Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Korupce v České republice

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  16.04.2007 Robert Langer <RobertL@inMail.cz>
 
Dobrý den či večer,

Mirek Topolánek v rozhovoru s Renatou Kalenskou tvrdil, že podle něj probíhá vyšetřování kolem údajného korupčního jednání J.Čunka podivně. Také si myslíte, že vyšetřování J.Čunka probíhá podivně? M.Topolánek žehral na zdlouhavost vyšetřování této kauzy. Státní zástupkyně se již ohradila proti komentáři, resp. vměšování V.Klause. Neměl by se zdržet i M.Topolánek jakýchkoliv komentářů k této kauze? Ono to totiž může být vnímáno jako zasahování do vyšetřování. Ono stačí, že lidovci nebo senátor Štětina skandalizovali lidi (např. státního zástupce R.Obsta), kteří vyšetřují případ J.Čunka. Přeji vše dobré R.Langer
 
Dobrý den, rozhovor s předsedou Topolánkem jsem nečetl, takže ani nevím, zda ty "podivnosti" byly myšleny ze strany orgánů činných v trestním řízení či ze strany někoho jiného, popř. zda to pan premiér nemyslel obecně. Platí, že policejní orgány jednají pod dozorem státního zástupce nad přípravným řízením a já věřím, že jak policejní orgán, tak státní zástupce konají svou práci tak, jak jim zákon ukládá. Do jejich práce nezasahuji a zasahovat nebudu. Zdravím, Ivan Langer.
  12.04.2007 Jan Žižka <jendazizka@gmail.com>
 
Reakce na moji otázku ze dne 23.2.2007
Vaše odpověď:
Vážený pane Žižko, ministři nemusí být členy Parlamentu, je na rozhodnutí předsedy vlády, koho navrhne prezidentu republiky jmenovat do funkce ministra. Může tak navrhnout i stávajícího poslance (tak tomu je i v mém případě), senátora, ale i někoho úplně jiného. Ministři pak v takovém případě dva platy nepobírají. Dva platy nepobírám ani já, i když jsem ministrem na dvou ministerstvech – vnitra a informatiky :-). Zdravím, Ivan Langer.
...a co se vzdát svého mandátu aby jste nesl odpovědnost za své "budovatelské" kroky při ničení naší policie?
 
Vážený pane Žižko, prosím Vás o seznámení se s reformou Policie ČR (pokud nejste policista, naleznete její základní pilíře na tomto webu, pokud jste policista, můžete se s ní již brzy podrobněji seznámit na intranetu MV) a potom mi, prosím, sdělte své připomínky. Pokud si myslíte, že některé tyto pilíře mohou zničit Policii ČR, rád se s Vašimi konkrétními výhradami seznámím. Děkuji, Ivan Langer.
  12.04.2007 Jan Žižka <jendazizka@gmail.com>
 
Pro tento národ velice drahý pane Langer,
zde je Vaše odpoěď na můj dotaz ze dne 30.1.2007
"Vážený pane Žižko, musím Vás opravit, neboť v sekci Policie ČR, hasiči, jsem již zodpověděl dotazy do 21. ledna 2007, a to podle pravidel, o kterých jistě víte i vzhledem k citaci mé předchozí odpovědi, kterou ve svém příspěvku uvádíte. Poslanci si platy od zavedení systému, který je opět v citaci mé předchozí odpovědi, svým rozhodnutím nezvyšovali, dokonce jednou došlo ke zmrazení těchto platů. Zdravím, Ivan Langer."
A mně nezbývá než slovy našich babiček říci:"Lžete, a kdo lže ten i k.... "
Určitě si každý doplní podle Vašeho postoje k lidem.
 
Dobrý den pane Žižko, prosím piště konkrétně a věcně, na takové příspěvky opravdu nemohu reagovat. Pokud o mou reakci ani nestojíte, můžete psát do sekce Diskuse. Děkuji za pochopení, Ivan Langer.
  11.04.2007 Vladimír Skácel <spon@centrum.cz>
 
Osobně se domnívám, a není to pouze můj názor, že jakékoli pokusy o objasnění míry pochybení jednotlivých odpovědných článků státní moci při zadávání, povolování, zpracování a následném užívání pořízených telefonních odposlechů, se nemůže za stávající situace dobrat objektivního výsledku.
Praktické zkušenosti, týkající se prokazování nezákonných postupů policejních složek nejen při pořizování důkazních materiálů, nám jasně ukazují, že jakákoli podezření naráží na odpor (někdy pouze ignoraci) státního zastupitelství, které by mělo být za zákonnost policejního jednání odpovědné.
Obdobně je tomu s obecnými soudy, které mají ze zákona povinnost zkoumat policií, resp. státním zastupitelstvím podané žádosti o provedení odposlechů a až poté, co posoudí jejich důvodnost a neodkladnost vydají souhlas s jejich provedením.
V prostředí, kde jsou tak blízce propojeny složky, rozhodující, v tomto případě, o zásahu do soukromí, práv a svobod občana, nelze očekávat nezávislé a objektivní zhodnocení zákonnosti a oprávněnosti jejich postupů.
Není od věci připomenout, že státní zástupci nejen „dohlížejí“ na postup policie, ale v praxi řídí její vyšetřování, zasahují do něj a návrh policie na případný odposlech legalizují před soudy svou žádostí. Soudy pak v drtivé většině případů tyto žádosti schvalují, aniž by důsledně hodnotily jejich důvodnost a neodkladnost, čímž v zásadě akceptují veškeré policejní návrhy.
Uvedené složky této mašinérie jsou propojeny nejen z hlediska profesního, jelikož spolu vzájemně komunikují a spolupracují, ale i z hlediska zájmového, kdy je jejich společným cílem zjistit, odhalit a potrestat potencionálního pachatele. Zde však nemohou být vyloučena ani jiná vzájemná propojení, jelikož, jak je známo, se vzhledem ke svému vzdělání a specializaci, stávají někteří policisté advokáty či státními zástupci, advokáti soudci a naopak.
Takzvanou nezávislost soudu pak lze v tomto světle považovat za pouhou iluzi a za předpokladu rovnosti postavení stran před soudem je občan předem diskvalifikován.
V praxi pořizování odposlechů není nic výjimečného, co se stalo panu ministrovi vnitra či předsedovi vlády. Již v roce 2001 byly obdobným způsobem pořizovány odposlechy lidí, kteří neměli nic společného s šetřenou věcí, včetně dětí, kterým byly dokonce dodatečně odebrány jejich mobilní telefony a SIM karty ke zkoumání. V té době byly také nařizovány odposlechy neexistujících telefonních linek a jiné záznamy byly pořizovány a používány jako důkazní materiál bez splnění zákonem stanovených podmínek. Zvláště alarmující je skutečnost, že jednotlivé telefonní hovory byly až po několika letech selektovány a vytrhávány z kontextu, a to výhradně za účelem zajištění tzv. důkazů v soudním řízení, kdy přes protesty obhájců a obžalovaných soud ve své snaze dodatečně legalizovat nezákonnost použití důkazu nechal (po letech) v rozporu se zákonem, vypracovat příslušné chybějící záznamy a protokoly o jejich provedení. A světe div se (zřejmě omylem či z policejní horlivosti), hned v několika variantách.
Vzpomínám si, že kdysi jeden bývalý ministr vnitra, později předseda vlády, umístil svého přítele, bývalého královéhradeckého prokurátora, na zajímavý post u největšího mobilního operátora. Také příjmení na jednom z protokolů o provedeném odposlechu u jedné telekomunikační společnosti se nápadně shodovalo s příjmením jiného parlamentního funkcionáře, stranického kolegy právě tohoto expremiéra. Jmenování právě tohoto politika v dané době na daný post stranického šéfa bezpečnosti je zřejmě logickým důsledkem jeho předcházejících počinů a nadstandardních kontaktů, zajišťujících mu nejen vlastní bezúhonnost ale i dostatek informací a materiálů, znepříjemňující život jeho politickým konkurentům, potažmo oblbování naivních voličů.
Chtělo by se věřit, že bude jednou pro vždy skoncováno s profesní korupcí ve státní moci. A pokud by to mělo být, prozatím, jen v oblasti odposlechů a to ještě díky přímo dotčené osobě ministra vnitra, lze i to považovat za úspěch.
Snad si budeme jednou rovnější, policie kompetentnější, státní zástupci objektivnější a soudy nezávislejší.
 
Vážený pane Skácele, děkuji za Váš příspěvek, v mnohém s Vámi zcela souhlasím. Jako ministr vnitra se mohu podílet na změně práce Policie ČR s odposlechy, zajištění větší ochrany informací z nich, nastavení standardních a občanským právům odpovídajících postupů. Zcela však souhlasím, že policie je jen jedním z článků při povolování odposlechů a změny je nutné provést i u těch dalších článků – státního zastupitelství a soudů, které k žádostem policie často přistupují velmi formálně a ne vždy dostatečně plní svou kontrolní roli. Proto na takových změnách pracuje i ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Zároveň ale podotýkám, že schopnost policie odhalovat závažné trestné činy (drogy, korupce, organizovaný zločin) za pomocí této metody nesmí být ohrožena, jen musí být stanovena přesná pravidla a kontrola. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer.
  10.04.2007 Ivan Dorica <ivan.dorica@centrum.cz>
 
Buďte Zdráv Ivane Langre!
Jsem vděčný ,že jsem našel tyto stránky a možnost přidat svůj názor.Víte já mám tuto skušenost z práce.Já jsem omítal jednu stěnu ,ve své zednické profesi u firmy VOKD na Míru 4 ve Stonavě bylo to za socialismu.Nedaleko mne pracoval jeden zedník, který přišel ke mně aniž bychom se dříve znali a řekl toto: "Víš já jsem to ukradl, dobře jsem udělal ,že ? A já jsem mu řekl jó ? dobře jsi udělal? V tom jsem si uvědomil ,že dobře ,že mi to řekl aspoň vím s kým mám tu čest! Ten člověk byl sympatický a dopředu bych o něm neřekl ,že má tak ujetý názor! Snad se chtěl ujistit zda pluji na jeho lodi!-ovšem opak byl pravdou! Tehdy jsem měl něco po dvacítce po vyučení a Střední Stav.škole ,na to jsem krátce šel na 2 roky vojny. Nezapomenu na tuto větu! Tento člověk se domníval ,že ta krádež se počítá za dobrý skutek. Jelikož už tehdy jsem znal Boží zákon Bible viděl jsem ,že tento člověk zákonitě padne na hubu a je pro mne nebezpečný. Toto nazývám URČITÝM DRUHEM VIDĚNÍ-NEBOLI KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE !! Člověk je vlastně na tom špatně dvakrát.1. přemýšlí o zločinu a 2. realizuje jej! Ovšem netuší jakmile mu jde o krk sám s příjmením zloděj hledá spravedlnost a dopadá tak ,že se mu přidá po lidsku i trest za to co neudělal ! Člověk je natolik naivní a netuší ,že když se vydá touto cestou přestává vidět! Dále jsem poznal ,že je zde spousta postkomunistů kteří usilují dokazovat,že to prostě nejde! Pracoval jsem sedm let legálně ve Vídni a tam jeden Polák spolupracovník stále hovořil ,že za komunistů bylo nejlépe! Můj šéf jej jednoduše vyhodil! A já jsem viděl, že Ti komunisté hospodařili na ukradeném, neboť děda s pláčem se díval jak z něj udělali kulaka ,brali mu koně,vozy,půdu a les. Dnes jako syn chartisty jsem silně poškozen jak okrajově ventiluji v diskusích.Považuji to za možnost jak se bránit.Jelikož v této postkomunistické republice není již 17 let vůle se vypořádat proti komunistickému deliktu -uvažuji odjet do zahraničí,realizovat jachting a pracovat na pobřeží EU. Přes internet mohu vlastně komunikovat s celým světem i s domovem! Přeji pěkný den! S pozdravem Ivan Dorica
 
Vážený pane Dornico, jsem přesvědčen, že podobné příběhy, podobné nešvary a zločinnosti minulého režimu je nutné lidem stále připomínat, aby nezapomněli. Zapomenout na tuto část naší minulosti, tolerovat ji a pomalu připouštět její návrat by bylo velkou chybou. Děkuji, pokud k takovému připomenutí využijete i diskuse na mých webových stránkách. S pozdravem, Ivan Langer.
  09.04.2007 Karel Novotný <karel.novotny55@seznam.cz>
 
Inspekce prý podezřívá Langra, že chtěl utajit hovory s ÚOOZ
 
Vážený pane Novotný, tato informace, se kterou přišla veřejnoprávní ČT, se nezakládá na pravdě a mne velmi mrzí, že veřejnoprávní televize, která by měla být garantem objektivnosti, zveřejňuje takové „drby“, aniž by si vše předem ověřila. Mé podrobné vyjádření k této zprávě můžete nalézt v sekci Novinky ODS nebo Média/Tiskové zprávy. Zdravím, Ivan Langer.
  09.04.2007 Karel Novotný <karel.novotny55@seznam.cz>
 
http://www.novinky.cz/domaci/inspekce-pry-podezriva-langra--ze-c htel-utajit-hovory-s-uooz_112899_u117u.html
 
Zatím žádná odpověď...
  09.04.2007 Karel Novotný <karel.novotny55@seznam.cz>
 
Dobrý den ,
Na můj dotaz jste odpověděl ze dne 25.2.2007 jako děti ve škole úskokem, že ale za to mohou ONI!!
**************************************************************** *******************
Dřívější dotaz:""""" Dobré odpoledne!.
**************************************************************** *********************
Pane Lanngře jestli je pravda co jsme se teď před několika desitkami minut dozvěděli na programu
televize PRIMA ,že jste se podílel s panem Vidímem a Kubicem na pošpinavění jedné politické
stranyv České republice,tak okamžitě odejděte z politické funkce a s postu ministra vnitra.!

Tak zvaná "Kubiceho zpráva "byla prý Vámi a panem Vidímem připravována účelně k diskreditaci !
Pan Kubice Vám vše pak v mediích podal jako hrozbu demokracie v této zemi!

********je mi po 17-letech totality smutno!!!!! Demokracie dostává v této zemi ZABRAT!
**************************************************************** ************
**************************************************************** ************""""

A co by ste na svoji obhajobu uvedl dnes " ty telefony my daly do rukou ONI!!!!" -telefony dětí, že se nstydíte!
**************************************************************** ***************************
Inspekce prý podezřívá Langra, že chtěl utajit hovory s ÚOOZ****************************************
http://www.novinky.cz/domaci/inspekce-pry-podezriva-langra--ze-c htel-utajit-hovory-s-uooz_112899_u117u.html .....
**************************************************************** ***************************
Vašemi praktyckými činy dokazujete ,že tu demokraci jen demontujete a Je to hezký příklad pro naše děti !!!!!
 
Vážený pane Novotný, asi nejvíce přímá a jediná pravdivá odpověď, kterou Vám mohu dát, je, že jsem se na tzv. Kubiceho zprávě žádným způsobem NEPODÍLEL a ČSSD jsem žádným způsobem nešpinil, a proto z funkce odcházet nebudu. Ale tak jsem Vám odpověděl i minule. Pokud jde o podezření z manipulace s telefony, jedná se opět o lež (viz odpověď Vám výše). Zdravím, Ivan Langer.
  07.04.2007 Michal Průcha <pruchajeuchyl@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře,
Vy chcete skutečně řešit korupci? Neukazuje se to jako prázdné pózerství? Jakmile jsou policisté zkorumpovaní -a to je bohužel u nás nebývale častý jev - nedokáži myšlenkově pobrat, jak chcete zatočit s korupcí. Aby jste mohl pane ministře účině korupci řešit, potřebujete nutně poctivé policisty, kterých je - jak nám předhazují sdělovací prostředky - nedostatek. Jak si vlastně vysvětlujete, že v uplynulých několika málo měsících došlo k nárůstu korupčních případů, kterých se dopustili právě policisté? Doufám, že má pravdu šéfka Transparency International paní A.Krnáčová, která je toho názoru, že s Vaším příchodem by se mohl boj s korupcí běhme několika let zefektivnit.
 
Vážený pane Průcho, po mém příchodu na ministerstvo a personálních změnách v čele Inspekce MV se zásadně změnil i styl její práce. IMV dnes pracuje mnohem systematičtěji a daleko více se zaměřuje na závažné trestné činy policistů a korupci (viz případy na Kladně a v Jeseníku), zatímco dříve se zaměřovala spíše na drobnější prohřešky. Jsem přesvědčen, že spolu s novým služebním zákonem, který znamená pro policisty v případě selhání odchod na hodinu bez jakýchkoli dalších nároků, ale zároveň i s pozitivní motivací za dobrou práci a zlepšováním pracovního prostředí je právě toto cestou, jak výrazně omezit korupci v řadách Policie ČR a vrátit policii a policistům dobré jméno a důvěru občanů. Na protikorupčních opatřeních tato vláda velmi úzce spolupracuje s Transparency International, a to by mělo být další zárukou úspěchu naší strategie. S pozdravem a přáním hezkého dne, Ivan Langer.
  04.04.2007 Jindra Krejci <jindra.krejci@seznam.cz>
 
Vážený pane, měl byste se řádně zajímat o druhé největší korupci v ČR (po Grippenech), která se děje v Břeclavi. Z evropské dotace 1,2 miliardy zde má být zrekonstruována kanalizační sít firmy VaK Břeclav. V této kauze padl úplatek celkem 100 milionů korun třem pánům (dva z nich jsou špičkami okresní ODS). Policie bohužel případ odložila pro nedostatek důkazů, což se dalo předpokládat a takto to v tomto státě chodí. Myslím si, že kdyby jste měl opravdoý zájem, máte možnosti, vzhledem k velikosti korupce, zajistit si odposlechy dotyčných pánů K+K+P a něco v této kauze udělat. Upozorňujeme, že ve vhodný okamžik pár indicií hodláme zveřejnit.
 
Vážený pane Krejčí, pokud si myslíte, že policie nepostupovala v tomto případě správně a mohla k objasnění případu udělat mnohem, můžete mi detaily případu zaslat na můj mail ivan.langer@mvcr.cz, nechám vše prověřit. Vedle toho ale platí, že odpovědnost za práci policie v přípravném řízení nese dozorující státní zástupce, na kterého se rovněž můžete obrátit. S pozdravem, Ivan Langer.