Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Korupce v České republice

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  24.02.2006 Petr Forman <Weezer@centrum.cz>
 
Vážený pane poslanče,

Včera jsem si přečetl znepokojivé informace. Ex-šéf NBú Jadlec si z velkou pravděpodobností půjčil 2mil.Kč od stíhaného R.Krejčíře. Pane poslanče, já se nestačím divit, co se to v této zemi děje. Využívám velmi jemnévýrazivo, když se táži.......Nemáme tady kocourkov? Co s oním kocourkovem hodláte dělat? Co takhle celé NBú vyčistit? Nějakou takovou deratizaci ala I.Langer?

S pozdravem: P.Forman

S pozdravem:
 
Vážený pane Formane,

nad korupčními skandály ČSSD z poslední doby se nestačím divit ani já. Půjčka 2 mil. bývalému šéfovi NBÚ Kadlecovi od lidí kolem R. Krejčíře, napojení současného ředitele NBÚ na konkurzní mafii, podezření šéfa poslanců ČSSD Krause z praní špinavých peněž obviněného a později odsouzeného podnikatele Riga, celý národ viděl, jak si šéf Úřadu vlády S. Grosse a J. Paroubka Zdeněk Doležal říká o pět (milionů) na stole v českých, podezření z korupce při jednání s farmaceutickými firmami jak na ministerstvu zdravotnictví, tak na České lékařské komoře … - a to jsou skandály jen z posledních dvou, tří měsíců. Za vlády ČSSD klesla Česká republika v mezinárodním žebříčku korupce z 25. místa v roce 1996 na 50. místo společně s Namibií v roce 2005.

Korupce se stala běžnou společenskou normou. Jak jsem se zmínil již v odpovědích před Vámi – jsem si vědom toho, že korupci nikdy nelze zcela vymýtit, ale kvůli tomu nemůžeme na boj proti korupci rezignovat. Jsem pevně přesvědčen, že kroky, které obsahuje Protikorupční balíček ODS (k dispozici na těchto webových stránkách) a které jsme například zpřísněním a zefektivněním zákona o střetu zájmů již začali činit a ve kterých budeme nadále pokračovat, pomohou snížit korupci tím, že omezíme prostor pro korupční jednání, zavedeme účinnou veřejnou i vnitřní kontrolu nakládání s veřejnými prostředky a budeme přísně a nepoliticky postihovat veškeré korupční jednání na všech úrovních, padni, komu padni.

Pokud zmiňujete ve svém výčtu podezřelých jednání pana Dalíka či pana předsedu Topolánka, musím k tomu dodat, že pan Dalík byl po nezákonném trestním stíhání zproštěn veškerých obvinění a u pana Topolánka k žádnému podezření z korupce nikdy ani nedošlo.

Skutečnosti, které vyšly najevo kolem NBÚ (viz výše zmiňované skandály) velmi silně oslabují důvěryhodnost této instituce i České republiky navenek (např. jako partnera NATO). Jsou zpochybněny veškeré bezpečnostní prověrky, které tento úřad vydal. Situace je vážná a nově zřízená komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu NBÚ, jejímž jsem členem, se touto situací intenzivně zabývá, prověřujeme všechna podezření a hledáme řešení celé situace. Kompletní reorganizace NBÚ je rovněž jedna z variant.

Zdravím Vás, Ivan Langer
  23.02.2006 Petr Forman <Weezer@centrum.cz>
 
Vážený pane stínový ministře,

Jak Vám mohu věřit, že hodláte s maximální důsledností zatočit s korupcí? Já se nestačím divit, co všechno se z médií dovídám. Naposledy řešil jisté obvinění pan Topolánek s J.Paroubkem v pořadu "Otázky V.Moravce". Neustále nás televize bombarduje různými odposlechy /tu fotbalových funkcionářů, pak soudců, dokonce i příslušníků NBU aj/ Co se to proboha děje v tomto státe poslední dobou? Tady vychází najevo velmi podivné propojení. Jsem jenom zvědav, co všechno vyleze na povrch. Na posledy aféra Zavadil /člen ODS/, předtím Topolánek, obvninění souci, světoběžník Kraus, Doležel, Doležal/člen ODS/, Dalík/spojenec ODS/, Grossteska, Zgarba, Ex-ministr Svoboda atd. Výčet by byl mnohem delší. Hrůza..hrůzoucí. Navíc, na této stránce se dočítám o dalších kauzách. Viz.pan Mr.Populi Jandák a jeho machinace na pražském magistrátě. Tehdy se to vyšetřovalo. Ale protože byli vyšetřovatelé nepřímí podřízení, tak se to samozřejmě zametlo/LN/. Tam je také důležité si uvědomit, že na pražském magistrátě fungovala jakási opoziční smlouva. Možná, kdyby to tak nebylo, pan Jandák s ex-kolegou s magistrátu Paroubkem, by těžko seděli v dnešní vládě. Jo, hrajete to na nás pěkně chlapci. Nejsem zdaleka první, kdo přestává vrcholné politice rozumět. Tady bylo zmíněno, že Topolánek to s Paroubkem médiích hrají. Při dnešních zprávách bych se nedivil. Oni spolu seděli na onom análně-obsesivním úřadě, a sami přiznali, že se jim spolupracovalo dobře, no tak proč by ted měli najednou cítit nenávist? V dnešním postmoderním světě zapálení pro ideologie ztácí méně či více svou váhu. Jde spíš o nějaké osobní vyžití. A k tomu jsou třeba prachy. A jestli ty prachy vydělám skrz stranu zelených nebo modrých...to je šuma fuk. Když se zeptáte řady straníků soukromě, zjistíte, že jim ani tolik o to stranické tričko nejde. Dnes nežijeme v tak obsesivní době jako za Masaryka. V dnešním globalizovaném světě, prostoupeném kominikačními technologiemi, centra moci ztrácejí pomalu na významu. Dochází k rozmělnování centrálního echa. Uvidíme, kam tato duchovní vyprahlost dospěje. Rozhodně bych ale hádkám pánů Topolánka a Paroubka nepřikládal příliš velký význam. S vrcholný politiky se už dávno stalo divadlo. Kde jsou ty časy kdy měli novináři a politici blízko. To byli ty opojné začátky 90. let.

Stejně jako pánové níže nevěřím, že lze s korupcí zatočit. To je podle mně nemožné. Je to jenom takové vznešené gesto. Kdo zná mocenské mechanismy, ví, že vymícení korupce je nemožné. Stačí si vzít do úvahy probíhající kauzy/které jsou jen špičkou ledovce/, a člověku je jasné, že Hobbesovské či Freudovské vize státu jsou plně nasnadě. Stát víceméněně představuje mocenský instrument v prosazování egoistických intencí jednotlivců či všelijakých uskupení. Rozhodně nepředstavuje nějakou dobrosrdečnou matku.

S pozdravem:
P.Forman
 
Zatím žádná odpověď...
  22.02.2006 Pavel Jirák <jirak.22@seznam.cz>
 
Nemyslím že boj s korupcí je jednoduchý, nicméně je řešitelný. Bohužel všechny strany mají v programu boj
proti korupci, nic však konkrétního. Moje představa o boji s korupcí vychází z předpokladu, ž se musí prvně korupce rozdělit, pojmenovat, určit její příčiny a důsledky. Určit, kdy vzniká korupce tím , je špatný zákon, tím, že je zákon polovičatý, že zákon a nařízení korupci umožňují. Dojde- li ke korupci tím že je porušen zákon, je to otázka trestného stíhání. Zákon o zadávání veřejných zakázek je zákon, který v současném stavu legalizuje korupci. Při zadávání veřejné zakázky není možno prokázat většinou korupci ve výsledku výběrového řízení. Korupce se musí hledat v prvopočátku , tedy v samotné zadávací dokumentaci. Ta je nastavena většinou tak, že ji splní právě ten jeden uchazeč.
Mimo jiné není jenom finanční korupce, je korupce personální, kdy se zaměstná dcera nebo syn poslance, nebo vysoce postaveného úředníka, který pak přivře oči nad prohřešky podřízených, existuje korupce " služeb a službiček" ve stylu já ti zařídím tohle, ty nme zase tohle.
Zářný příkladem je Ministerstvo vnitra a policie České republiky. Do funkcí se dostanou pouze známí známých.
Problém u policie je i v tom, že se všichni znají, všichni na někoho něco vědí, všichni si navzájem pomáhají a kryjí se. Vezměte jenom tu komedii, když si pol. president nechal dovézt do kongresového paláce policisty
a doufal,že mu někdo řekne, proč chce odejít. Ten, kdo by to řekl, by se stal ne, hned, ale časem nepohodlným
a při první příležitosti by byl vyhozen nebo přeřazen tam kam by nechtěl.
Ne všechno je jenom o penězích. U policie neexistuje možnost jakékoliv stížnosti aniž by se nejprve nezjišťovalo proč si někdo stěžuje. Následně se možná řeší stížnost. Žádný plicista nemá možnost beztrestné stížnosti na jednání svých nadřízených.
Mne by jenom zajímalo, zda opravdu to myslíte Vy a Vaše strana s bojem proti korupci opravdově, a pak jestliže dostanete podnět k prošetření z korupčního jednání budete konat hned, nebo až když vyhrajete volby.
Dále by mne zajímalo, zda nebudete pořádat někdy veřejnou besedu na téma korupce.

Děkuji
 
Vážený pane Jiráku,

s Vaším návodem, jak řešit korupci, naprosto souhlasím. Bez toho, že bychom dokázali korupci pojmenovat, zjistili její příčiny a podmínky šíření korupce ve společnosti, je boj proti korupci jen bojem s větrnými mlýny. A právě z pečlivé analýzy vychází Protikorupční balíček ODS, který má tři základní pilíře – Prevence, Průhlednost, Postih a který je k dispozici i na těchto webových stránkách („Korupce – problém, který umíme řešit“).

Uvědomujeme si, že korupce je vždy tam, kde o nás, o našich právech a povinnostech rozhoduje někdo jiný. Takových příležitostí i lidí, kteří o nás rozhodují, v posledních 8 letech přibylo dramatickým způsobem. O to horší je, když neexistuje účinná kontrola tohoto rozhodování ani nakládání s veřejnými prostředky – tedy, když jsou špatné zákony. Omezení příležitostí ke korupci je tedy prvním krokem, druhým krokem je zavedení účinné veřejné i vnitřní kontroly. Mezi zákony, které chceme tímto způsobem změnit patří zákon o zadávání veřejných zakázek, o střetu zájmů (kde se nám již nyní podařilo jej zpřísnit a zefektivnit kontrolu jeho dodržování), univerzální správní řád, zákon o státní službě… Posledním, ne však méně důležitým, krokem v boji proti prevenci je přísný a nepolitický postih každého korupčního jednání a vytvoření odpovídajících podmínek orgánům činným v trestním řízení, aby tento postih mohly uplatňovat.

Tyto kroky se týkají i korupce u Policie ČR. Jako stínový ministr vnitra jsem připraven po volebním úspěchu podniknout u Policie ČR i další kroky, které výrazně omezí korupci a porušování předpisů ze strany policistů vůbec. Mezi ně patří tzv. metoda cukru a biče čili metoda odměna – trest, která spočívá v pozitivní motivaci a odměňování těch policistů, kteří jako praví profesionálové plní své povinnosti, vzdělávají se, pracují na sobě a naopak v negativní motivaci, čili trestání těch policistů, kteří svým selháním kazí dobré jméno Policie ČR a svých kolegů. Rovněž podporuji systém výběrových řízení na nová místa a který na volná místa jednoznačně upřednostňuje stávající policisty a dává velké šance těm, kteří svou práci dělají dobře a pracují na svém zdokonalování.

Jen špatný manažer může trestat své podřízené za to, že vyjádří svůj názor a že nahlas sdělí, co je podle nich třeba zlepšit a jak toho dosáhnout. Pod takovým manažerem nemůže být policie nikdy úspěšná, jak na celostátní úrovni, tak i na úrovni krajské či okresní. Já se na svých cestách po regionech s policisty pravidelně setkávám (a to jak s funkcionáři, tak s „řadovými“ policisty) a vím, že nezájem ze strany vedení pociťují jako velký problém.
Stejně tak, jak se na svých cestách po regionech setkávám s policisty, tak se setkávám i s občany a diskutuji s nimi i na téma korupce. Vedle toho můžete jakékoli podněty, návrhy či připomínky na toto téma posílat i na tento web, do této diskuse. Budu velmi rád.

Děkuji za Váše názory a srdečně Vás zdravím, Ivan Langer
  20.02.2006 Radim Burk <debianuser@seznam.cz>
 
Vazeny pane I. Langere,

vim, ze toto neni otazka primo na Vas, nicmene jste jeden z mala politiku se kterym lze komunikovat touto cestou.

Mohl bych Vas pozadat, aby jste se nam a nasim volicum pokusili do co nejhlubsiho detailu objasnit, jak to bylo s dluhem 6 milionu pana Topolanka a v jakem vztahu byl s dannou firmou? Pevne verim, ze zadny,

Jsem tohoto casu vedeckym pracovnikem na nejmenovane VS a osud komunisticke/nekomunisticke vlady zavisi na mem naslednem setrvani v CR. Neco podobne bych moralne po tom vsem neunesl.

Verim, ze opozice je schopna a ochotna vytahnout jakoukoli spinu a prosim vas timto, aby jste tuto skutecnost vysvetli co mozna do nejvetsich detailu.

Predem dekuji.
 
Vážený pane Burku,

velmi si vážím Vaší důvěry. S osobními otázkami, které se týkají jiných politiků se ale musíte obracet přímo na tyto politiky. Údajným dluhem společnosti VAE, ve které dříve působil i pan předseda Topolánek, se zabývala i média a pan předseda Topolánek se k těmto spekulacím již několikrát vyjádřil. Osobně jsem přesvědčen, že pan Topolánek v souvislosti s podnikáním firmy VAE nic nedluží a vše je řešeno standardní právní cestou.

To, že koalice (i když třeba skrytá) sociálních demokratů a komunistů je pro tuto zemi skutečnou hrozbou, podporuje skutečnost, že nejen Vy, ale i celá řada dalších kapacit (vědeckých, podnikatelských apod.) zvažuje v případě takové koalice působení v jiné zemi. Tomu chceme a musíme zabránit a proto uděláme vše, abychom ve volbách do Poslanecké sněmovny v červnu 2006, věřím, že i s Vaší podporou, zvítězili a mohli sestavit akceschopnou vládu bez jakékoli podpory komunistů, která by řešila problémy této země, jako je korupce, nezaměstnanost, gigantický státní dluh, problémy ve školství, zdravotnictví, Policii ČR a mnoho dalších.

Zdravím Vás, Ivan Langer
  13.02.2006 Jan Jagr <JAGERMAN@seznam.cz>
 
Vážený pane I.Langere,

Níže píšete, že se chcete s vážností sobě vlastní důsledně zabývat bojem s korupcí. Co si mám ale pod tím představit? Mně to spíše od Vás přijde jako populistický krok, jenž si má získat širokou přízen veřejnosti. Víte, já už nějaký ten pátek v zemi žiji, a nemám ten pocit, že by se dalo účinně s korupcí zatočit. Ostatně, i jeden pisatel níže uvádí, že s korupcí se potýká i náš velectěný vzor USA. Nevím, jestli jste četl rozhovor s Dominikem Haškem. Ten taky uvádí, že, když hrál ještě za Pardubice, korupce byla velmi častým jevem. Prý to bylo tehdy považováno za celkem přijatelnou věc. Naopak, ten kdo si chtěl zachovat čistý štít, byl málem podle D.Haška za divného. Ostatně, znáte známé heslo - "kdo nekrade, okrádá svou rodinu". Dominik Hašek mluví o konci osmdesátých let. Bohužel, na základě mých a jiných zkušeností, nemohu konstatovat slibnou změnu. Ikdyž jsem nehrál hokej, ale jiný sport/ani fotbal/ a daleko nižší soutěž, popis D.Haška je naprosto shodný. Padají tam sice pětistovkové úplatky. Ale padají, a vnímá se to jako norma. Za celou dobu jsem neviděl, že by se nad tím někdo rozčiloval. Kdyby chtěl naopak někdo někoho naprášit, pokazil by si v té soutěži pověst. "Padni komu padni" tady neplatí. Je to smutné, nelze než to tak vnímat. Vůbec mně tedy nepřekvapuje, že se zvláště v hnoji, jakým je český fotbal s tak velkým gustem korumpuje. Zřejmě jste neshlédnul pořad "Krásný ztráty" s Ivanem Haškem a s jedním sportovním novinářem. Hašek kandidoval na předsedu čmfs. Ve veřejnosti se těšil velké oblibě/mluvil o tom v tom pořadu i ten zmíněný novinář/, ale přesto nakonec prohrál. Trenér Hašek se svěřil, že sice spousta lidí kolem fotbalu ho podporovala a do očí mu drtivá většina sdělovala, že on je ten správný chlap, který s tou korupcí zatočí. Nakonec stejně nebyl zvolen. A Hašek se k tomu vyjádřil, že hodně lidí něco říká, ale přesto spustě lidem, kteří si jen tak na oko přáli změnu, ten korupční systém vyhovuje. Zkrátka, mnoho povyků pro nic. Lidi sice nadávají. Ale spousta s těch, kteří nadávají pak korumpují taktéž. Podle toho, co čtu v novinách, a z vyprávění od všelijakých lidí/i celníků!/, mám pocit, že i při vší Vaší dobré vůli korupci nemůžete zastavit. Je to v hlavách lidí. A Vy nejste /pokud mi je známo/ žádný odborník přes psychiku. Represí, ani nějakkou speciální motivační metodikou nic nezměníte. Naše civilizace je taková, jaká je. Nezbývá, než to brát, jak to je. Stejně to tak spoustě lidem vyhovuje. Koneckonců, i současná politika nám toho je svědkem, nemám-li pravdu pane poslanče?

Zrovna si zpětně pročítám orientaci ze sobotních LN. V článku "Ta naše politika česká" se píše: "Malá ochota se angažovat ve věcech veřejných, nevyspělá občanská společnost, prohlubování propasti mezi politiky, stranami a voliči a zároven proměna paradigma moderní demokracie. Vnímání vrcholné politiky je v česku značně pokřivené. Pozornost se soustředí na několik málo politiků, probírají se jejich skandály, co řekli, kde se pohádali, ale obsah se vytrácí. Politika se proměnila v DIVADLO, které sice občan soustavně sleduje, ale zároven je jím znechucen. V představách většiny lidí je politika svinstvo a motivace těch nahoře, převážně nečisté:chtějí si nepoctivě přivlastnit majetek a výhody. Varující je však zjištění, že podle voličů jsou dnešní politikové morálně pokleslí, a to i ve srovnání s funkcionáři komunistického režimu".

S pozdravem:
Jan Jagr
 
Vážený pane Jagře,

naprosto s Vámi souhlasím, že v několika posledních letech se korupce, stejně jako před rokem 1989, stala společenskou normou. Za vlády ČSSD klesla Česká republika v mezinárodním žebříčku korupce z 25. místa v roce 1996 na 50. místo společně s Namibií v roce 2005. Za posledních deset let vzrostl počet zaměstnanců státní správy skoro o 40 tisíc, z toho na ministerstvech o 5 tisíc. Od roku 2002 se vláda podílela na přijetí šokujících 2.354 zákonů, prováděcích vyhlášek a jiných právních předpisů na téměř 44.000 stranách textu (jen v roce 2004 to bylo 700 předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů na 12.372 stranách textu).

Právě přemíra regulace je příčinou obrovské korupce. Čím více o nás někdo rozhoduje, tím větší je potřeba někoho korumpovat. Občanská demokratická strana jako jediná přichází s uceleným programem boje proti korupci, s „Protikorupčním balíčkem“ (viz dokument Korupce – problém, který umíme řešit, který je k dispozici na těchto webových stránkách) který vychází ze tří základních pilířů – PREVENCE, PRŮHLEDNOST, POSTIH.

Na rozdíl od sociální demokracie jsme si vědomi toho, co je podstatou korupce, co je příčinou jejího šíření ve společnosti. Víme, že samotná represe (která je navíc v současné době bezzubá) nic nezmůže. Víme, že se musíme pustit do boje se samotnými příčinami korupce a musíme omezovat příležitosti ke korupci. Čím méně bude kulatých razítek, čím méně o našich právech a povinnostech bude rozhodovat někdo cizí, tím menší bude potřeba někoho korumpovat.

Průhlednost spočívá v jasném stanovení pravidel bez komplikovaných výjimek a v zavedení účinné kontroly, a to jak vnitřní, tak veřejné. To se týká zejména následujících oblastí – střet zájmů (zde se nám již podařilo zavést veřejnou kontrolu a zpřísnit sankce za porušení zákona), veřejné zakázky, nakládání s veřejnými prostředky, univerzální správní řád, zákon o státní službě a další.

Ruku v ruce s prevencí a průhledností pak musí přijít nekompromisní postih těch, kteří stanovená pravidla poruší, bez ohledu na to, zda se jedná o úplatky někde na ministerstvu nebo v okresním přeboru ve fotbale. Pokud se jedná právě o tu „každodenní“ korupci ať již ve sportu, na místní úrovni apod., je nutné dát lidem jasný vzkaz, že jsme připraveni tuto korupci řešit a že se nemusí bát korupční jednání oznámit, že jejich oznámení nebude zameteno pod koberec.

Korupce je totiž velmi latentním (skrytým) trestným činem a větší ochota občanů tato jednání oznamovat by vedla i k vyšší schopnosti příslušných orgánů korupci odhalovat a trestat. Jak jsem uvedl již v předchozí odpovědi, na kterou odkazujete, jsem realista a vím, že korupci nelze nikdy vymýtit zcela. Kvůli tomu ale na boj proti korupci nemůžeme rezignovat. Nedomnívám se, že by jasný vzkaz občanům, že máme recept na problém, který je nejvíce trápí, tedy na korupci, byl populistickým krokem. Je to jeden z kroků, které má Občanská demokratická strana připraveny k tomu, aby se všem lidem v této zemi žilo lépe.

Se srdečným pozdravem, Ivan Langer
  02.02.2006 Tomáš Chisah <Reromantic@seznam.cz>
 
Zdravím pana I.Langera,

Mluvil jsem o možném střetu zájmů na pražské radnici. Nejsem si ale jistý, zda to nebyl pražský magistrát. Stoprocentně však vím, že tam působil pan Jandák spolu s J.Paroubkem. Ono je to možná pro Vás nezajímavé, vzhledem k tomu, co se poslední dobou děje. Zřejmě takových střetů zajmů bude mnohem víc. Nicméně, nemělo by se to, že? Ted zrovna pročítám článek "Epocha samozněcování" od V.Bělohradského. On prokládá svojí podle mně zajímavou esej i názor M.Klímy. V.Bělohradský píše:"M.Klíma tu popisuje obecný trend, který britský poitolog z Evropské university ve Florencii C.Crouch nazval postdemokracie. V jeho pohledu je demkracie ve fázi úpadku, pomalu zaniká a na jejím místě se vynořuje postdemokracie, jejíž hlavní charkteristikou je postupné nahrazování právního státu a parlamentní demokracie sítí efektivně lobujících mocenských skupin, jejichž cílem je prosadit v utilitaristicky orientovaném smlouvání pravidla hry, výhodná pro nejmocnějí ekonomická uskupení".

Možná Vám jeho pohled přijde jako čirá spekulace. Nicméně, když vezmem v podtaz aferu kolem Unipetrolu a korupční dění /které jsem Vám popisoval/ v USA, nemusí se jednat až o takový nesmysl. Psychogeneze obyvatelstva západního světa se opravdu mění. Byly doby, kdy se bojovalo i za ideály. Ty doby jsou, jak se zdá -pryč.

Ostatně, včera jsem sledoval opět pořad "Na vlastní oči". Opět jsem byl konsternován. Nějaká soudkyně si napůjčovala několik desítek milonů a velkou část z toho nevrátila. Myslíte si, že si šla sednout? Nikoliv! Dostala nepodmíněný trest. Pan ministr P.Němec navíc zalhal /anebo dostal od svých podřízených špatné informace/, když sdělil redakrorovi I.Klímovi, že byla ona soudkyně sproštěna své funkce. Pan I.Klíma se totiž šel optat kolegy té soudkyně, a ten pravil panu I.Klímovi, že o žádném sproštěním nic neví. Takže, paní soudkyně ukradal několik milionů, a chudáci věřitelé/kteří důvěřovali oné paní, vzhledem k tomu, že se honosila soudcovským stusem/ přišli o velké peníze. Sami věřitelé koutili nevěřícně hlavou. Divíte se jim? Upřímně řečeno, po tom, co se děje v tomto státě......... já už nikoliv. Předpokládám, že takový precedens by se za ministra I.Labgra nemohl stát. Zkuste se na tento případ mrknout. Tady už přestává sranda! Samy soudci bylo z tohoto případu nesmírně rozlíceni.

Srdečně zdraví:
Tomáš Chisah
 
Vážený pane Chisahu,

ve věci možné korupce na břeclavské celnici již připravuji písemnou interpelaci. Co se týče druhého případu (tedy té soudkyně), doporučuji Vám upozornit na tento případ spíše přímo ministra spravedlnosti Pavla Němce, který kromě odpovědnosti za státní správu soudnictví má též právo přímo zasáhnout i do již pravomocně rozhodnutého trestního řízení (může podat stížnost pro porušení zákona), případně může přezkoumat kárné řízení.

Koncem ledna 2006 prosadila ODS řadu pozměňovacích návrhů do nového zákona o střetu zájmů. Tyto pozměňovací návrhy rozšiřují okruh osob, na které se úprava střetu zájmů vztahuje, zavádí větší veřejnou kontrolu (kdokoli si může zjistit povinně zveřejňované údaje, kdokoli může dát podnět, že daná osoba porušuje zákon), zavádí přísné a vynutitelné sankce. Zpřísnění, zpřehlednění a zefektivnění zákona o střetu zájmů je součástí „Protikorupčního balíčku ODS“ (k dispozici na tomto webu – „Korupce – problém, který umíme řešit“).

Součástí „Protikorupčního balíčku“ je i boj proti korupci, který vychází ze tří základních pilířů – prevence, průhlednost, postih. V boji proti korupci se zaměříme na omezování prostoru pro korupci, důsledné zákony (o střetu zájmů, o veřejných zakázkách, o státní službě apod.), na fungující policii a justici a na nekompromisní kontrolu a postih korupčního jednání. Prosadíme tzv. Antibyrokratický zákon, který stanoví transparentní a závazná pravidla pro přípravu a přijímání právních předpisů, kterými jsou zaváděny nové regulace a omezení. Nebudou tak přijímána nová nadbytečná omezení a některé stávající regulace budou bez náhrady zrušeny.

Univerzální správní řád zruší desítky zvláštních procesních pravidel. Sjednocení správních řízení povede k větší transparentnosti a k omezení korupčního jednání těch, kteří o právech a povinnostech občanů rozhodují. Naším cílem je průhlednost při zadávání veřejných zakázek, při čerpání prostředků z veřejných fondů a při rozhodování o právech a povinnostech občanů, která je základním předpokladem účinné veřejné kontroly. Zákon o elektronizaci státní správy (e-Government Act) zjednoduší a zrychlí úřadování a zrovnoprávněním elektronické formy s písemnou zefektivní veřejnou kontrolu. Stejně tak projekt Czech Point umožní občanům jednoduše kontrolovat stav projednávání své věci, odstraní nutnost obíhat každý úřad zvlášť. I čekání ve frontách se na úřadech stane minulostí. Jsem si dobře vědom, že korupci nelze v žádném státě (ani v USA) stoprocentně vymýtit, ale kvůli tomu nemůžeme na boj proti korupci rezignovat. Jsem přesvědčen, že výše uvedené kroky, které Občanská demokratická strana v rámci boje proti korupci prosazuje, povedou k výraznému omezení korupce.

S pozdravem, Ivan Langer
  01.02.2006 Tomáš Chisah <Reromantic@seznam.cz>
 
Vážený pane I.Langere,

Předně bych Vám chtěl vřele poděkovat za vyčerpávající odpověd nejen kolem té korupce na zmíněné celnici. Vážím si poslance, který si věnuje občanovi patřičným způsobem.

Omlouvám se za tu mou chybu, jenž se týkala společného učinkování Vašeho předsedy s panem Paroubkem na pražské radnici. Bylo to zřejmě někde jinde.

Nevím, jesli to bylo v příloze LN, nebo nějaké jiné příloze jiných novin. Je to asi zhruba rok, možná méně, kdy jsem četl o tzv. "střetu zájmů" na..../myslím, že to bylo na pražské radnici. Prý se onoho střetu zájmů měl dopustit náš nejoblíbenější politik/hádejte kdo?/ a pan Paroubek. Jandák tehdy díky své vlivné pozici údajně přihrával peníze své firmě. Tehdy tam vypovídal nějaký policajt a ještě někdo. Bohužel už onu přílohu nemám, takže Vám to nemohu vypsat. Vím jenom, že jsem to pravděpodobně četl před nástupem Jandáka do ministerského postu. Já jsem vůči médiím podezřívavý, nicméně, ten článek vypadal věrohodně. Dotyčný redaktor se tam opíral o svědectví několika osob, včetně toho policajta. Když jsem zaslechl, že je Jandák suveréně nejpopulárnější politik, v duchu jsem si říkal, zda-li tuto nedorešenou kauzu náhodou nikdo před začátkem voleb neotevře.

Vy jste uvedl, že v USA moc výkonná zasahuje do nezávislosti policie, justice ad. Je to dle Vás dobře? Před pár dny jsem četl článek od novináře B.Whitmora, který nesl název "Jak lobbismus přerůstá..." V článku jsem se mimojiné dozvěděl:"Kromě informací o Abramoffově sklonu k používání barvitého slovníku se totiž zjistilo, že korumpoval neuvěřitelných dvacet zákonodárců a jejich asistentů a že stál skoro na samém vrcholku firemně-politické mašinérie, která ovládala Washington a spolurčovala v minulém desetiletí podobu zákonodárných procesů v Americe. 3.ledna se Abramoff před federálním soudem přiznal k podvodu, danovému úniku a ke spolčení za účelem uplácení veřejných činitelů. Analytikové nazývají Abramoffovu aféru, ukazující, ajk nebezpečné je propojení vlády jedné strany a velkých firemních peněz, největším korupčním skandálem za celou generaci. Firmy nad zákonodárci získaly bezprecedentní vliv. Republikánská strana zase dostávala od korporací předtím nevídané sumy peněz. Kdyby nebyl Abramoff tak nenasytný, mohl tento systém fungovat navždy".

Jak se zdá, i v USA mají velký problém z korupcí. Hlavně, že někteří pánové poukazují na to, že USA nám má být vzorem.

Onou z tou interpretací nemají samozřejmě problém i média, ale i řada institucí. Zrovna včera jsem se bavil s blízkým člověkem o tom, jak nám školní osnovy zatajovali některé skutečnosti ohledně Terezínského Ghetta. Některé informace zkrátka raději zůstali tabu. Myslím tím hlavně ty události, které se odehrály mezi lety 1945-1948. Mohl bysme se bavit i o deformovaných faktech/pokoucených interpretacích/ kolem B.Němcové, Jánošíka či Marxe. Není to tak dlouho, co podroboval filosof V.Bělohradský /ten, co stál u základů OF/ kritice výklad "Babičky". I v knize "Marx Concept Of Man" od E.Fromma naleznete rehabilitaci nepřekroucených údajů kolem K.Marxe. V.Bělohradský v onom článku píše:"Dějiny literatury jsou dějinami budování mostů mezi starými a novými dohodami o čtení, z nichž některé jsou střeženy přísnou diskurzivní policií, jako třeba čtení B.Němcové či A.jiráska v 50. letech. "babička" je snad nejmoudřejší česká žena, říkával Z.Nejedlý svým třaslavým hlasem a běda každému, kdo by tu moudrost v knize nenašel. Dnes bychom četli "babičku" spíše jako prvotní model českého života ve lži. Ta kněžna Zahabská na ratibořickém zámku byla ve skutečnosti chladná diplomatkaa von Sagan, dcera agenta ruského cara, milenka Metternichova. Na zámku se odehrávala důležitá jednání, dávaly se do pohybu síly, které dovedly do pohybu síly, které dovedly Evropu od mocenské rovnováhy mezi národními státy až ke katastrofám 20.století. Ceská spisovatelka to ale nevidí, její vztah je soustředen na vztah zámku a podzámčí, na boj o uznání životní moudrosti lidu zámeckou vrchností. Tento odpolitizovaný pohled na svět rabů snících o dobrých pánech se stal archetypem českého života ve lži..................................."

Ještě jednou děkuji za Vaší ozvěnu na minulé otázky.

Srdečně zdraví:
T.Chisah
 
Zatím žádná odpověď...
  29.01.2006 Radim Burk <debianuser@seznam.cz>
 
Vážený pane poslanče,
měl bych dotaz ohleně převodu nemocnic na novou právní formu. Jsem laik a rád bych (a předpokládám nejen já) dostal odpověď na otázku ( na kterou pan Kalousek neodpověděl): lze zamezit tomu, aby peníze z nemocnic, která jsou akciovou společností, nebyly "odsávány" jinam? Nebo zda-li toto není dle vás problém.

Za odpověď děkuji předem.
 
Vážený pane Burku,

ohledně vztahu poskytování zdravotní péče a možnosti vytvářet zisk si Vás dovoluji odkázat na mé vystoupení k zákonu o neziskových veřejných zdravotních zařízeních, které jsem na půdě Poslanecké sněmovny přednesl 31. 1. 2006 a je k dispozici na tomto webu v sekci ODS/Novinky. V současné době jsou nemocnice na akciové společnosti převáděny kraji. Kraje mají povinnost zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči a proto veškeré zisky, které nemocnice mají, vracejí kraje zpět do těchto nemocnic, dokonce nemocnicím poskytují i další prostředky z vlastních rozpočtů. Proto nemusíte mít žádný strach, že by kraje odváděly zisky nemocnic do jiných oblastí.

Problém v tom tedy nevidím. Forma obchodních společností je však důležitá z jiného důvodu. Vlastníkovi daleko lépe umožňuje kontrolovat hospodaření nemocnic a vyvozovat odpovědnost konkrétních lidí za konkrétní pochybení nebo odpovědnost managementu za špatné řízení. Není tedy možné, aby se v těchto nemocnicích, na rozdíl od těch státem ovládaných, kumulovaly ročně desetimilonové ztráty a nikdo za to nenesl odpovědnost. Forma obchodních společností vlastníky daleko více motivuje k dobrému hospodaření, zamezuje plýtvání veřejných peněz a zajišťuje poskytování těch nejlepších služeb, tedy poskytování té nejlepší péče pacientům. To dnešní nemocnice ovládané státem neumí a nehospodárnost by pokračovala i v nemocnicích podle zákona navrhovaného ČSSD a KSČM, kde by o nemocnicích rozhodovali absolutně neodpovědní a tedy k výsledkům lhostejní státem ovládaní úředníci.

S přátelským pozdravem, Ivan Langer
  26.01.2006 Miroslav Koupil <miroslav_koupil@kb.cz>
 
Vážený pane poslanče,
nepatřím mezi zhrzené důchodce, kteří pouze nadávají na poměry. Jsem poctivý daňový poplatník, který platí státu ročně statisíce korun na daních a vychovává pro něj budoucí daňové poplatníky.
Jsem velmi pobouřen tím, co se v našem státě děje.
1) obrana - za 23 mld oddlužíme zdravotnictví, pomůžeme bezdomovcům, zlepšíme infrastrukturu. Proč mám platit za každého člena mé rodiny 2300 Kč, když máme již plně profesionální armádu a jsme v NATO? Kolik dostal pan ministr obrany do kapsy na vypsání státní zakázky?
2) doprava - kauza Pendolino, viz výše
Můžu jmenovat spoustu jiného, ale v zásadě: chce-li jakákoli strana získat důvěru voličů, je nutné se na výdaje ČR dívat racionálně. I za vlády ODS nebylo všechno ideální, nicméně přestaňme do všeho politiku tahat. Zde jde spíš o osobní zodpovědnost každého z Vás, komu my-voliči- dáváme hlas. Pokud tedy chcete získat moji důvěru, prosím o zanechání vzájemných výpadů ve Směnovně a raději hledejte konsenzus nad důležitými tématy napříč stranami. Moje priority:
1) reforma daní - chci platit méně, od státu nic nepotřebuji, pouze pokud onemocním, zestárnu nebo mně nějaký debil zmrzačí
2) jednání se skutečně inovativními investory - pobídky pro automobilky, které za 30 let nebudou nic vyrábět, jsou vyhozené peníze.
3) brzda v poklonách EU - vždyť víc ztrácíme, než získáváme
Pane poslanče, jsem ekonom a dosud volič ODS. Pokud chcete zvítězit, přidejte do kritiky i konstrukci a dohodu, ať tomu tak zůstane.
 
Vážený pane Koupile,

naprosto s Vámi souhlasím, že výběrové zakázky, které se vypisují za této vlády (a mohu přidat ještě další – elektronické mýtné na dálnicích, stíhačky Grippen, zakázky na Policejním prezídiu, prodej IPB, severočeské uhelné doly, Podpůrčí a garanční rolnický a lesnický fond, atd.) jsou naprosto neprůhledné, často pro stát nevýhodné, točí se kolem nich korupční skandály. Jednou z priorit ODS v boji proti korupci je i naprosto transparentní zákon o zadávání veřejných zakázek, který znemožní obcházení pravidel a vypisování zakázek bez výběrového řízení a zakotví jasný a průhled postup rozhodování a kontrolu vynakládání veřejných prostředků.

Součástí „Protikorupčního balíčku ODS“ (naleznete na těchto webových stránkách) je i tvrdý a nekompromisní postih nezákonného jednání.

Vaše priority naprosto schvaluji a ztotožňuji se s nimi. V tomto směru se ubírá i volební program ODS (rovná daň, podpora podnikání, investice do vědy a vzdělání, realistický postoj k evropským otázkám,…). Mohu Vás ujistit, že předvolební kampaň ODS bude zaměřena na vysvětlování vlastního volebního programu a představování výhod, které občanům této země program ODS přinese.

Srdečně Vás zdraví, Ivan Langer
  24.01.2006 John Smrcek <filo-id@seznam.cz>
 
Vážený pane Langere,

Máte rád bulvár? Předpokládám, že vystupujete na veřejnosti způsobem, jenž tento odpad novinářské práce odmítá.

Můžete mi vysvětlit, proč se pan president V.Klaus stýká s člověkem/seděli spolu dobrovolně u jednoho stolu na jedné akci/, který vlastní kromě seriozních i ty bulvární deníky? Někdo by mohl namítnout - a proč ne? Ale proč se tedy naše veličenstvo V.Klaus pohoršuje veřejně nad tím, že více než polovina senátorů čte blesk? Zrovna nedávno jsem četl rozhovor se spisovatelem M.Vívajtem, který poodhaloval zákulisí médií. Hovořil o tom, že se soudí z AHA. Zhruba ve stejnou dobu měl dojednano intervijů s nebulvárním týdeníkem. Konsternován zjistil, že seriozní deníky jako instinkt.........vlastní tentýž majitel jako Aha atd. Rozhovor pro onen seriozní deník se samozřejmě nekonal. Bohužel musím smutně konstatovat s pánem, který píše níže, že médiím nelze věřit. Zdá se, že tu máme jedno velké divadlo! Ostatně, právě rezignovaný poslanec M.Kraus je toho plným důkazem. Jak mohl přežít jako poslanec i pád totality? Tohle zatraceně pane I.Langře pořádně smrdí! Potom se nelze divit výrokům L.Klausové, že nám tu média podstrkávají virtuální realitu. Důkazem toho může být i dnešní prohlášení Musílkové, že s ODS nemá nic společného. Prý si to vymyslel pan Rath, a novináři a ODS se toho chytli.

Jak vůbec hledíte na apatii obyčejných lidí vůči politice? Minulé volby podle mě nebyly legitimní, jelikož přišlo pouze 58% občanů. To je příliš málo na to, aby mohli být volby legitimní! Já se mezi obyčejnými lidmi pohybuji, a musím Vám sdělit, že lidi jsou povětšinou s politiky otrávení či lhostejní. Ono už nejsou naštvaní, ale apatičtí.
Jak z toho ale ven? Podle mně žádný účinný lék neexistuje. Ona politika vypadá z médií ještě dost uhlazeně. Kdyby lidé mohli nakouknout do vnitrostranických šarvátek, divili by se, že ta politika vůbec nějakým způsobem funguje. není to tak dlouho, co jsem hovořil s jedním řadovým členém ODS. Z jeho slov jasně vyplynulo, že v ODS probíhá pořádná vnitrostranická bitva. A ještě něco mi pověděl! Prý bez peněz do ODS nelez! Ikdyž má prý člověk třeba tři vysokoškolské tituly, bez financí se nečape. Ano, tak mi to explikoval! On ten pan Bělohradský moc dobře věděl, proč se vymknout z tehdejšího OF.

S vřelým pozdravem: John Smrcek
 
Vážený pane Smrceku,

k programu pana prezidenta Klause a osobám, se kterým se stýká bohužel nejsem schopen se vyjádřit, prosím Vás tedy, abyste tento dotaz položil přímo panu prezidentovi. I když bulvární tisk nečtu (maximálně když napíšou něco o mé osobě ), respektuji, že má silnou skupinu svých čtenářů a je s ním třeba počítat stejně jako se serióznějšími deníky. Jak je možné, že pan Kraus přežil jako poslanec i pád totality, se musíte zeptat ČSSD, která jej do této pozice opakovaně nominovala a jejích voličů, kteří mu dávali opakovaně svou důvěru.

Jako politik se snažím dělat vše proto, aby se na mne lidé mohli kdykoli obrátit, aby se mi mohli svěřit se svými problémy, žádostmi či připomínkami a pokud to bude v mých silách, abych jim mohl pomoci. K tomu slouží i tyto webové stránky, kde odpovídám na dotazy občanů, stejně jako nyní Vám. Věřím, že touto cestou můžu lidi přesvědčit, že jako politik mám o ně a jejich starosti i radosti zájem a že je důležité chodit k volbám a říci, koho chci v politice mít a koho ne.

ODS si velice váží vzdělaných lidí, kteří mají straně co nabídnout a jsou ochotni propagovat a rozvíjet její priority. Peněžní prostředky nejsou v žádném případě podmínkou ke vstupu do ODS. Pokud po Vás někdo chtěl v souvislosti se vstupem do ODS (mimo běžné členské poplatky obvyklé ve všech politických stranách a většině občanských sdruženích) nějaké finanční prostředky, můžete se obrátit na příslušné oblastní sdružení, aby se touto věcí zabývalo.

S přátelským pozdravem, Ivan Langer