Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  05.09.2008 bad boy <badboyyyy@seznam.cz>
 
Dobrý den.
Pominu-li naprosto nekoncepční ignorování odchodů zkušených policistů s odlouženými deseti až patnácti lety a jejich nahrazování nezkušenými a naprosto nemotivovanými dvacetiletými dětmi (v soukromé firmě by managera s takovou personální politikou propustili, shodneme se na tom, že?..), nemohu nezmínit, že v současném době začíná být velký problém adekvátní obsazení postů pedagogů na policejních školách, kteří by měli tyto mnohdy neuvěřitelné výsledky náborových kampaní v nové, šesti měsíční ZOP řádně připravit na výkon služby..Vážený paně ministře, není zde prostor ani chuť řešit, proč jste nechal dojít situaci v české policii do tak šílené personální situace..ale pokud již tomu tak je, zasaďte se, proboha, aspoň o to, aby byly finanční prostředky na adekvátní ohodnocení lidí, kteří by měli učit všechny ty policisty,kteří odcházejí a odcházet ve velkém budou! Ruší se okresy, reorganizují útvary a jsou desítky lidí, kteří by snad i šli předávat své zkušenosti z přímého výkonu nováčkům...ALE jejich finanční ohodnocení na policejních školách je tak zoufalé, že raději odcházejí do civilu a začíná být kritický problém s obsazováním učitelských postů na policejních školách!!! Vážně chcete, aby dvacetileté děti, nabrané po pracovních úřadech v rámci náborové kampaně učili na ZOP pětadvacetiletí VŠ bez jakékoliv praxe v policejním výkonu nebo nýmandi, kteří se nikde jinde nemohou uchytit, jak se to začíná dít, protože pro zkušené policisty nejsou tato místa zajímavá? Proboha, nešetřete aspoň na tom školství, jedná se řádově o pár stovek tabulkových míst,ale jejich obsazení je tolik důležité pro to, jak se PČR vyprofiluje, že si to ani nedokážete představit. Ps- pokud zde odpovědi píše nějaký váš asistent, tak prosím - než nicneříkající odpověď, raději nic. Hlavně bez zmínky o recepcích a nových autech.Děkuji.
 
Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Nevím z čeho usuzujete, že ochody policistů s praxí 10-15 let ignoruji, protože tento problém mne i vedení policie trápí stejně tak jako Vás. Nejčastějším důvodem odchodů je pak výhodná úprava nového nastavení a přechodných období u výsluhových nároků, jak je nastavil služební zákon. Generační obměna byla několik let zastavena a novým zákonem došlo k uvolnění „špuntu“ a všichni, kteří tři, čtyři roky čekali na nový služební zákon, aby mohli odejít, teď opouštějí policii během jednoho roku. A vědělo se od přijetí služebního zákona, že k těmto odchodům bude docházet, zákon platil tři roky, než nabyl účinnosti a předchozí vedení neučinilo nic, aby tomu zabránilo nebo alespoň minimalizovalo dopady takových odchodů. A za to by managera s personální odpovědností v soukromé firmě propustili, nikoli za to, že řeší problémy, které neřešil jeho předchůdce. Náborová kampaň je úspěšná, zájem o práci u policie je vysoký a v některých regionech dokonce tak vysoký, že kampaň již museli zastavit. Taková obměna s sebou samozřejmě nese vyšší stavy nováčků, s tím je třeba počítat. Nemohu pak souhlasit s tím, že nový systém ZOP je méně kvalitní jen proto, že odborná příprava je kratší. Je totiž mnohem intenzivnější, zaměřená více na praxi a řešení konkrétních situací, nikoli na obecné povídání.
Co se týká platového ohodnocení v policejním školství, tak na jednu stranu nelze v žádném případě hovořit o zoufalém platu, neboť ten je u učitelů ve služebním poměru vyšší než je průměr u Policie ČR (tedy vyšší než cca 32 tisíc), učitelé jsou zařazení v 8. a 9. TT, na druhou stranu je pravda, že když přejde policista z 8. TT z SKPV do 8. TT na škole, je jeho příjem nižší, protože nemá tak vysoké příplatky. U učitelů - civilních zaměstnanců je plat nižší než u těch ve služebním poměru, ale i u nich je významně nad průměrem rozpočtové sféry. To ale v žádném případě neznamená, že tuto situaci podceňujeme. Naším cílem je naopak v rámci reformy policie dosáhnout cílového stavu, kdy přechod z praxe do pozice učitele v policejní škole nebude pro policistu znamenat pokles příjmu.
Policejní školství je naší velkou prioritou, o tom se ostatně velmi podrobně dočtete i v materiálech k reformě policie, které jsou zde k dispozici, ale stejně tak velkou prioritou je modernizace policie a zlepšení pracovních podmínek a nechápu proto Váš despekt k projektu P1000 či nákupu nových aut. Ale možná Vám vyhovuje sedět v zatuchlé kanceláři se 40 let starým nábytkem, místo počítače s psacím strojem, bez připojení na internet, jezdit v rezavé Felicii a tak bych mohl dlouho pokračovat. S pozdravem, Ivan Langer
  04.09.2008 nespokojený policista MH <opatrnos@centrum.cz>
 
Dobrý den pane Langer,
víte jak Vám říkají "Vaši" podřízení policisté? NEMINISTR. To z toho důvodu, že ješte nikdy v polistopadové době, se žádný jiný ministr méně nestaral o policisty, hlavně ty řadové, kteří odvádějí tu vlastní policejní práci - prevence a represe přestupků a trestné zločinnosti. Mezi ně patřím i já. Za tu dobu nejenže nám šel plat dolů po novém zákonu o PČR - mě konkrétně o cca 1500,- měsíčně, ale nedostavilo se ani žádné dorovnání - nyní má být nějaké "dorovnání" jak tomu říkáte, a to v rizikovém příplatku - jeho navýšení má být do 6000,- Kč, ale protože mám příplatek (ale k 3. tarifní třídě!) 5500.- Kč, přidáte mi 500,- Kč hrubého, což činí cca 350.- Kč čistého za měsíc. Myslíte, že toto je dorovnání platu od člověka, který by si práce policistů vážil? Je toto možné myslet vážně? Podotýkám, že pouze policisté bydlící v Praze mají dostat toto navýšení, mimopražští kolegové ještě příspěvky na dopravu a jízdné - s tím souhlasím, a přeji jim to (dlouhodobě na ubytování a dojíždění) doplácejí, ale pražští policisté zase mají vyšší životní náklady, tak mi připadá nespravedlivé (při vší úctě ke kolegům mimopražským) a spíš urážející, přidat pouce několik stovek...myslím že je to jasné, dál toto nemusím rozebírat.
Druhá věc je, jak buď vy, anebo někdo na PP vymýšlí úžasné věci, jako je nařízení o ústrojové kázni - viz. doporučuju přečíst - http://www.policista.cz/clanky/reportaz/moderni-cesky-policista- se-spekbrasnou-312/ (viděl jste někdy vůbec tyto stránky? Myslím že tam je více velmi zajímavých článků) - úžasné nařízení, které nám ohromně dobře vytváří podmínky pro práci...
Třetí věcí je, jak je v ohromně úspěšné náborové kampani mj. uchazečům slibováno, že zaměstnavatel (Policie) podporuje a umožňuje další vzdělávání policistů - letos jsem se dostal na studium na vysoké škole, a co mi na mojí žádost přišlo? No přece ZAMÍTNUTO...prý zkusit zvážit při studiu druhého ročníku... Takže díky této "podpoře" mnoho dní z mé dovolené padne na dny přednášek a zkoušek...
No pane Langer, nejsem prognostik, ale mám dojem, že současnou situaci změní až příští volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR...nebo se mýlím, a dokážete ještě tu velmi špatnou situaci (nechci tu zmiňovat potápějící se Titanik..) ještě změnit? A dostal by jste odvahu se setkat i s obyčejným poldou, který by Vám mohl říct do očí co všechno policisty trápí, bez toho, že by z toho měl nějaký, příp. personální postih?

Děkuji alespoň za přečtení mého příspěvku, čtete-li a odpovídáte tedy osobně a ne někdo z Vašeho aparátu...

Martin H.
 
Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek. Chci Vás ujistit, že všechny Vaše podněty a příspěvky v této sekci webu čtu a odpovídám na ně osobně. K otázce příjmů mezi lety 2006 a 2007 jsem se zde již vyjádřil mnohokrát, přesto to ještě zopakuji. Jako ministr vnitra jsem zadal policejnímu prezidentovi úkol, že nikdo z policistů nesmí jít ve srovnání let 2007 a 2006 s příjmem dolů, pokud v roce 2007 odvedl stejné množství práce o stejné kvalitě. Za tímto účelem jsem zajistil i dostatečné množství finančních prostředků, aby růst platů mohl činit alespoň 7,5 %, nakonec ten nárůst mezi rokem 2007 a 2006 činil více než 9 %. Ministr vnitra již ale potom nerozhoduje o tom, kolik peněz ten který policista dostane (zejména v nadtarifních složkách, neboť tarif je dán), o tom rozhodují již konkrétní služební funkcionáři s personální pravomocí, tedy i okresní ředitel, potažmo vedoucí OOP. Já z obecného pohledu mohu k propadům příjmů za rok 2007 uvést, že policie provedla důslednou individualizaci každého jednotlivého případu a u jednotlivých policistů určila důvody propadu jejich příjmu. Tam, kde došlo k propadu v důsledku nového služebního zákona, byly tyto propady kompenzovány (zejména zvýšením rizikového příplatku a nadtarifními složkami). I tak ale policie eviduje na 3500 případů propadu příjmu, které ale nejsou důsledkem nového služebního zákona a tudíž by nebylo ani spravedlivé je kompenzovat. 66 % těchto propadů bylo zapříčiněno odpracováním menšího počtu přesčasových hodin, mezi další nejčastější důvody patří nemoc, změna funkce na vlastní žádost, studium na Policejní akademii, mateřská či rodičovská dovolená, přeložení na vlastní žádost, ale i nedosahuje výborných výsledků a další. Tento přístup byl posvěcen i zástupci odborových svazů a i Vy sám jistě uznáte, že by bylo nespravedlivé, kdyby měly být kompenzovány i tyto důvody, které se objevují každým rokem bez ohledu na změnu zákona. Pokud mi ale o sobě napíšete více na mail ivan.langer@mvcr.cz , přepošlu vše na policejní prezídium, aby Váš případ znovu posoudili.
Pro rok 2008 pak bude činit nárůst skutečného průměrného příjmu cca 4,2 %. Žádní zaměstnanci v rozpočtové sféře, snad s výjimkou učitelů, na tom nebudou v růstu platů lépe. Zároveň platí, že průměrné platy u policie dosahují více než 140 % průměru ostatních zaměstnanců rozpočtové sféry a tento rozdíl dále narůstá. A to vůbec nemluvím o výsluhových nárocích. Ke zvyšování platů pak musíte připočítat i snižování daní z příjmů, ke kterému za této vlády dochází.
Pokud jde o řešení dalších problémů v Policii ČR, uznávám, že nemůžete mít takový celkový přehled, ale je třeba jasně uvést, že kdyby nebyla provedena zásadní reforma policie, zásadní změny v hospodaření, policie by se velmi brzy ocitla na pokraji propasti. Jako každá velká reforma, ani reforma policie se ve všech bodech nelíbí všem a jsou na ní odlišné názory. Všichni policisté ostatně měli možnost ji připomínkovat a ovlivnit její podobu. A její prosazení Parlamentem a její následnou realizaci považuji za obrovský úspěch ne pro mne, ne pro tuto vládu, ale pro samotnou Policii ČR a celou Českou republiku. Jsem ale připraven o ní s Vámi diskutovat, pokud budete mít konkrétní připomínky a náměty.
Pokud jde o pracovní podmínky policistů. Sám velmi dobře víte, jaké byli podmínky a jak do nich bylo v minulých letech investováno. Proto jsme rozjeli projekt P1000 na modernizaci policejních služeben a nové vybavení pro policisty v celkové hodnotě cca 3,6 miliardy korun, proto provádíme historicky největší obměnu vozového parku v moderních dějinách policie, kdy v letech 2008 – 2011 bude pořízeno minimálně 3800 nových vozidel v hodnotě 1,4 miliardy korun. Nákup prvních 1700 vozů pro letošní rok je již realizován. Vše samozřejmě nelze změnit ze dne na den, ale posun k lepšímu je již dnes na první pohled zřetelný.
K příplatkům: Zvýšení zvláštního příplatku na 6000,- Kč (co je maximum, které služební zákon umožňuje) je jen jednou z cest, jak řešit současnou situaci. Vedle toho mohou služební funkcionáři využít i dalších nástrojů, kterými je osobní ohodnocení a v neposlední řadě také odměny za dobře vykonanou práci. Z jednání s krajskými řediteli i zástupci odborů vím, že prostředky na růst platů pro letošní rok do těchto složek jsou již mezi policisty distribuovány.
Co se týká studia, tak to je další věc, kterou chceme změnit. Je to podmínka toho, aby mohl dobře fungovat nastavený kariérní řád. Bohužel v současné době musíme vnímat realitu podstavů a povinnost služebních funkcionářů zajistit výkon služeb, což může s požadavky na volno pro účely vzdělávání kolidovat. Chci po služebních funkcionářích, aby citlivě posuzovali každý jednotlivý případ a je-li to jen trochu možné, vycházeli těmto žádostem vstříc. Osobně věřím, že se podaří v brzké době personální situaci v policii stabilizovat a naplnit tak cíle realizované reformy.
Na závěr pak zcela musím odmítnout, že bych se bránil přímé diskusi s policisty, mé výjezdy i tyto stránky jsou toho jasným důkazem. A ujišťuji Vás, že žádný postih Vám za projevení názoru z mé strany nehrozí. Ba naopak, každé takové diskuse si velmi vážím. S pozdravem, Ivan Langer
  04.09.2008 Josef Nový <cojak@seznam.cz>
 
Pane ministře, nezavřel jsem oči nad "výhodami", ale pokládám za nutné sdělit Vám jak se situace má. Příběh, který Vám píši se stal kolegovi. Mně se stát nemůže, jelikož na Vaše zdravotní rehabilitace nevěřím a skutečnost mi dává za pravdu. Kolega si do února 2007 ( ano, rok je správný ) zažádal o přidělení zdravotní rehabilitace na 2. pololetí roku 2008. Když se mu nyní začal blížit termín nástupu, začal se kolega shánět po podrobnostech. Zjistil, že na žádnou rehabilitaci nepojede jelikož, proběhlo údajně nějaké losování na místa a na něj se v daném termínu prostě nedostalo. Do určité míry to lze pochopit ( ani lázně nejsou nafukovací), ale co mě zaráží je to, že mu za 1,5 roku nebyl nikdo schopen oznámil, že má smůlu a že se může ucházet o jiný termín nebo mu nějaký konkrétní volný nabídnout. Proč medializujete výhodu pro policisty zdravotní rehabilitace, když Ti co o ně mají zájem utřou ... ? Nebo je chyba někde jinde ? Manažeři policie si hrají na "Moderní firmu", ale skutečnost je jiná. Nedávno jsem někde slyšel poznámku, která mě utvrdila v současné realitě => ... kapitalismus je založen na vykořisťování ... . Po té, co nám policistům ( a samozřejmě nejem jim ), to po 1.1. 2007, oslazujete každý den (nemyslím pouze Vás) jsem se dnes ze zpráv v TV a z www. stránek vlády dozvěděl, že to příští rok osladíte i celé Evropě. Super. Příští rok se máme na co těšit, viďte.
 
Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek. Případ Vašeho kolegy mne poněkud zaráží. Může se stát, že některý termín bude třeba obsazený, ale aby s ním o té věci nikdo nekomunikoval, to považuji za nepřijatelné. Doporučuji proto, aby se Váš kolega obrátil přímo na policejní prezídium nebo mi můžete více napsat na ivan.langer@mvcr.cz. Přístup některých služebních funkcionářů bohužel není vždy takový, jaký bychom od vedoucích pracovníků měli očekávat. Ministerstvo vnitra pak připravuje zásadní transformaci Lázeňských léčebných ústavů, která ve svém důsledku povede k širší nabídce služeb, a to ve vyšší kvalitě a za nižší cenu. S pozdravem, Ivan Langer
  04.09.2008 Kuro Cop <Kuro.cop@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře. Chtěl bych se vás zeptat, zda by bylo možné přehodnotit situaci s nošením služebních zbraní policistů i v době volna. Na některých útvarech totiž platí, že policisté musejí zbraň odevzdávat (myslím si, že by toto rozhodnutí mělo být na každém policistovi), jelikož to nařídil jejich sl. funkcionář. Což já osobně nechápu a považuji za velice nešťastné. Policisté, kteří dělají psychologické testy, každý rok, nebo dva, záleží na zařazení, jsou přezkušováni ze zákona a ze střeleckých prověrek nemají nárok na svou osobní ochranu. Proč si musí dělat zbrojní průkazy a platit, když podobné testy dělají ve výše uvedených termínech. Policista je dle zákona povinen zakročit i v době mimo službu, ale kdo si to v dnešní době dovolí, sice je zbraň poslední východisko, ale v dnešní době člověk nikdy neví a je dobré toto východisko (jistotu) mít a to nemluvím o tom, že msta ze strany zatčených není také vyjímkou. Přijde mi velice absurdní, když policisté slouží na veřejnosti s krátkou zbraní, někdy samopalem, poté sundají uniformu a nemůžou mít nic. Vždyť je to stále ten samý člověk, jen v jiném oblečení. Za odpověď děkuji. Spousta policistů zbraň ve volnu nechce nosit, já bych velice rád, ale bohužel nemohu.
 
Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Služební zbraně musejí již z podstaty věci sloužit k výkonu služby a nikoli k jiným účelům. O rozšíření možnosti nosit služební zbraň i v „civilu“ neuvažujeme. Bohužel některé tragické případy nám v tomto dávají za pravdu. Pokud ovšem máte zájem si zbraň pořídit i pro „civilní potřebu“, můžete tak v souladu se zákonem o zbraních jako kdokoli jiný samozřejmě učinit. Jako policistovi Vám jistě nebude činit větší potíže splnit zákonné podmínky. S pozdravem, Ivan Langer
  03.09.2008 Karel Matějovský <majda.vo56@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře, rád bych věděl, proč stále v rámci Policie ČR působí samostatně (odděleně) služba cizinecké policie? Vždyť není dávná doba, kdy tato složka jako součást policie byla přímo řízena a ekonomicky zajišťována krajskými správami (ředitelstvími) a stejně tak zabezpečována i ekonomicky. Její řízení dnes zabezpečují tzv. oblastní ředitelství, což je jen "moloch" užírající z celkového rozpočtu policie. Srovnejte si situaci před 10-ti lety a dnes, tedy k jakému početnímu nárůstu došlo v řídícím aparátu cizinecké policie (dříve vedoucí odboru a l zástupce, spadající pod náměstka krajské správy, dnes ředitel plukovník se dvěma náměstky a mnohonásobně rozvětveným aparátem přisluhovačů a patolízalů, vedoucími, ekonomickou skupinou tiskovými mluvčími aj. Nezdá se Vám, pane ministře tento rozvětvený soubor neproduktivních úředníků zbytečný? Jaká je jejich náplň? Mám na mysli faktickou . ne tu uměle vykazovanou. Nestačilo by snad ponechat na cizinecké policii pouze skupinu povolování pobytů cizinců a zbytek policistů přeřadit, tak jak jste již mnohokráte slïboval k ostatním složkám policie? Nač je u ciz. policie nově zřízena služba psovodů, rádoby odbor specializovaných činností - vždyť tyto služby byly dříve zařazeny u krajského ředitelství a že by jeden schengenbus či kamera svědčily o specializaci odboru u cizinecké policie se mi zdá směšné a zbytečné, stejně jako rozsáhlý řídící aparát cizinecké policie. Prověřte si, kolik je jenom promrháno prostředků za projeté pohonné látky, kolik bylo zrealizováno zbytečných cest služebními vozidly. Seznamte se s náplní práce policistů u cizinecké policie - jenom pojíždí po silnicích a vykonávají v podstatě pomocnou činnost dopravní policie a v praxi tak, zejména v příhraničních oblastech "buzerují" jedny a tytéž osoby-řidiče. Domnívám se, že by tuto činnost zvládl jakýkoliv policista dopravní policie. K čemu tedy tak silné početní stavy cizinecké policie - v každém kraji v průměru 600 policistů, v každém kraji oblastní ředitelství, ekonomové /provádí pouze dílčí činnosti/ a k tomu metodický řídící článek řditelství služby v Praze. Podle mého názoru se jedná pouze o snahu uměle udržet určitá velmi dobře placená místa v resortu MV - policie. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že stejně většinu přestupku a trestných činů, spáchaných cizinci na našem území řeší Policie ČR a SKPaV ! Pak se mi jeví jako velmi neekonomické nadále trpět působení cizinecké policie v tomto dosavadním organizačním členění. A současné připravované trendy na její reorganizaci neslibují žádnou nápravu tohoto neutěšeného stavu, kdy se mrhá s prostředky daňových poplatníků. Proto Vám, pane ministře navrhuji: Zrušit veškerá oblastní ředitelství jako celek /v Praze na centrální úrovni stále dobře metodicky funguje Ředitelství služby cizinecké policie/ a na úrovni krajů a okresů ponechat pouze skupiny povolování (kontroly) pobytu cizinců v počtu 10 policistů, jejichž činnost bude zabezpečována OŘP. Stejně tak zrušte odbory specializovaných činností na cizinecké policii, vždyť se jedná pouze o zastírací název, v podstatě je to stále jeden a týž komplex složený z policistů (řidičů) eskortní skupiny a skupiny kontroly pobytu. Specializovanou činností se snad zabývá OKTE. Uvědomme si, že stejně tyto činnosti v okolních zemích vykonávají obce. A pak si spočtěte, pane ministře, kolik prostředků a dalších policistů Vám zbyde pro vlastní činnost policie. Kdy už přejdete od slov k činům? Kdy přestanete platit úředníky a posílíte výkonné složky policie? Závěrem dovolte, abych Vám popřál hodně úspěchů ve Vaší nelehké práci. Snažte se však získávat objektivní informace nejen od svých podřízených, ale i vlastním zjištěním. Čísla jsou mnohdy velmi zavádějící a do statistik se zahrnují i údaje smyšlené či přikrášlené, jen aby si někdo udržel své korýtko. S pozdravem Matějovský Karel.
 
Dobrý den pane Matějovský, děkuji za Váš příspěvek a podněty. Velmi si toho vážím a v řadě věcí s Vámi souhlasím. V souvislosti s naším vstupem do schengenského prostoru byly nároky na rozsah činností cizinecké a pohraniční policie podstatně změněny a cizinecká policie prochází zcela zásadní transformací. První fáze této transformace již proběhla a řada policistů cizinecké policie byla přeřazena k dopravní či pořádkové policii. Nyní v rámci druhé fáze také dochází ke změnám v počtu tabulkovým míst a od nového roku dojde k jejich dalšímu snížení. Především dojde k převodu agendy povolování dlouhodobých pobytů na ministerstvo vnitra a pořádková činnost na krajská ředitelství policie. Na oblastních ředitelstvích se předpokládá vznik územních expozitur, které budou dále zajišťovat ostatní agendu krátkodobých pobytů a kontrolní činnosti a měly by být početně stabilizovány na cca 150 - 200 lidech. Platí stále to, že o snížená místa bude posílena dopravní policie a příhraniční obvodní oddělení tak, aby byl počet policistů v jednotlivých regionech zachován. Každému z příslušníků cizinecké policie proto bude v rámci těchto změn nabídnuto jiné služební místo (ve stejné tarifní třídě), neboť o tyto zkušené policisty má policie samozřejmě zájem. Zcela s Vámi souhlasím, ale to se netýká pouze cizinecké policie, že organizace policie byla zastaralá, počet vedoucích míst vůbec neodpovídal skutečným potřebám (na jednoho velitele připadalo pouze 8 policistů). Proto jsme se také pustili do Reformy Policie ČR, jejímž cílem je - mimo jiné - i snižování počtu tzv. velitelských míst u všech policejních útvarů. Na Policejním prezídiu již byl tento proces proveden, další zásadní organizační změny přijdou se zrušením okresních ředitelství a posílením role krajských ředitelství. Realizací reformy chceme docílit toho, aby nejpozději od roku 2012, kdy bude zavedena nová organizační struktura ve všech 14 krajích, aby poměr všech služebních míst, které nejsou v přímém výkonu činil maximálně 10 %. A v tomto duchu je připravována i nová systemizace služebních míst. S pozdravem, Ivan Langer
  01.09.2008 Georg Essen <essen.as@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře. Tak se dočítám, že chcete zpoplatnit různé služby za výjezd policie (např. dopravní nehody), ale nemělo by to být jednostranné jinak je to diskriminace Když chci vybírat taky musím platit, když požaduje policie služby od občanů, taky by měla platit paušálně jako chce policie a taky neodkladně. Třeba proplácení svědečného neproplácet podle mzdy, ale každá ztráta času je drahá a proto proplácet taky paušálně třeba podle průměrné mzdy v republice. Jako chce policie vybírat paušálně za příjezd policie k DN, ke které by polde zákona nemusela přijet. Stát pořád lidi nutí za něco platit nebo něco konat, ale obráceně se tak nechová a tuto diskriminaci vládá, jejíž jste členem, stále prohlubuje (není to jenom shora uvedená skutečnost, kterou jsem použil hlavně jako příklad).
 
Dobrý den, musím Vás opravit, reforma policie ve znění schváleném Parlamentem České republiky již nepočítá s náhradou nákladů při zneužití policie v případě neoprávněného přivolání k dopravním nehodám se škodou nižší než stanovil zákon. K tomu ale jako ministr vnitra musím dodat slůvko „bohužel“. Musím upozornit, že jsme nikdy nenavrhovali poplatky za práci policie, ale vždy jen určitou náhradu nákladů buď při zneužití policie (viz dopravní nehody) nebo náhradu nákladů za policejní zásah v případě, že někdo nesplní své povinnosti a jeho práci bude muset vykonat policie (viz pořadatelé na sportovních utkáních). Navíc smyslem těchto náhrad není lidem tahat peníze z kapes, ale zabránit zneužívání policie v případech, kdy tak nahrazují činnost soukromých subjektů (pořadatelů, pojišťoven) a naopak uvolnit policii ruce k tomu, aby se více mohla věnovat ochraně zdraví a majetků lidí, aby jí bylo více vidět v ulicích a na silnicích. Jinak s Vámi nemohu souhlasit, když tvrdíte, že tato vláda zavádí jen nové poplatky (omyl v případě policie jsem Vám již vysvětlil), protože je to právě tato vláda, která naopak lidem i firmám snižuje celkové daně a další odvody. Na rozdíl od socialistických vlád, které daně a poplatky zvyšovaly. S pozdravem, Ivan Langer
  28.08.2008 Martin Martinec <piknik@seznam.cz>
 
Dobrý den,zahlédl jsem náborovou akci policie,nedalo mi to a šel jsem poslouchat....nástupní plat 16900kč hrubého...rok školy.....a k tomu ještě "stabilizační příspěvek"150....tedy hodin zadarmo v práci...vážně myslíte,že za tyto peníze seženete kvalitní personál?.....u stánku jsem se tomu zasmál a napadlo mě se s Vámi o toto podělit,třeba to ani nevíte:))..potom se snad ani nedivím,co je v policii za lidi.
 
Dobrý den, nástupní plat 17 tisíc při dosaženém maturitním vzdělání a nulové praxi, s připočtením dalších výhod jako 6 týdnů dovolené, kratší pracovní doba (37,5 hodiny týdně), příspěvky FKSP, celoživotní vzdělávání, nadstandardní nemocenská, při dlouhodobé službě ozdravné pobyty, výsluhové příspěvky a další výhody, to si myslím není vůbec špatné a počty zájemců o práci u policie to dokazují. V Praze platí, že zde je platový standard, a to i u absolventů, poněkud odlišný než ve zbytku republiky, ale v Praze k tomu všemu ještě musíte připočítat také nové motivační programy. Platy u Policie ČR jako celku pak dosahují výše 145 % platů rozpočtové sféry jako celku. Zdravím, Ivan Langer
  27.08.2008 Josef Kurfiřt <jfk06@seznam.cz>
 
Dobrý den.Rád bych se ucházel o práci u policie,ale nemám zatím maturitu.Budu si ji dodělávat dálkově,což jsou 2 roky.Poté pokud bych byl přijat,musím absolvovat policejní školu.Proč není udělaná nějaká možnost přijetí k policii a dodělání maturity třeba na policejní škole?Budu studovat 2 roky školu,na které si sice dodělám maturitu,ale kdyby byla možnost studia na policejní škole,tak již získávám nějaké zkušenosti.Znám spoustu mladých lidí,kteří by o práci u policie měli zájem,ale mají pouze výuční list,a pokud by tato možnost byla,tak se rádi stanou policisty.Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den pane Kurfiřte, děkuji za Váš zájem o práci u Policie ČR, velmi mne to těší. Předpokladem k přijetí k Policii ČR je skutečně alespoň střední škola zakončená maturitou a jsem přesvědčen, že je to ten správný stupeň, který osvědčuje určitou úroveň potřebných základních znalostí a schopností uchazeče. Základní odborná příprava je pak již věnována vyloženě přípravě pro budoucí povolání policisty a je také tak specificky zaměřená a v tom čase, který je pro ni vyměřen, již nelze „dohánět“ obecné studijní předpoklady. Navíc současná kapacita policejních škol je díky realizaci základní odborné přípravy pro nové uchazeče i díky realizaci systému celoživotního vzdělávání policistů zcela vytížena a proto o zavádění nových maturitních oborů neuvažujeme. Věřím, že se Vám podaří maturitu úspěšně složit na jiné škola (jejich nabídka je dnes již velmi široká) a že se budete o práci u policie s úspěchem ucházet. Přeji hodně štěstí a úspěchů při studiu, Ivan Langer
  26.08.2008 Jan Dvoracek <ajalaa@seznam.cz>
 
Dobrý den. Chtěl bych napsat o tom doslova a do písmene trapném hesle, co je na služebních vozidlech ( Pomáhat a chránit). Ono je to krásné do té doby, pokud s občany neřešíte jejich protiprávní jednání. Nejvíc je to u přestupků v dopravě. Ale také jsem už několikrát byl svědkem toho, jak mi zadržený feťák řekl, že si mám uvědomit, jakýho hesla se mám držet a že mu moc nepomáhám. Řekl jsem mu, že máme chránit a pomáhat lidi před takovými, jako je on, ale u dopravních přestupků to nebude dost vhodný argument. A výmluvy typu, co mne tady zdržujete, když mi máte pomáhat mi leze krkem. Když už máte zapotřebí dávat taková hesla na služební vozidla, s kterými nejezdíte, tak co takhle tam dát heslo z § 2 zákona č. 283/1991 Sb., tedy úkoly policie. Tam pomáhat a chránit nevidím. A řeším situaci teď a je mi jedno, že od 1.1.2009 je v účinnosti 273/2008 Sb. A nebo úplně nejlepší by bylo se na nějaký heslo úplně vy...kašlat. A pane ministře proti věcnému obsahu hesla ´´Pomáhat a chránit´´ nic člověk nemá, ale mít to na vozidlech. Zkuste se nad tím aspoň 5 vteřin zamyslet a brát v potaz argumenty, které jsem uváděl výše.
 
Dobrý den pane Dvořáčku, děkuji za Váš příspěvek a důvěru. Chtěl bych Vás ujistit, že jsem se nad obsahem tohoto hesla opravdu zamýšlel a nevidím na něm - ani na jeho umístění na služebních vozidlech - nic trapného, ale právě naopak. Jsem přesvědčen, že jste se zachoval správně a smysl tohoto hesla platí rozhodně i při řešení dopravních přestupků. Copak není příčinou vysoké nehodovosti na silnicích, včetně nehod s těmi nejtěžšími následky, právě porušování předpisů? Heslo pomáhat a chránit se vztahuje směrem ke slušným lidem proti těm, kteří předpisy porušují. A u těch dopravních přestupků, zejména těch méně závažných, způsobených z nedbalosti či v nějakém zmatku z neznalosti prostředí, platí, že i dopravní přestupek se dá vyřídit slušně a zdvořile, aby si řidič uvědomil, že jednal špatně a že za to musí nést odpovědnost, ale že jej za to rozhodně nikdo nebude „honit jako toho největšího zločince“. Věřím, že většina lidí je stejně jako já přesvědčena o tom, že policie tu má být od toho, aby pomáhala slušným lidem a chránila je a zmíněné heslo to zcela vystihuje. Věřte, že jsem se již setkal i se spoustou pozitivních ohlasů a poděkování reagujících na toto heslo. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer
  25.08.2008 Pepa hasič <kimada@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
mám dotaz na ozdravný pobyt hasiče-záchranáře. Podle starého zákona byl pobyt po 10 letech, nyní kdy jsem 14 let u profesionálů a věk 40 let /a 4 roky hasič na dráze/, nemám podle nového zákona nárok. Je to tak v pořádku? Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, nový služební zákon skutečně stanovuje pro nárok na ozdravné pobyty dobu trvání služebního poměru na 15 let, ovšem pokud máte zdravotní potíže, může Vám být na doporučení lékaře poskytnut i dříve (tam počet odsloužených let není nijak omezen). Tuto koncepci považuji za vhodnější. Děkuji za Váš dotaz a jsem s pozdravem, Ivan Langer