Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / MV: Vláda dnes schválila několik návrhů předložených Ministerstvem vnitra

[13.08.2007]

Debyrokratizace

MV: Vláda dnes schválila několik návrhů předložených Ministerstvem vnitra

Efektivní veřejná správa

Vláda dnes na svém jednání schválila Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace tzv. RIA (Regulatory Impact Assesment). RIA je jedním z pilířů projektu Moderní veřejná správa, na kterém ministerstvo usilovně pracuje. Boj s byrokracií a nadměrnou regulací tak bude mít jasný právní základ. Každý paragraf zákona má své dopady na život občanů a firem, každý paragraf má své finanční důsledky. Kdo bude chtít provádět nějakou regulaci, bude nejprve povinen zodpovědět na pět základních otázek:

Je regulace skutečně nutná?
Kdo konkrétně je za ni odpovědný?
Je předvídatelná a dává stabilitu a jistotu?
Je transparentní a nikoho bezdůvodně neznevýhodňuje a nediskriminuje?
Je cílená, řeší problém a nemá vedlejší dopady?

Pouze ten legislativní návrh, který se s těmito otázkami vypořádá, může vláda vůbec projednat. Vláda už nebude přijímat návrhy právních předpisů, které zbytečně zatěžují jednotlivé společenské skupiny, aniž by přínosy převažovaly nad zátěží z nich plynoucí.

Současně dnes vláda schválila metodiku a způsob jak vyčíslit náklady státu na výkon statní správy - Metodiku stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. Cíl metodiky je dvojí, jednak zabránit omezováni samosprávy dalším přesunem výkonu státní správy bez finančních prostředků a také revidovat prováděné agendy a snížit výdaje státu na jejich administrativu.
 
Vládou dnes rovněž prošel materiál - Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, který má za cíl učinit veřejnou správu transparentnější a zapojit veřejnost do přípravy právních předpisů. Jedním z principů, na nichž stojí boj proti nadměrné byrokracii a regulaci, je transparentnost legislativního procesu a jeho otevřenost veřejnosti. Pilotní projekt, na němž chce vláda ověřit možnost většího zapojení veřejnosti do připomínkového řízení, obsahuje tři materiály:

Národní plán boje proti terorismu
Návrh věcného záměru zákona o jednotném dohledu nad finančním trhem
Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011


Na základě výsledků pilotní fáze a za využití zkušeností dalších ministerstev při zapojování veřejnosti (např. veřejná diskuse k novele trestního zákoníku či kulaté stoly k  reformě zdravotnictví) bude metodika doplněna a do konce roku 2008 znovu předložena vládě.

Posledním materiálem z rezortu Ministerstva vnitra, kterým se dnes vlády zabývala, je Návrh koncepce vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě a Analýza návrhu jediné komplexní úpravy právního postavení zaměstnanců ve veřejné správě. První část představuje inovovaný systém vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě, kdy se vyváženě narovná systém pro státní správu a územní samosprávné celky. Druhá část materiálu nastiňuje možnosti jediné právní úpravy pro státní i samosprávné úředníky, přičemž v dnešní době jsou obě skupiny legislativně oddělené.                             


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 13. srpna 2007  

 

Každý z nás má právo na svůj názor