Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Korupce v České republice

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  13.01.2009 Jiří Ladislav <Jiri.Ladislav@seznam.cz>
 
k poslední větě předchozího dotazu: .....a od ukončení řízení o přiznání příspěvku za službu uplynuly 3 roky.
 
Dobrý den, z předchozích mých reakcí víte, že se diskusi zde v žádném případě nebráním. Tato diskuse ale není místo, kde bych Vám úředně odpovídal na podání směřovaná Ministerstvu vnitra. Navíc nedokáži v tuto chvíli posoudit, jak se uvedené rozhodnutí vztahuje na Váš případ. Vaše podání postoupím příslušným odborným útvarům, aby na Váš dotaz reagovaly. S pozdravem, Ivan Langer
  13.01.2009 Jiří Ladislav <Jiri.Ladislav@seznam.cz>
 
Dobrý den. K Vaši odpovědi na můj dotaz ze dne 24.11.2008 týkající se rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky: Podle §110 odst. 3)z.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu (v tomto případě Městského soudu v Praze)a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je krajský soud vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí.
Právní názor Nejvyššího správního soudu ČR vyslovený ve zrušujícím rozsudku Č.j.: 4 Ads 20/2007-59:
Za dané procesní situace, přináší-li výpočet příspěvku za službu podle § 76 vyhlášky č. 287/2002 Sb. žadateli o tuto dávku horší výsledek, než by mu přinesl výpočet příspěvku provedený pouze v intencích zákona, považuje Nejvyšší správní soud toto ustanovení zmíněné vyhlášky za rozporné se zákonem. Podle názoru Nejvyššího správního soudu tedy ustanovení § 76 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 287/2002 Sb. nelze použít, pokud by jeho aplikace vedla ke zhoršení postavení žadatele o příspěvek za službu.

S ohledem na tyto skutečnosti musí žalovaný v řízení o žádosti o příspěvek za službu nejprve zjistit a porovnat, zda je pro žadatele nejvýhodnější vyměření příspěvku z posledního hrubého měsíčního služebního příjmu policisty před skončením služebního poměru, z průměrného hrubého měsíčního služebního příjmu za posledních 12 měsíců před skončením služebního poměru, nebo z výpočtového základu určeného podle § 76 vyhlášky č. 287/2002 Sb.

Bude-li nejvýhodnější první varianta, ŽALOVANÝ NESMÍ pro rozpor se zákonem ustanovení § 76 vyhlášky č. 287/2002 Sb. aplikovat a musí rozhodnout toliko na základě zákona.

Argumentaci žalovaného v odůvodnění jeho rozhodnutí, jejíž část převzal i Městský soud v Praze, považuje Nejvyšší správní soud za absurdní. Pokud totiž policistovi v posledním měsíci trvání služebního poměru nebyl vyplacen žádný příjem, bude mu příspěvek za službu vyměřen z příjmu průměrného, jak předpokládá zákon, a nelze proto namítat, že by v takovém případě neměl policista na tento příspěvek nárok.

Pokud žalovaný dále tvrdí, že na výplatní pásce (výplatním lístku) jsou kromě služebního příjmu i jiné náležitosti, které součástí služebního příjmu nejsou, Nejvyšší správní soud podotýká, že v takové situaci by poslední hrubý měsíční služební příjem policisty neodpovídal výsledné částce uvedené na výplatní pásce. To ovšem zřejmě není případ stěžovatele, který konstantně tvrdí, že jeho poslední hrubý měsíční služební příjem podle výplatní pásky činil 31 740 Kč a tato částka byla uvedena i v potvrzení o jeho příjmech.

V projednávané věci potvrdila Policie České republiky, Správa Severomoravského kraje stěžovateli hrubý měsíční služební příjem za měsíc březen 2005 ve výši 31 740 Kč, což je více, než jeho průměrný hrubý měsíční příjem za posledních 12 měsíců (26 008 Kč) i než výpočtový základ určený podle § 76 vyhlášky č. 287/2002 Sb. (28 455 Kč). Uvedená čísla jednoznačně potvrzují názor stěžovatele o tom, že v jeho případě se zmíněná vyhláška dostává do rozporu se zákonem, neboť její aplikace stěžovatele poškozuje. V souladu s ustanovením čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky a citovanou judikaturou Ústavního soudu proto Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v dané věci nelze tuto vyhlášku aplikovat.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Městský soud v Praze pochybil, když vycházeje z chybné argumentace žalovaného nesprávně posoudil stěžejní právní otázku a shledal, že předmětnou vyhlášku lze v daném případě aplikovat, což Nejvyšší správní soud nesdílí.

Nejvyšší správní soud uzavírá, že kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. byl prokázán, napadený rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 12 Ca 118/2005 - 35, ze dne 14. 9. 2006, je nezákonný, a proto jej Nejvyšší správní soud podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Podle shora uvedeného právního názoru Nejvyššího správního soudu a podle zákona musí Městský soud v Praze zrušit obě rozhodnutí správního orgánu, přičemž nemůže mít na věc odlišný právní názor než měl Nejvyšší správní soud ČR.
Podle § 78 odst. 5 z.č. 150/2002 Sb., s.ř.s. je právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost, v dalším řízení správní orgán vázán.
Na základě shora uvedeného mi prosím pane ministře sdělte, jakým způsobem se mohu v současné době domoci svých práv, na řádné a zákonné vyměření příspěvku za službu, když mi byl vyměřen nezákonným způsobem, podle § 76 vyhlášky č. 287/2007 Sb. a od ukončení řízení o přiznání příspěvku za službu.
Děkuji za odpověď.
 
Zatím žádná odpověď...
  09.01.2009 Jarda Polda <j.flinta@seznam.cz>
 
pro petr dvp: To máte, pane kolego tak. Zloděj křičí chyťte zloděje. A pokud Janu Krausovi připadá právě Langer nejpodezřelejším, tak já s ním chtě nechtě musím souhlasit. A teď dotaz pro pana Langera: Kdy se omluvíte Paroubkovi tak, jak to udělal Topolánek?
 
Dobrý den, opravdu nevidím důvod pro omluvu. Zdravím, Ivan Langer
  07.01.2009 petr dvp <petr.dvp@seznam.cz>
 
Právě jsem viděl "Na vlastní oči" a Langer z toho vyšel jako totální... Naprosto ho nezajímá korupce která se pd ním děje a ještě se tomu směje... Co na to říct? Asi mu z toho taky káplo... Kdyby aspoň projevil zájem to prošetřit, ale to by se asi na něco přišlo... Ale ať se pak nediví že volby dopadly jak dopadly...
 
Dobrý den, v prvé řadě musím zcela odmítnout tón, se kterým je na počátku reportáže zlehčována práce dobrovolných hasičů. To jsou lidé, kteří s nasazením vlastního zdraví a životů a bez nároků na jakékoli odměny chrání zdraví a majetky nás všech a tito lidé si zaslouží poděkování a úcty. V minulosti si pak dobrovolní hasiči oprávněně stěžovali, že za jejich nasazení se jim ze strany státu nedostává téměř žádné pomoci. A proto jsem přišel s projekty, jako je pravidelná obměna materiálně technické zabezpečení profesionálních i dobrovolných hasičů, i proto je tu projekt na vybavení 33330 dobrovolných hasičů speciálními oděvy a obuví (které si do té doby v mnoha případech museli nakupovat sami ze svého). Tato pomoc hasičům představuje nově stovky milionů korun ročně. A protože jsme hasičům chtěli pomoci co nejrychleji, ještě v roce 2008, odpovídaly tomu i termíny na dodání. Pokud má ale kdokoli jiné informace a důkazy o manipulacích či korupci, já se určitě nebudu bránit řádnému prošetření takových informací. Vyjádření GŘ HZS k reportáži pak můžete nalézt na webu HZS ČR www.hzscr.cz. S pozdravem, Ivan Langer
  22.12.2008 Spadla klec <HusitaJ@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře,

Pan Paroubek a jeho soukmenovci Vás poslední dny vyzývají k rezignaci. Na novinkách.cz jsem si přečetl, že Vás Paroubek podezírá ze zasahování do kauzy kolem poslance Wolfa. Totéž dnes uvedla redaktorka ČT, když Paroubek údajně řekl, že si na tom spekulativním "tvrzení" trvá. Budete na to nějak reagovat, anebo jste skutečně intervenoval nějakým způsobem v tomto případu?

Chtěl bych jinak velmi ocenit, že jste zřídil veřejnou diskusi, v níž tak vstřícně odpovídáte na takřka jakékoliv dotazy. To není mezi vrcholnými politky vůbec obvyklé. Měl bych na Vás v této souvislosti dotaz. Dokážete si představit, že by takovouto veřejnou internetovou debatu (kde dotázaný musí počítat i s max. kritikou) byl s to založit J.Paroubek, pročež by odpovídal i na kritické dotazy? Na svých web. stránkách?
Neznám snad politika (ministra), který by tak vstřícně a často odpovídal na svých web. stránkách. Možná ještě pan Vidím, jinak nevím.
 
Dobrý den, předně chci poděkovat za ocenění této diskuse a mého přístupu k ní. Jsem si vědom toho, že v tomto jsem mezi politiky jednou z mála výjimek, mezi současnými i minulými ministry si nevybavuji, že by někdo z nich takto s lidmi komunikoval. Ani Jiří Paroubek. To by mu ale potom asi nezbyl čas k tomu, aby vymýšlel taková zvrácená, lživá a ničím nepotvrzená nařčení směrem k mé osobě (a toto Vámi zmíněné není zdaleka jediným). Já ten čas raději strávím diskusí s Vámi, než reakcemi na nepravdivá a ničím nedoložená tvrzení Jiřího Paroubka. S pozdravem, Ivan Langer
  21.12.2008 Aleš Kerner <elesovitost@gmail.com>
 
Dobrý den,
musel jsem se zaregistrovat v reakci na Váš poslední příspěvek na aktualne.cz, kde jste se rozhodl ROK po události sám sebe obhájit.

Váš komentář:"O tom jsem s Martinem Bursíkem tehdy mluvil. Mluvil jsem o tom, že celá ta záležitost s videozáznamem rozhodně není jen tak náhodně zveřejněný záznam. O tom, že je to neseriózní, ba kriminální ovlivňování volby. O tom, že někdo vědomě porušil zákon. A řekl jsem, že za toto kriminální jednání půjde někdo bručet."

vs. Vaše skutečná tehdejší slova:"Ty prostě seš schopnej zabít bobra, abys zachránil strom? Jo? Ty jsi schopnej absolutně udělat cokoliv, jít přes mrtvoly, přes to, aby si dosáhl svýho. Respektuji to, že máš svého kandidáta, nicméně máš taky nějakou povinnost respektovat, aby došlo k nějaký shodě," ….."Vytíráš si prdel s těma ostatníma. Jinými slovy říkáš, že tihleti, tihleti si vytřou prdel s tam těma. Tak já ti to povím, jaká hra kolem toho byla. Jaká špinavá hra kolem toho byla, kolik lidí půjde bručet!"

Teď nevím jestli jste tak naivní, že si myslíte, že čtenáře opijete rohlíkem anebo jste tak mediálně nezručný, že jste pravdu popsal až po roce a ještě takovým způsobem, že vyznívá neuvěřitelně nepravděpodobně a směšně. Na přelomu století jste se myslím těšil docela důvěře veřejnosti, ale co předvádíte v posledních dvou letech, to nemá obdoby, ani to nebudu vyjmenovávat. Nechápu, jak jste si vůbec mohl dovolit cpát se do vedení ODS, když stranu svým obrazem jednoznačně poškozujete. Doporučuji si přečíst reakce pod tím článkem na aktualne, abyste se vrátil trochu do reality, pokud možno zachránil co se dá, a odešel z politiky. Pochopte, že teď už je jedno, co je pravda a co ne, jste natolik zdiskreditovaná osoba, že pravici pouze škodíte, a mně to jako pravicovému voliči velice vadí. Poslední věty platí např. i pro ministra Řebíčka, pozdravujte ho a můžete odejít společně, třeba do představenstva Viamontu, tam je snad ulito dost...
 
Vážený pane Kernere, na rozdíl od Vás nevidím žádný rozpor mezi mými tehdejšími slovy a současným vyjádřením na aktualne.cz. Naopak následující události mi daly jednoznačně zapravdu a je mi tak trochu líto, že trestní řízení, které v té věci probíhá, je zcela mimo zájem médií. Zdravím, Ivan Langer
  21.12.2008 Josef Král <sport.kral@seznam.cz>
 
Dobrý den
chci vám poděkovat konečně se mnou někdo promluvil jako s lidskou bytostí.Na zjištění,že mám pravdu stačilo pár minut.Teď budu pokračovat ve svém boji za pravdu podle vaší rady dál a snad najdu i na ministerstvu spravedlnosti někoho kdo bude tak ochotný jako byl váš člověk.Ještě jednou děkuji.
 
Dobrý den pane Králi, děkuji za Vaši reakci. Mým zájmem skutečně je, aby každý podnět, se kterým se lidé na mne s důvěrou obrátí, byl řádně prověřen a v případě, že je oprávněný, byla poskytnuta potřebná pomoc a sjednána náprava. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer
  18.12.2008 Josef Král <sport.kral@seznam.cz>
 
Dobrý den
poslal jsem vám údaje o mém vyšetřování.Nemusíte do ničeho zasahovat stačí jen chtít,aby si to konečně někdo přečetl celé a trochu se zamyslel jestli je to vůbec možné.A ne jako na státním zastupitelství kde si přečtou jen podpis a vše hodí do koše jak mi sami napsali,že žádný můj dopis číst nebudou a ani na něj nijak reagovat.Což činili i nyní neboť by mi nemohli odpovídat takové nesmysly co psali v odpovědích.Odpovídali na něco úplně jiného než jsem jim psal.Předem děkuji snad to konečně někdo přečte.
 
Zatím žádná odpověď...
  17.12.2008 anywhere home <anywherehome@gmail.com>
 
Už máte všichni nahrabáno dost na nadprůměrný život..........tak už k* zveřejněte celou Krakatici a nevymlouvejte se na "bezpečnost", kterou určují bývalí STBáci a komouši typu nejhoršího Šloufa v pozadí....velmi vám děkujou, že jim to dovolíte.....že si můžou hrabat na očích všech, aniž by se co dělo.....děkujeme, že udržujete naši zemi na špici korupce
 
Dobrý den, rád budu odpovídat na vaše dotazy, prosím ale o konkrétnost a slušnost. Zdravím, Ivan Langer
  08.12.2008 Josef Král <sport.kral@seznam.cz>
 
Dobrý den
píši vám po několika měsících kdy jsem čekal,že se něco z toho co jste sliboval stane nestalo se vůbec nic!!!!!
Marně vám poukazuji na to,že v Českých Budějovicích policie kreje trestné činy čímž dochází přímo na půdě policie k porušování zákona vyšetřovatelem který má dbát na dodržování zákona a ne jej sám porušovat!!!!!
Když upozorním nadřízené tak se dovím,že chci protekční vyšetřování a to já nechci,chci jen dodržení zákona a aby byli potrestáni praví viníci a ne nevinní lidé jak se to děje v Českých Budějovicích!!!!!
Kdyby jste byl mužem na svém místě nechal by ste to již dávno prošetřit nejsem jediný komu to onen vyšetřovatel udělal.Vše se dá reklamovat,lékař udělá chybu mohu si stěžovat a vše se přešetří,ale policista je neomylný ten má vždy pravdu a nikdo s tím už nic neudělá i když všichni ví že je to podvod!!!!!
Odpovězte mi tedy konkrétně mám vzít spravedlnost do svých rukou když vaše policie je úplně k ničemu?????????????????????????????
Kdo nahradí utrpení mojí rodiny které způsobil jeden neshopný vyšetřovatel nebo naopak velice schopný podvodník z řad policie????????????????????????????????????????
Pokud nedá pokyn k zahájení vyšetřování někdo z hora tak se nic vyštřovat nebude a všechny důkazy policie zničí a zahladí všechny stopy.Vy jste ten nejvyšší který může dát pokyn policie je ve vašem rezortu takže záleží jen na vás jestli máte ve svém rezortu podvodníky nebo policisty.Stále věřím,že jste charakterní člověk a že vše necháte přešetřit dle vašich slibů.Ale žádám o urychlenou a konkrétní odpověď ano nebo ne.
 
Dobrý den pane Králi, mohu Vás ujistit, že každý podnět k práci policistů, který mi přijde na tento web nebo mé maily, tak nechávám prošetřit. Mohu Vás ale také ujistit, že do takového prošetřování již nezasahuji a neovlivňuji jej, to již musí činit k tomu zákonem určené osoby (Inspekce ministra vnitra, vnitřní kontrola). Navíc každý postup policie v trestním řízení je vždy pod dozorem státních zástupců. Pokud se Vám zdá, že i přes předchozí upozornění dochází i nadále ve Vašem případě k pochybením ze strany policistů, napište mi, prosím, více a konkrétně na ivan.langer@mvcr.cz. Zdravím, Ivan Langer