Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  25.09.2008 ja policista <vyssiplat@atlas.cz>
 
Pane ministře.
Dnes večer jsem navštívil webové stránky Městské policie Brno, konkrétně odkaz Informace pro uchazeče ozaměstnání a byj jsem docela velice zklamán když jsem se dozvěděl, že strážník městské policie je více ohodnocen za svou odvedenou práci jak policista PČR. Dnes se už nedivím, že o naše povolání nemá nikdo zájem. Myslíte že se to někdy změní?

Pro ukázku:
Pracovní poměr a platové podmínky MP Brno:
V den nástupu je s Vámi písemně uzavřena pracovní smlouva, na základě které vznikne pracovní poměr mezi Vámi a zaměstnavatelem – Statutárním městem Brnem-Městskou policií Brno.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou 6ti měsíců s 3měsíční zkušební dobou. V této době absolvujete povinnou praxi na revíru-jednotce MP a absolvujete základní kurz v našem školském odboru v délce stanovené plánem výuky za účelem získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“ dle zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Platové podmínky:
Do doby získání „Osvědčení“ a dokončení povinné praxe / 3-6 měsíců / pobírá strážník-čekatel nástupní plat odpovídající 6. platové třídě a podle započitatelné praxe jednomu z 12. platových stupňů, tj. od 10.750,- Kč do 16.190,- Kč a zvláštní rizikový příplatek ve výši 1.000,- Kč
Po zařazení do přímého výkonu služby pak činí průměrný plat strážníka dle započitatelné praxe, funkčního zařazení a pracovních výsledků 16.000,- až 22.000,- Kč.
Pravidelný tarifní postup je zaručen ze zákona.

V souladu se zákoníkem práce dále poskytujeme:
-příplatky za noční práci, za práci v sobotu a neděli
-plat nebo náhradní volno za práci přesčas nebo ve svátek
-odměny za mimořádné pracovní úkoly
 
Dobrý den, v otázce smlouvy na doby určitou musím trvat na tom, že tříletá lhůta ve služebním zákoně je odpovídající, neboť nároky kladené na policistu jsou mnohem vyšší než nároky kladené na obecního strážníka a zda policista tyto nároky bude splňovat, nelze odpovědně říci již po 6 měsících.
Pokud se podíváte na tarifní tabulky, tak zjistíte, že nástupní plat u policie již v ZOP od 2. TT (6. PT u obecní policie je v rámci 16-ti třídního systému, nikoli 11-ti třídního, který má policie) je vyšší, to platí pak i po zařazení do přímého výkonu i od 3. TT (3. a 4. TT průměrný plat cca 27 tisíc korun). Zvláštní příplatek pak u policie činí až 6.000 Kč. Kariérní řád je u policie rovněž zákonem garantován. Průměrný plat u policie jako celku pak činí cca 32 tisíc měsíčně a dosahuje 144 % průměru rozpočtové sféry.
Vedle toho také nezapomínejte na systém výsluhového příspěvku, který je de facto odloženým platem, dovolenou 6 týdnů, pracovní dobu 37,5 hodiny týdně, nemocenskou až po 30 dnů ve výši 100% příjmu (s výjimkou prvních tří dnů, ale to je u všech stejné), 14 dnů ozdravného pobytu apod.
V tomto světle bych určitě dal přednost Policii ČR :-) , jak to ostatně činí svými přihláškami již více než 18 tisíc uchazečů o práci u Policie ČR v rámci náborové kampaně „Pomáhat a chránit“. S pozdravem, Ivan Langer
  25.09.2008 Hana Prchlíková <hanelorka@post.cz>
 
Dobrý večer,pane ministře.Dnešní zprávy mně přinutily se k Vám zaregistrovat a napsat.Proboha co všechno v této zemi ještě dopustíte? Arogance zbohatlíků nezná mezí a Vaši lidé je "monitorují".Kdy konečně zasáhnete Vy a Váš resort proti lidem,kteří ohrožují jen pro svou zábavu stovky lidí na silnicích. Proč dopustíte,aby pořadatelé těchto závodů nebyli pohnáni před soud za obecné ohrožení? Čekáte,až pro zábavu několika arogantních tupců budou umírat lidé? Pokutovat je výsměch,tihle šílenci jsou schopni pokuty lehce smáznout.Proč už dávno nefunguje zabavení auta,tak jako třeba ve Francii? Nebo Vám to nevadí,poněvadž se blíží volby? Vyřiďte prosím,Vašim kolegům,poslancům,že byste si zasloužili popohnad k zodpovědnosti za to,že takový svinčík tolerujete(pod pokličkou občanských práv-slušný občan na ně právo nemá? Ten se musí z cesty uhnout,zamřížovat si balkon,večer nevycházet,na fotbal raději nechodit,pokud možno se nebránit a jednou za čtyři roky zvolit.Že Vám není hanba.To se opravdu mají slušní lidé začít o svou bezpečnost starat sami?Máme si začít kupovat zbraně?Pane ministře Langře,jste ministrem silového odboru,tak už se silou zastaňte slušnosti! Drahoslav Malík.P.S.Jsem živnostník,pravicově orientován,ale takhle jsem si to nepředstavoval.
 
Dobrý den pane Malíku, vnímám Vaše rozhořčení a z interpretace podané médii jej i dokáži pochopit. Nic Vám také nebrání podat na organizátory akce trestní oznámení, v tuto chvíli já nedokáži říci, zda tak již někdo neučinili či zda se tím již policie nezabývá ex offo. A ani není na místě, aby ministr vnitra něco takového inicioval či na to dohlížel, to je práce nezávislých orgánů činných v trestním řízení. Není ale pravdou, že by policie nijak nezasahovala. Ačkoli policie již neprovádí monstrózní celostátní akce typu „Kryštof“, provádí bezpečnostní opatření na krajských úrovních a každý krajský ředitel dopravky tak určuje své priority a způsob zásahu. Oni také musí vyhodnotit, zda je bezpečné takové závodníky po dálnici nahánět nebo spíše pečlivě dokumentovat jejich přestupky a ty pak řádně projednat a za porušení pravidel udělit odpovídající tresty. Nemám sice k dispozici celkové výsledky, ale policie provádí vyhodnocení, kolik přestupků bylo zaznamenáno a s jakými postihy (ty už ale policie neuděluje). Pokud jde o legislativu, tak jistě víte, že v roce 2006 byl i u nás zaveden bodový systém a překročení rychlosti o více jak 40 km/hod. v obci (či 50 km/hod. mimo obec) je kromě pokuty 5 – 10 tisíc korun oceněna i pěti body a možným zákazem činnosti na 6 měsíců až jeden rok. Vedle toho jak trestní zákon tak přestupkový zákon zná trest (resp. sankci) propadnutí věci, což platí i na věc, která byla ke spáchání trestného činu či přestupku užita (u přestupku však nesmí být hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze přestupku). O tom ale již nemůže rozhodovat policie, ale soud či správní orgán projednávající přestupky. S pozdravem, Ivan Langer
  25.09.2008 Nespokojený policista <nespokojenypolicista@seznam.cz>
 
Pane ministře,
k tomuto mému příspěvku mně inspiroval níže Zdeněk Bartoň. Velkým problémem Vašeho statistického průměrného průměru zprůměrovaného průměrným platem u policie je průměrování průměrných hodnot. Vím, je to nesmyslná věta, ale chtěl jsem tím vyzdvihnout vámi často používané slovo PRůMĚR, které neodpovídá tomu, co byste měl popravdě používat ve svých výrocích na adresu platů policistů. Měl bych pro Vás návrh, podle kterého byste mohl argumentovat s průměrným platem policistů spravedlivěji. Rozdělte platy policistů na dvě části (nevěřím ale, že toto uděláte a zveřejníte). V první části budou zastoupeny všechny platové třídy u policistů, kteří NEMAJÍ přiznaný příplatek za vedení, čili všichni řadoví policisté. V druhé části vezměte a zprůměrujte platy všech policistů, kteří MAJÍ přiznaný příplatek za vedení dle §118 zák.č.361/2003 v rozmezí 1.000,-Kč až 14.000,-Kč podle zastávané funkce v prvním až čtvrtém řídícím stupni. Z těchto dvou výsledných hodnot poznáte (i my poznáme), kolik je opravdu průměrný plat řadových policistů a kolik mají v průměru vedoucí funkcionáři. Pak si pro vlastní informaci zjistěte, jaká výše odměn u těchto dvou skupin byla v PRůMĚRU vyplacena. Budete asi pravděpodobně překvapen, jaký je diametrální rozdíl ve vyplácených odměnách hlavně u funkcionářů s příplatkem za vedení. Aby to nevypadalo, že jsem proti funkcionářům zaujatý, vždy jsem souhlasil, a souhlasím i nyní, a mělo by tomu být i v budoucnu, že dobrý manager, dobrý funkcionář, dobrý velitel by měl být vždy ohodnocen platově lépe, než běžný řadový policista. Vámi vyzdvihovaný kariérní systém tomu i nahrává a je to i logické a správné. Ovšem v současné době, kdy je to nekontrolovatelné a někteří odpovědní funkcionáři rozdělují odměny opravdu přinejmenším podivným způsobem, se pak se stává, že vyplácené částky jsou opravdu velmi rozdílné mezi řadovými policisty a mezi funkcionáři, až v řádech desetitisíců.
Ty odměny jsou až druhořadé, podstatou příspěvku je žádost o zveřejnění průměrných platů uvedených dvou skupin policistů. To pravděpodobně ale nikdy neuděláte, alespoň si nyní toto myslím, protože byste musel uznat, že průměrný plat řadového policisty zdaleka nedosahuje hodnoty, kterou s oblibou používáte pro média, a na druhé straně by bylo patrné, kolik v průměru mají plat funkcionáři.
Pan JUDr. Tomek se musí "kroutit" když vidí a zjišťuje, co jste s jeho původní předlohou nového zákona o služebním poměru provedli (poslanci)! Původní návrh byl spravedlivější a kdyby byl schválen v původním navrhovaném znění, neměli byste (vláda) nyní problémy s takovou nespokojeností policistů. To jsem ale malinko odbočil.
Ptám se Vás. Jste schopen propočítat a zveřejnit pravdu o průměrných platech těchto dvou skupin, jak to výše navrhuji? Nebo se budete bát tyto informace zveřejnit a potvrdil byste mi tak mojí domněnku, že tato čísla jsou diametrálně odlišná od celkového statistického průměru?
Děkuji za případnou odpověď.
 
Dobrý den, je zcela zřejmé, že průměrný plat policistů s příspěvkem za vedení je vyšší než těch bez příplatku. A jsem rád, že sám přiznáváte, že to mu je tak správně, neboť je nutné ty nejlepší policisty i finančně motivovat k tomu, aby o taková místa s mnohem vyšší odpovědností a nároky na řízení a rozhodování měli zájem. Nevím, zda jste zaznamenal údaje zveřejněné panem policejním prezidentem, ty jasně hovoří o tom, že průměrný plat nad 30 tisíc se vztahuje již na 5. TT a vyšší a v těchto třídách je zařazeno 70 % policistů. Tedy v žádném případě jen policisté s příplatkem za vedení. Policisté ve třetích a čtvrtých tarifních třídách mají průměrný příjem cca 27 tisíc korun. I to je mnohem více, než činí průměr v celé rozpočtové sféře.
Co se týká odměn, tak vnímám možné problémy, o kterých píšete a chci, aby jejich rozdělování bylo skutečně rychlé a spravedlivé. To bylo předmětem posledních jednání s odbory a já jsem jasně řekl, že ta distribuce musí být rychlá a spravedlivá. Na to se vyjadřovali nejen všichni krajští ředitelé, ale zároveň krajští koordinátoři NOSP, kteří deklarovali spokojenost nad současným tempem rozdělování prostředků a neměli připomínky, že by rozdělování odměn bylo zneužíváno. Naopak si pochvalovali zlepšenou komunikaci s vedením krajských správ a ochotu problémy řešit. Vedle toho musím připomenout, že pro letošní rok pak značná část prostředků určených k navýšení příjmů šla na navýšení zvláštních příplatků, což opět pomůže hlavně policistům v přímém výkonu. S pozdravem, Ivan Langer
  24.09.2008 pol novacep <novacep@seznam.cz>
 
24.09.2008 12:03 Pavel Helekal

Dobrý den pane Ministře, jen jsem se chtěl zeptat, jak je možné, že někteří policisté do dnešního dne nejsou naočkováni proti žloutence. Je pravdou, že nově příchozí policisté se očkují automaticky. Toto platí asi od roku 2005. Ale co ti, co nastoupil před nimi. Na ty se nějakým způsobem zapomnělo. Těmto nezbývá nic jiného, než vzít ze svých vydělaných peněz, a že jich zase příliš nevydělá, a tyto utratit za vakcínu proti žloutence, která není zrovna levná. Dle mého názoru by toto měl zcela zajistit zaměstnavatel. Myslím si , že jsme raritou v Evropě, kdy na policisty v přímém výkonu se přímo ....
 
Dobrý den, očkování proti hepatitidě je skutečně prováděno u nových policistů až v posledních letech a poslední velké očkování proběhlo v souvislosti s povodněmi z roku 2002. Díky těmto opatřením je ovšem v současné době očkována již více jak polovina všech policistů. Na ty ostatní se ovšem také nezapomíná. Existují pevně daná pravidla pro případ, že by se ve Vašem okolí či na Vašem pracovišti nákaza vyskytla a tato opatření pak (včetně očkování) zajišťuje a hradí zaměstnavatel. Tato opatření se jeví jako dostatečná, neboť přes současnou vlnu nákazy došlo u policie k jejímu výskytu skutečně jen v několika málo ojedinělých případech. O plošném doočkování policistů v současné době neuvažujeme. S pozdravem, Ivan Langer
  24.09.2008 Josef Pastyřík <j.pastyr@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
chci věřit tomu, že si přečtete alespoň těchto pár řádků týkajících se demonstrace příslušníků bezpečnostních složek. Pokud se alespoň na chvilku zamyslíte nad důvody, které vedou tyto složky ke konání demonstrace zjistíte, že se jedná o dlouhodobě neřešené problémy řadových policistů s výjimkou příslušníků s příplatkem za vedení. Je hezké, že víte jaký je průměrný plat policisty, ale už si nechcete připustit, že na něj většina těchto policistů nedosáhne. Do systému odměňování vložíte finanční prostředky, které přijdou na kraje a jste spokojený. Už ovšem nevidíte a neslyšíte řadového policistu, který se právem ptá, kde ty peníze jsou Přerozdělováním na kraji a na okresech většina finančních prostředků končí právě u služebních funkcionářů s příplatkem za vedení. Ne všichni policisté jsou pro řešení problému formou demonstrace, ale nevidí jinou cestu jak Vám toto říct.
Z.B.
 
Dobrý den, díky za Váš příspěvek. Připomenu několik zásadních faktů. Průměrný plat policistů v loňském roce vzrostl díky mnou zajištěných finančním prostředkům o více jak 9 %, letos to bude více jak 4%. Píšete, že většina policistů nedosahuje průměrného platu. Z údajů zveřejněných policejním prezidentem vyplývá, že průměrný plat 30 tisíc korun a více mají policisté zařazení do pátých a vyšších tříd. A to se týká 70% policistů.
Znovu opakuji, že účelem distribuce navýšených prostředků do nenárokových složek je skutečnost, aby se tyto prostředky dostaly především do přímého výkonu v nižších třídách a ne převážně do těch nejvyšších tabulek, jak by tomu bylo v případě valorizace tabulek. Jednání s policií a odbory (účastnili se i jednotliví krajští koordinátoři NOSP, nikoli jen vedení NOSP) potvrdilo, že tyto prostředky jsou již policistům distribuovány a ani odbory nevidí žádné větší problémy v tom, že by docházelo k nějakému zneužívání, tedy ani v tom smyslu, že by si tyto prostředky mezi sebe rozdělili hlavně velitelé.
Vzhledem k tomu, jak probíhala jednání s NOSP, na čem všem jsme se dohodli, co jsme garantovali a co jsme nabídli, považuji účast na demonstraci ze strany NOSP za podraz a jsem přesvědčen, že v očích veřejnosti policistům větší důvěru nezajistí, spíše naopak. S pozdravem, Ivan Langer
  24.09.2008 Simeon Zmrzlý <zmrzlys@iol.cz>
 
Vážený pane ministře,
promiňte mně, že Vám píši touto formou, ale domnívám se, že by měl také někdo z diskutujících, ohledně chystané demonstrace, říci či pojmenovat pravý stav věci. Nejde snad jen o to neustále kritizovat a chtít navýšit platovou tabulku, ale uvědomit si, že ne vždy může zařídit nápravu pouze sám ministr vnitra. Současně lze konstatovat, že plošné přidání by určitě splnilo sociální aspekt, ale na druhé straně (teď mám na mysli kolegy zařazené v páté a nižší PT) mají policisté skutečně celkově vyšší hrubý příjem než je průměr v nepodnikatelské sféře. Připusťte ovšem, že je možné říci, že použití "průměrného platu policisty " ve verbální komunikaci se (alespoň mně) nyní jeví jako ne příliš vhodné. Skutečně totiž někteří kolegové na uváděný průměrný plat policisty "nedosáhnou". Přes danou skutečnost ovšem tvrdím, že není možné ze současného stavu "vinit" jen osobu ministra vnitra. Demonstrace (dle mého názoru) - v současné době - není nešťastnějším řešením, ale výbor NOS hlasováním o jejím konání rozhodl. Chtěl bych tím tedy říci, že ne všichni členové odborů s touto akcí souhlasí a podporují ji. Přeji Vám jinak hodně úspěchů v práci. Zůstávám s pozdravem. A.Ř.
 
Dobrý den, děkuji za Váš názor, považuji jej za vyvážený. Respektuji požadavek na navýšení tarifů, my jej ovšem nepokládáme za nejšťastnější, neboť tím nejvíce přidáme těm policistům, kteří mají nejvyšší tarifní platy, zatímco těm v nižších třídách přidáme výrazně méně. Pokud naopak prostředky rozložíme do nenárokových složek (zvláštní příplatek, odměny, osobní), umožníme významnější nárůst právě policistům v nižších třídách a i u nich zohlednit riziko, namáhavost práce, skutečnost, že musí plnit úkoly za neobsazená místa apod. Závěrečná nabídka policejního prezidenta před demonstrací dokonce zaručovala i plošné navýšení všem policistům. Já jsem deklaroval připravenost změnit tarifní tabulku pro rok 2010, neboť k tomu je potřeba čas a pečlivost a vyzval jsem NOSP, ať předloží své návrhy na úpravy. Přesto NOSP (a netvrdím, že všichni) požadavky stupňoval a k demonstraci se připojil. To beru jako podraz. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer
  24.09.2008
 
Pane lLanger ted v 16.360 zde byli policiste s vozen OVY 17-932 číslo 308331 byli velmi slušní a provedli v rámci zákona co mohli s maximélním využitím zákona ,ale v zákonech je velký bordel takže nikdo neví co je správně,není to jejich zodpovědvost ale porádek musíte udělat ve sněmovně,jacko podnikatel když udělěm chybu msím za ni tvrdě zaplatit vy byste měli zaplatit dvojnásobně jako strujci zákomu a za cyby byste měli měli pást krávy maximálně abyste věděli co za kraviny vypouštíte z parlamentu očekavám Váís v Beskydech v horách aby ste poznal život lidí kterým dn es kurvite život i když chtějí pracovat zá minimum a nebýt závisli na statních dávkach na ty lidi serete a prefrrujete pouze statní zkoděje vesměs z ODS a socanu u kzerých musíte dřžet hubu nebot jste stejní.
 
Dobrý den, děkuji za důvěru, se kterou jste se na mne obrátil se svou zkušeností. Rád bych Vám pomohl nebo se k danému problému vyjádřil, ale bylo by třeba, abyste přesně napsal, o jaký problém se jedná, o jakou změnu legislativy by mělo jít. Zdravím, Ivan Langer
  24.09.2008 Pavel Novotný <Novpavel@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře, prosím nehroťte situaci víc než je nutné. Jestlliže se na něčem dohodnete s odbory a pak se ve vladním návrhu státního rozpočtu nic neobjeví, je něco špatně. Nezlobte se, ale já už vám nevěřím. Řeknu Vám to alespoň na rovinu, nebudu se za nic a nikoho schovávat. Dále se chci pozepat, protože nevěřím na informační šumy, že u Vás ve vláde leží novela zákona ministra financí, na základě které se nám má zdanit odměny dle § 123 sl. zákona, oašcné a výsluhu, děkuji a prosím už radši nemluvte. Těch lidí na Vás je naštvaných strašně moc. Pokud se např. nezvýší platy všem v tarifních tabulkách je to o ničem. Odměny totiž dostanou pouze jedni a ti sami lidé a o osbním ani nemluvím...
 
Dobrý den pane Novotný, chci vás ujistit, že pokud někdo hrotí situaci, tak určitě ne já. Já jsem své slovo dodržel, nesliboval jsem, že vláda prosadí 2,6 miliardy navíc. Naopak za podraz považuji vzhledem k výsledkům jednání postoj těch zástupců NOSP, kteří oficiální účast policejních odborů na demonstraci prosadili. Na jednání bylo vyhověno drtivé většině požadavků NOSP a ohledně navýšení platů bylo nabídnuto řešení, které by jednak zaručilo nárůst platů, na který žádní jiní zaměstnanci státu s výjimkou učitelů nedosáhnou a jednak zaručilo i to, že část těchto prostředků bude přidána plošně všem policistům. Místo toho NOSP své požadavky ještě více stupňoval a požadoval záruky za věci, které nyní garantovat nelze. To, co mne mrzí nejvíce je, že takové kroky poškozují v očích veřejnosti jméno celé policie.
Ke změnám v oblasti zdanění výsluh a dalších výhod příslušníků musím říci, že žádné konkrétní změny v této oblasti nejsou připraveny a zcela jistě v příštím roce nenastanou. To, že je připravován určitý návrh ministerstva financí na rozsáhlejší novelu zákona o daních z příjmů, který zamýšlí rušit řadu daňových výjimek, vím a v tomto případě s ním nesouhlasím. Nicméně jako každý návrh bude teprve předmětem projednávání a v tuto chvíli nedokáži říci, jaká bude jeho definitivní podoba a všechny závěry bych tak nyní považoval za předčasné.
S pozdravem, Ivan Langer
  23.09.2008 Martin Pešava <jimx@volny.cz>
 
Dobrý den pane ministře
Chtěl bych se dotázat na některé polopravdy, které jste prezentoval ve svých odpovědích v reakci na některé otázky. Např. jste sliboval vylepšení pracovních podmínek mimopražských policistů pracujících v Praze tím, že jim budete proplácet cestovní náhrady a ubytovnu. Po bližším zkoumání jsem zjistil, že na proplácení mají nárok pouze nově nastupující policisté nebo ti, kteří již cestovní náhrady mají schváleny, což prakticky znamená, že policista sloužící v Praze déle než 4 roky má smůlu.
Dále jsem se chtěl dotázat proč se výše rizikového příspěvku v Praze neposuzuje podle kriterií uvedených v zákoně. Nově navrhovaný rizikový příspěvek se totiž podle toho jak jsem se s rozdělením mohl seznámit zatím odvíjí od velikosti podstavu na jednotlivých odděleních (čím větší podstav tím větší rizikový příspěvek) a nebere vůbec ohled na znění zákona.
Neuvirt
 
Dobrý den pane Neuvirte. Motivační program schválený pro mimopražské policisty sloužící v našem hlavním městě, je koncipován především ve vztahu k novým policistům. Domnívám se, že tento pohled je koncepčně správný, neboť cílem zavedených opatření je zajistit to, aby policisté po několika letech odsloužených v Praze byli uvolňováni k výkonu služby do svých regionů, do míst svého bydliště, což je v převážné většině jejich záměr. To však rozhodně neznamená, že by se o policisty sloužící v Praze déle nikdo nezajímal. Mezi přijatými motivačními opatřeními je i úsilí o snížení jejich nákladů na dojíždění a ubytování zejména tím, že bylo vyčleněno mnohem více ubytovacích kapacit na tzv. tranzitní ubytování, tedy ubytování jen ve dnech služby, aby nemuseli platit za dny, kdy jsou doma mimo Prahu.
Pokud jde o vyplácení rizikového příplatku, nevím z čeho soudíte, že neodpovídá služebnímu zákonu. Domnívám se, že pokud policista vykonává službu nad rámec běžného režimu za chybějící kolegy, může mu být - s přihlédnutím ke zvýšeným rizikům či zvýšené psychické zátěži - takový příplatek zcela v souladu se zákonem poskytnut. S pozdravem, Ivan Langer
  22.09.2008 Georg Essen <essen.as@seznam.cz>
 
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat proč u policie i u vojska, popřípadě u vězeňské služby nejsou příslušnici s výhodami jenom ti co jsou v přímém výkonu služby a ve výkonu služby jsou různí technici (daktyloskopie, písmoznalci, balistika a podobně), tiskový mluvčí s prevencí kriminality, pracovníci v muzeích, a mnoho dalších zaměstnanců, kteří sedí v kanceláři a nemají nic společného s přímým výkonem služby. Pokud si to zaslouží ať jsou dobře placeni, protože policie potřebuje odborníky, ale můžou být civilními zaměstnanci a již nemusí mít výhody třeba v pobírání výsluhy. Myslím i ti co částečně pracují ve výkonu služby např. na spisovnách obvodního oddělení i jinde, další tiskový mluvčí, kde všude lze tyto práce nahradit civilními zaměstnanci s podepsanou mlčenlivostí (třeba i snížením pracovního úvazku pokud by civilní zaměstnanec prováděl tyto práce a policista mohl pouze být ve výkonu služby). Na jiných státních nebo obecných úřadech (mimo dříve uvedené resorty) také provádějí tyto práce bez nároku na rentu. Zmiňuji i o další resorty, které nejsou ve Vaší kompetenci, ale jste členem vlády a tudíž můžete mít vliv i na další ministry a společnou koordinaci, aby to bylo v celé republice stejné. Já zde vidím velkou úsporu finančních prostředků jak v ušetřené mzdě, ale zejména v následném vyplácení renty, rovněž tak uvolnění příslušníků pro přímý výkon služby (zejména tabulkových míst, ale jak je známo nejste v současné době schopni naplnit i ty součastná) jak stále uvádíte, že chybí policisté ulicích a chcete je tam všemožným způsobem (někdy jak zkušenosti ukazují i nesprávným způsobem) dostat.

Další dotaz mám k vyplácení výsluhy (renty), kdy důchodcům byl v polovině roku 2008 zvýšen důchod, ale výsluha bývalým příslušníkům zvednuta nebyla i když v zákoně je, že se výsluha zvyšuje o polovinu jako důchodcům a to ve stejných termínech. Jakou kličku jste zase vymysleli, že to není stejné a jaké další kličky budete vymýšlet i nadále, aby jste nic vyplácet nemuseli i když to máte jako jedno z lákadel k přijímání policistů. Pokud takto budete postupovat, tak za chvíli nebude kdo sloužit, protože sliby neplníte. Říkejte rovnou, že se řídíte heslem, když ptáčka lapají dobře mu zpívají…………. ale pak to bude jiné.

Děkuji za odpověď a musím Vám dát poklonu, že jste jediný ministr, který aspoň odpovídá na dotazy.
 
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Zcela s Vámi souhlasím, že nepolicejní činnosti by měli vykonávat zaměstnanci policie a nový zákon o policii, přijatý v rámci reformy policie a účinný od 1. 1. 2009, s tím také počítá. Naše představy o tom, co ještě je a co už není policejní činností však nejsou tak úzké, jako ty Vaše. Tito zaměstnanci (jak napovídá samo označení) nebudou ve služebním poměru, ale v tom klasickém zaměstnaneckém a výhody služebního poměru jim proto náležet nebudou.
Pokud jde o navyšování důchodů, zde platí, že mimořádné navýšení z poloviny letošního roku se nepromítlo do navýšení výsluh, neboť se nejednalo o zvýšení procentuální, ale o navýšení pevného základu. Tím ale skutečně pan ministr Nečas neměl v úmyslu „ošidit“ výsluhy, ale dosáhnout toho, aby se o tu pevnou částku téměř 500 Kč zvýšil důchod všem (tedy stejně tak lidem s nízkými důchody, jako těm s vyššími). Od 1. 1. 2009 pak budou důchody navýšeny o 4,4 %, což se do nárůstu výsluh promítne o 2,2%. S pozdravem, Ivan Langer