Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Korupce v České republice

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  19.10.2007 Jiří Ladislav <Jiri.Ladislav@seznam.cz>
 
Zákon 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečenostních sborů - § 1 odst. 1 : Tento zákon upravuje právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru VYKONÁVAJÍ službu (dále jen příslušník), jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci služby.
Sdělte mi prosím, proč tento zákon aplikujete na fyzické osoby, které v bezpečnostním sboru nevykonávají službu a nikdy v tomto sbezpečenostním sboru službu nevykonávaly. Děkuji Jiří
 
Zatím žádná odpověď...
  19.10.2007 Jiří Ladislav <Jiri.Ladislav@seznam.cz>
 
Myslím pane ministře, že je trošku rozdíl mezi: "Ozbrojený bezpečnostní sbor" a "bezpečenostní sbor". Policie ČR byla do 31. 12. 2006 ozbrojeným bezpečenostním sborem a to dle zákona 361/2003 Sb. V současné době je dle ust. § 1 odst. 1 ) zák. č. 361/2003 Sb. jen bezpečnostním sborem a to je tak trošku rozdíl. Tudíž Vaši odpověď tímto považuji za neprofesionální a irelevantní. S pozdravem Jiří.
 
Zatím žádná odpověď...
  19.10.2007 Jiří Ladislav <Jiri.Ladislav@seznam.cz>
 
Ministerstvo vnitra
Ing. Zdeňka PIKEŠOVÁ
ředitelka odboru personálního
Praha

Praha 10. října 2007
Č.j. SP-740/PR-2007
Počet listů: 1
e-mailem


Vážený pan
Jiří Ladislav /Jiri.Ladislav@seznam.cz/Vážený pane Ladislave,

na základě pověření ministra vnitra pana MUDr. Mgr. Ivana Langera reaguji na Vaši námitku, že rozhodnutí ve věcech služebního poměru bývalých příslušníků Policie České republiky vydaná v roce 2007 ministrem vnitra jsou v rozporu s právními předpisy a nemohou se dle Vašeho názoru vztahovat na občany, kteří byli ve služebním poměru před účinností zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon“).

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky v ustanovení § 1 stanoví, že se zřizuje ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky s názvem Policie České republiky. Tím je nepochybně dána odpověď na Vaše pochybnosti o tom, zda Policie ČR byla bezpečnostním sborem již před účinností zákona.

Z toho je zřejmé, že fyzické osoby, příslušníci Policie ČR, jejichž služební poměr skončil před 1.1.2007 jsou bývalými příslušníky bezpečnostních sborů podle zákona. Řízení ve věcech služebního poměru těchto osob, byť zahájená po 1.1.2007, jsou proto vedena podle zákona.

Podle ustanovení § 2 odst. 5 písm. b) zákona může ministr vnitra na žádost ředitele bezpečnostního sboru pověřit vedoucího organizační části ministerstva rozhodováním o výsluhovém příspěvku příslušníků. Tímto orgánem je ředitel odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra. Podle § 190 odst. 6 zákona je odvolacím orgánem, jde-li o rozhodnutí vedoucího organizační části ministerstva, ministr vnitra.

Věřím, že tímto vysvětlením budou rozptýleny Vaše dosavadní pochybnosti o pravomoci ministra vnitra v rozhodování ve věcech služebního poměru vůči bývalým policistům, jejichž služební poměr skončil před 1.1.2007.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pikešová, v.r.
 
Zatím žádná odpověď...
  11.10.2007 Jiří Ladislav <Jiri.Ladislav@seznam.cz>
 
Připomínám se, že mi do současné nedošlo ani Vaše vysvětlení na moji emilovou adresu. Děkuju za odpověd a jsem s pozdravem Jiří
 
Zatím žádná odpověď...
  11.10.2007 Vlastimil Holub <vlastimilholub@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,jak jsem psal níže ,netrpělivě čekám na Vaši odpověď, a pořád nic.Buď nemáte na kvalifikovanou odpověď a nebo mě máte ,jak se u nás říká,na háku.Obojí je špatně.Předpokládám,že máte tým dobře placených poradců,kteří by Vám mohli s odpovědí píchnout.Jestli že jste se podepsal pod nějaké rozhodnutí,pak by bylo na místě vysvětlit podle jakého zákona jste takto učinil. Na Vaši odpověď totiž nečekám pouze já,ale stovky mých stejně postižených bývalých kolegů. Vlastimil
 
Zatím žádná odpověď...
  08.10.2007 Jan Skřivan <relais@seznam.cz>
 
Problém se spisy pana Kubiceho má ještě jeden rozměr bez ohledu kdo zveřejnil/nezveřejnil. Kdybych já, jako zaměstnanec státu ve služebním poměru svojí nedbalostí nechal někoho nahlédnout (o pořízení fotografie se ani neodvážím napsat) byť na jednu stránku spisu a kdyby to vyšlo najevo, letěl bych na minutu možná i nohama napřed. Hrubé porušení kázně je už to, když vyjdu na chodbu, vzdálím se poněkud, ale ještě tak, že na dveře vidím a nezamknu. I na rehabilitaci v lázních jsem přistoupil k recepci a recepční okamžitě bleskově ukryla písemnosti pacientů a bylo jí úplně jedno, jak to bilo do očí. Tak se chová zodpovědný pracovník. Ministr jej ovšem učí něčemu jinému. Ledabylosti. Nezodpovědnosti. Můj otec tomu říkal krásným "českým" slovem - šlendrián. A jako zaměstnanci, který je placen (s nadsázkou) aby "nevěřil" mě nutně musí napadnout i jiné varianty: vědomě/nevědomě; úmyslně/neúmyslně . . .
 
Dobrý den, k problematice tzv. Kubiceho zprávy jsem se mnohokráte vyjadřoval a na svých sděleních trvám i nadále. Rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu jako rozhodnutí nezávislého orgánu respektuji, i když s ním nesouhlasím. Při mém dočasném odchodu z místnosti, ve které jsme byli s utajovanou skutečností seznámeni, jsem předpokládal, že tato místnost je pro tento účel řádně zajištěna ze zákona odpovědných pracovníkem. Bohužel nebyla, beru to jako ponaučení do budoucna, že ne vždy je možné spoléhat se na plnění povinností jinými. Pro mne je nad rámec těchto skutečností rozhodující to, že se prokázalo to, co jsem vždy tvrdil, a to že jsem to nebyl já, kdo médiím zprávu poskytl.
S pozdravem
Ivan Langer
  04.10.2007 Vlastimil Holub <vlastimilholub@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře, netrpělivě čekám na odpověď panu Ladislavovi. Stejně jako jeho mě zajímají odpovědi na níže položené otázky. Děkuji Vlastimil
 
Vážený pane Holube, požádal jsem personální odbor ministerstva vnitra, aby na adresu, kterou jste zde uvedl, zaslali odpověď panu Jiřímu i Vám. Zdravím, Ivan Langer.
  03.10.2007 Jiří Ladislav <Jiri.Ladislav@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
asi jste mne špatně pochopil, ale já jsem Vás nežádal o právní výklad zákona o služebním poměru příslušníků bezpečenostních sborů, nebo-li služebního zákona, jak jste Vy tento zákon přejmenoval v předchozím příspěvku. Nikdy jsem podle zákona č. 361/2003 Sb. nevykonával službu, čili se na mne tento zákon nemůže vztahovat a tudíž mne tento zákon nezajímá. Ctěl bych jen vědět, který zákon a které ustanovení zákona Vám dává pravomoc, rozhodovat nad právy občanů, kteří nikdy nebyli ve služebním poměru podle zákona 361/2003 Sb.
Děkuji za odpověď
Jiří.
 
Zatím žádná odpověď...
  13.09.2007 Jiří Ladislav <Jiri.Ladislav@seznam.cz>
 
Pane ministře,
žádám Vás touto cestou o sdělení k Vašim rozhodnutím ve věcech služebního poměru, které Vy osobně, po předchozích řízeních, která jsou zahájena Ministerstvem vnitra ČR v roce 2007, vydáváte a zasíláte doporučenou poštou do vlastních rukou občanům, kteří nespadají pod Vaší pravomoc a kteří nikdy nevykonávali službu v bezpečnostním sboru podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Těmito rozhodnutími, pane ministře, rozhodujete o právech občanů nad kterými nemáte pravomoc, neboť podle ustanovení § 169 zák. 361/2003 Sb. jsou účastníky řízení příslušník, bývalý příslušník nebo pozůstalý po příslušníkovi; účastníkem řízení, které má znaky přestupku, je též navrhovatel.
Podle ustanovení § 1 odst. 1 zák. č. 361/2003 Sb. je příslušníkem ta fyzická osoba, která v bezpečnostním sboru vykonává službu. Bezpečnostním sborem je dále podle tohoto ustanovení Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky.
Tyto shora uvedené složky se staly bezpečnostními sbory až dnem účinnosti zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, což bylo dne 1. ledna 2007. Do této doby tyto složky nebyly bezpečnostními sbory podle žádného ustanovení zákona a fyzické osoby, které byly ve služebním poměru k těmto složkám, tak nebyly příslušníky bezpečnostních sborů a tudíž nemohou být ani účastníky Vašich řízení, které s těmito osobami vedete podle zákona č. 361/2003 Sb. a ukončujete vydáním Vašeho rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že jste mi do současné doby neodpověděl na dopis, který jsem Vám v minulosti doporučeně zaslal, tak Vás tímto žádám o odpověď na následující otázky:
1. Podle kterého ustanovení zákona byla Policie České republiky do konce roku 2006 bezpečnostním sborem?
2. Podle kterého ustanovení zákona jsou fyzické osoby, které nevykonávaly službu v bezpečnostním sboru, účastníky řízení vedených podle zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a to v případech, kdy tyto řízení byly zahájeny Ministerstvem vnitra ČR v době účinnosti zákona 361/2003 Sb.?
3. Podle kterého ustanovení zákona máte Vy a Vaši podřízení pravomoc rozhodovat o právech občanů, kteří nejsou účastníky řízení ve smyslu ust. § 169 zák. č. 361/21003 Sb. (např. Vaše Rozhodnutí č. 289/2007 ze dne 18. dubna 2007)

Předem děkuji za odpovědi na položené otázky a věřím, že tyto odpovědi přispějí v budování Vašich pilířů proti korupci.
Jiří
 
Vážený pane Ladislave, pravděpodobně vím s jakou problematikou Váš dopis souvisí. Diskuse na těchto stránkách není ale určena k právním výkladům služebního zákona – (viz pravidla této diskuse), ale v každém případě obdržíte kvalifikovanou odpověď na mailovou adresu, kterou jste zde uvedl. Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Ivan Langer
  01.09.2007 jar kuk <kraleon@centrum.cz>
 
a dalsi vec: na idnes byl zmenen nazev clanku ze se "ODS SE CHOVA JAKO TOTALITNI KADRY" (nebo tak nejak to bylo, ale to totalitni kadry tam bylo) na "Policii vedou příslušníci SNB, Langer není proti". To jste naridil primo vy nebo nekdo z vaseho ministerstva???? Pokud nikdo z vas, znamena to, ze se media boji ODS? Tak pak proc se svobodna media boji vasi ODS? Opet dalsi dukaz toho, ze jsme asi v 50 letech jak pronesl primo vas poslanec z ODS. Jeste jedna otazka: opravdu pouzivate zastrasovaci a jine metody vydirani pochazejicich z 50 let?????
 
Zatím žádná odpověď...