Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Policie ČR, hasiči

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  26.10.2008 Pan Dotaz <darkgod@centrum.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
chtěl bych se zeptat, jestli si myslíte, že je skutečně objektivní srovnávat policejní platy s platy ve státní správě? Vůbec se nechci někoho dotknout ale myslíte si, že úředník sedící v teple v kanceláři, který dělá asministrativu se dá srovnávat s policistou na OO. On taky musí počítat s tím, že bude v práci eventuelně riskovat život? On taky nesmí podnikat a vůbec si přivydělat? Nesmí se věnovat politice? atd....

Dále bych se chtěl zeptat na jednu věc za kterou mne tady dost lidí odsoudí ale pro mne by tato varianta byla lepší a nejen pro mne. Dělal jsem si soukromí průzkum na našem oddělení - oddělení v obci s 35.000 obyvateli. Z tohoto průzkumu vyšlo jediné - já (4roky ve službě) a především kolegové do 6 odsloužených let jsme názoru, že pokud spoustě lidem v tomto státě leží tolik v žaludku renty tak je klidně zrušte ale ať jejich zrušení poznáme na platě!!! Co mě zajímá co bude za 15 let. Já potřebuju peníze na rodinu apod. teď. Nemyslím tím je zrušit i kolegům, kteří na ní mají nárok ale udělat třeba tlustou čáru - už teda bez nároku ale vyšší plat. Co na to říkáte? Díky za odpověď

PS: Je to jen dotaz a můj názor tak tady na mě prosím neutočte kolegové. Díky.
 
Dobrý den, mé srovnání objektivní je, protože se také jedná o zaměstnance placené veřejnou sférou a také jejich výše je závislá na rozpočtových možnostech státu. Po porovnání toho, jak stát platí různé skupiny svých zaměstnanců, je zřejmé, že práce policistů či hasičů si dokáže vážit, a to i po finanční stránce. K výsluhám musím říci, že je považuji za nedílnou součást platu příslušníků bezpečnostních sborů, za důležitý motivační prvek na jednu stranu pro dlouhodobou profesionální práci u bezpečnostního sboru, na druhou stranu po odsloužení určitého počtu let jako motivaci k nezbytné generační obměně. A jako takové by měly být zachovány. S pozdravem, Ivan Langer
  26.10.2008 Josef Škumát <josef.skumat@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře.
Již dvacet jedna let pracuji u policie jako civilní zaměstnanec v oblasti materiálového zabezpečení policie.Konkrétně se to týká zbraní,příslušenství a munice.Mohu zodpovědně říci,že díky mnohaleté praxi v oboru,zásadě souhlasím s nutností ekonomické reformy našeho resortu.
Můj dotaz směřuje k jednomu konkrétnímu rozhodnutí odpovědných
úředníků Policejního prezídia, které postrádá jakoukoliv logiku a podstatu nutnosti ekonomické reformy.
Bylo rozhodnuto o zrušení a následném odprodeji objektu centrálního zbrojního skladu.Toto zařízení je ve velmi dobrém technickém stavu
a co je podstatné, tento sklad je soběstačný po energetické stránce k zajištění provozu.Zařízení provozuje svou vlastní vodní elektrárnu o třech turbínách, které jsou schopny pokrýt spotřebu veškeré energie, ale i vyrobený přebytek dodávat do veřejné sítě s nemalým finančním přínosem do státního rozpočtu.
Jako občan a daňový poplatník se ptám? Toto je ta nutná ekonomická reforma?
Resort, který má snahu na veřejnosti vystupovat jako dobrý hospodář, by se s určitostí neměl zbavovat fungujícího a finančně
nenáročného zařízení, ale naopak si ho vážit a dávat ho vzorem ostatním s ohledem na efektivní hospodaření a potažmo i s přínosem pro naše životní prostředí(obnovitelné zdroje).Vedlejší ekonomické náklady, spojené se zrušením a následným přesunem činnosti na jiné
pracoviště, jsou s jistotou nezanedbatelné.
Dále bych chtěl upozornit na skutečnost, že toto pracoviště již patnáct let zajišťuje, s minimálním počtem pracovníků(odborníků v oboru), kvalitní zabezpečení celého resortu policie.Součástí je i centrální zbrojní a optická dílna, jejichž činnost je vysoce kvalitní, odborná a tím v současnosti nenahraditelná.
A proto se dále ptám.Je správné toto vše zlikvidovat a podstoupit rizika s tím spojená?
Jsem si vědou, že díky své pracovní vytíženosti a nedostatku konkrétních informací k této skutečnosti, mi nejste schopen dát včasnou a dostačující odpověď.
Žiji ale ve víře, že jste ministr na svém místě a od svých podřízených si dokážete získat pravdivé informace a popřípadě rozhodnout ve prospěch dobré věci.
S pozdravem Josef Škumát
 
Dobrý den pane Škumáte, děkuji za Váš podnět a podporu prováděných reformních kroků, zejména v ekonomické oblasti. Optimalizace nejen skladového hospodářství, ale celé organizační struktury Policie ČR je jedním z cílů nastartované Reformy Policie ČR. V souvislosti se změnami organizační struktury bylo provedeno také posouzení potřebnosti majetku, a to jak na ministerstvu vnitra, tak i policie i dalších složek tohoto resortu a na základě toho byly některé objekty navrženy k odprodeji. Co se týká Vámi zmíněného centrálního skladu, tak je třeba říci, že od 1.1.2009, tj. dnem účinnosti Reformy Policie ČR, končí realizace centrálních nákupů v tom smyslu a způsobu, jakým byly realizovány doposud. Nově již budou centrálně uzavírány rámcové smlouvy a jednotlivé organizační složky budou zbraně, munici a další materiál odebírat samostatně. Odpadá tak potřeba provozu tak velkých skladových kapacit, kterými policie dnes disponuje. O ukončení činností v konkrétních objektech pak bylo rozhodnuto na základě pečlivých analýz po posouzení technického stavu a využitelnosti jednotlivých zařízení. Jak pro skladování zbraní tak i munice. Provozování většího počtu skladových areálů by bylo opravdu neekonomické, a to například i přes specifika, kterým provoz vodní elektrárny nepochybně je. S pozdravem, Ivan Langer
  25.10.2008 Jiří Slezák <jezevecdva@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře tak jsem si jako váš svěřenec ověřoval jak se vám daří ta, musím říci "Vaše reforma". To že jsem se z průměrně starýho policajta letos stal jedním z nejstarších Vám ani nebudu říkat (měl byste to věděr) Jen mi nejde do hlavy co s těma novejma kolegama u kterých se z pochopitelných důvodů zkrátila doba vyškolení na poldu na pět měsíců mám tady dělat. Na SKPV berou né podle toho co kdo umí, ale jakej glejt má tedy jsou zde zřizovány sborovny, hájovny, různé technické pracovny a jiné kanceláře odborníků z jiných oborů, ale máte pravdu - maj vejšku. Jenže kdo je seznámí s policejním životem, když ti nejzkušenější kvapně odešli - vlivem Vámi tak vychvalované reformy. Kdyby do toho občan viděl tak by mu bylo opravdu hodně zle. Navíc noví policisté jsou motivování opravdu vysokými příjmy. Pokud jsou ale na ulici mají i o dva tisíce víc nežli dělník, který uklízí v jistých nejmenovaných firmách v nedaleké průmyslové zóně. Pokud ovšem nepotkáte třeba řidiče vysokozdvižného vozíku - ten má s prominutím zase víc(má řidičák). Opravdu vysoký to předpoklad neúplatnosti. Pokud vám to tedy připadá vpořádku neměl byste ve svých reformách zvážit i to, že politika vaší strany je natolik v neoblibě , dle součsných volebních výsledků, že byste měl něco změnit? Třeba pro začátek se přestat tak při... usmívat. Nám tady na ulici do smíchu není.
 
Dobrý den pane Slezáku, nemohu s Vámi souhlasit v základní věci, a tou je otázka příčiny zvýšeného množství odchodů. Zvýšené odchody policistů nebyly vyvolány Reformou Policie ČR, ale především změnami služebního zákona. Nový služební zákon byl schválen v roce 2003 a účinnosti nabyl až po čtyřech letech. A v tom mezidobí došlo v policii k zastavení jinak přirozené generační obměny, neboť mnozí policisté čekali na účinnost nového služebního zákona a nyní od policie odcházejí, aby využili možnosti vyšších výsluhových příspěvků. To je skutečnost a ačkoli mne to netěší, musím rozhodnutí odcházejících policistů respektovat. Naproti tomu reforma policie byla schválena v roce letošním a naplno bude realizována od roku 2009. Reforma reaguje na potřebu změny struktury policie i rozsahu činností, která má vykonávat, přináší novou personální politiku a v neposlední řadě zásadně zlepšuje podmínky pro práci policistů (investice do policejního vybavení, nákup nové techniky a rekonstrukce služeben, nákup nových služebních vozidel atd.). A to jsou opatření, která by se měla příznivě projevit již v příštím roce. Pokud jde o platy, tak už jsme zde mnohokrát uváděl jasná čísla o tom, že platy policistů rozhodně nepatří k těm nejnižším. Průměrný plat u policie činí 145% oproti ostatním platům rozpočtové sféry a to si myslím není zlé. Vedle toho každý policista má možnost na sobě pracovat a kariérně růst a tak dosáhnout minimálně toho průměru přes 32 tisíc korun, ale i více. To u těch dělníků či uklízečů, které zmiňujete, tak samozřejmé není. S pozdravem, Ivan Langer
  24.10.2008 Josef Novák <general.Kocourek@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře,

dovolím si zde pro ilustraci zkopírovat dřívější příspěvek a Vaši odpověď:


Stanislav Hromas

Dobrý den pane ministře měl bych dotaz jak je možný že u pohotovostní motorizované jednotky podle zákona lze dosáhnout pouze 3platové třídy a je to odůvodněný tím že tato jednotka nemá tak velkou psychickou vytíženost narozdíl od obvodních odděleních, takže jezdit k vraždám, k bitkám, no prostě si myslim že na psychiku je to mnohem náročnější než u jiných odělení
tak se vás ptám nezdá se vám to trošku postavený na hlavu. Děkuji za odpověď


Dobrý den pane Hromasi, zařazení do platových tříd není stanoveno podle nároků na vlastní výkon služby, ale podle katalogu prací. A ten stanoví pro hlídkovou službu tuto třídu. Na druhou stranu to však není jediná složka platu. Vlastní náročnost a zatíženost policistů při výkonu služby je ohodnocena zvláštním příplatkem (který je mimochodem v Praze vyšší než jinde) a samozřejmě také osobním ohodnocením či odměnami, které Vám může Váš nadřízený za kvalitní plnění úkolů přiznat. A právě do těchto složek příjmu byly navýšeny prostředky na platy pro letošní rok o 4,2 %. S pozdravem, Ivan Langer

.... zmiňujete zde katalog prací. Krásná věc, ale je zasazen do reality? Dnes jsem se dozvěděl, že tiskový mluvčí na bývalém okrese bude v TT 7, potápěči ( kteří musí být tím pádem vysokoškoláky ) jsou v TT 8, inspekční TT 7, lidé, kterým nezbylo místo na okresech ( většinou bývalí velitelé služeb ) a stanou se členy určité "koordinační skupiny či komise" TT 9 /8/ ( spoustu dalších příkladů...) není to plivnutím do tváře těm lidem, kteří skutečně bojují se zločinem a to riziko tam je / viz výše? /. Teď netorpeduji průměr, ale nějaká elementární spravedlnost či soudržnost by měla být... A toto nastává až nyní, za Vašeho působení, zkuste s tím prosím něco udělat, díky.
 
Dobrý den, nechci se zde pouštět do rozboru katalogu prací, který byl mimochodem schválen již předchozí vládou v roce 2005, neboť to je odborná práce personalistů. Je ale zřejmé, ale specializované činnosti s vyššími nároky na odbornost a zkušenosti musí být ve vyšších tarifních třídách. Rizikovost práce či pracovní vytížení odměňují další složky platu, o kterých jsem hovořil již v minulé odpovědi. Pro rok 2010 ale chystáme zpracování zcela nové tarifní tabulky, díky čemuž chceme dosáhnout spravedlivějšího rozdělení mzdového navýšení. Na těchto tabulkách budeme spolupracovat i s policejními odbory tak, aby byly zastoupeny názory a návrhy všech skupin. Jsem přesvědčen, že to jsou jasná a účinná opatření, která v této oblasti dělám. S pozdravem, Ivan Langer
  23.10.2008 šampáňo lungr <generacnispunt@seznam.cz>
 
Pokračování dotazu ze dne 14.10.2008: Dobrý večer pane Langře. Tak rychlou odpověď jsem od Vás ani nečekal. Ale bohužel je zcela bezduchá a pouze jste mě ujistil, že o problémech PČR vůbec nic nevíte. Napřed jste vyštval generační špunty. Ti většinou odešli za určitých zákonných finančních náležitostí a nyní jim bezostyšně, pod rouškou, já nic nevím, já ne, to Kalousek, vezmete cca několik tisíc Kč na daních, čímž je vlastně vrhnete na životní minimum. Uvědomujete si vůbec, že tito bývalí policisté, kteří vykonávali službu pro stát, jsou vzhledem ke svému opotřebení a věku kolem padesáti v civilním sektoru téměř nepoužitelní? Samozřejme, pokud se nedají zlákat na druhou stranu zákona. Kde jsou Vaše veřejné sliby, že nedopustíte jakoukoliv negativní změnu výsluh, jakožto motivační pobídky apod. Poloviční valorizace, nyní zdanění a poté zrušení? A právě proto, že se ve vládě spolupodílíte na těchto podrazech, jste ve volbách zcela propadli. Zcela zaslouženě!
 
Dobrý den, na Váš i ostatní příspěvky k tomuto tématu jsem jasně odpověděl. Opakuji, že žádné změny v oblasti zdanění výsluhových příspěvků nepřipravuji. A také znovu říkám, že se záměrem ministerstva financí v tomto směru nesouhlasím a budu usilovat o změnu tohoto návrhu. Narozdíl od Vás si nemyslím, že by policisté, kteří od policie odešli již po 10, ale i 20 nebo 25 letech služby, byli v dalším svém životě nepoužitelní a byli nuceni přežívat na hranici životního minima. Zcela pak musím odmítnout tvrzení o „vyštvání“, ti policisté odcházejí nejčastěji proto, že se jim to zkrátka podle nové úpravy vyplatí. Bohužel ti, za jejichž vlády byl nový služební zákon schválen, na tuto očekávanou vlnu odchodů nedokázali policii dopředu připravit. S pozdravem, Ivan Langer
  23.10.2008 ja policista <vyssiplat@atlas.cz>
 
Dobry den, pane ministre.
Pracuji u PCR v Prostejove nekolik mesicu a cekam na skolu ZOP. Slouzim jako mi dalsi kolegove spolecne s hotovymi hlidkari nocni, soboty, nedele a odpoledni. Muj dotaz zni (kazdy, ktereho jsem se ptal mi odpovedel jinak, proto se ptam osoby nejpovolanejsi - Vas): mam narok na priplatek 10% ze zakladu? A odmita nam ho vedeni proplatit opravnene? Kolegove v Ostrave na stejne pozici a slouzici stejne dlouho se stejnym vzdelanim (VS) tento priplatek maji. Dekuji mnohokrat za brzkou odpoved. S pozdravem policista (omlouvam se za "anonym", ale u nas se jakakoliv zvedavost po zasluze odmenuje.
 
Dobrý den, podle toho, co píšete, se domnívám, že byste 10% příspěvek pobírat mohl, protože ten ze zákona náleží každému, kdo pracuje ve směném režimu služby. Vzhledem k mnoha typům služebních míst, na kterém můžete být zařazen, však nemohu být konkrétnější. Váš dotaz proto postoupím policejnímu prezídiu s žádostí, aby s Vámi dále komunikovali a v případě pochybení byla sjednána náprava. S pozdravem, Ivan Langer
  21.10.2008 Petr Klemens <kdmarketostr@post.cz>
 
Pane ministře dovolte abych Vám pogratuloval k volební porážce,patří Vám. Nabízel jsem Vám názory obyčejných lidí,na které jste se se v mém meilu vykašlal,že je nepotřebujete,ale pýcha předchází pád.Akorád je mi velmi líto hejtmana Tošenovského to je člověk který patří do vedení ODS,nebot pro náš kraj vykonal mnoho dobrého,volil jsem ho.Ted bůh ochranuj severomoravský kraj.Zapamatujte si ! za vlastní blbost se platí draze.Právě se učím říkat ČEST SOUDRUZI pokud budu muset jít na úřad.
 
Dobrý den, děkuji za Vaši podporu ODS v kraji. Pokud jde o novou koalici v Moravskoslezském kraji, tu jste odhadl správně. I já se těchto rudých koalic obávám a o to více mne mrzí porážka ODS v těchto volbách, neboť tyto volby takovým koalicím otevřely cestu. Jinak v tuto chvíli nevím, jaké rady jste měl na mysli a musím odmítnout, že bych ignoroval názory lidí, kteří mi píší na tento web či na mail či dokonce, že by porážka byla mou vinou. Prosím, zkuste být více konkrétní. Je zřejmé, že jsme i ve vládě v uplynulých dvou letech mohli a měli postupovat v mnohém jinak, zejména jsme se více měli soustředit na to, abychom naše kroky, které jsou správné a potřebné, dokázali vysvětlit lidem, měli jsme s lidmi více komunikovat. To platí pro ODS jako celek. Těch příčin prohry ale bylo více, nyní je třeba je důkladně analyzovat a z učiněných chyb se poučit. Bez takové sebereflexe by ODS nemohla na regionální ani vládní úrovni v budoucnu uspět. S pozdravem, Ivan Langer
  14.10.2008 Josef Pastyřík <j.pastyr@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře. Měl bych na Vás otázku. Nesplnil jsem podmínku pro přijetí do řad policie ČR. Jedná se o psychologické vyšetření. Sice mi v dopise píší, že se můžu odvolat - což také udělám, ale vůbec nemám tušení kde a v čem dělám chyby. V červnu tohoto roku sem ukončil středoškolské vzdělání s maturitou, a myslím si, že vědomostmi splnuji podmínky. Mám už dlouhodobý zájem o policie pracovat, a neznám důvod Vašeho odmítnutí. Přitom neustále čtu a slyším, že chybí hodně příslušníku policie a to i z Vaším úst. Hledám proto odpověď, kde tento problém může být. Zda u Vás či u mě. Moc bych Vás prosil zda-li by jste se mi odpověděl. Děkuji předem.
 
Dobrý den pane Pastyříku, děkuji za důvěru, odpověď jsem Vám již napsal k příspěvku ze dne 30. 9. Děkuji za pochopení, Ivan Langer
  14.10.2008 šampáňo lungr <generacnispunt@seznam.cz>
 
Pane Langře. Jako rentiér si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, jak se necháte ovládat ministrem Kalouskem. Osobou, která jako náměstek na Armádě ČR provedla mnoho nestandardních, velmi podezřelých, bohužel policií a státními zástupci nedotažených věcí, což se nyní, po několika letech konečně provaluje a nyní je stíháno několik desítek bývalých ale i současných funkcionářů armády pro korupci. A nyní k věci: opravdu chcete, aby takto vypadal policejní sbor za několik roků? Scénář je totiž shodný. To, že Kalousek nemá rád uniformy ještě neznamená, že rozvrátí i Policii ČR. Ať si jde někam hrát na písek, ale to, že chce zdanit výsluhové příspěvky a vy pouze tomuto jeho jednání tiše přihlížíte, si zahráváte s důvěrou několika tisíc bývalých policistů, kterí odešli za daných zákonných podmínek a vy jim to nyní, po několika letech, chcete částečně odebrat??? Neuvěřitelné, ale asi jsme skutečně banánová republika, kde neplatí žádné zákony, normy, o etice a morálce raději pomlčím. Jestliže dopustíte, aby Kalousek nechal zdanit výsluhové nároky policistů, doufám, že si uvědomujete, že ztratíte i Vy důvěryhodnost u zbytku současných i bývalých policistů. Nemohu pochopit, proč Vy, tak vzdělaný člověk, se necháte opíjet rohlíkem od osoby Kalouska, který je na veřejnosti vnímán jako hyena, která se přidá ke komukoliv, jen když si může hrát na důležitého a přitom je úplně trapnej a akorát rozdmýchává nesnášenlivost a nejistotu v řadách policejního sboru, což jej ukájí. Přece nechcete dopustit další žaloby bývalých policistů na nezákonnost. Vždyť jednu žalobu MV už prohrálo, další je v jednání u Městského soudu v Praze a nyní další? To snad jako ministr nedopustíte. Čekám Vaši pravdivou odpověď. Děkuji a s pozdravem.
 
Dobrý den, děkuji za upozornění. O tom, že bych byl ovládán panem ministrem Kalouskem skutečně nic nevím. Já žádné změny v oblasti zdanění výsluh a dalších výhod rozhodně nepřipravuji. Samozřejmě, že vím o zpracování věcného návrhu změny zákona o daních z příjmů ministerstvem financí, ta se ovšem netýká jen výsluhových příspěvků a jako každá zákonná změna teprve bude předmětem projednávání. Vzhledem k tomu, že se zabývá další existencí opravdu velkého množství výjimek (mezi které výsluhové příspěvky také patří), nemohu jeho osud nijak předvídat a jakékoli úvahy v tomto směru považuji za předčasné. S pozdravem, Ivan Langer
  14.10.2008 Jarda Polda <j.flinta@seznam.cz>
 
Dobrý den, pane ministře. V minulých dnech jsem ve večerních hodinách zaregistroval, že v TV probéhl opět "svačinkový reklamní šot". Komentář ke klipu se zmiňuje o 15.000 přihlášených zájemcích. Můžete nám zde napsat, kolik z těchto 15.000 přihlášených bylo skutečně od počátku kampaně do služeb PČR přijato? A pokud to jen trochu půjde, prosil bych pravdivá čísla.
 
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Mrzí mne Vaše pochybnosti, já zveřejňuji vždy pravdivá čísla. Pokud si myslíte, že tomu tak není, napište mi, kdy jsem lhal. Jinak poslední údaje této úspěšné náborové kampaně hovoří o tom, se přihlásilo již více jak 18.000 zájemců. Od počátku kampaně úspěšně prošlo přijetím do řad Policie ČR více jak 2.800 nových policistů, a to číslo se dále roste. Již tak jde ale o rekordní úspěchy, které otočily trend mezi odchody a příchody policistů a vedou od poloviny tohoto roku ke snižování podstavů. S pozdravem, Ivan Langer