Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Ivan Langer: Salzburské fórum - výzva stávajícícm schengenských státům

[13.07.2007]

Evroská unie

Ivan Langer: Salzburské fórum - výzva stávajícícm schengenských státům

Rozšíření schengenského prostoru

MINISTR VNITRA IVAN LANGER V RÁMCI SALZBURSKÉHO FÓRA VYZVAL K PODPOŘE SPOLEČNÉ DEKLARACE, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ MÁ BÝT VÝZVA STÁVAJÍCÍM SCHENGENSKÝM STÁTŮM

Ministr vnitra tímto krokem reagoval na znepokojivé zprávy o stavu připravenosti starých zemí na rozšíření schengenského prostoru

Ministr vnitra Ivan Langer se v těchto dnech účastní Salzburského fóra spolu s ostatními ministry vnitra členských zemí. Jedním z bodů dnešního jednání bude i podpis Deklarace porozumění. Ivan Langer vyzval během včerejšího jednání zástupce zemí Salzburského fóra k tomu, aby Deklarace byla doplněna pasáží, která by jménem členů Salzburského fóra vyzvala stávající členské státy schengenského prostoru k odpovědnému plnění stanoveného harmonogramu pro zavedení informačního systému SISone4all. Funkčnost tohoto systému je klíčovou podmínkou pro rozšiřování schengenského prostoru o nové členské státy k 31. 12. 2007.

Ministr vnitra Ivan Langer tímto krokem reagoval na informace portugalského předsednictví. Podle nich 9 stávajících členských států schengenského prostoru zaznamenalo vážné problémy při testování připojení v rámci systému SISone4all. Jedná se o Belgii, Dánsko, Španělsko, Finsko, Norsko, Island, Itálii, Nizozemí a Řecko. Zároveň Ivan Langer požádal evropského komisaře Franca Frattiniho a portugalského ministra vnitra jako zástupce země, která nyní EU předsedá, aby tyto státy vyzvali k zodpovědnému plnění harmonogramu příprav.

Ministr vnitra Ivan Langer uvedl: „Není to dobrá zpráva, tím spíše, že může mít vliv na datum vstupu nových zemí do schengenského prostoru. Pokud by totiž systém SISone4all nefungoval byť jen v jedné stávající členské zemi, k rozšíření o nové státy by vůbec nemohlo dojít. To považuji za naprosto nepřijatelné.“

Ministr vnitra Ivan Langer zároveň dodal: „Česká republika i další země se na plnohodnotný vstup k 31. 12. 2007 velmi pečlivě připravují. Postupně plníme podle přesného harmonogramu všechna kritéria. Věnovali jsme této prioritě množství práce, implementujeme technologie, máme odpovídající legislativu,  investovali jsme značné finanční prostředky - řádově jde o stovky milionů korun. Vše je tedy na naší straně zabezpečeno finančně, legislativně, technologicky i personálně. Evaluačním procesem procházíme bez problémů. Vstup do schengenského prostoru je pro nás klíčovou záležitostí, pro naše občany je zrušení hraničních kontrol zásadním a hmatatelným přínosem vstupu naší země do Evropské unie. Padne tak poslední zeď, který doposud rozděluje Evropu. Nebylo by ospravedlnitelné, pokud by důsledky nedostatečné práce jiných států měly dopad na české občany.“

Česká republika momentálně velmi úspěšně pracuje na implementaci systému SISon4all a je po technické stránce připravena. ČR ukončila testy národní části SIS tři týdny před původně plánovaným termínem. Přípravy nadále postupují tak, aby k 1. 9. 2007 mohl být zahájen ostrý provoz systému.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra, 13. července 2007

 

Každý z nás má právo na svůj názor