu odsloužených let budou moci policisté odejít do služby v místě svého trvalého bydliště, v místě, kde budou žít se svou rodinou. To jsou vlivy, které kromě platů hrají velmi podstatnou roli.
4. Beru, chyba nebyla zdaleka jen v policistech, byla i ve vedení policie a Ministerstva vnitra. Dle data, které uvádíte, můžete sám posoudit, kdo v této oblasti zaspal a kdo to musel na poslední chvíli napravovat.
S pozdravem, Ivan Langer
PS: Za svými údaji si stojím, stejně jako za svým prvním náměstkem. Nastavení služebního zákona z pohledu vyvážení oprávnění a povinností navíc považuji za dobré.
  17.06.2008 polda jarda <ojv49@seznam.cz>
 
pravda aritmetického průměru:
Velmi nemám rád používání aritmetického průměru, ale všude se běžně používá jako velmi výhodná statistická hodnota (prostě jak se komu hodí). Vypočítat aritmetický průměr je asi pro většinu jednoduché, umíto už ze základní školy, sečíst všechny prvka a vydělit je jejich počtem. V dnešní době výpočetní techniky (teď nemám namysli výpočetní techniku na OOP), snad nemůže být problém nechat si spočítat modus a medián (neboli nejčastěji se vyskytující hodnotu a středovou hodnotu), které jsou podle mého subjektivního názoru průkaznější (viz. příklad níže), ale asi by se někomu nehodily do krámu.
Příklad: uvedu na známkách co dostávají děti ve škole (klidně si za číslici dodejte čtyři nuly a máte třeba plat) 1,1,1,1,1,1,1,2,3,5,5 průměr aritmetický: 22/11 = 2 ; modus = 1; medián = 1

Neboli česky:
když 60% procent pobírá malý plat, 20% střední, 10% vysoký a 10% supermzdu, tak průměrný plat je diametrálně odlišný od toho co bere většina (modus) nebo kdyby jste všechny platy u pčr uspořádali vzestupně, tak ten prostřední by byl asi kde(medián)? no přeci (malý plat)
 
Dobrý den, stejně jako Vy si uvědomuji zrádnost průměru a vím, že vždy bude mít někdo více a někdo méně. Přesto i tento způsob vykazování má velkou hodnotu. Je třeba si ale také uvědomit, že těch lidí, kteří u policie mají Vámi definovanou „supermzdu“ není z celkového počtu cca 45000 příslušníků mnoho (budou to desítky policistů, nikoli procent) a tudíž ten průměr těmito policisty příliš deformován není. Vedle průměru jsme ale také zvolili individuální přístup, kdy jsme každému jednomu policistovi garantovali, že v důsledku služebního zákona, pokud vykonal stejné množství práce ve stejné kvalitě, nedojde k propadu příjmu. To jsme také splnili. Konkrétní čísla naleznete v mnoha mých předchozích odpovědích. S pozdravem, Ivan Langer
  16.06.2008 bad boy <badboyyyy@seznam.cz>
 
..omylem jsem odeslal a proto si dovolím navázat..
...tato problematika zajímá. Současné situace personálního stavu není optimální a důvodem jsou, jak jinak, peníze. Policisté, zařazení na policejních školách, jsou sice v největší míře v 8.TT s hodnostním značením kapitán, což je relevantní jejich stupni vzdělání a požadavkům na odborné a pedagogické schopnosti, ale řada kolegů z výkonu pozapomíná, že další složky platu učitelů na školách jsou omezené - neexistuje 10 % příplatek za směnnost, diferenční resp. rizikový příplatek je stanoven v minimální výši, příplatky za přesčasy neexistují a osobní ohodnocení je individuální a v mnoha případech nulové. V současné situaci je pro schopné kolegy z výkonu finančně nevýhodné jít předávat své cenné zkušenosti nováčkům v řadách policie a to je jistě velká škoda. Pokud by měl přechod policejního školství přímo pod PP znamenat změny negativním směrem (např. nižší TT, méně peněz v rozpočtu škol v oblasti personalistiky a odměňování, atd.), znamenalo by to do budoucna velké problémy, související s přípravou nováčků a jejich odborností - již současný stav je na hraně, mnohdy jen díky zápalu mnohých policistů, učitelů a lektorů na samotných policejních školách. Vzhledem k tomu, že sám dobře víte, jak je systém vzdělávání obecně v každé společnosti důležitý pro její budoucnost a u Policie ČR z hlediska jejich specifik a odlišností androgogiky obvzlášť, tak chci vyjádřit naději, že se osobně zasadíte o to, aby případný přechod pod PP znamenal nikoliv další negativní posun, ani zakonzervování současného stavu, ale naopak významný krok vpřed a zlepšení podmínek pro práci a činnost. Bude to tak? :-)
Díky za konkrétné odpovědi na položené čtyři dotazy.
 
Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Cílem Reformy Policie ČR je samozřejmě i oblast policejního školství, které by mělo být schopno systematicky připravovat výkonné policisty a služební funkcionáře, zajistit kromě základní odborné přípravy i další profesní vzdělávání a přípravu skutečných policejních manažerů. Současně s tím vnímám potřebu soustředit odpovědnost za policejní školství pod jeden subjekt avšak s tím, že si ministerstvo vnitra ponechá minimálně roli legislativní a kontrolní. Konkrétní návrhy na změny v oblasti organizace a řízení však budou ještě předmětem širší diskuse. Předpokládám, že se jimi budeme zabývat následně po plném rozjetí Reformy Policie ČR, tedy v roce příštím. Pak budu schopen na Vaše otázky odpovědět podrobněji. Na závěr Vás musím ujistit, že pokud dělám změny, tak je dělám proto, aby věci lépe fungovaly a aby to bylo ku prospěchu všech, kterých se to týká. S pozdravem, Ivan Langer
  16.06.2008 bad boy <badboyyyy@seznam.cz>
 
Dobrý den. V posledních měsících prezentujete kladné stanovisko o přechodu středních a vyšších policejních škol MV z gesce Ministerstva vnitra pod Policejní prezídium. Zajímá mě - v jakém časovém horizontu by avizované změny měly proběhnout a zda se budou týkat všech škol? Jaké záměry Vás k tomu vedou? Dále - co konkrétně to bude znamenat pro policisty, dislokované u těchto útvarů?
Na vysvětlenou dodávám, že pracuji na policejní škole a proto mě tato probl
 
Zatím žádná odpověď...
  16.06.2008 Aaaa Bbbb <martin3137@seznam.cz>
 
Dobrý den, pracuji jako policista hlídkové služby v jednom nejmenovaném krajském městě. V popisu práce našeho oddělení je zabezpečit linku 158 a PCO. Před 5-6 lety běžně v jedné směně bylo 10-15 lidí, nyní se běžně stává, že sloužíme pouze ve dvou. Když máme štěstí tak s kolegou mužem, v opačném případě s ženou( nic proti ní, je to velmi dobrá policistka, ale ne pro toto oddělení, ona si toho je rovněž vědoma). V tomto složení jezdíme na různé výtržnosti, rvačky, napadení, pachatele, kteří se vloupali do objektů, atd. Pomoci se většinou nedočkáte, protože nikdo jiný není, čekat až dorazí za 15 min. hlídka OOP, která je někde vyjetá na nápadu a zpracovává nelze. Moje otázka na Vás zní, zda není lepší raději také odejít od PČR jako mnozí kolegové, když se takto riskuje s našimi životy a zdravím? Protože nechci být u toho až se jednou někomu z kolegů nebo mně něco velice nepříjemného stane.
 
Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Se současnou personální situací v Policii ČR také nemohu být spokojen a chci tento stav změnit. Přes veškerou snahu ale není možné problém podstavů vyřešit ze dne na den. Příčiny se skrývají ve skutečně dlouhodobém neřešení personálních otázek (nedostatečné vzdělání, nefunkčnost kariérního řádu, neexistence aktivní personální práce s lidmi), ale také v naprosté nepřipraveností policie na nový služební zákon, který hromadné odchody odstartoval. Ačkoli jsme ve svých krocích úspěšní, v rámci náborové kampaně „Pomáhat a chránit“ evidujeme téměř 11 000 vážných zájemců, lze přes tato optimistická čísla očekávat stabilizaci personální situace v horizontu dvou let. Na druhou stranu to však rozhodně neznamená, že by při výkonu služby mohli být snižovány podmínky pro řádný a pokud možno bezpečný výkon služby. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví příslušníků při výkonu služby je základní povinností bezpečnostního sboru a je na příslušných služebních funkcionářích, aby tyto podmínky vždy zajistili. Ve Vámi zmiňovaném případu ten důvod bude možná jiný než jen podstavy, protože podstavy kolem 80% v policii skutečně nejsou, spíš to může být jiná organizace práce apod. To jsou ale jen dohady, skutečné příčiny neznám a jen z Vašeho příspěvku to vyhodnotit a říct, jestli je to dobře nebo špatně, jestli ti lidé nedělají něco jiného nebo jinak, ani nemohu. S pozdravem, Ivan Langer
  16.06.2008 Adam David <Asterios@email.cz>
 
Dobrý den. Pane Langře, policie ve velkém množství trestných činnů konná až je čin dokonán. Čím to, její neprofesionalitou nebo špatnými zákony, jimiž se musí řídit?
 
Zatím žádná odpověď...
  15.06.2008 macek skopal <skoupy.m@seznam.cz>
 
Dobrý den, musím reagovat na vaší odpověd na nárůst platů v roce 2007. Ano máte pravdu, že došlo k !!!průměrnému !!! navýšení platů. Ale je zde opět slovíčko průměrnému. Já jako policista zařazen ve 3 TT sloužící pátým rokem, jsem jaksi zvýšení platů nezaznamenal. Toto zvýšení se dotklo opět pouze vedoucích pracovníků na OŘ a PP. Nevím zda tito policisté půjdou za nás do ulic "šlapat chodník", protože vaše vize o policistech na ulicích se jaksi hroutí. Obraz policie z 90 procent utváří obyčejní policisté s kterými občané přichází do styku. Dokud si toto neuvědomíte nejste správný muž na správném místě. Pokud si myslíte, že si někoho získátě tím, že mu nově vymalujete služebnu, nebo dokonce necháte zhotovit "předražené" recepce tak se hrozně mýlíte. Policista potřebuje i dobré zázemí ve svém soukromém životě, na to mu ovšem s jeho platem jaksi nezbývá. Vím, že každé služební zařazení má svá specifika, tak jako hlídkař nezvládne TŘ, tak pracovník SKPV nevypíše pokutový blok. Tak už se proberte z letargie a vyražte na útvary OOP, SKPV, MO a promluvte si s policisty o jejich problémech, myslím tím rozmluvu otevřenou a upřímnou a ne předem připravenou. Děkuji zatím pro práci zapálený policista.
 
Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Dobře si uvědomuji, že obraz policie utváří především policisté v přímém výkonu a jejich práce si také velmi vážím. Na druhou stranu prosím pochopte, že nemohu hodnotit a stanovovat platové podmínky každého policisty, to je práce vašich nadřízených. Mým úkolem je zajistit finanční prostředky a to jak na platy, tak na investice a tento úkol jsem také plním. Do policie jsou investovány rekordní částky (nákup vybavení a nových služebních vozidel, úspěšně probíhá projekt P1000). A také došlo k významnému zvýšení platů o více jak 9%, což se u jiných zaměstnanců státu nepodařilo. A to navýšení se týkalo policistů napříč všemi třídami, individuálně u někoho více, u jiného méně, i podle odvedené práce (významnou položku při navyšování příjmu činily i nenárokové složky). A schválené 1,5% navýšené objemu mzdových prostředků v letošním roce neznamená, že Váš plat může vzrůst jen o tuto částku. Tyto prostředky jsou určeny na osobní ohodnocení a odměny, na ocenění kvality a množství odváděné práce každého jednotlivce. Pokud jste tedy přesvědčen, že své úkoly řádně plníte a Váš plat je jak píšete stále stejný, obraťte se na svého nadřízeného. Kvalitní personální práce, kam hodnocení podřízených samozřejmě patří, musí být naprosto běžnou součástí práce každého velitele. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer
  13.06.2008 Petr Klemens <kdmarketostr@post.cz>
 
Pane Onderka jako slušný podnikatel,který nic nevytuneloval ani neukrad dělám bez omezení času skoro celý týden ctěl bych mít aspoň polovinu vaší almužny jak říkáte.Za těch 18let jsem zažil mnoho setkaní s policisty/ukradené věci romy byly všechny důkazy včetně čísla auta POLICIE se na to vykašlala,jde přeci o soukromého podnikate ma dost tak co bysme se starali.min.10x posprejovaná budova také nezájem když jsem to hlásil a museli přijet bylo to jako kdybych neměl co dělat a jich otravoval,našel se v těchto případech také jeden slušný policista který dělal svou práci poctivě,tomu patří dík a měl by dostat patřičné ohodnocení.Memluvím o mém ukradeném autě a dalších drobnostech.Pravda mohl jsem žít na úřadu práce a na soc.dávkach,byl bych bez problému a policie by měla volno.Jenže jsem zvyklý pracovat i za málo a je jen na mne jak se postarám o vyšší výdělek nemohu si stěžovat na žádnem ministerstvu na malý plat je to pouze na mne.Prokažte občanům,že tu jste pro ně a ne že jsou pro policisty obtížným hmyzem a potom se ptejte na platy ja bych vám osobně být ministrem platy snížil aby to dosáhlo výsledku praci většiny policistu.Na závěr když loni výrostci vynesli betonovou lavičku do prostřed hlavní cesty a ohrožovali životy řidiču tak to policisty městské nezajímalo a kdybych jich nezastavil tak se na to vykašlli,ale chraň bůh kdyby se vám na cestě vysral pes to si vás najdou i doma . POLICIE nemůže zasáhnout v bytě plným fetáku na to nemá pravomoce ale když zaparkujete auto na cestě před vlastní garáží hned vás pokutuje a přijdete o body,když vám tam parkuje někdo cizí tak se na to vykašle.Mám si takovych policistu vážit,ani náhodou.
 
Zatím žádná odpověď...