Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Policejní prezídium: Výzkum veřejného mínění na téma „Spokojenost občanů s prací Policie ČR“

[23.07.2007]

Policie

Policejní prezídium: Výzkum veřejného mínění na téma „Spokojenost občanů s prací Policie ČR“

Spokojenost s prací Policie ČR - výzkum

Společnost Ipsos Tambor na základě výsledku výběrového řízení realizovala pro Policejní prezídium ČR výzkum veřejného mínění na téma „Spokojenost občanů s prací Policie ČR“. Výzkum byl uskutečněn metodou telefonického interview a proběhl v období od konce února do poloviny května 2007 na rozsáhlém vzorku 13 800 respondentů. Cílovou skupinu tvořili obyvatelé ČR starší 15 let a jejich výběr byl reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání a velikosti místa bydliště.

 

     Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat spokojenost obyvatel České republiky s prací Policie ČR v širších souvislostech. Otázky se týkaly zejména pocitu bezpečí v místě bydliště, hodnocení práce Policie ČR, důvěry v ní, vnímání preventivních akcí Policie ČR a míry informovanosti o její činnosti. Výsledky výzkumu umožňují hloubkovou analýzu až na úroveň jednotlivých okresních ředitelství Policie ČR. Obdobný výzkum se uskutečnil v roce 2004, a tak je možné porovnávat výsledky obou výzkumů a zjišťovat trendy vývoje.

 

     Na základě výzkumu společnosti Ipsos Tambor lze konstatovat, že celková obecná spokojenost obyvatelstva s Policií ČR je na poměrně vysoké úrovni (72%) a to bez významného rozdílu mezi jednotlivými kraji. 88% obyvatel se v místě bydliště cítí bezpečně a 82% deklaruje důvěru v Policii ČR. 68% obyvatel považuje zaměstnání u Policie ČR za prestižní. Porovnání výsledků letošního výzkumu a výzkumu z roku 2004 ukazuje, že obraz Policie ČR se v očích veřejnosti mírně zlepšil.

 

     Na tiskové konferenci konané 23. července 2007 policejní prezident plk. Mgr. Oldřich Martinů konstatoval, že výzkum potvrdil trend postupně se zlepšující práce Policie ČR jako celku. Spolu s tím se zlepšuje i vnímání policejní práce jako perspektivní a respektované profese. Veřejnost vnímá policii jako nezastupitelnou instituci se všemi jejími přednostmi i nedostatky, uvědomuje si slabá místa v policejní práci, ale současně dokáže ocenit její přínos pro každého občana. Policie České republiky se vymanila z pozice čistě represivní složky a z větší části už prošla procesem transformace ve službu veřejnosti.

 

     Policejní prezident zároveň zformulovat hlavní úkoly, které z výsledků výzkumu vyplývají:

 

1. Seznámit s výsledky výzkumu veřejnost, všechny policisty a všechny klíčové partnery Policie ČR, v první řadě zástupce samospráv.

2. Zajistit větší přítomnost policistů v terénu jako viditelné opatření ke zvýšení pocitu bezpečí.

3. Posoudit stávající a představit nové preventivní projekty a zajistit jejich dostatečnou prezentaci ve vztahu k občanům.

4. Směřovat policejní opatření na kriminalitu, která veřejnost nejvíce obtěžuje.

5. Trvale usilovat o důvěru občanů, být pro ně partnerem, posilovat u nich pocit spoluzodpovědnosti za bezpečnost v místech, kde žijí.

6. Neustále zlepšovat vzájemnou komunikaci s občany a médii.

7. Nadále zlepšovat technické vybavení policie a podmínky pro práci zejména řadových policistů.

8. Zintensivnit veškerá opatření směřující k eliminaci korupčních jevů v činnosti policiie.

9. Využít výsledky výzkumu při přípravě a realizaci reformy Policie ČR.

10. Využít vnímání prestiže policejní práce k výběru nových policistů.

 

     vyzkum_verejneho_mineni.ppt ( 876kb )

 

              

Plk. PhDr. Jiří Vokuš, vedoucí PIS PP ČR, Policejní prezídium, 23. července 2007 

 

Každý z nás má právo na svůj názor