Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Korupce v České republice

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  18.09.2006 Martinová Libuše <melysa@seznam.cz>
 
Dobrý den,
pane Langr, jsem ráda, že jste se stal ministrem vnitra a doufám,ze se Váš postoj nezmění.
Myslíte si, že pokud jde o korupci, podivné zadávání státních zakázek, atp, budete schopen vyvinout dostatečný tlak na potrestání vinků, bez ohledu na to, jak vysoce postavený bude ten člověk?
Nemohu se totiž zbavit dojmu,že právo neplatí pro každého stejně..
 
Vážená paní Martinová, o mém přístupu k boji proti korupci svědčí i to, že Základ strategie vlády v boji proti korupci, postavený na třech pilířích – prevenci (omezit prostor pro korupci), průhlednosti (transparentnost postupu státních orgánů, zadávání veřejných zakázek) a na důsledném postihu – předložím na vládě již v prvním měsíci svého působení jako jeden z nejdůležitějších materiálů. Ve svém resortu jsem připraven prověřit podezřelé státní zakázky. Důsledný postih spočívá mj. i v tom, že není důležité, jaké postavení má pachatel korupce, budu uplatňovat princip padni, komu padni. S pozdravem, Ivan Langer.
  13.09.2006 Luboš Bek <Fofrmen1@seznam.cz>
 
Dobrý den,

Co hodláte dělat ve věci působení pana Paroubka a jeho kolegy Jandáka na Pražském magistrátu? Tenkrát o tom referovali Lidové noviny. Svědkové, resp. příslušníci policie vypovídali, že vlivní členové magistrátu zasahovali do vyšetřování. Vyšetřovaelé byli přitom přesvědčeni, že došlo k nekalému působení pana Paroubka a pana Jandáka. Dohazovali zakázky svým firmám. Hodláte to znovu prošetřit? Mohl by jste tak vrátit úder panu Paroubkovi a definitivně ho zaříznout. Konejte prosím bez ohledu na setrvávající opoziční smlouvu na Pražském magistrátu.
 
Dobrý den pane Beku, pokud disponujete informacemi o porušování zákona ze strany Vámi zmiňovaných politiků ČSSD, obraťte se, prosím, na příslušné orgány. Mým úkolem jako ministra vnitra není úkolovat policejní orgány, co mají a co nemají prošetřovat. Mým úkolem je vytvořit policistům takové podmínky, aby jejich vyšetřování bylo skutečně profesionální a nezávislé. Zdravím, Ivan Langer.
  08.09.2006 Jiří Semerád <Mr.Politicman@centrum.cz>
 
Dobrý den ministře vnitra,
Náhodou jsem měl možnost sledovat Vaše včerejší vystoupení na Frekvenci 1 a později i v Událostech komentářích. Můžete mě vysvětlit, jak chcete s korupcí zatočit, když 60% české veřejnosti považuje korupci za běžnou věc? Korupce je všude na světě. Někde méně, někde více. Korumpuje se ve všech sférách. Nedávno byli ústečané svědky korupce jistého pana ortopeda Bartoně. Nic nového pro lidi, kteří měli tu čest se setkat s ortopedií v Masarykově nemocnice. Dříve tam bral úplatky pan ortoped Vrzala (vím z mnoha zdrojů). Mě to přijde od Vás docela populistické. Dnes jsme svědky obrovského uplácení v Konsolidační agentůře a jiných sférách, včetně policie. Je to příšerné, ale lidi si na to zvykli. Zeptám se Vás takto. Má vůbec smysl s tím něco dělat? Korupce byla a bude. Co by se stalo, kdybyste korupci neřešili? Možná nic.

Předem děkuji.
 
Vážený pane Semeráde, korupce je všude tam, kde někdo druhý rozhoduje o nás za nás. Vím, že korupce tu vždy byla, je a bude i v budoucnosti. Vím, že korupci není možné nikdy vymýtit zcela, ale kvůli tomu nehodlám na boj s ní a snahy o její maximálně možné omezení rezignovat. Dosavadní pokusy vlád ČSSD bojovat s korupcí byly neúspěšné ze dvou zásadních důvodů. Za prvé, všechny snahy bojovat s korupcí se vždy omezovaly jen na její represi, tj. potrestání pachatelů korupce. ODS jako první strana přichází s koncepcí, která je postavena třech, nikoli jen jednom pilíři, a to na programu 3P: prevence, průhlednost a důsledný postih. Abychom byly schopni s korupcí účinně bojovat, musíme znát i její příčiny a bojovat proti těmto příčinám. Příčinami korupce je přebujelá byrokracie, velký vliv státu na rozhodování o právech a povinnostech občanů. Zjednodušeně řečeno platí, že čím více razítek, čím více pravomocí státu, tím více korupce. A zde je druhá příčina, proč ČSSD nemohla být v boji proti korupci účinná – protože sama podstata její politiky je založena na narůstání byrokracie, narůstání pravomocí státu a jeho vlivu na životy občanů. A to musíme zásadním způsobem omezit. Pak budeme moci být v boji s korupcí úspěšní. Zdravím, Ivan Langer.
  08.09.2006 Tomáš Marný <Narvat@seznam.cz>
 
Vážený pane Langr blahopřeji vám k jmenování do funkce ministra vnitra a věřím,že za dobu vašeho působení se vám podaří mnohé změnit k lepšímu,pokud mohu jen trochu přispět k zlepšení pak příjměte pár názorů a mého osobního poznání.
Myslím si že jeden ze základních problémů je korupce jednotlivců uvnitř policie,která degraduje práci ostatnich policistů.Jako příklad si dovolím úvést aktuální kauzu Kellovský,jehož celoživotním dílem je celá řada pomníků a nešťastných lidí.Jako příklad můžeme uvézt kauzy Pragobanky,Union banky,pozemky Sazka Arény,úvěrových,pojistných,daňových podvodů Solárka,G.I.L.,Hav stadion,Casino a mohl bych ve výčtu pokračovat.Nepřeji nikomu nic špatného,ale aroganci,drzost,sebevědomí,jistota s jakou si vedou u soudu v kauze falešných šeků se Sokolem ve vztahu nejen k policii mi zůstává rozum stát.Jsem přesvědčen,že toto chování je přímým důkazem toho v jakém stavu se nachází naše společnost,soudnictví a policie.Smrtící mix pro slušné lidi a elixir pro podvodníky v podobě neschopnosti,korupce,apatie a beznaděje.Ze znalosti věcí a nasloucháním řadových policistů,kteří mezi sebou hovoří o provázanosti a korupci svých v uvozovkách kolegů,ale což vnímám jako přirozené mají strach promluvit veřejně.
Pokusím se o nástin fungování uvnitř policie.Skupina policistů vytypuje vhodného kandidáta o kterém má informace,že disponuje potřebnou výši prostředků většinou získaných z trestné činnosti,kompromitujícími informacemi na veřejně známe osoby,které finančně nebo politicky vydírají.Jako prostředníky používají cizojazičné skupiny jako jsou Albánci,Ukrajinci atd.,přes tyto osoby nabízejí beztrestnost s právním servisem Sokola.Nechci se dál rozepisovat pokud budete mít zájem věc řešit jsem připraven vám poskytnout více informací i ve vztahu k lidem z vašeho bližšího okolí.
 
Dobrý den, děkuji za přání i za důvěru. Pokud máte konkrétní poznatky o trestné činnosti policistů, budu velmi rád, pokud se s nimi obrátíte na Inspekci MV či na státní zastupitelství Pokud mne chcete o těchto kauzách informovat, můžete zaslat tyto materiály i mě, protože mám velký zájem na tom, aby žádné kauzy nebyly zametány pod koberec.
Kromě konkrétních výsledků vyšetřování však velkou roli v boji proti korupci uvnitř policie hraje i jasně nastavený systém pravidel, se kterým přichází nový služební zákon. Můj přístup spočívá v metodě pozitivní a negativní motivace, kdy za dobrou práci náleží dobrá odměna, za selhání okamžitý trest. Právě v tomto přístupu budu nekompromisní.
Ještě jednou děkuji za důvěru a prosím, abyste se obrátil na příslušné orgány. S pozdravem, Ivan Langer.
  04.09.2006 Tony Jalovec <Borec_Tony@centrum.cz>
 
Vážený pane I.Langere,

Vy jste byl u jednání s panem Paroubkem spolu s panem Nečasem a panem Topolánkem. Jak na Vás pan Paroubek působil? Představuje opravdu niterně autoritářského člověka, jak ho mnozí popisují? Nebo se jedná jen o účelovou promo pozu, která má zapůsobit na určitou část veřejnosti? Nesčetněkrát jsem si totiž tuto otázku musel položit. Na rozdíl od Paroubka působí progresivnějším dojmem. Nejednou jsem se totiž setkal s názorem i u zjevně inteligentních lidí, že jim imponuje Paroubkovo silácké vystupování. V Sobotu jsem si v LN přečetl příspěvek bývalého nadřízeného pana Paroubka Přemysla Skály. On se vyjadřuje k panu Paroubkovi velmi kriticky.
Např. píše...tvé sklony k autořitářství, schopnost veškerou odpovědnost za vlastní chyby svalovat na podřízené, neschopnost slyšet i jiný než vlastní názor a tvůj zvučný baryton, kterým ses snažil překřikovat oponenty. Ještě jsme se náhodně potkali krátce po ukončení Jubilejní výstavy, která skončila na tehdejší dobu neuvěřitelným schodkem deset miliard korun, kde jsi vykonával pro mne tajuplnou poradenskou činnost a chlubil ses, jak sis finančně na výstavě pomohl. Sakra, jak to, že nikoho Tvé "poradenství" ny úkor výstavy nezajímalo? Ani CSOB, která dluhy z výstavy převzala?!
Vyčlenil jsem jen pár řádků z onoho článku "Dopis J.Paroubkovi". Nicméně, kritický je téměř celý článek. Nevím, jest-li jste tento článek v Sobotních LN náhodou nečetl. Každopádně by mne zajímala Vaše zkušenost s J.Paroubkem.

S úctou:Tony Jalovec
 
Dobrý den, nikdo není dokonalý, takže kritické názory na mou osobu mi nevadí, v případech, kdy mají reálný základ, poskytují pro politika tolik potřebnou sebereflexi. Vámi zmiňované příspěvky jsem nečetl, pokud někdo má tu potřebu, může se vyjádřit na těchto stránkách. Mé pocity z jednání o vládě s Jiřím Paroubkem jsou velmi nepříjemné. Zejména my v uších neustále zní věta „A co z toho budu mít já?“ v případech, kdy ODS přicházela s nějakými konkrétními návrhy. S pozdravem, Ivan Langer.
  01.09.2006 Tony Jalovec <Borec_Tony@centrum.cz>
 
Vážený pane I.Langere,

Zajímalo by mě, co si myslíte o dnešních reakcích/1.9./ na článek "Kdo dostane ministerské křeslo" na stránce www.aktualne.centrum.cz. Mám na mysli na reakce na Vaší osobu jakožto kandidáta na ministerský post. Jest-li jste velký masochista, schválně klikněte na svůj profil. Předem ale upozornuju, že je to síla, co tam lidé/zřejmě i spolustraníci/ o Vás napsali!!!! Jsem zvědavý na Vaše ohlasy.

Srdečně zdraví:Tony Jalovec
 
Zatím žádná odpověď...
  20.08.2006 Tony Jalovec <Borec_Tony@centrum.cz>
 
Vážený pane I.Langere,

Děkuji Vám za odpovědi na vznesené dotazy. S Vaším názorem ohledně (ne)vahraněnosti EU souhlasím. Domnívám se, že s onou nevyhraněností má potíže i naše republika. Chováme se jako švejkové. Někdy mám takový dojem, jakoby se političtí činitlé napříč celým pol. spektrem dohodli, že budou hajít různá politická stanoviska, ačkoliv to zprostředkovaně z médií vypadá, že hájí jen své parciální východika. Ono může být totiž pro naší zemi výhodné, že tenhle politický subjekt bude hájit toto stanovisko, a naopak např. komunisté opačný postoj. Pomohlo nám to např. v případě vydání pana Philipa. To je takové švejkování. Kdybychom zaujali vyhraněnější postoj jako USA, bylo by to pro nás komplikovanější. Mimochodem, i v USA probíhají ostré vnitrospolečenské diskuze, jak se stavit k té či oné problematice. Jde o to, že navenek vystupují jednomyslněji. Když si přečtu některé úvahy z dílny ODS, jenž se týkají strategických tahů presidenta USA, a konfrontuji je např. s premisou pana Zaorálka, vycházejí mě zcela protichůdné úhly pohledu. Přitom jsou obě dvě strany dokonale přesvědčivé. Je těžké odhadovat, jestli je ten či onen krok motivaván skutečně tím, co je proklamováno navenek. Politika USA je nesmírně názorově roztříštěná. Možná jste sledoval politicky laděný film "13 dní", který se opíral o skutečné dění v období studené války. Kennedy to neměl se svými poradci vůbec lehké. Jejich stanoviska byla značně protichůdná. Pak se rozhodujete!

Ještě k oné korupci. Moc bych si přál, aby měla Vaše protikorupční opatření účinek. Jak tomu mám však věřit, když si přečtu, že pan V.Spidla je dle psychiatrického úsudku schizoidní psychopat? Jak může zastávat takto vysoký post člověk s psychopatickou strukturou? Mám na mysli diagnostiku pana I.Davida, kterou vynesl na povrch M.Zeman, když se mu to hodilo do krámu. Jak mám zkousnout, že pan Bush mladší je v psych. kruzích považován za člověka schizoidně-paranoidního? Pakliže sedí na nejvyšších místech takoví jedinci, jak se může něco rozhýbat???

V úctě:Tony Jalovec
 
Dobrý den, děkuji za Vaše postřehy k zahraničně politickým otázkám. Pokud bude ODS mít příležitost protikorupční balíček prosadit, jsem přesvědčen, že čas a činy vyvrátí Vaše pochybnosti, neboť se jedná o velmi kvalitně a profesionálně rozpracovanou koncepci boje proti korupci, která se nezaměřuje pouze na postih již nastalé korupce, ale jde přímo až k jejím kořenům, k jejím příčinám, kde výrazně omezuje její prostor. To, že boj proti korupci není věc jednoduchá, toho jsme si všichni vědomi, ale našeho cíle se kvůli tomu nevzdáme. S pozdravem, Ivan Langer.
  04.08.2006 Tony Jalovec <Borec_Tony@centrum.cz>
 
Vážený pane I.Langere,

Děkuji Vám za odezvy na níže uvedené dotazy. Myslím, že naše demokracie je v troskách. Mám dojmem, že si spíše na tu demokracii hrajeme. Jak lze jen vysvětlit, že jsem dopředu věděl, že vznikne opoziční smlouva 2? Zřejmě jsem lépe informován než ostatní - méně prozřetelní občané. Anebo ne? Já si myslím, že je to jinak. Naše vysoká politika je dost průhledná pro lidi, kteří se o ni zevrubně zajímají. Přitom většina lidí z ODS údajně opoziční smlouvu 2 odmítala. Avšak, všechno nasvědčuje tomu, že se pan Paroubek dohodne s člověkem, který ho veřejně zneuctil, když o něm prohlásil, že udržuje styky s pražským podsvětím. Je neuvěřitelné, že si ty dva pánové nyní náramně rozumnějí. Jak ale prohlášil V.Havel či T.Halík, naše politika je víceméně zacyklovaná. Ostatně, i z rozhovoru paní Kalenské s panem Komárkem vyplynulo, že nadejde opoziční smouva č.2. Pan Paroubek proklamuje, že nechce dělat z vyjednávání reality show. Já se ovšem domnívám, že to reality show je. Bohužel, většina nezasvěcených o tom neví. V ODS má totiž implicitní převahu pan Bém, a ten by si opoziční smlouvu č.2 představit dokázal, že?

Další věc. Jak je možné, že se mluvčí EU vysloví o Kubánském režimu jako o demokratickém? Přečtěte si čtvrteční MF, resp. komentář jednoho redaktora. To je prostě neuvěřitelné. Tady vébec nefunguje princip demokracie, ale princip hmotného zisku. EU se chová jako pragmatická prostituka. Sláva nejstaršímu řemeslu. V těchto podmínkách opravdu korupci řešit nelze. Ostatně, není to zase tak dávno, kdy museli někteří vysocí činitelé EU kvůli korupci odejít. Když už jsem načal ten hmotný zisk. Jak je možné, že Váš kolega pan hejtman Sulc nechá občany ústeckého kraje na holičkách ohledně dopravy do zaměstnání? Vymlouvat se na prachy? Já si myslím, že pan Gandalovič a spol. by ty prachy měli, kdyby se ony peníze neprošustrovali za......

V úctě:Tony Jalovec
 
Dobrý den, nejsem toho názoru, že by kvůli současnému povolebnímu patu byla naše demokracie v troskách. Spíše se dá říci, že naše demokracie je mladá, ještě se vyvíjí a tudíž ještě nemá vždy ty správné mechanismy na řešení všech situací. O vážné hrozbě pro demokracii bych hovořil teprve v případě, že by vládu v této zemi přebral socialistický blok KSČSSD. Tomu se ale snažíme ze všech sil zabránit, a to i při současném vyjednávání o podobě budoucí vlády.
Odmítám, že by současná jednání vedla k vytvoření opoziční smlouvy č.2. I kdyby vznikla menšinová vláda ODS, trváme na tom, aby byla tolerována všemi demokratickými stranami, tedy ne jen ČSSD. Základem při sestavování takové vlády musí být společný kompromisní program, nikoli rozdělování křesel.
Postoj EU k některým zahraničně politickým otázkám jen potvrzuje, že je třeba uchovat pevnou transatlantickou vazbu. EU se totiž v mnoha případech buď nedokáže dohodnout na společném a jasném postoji anebo se takový postoj zaujmout bojí. Velmi mi to připomíná tzv. politiku appeasementu, kterou státy západní Evropy praktikovaly před druhou světovou válkou. O tom, že to byla politika špatná s nedozírnými následky, dnes již nikdo nepochybuje. Naopak Spojené státy dokáží jednat mnohem rychleji a efektivněji, což s sebou nese i to, že politika USA je více kontroverzní.
S pozdravem, Ivan Langer.
P.S. Vysvětlení pana hejtmana Šulce na problém dopravy v Ústeckém kraji můžete nalézt v několika jeho vyjádřeních i na www.ods.cz.
  27.07.2006 Daniel Daniel <d.brejzek@seznam.cz>
 
Dobrý den.

Můj dotaz bude asi trochu těžko zodpověditelný a možná i trochu bizarní, ale velmi by mě zajímal Váš názor na možné řešení. Jedná se o AČR. Mám pocit, že AČR a její úzké vedení stále svým chováním připomíná doby minulé. Tím chci konkrétně říci, že jsem byl svědkem mnoha situací, kdy lidé v AČR jednají velmi socialisticky (budova Šumavská UNOB-Univerzita Obrany-skýtá dodnes socialistická hesla a červené nástěnky) Mnozí vnímají, že Armáda před 89 byla lepší. Toto je přesvědčení mnohých velitelů. Chovají se rasisticky, používají slova, která jsou vulgární a nehodná profesionálního vojáka. Mnohdy si kladu otázku, jestli nejsou tito lidé socialistickým přežitkem a i dnešní profesionální Armáda není jen jakási utopie, kde se utápí velké množství peněz. Armádní generál Pavel Štefka byl tázán dvakrát v interview MF DNES, jestli byl členem KSČM před rokem 89. Pokaždé odpověděl NO COMMENT. Ale nechci zacházet do zbytečných detailů pro Vás nepodstatných. Nyní dotaz.

Není špatné to, že staří lidé z dob minulých stále zastávají klíčové posty v AČR a tím pádem podle teorie, že ryba "smrdí" od hlavy tito lidé kazí zdravé myšlení v AČR včetně toho, že kolem sebe soustředí zase kamarády a korumpují ji celou?

PS: Jsem si vědom toho že situace se vylepšuje, ale na rok 2006 je situace pořád oproti civilnímu sektoru velmi zaostalá. Svoje postřehy nelze aplikovat na celou AČR. Omlouvám se za kritiku všem zdravě smýšlejícím vojákům.

pprap. Daniel XXXX (nechci uvádět svoje příjmení, neb jsem byl velitelem praporu již jednou kritizován za to, co si to dovoluji psát na diskusní forum)
 
Dobrý den pane podpraporčíku, předem své odpovědi se musím přiznat, že situaci u Armády ČR neznám tak podrobně jako u Policie ČR. Netroufnu si hodnotit, kterou instituci zmítá tento problém více, ale je pravda, že se vyskytuje u obou. Jako stínový ministr vnitra považuji tuto zakonzervovanost sboru za špatnou a také jsem předkládal změny služebního zákona, zejména v oblasti kariérního řádu, které by tomu měly zabránit a které by měly vést k tomu, aby se na řídící pozice mohli dostat i mladší profesionálové, které ale mají samozřejmě potřebné znalosti i zkušenosti. To, že ten člověk nesměl aktivně napomáhat nezákonnostem komunistického režimu je samozřejmost. Podle toho, co vím o vizích Petra Nečase, které vytvořil jako stínový ministr obrany, jsou jeho cíle v tomto velmi podobné. Děkuji za Váš dotaz a přeji vše dobré, Ivan Langer.
P.S. Máte pravdu, že na řídících pozicích v Armádě je dnes již velké množství profesionálů, některé z nich jsem měl možnost jako poslanec poznat i osobně.
  26.07.2006 mput mmput <m.mput@seznam.cz>
 
Pane poslanče,

dovolím si Vám položit malou hádanku:
Byl nebyl jeden kraj v jedné malé republice. Ten se stal zřizovatelem určité firmy, kde se točí poměrně dost peněz. Materiál pro tyto firmy nakupují nákupčí. Ti dělali výběrová řízení, oslovovali, dodavatele, prostě nakupovali za co nejnižší ceny. Náhle si je zavolal jejich nadřízený z kraje a udělal jim "tytyty, Vy nebudete nakupovat kde chcete, budete nakupovat materiál jen od té a té firmy, jinak ...". Argumenty, že materiál je možno od jiných firem nakoupit levněji a jiný dodavatel navíc materiál dopraví až do příslušné firmy, zástupce zřizovatele nechce slyšet.

1. Nepáchne to korupcí na 100 honů?
2. Víte která strana v onom kraji vládne? (napovím Vám: O*S!)

S pozdravem
Mput
 
Dobrý den, nepovažuji to za dobré, ale jistě chápete, že k takto obecně formulovanému podezření bez jakýchkoli důkazů se nemohu vyjádřit. S pozdravem, Ivan Langer.